Christina von Dreien over electrosmog in haar Manifest voor de Nieuwe Aarde

1l.) Technische vooruitgang dient het leven, en niet omgekeerd

Elke vorm van kunstmatig toegepaste technologie die een negatief effect kan hebben op levende organismen of de hele aarde zal worden stilgelegd en ontmanteld! Deze omvatten met name draadloze telecommunicatietechnologieën zonder veiligheidscontroles (bijv. 5G), kunstmatige intelligentie (AI), microchips (RFID, digitale ID), IoT (Internet of Things), slimme meters, videobewakingssystemen, mind-controlling-technologieën (bijv. HAARP ) en kunstmatige weersveranderingen (geo-engineering, chemtrails).

Kunstmatige intelligentie (AI) wordt alleen gebruikt waar het levensverbeterend is , maar onder geen beding om mensen te monitoren en te controleren.

“We zijn ons ervan bewust dat alle levende wezens op aarde onlosmakelijk verbonden zijn met de natuurlijke aardse en kosmische elektromagnetische velden en alleen echt kunnen genezen als we ongestoord in resonantie zijn met deze cycli en frequenties van de aarde en de kosmos.”

Het onderzoek en het directe gebruik van telecommunicatietechnologieën die onschadelijk zijn voor mens, dier en plant heeft de hoogste prioriteit.

Zolang dergelijke genezingsfrequenties niet kunnen worden toegepast, worden binnencomputers via (glasvezel)kabels met internet verbonden.
Als gebouwen eenmaal bedraad zijn, neemt de behoefte aan draadloze communicatie af en kunnen te grote buitenantennes hun uitgestraald vermogen verminderen.
Goed onderzochte en langdurig geteste genezingsfrequenties zullen in de toekomst worden gebruikt voor regeneratie.

Elk land heeft nu stralingsvrije gebieden waar zieke en stralingsgevoelige mensen kunnen settelen of herstellen.

Brief m.b.t. de stralingsrechtzaak in België

Stand van zaken Stralingszaken tegen Vlaanderen, Brussel en de EU


Brief aan Verminder Electrosmog;

“Graag hou ik jullie op de hoogte van de stand van zaken over onze Belgische rechtszaken.
Deze zijn Europees en internationaal relevant door de uitgesproken Europese dimensie.

 
Onze aanpak gaat immers uit van de grondrechten van de Europese Unie en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Zo vragen wij aan de nationale rechters om drie prejudiciële vragen te stellen aan het Europees Hof van Justitie.
Omwille van die Europese dimensie kan onze aanpak gekopieerd worden naar alle lidstaten van de Europese Unie, wat wij van harte verwelkomen.
 
Hoe meer we aan dezelfde kar trekken, hoe meer kans op succes. Neem dus graag contact met me op als je meer informatie verlangt.
 
Ondersteunen:
Om onze milieu-rechtszaak grenswaarden te helpen steunen hebben wij een bundeltje over straling/milieu en gezondheid gemaakt met praktische info en tips.
U kan ons helpen dit informatieve boekje (22 blz.), foto zie bijlage, te verspreiden en hiermee onze rechtszaak te steunen.
De mooie boekjes zijn beschikbaar aan 10€/st steeds verpakt per 10 of 20 stuks.
 
Bestellen kan door:
-uw bestelling per mail door te geven met vermelding van uw voornaam en familienaam 
-en het postadres waar de boekjes geleverd mogen worden
-maak 100 euro ofwel 200 euro over op rek-nr: BE45 9733 9096 4089  BIC: ARSPBE22   met vermelding “steunboekjes”
 
U zal dan via B-post een mail ontvangen met de verzendbevestiging van het pakje met 10 of 20 boekjes.
(voor verzendingen naar het buitenland vallen er eventueel extra kosten aan)
 
 
Dank bij voorbaat om ons te helpen,
 
 


Luc Leenders
 / Coördinator
 
stralingsarmvlaanderen.org / Maaseik — Belgium

De aarde, de kosmos en elektrosmog… 5 aandachtspunten voor goede energie!

