Interactieve lezing over 5G, de feiten & fabels! 22 maart in Assen

 


Spreker Rob Verboog is inmiddels expert in straling van draadloze communicatie en goed thuis in het dossier 5G.

Hij is al ruim 6 jaar direct betrokken bij tal van stralingsbewuste initiatieven en organisaties. Was o.a. in de Tweede Kamer, is voortrekker van de samenwerking Eerlijk over straling, sprak op de anti 5G betoging op de Dam, spreekt vaak voor gemeenteraden over straling en haalt regelmatig samen met zijn vrouw Wally de media over de stralingsproblematiek.

Op een interactieve wijze met het publiek zal Rob Verboog ingaan op de harde feiten en ook fabels van het beoogde 5G netwerk. Zijn insteek: geen 5G!

Volop gelegenheid tot het stellen van vragen en na de lezing een plenaire discussie onder leiding van Rob over de belangrijkste thema’s, w.o. wat jezelf kunt doen om “overdosis straling” en ook 5G tegen te houden.

De bijeenkomst is zowel geschikt voor mensen, die nog weinig van straling en 5G afweten, als ook voor de gevorderde stralingsbewuste!

De lezing vindt plaats – Markehuus Scharmbarg 35 9407 Assen
datum – zondag 22 maart 2020
tijd – inloop 13.30 uur we beginnen om 14.00 uur eind 16.30 uur.
entree – 5 euro inclusief 1 consumptie

Voel je vrij om andere mogelijke belangstellenden mee uit te nodigen.

Tot dan!!

 

Lezing in Amsterdam 15 maart “5g en Straling Full Spectrum Health”


Wat heeft gezondheid met 5g/straling te maken?

In deze lezing gaan we kijken naar de moderne ontwikkelingen en hoe deze onze gezondheid kunnen verstoren. Maar vooral belangrijk zijn de oplossingen om de negatieve impact te voorkomen. Hiervoor is een basiskennis nodig over hoe dit in ons lichaam werkt. En hoe we aan deze onbesproken nieuwe ontwikkelingen worden blootgesteld. Na deze lezing ben je in staat beter voorgelicht je eigen keuze te maken voor jezelf, je gezin en je omgeving.

Mijn naam is Nikai de Best en van jongs af aan hou ik me bezig met natuurlijke gezondheid. Ik heb een flinke tijd gewerkt als masseur en personal trainer en ben nu werkzaam als freelance chef in verschillende keukens in Amsterdam. De afgelopen jaren is het mij steeds duidelijker geworden dat onze gezondheid onder vuur ligt en dat ons veel niet wordt verteld. Ik vind het mijn taak om dit te belichten, aangezien ik er een missie van heb gemaakt om de grootst mogelijke waarheid boven tafel te krijgen. Zo kunnen we doen wat gedaan moet worden in optimale vitaliteit. Doe je mee?

1. Hoe blijft ons lichaam gezond en worden we nooit meer ziek. -Voeding(nutriënten) -Toxines en detox. -Gezonde cellen, PH is voltage/healing. -Gezonde darmflora. Vanuit hier kunnen we verder met:
2. Onmisbare informatie over: -5g en straling -Geo-engineering, nanotechnologie in lucht, water en voeding -Internet of things en A.I (artificial intelligence) -Gmo’s. Genetische modificatie van voeding En de risico’s van deze op ons lichaam
3. Vitale oplossingen en handigheden: -Tips om verstandig te kiezen -Blootstelling te verminderen -Bewust en Bekwaam wording anno 2020
4. Vragen en Antwoorden: -Onduidelijkheden uit de weg ruimen -Ruimte voor alle vragen Er zijn beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Het zou fijn zijn als je even laat weten dat je komt via facebook pb. Nikai de Best Parkeren is hier gratis. koffie/thee aanwezig. We werken op basis van donatie. Bij voorbaat dank. Nikai de Best & Karunika Yoga Spiritueel Centrum

Meerhuizenplein 11 1078 TB Amsterdam
Zondag 15 maart 2020
van 13:00 tot 15:00 uur  (inloop 12.45) Parkeren gratis
Aanmelden: nikaidebest@hotmail.com

Gaan we 5G uitrollen, of is het nu duidelijk dat de stralingsnorm niet uw gezondheid, maar de belangen van de Telecom industrie dient…?!!

