Klacht bij de ombudsman over het Ministerie van Economische zaken.

In onze facebookgroep Straling en Zo proberen we met elkaar een constructieve sfeer te  behouden / creëren. Hierdoor ontstaan er, ondanks de misère, pareltjes…. Mensen die de waarheid blijven zien, in hun eigenwaarde blijven en de verantwoordelijken aanspreken.

Zo heeft vanmorgen Jolanda van den Berg een officiële klacht ingediend bij de Ombudsman tegen het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Ligt het kantelpunt van 5G bij 3.000.000 doden, 10 wetenschappelijke onderzoeken of 1000 handtekeningen tegen straling? Jolanda van den Berg vraagt het, krijgt geen antwoord en haar officiële klacht ligt nu bij de Ombudsman

Geachte Ombudsman,

Hierbij wil ik een klacht indienen tegen het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Omtrent het onderwerp straling (incl. 5G) en gezondheid verwijt ik dit ministerie de volgende zaken:

1. Het geven van valse voorlichting
2. Het niet verstrekken van gevraagde informatie en het bewust vertragen van de communicatie
3. Belangenverstrengeling binnen het ministerie

Mijn achtergrond

Na mijn HTS-elektrotechniek heb ik gewerkt bij KPN, waar ik projectmanager was voor de bouw van GSM, dat toen nog niet in dienst was. Ik was verantwoordelijk voor de bouw van huisjes, masten, antennes, apparatuur en kabels.
Zelf ben ik inmiddels zeer gevoelig voor straling en heb daardoor dan ook behoorlijke gezondheidsproblemen en leef al bijna 2 jaar zonder enige vorm van inkomen. Zelf heb ik een telefoon met snoer op een vaste lijn en ook internet gaat bij mij via een draad. Mijn wifi staat altijd uit en mijn mobiel heb ik opgezegd. De straling van diverse buren heeft ervoor gezorgd dat ik nu al weken regelmatig op de bank slaap i.p.v. in bed. Het is dan ook zeer aannemelijk dat met de uitbreiding van bestaande systemen en de komst van 5G de overlast alleen maar groter wordt.
Afgelopen jaar heb ik me verdiept in hoogfrequente straling. Ondanks dat ik zelf stralingsgevoelig ben, heb ik geprobeerd met een open blik te kijken.
Ik heb mijn bevindingen in een rapport uitgebracht.

1: Het geven van valse voorlichting

1.1: Gezondheidsgevolgen wel aangetoond
Wereldwijd zijn er honderden onderzoeken die de schadelijke gevolgen van straling hebben aangetoond en een deel van de verslagen is op internet in te zien. Er is echter niet één onderzoek dat bewijst dat het veilig is. Toch geeft Economisch Zaken en Klimaat keer op keer aan dat er geen aanwijzingen zijn dat de straling van mobiele communicatie leidt tot gezondheidsklachten. Mijn vraag om die rapporten in te zien is beantwoord met een link naar wat summiere, niet wetenschappelijke samenvattingen.
Omdat het toegeven dat er mogelijke gezondheidsrisico’s zijn, zou leiden tot het uitvoeren van het voorzorgsbeginsel, houdt Economisch Zaken en Klimaat vast aan hun leugen.

1.2: De veiligheidslimiet
De overheid heeft het over een veiligheidslimiet, waarbij wordt gesteld dat als het stralingsniveau daaronder blijft, dat het dan veilig is. De veiligheidslimiet die Economisch Zaken en Klimaat gebruikt is helemaal niet gebaseerd op veiligheid, maar op het feit of 5G kan werken. Dit is door de voorzitter van de ICNIRP (die de norm bepalen) aangegeven tijdens een gemeenteraadsvergadering van de gemeente Den Haag. Dat de veiligheidslimiet niet is gebaseerd op veiligheid voor de gezondheid wordt ook duidelijk door het feit dat nu met slechts 0,03% van de straling van de veiligheidslimiet er al naar schatting 3% van de bevolking gezondheidsklachten a.g.v. de straling ondervindt.
De straling zal de komende paar jaren zo’n 1600x het huidige stralingsniveau worden, volgens sommige zelfs 15.000x. Er zal dan een veel groter percentage van de bevolking gezondheidsproblemen ondervinden. De term “veiligheids”limiet insinueert een veiligheid die er dus niet is.

1.3: De frequenties
In de geschriften die de overheid hanteert, wordt voor 5G over 3 frequenties gesproken, n.l.:
• 700 MHz
• 3,5 GHz
• 26 GHz
De eerste twee zouden werken in de frequenties de reeds bestaande mobiele communicatie en wifi. De 26 GHz zou pas “over een tijdje” komen.
In Den Haag en Eindhoven worden inmiddels al 5G testen gedaan in de 60 GHz. Dit is dus een veel hogere frequentie met een veel hogere energie. Deze frequentie, waar mensen in deze twee steden nu al aan blootgesteld worden, wordt overal verzwegen. Het is alleen vindbaar op de site van antennebureau.
Ook in het rapport “veldsterktemetingen op 5G-testlokaties” is de 60 GHz verzwegen. Niet vertellen is in dit geval ook een vorm van liegen.
De frequenties 26 GHz en 60 GHz worden grotendeels doodgezwegen. Echter wanneer wordt gesproken over de mate van het lichaam binnendringen, dan is het argument dat de straling niet zo ver in het lichaam kan binnendringen, omdat 5G met een veel hogere frequentie werkt.