Als een ruimte goed voelt, gaan dingen vanzelf… Slapen we lekker… en staan we fit op.
Voelen we ons verankerd, doch flexibel, gekoesterd doch vrij, geïnspireerd doch compact. Rustig doch levend….

Er zijn ontelbare dingen die te maken hebben met hoe een ruimte voelt, een deel is visueel, een deel temperatuur, tast en geur en een belangrijk groot deel daarvan is energetisch. Hieronder is een overzichtelijke structuur gemaakt om met deze velden aan de slag te kunnen en hiermee ook een leefomgeving te verbeteren.

Kortweg kunnen we 5 deelgebieden omschrijven waarin technische of esoterische velden ons beïnvloeden. Sommige invloeden zijn positief, andere negatief en hierin zit ook nog een persoonlijke component.

1. Aarde Energie

– 1.a Aarde zelf
– 1.b Materiaal tussen jou en de aarde
– 1.c Aarding van technische installaties

2. Energie om je heen
– 2.a Energie van spullen
– 2.b Onverwerkte emoties van mensen in een ruimte
– 2.c Mensen die om de woning heen wonen
– 2.d Entiteiten

3. Laagfrequente velden
– 3.a Elektrische velden
– 3.b Magnetische velden

4. Dirty Electricity
– 4.a Vuile stroom door omvormers, adapters, LED verlichting

5. Hoogfrequente velden
– 5.a Wifi
– 5.b Smartphone of slim horloge
– 5.c Ipad
– 5.d Slimme meters
– 5.e Zenders om je heen
– 5.f Smart….. in je huis

Plaatje tekenen

De Aarde zelf
1. A Doe je ogen dicht en ga direct op de aarde zitten. Kun je connecten met je lichaam, voel je de aarde… ? Kun je connecten. Wat zegt deze aarde.. Wil je graag blijven zitten of juist graag weg. Wat zegt dit gevoel als je erdoorheen gaat?

Voedt hij je. Steunt of bezielt deze aarde je of laat hij je onrustig wankelen.

Is de grond voedend, en wordt je enkel op sommige plekken draaierig, dan kan dat een waterader zijn. Hiervoor zijn esoterische meetmethoden. (lecherantenne of Wichelroede)

De materialen tussen jou en de aarde
1.B Een fijne aarde energie wil je behouden. Beton is vaak verbonden met de aarde. Een zwevende vloer met kunststof zeil disconnect je met de aarde. Dat kan fijn (zacht) zijn als er niet teveel ruis op andere vlakken (3,4,5) is, anders heb je goede aarde nodig om prikkels af te kunnen voeren en diepe stilte alsnog te voelen… (dat kan via aarde of kosmos).

Aarding van apparaten
1.C
Om de velden rondom apparaten af te laten voeren ipv in de ruimte te laten hangen en de mensen te verstoren, is goede technische aarding nodig. Check deze daarom.
– Check de aardpen, liefst 0 Ohm (soms wel 40 meter diepe aardpen)
– Check aarde aansluiting in stopcontact (is er een aarde-draad)
– Check of een apparaat zelf geaard is, of laat deze aarden (door een metaaldeel van het apparaat met koperdraad te verbinden aan de aarding i.d. elektra of rechtstreeks met de aarde via een aardpen (soms is 20 cm diepte van een pen in de grond al voldoende voor afvoer van velden uit je huis).

ENERGIE OM JE HEEN

Energie spullen
2.A Spullen kunnen een positieve of negatieve lading in je huis brengen

2.B (Onverwerkte) emoties
Alles wat er geleefd is, maar nog geen plek gevonden is, of onvoldoende geuit is gaat vastzitten. In lichamen maar ook ruimtes gaan hierin mee resoneren. Kun je / mag je je keel openzetten. Je boosheid voelen, verdriet of onmacht, kwetsbaarheid of schaamte of ook je onmenselijke kracht.
Hoeveel ruimte is er voor gevoel (ademen) in jouw ruimte/huis. Dit voelen anderen aan en resoneren hierop mee (en brengen ook altijd iets eigens mee in).

