Hoe werkt het met virussen, van angst naar vertrouwen!

Arts, epidemioloog en emeritus hoogleraar Menno J. Bouma;

Pleit voor een beleid ontdaan van angst, paniek en de noodzaak persoonlijke vrijheden op te offeren….
 
“Ik hoor je niet over handen wassen, desinfecteren, afstand houden, géén handen schudden, en niet knuffelen…!
 
….. De maatregelen handen wassen, desinfecteren, afstand houden, géén handen schudden en niet knuffelen zijn dan ook niet of nauwelijks effectief, wanneer je Vliegers zoals griepvirussen of corona aan wilt pakken.
 
Maar Menno, dat gaat toch lijnrecht in tegen wat Mark Rutte van ons vraagt?!
Deels wel. Maar Rutte heeft ons ook meermalen gevraagd om ons gezonde verstand te gebruiken…
 
Ik heb je wel eens horen zeggen: ‘Virussen zijn net inbrekers. Je moet ze staande houden bij de voordeur.’ Wat bedoel je daar precies mee?
 
Er is een groot verschil tussen een inbreker die staande wordt gehouden bij de voordeur, en een inbreker die je huis even binnengaat en daarna weer ophoepelt, en een inbreker die zich gaat vestigen in je huis en er gaat wonen. Zo is het ook met virussen. Als je een virus ‘staande houdt bij de voordeur’, oftewel als je een virus in je neus, mond- en keelholte tegenhoudt houdt en daar onschadelijk maakt, dan ben je goed bezig. Je leert hierdoor het virus letterlijk van dichtbij kennen, waardoor je bij een eventuele volgende keer nóg sneller kunt reageren. Als je een virus even inademt en daarna weer uitademt, is er ook nog niet veel aan de hand. Maar als een virus zich diep in je longen vestigt en zich daar gaat reproduceren, ja, dan kan je daar flink ziek van worden.
 
We zien op dit moment een enorme toename van het aantal besmettingen met corona. Ook hier in Oost. Hoe kijk jij daar tegenaan?
De besmettingen worden nu gemeten met de zogenaamde ‘PCR test’. Die test onderzoekt of je het coronavirus in je neus-, mond- of keelholte hebt zitten of restjes van het dode virus als de infectie al voorbij is. Veel mensen die het virus in hun neus-, mond- of keelholte hebben zitten, zijn bezig met ‘kennismaking en staande houden bij de voordeur’. Zoals ik zonet al zei: bij normaal gezonde mensen met een normaal afweersysteem staat er een heel leger aan afweercellen klaar in je neus-, mond- en keelholte. Dat leger maakt kennis met het virus, maakt het virus onschadelijk, en heeft tegelijkertijd het virus leren kennen en dus kan het een volgende keer nóg beter reageren. Ik vind persoonlijk dat het woord ‘besmetting’ daarom niet zo goed gekozen is. Liever zou ik willen spreken van ‘kennismaking’. Ja, het klopt dat het aantal ‘kennismakingen’ met het virus (enorm) toeneemt.
 
Maar het is toch heel erg dat het virus bij steeds meer mensen in de neus zit?
Ja en nee. Mensen die het virus hebben leren kennen en staande hebben weten te houden bij de voordeur, functioneren als een soort ‘levend schild’ voor alle kwetsbaren in onze samenleving. Ik praat hier over de befaamde ‘groepsimmuniteit’. Je hebt als gemeenschap even de tijd nodig om groepsimmuniteit op te bouwen. Jonge, vitale mensen hebben in de regel niet of nauwelijks last van corona. Het blijft bij hen vrijwel altijd bij een beetje snotteren. In Nederland is het gevoel voor saamhorigheid groot, en de zorg om ouderen is prachtig. Een mooie daarbij passende leus zou kunnen zijn: ‘Zorg goed voor je oma: zorg dat je corona hebt gehad.’ Hoe meer jonge, vitale mensen kennis hebben gemaakt met het coronavirus en het virus staande hebben gehouden bij de voordeur, oftewel: immuun zijn geworden voor corona, hoe gunstiger dat is voor onze medemensen met een zeer zwakke afweer.
 
Dat brengt mij op de vraag: hoe dodelijk is corona eigenlijk? Hebben virologen en epidemiologen daar een standaard meetlat voor?
 