1.4: Techniek
Omdat de laagste twee frequenties hetzelfde zijn als de reeds in gebruik zijnde frequenties, gaat Economisch Zaken en Klimaat ervan uit dat er niet meer overlast te verwachten is dan bij 3G, 4G en Wifi. 5G is echter een andere techniek van verzenden met meer energie en meer gepulseerd. En juist dat pulseren lijkt de meeste gezondheidsproblemen te geven.

1.5: Metingen
De officiële metingen die er zijn, zijn te ver van de bijzondere bronnen en het aantal metingen is te weinig. Ondanks de mogelijke gevaren van 5G en interesse van de bevolking hiervoor, zijn er nog geen relevante metingen inzichtelijk gemaakt. Dit punt wordt in mijn rapport middels diverse voorbeelden aangetoond.

1.6: Verantwoordelijk
Ondank het feit dat alle informatie in oorsprong niet is opgeleverd door Economisch Zaken en Klimaat zelf, maar door de Gezondheidsraad, de ICNIRP en andere informatiebronnen, is het de verantwoording van Economisch Zaken en Klimaat om de betrouwbaarheid te waarborgen, zeker omdat zij zelf steeds naar deze bronnen verwijst. Economisch Zaken en Klimaat is veelvuldig gewezen op de incorrectheid van de informatie, maar blijft ernaar verwijzen.
2: Het niet verstrekken van gevraagde informatie en bewust vertragen van de communicatie.

Omdat ik mijn onderzoek zo neutraal mogelijk probeerde te houden, heb ik ook het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat enkele vragen gesteld. Zo probeer ik de onderzoeken te bemachtigen die de overheid gebruikt voor hun besluitvorming, onderzoeken die zouden aantonen dat het niet gevaarlijk is. De overheid houdt mij al maanden aan het lijntje en beantwoord mijn vragen niet.

Ik heb twee mails gestuurd:
1. Een mail t.b.v. Economisch Zaken en Klimaat met 8 vragen (24-06-2019)
2. Een mail t.b.v. Volksgezondheid met de vraag wat zij (Volksgezondheid) had gedaan binnen straling en gezondheid. (01-08-2019)

Hier een overzicht van de communicatie:
Op 24 juni heb ik een uitgebreide mail gestuurd met daarin 8 vragen.
Op 26 juni heb ik een bevestiging gekregen van Economisch Zaken en Klimaat en ik zou uiterlijk 7 augustus (30 werkdagen) antwoord krijgen.
Rond 8 augustus nog niets ontvangen en heb ik gebeld. Mijn mail had op een andere afdeling gelegen en ik zou spoedig iets horen.
Op 12 augustus kreeg ik de volgende mail:

Die excuusbrief heb ik nooit gehad, maar persoonlijk vind ik dat het minst belangrijk. Weer werden er enkele weken bij gesmokkeld.
Op 11 september ontving ik een antwoordmail. Het was zo’n mail bestaande uit een aantal standaard stukjes aan elkaar geplakt. Door de tekst “mede namens de minister voor Medische Zorg en Sport” ging ik er vanuit dat het een antwoord was op mijn mail aan Volksgezondheid, waarvan ik inmiddels wist dat die ook was doorgestuurd aan Economisch Zaken en Klimaat.
Op 16 september heb ik dus weer gebeld omdat ik geen antwoord had op mijn 8 vragen. Toen bleek dat het antwoord wat ik al had gekregen dus het antwoord was op mijn 8 vragen. Na 12 weken wachten werd ik afgescheept met een standaardmail.
Ik heb een mail teruggestuurd met dat wat ik ( met wat creativiteit) als hun antwoorden had gelezen. (zie bijlage 1) Ik wou het initiatief in eigen handen krijgen, dus heb ik in de mail aangegeven dat ik hun (door mij verzonnen) antwoorden als definitief zou beschouwen als ik voor 1 oktober 2019 geen tegenbericht had ontvangen. En er kwam geen enkele reactie.
Om te voorkomen dan Economisch Zaken en Klimaat zou aangeven dat de mail nooit ontvangen was, heb ik tussendoor bij de algemene ingang van Rijksoverheid de vraag neergelegd of mijn mail was aangekomen. Voor de beantwoording hiervan, moet ik eerst weer 6 weken wachten.
De andere mail overigens die door mij expliciet gestuurd is aan het ministerie voor Volksgezondheid, is tegen mijn zin in doorgestuurd op 6 augustus naar Economisch Zaken en Klimaat. Economische Zaken en Klimaat heeft diezelfde dag (6 augustus) de mailontvangst bevestigd en binnen 6 weken een antwoord beloofd, maar het antwoord is nooit gekomen.
Economisch Zaken en Klimaat lijkt maar tijd te rekken als het om communicatie gaat, maar de bouw gaat door in rap tempo. Inmiddels is 5G in dienst en net als andere stralingsgevoeligen ben ik de wanhoop nabij. Ik ben een groot voorvechter van dingen netjes en zonder geweld op te lossen. Maar dit is een oneerlijk spel geworden en wij tegenstanders van straling lijken hierin geen enkel recht te hebben. Dit noemen wij een dictatuur.

