Wetsvoorstel verplichte uitrol 5G – Jouw reactie is nu nodig!

De overheid heeft op 16 juli een concept wetsvoorstel gepubliceerd waarin te lezen valt dat zij gemeenten willen gaan verplichten om mee te werken aan de uitrol van 5G. Via een internetconsultatie kan iedereen nog tot 9 september reageren op dit voornemen.

Met het wetsvoorstel wil de overheid o.a. de uitrol van 5G makkelijker gaan maken, maar ondertussen wordt de volksgezondheid nog steeds niet serieus genomen. Er is geen enkel onderzoek waaruit blijkt dat 5G veilig is voor onze gezondheid. Terwijl er al heel veel wetenschappelijk onderzoek is gedaan naar straling van 2G, 3G en 4G, waaruit wel degelijk gezondheids­risico’s zijn gebleken. Dat zijn alarmerende signalen die de overheid steeds maar weer negeert. Het ‘koploper willen zijn’ en de economische belangen worden belangrijker gevonden.

Als we niets doen, dan hangt straks ook jouw hele leefomgeving vol met 5G-antennes. Dus doe ook mee aan deze internetconsultatie en geef ook jouw reactie op dit wetsvoorstel via deze link.

Verplichte uitrol van 5G

Maar wat staat er nu eigenlijk in dat wetsvoorstel? Op 3 juli 2018 heeft de overheid het Actieplan Digitale Connectiviteit gepubliceerd, waarin te lezen valt dat de overheid ernaar streeft om koploper te zijn in de uitrol van 5G (lees ook ons eerdere bericht daarover). Als vervolg op dit actieplan is er nu een concept wetsvoorstel gepubliceerd met de wijzigingen die de overheid wil doorvoeren in de Telecommunicatiewet. Als gevolgen van deze wijzigingen noemt de overheid onder andere deze twee belangrijke punten (staat bij punt 6 van dit document):

Uitrol 5G: De uitrol van draadloze toegangspunten wordt vergemakkelijkt door de verplichting voor overheidsinstanties om redelijke verzoeken tot plaatsing van draadloze toegangspunten op billijke, redelijke, transparante en niet-discriminerende voorwaarden in te willigen.

Verplichtingen: Overheidsinstanties (rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen) dienen toegang te verlenen tot publieke infrastructuur, inclusief straatmeubilair (zoals bushokje en verkeerslichten) voor de plaatsing van small cells. Redelijke verzoeken tot plaatsing dienen door deze overheidsinstanties op billijke, redelijke, transparante en niet-discriminerende voorwaarden te worden ingewilligd.

Dit betekent dus dat gemeenten (en andere overheidsinstanties) verplicht worden gesteld om mee te werken aan de uitrol van 5G. Alle verzoeken om 5G te plaatsen moeten worden geaccepteerd. En de gemeente is verplicht om bushokjes, lantaarnpalen, verkeerslichten, etc. beschikbaar te stellen om 5G-antennes te laten plaatsen. De gemeenteraad heeft dan geen zeggenschap meer over wat er in de eigen gemeente gebeurt. Een zorgelijke ontwikkeling.

Hoog tijd voor stralingsarme woongebieden

In het Actieplan Digitale Connectiviteit heeft de overheid ook een 98%-dekkingseis geformuleerd. Wat betekent dat op 98% van de oppervlakte van elke gemeente verplicht dekking moet worden gerealiseerd met een minimale (nog vast te stellen) datasnelheid. Zie ook deze Kamerbrief, pagina 5. Maar met een dekkingseis van 98% van elk grondgebied blijft er nog maar weinig plek over voor mensen die gezondheidshinder ervaren door straling.

Bron: Wireless Network Map

En zelfs als je geen gezondheidshinder ervaart, dan heb je in ieder geval geen keuzevrijheid meer om nog te wonen en leven in een stralingsarme omgeving. We worden als burgers massaal gedwongen om in een ‘stralingssoep’ te leven. Het is voor veel mensen nu al onleefbaar en er verhuizen steeds meer Nederlanders naar het buitenland als ‘stralings­vluchteling’. Zoals je op de afbeelding hiernaast kunt zien is Nederland nu al het land met de meeste draadloze communicatienetwerken in Europa (geel betekent de meeste straling).

Uiteraard is het in dit informatietijdperk van belang dat mensen toegang hebben tot digitale netwerken. Maar dan wel op een verantwoorde en veilige wijze. De gezondheid van mens, dier en natuur is belangrijker dan nog meer gemak en economische winst.

In het Kamerdebat over 5G op 4 juli jl. gaf staatssecretaris Mona Keijzer gelukkig wel aan dat de 98% dekkingseis nog geen definitief besluit was. En ook Fred Woudenberg, Hoofd van de afdeling Gezondheid & Milieu van de GGD, pleitte vorig jaar al voor stralingsarme woongebieden. Hier liggen dus nog kansen, laten we hen daar vooral op gaan aanspreken.