2.C Wat is er om je huis heen?
.1 Natuur De natuur heeft natuurwezens. Hoe staat het hiermee? Als er weinig hoogfrequente velden zijn, zijn er veel natuurwezens.

.2 Mensen Welke mensen zijn er om je huis heen? Hebben ze en durven ze nog hun hart te openen naar elkaar. Hoeveel ‘angst, controle, berekendheid’ zit er in hun of juist ‘openheid, vertrouwen, levenswijsheid en speelse spontane flow’? Dit tweede is over het algemeen helend voor iedereen die in zo’n veld verkeerd.

2.D Entiteiten
Een entiteit kan aanvoelen als een zware energie en kan sterk lijken op wat een laagfrequent stroomveld doet. Als je erop inzoomt kun je soms… boze, soms angstige, soms neutrale kwaliteiten voelen. Een entiteit kun je met je intenties vragen om weg te gaan, of soms, door het opruimen en/of schoonmaken van een ruimte verdwijnt deze vanzelf. Vaak zijn ze hier omdat ze nog wat willen zeggen, soms zijn ze hier omdat ze bang zijn om te gaan, en kun je hen met jouw intentie helpen. Bewaak hierin je grenzen. Jij leidt dit feestje…

Het is goed te realiseren dat laagfrequente velden aan kunnen voelen als entiteit en andersom. Beide storen, maar vragen om een compleet andere oplossing. DE entiteit of ander natuurlijk stoorveld vraagt een esoterische oplossing, is de verfijnde hulpmiddelen van onze persoonlijke geest en soms ook met het gebruik van voorwerpen of stenen. De technische stoorvelden, bijv laagfrequente elektrische of magnetische velden, vragen om een technische oplossing. Hoe verklein je dit veld, is het apparaat geaard, wat kun je aan afscherming doen (bijv met metaal wat je aard of koolstofverf). Een tussengebied is nog het terrein van wateraders waar je mbv magneten een stroomrichting kunt veranderen. Er zijn mensen bedreven in dit tussengebied en het is goed om kritisch doch open te zijn. De meeste softe aanpakken zijn slechts tijdelijk functioneel, en soms werken technische oplossingen niet voldoende omdat hier een persoonlijke emotie of familiegeheim of trauma stoort… Wees kritisch!! Maar het laatste woord is hier niet over gezegd… We staan aan het begin van een wetenschap, van de/onze natuur op energetisch niveau.

Laagfrequente velden rond apparaten

3.A Elektrische velden rondom apparaten of kabels
Hoeveel kabels heb je eigenlijk nodig? Hoe is het om dat achterkamertje af te sluiten van het stroomnet en daar lekker te gaan slapen? Heb je weleens nagedacht om je huis op 24 Volt te laten werken? Wist je dat een laptop vaak functioneert op 12 Volt gelijkstroom. Dat wat een zonnepaneel opwekt, wordt door ons, dmv een omvormer (hoogfrequente stoorvelden en dirty electricity) omgezet in wisselstroom van 220 Volt en dan bij de adapter van de laptop (weer dirty electricity) weer omgezet in 12 Volt gelijkstroom…. Hoe is het als we alles op 12 Volt gelijkstroom zouden laten lopen…?

Elektrische velden beperk je door gebruik van afgeschermde kabels en goede aarding van apparaten. Je kunt ook iets afschermen met geaard afschermmateriaal.

3.B Magnetische velden rondom apparaten of kabels
Waar slaap je? Waar zit je veel? Magnetische velden zijn moeilijk af te schermen maar je kunt er wel rekening mee houden bij de plaatsing van je huis of meubels. Hoe zit het met de magnetische velden om je heen, liggen er kabels in de grond? En hoe is het om gewoon eens de stoppen uit de meterkast uit te doen, en te voelen wat het verschil is, en mogelijk eens wat elektra te verminderen. Voel je het verschil?