In Nederland leven we met 17 miljoen mensen. Elke dag worden er mensen geboren, en elke dag sterven er mensen. Dat is een natuurlijk proces. Als er méér mensen sterven dan gemiddeld, dan spreken we van ‘over-sterfte’. Als er minder mensen sterven dan gemiddeld, dan spreken we van ‘onder-sterfte’. In Nederland hebben we in de maanden maart en april 2020 over-sterfte gehad. Daarna was er een maandenlange periode van onder-sterfte in ons land.

De dodelijkheid van een virus drukken we uit met de IFR, de Infection Fatality Rate. Dat is het percentage van de mensen die in aanraking zijn geweest met het virus die sterven aan het virus.

Corona heeft een geschatte IFR van 0,5 procent of lager. Dat is te vergelijken met de IFR van een middelzware tot zware griep.

Ja, corona is een nieuw virus. Maar ik wil ervoor pleiten om van angst naar vertrouwen te gaan. De broertjes en zusjes van het coronavirus tellen we onder onze ‘middelzware wintergriep’. Wereldwijde paniek is niet nodig. Met de veel enstigere infecties die je in de tropen ziet gaan de mensen in het algemeen veel rationeler om.
Maar in de VS sterven er toch heel veel mensen aan corona?
Klopt. In gebieden met een grote mortaliteit is het opvallend dat vooral het sociaal gedepriveerde deel van de bevolking sterft. Dit deel van de bevolking heeft een verhoogd risico voor een ernstig beloop van de ziekte, zoals overgewicht en diabetis. Slecht eten, slechte lucht, slechte behuizing, slechte (schoon) watervoorzieningen dragen allen direct of indirect bij aan een verzwakt afweersysteem.
 
Op dit moment is er veel ophef over mondkapjes op scholen. Wat is jouw menig daarover?
Wellicht kunnen mondkapjes enigszins helpen om het virus niet door te geven aan anderen, als je de ziekte COVID-19 hebt. Op scholen lijken de voordelen echter kleiner dan de nadelen: kans op benauwdheid, concentratieproblemen, hoofdpijn en wellicht hersenschade.
 
Hoe denk je dat het de komende maanden en jaren verder zal gaan met corona?
Het valt te verwachten dat we in de maanden november tot april een verhoogd risico zullen hebben op aerosolen. Als we de kwetsbaren van de samenleving goed beschermen, en als we goed ventileren, dan wordt de tweede golf niet zo heftig als de eerste golf. Immers, veel mensen hebben inmiddels al kennisgemaakt met het virus. Ook in de toekomst zal corona terug blijven komen in de wintermaanden. Maar het hoeft nooit meer zo heftig te worden als in het afgelopen voorjaar, toen het virus compleet nieuw was voor iedereen.
 
Je hebt je leven gewijd aan het bestuderen van de aanpak van infectieziektes. Wat valt jou wereldwijd op bij de aanpak van het coronavirus?
Het bezuinigen op de zorg en het afslanken van het beddenbestand in de ziekenhuizen heeft aanzienlijk bijgedragen aan de angst- en paniekmaatregelen om te voorkómen dat we door het volume van patiënten overspoeld zullen worden. Dat geldt helaas niet alleen voor Amsterdam Oost en Nederland.
Doordat de baten van de bezuinigingen vaak niet gelijkmatig worden verdeeld, is een groot deel van de wereldbevolking helaas nog kwetsbaarder geworden wat betreft het volgen van een gezonde levensstijl.
 

Wat betreft de aanpak denk ik dat een bestudering van de oudere literatuur en gericht onderzoek op basis daarvan een bijdrage kan leveren aan een effectief beleid. Een beleid ontdaan van angst, paniek en de noodzaak persoonlijke vrijheden op te offeren.”

Menno J. Bouma

 

“Over burnout, 5G en dansen rond een vuurtje!”

Hieronder een pareltje van een video welke ik net tegenkwam. Wat een heerlijke interviewer en die interviewt een mooie wijze man….  Over alles wat mij in ieder geval boeit en veel wat actueel is… o.a. ook over 5G… vooral voor jongeren, maar daarom ook voor iedereen.

Dat hechtingsproblemen ons leiden naar de onzin van het beeldschermdwaalspoor. “In hoeverre luister je naar jezelf, leren we dat je goed bent zoals je bent? Over dat alles op school begint. Dat dansen rond het vuurtje egenlijk is wat we verlangen… Je lichaam voelen, emoties delen, vragen stellen… dat wordt ons nergens geleerd.  De verslaving …. over mobieltjes… en hoe moeilijk het is. Zou het beste wat ons kan overkomen niet een totale black-out zijn? En ook de lobbycratie komt aan bod…  5G, ga maar eens even echt kijken welke onderzoeken er allemaal zijn gedaan. Karel denkt dat het weer een kapitale blunder is. Geef jezelf ruimte om beslissingen te nemen, niet vanuit de druk die de omgeving oplegt.”