Reageer op de Internetconsultatie

Het is dus uitermate belangrijk om als burgers van ons te laten horen. Het betreft nu nog een concept wetsvoorstel dat op basis van onze reacties nog aangepast kan worden. De overheid vraagt via deze internetconsultatie naar onze mening over haar plannen, dus maak gebruik van deze mogelijkheid.

Om te reageren ga je naar deze pagina. Klik daar op de knop ‘Geef uw reactie op deze consultatie’ en type je bericht in het tekstvak ‘Uw reactie’. Let op: Er staat een klein stukje tekst over artikel 113, dat kun je verder negeren. Reageren kan nog tot 9 september. Je kunt er zelf voor kiezen of je jouw reactie wel of niet openbaar wilt plaatsen. Alle gerelateerde documenten staan onder de tekst bij de ‘Downloads’ ter inzage (PDF-documenten), zodat je e.e.a. zelf kunt nalezen.

Het is echt heel belangrijk dat je nu van je laat horen. En informeer ook je eigen gemeenteraadsleden, wellicht hebben zij nog niet door dat hun autonomie ernstig beperkt gaat worden. Gemeenten zijn mede-verantwoordelijk voor de gezondheid van hun inwoners. Na de sluitingstermijn van de consultatie wordt het voorstel een definitieve wet en dan wordt het uiteraard een stuk lastiger om nog iets te veranderen.

Reserveer ook gelijk maandag 9 september in je agenda. Om 12.00 uur start dan de landelijke demonstratie in Den Haag tegen de uitrol van 5G. Als we grootschalig van ons laten horen, dan kunnen we het tij nu nog keren.

Met dank aan; Silvia Belgraver (Stralingsbewust.info)

Mooie verhelderende Film over 5G

Deze film onderaan deze pagina, laat op een rustige manier verschillende autoriteiten en experts aan het woord als het gaat om 5G. A must see voor iedereen wie de toekomst lief heeft.


Martin L Pall, PhD. Professor Emeritus of Biochemistry and Medical Sciences at Washington State University

“Putting in tens of millions of 5G antennae without a single biological test of safety has to be about the stupidest idea anyone has had in the history of the world.

“Verzekeringsmaatschappijen hebben schade door EMV zoals 5G uit hun pakketten gehaald”

 

Barrie Trower. Royal Navy Microwave weapons expert:

“Anyone who is installing Wifi in schools should be locked up, I really do!”
“The real damage is being shown by your grandchildren. The ovaries will be carrying DNA damaged eggs.”

 

 

Devra Davis:

The data are rock solid. Cell phones damage sperm quantity and quality (miscarriage / birth defects)

Olle Johansson PhD Dept of Neuroscience, Sweden

“In 5 generations humans will be irreversibly sterile”

 

James S. Turner SQ Rights Advocacy Lawyer

“This has been pushed down your throat by a company which is not responsive, by a government which is not responsible and it has been done in a collusion that has been designed to undermine the individual rights of individual people around the world.”

 

 

 

 

DE HELE VIDEO, ga lekker zitten…. en kijk nu.

en kom in actie!

18.000 handtekeningen tegen 5G en voor een verlaging van de norm zijn afgeleverd bij de Tweede Kamer in Den Haag!

 


Onze mooie Petitie met meer dan 18.000 handtekeningen is een paar weken geleden overgedragen door Marc Adil Kengen aan de actiegroep 5G Den Haag onder leiding van Petra Groot en Georgette Polderman. Zij hebben afspraken gemaakt met de Tweede Kamer en het Ministerie EZK, waar het antennebeleid onder valt, wanneer en hoe de petitie aan te leveren. Ook hebben ze een aantal super mooie medestanders bereid gevonden (zie foto) om deze aanbieding te ondersteunen. Het was een geslaagd event en het fundament van een sterkere landelijke beweging. Diepe dankjewel, en héél veel respect voor iedereen die bij dit belangrijke evenement was!! Het zijn teveel namen om op te noemen, maar misschien ga ik later tóch nog een poging doen….

        

Zowel de demonstratie als de petitie overdracht was een groot succes! Tijdens de overhandiging heb ik mee buiten gestaan met een fijne groep enthousiastelingen in een kleine demonstratie. De door Antonia Holthuizen bedachte slogan ‘HOE MINDER BEREIK, HOE MEER VERBINDING’ liet ons hart meezingen. De overhandiging van de petitie is namens Verminder Electrosmog door Rob Verboog verzorgd. Georgette heeft naast de Petitietekst zelf, de volgende tekst/overweging overgedragen. 8 Ministers waren hierbij aanwezig en stelden héle goede vragen.