3: Belangenverstrengeling binnen Economisch Zaken en Klimaat

Als we kijken naar de uitrol van 5G, hebben we te maken met twee tegenstrijdige belangen.
• Het economisch belang: Nederland moet voorop lopen in technologie van de toekomst (veel straling)
• Het gezondheidsbelang: Straling moet binnen een veilige norm blijven (weinig of geen straling)
Je zou verwachten dat het economisch belang bij Economische Zaken en Klimaat ligt en het gezondheidsbelang wordt behartigd door het ministerie van Volksgezondheid. Hierdoor zou een gezonde wisselwerking kunnen plaatsvinden. Echter al mijn vragen over gezondheidseffecten zijn direct naar Economische Zaken en Klimaat gestuurd. Economische Zaken en Klimaat moet dus de gezondheidsbelangen behartigen, terwijl dit lijnrecht staat tegenover de hoofddoelstellingen van Economische Zaken en Klimaat zelf, wat het stimuleren van de digitalisering is. Hier is dus sprake van belangenverstrengeling. Economische Zaken en Klimaat kan niet beide belangen behartigen en zal dus logischerwijs kiezen voor de economische belangen. Dit heeft tot gevolg dat binnen de overheid er niemand is die de gezondheidsbelangen behartigt. Andere ministeries en de bevolking vertrouwen daar echter wel op.
Mijn verzoek
Ik verzoek u dan ook de zaak goed te onderzoeken en hierbij in overweging te nemen, dat stralingsgevoeligen nu al nergens meer veilig zijn en nooit een eerlijke kans hebben gekregen zich te verdedigen.
Mijn voedselallergie is geen probleem, zelfs restaurants moeten mij kunnen vertellen wat ik eet.
Mijn parfumallergie is geen probleem, zolang ik maar de juiste producten koop en mijn gasten vraag geen parfum te gebruiken.
Mijn rookallergie is geen probleem, want ik mag zelf bepalen of er in mijn huis gerookt wordt.
Maar mijn stralingsallergie zorgt ervoor dat ik zelfs in mijn eigen huis niet veilig ben en dat ik ook elders geen enkele veilige plek kan vinden. En nu 5G landelijk in dienst is (bij slechts 1 provider) heb ik al last. Vannacht een uur lang als een gek liggen trillen en de komende weken wordt deze 5G nog ruim opgeschroefd. En daar komen straks nog andere providers bij. Het voelt letterlijk als een marteling. Maar Economische Zaken en Klimaat laat mij bewust lijden, terwijl het heel eenvoudig is om de straling in ons land te verminderen.

Ik heb me in deze brief beperkt tot feiten die ik u op uw verzoek kan aantonen. Om de brief overzichtelijk te houden heb ik de meeste bewijsstukken niet bijgevoegd, maar ik wil u deze met alle plezier toesturen.

Voor de eerste twee punten:
1. Het geven van valse voorlichting
2. Het niet verstrekken van gevraagde informatie en het bewust vertragen van de communicatie
heb ik u mijn ervaringen gedeeld, maar ook andere tegenstanders van straling en/of 5G hebben soortgelijke ervaringen.

Met vriendelijke groeten,

Jolanda van den Berg

Geachte heer / mevrouw Safeer, Bijlage 1
Van uw collega dhr. Rufi begreep ik dat dit het antwoord was op mijn mail van 24-6-2019 (en dus niet van die van 5 augustus). Deze had ik niet gezien als antwoord op mijn mail, omdat deze werkelijk niet één van mijn vragen beantwoord. Uw antwoordmail is niet meer dan een opsomming van linken die eenvoudig op internet te vinden zijn. Als deze toen niet een antwoord gaven, doen ze dat nu ook niet. Na 12 weken wachten heeft Economische Zaken en Klimaat mijn vragen afgedaan met deze standaard mail.
Deze week ben ik flink aan het puzzelen geweest en tussen de regels door lezend denk ik toch uw antwoorden te hebben gevonden:

1:
Mijn vraag: Hoe zijn de onderzoeken waarop u alles baseert (dus niet alleen conclusies) door mij op te vragen?
Uw antwoord: Economische Zaken en Klimaat heeft geen enkel onderzoek dat de veiligheid bewijst, noch een die de onveiligheid kan ontkennen, anders had Economische Zaken en Klimaat mij die link wel toegestuurd.

2:
Mijn vraag: Op welke basis worden alle uitspraken van stralingsgevoeligen en wetenschappers die beweren dat straling gezondheidsrisico’s heeft, weerlegd?
Uw antwoord: Bewijzen wereldwijd dat straling schadelijk is, worden in uw mail niet weerlegd. Hieruit concludeer ik dat uw ministerie de conclusies van deze rapporten bevestigt.