“Pijn, slapeloze nachten. Je moeder zien sterven in een verzorgingskamer waar de extreem sterke wifi signalen het lijden verergeren (en vaak ook nog Telecomzenders op het dak staan). Een bezoek aan stralingsgevoelige mensen die noodgedwongen ver buiten de stad in de bossen leven. Die geraaktheid geeft energie om te gaan spitten, en dingen uit te gaan zoeken. Hopen dat het niet waar is…. Maar…. als dit kan… Hoe zit dat dan met die stralingsnorm…..?”

Joseph zocht het uit en vatte het samen in beeld…. zoals nog niemand eerder deed.
 

 

SLOVENIËRS STEMMEN VOORLOPIG VÓÓR HET LEVEN, TEGEN 5G! CONGRATULATIONS!!

In Slovenië is 5G in januari 2020 tijdelijk stop gezet als eerste land.
Nieuwe verkiezingen zijn dit voorjaar (waarschijnlijk in april) met 5G als belangrijkste kwestie.

Bron: https://toknow.uk/5g-moratorium-slovenia-votes-for-life-at-least-for-now/?fbclid=IwAR15c4wXGd4d9ridYFVlrv1cEDI6WJxloJQPzbjV-ys1VVcvyTlNvPix8n0

31 januari 2020
5G Moratorium
; door Sofia Varya:

5G Gevaren, IT Tech

www.5gSpaceAppeal.org

Afgelopen vrijdag, toen mensen in 250 steden zich aan het voorbereiden waren op de eerste wereldwijde Protestdag tegen 5G, werd Slovenië het eerste land ter wereld dat 5G weigerde, althans tijdelijk, vanwege bezwaren van wetenschappers en het publiek. Het Ministerie van Bestuurszaken had een vier uur durende openbare raadpleging over de stralingsaspecten in het kader van het waarborgen van de werking van 5G-technologieën bijeengeroepen. Onder de sprekers waren Gregor Kos, voorzitter van de politieke partij, Za zdravo družbo (Voor een Gezonde Samenleving), en Igor Šajn van Stavbbna biologija Slovenije (Bouwbiologie van Slovenië).

De vier uur durende vergadering duurde zes uur. De minister van Openbaar Bestuur, Rudy Medved, kondigde aan dat Slovenië de implementatie van 5G in zijn land officieel uitstelt “vanwege mogelijke gezondheidseffecten van EMV’s”.

Maandag is de premier van Slovenië afgetreden, wat betekent dat er nieuwe verkiezingen zullen worden gehouden, waarschijnlijk in april, en dat 5G de belangrijkste kwestie zal zijn voor de politieke partij van Gregor Kos bij de verkiezingen.

Op 10 maart zal zijn partij wetenschappelijke deskundigen uit andere landen uitnodigen voor een evenement van de hele dag over de gevolgen van 5G (en electrosmog) voor de gezondheid en het milieu, dat zal plaatsvinden in de Nationale Raad van Slovenië (het Hogerhuis van het Parlement) en rechtstreeks op de nationale televisie zal worden uitgezonden.

Well done Slovenia!!!

Video-oproep om uitrol 5G te stoppen. Experts waarschuwen in deze korte film over 5G en vragen om een directe stop op de uitrol door de overheid

Vandaag heeft Eerlijk over Straling een dringende video-oproep verzonden aan onze Tweede Kamer en Regering om de uitrol van 5G per direct te stoppen.

De video-oproep is verzonden aan alle ministers en staatssecretarissen, alle 150 Tweede Kamerleden, de Vaste Kamercommissies voor VWS en EZK, en de landelijke pers (circa 60 adressen).

Eerlijk over Straling is een gezamenlijk initiatief van de Nederlandse stralingsbewuste organisaties. Onderstaand het volledige persbericht en de video-oproep.

Persbericht

Geachte leden van onze Regering en leden van de Tweede Kamer, en wel:

– Vaste commissie voor VWS  (via cie.vws@tweedekamer.nl)

– Vaste commissie voor EZK  (via cie.ezk@tweedekamer.nl)

– overige leden van de Tweede Kamer  (via persoonlijk e-mailadres),

Wij verzoeken u kennis te nemen van onderstaande video-oproep aan Tweede Kamer en Regering, waarin Prof. Dr. Martin Pall en 5 betrokken Nederlanders zich uitspreken over de gezondheidsrisico’s van straling en ageren tegen de voorgenomen uitrol van 5G.