4 Dirty electricity
Hoe is het energieverbruik van je apparaten. Goedkope apparaten, omvormers van zonnepanelen adapters en LED-lampen creëren vaak veel vuile stroom. Om dit enigszins op te vangen heb je stetzerizers maar beter is het om al deze apparaten te voorkomen of enkel de beste (minst storende) te plaatsen. Er circuleren lijstjes voor alle apparaten op het internet. Qua goede omvormers ziet het huidige lijstje er als volgt uit

1. SMA Sunny Boy
2. Mastervolt
3. ABB
4. Danfoss 
5. Victron

Wat betreft zonnepanelen: Let op hoe de installateur bedraad. Zonnepanelen moeten volgens de NEN1010 een eigen aardlekschakelaar hebben. Dat moet er een zijn met een z.g. B uitschakelkarakteristiek, want die negeert piekstromen. De aansluiting van de B aardlekschakelaar gaat direct op de hoofdschakelaar en absoluut niet op een type A aardlekschakelaar, want die gaat anders regelmatig uitvallen.

Stel bij het aanleggen van zonnepanelen de navolgende eisen aan de installateur:
• Geen optimizers toepassen.
• De omvormer moet een SMA-model zijn.
• Draden dicht bij elkaar leggen, kort houden en twisten.
• Metalen onderdelen aarden.
• Plaats filters in de in- en uitgang van de omvormer.

Hoogfrequente velden

5. De hoogfrequente velden zijn verantwoordelijk voor hoogfrequente ruis in de ether en wordt door alles wat draadloze gepulseerde velden afgeeft geproduceerd.
– 5.a Wifi
– 5.b Smartphone of slim horloge
– 5.c Ipad
– 5.d Slimme meters
– 5.e Zenders om je heen
– 5.f Smart….. in je huis

Het beste is het om deze in je woon- en leefomgeving zoveel mogelijk te vermijden of beperken. Doe je internet aan een kabel, zorg dat je ver weg van een zendmast woont. Bel met een kabel of met een luidspreker haal geen slimme wifi-gestuurde apparaten in huis, ookal worden ze als sexy aangeprezen… Omdat ze naast de schadelijke hoogfrequente stoorvelden ook nog je data verzamelen.

Dit lijstje is heel persoonlijk, maar mijn lijstje zou er ongeveer zo uitzien…
– Afstand tot zendmast liefst min 2 km
– Afstand tot wifi-router liefst min 40 meter
– Geen eigen wifi, kies voor kabelinternet
– Verf de wand naar de buren eventueel met koolstofverf
– Geen smarttechnieken (Sonos, slimme meter, smart-tv, etc) in huis

*Wifi Ga eens zitten en mediteren naast een wifi-router en daarna zonder/of uit.
Wat zijn de verschillen…? Zonder wifi heb je…
– Een rustiger hoofd
– Meer lichaamsconnectie / intuïtieve vermogens
– Meer verbinding met je innerlijke stilte en daarmee wijsheid
– Meer verbinding met jezelf en daardoor, daarna, met een ander.

*Wij zijn het meest in onze kracht als we ons verbonden weten met de aarde en de kosmos en hiermee de grootsheid van het mens-zijn kunnen ervaren, wat verdwijnt als we ons enkel in ons fysieke, doch mentale deel bevinden. 

Meer informatie of aanvullingen… ? mail; actie@verminder-electrosmog.nl

Wat helpt om contact te maken….?

Contact maken met een ander

Contact maken is meer dan elkaar aankijken en zinnen uiten die de ander kan horen.
Wat is dat toch, dat het de ene dag, of op de ene plek zo gemakkelijk lijkt te stromen, en de andere keer elders, het maar niet op gang komt… Ik schijn er heel goed te zijn in het contact maken, ook op afstand met vreemden en daarmee een intentie over te brengen of beweging op gang te helpen. Maar heb e.e.a. ook geanalyseerd. Daarom heb ik een perspectief hierop uitgeschreven… Contact is de energie met intentie die uitstijgt boven het fysieke plaatje en maakt of er wel of geen contact (gevoel) ontstaat en of het authentiek en stromend voelt. Of enkel mentaal, dan voel je weinig contact.