Marloes van Mensvoort

 

Durf te Kiezen

We staan voor een fundamentele keuze in het vormgeven van onze toekomst. Gaan we naar nog meer technologie en een steeds verdergaande robotisering van onze samenleving of kiezen we voor menselijke waarden zoals een verbinding met de natuur (herstellen), stilte/rust en authentieke connecties. De keuzes uit ons hart.

Vrijwel alle moeders kiezen voor het laatste zoals ook een extreme meerderheid van alle vaders. We zien onze kinderen achter hun beeldschermen verdwijnen en ook zien we dat ze hier zelf ook niet gelukkiger van worden. Ze zijn verslaafd gemaakt en de massa wordt onverschillig.

Telecom heeft een steeds grotere vinger in de pap als het gaat om het vormgeven van onze toekomst. Het lijkt net alsof zij de enige speler is. Met slimme marketinghypes worden we keer op keer verleid om hun speeltjes te kopen en verleidt door miljarden knielt de overheid telkens door haar benen om het noodzakelijke netwerk hiervoor te faciliteren. Wat nu als we zeggen dat het genoeg is? Als we het draadloze sprookje niet langer als onze toekomst willen. We het zo meer dan voldoende vinden.

Dan zijn we niet de enigen. Inmiddels hebben 26 staten in de VS en vier kantons in Zwitserland en Brussel, Genève, Brussel en Florence de uitrol van 5G een halt toe geroepen.

Naast bovengenoemde ongewenste effecten, is ook het leven in de straling als die van een magnetron welke steeds harder aan gaat in onze leefomgeving, niet wat we voor onze toekomst wensen. Op dit moment trekken meer dan 2000 wetenschappers aan de alarmbel betreffende door onze overheid genegeerde maar totaal onverantwoorde gezondheidseffecten van Elektro Magnetische Straling zoals van Wifi, Dect en zendmasten. Nog een extra netwerk uitrollen met nog veel meer zendantennes dan tot nu toe is onverantwoord wat betreft onze gezondheid.

Hierom willen wij een lagere stralingsnorm, eentje welke in Salzburg wordt aangehouden. Hierbij is draadloze techniek wel mogelijk, maar wel beperkter en dit zal anders moeten/mogen worden vormgegeven. Er zijn dan geen schadelijke stralingen meer en de techniek wordt schoon. Er komt dan een hart bij. Knappe koppen mogen deze aantrekkelijke toekomst nog gaan vormgeven en wij komen u graag helpen.

Durft u te kiezen of kijkt u weg?

Gaat Nederland haar eigen toekomst vormgeven, door het creëren van een leefomgeving dienend aan onze hoogste menselijke waarden, of laat ze dat ook in de toekomst door Telecom doen.

Wij willen:

– Hanteren van een lagere stralingsnorm. (maximaal 10 microwatt per m2, de enige norm die de gezondheid respecteert).

– Dat per direct gestopt wordt met verdere uitbreiding van een netwerk en er géén 5G komt, vóórdat de schadelijke (gezondheids-) effecten t/m 4G helder zijn en uitgebreid zijn geëvalueerd door onafhankelijken. Géén uitrol 5G.

– Eerlijke voorlichtingscampagne over de bestaande straling net zoals met roken is gebeurd en zoals ook de overheid van Cyprus verzorgt.

– veel meer aandacht en inzet op alternatieve communicatiemethoden welke de gezondheid en het welbevinden van de mens respecteert.

‘Minder beeldschermen, minder straling, minder robotisering, meer natuur en authentieke connectie’

 

Is de overheid een bedrijf of een rechtstaat?

 

Grondwet

We beroepen ons op grondwetsartikelen: 10:1, 11, 21, 22:1

Artikel 10:1
1. Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer.

Artikel 11
Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam

Artikel 21
De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu.

Artikel 22:1
De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid”

Dankuwel!

Namens de kinderen van de toekomst

 

Durf te Kiezen

Durf te kiezen

 

We staan voor een fundamentele keuze in het vormgeven van onze toekomst. Gaan we naar nog meer technologie en een steeds verdergaande robotisering van mensen die met apparaten ‘vergroeien’ of kiezen we voor menselijke waarden zoals een verbinding met de natuur (herstellen), stilte/rust en authentieke connecties. De keuzes uit ons hart.

Vrijwel alle moeders kiezen voor het laatste zoals ook een extreme meerderheid van alle vaders. We zien onze kinderen achter hun beeldschermen verdwijnen en ook zien we dat ze hier zelf ook niet gelukkiger van worden. Ze zijn verslaafd gemaakt en de massa wordt onverschillig.