In onze video worden een aantal dringende oproepen gedaan, waaronder:

 1. Een moratorium op 5G, uit voorzorg wegens de gezondheidsrisico’s van 5G.
 1. Serieus, tevens biologisch onderzoek naar de gezondheidsgevolgen van:

– huidige draadloze communicatie én beoogd 5G
– mede in relatie tot de reeds huidige ziektelast

 1. Verdere voorzorgsmaatregelen:

– blootstellingslimiet omlaag tot biologisch verantwoorde niveaus
– juiste voorlichting aan burgers en artsen over gevolgen van elektrostress
– benoem en bescherm kwetsbare groepen tegen EMV (vooral hoogrisicogroep kinderen, zieken, ouderen)
– bevorder publieke acceptatie om EMV-belasting te verminderen (bijv. om desgevraagd mobieltje en Wifi uit te zetten)

 1. Erkenning van elektrogevoeligheid (EHS) als gevolg van EMV en bied hulp aan elektrogevoeligen in overleg met de belangenorganisaties Stichting EHS en CPLD Vereniging.
 1. Maak Milieuwetgeving ter bescherming tegen EMV.

Deze video wordt u aangeboden door Eerlijk over Straling, een initiatief en de koepel van de Nederlandse stralingsbewuste organisaties.

De video brengt u een dringende boodschap over 5G en over de risico’s en gevolgen van de draadloze communicatie voor mens en natuur:

 • Elektrogevoeligen moeten al vechten voor hun leven! Er zijn ca. 500.000 elektrogevoelige mensen in Nederland (onderzoek Kantar in opdracht van Overheid, 2016). Al bij de huidige stralingsniveaus lopen duizenden elektrogevoeligen volledig vast in hun bestaan. Inclusiviteit is al ver te zoeken. Hun handicap wordt in Nederland nog niet erkend. Geen enkele vorm van structurele bescherming wordt hen door de Overheid geboden. Als 5G wordt uitgerold, worden de veldintensiteiten zo hoog dat hun leven verder in gevaar komt. Dat mag u niet laten gebeuren.
 • Hoe veilig is 5G voor anderen? 5G berust op nieuwe technologie, nieuwe types antennes en nieuwe frequenties: geen ervan zijn op gezondheidsrisico’s getest. Bovendien zal 5G leiden tot veel hogere veldsterkten dan tot nu gebruikelijk. Het is onverantwoord 5G uit te rollen.
 • In Zwitserland is de uitrol van 5G afgelopen maand gestaakt om redenen van gezondheid.
 • Wetenschappers achten meerdere schadelijke effecten van draadloze communicatie voor de gezondheid bewezen. Daarom is de overheid gehouden het voorzorgsprincipe te hanteren.
 • Een moratorium op 5G is de enige logische beslissing nu.
 • De Staatssecretaris EZK heeft o.a. in het debat van 6 februari jl. gezegd nog deze maand met de belangenorganisaties te praten. De koepel Eerlijk over Straling heeft echter nog steeds geen uitnodiging mogen ontvangen. Ook de belangrijkste belangenorganisaties Stichting EHS en CPLD vereniging (beide ook lid van Klankbordgroep Kennisplatform EMV) zijn nog steeds niet benaderd of uitgenodigd voor overleg. Ondanks dat beide belangenorganisaties daartoe inmiddels veelvuldig om hebben gevraagd aan o.a. betrokken ministeries en Staatssecretaris EZK.

Graag zijn wij bereid tot constructief overleg en zien uit naar uw spoedige uitnodiging!

Met vriendelijke groet,

R.K.N. Verboog en Ir. R.P. van der Boom
Eerlijk over Straling
www.eerlijkoverstraling.nl

Naschrift: Je kunt meehelpen aan de bewustwording van de gezondheidsrisico’s van 5G, door deze video-oproep te delen op andere media en actief te sturen naar de lokale pers, lokale politiek, (huis)artsen, scholen, vrienden, familie, etc. Dit is een uitermate urgente en belangrijke kwestie die iedereen aangaat.