3:
Mijn vraag: Waarom wordt de norm niet naar beneden bijgesteld?
Uw antwoord: Deze vraag is in feite inmiddels al door de ICNIRP beantwoord. Zij hebben aangegeven dat de norm niet naar beneden bijgesteld kan worden, omdat 5G dan niet zou kunnen functioneren.

4:
Mijn vraag: waarop zijn de veiligheidsnormen gebaseerd?
Uw antwoord: De veiligheidsnorm is dan ook: het stralingsniveau dat nodig is om 5G goed te laten functioneren. Met de uitspraak van de ICNIRPP zoals genoemd onder 3, hebben zij bevestigd dat de norm op geen enkele manier is gebaseerd op veiligheid voor gezondheid.

5:
Mijn vraag: Welke maatregelen neemt de overheid om mij te beschermen tegen straling?
Uw antwoord: De overheid neemt geen enkele maatregel om burgers te beschermen tegen straling.

6:
Mijn vraag: Waarom zijn er geen stralingsarme ruimtes, zoals er ook rookvrije ruimtes zijn?
Uw antwoord: De overheid maakt geen stralingsvrije ruimten, omdat de bevolking dan zou gaan beseffen dat straling gevaarlijk is en de overheid heeft juist als doel om de bevolking onwetend te houden als het stralingsrisico’s betreft.

7:
Mijn vraag: Welke maatregelen neemt de overheid om uitbreiding van het huidige stralingsniveau te voorkomen en zelfs te verminderen?
Uw antwoord: De overheid neemt geen enkele maatregel om de straling te beperken, terwijl de schadelijkheid is aangetoond en door Economische Zaken en Klimaat is bevestigd. Daarmee staat de overheid toe dat gevaarlijke straling voor de meest nutteloze toepassingen wordt gebruikt en stuurt daarmee bewust aan op een ongezonde bevolking.

8:
Mijn vraag: Waarom wordt het gebruik van bekabelde verbindingen niet door de overheid gestimuleerd?
Uw antwoord: Bekabelde verbindingen worden niet gestimuleerd, omdat Economische Zaken en Klimaat ook daarmee de schadelijke gevolgen van straling zou onderschrijven.

Wanneer ik op 1 oktober 2019 geen correctie op de door mij geïnterpreteerde antwoorden op mijn vragen heb ontvangen, bevestigt u het met mijn stellingen eens te zijn en beschouw ik het bovengenoemde als uw antwoord op mijn vragen.

Daar ik nu al mijn vragen zelf heb moeten beantwoorden, stel ik nog één nieuwe vraag, waarvan ik van u vraag om deze te beantwoorden: Alles kent een kantelpunt. Zo moet er ook een kantelpunt zijn waarop het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat bereid is om 5G te stoppen. De vraag is dan ook waar dit kantelpunt ligt, zodat wij als tegenstanders van 5G weten wat wij u moeten aanreiken om een stop af te dwingen. U bent geheel vrij hoe u dit kantelpunt wilt uitdrukken. Dit kan bijvoorbeeld zijn: 3.000.000 doden, 10 wetenschappelijke onderzoeken, 1000 handtekeningen tegen straling,……

Graag hoor ik van u het antwoord op de zojuist gestelde vraag en eventuele correcties op de door mij geconcludeerde antwoorden op de vragen uit de vorige mail.

Met vriendelijke groeten,
Jolanda van den Berg

Ik voel mij misleid, draadloze techniek en 5G!


Vanzelfsprekend had de hele draadloze technologie nooit doorgang gevonden als zij gewoon de wetten welke er liggen hadden gevolgd en gerespecteerd.

Daar er al sinds de jaren 1971 (en langer) bekend is dat elektromagnetische golven gezondheidsschade kunnen veroorzaken https://mens-en-gezondheid.infonu.nl/diversen/167141-microgolven-en-radiogolven-zijn-mogelijk-schadelijk.html, had er al bij aanvang twijfel moeten zijn over de mogelijkheid tot uitrol.

Immers bestaat deze wet:

HET VOORZORGSPRINCIPE

Het gaat er vanuit dat er bij nieuwe ‘producten’ soms enige tijd onzekerheid is over de wel/niet schadelijkheid ervan. Om in deze onzeker situatie te zorgen dat er zéker geen producten op de markt komen welke de bevolking kunnen schaden, stelt de wet van Het Voorzorgsprincipe:

De snelle ontwikkeling van de communicatiemiddelen heeft ertoe bijgedragen dat men al beducht is voor nieuwe risico’s voordat de wetenschap de tijd heeft gehad om het probleem op te helderen. De politieke besluitvormers moeten rekening houden met de angsten die met dit besef samenhangen, en preventieve maatregelen treffen om het risico op te heffen of tenminste tot een aanvaardbaar minimum te beperken. De Raad heeft op 13 april 1999 een resolutie goedgekeurd waarin er onder meer bij de Commissie op aangedrongen wordt ” om zich in het vervolg bij het opstellen van wetgevingsvoorstellen en andere met de consument verband houdende activiteiten nog vastbeslotener door het voorzorgsbeginsel te laten leiden, en prioritair duidelijke en doeltreffende richtlijnen voor de toepassing van dit beginsel uit te werken “. Deze mededeling maakt deel uit van het antwoord van de Commissie.