Telecom heeft een steeds grotere vinger in de pap als het gaat om het vormgeven van onze toekomst. Het lijkt net alsof zij de enige speler is. Met slimme marketinghypes worden we keer op keer verleid om hun speeltjes te kopen en verleidt door miljarden knielt de overheid telkens door haar benen om het noodzakelijke netwerk hiervoor te faciliteren. Wat nu als we zeggen dat het genoeg is? Als we het draadloze sprookje niet langer als onze toekomst willen. We het zo meer dan voldoende vinden.

Dan zijn we niet de enigen. Inmiddels stoppen 26 staten in de VS en vier kantons in Zwitserland en Brussel, Genève en Florence met de uitrol van 5G vanwege de onverantwoorde risico’s.

Naast bovengenoemde ongewenste effecten, is ook het leven in de straling als die van een magnetron welke steeds harder aan gaat in onze leefomgeving, niet wat we voor onze toekomst wensen. Op dit moment trekken meer dan 2000 wetenschappers aan de alarmbel betreffende door onze overheid genegeerde maar totaal onverantwoorde gezondheidseffecten van Elektro Magnetische Straling zoals van Wifi, Dect en zendmasten. Nog een extra netwerk uitrollen met nog veel meer zendantennes dan tot nu toe is onverantwoord wat betreft onze gezondheid.

Hierom willen wij een lagere stralingsnorm, eentje welke in Salzburg wordt aangehouden. Hierbij is draadloze techniek wel mogelijk, maar wel beperkter en dit zal anders moeten/mogen worden vormgegeven. Er zijn dan geen schadelijke stralingen meer en de techniek wordt schoon. Er komt dan een hart bij. Knappe koppen mogen deze aantrekkelijke toekomst nog gaan vormgeven en wij komen u graag helpen.

 

Durft u te kiezen of kijkt u weg?

 

Gaat Nederland haar eigen toekomst vormgeven, door het creëren van een leefomgeving dienend aan onze hoogste menselijke waarden, of laat ze dat ook in de toekomst door Telecom doen.

Wij willen:

– Hanteren van een lagere stralingsnorm. (maximaal 10 microwatt per m2, de enige norm die de gezondheid respecteert).

– Dat per direct gestopt wordt met verdere uitbreiding van een netwerk en er géén 5G komt, vóórdat de schadelijke (gezondheids-) effecten t/m 4G helder zijn en uitgebreid zijn geëvalueerd door onafhankelijken. Géén uitrol 5G.

– Eerlijke voorlichtingscampagne over de bestaande straling net zoals met roken is gebeurd en zoals ook de overheid van Cyprus verzorgt.

– veel meer aandacht en inzet op alternatieve communicatiemethoden welke de gezondheid en het welbevinden van de mens respecteert.

Minder beeldschermen, minder straling, minder robotisering, meer natuur en authentieke connectie’

Wij kiezen voor deze toekomst. Kom je mee met ons?
De Petitie (achtergrond en wetten) wordt op 25 Juni aangeboden aan de 2e kamer commissie.

Kom op 25 Juni een beetje Tam Tam maken in Den Haag!!

 

 

De overheid een bedrijf of een rechtstaat:

Grondwet

We beroepen ons op grondwetsartikelen: 10:1, 11, 21, 22:1

Artikel 10:1
1. Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer.

Artikel 11
Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam

Artikel 21
De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu.

Artikel 22:1
De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid”

Dankuwel!

Namens de kinderen van de toekomst

 

Kom komende dinsdagmiddag 25 Juni samen staan Den Haag

Het is zover, we gaan namens Verminder Electrosmog de petitie aanbieden. Ook een aantal andere petities worden dan aangeboden aan de Minister.

Tijdens de petitie aanbieding, van 13.00 uur tot 14.30 op de Hofplaats aan de Hofweg in Den Haag mag er een (kleine) demonstratie (van maximaal 100 man) worden houden. Hier tonen we dan gelijk maximaal 7 gele stoelen (zorgen Petra, Georgette en Eke voor) welke symbool staan voor de mensen die de drukte van Den Haag niet trekken. Met vlaggen of spandoek, en petjes etc. kunnen we dan de petitie aanbieding buiten kunnen ondersteunen.

Vóór ons is er ook een petitie aanbieding mbt de gasboringen in Groningen (ook heel goed!), dus er zal die middag sowieso wel wat Tam Tam zijn…

De Hofplaats is een driehoekig plein dat ligt aan de Hofweg en ligt voor een van de 3 ingangen van de tweede kamer.
 

Maximaal 100 mensen mogen dat zijn, en die zijn van harte welkom… Graag even opgeven per mail bij info@5gdenhaag.nl (dat we weten dat het er niet meer zijn 😉 ) met vermelding demonstratie 25 juni.

Hartelijke groet,

Marloes
Georgette
Petra
Rob