Eerst contact met jezelf
Om contact met een ander te kunnen maken, moet je het eerst met jezelf hebben. Dat begint bij lichaamsbewustzijn en bij voorkeur een verbinding met de buik, hart en hoofd (hoewel die laatste niet perse nodig is voor contact) Contact zonder buik is vluchtig, contact zonder hart is afgescheiden, contact zonder hoofd is beyond words… Wat enorm helpt is om contact met de aarde en de kosmos te maken, zodat je in het stromende midden hiervan kunt zijn… Dan zijn er, naast inchecken bij jezelf (en 80% van de aandacht bij jezelf houden)… twee ‘stromen’ die nodig zijn voor contact. Eentje gaat via de kosmos. De andere via de aarde.

Omgevingsfactoren die invloed hebben op jouw vermogen om contact te maken
De stroom vanuit de kosmos kan overal stromen waar mensen connected zijn met hun pijnappelklier. Als de zon schijnt, als er minimaal geen onnatuurlijke electrosmog hangt in de lucht, is deze verbinding met een ander veel gemakkelijker gelegd. In het geval dat hier hoogfrequente straling is… zendmast of wifi in de buurt… of een smartphone die zend, is deze technische verbinding bemoeilijkt of helemaal verstoord. Op een plek met veel apparaten, wifi of zendmasten is het daardoor heel lastig om bezield contact met elkaar te maken. Het contact wordt bemoeilijkt, mentaal en eerder vanuit de linkerhersenhelft (lineair, strategisch) ipv de rechterhersenhelft verbinden, eenheid).

Contact versterkt door grondenergie
Een andere manier om contact te maken (niet enkel het mentale) is om de grond energie te gebruiken. Hierdoor is het dat op plekken met een sterke grond energie het gemakkelijker is om bijvoorbeeld op straat met vreemden te connecten (ook om hen te mobiliseren… )

Op plekken waar een goed voelbare grondenergie is (Amsterdam op palen/water) kun je wat meer ruis van zenders hebben zonder dat dit ten kostte gaat van het vermogen om hart-connecties te maken…

Een natte grond helpt, een vruchtbare grond helpt en verder zijn er veel elementen van invloed op het grond-gevoel. Is dit sterk, is er veel onderling / open contact (Amsterdam). Is dit slecht is er minder onderling contact (op de armere gronden op de Veluwe)

Slecht contact is er als;

– er zenders om je heen staan (technisch… straling boven de 20 microwatt per m2 maakt het moeilijk, tenzij een stevige grondenergie compenseert)
– er een waas/chemicaliën zijn in de lucht

Hierdoor is er minder connectie met de kosmos door de pijnappelklier en zijn mensen angstiger/wantrouwender naar elkaar vanuit schaarste denken / linker hersenhelft.

Mooi contact is er als;

– er blauwe lucht is met witte ronde wolken
– er een stralingsvrije plek  is (dan volgt automatisch contact met de pijnappelklier, god, kosmos)
– je contact maakt met zelfbewuste mensen die kunnen connecten met de stilte en daardoor dichtbij de zachtheid en speelsheid kunnen zijn en creëren…

Geschreven door; Marloes

Vul gerust aan; mail actie@verminder-electrosmog.nl

Zoek de verschillen…!

Bericht van Edwin Gitsels

We ontvingen een brief van de gemeente en van uitvoerder Van Gelder: in vrijwel het hele centrum van Zandvoort wordt de straatverlichting vervangen door nieuwe armaturen met LED-lampen. Nu is die transitie al een tijdje aan de gang en de nieuwe lantaarnpalen zijn echt spuuglelijk. Ze zien er heel goedkoop uit en stralen behalve licht verder helemaal niets uit. Tijdens onze vakantiereis door Frankrijk en België afgelopen maand keken we vol afgunst naar de vaak prachtige, sfeerverhogende straatlantaarns aldaar.