Het voorzorgsbeginsel heeft niet alleen betrekking op problemen bij risico’s op de korte en middellange maar ook zorgwekkende mogelijke ontwikkelingen op de lange termijn en voor het welzijn van de komende generaties.

Het besluit om maatregelen te nemen zonder te wachten tot alle vereiste wetenschappelijke gegevens ter beschikking staan, is duidelijk een aanpak op basis van het voorzorgsbeginsel.

Besluitvormers staan voortdurend voor het probleem dat een evenwicht moet worden gezocht tussen de vrijheden en de rechten van personen, het bedrijfsleven en organisaties enerzijds en en de noodzaak tot beperking of opheffing van de schadelijke gevolgen van het risico voor het milieu of de gezondheid anderzijds.

Het vinden van het juiste evenwicht zodat proportionele, niet-discriminatoire, doorzichtige en coherente besluiten kunnen worden genomen die tevens het gekozen beschermingsniveau bieden, vereist een gestructureerde besluitvorming op basis van uitvoerige wetenschappelijke en andere objectieve informatie. Deze structuur wordt geboden door de drie componenten van de risico-analyse: de risico-evaluatie, de keuze van de strategie voor het risicobeheer en de melding van het risico.

Een risico-evaluatie dient op de bestaande wetenschappelijke en statistische gegevens te worden gebaseerd. De meeste beslissingen worden genomen als voldoende informatie voor de vereiste preventieve maatregelen beschikbaar is maar er zijn ook situaties waarin sommige gegevens ontbreken.

Of het voorzorgsbeginsel al dan niet moet worden toegepast wordt pas besloten als de wetenschappelijke informatie onvolledig is of geen uitsluitsel geeft dan wel onzekerheden bevat en er aanwijzingen zijn dat de mogelijke gevolgen voor het milieu of de gezondheid van mensen, dieren en planten wel eens potentieel gevaarlijk en onverenigbaar met het gekozen beschermingsniveau zouden kunnen zijn.” https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=celex:52000DC0001

Bij onzekerheid over schadelijkheid zal de veiligheid eerst moeten worden aangetoond, in dit geval door Telecom. Dat is NOOIT gebeurd. En onzekerheid is er in vrijwel iedere communicatie. https://eenvandaag.avrotros.nl/item/is-de-straling-van-5g-schadelijk-voor-je-gezondheid/
Hier ook volop twijfel en bijna de helft vindt biologische effecten van straling. https://publicaties.zonmw.nl/symposium-emv/

Biologische effecten door EMV worden genegeerd
Wat wel gebeurd is, is dat meer dan 20.000 studies welke gedaan zijn hiernaar, waarvan meer dan de helft van de niet door Telecom gefinancierde studies (schadelijke) biologische effecten hebben aangetoond, genegeerd worden. Dmv een niet kloppende en bijzonder gemakkelijk te weerleggen ‘feit’ in de wetenschap: ‘Dat niet-ioniserende straling geen andere effecten kan sorteren op een biologisch systeem dan enkel opwarming.’ is deze industrie opgedrongen.

Niet enkel door een naïeve bevolking en een leugenachtige Telecom. Ook door een overheid waarbij de verantwoordelijkheid voor het classificeren van een norm bij de gezondheidsraad ligt. Ondanks dat we in een Democratie leven, weet niemand hoe je deze gezondheidsraad bij disfunctioneren weg zou kunnen stemmen en zijn we uitgeleverd aan een paar dubieuze mensen, die met dubbele petten op adviezen geven (hoewel nu op 1 Oktober, 1 dag vóór de testuitrol van 5G nog immer geen advies over 5G gegeven is).

AANSPRAKELIJK
Al eerder heb ik de verantwoordelijke (Eric van Rongen) alhier gewezen op onderzoeken en feiten m.b.t. de effecten van EMV. Ik heb hen gezegd dat de politiek blind vertrouwen heeft in zijn norm en dat als deze zo hoog blijven liggen, hij persoonlijk verantwoordelijk/aansprakelijk is voor alle schade welke hieruit voort gaat komen. Mocht hij vinden dat iemand anders verantwoordelijk is, heeft hij hier drie weken gehad om een andere naam te noemen. Dat is niet gebeurd.

Sinds het begin van de mobiele communicatie zijn de normen al 10.000.000 keer hoger dan wat het voorzorgsprincipe aanbeveelt. Net zo lang doet Eric van Rongen en de mensen om hem heen, of hun neus bloedt.

DUIZENDEN MENSEN MET GEZONDHEIDSKLACHTEN DOODGEZWEGEN
Ik heb landelijk duizenden mensen gesproken en wereldwijd van miljoenen mensen gehoord, die schade hebben, waarschijnlijk door straling. Zij worden door NIEMAND gehoord. Ook zij worden, net als de waarheid rondom EMV doodgezwegen, genegeerd. Dat doet mij pijn, in mijn hart.

