Artikel in AD ‘Leer van 5G actiegroepen…’


Deskundige: ‘Zet vraagtekens bij nieuwe technologie, leer van 5G-actiegroepen’

Mensen moeten weer vraagtekens zetten bij slimme technologieën die een plek in ons leven hebben ingenomen, zoals camera’s en sensoren. Dat vindt promoverend sociaalgeograaf Vivien Butot (Erasmus School of Social and Behavioral Sciences). Sterker nog, hij stelt dat meer kritiek op en verzet tegen nieuwe technologie op zijn plaats is. ,,We kunnen wat leren van de betrokkenheid van 5G-actiegroepen.”

Volgens Butot (35), die donderdag promoveert in Rotterdam, is het goed om ‘slimme’ technologieën die genormaliseerd zijn, weer te bevragen. ,,Het is nu bijvoorbeeld radicaal om geen smartphone te hebben of niet op sociale media te zitten. Mensen voelen zich niet bij machte om invloed uit te oefenen. Je aanpassen is dan de weg van de minste weerstand. Democratisch is dat problematisch, want dan laten we ‘de slimme stad’ over aan groepen die er wel raad mee weten.”

Toch is er wel georganiseerd verzet mogelijk, ziet hij. ,,In het onderzoek voor mijn proefschrift heb ik ook gekeken naar anti 5G-actiegroepen. Ze worden vaak weggezet als wappies, maar sommigen organiseren zich bijzonder effectief en komen bij bestuurders aan tafel. Over standpunten en argumentatie kun je discussiëren, maar van hun betrokkenheid kunnen we wat leren.”
Iets wat twintig jaar geleden ondenkbaar was, is nu normaal geworden.

Ongrijpbaar
Butot snapt dat technologie voor veel mensen ongrijpbaar kan zijn, maar dat betekent niet dat je geen mening kan hebben. ,,Je kunt ook vanuit de toepassing van een bepaalde technologie kijken. Ik vond dat mensen heel goed in staat zijn om hierover te redeneren. Zo sprak ik vrouwen die aangaven ‘s nachts het een fijn idee te vinden om in het zicht van een camera te lopen. Toch maken ze zich geen illusies over dat een camera veiligheidsgaranties biedt, omdat de beelden vaak pas achteraf worden bekeken en dit bovendien de oorzaken van onveiligheid op straat niet.
Het boeit de promovendus mateloos dat dat veel mensen de nieuwe technologie als onvermijdelijk zien. ,,Iets wat twintig jaar geleden ondenkbaar was, is nu normaal geworden, zo luidt de redenatie. ‘We groeien erin’, ‘ik pas me aan’ of ‘het is een vorm van evolutie’, kreeg ik terug. Natuurlijk zijn er wel zorgen, maar dan vervallen mensen vaak in clichévergelijkingen met China en Big Brother. Ze zien mogelijke discriminatie van systemen als problematisch, maar denken vaak dat alleen anderen risico lopen.”
Moeten we vrezen voor scenario’s zoals in ‘1984′ van George Orwell, waar totalitaire leiders technologie gebruiken om hun burgers te controleren? Butot: ,,Mijn deelnemers noemen dat wel, maar de realiteit is weerbarstiger dan dat. Er zijn heel veel verschillende overheden bij betrokken, de meest vernuftige surveillance komt zelfs van commerciële partijen. Dat maakt het moeilijker te controleren. Ook of technologieën wel meer oplossen dan de eventueel negatieve bijeffecten die erdoor ontstaan.”

Op onze hoede zijn
Dus we moeten op onze hoede zijn en blijven, aldus de promovendus. Al begrijpt hij de hang naar vooruitgang. ,,Het basisprincipe is dat je met digitale technologie en data de stad slimmer wil besturen en verbeteren. Er gebeurt ontzettend veel op dat gebied, maar het thema veiligheid is een beetje een ondergeschoven kindje. Dat vind ik gek, want de ontwikkelingen gaan snel en er gebeurt vaak meer dan mensen denken.”
Het belangrijkste is dat we de grenzen goed in de gaten houden, concludeert Butot. ,,Steeds meer mensen hebben bijvoorbeeld deurbelcamera’s. Die bevinden zich in een grijs gebied. Ik weet niet of je het moet verbieden, niemand weet precies wat er met die beelden gebeurt. En wat voegt het toe? Ik las laatst een artikel over een school in Utrecht die buurtbewoners opriep beelden te delen van kinderen die vuurwerk afsteken. Ik snap dat je bij een inbraak die beelden wilt gebruiken, maar voor een paar rotjes vind ik dat ver gaan. Bovendien mag je zulke beelden niet zomaar delen, laat staan opvragen.”

Ziet de toekomst er eigenlijk donker uit, door al die technologische vooruitgang? ,,Ik probeer een kritische houding te stimuleren. Je kunt ook besluiten bepaalde technologieën niet te gebruiken. Overheden zou ik een bepaalde mate van terughoudendheid willen adviseren. Kijk naar scanauto’s met camera’s die door straten rijden. Daarmee wordt voorbij gegaan aan het feit dat gewone mensen nu al een mening hebben over zulke ontwikkelingen.”

Lees het originele artikel HIER

Welke vragen wil jij graag beantwoord hebben over straling in de Podcast…?


PODCAST

Heb je vragen over straling waar je geen antwoord op hebt en wel graag zou willen? Dan stel ze hier… Ik ga binnenkort een Podcast opnemen, en neem dan jullie vragen mee in de beantwoording. Zo leert iedereen, en kan ik m’n kennis ietsje meer delen, dan ik nu doe… 

Vragen? Stel ze aan me…. 