Maar afgezien van dat ze niet om aan te zien zijn, geven die dingen ook heel lelijk, kil licht. Je hebt het idee alsof er een filmploeg is neergestreken die nachtopnamen maakt voor de nieuwe tv-serie ‘Flikken Zandvoort’. Of dat je in een monumentaal pand woont dat ten behoeve van de toeristen mooi wordt uitgelicht met van die op de gevel gerichte lichtbakken. Maar nee, het zijn alleen maar nieuwe lantaarnpalen. Er is geen UFO in de straat geland.
In de brief staat ‘Het kan zijn dat het opvalt dat er ander licht schijnt bij u in de straat/buurt. Ledverlichting ziet er anders uit en daar moeten de meeste mensen aan wennen.’

Nou, laat dat ‘Het kan zijn…’ maar weg.
‘De lichtsterkte van de oude verlichting is in de loop der jaren verminderd, dus de nieuwe lampen geven sowieso meer licht.’

De lichtsterkte is verminderd? Ik heb dat thuis nog nooit meegemaakt. Een lamp brandt gewoon constant totdat ie stuk gaat.
Maar nou komt-ie: ‘Wij verwachten dat u maximaal drie maanden nodig heeft om aan de nieuwe verlichting te wennen.’
Huh? Maximaal drie maanden!? Waar is dat op gebaseerd? Is er onderzoek gedaan? Hebben de gemeente en Van Gelder hun licht opgestoken bij ervaringsdeskundigen? En wat is dat, wennen? Is dat accepteren omdat het nou eenmaal een fact of life is waar je verder toch niets aan kunt doen behalve met een baksteen die vermaledijde klotelampen uitgooien en dan maximaal drie maanden moeten wennen aan je taakstraf? Als je elke dag anderhalf uur in de file moet staan, als je in de winter de verwarming niet hoger dan 16 graden kan zetten omdat het anders niet meer te betalen is, als je hond is overleden, als je steunzolen, een gehoorapparaat of een bril moet gaan dragen, dat er een verschrikkelijke oorlog in Oekraïne woedt, dat zijn dingen waarvan je zegt dat het maximaal drie maanden duurt om aan te wennen. Maar toch niet van een paar lantaarnpalen?

Daar komt bij, geen toerist blijft drie maanden in Zandvoort. Die ervaart alleen maar die kille, naargeestige verlichting die meer geschikt is voor een industrieterrein en die de sfeer in het dorp compleet om zeep helpt.
Het is allemaal niet nieuw hoor, wat ik hier roep. Dorpsgenoot Arjen Bosma heeft bijvoorbeeld ook al flink aan de bel getrokken en de regionale pers heeft er aandacht aan besteed. Daarom staat deze drie maanden-alinea ook in die brief natuurlijk. Maar het is een halfbakken excuus achteraf voor het maken van verkeerde beslissingen zonder eerst gedegen onderzoek te doen naar de wenselijkheid en acceptatie van een en ander.

In een artikel van NH Nieuws van 6 april jl staat: ‘GroenLinks en VVD vroegen zich toen nog af of er niet per wijk meer maatwerk geleverd moest worden en of de Zandvoorters niet mee konden beslissen over het soort licht of armatuur in hun straten. Dat was volgens het college niet de bedoeling, omdat dat het proces zou vertragen.’
In hetzelfde artikel staat: ‘Sinds 2013 werkt de gemeente namelijk aan een nieuw lichtplan.’

Als ‘het proces’ bijna 10 jaar moet duren, dan is het toch wel een gotspe als je inspraak van de burgers benoemt als ‘vertragend.’

Dat een gemeente kiest voor spuuglelijke straatverlichting waar de gemiddelde burger drie maanden aan moet wennen, daar zal ik nóóit aan wennen.

Artikel Stralingsleed uit 2020 De lantaarnpalen worden vervangen

Motie Wageningen unaniem aangenomen. Géén slimme lantaarnpalen in Wageningen!