Mijn klachten begonnen in 2008, tegelijk rond de uitrol van UMTS
In 2008 begonnen mijn klachten. Achteraf rond de introductie van Umts. Ik had er eerst geen idee van. Ik was een vrouw die erg goed was in observeren, analyseren, een hele scherpe geest had en een continue stroom aan inspiratie kon hebben. Dat kwam met name tot uiting op een opleiding waarop ik toen zat. Ik had altijd nog wat extra ideeën als alles op en uit was. Totdat we intervisie hadden en bleek dat ik niet meer uit mijn woorden kon komen. De onophoudelijke stroom die mij gewoon was in het leven, werd verstoord/viel weg en er bleef een waas in mijn hoofd over.

Ik kwam er gelukkig achter dat als de stekker van de Wifi of Dect telefoon eruitging, mijn hoofd direct normaal was. Smartphones waren er toen nog niet.

Na even schrikken zocht ik verder wat er over dit soort velden bekend was. Het heet Elektro Magnetische Velden en alle elektra heeft dit, maar de draadloze techniek maakt gebruik van pulsen, wat het allemaal veel sterker maakt. Er was best veel over bekend, tegelijkertijd wist het gewone publiek zo weinig. Toentertijd hadden we nog een andere mobiel voor bellen en sms. Wifi kwam langzaam in.

OPGEDRONGEN TECHNIEK
Dit kwam niet naar aanleiding van een vraag/behoefte van de consumenten. Maar door een opgedrongen techniek welke de andere (gezondere, veiligere) moest vervangen. Zelf merkte ik thuis op een gegeven moment op dat mijn hoofd op een bepaalde plek druk merkbaar was. Bij navraag bleek dit precies onder de router van de buurjongen boven mij te zijn. Zijn internet was inderdaad onlangs draadloos gemaakt. Hij wilde dit ook niet. Hij had er geen enkele moeite mee om terug naar de kabel te gaan. Dat internet was sowieso sneller, veiliger en als het dan ook nog gezonder was, was die keus snel gemaakt.

Ik dacht ‘wat gek, zoveel onwetendheid’. Maar dacht ook: Als we nu eenmaal weten dat deze techniek schadelijk voor ons is, wordt deze vanzelf teruggedraaid.

Iedereen kent verhalen van producten welke kankerverwekkend of schadelijk voor kinderen blijken te zijn, en dat deze dan zo gauw mogelijk teruggehaald worden van de markt.
Prima om een nieuw soort stofzuiger te verkopen, maar als ie kankerverwekkend blijkt, of we er slaapproblemen door krijgen, dan mag ie eerst nog even terug naar de tekentafel. De straling van Wifi en zenders blijkt ook bewezen schadelijk en kankerverwekkend zie (Dr Martin Pall, Devra Davis, Shanon Goldberg, Isabel Wilke)
Maar bij draadloze apparaten gebeurde dat niet!?

Ik las me goed in en startte een petitie. In no time zouden we natuurlijk dit onrecht op de kaart hebben en de politiek wakker, zodat dit nooit lang door kon gaan. Maar toch…. Het ging door. Medestanders kwamen slechts druppelsgewijs binnen. Veel tijd hebben we gestopt om mensen te informeren, daar de overheid dit nog niet had gedaan. Nog steeds bleef het een dood paard.
Waarom??

Waarom is niet het eerste geluid van schadelijkheid aangegrepen om dit eerst zorgvuldig te onderzoeken vóórdat er weer een nieuwe techniek op de markt kwam?

4G is erdoor gedrukt
4G is erdoor gedrukt. Men hoefde het niet, maar wist ook nog niks van de keerzijde, welke duidelijk werd in de jaren daarna. Zijn er nog mensen zónder vage en minder vage gezondheidsklachten welke naast een 4G/LTE mast wonen? Mag ik een antwoord op die vraag van de overheid. Ik neem aan dat ze dit zorgvuldig bijgehouden hebben na hun experiment. De, tot nu toe, verantwoordelijke.

Het ging door. Niet alleen kwam de ene na de andere gadget op de markt, ook kwam er een golf aan social media-mogelijkheden en Apps bedoeld om ons verslaafd en afhankelijk te maken.

Er zijn weinig mensen die niet verslaafd zijn aan één van de online dopamine triggers, en als iemand dat niet is, kun je op voorhand op een briefje geven dat deze persoon woont of slaapt in een stralingsarme omgeving. EMV creëert naar eigen waarneming een soort ruis/onrust in je lichaam en geest waardoor de behoefte aan een externe houvast toeneemt. Ooit was dit geloof, filosofie, materie, familie, relatie, nu steeds vaker een apparaat.

Wat doen we daarmee?

Niks.

Met 15.000 handtekeningen tegen 4G en het schrijven van 1000en brieven met een handjevol mensen tegen 4G is het netwerk er toch gekomen.