Liefs,
Marloes

Verminder Electrosmog

Als vliegtuigstand hun favoriete app wordt, jongeren kiezen steeds vaker voor offline.

“Gloria Monserez (21) heeft Facebook en Instagram afgezworen, vertelde ze in Play Café. Het zorgt voor “rust” in haar hoofd. De tv-presentatrice is niet alleen. De generatie die scrollend werd geboren en opgroeide zoekt steeds vaker naar rust in het hoofd. En die vind je enkel offline. “Mijn smartphone dient om het uur te weten.””

“dus zijn er nu een pak van die jongeren die er een pak bewuster mee omgaan. “Ze gaan even offline. Sommigen hebben een oude gsm waar ze enkel mee kunnen bellen. Of ze kopen een -voor hen- ouderwets – digitaal fototoestel om beeldjes te maken. Dan kan de smartphone af.” (…) Het is bijna een statussymbool als je kan bewijzen dat je offline kàn zijn.” Palmaerts ziet ook een link naar de jaren negentig die nu immens populair zijn bij de jonge generatie.

“Ze houden van de muziek, van de kledij en van de gadgets. Ze weten dat hun ouders toen zonder sociale media leefden. Zonder die eindeloze meldingen. Ze zien het als een soort ideale maatschappij waar ze af en toe naar hunkeren…

Hier stond het hele artikel…. https://www.gva.be/cnt/dmf20230217_96656172 

Christina von Dreien over electrosmog in haar Manifest voor de Nieuwe Aarde

1l.) Technische vooruitgang dient het leven, en niet omgekeerd

Elke vorm van kunstmatig toegepaste technologie die een negatief effect kan hebben op levende organismen of de hele aarde zal worden stilgelegd en ontmanteld! Deze omvatten met name draadloze telecommunicatietechnologieën zonder veiligheidscontroles (bijv. 5G), kunstmatige intelligentie (AI), microchips (RFID, digitale ID), IoT (Internet of Things), slimme meters, videobewakingssystemen, mind-controlling-technologieën (bijv. HAARP ) en kunstmatige weersveranderingen (geo-engineering, chemtrails).

Kunstmatige intelligentie (AI) wordt alleen gebruikt waar het levensverbeterend is , maar onder geen beding om mensen te monitoren en te controleren.

“We zijn ons ervan bewust dat alle levende wezens op aarde onlosmakelijk verbonden zijn met de natuurlijke aardse en kosmische elektromagnetische velden en alleen echt kunnen genezen als we ongestoord in resonantie zijn met deze cycli en frequenties van de aarde en de kosmos.”

Het onderzoek en het directe gebruik van telecommunicatietechnologieën die onschadelijk zijn voor mens, dier en plant heeft de hoogste prioriteit.

Zolang dergelijke genezingsfrequenties niet kunnen worden toegepast, worden binnencomputers via (glasvezel)kabels met internet verbonden.
Als gebouwen eenmaal bedraad zijn, neemt de behoefte aan draadloze communicatie af en kunnen te grote buitenantennes hun uitgestraald vermogen verminderen.
Goed onderzochte en langdurig geteste genezingsfrequenties zullen in de toekomst worden gebruikt voor regeneratie.

Elk land heeft nu stralingsvrije gebieden waar zieke en stralingsgevoelige mensen kunnen settelen of herstellen.

Brief m.b.t. de stralingsrechtzaak in België

Stand van zaken Stralingszaken tegen Vlaanderen, Brussel en de EU


Brief aan Verminder Electrosmog;

“Graag hou ik jullie op de hoogte van de stand van zaken over onze Belgische rechtszaken.
Deze zijn Europees en internationaal relevant door de uitgesproken Europese dimensie.

 
Onze aanpak gaat immers uit van de grondrechten van de Europese Unie en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Zo vragen wij aan de nationale rechters om drie prejudiciële vragen te stellen aan het Europees Hof van Justitie.
Omwille van die Europese dimensie kan onze aanpak gekopieerd worden naar alle lidstaten van de Europese Unie, wat wij van harte verwelkomen.
 
Hoe meer we aan dezelfde kar trekken, hoe meer kans op succes. Neem dus graag contact met me op als je meer informatie verlangt.
 
Ondersteunen:
Om onze milieu-rechtszaak grenswaarden te helpen steunen hebben wij een bundeltje over straling/milieu en gezondheid gemaakt met praktische info en tips.
U kan ons helpen dit informatieve boekje (22 blz.), foto zie bijlage, te verspreiden en hiermee onze rechtszaak te steunen.
De mooie boekjes zijn beschikbaar aan 10€/st steeds verpakt per 10 of 20 stuks.
 
Bestellen kan door:
-uw bestelling per mail door te geven met vermelding van uw voornaam en familienaam 
-en het postadres waar de boekjes geleverd mogen worden
-maak 100 euro ofwel 200 euro over op rek-nr: BE45 9733 9096 4089  BIC: ARSPBE22   met vermelding “steunboekjes”
 
U zal dan via B-post een mail ontvangen met de verzendbevestiging van het pakje met 10 of 20 boekjes.
(voor verzendingen naar het buitenland vallen er eventueel extra kosten aan)
 
 
Dank bij voorbaat om ons te helpen,
 
 


Luc Leenders
 / Coördinator
 
stralingsarmvlaanderen.org / Maaseik — Belgium