En ik neem dat dezelfde mensen die ik eerder noemde, kwalijk:

– Eric van Rongen van de gezondheidsraad
– (Oud) Staatssecretaris van Geel (die toentertijd besloot een onderzoek van 45 minuten bestraling op een plastic waterhoofd plausibel te vinden voor de verdere uitbreiding van uitrol en technieken).
– Het antennebureau wat continu foute informatie verspreidt en het toestaat dat er keer op keer nieuwe antennes worden bijgeplaatst op een dubieuze …. nee…. Géén andere dan, een commerciële bestaansgrond.Onze toekomst

Het lijkt alsof onze toekomst al vast ligt, maar is dat zo? Of zijn films met robotmensen er debet aan dat wij denken dat wij niets te kiezen hebben? Ik wil je uitnodigen om naar je hart te gaan. En te voelen wat zijn/haar echte verlangen is. Zit daar een verlangen naar meer techniek en alles automatisch te laten worden in een Internet of Stupid Things? Ik durf te wedden dat jouw hart, als je nog niet in een depressie verkeert, net zoals ieder hart verlangt naar: meer verbinding met schone natuur, meer ongedwongen authentieke connecties met andere mensen en meer rust/innerlijke stilte.

Wat wil jij werkelijk voor onze kinderen?

Ik verlang, net als 85% van de Nederlandse bevolking, niet naar zelfrijdende auto’s en pratende koelkasten en tal van andere prullaria welke onze leefomgeving aan steeds meer straling blootstelt. Tevens zou de enorme hoeveelheid extra energie welke deze nieuwe generatie aan netwerken met zich meebrengt, ons mogen alarmeren het NIET TE DOEN. En het kansloze 5G sprookje lekker als een grappige schets voor een wereld die wij niet zelf wensen, op de tekentafel te laten liggen, of aan de kant te schuiven voor iets beters….
Mag ik jouw beelden? Stuur ze op naar actie@verminder-electrosmog.nl


Ik zou graag willen dat de overheid zich achter de oren krabt en verontschuldigt dat zij met de verkeerde partij in zee is gegaan.

Begin met:
* STOP 5G
* Het in kaart brengen van de stralingsproblematiek
* Onderzoek een alternatieve toekomst
* Laat het blind vertrouwen in het draadloze technische sprookje (paard van Troje) los
* Sla samen de handen ineen slaan om een toekomst in gaan richten, ondersteunend aan onze hoogste menselijke waarden! <3

VOORZORGSPRINCIPE 
Concreet zou het voorzorgsprincipe zo gauw mogelijk ingesteld moeten worden. Om toch nog wát draadloze communicatie/gespeel mogelijk te maken, tolereren we een maximum van 10 microwatt per m2 in de leefomgeving. (Technisch is er al draadloze comm. mogelijk bij 0,001 microwatt per m2, dus het vraagt wat investering en creativiteit en een menselijk hart, maar het kan gewoon).

Wat redelijk is…
Niemand kan verplicht worden, zonder enorme onmenselijke aanpassingen in huis, blootgesteld worden aan meer dan 10 microwatt per m2.
De meeste maatschappelijke ruimte zal hierom verplicht onder de 1 microwatt per m2 moeten blijven om aan het basisprincipe te voldoen.
Hierdoor kunnen mensen die gevoelig zijn (schatting tussen de 10% en 20% van de bevolking) zich herstellen en woningen vinden waar ze niet automatisch chronisch ziek worden door een ontoelaatbare hoeveelheid electrosmog. Door jarenlang eenzijdig onderkennen van de waarheid in deze, niet te communiceren, niets te vragen en het toestaan dat de markt met afhankelijk makende spullen de bevolking nog steeds onwetens maar verslaafd achterlaat, daarmee bouw je nog geen (bestaans-)geen recht op. De 0 situatie en drastische verlaging van de norm, is de enige redelijke situatie.

Het stimuleert de industrie
Een verlaging van de norm stimuleert de industrie om met wat beters te komen. Je kunt verplicht stellen dat nieuwe apparaten onder de norm moeten kunnen functioneren. In plaats van jou te dwingen een nieuwe Iphone te kopen omdat oude programma’s en appjes niet meer werken op de oude, kun je net zo goed de verkoop en industrie stimuleren door een nieuwe regel welke enorme stralingsreductie verplicht.

Stap uit dit onrecht
Als aan dit alles wordt voldaan hoeven er geen gerechtelijke stappen ondernomen te worden en voel ik veel respect voor iedereen die er nog net op tijd uitstapt en wil ik proberen je nog met open armen op te vangen en mee te kijken hoe de schade voor de toekomst beperkt kan blijven en redelijkheid, gezond verstand en een verbinding met ons hart, nog in ere kan worden hersteld. Wordt dit niet gedaan, dan is ieder eerder genoemd persoonlijk verantwoordelijk voor de geleden schade.

Hoogachtend en wijsheid toegewenst,

Marloes van Mensvoort

De Petitie loopt nog

De zon schijnt niet op ons, maar in ons
de rivieren stromen niet langs, maar door ons
De bomen wiegen en de bloemen bloeien
in ons lichaam en onze ziel
En ieder lied van de vogel, van de wind en de wilde storm,
van de rots uit de buik van de berg, is ons eigen lied
en zingt van liefde….

Wijziging programma Dr. Martin Pall Nijmegen


Er bestond een mogelijkheid om op deze maandag of dinsdag nog wat extra’s te organiseren rondom 5G/Dr. Martin Pall.

UPDATE
Het reisschema van Dr Martin Pall is onverwacht veranderd. Hij is naar Brussel om op dinsdag 1 oktober over 5G technologie te spreken in het Europese parlement.
Eventuele activiteiten in Nijmegen op maandag 30 september en dinsdag 1 oktober zijn daarmee komen te vervallen. Het goede nieuws is dat hij in november opnieuw in Nederland zal zijn.

DANK
Dank aan iedereen die er zondag was en meegeholpen heeft!!
Wat een mooie belangrijke dag! De films en info volgen….
Ondertussen… Ga door…. ! 🙂
Lieve groet Marloes

De nationale Bond van Overheidszaken stelt de Telecom aansprakelijk, je kunt meedoen

Een team deskundigen is wekenlang bezig geweest. Natuurlijk is de enige reden om dit te doen omdat we ons niet gehoord voelen en niet de risico’s op onze gezondheid en welbevinden willen nemen zoals de Telecom deze aan het gehele systeem opdringt. Iedereen die dit onrecht toestaat is hierin verantwoordelijk, te beginnen bij de Top.

Vanaf vandaag start het versturen van de aansprakelijkheid naar Telecom.

Wil je ook meedoen? Dat kan…

Aanmelden: Stuur een mail naar: 5G@bondoverheidszaken.nl

Op dit moment is ‘de organisatie’ druk met de puntjes op de i te zetten.
Zodra meer info bekend is (dit weekend) wordt het hier gedeeld.

 

UITNODIGING VOOR EEN SYMPOSIUM OVER DE IMPACT VAN EMF & 5G OP DE MENSHEID AS ZONDAG IN NIJMEGENZONDAG 29 SEPTEMBER 2019  
 
HOOFDSPREKER: DR MARTIN L. PALL  
 
DE OVERIGE SPREKERS, WERKZAAM IN ONDERWIJS  – LANDBOUW  –  GEZONDHEIDSZORG  – RECHT / ETHIEK 
 
TIJD:  12:00 tot 18:00 uur  inloop vanaf 11.30 uur   
 
LOCATIE:  ITH  ZEIGELHOF 28,  6511 GP  NIJMEGEN CENTRUM
 
 
 
 
IN SAMENSPRAAK MET DR MARTIN L. PALL IS ER OP MA 30 SEPTEMBER en DI 1 OKTOBER  
 
RUIMTE VOOR VERVOLGLEZINGEN EN/OF ANDERE INITIATIEVEN.  
 
 
 
DR. MARTIN L. PALL
Emeritus hoogleraar biochemie en basic medical science, Washington State Universiteit.
 
Martin Pall’s informatie is onderscheidend en van tijdloos belang. Vanuit zijn bio-chemische en medisch achtergrond brengt hij jarenlange wereldwijde onderzoeken en publicaties samen. Dat alleen al is buitengewoon waardevol.  Maar het meest aansprekend is zijn precieze uitleg over waarom EMF en 5G netwerk daadwerkelijk schade aan het lichaam toebrengt en een reeks van ernstige klachten en aandoeningen tot gevolg heeft.
 
Zijn expertise en onverminderde inspanning om de impact van EMF voor de mens en alle andere levensvormen onder de aandacht te brengen, heeft mij er toe gebracht hem uit te nodigen naar Nederland te komen en zijn kennis en kunde te delen. Tot mijn vreugde heeft hij onlangs de uitnodiging geaccepteerd en zal zeer binnenkort enige dagen in Nederland zijn. 
 
Ter introductie zie nevenstaand interview:  “The science behind 5G health dangers” https://www.youtube.com/watch?v=keglNLQxZ3
 
 
PRAKTISCHE INFORMATIE
Bijdrage organisatiekosten: 20 euro graag contante betaling bij binnenkomst.
Er wordt gefilmd. Deze beelden zullen na afloop voor een ieder beschikbaar/online zijn.
Overige zaken:  Rhea Strik  design@rheastrik.demon.nl
*Support en donaties zijn welkom! 

 

LOCATIE EN ROUTES VANAF TREIN OF PARKEREN

Kom met de trein naar CS

Of met de auto kan parkeren ook bij parkeergarage bij Cs: Keizer Karel, van Schaeck Mathonsingel 22, 6512 AR, Nijmegen (dagkaart € 11,-)

en ga dan 700 meter verderop naar de locatie: ITH  Zeigelhof 28,  6511 GP, Nijmegen

Te voet
of met (OV) fiets
of Bus (lijn 1,5,85 of 331) naar Plein 1944 en dan 1 minuut lopen

Locatie: ITH  Zeigelhof 28,  6511 GP, Nijmegen

Marloes: Het is niet zeker dat de ruimte voor de zwaardere EHS’er voldoende aangepast is. De aandacht van de organisatie welke bestaat uit twee mensen, gaat momenteel naar andere aspecten v.d. organisatie opdat het een geslaagde dag kan worden voor de doelgroep die niet persé overgevoeligheid heeft! Iedereen is van harte welkom, maar voor EHS geldt betreden op eigen risico 😉 Dank voor het begrip!