“Druk geven helpt, zo werkt de natuur. Wij zijn de stommelingen omdat we ons onder druk laten zetten. Zorg dat we druk/invloed genereren op dingen die van belang zijn.”

Hoe moeilijk is het om naar jezelf en je eigen bubble te kijken…

Geluk is een knuffel geven, dansen rond een vuurtje…

Je denkt het beter te weten dan je lichaam, maar dat is niet waar… Voel en leef. Bepaal zelf!

Go your own way…. !!

Petrus & Karel

Prachtige voorbeeldbrief 5G ter inspiratie voor gemeenten

Voorbeeldbrief zoals deze opgesteld is door de kanjers uit Rijsen-Holten (door iedereen te gebruiken en aan te passen aan de eigen gemeente)

Geacht college van B&W, geachte gemeenteraadsleden,

 

Wij hebben kennisgenomen van het feit dat de gemeenteraad ons agendaverzoek d.d. 18 juni jl. voor kennisgeving heeft aangenomen en zich conformeert aan het rijksbeleid, echter hier leggen wij ons niet bij neer.  

 

Dat de Gezondheidsraad het advies heeft verschoven naar begin september ervaren wij als positief.

Professor Kromhout, voorzitter van de commissie EMV van de Gezondheidsraad, heeft eind maart en begin april zijn zorgen al uitgesproken over de ontwikkelingen omtrent 5G en over de volledig op opwarming gebaseerde blootstellingsnormen van de ICNIRP.

https://stralingsbewust.info/2020/04/07/voorzitter-commissie-emv-van-gezondheidsraad-kritisch-over-blootstellingsnormen-en-veiligheid-5g/

 

Omdat wij ervaren dat menigeen ervan uitgaat dat 2G, 3G, 4G en de inmiddels gestarte uitrol van 5G geen gevaar oplevert voor de gezondheid, daar dit door overheidsinstanties wordt verkondigd, willen wij u graag nader op de hoogte stellen middels onderstaande informatie en verwijzingen naar publicaties en onafhankelijke wetenschappelijke onderzoeken, waaruit wel degelijk blijkt dat impact van de alsmaar toenemende elektromagnetische straling grote effecten heeft op onze gezondheid en onze leefomgeving. Dit is slechts een deel van de beschikbare informatie. Het leek ons goed u breder te informeren.

Een aantal jaren geleden geloofden wij de overheidsinstanties ook nog en keken wij al uit naar de opvolger van 3G. Inmiddels zijn wij goed geïnformeerd. Wij hebben onze mobiele telefoons zelfs weer teruggezet naar 3G en hebben RJ45 connectors aangeschaft om zoveel mogelijk bedraad via ethernet te werken met de telefoon, computer en iPad.

 

De ICNIRP richtlijnen bieden geen bescherming tegen schadelijke effecten voor de gezondheid.

In meerdere publicaties zijn de leden van de privé organisatie ICNIRP beschuldigd van belangenverstrengeling en van banden met de telecomindustrie. In één review publicatie (17) geeft prof. Hardell – oncoloog en lid van de IARC-WHO werkgroep verantwoordelijk voor de klasse B classificatie van RF straling – inside informatie over de verbanden tussen ICNIRP, WHO en telecomindustrie en over de verschillen tussen de WHO en de IARC-WHO, welke laatste organisatie zich meer onafhankelijk opstelt. We verwijzen voor verdere info over de belangenverstrengeling tevens naar (18).Verder dient opgemerkt te worden dat de telecomindustrie nauw samenwerkt met overheden en dat overheden grote financiële belangen hebben bij de telecomindustrie. Ook overheden kunnen derhalve niet als onafhankelijk gezien worden in dit gebied. Evenmin trouwens als het Kennisplatform EMV, dat in de jaren 2014 tot en met 2019 gefinancierd is door de overheid, de telecomindustrie en de energiebedrijven.

https://stralingsbewust.info/2020/06/01/icnirp-richtlijnen-bieden-geen-bescherming-tegen-schadelijke-effecten-voor-de-gezondheid/

 

Niet onderzocht

5G is op vele vlakken anders dan voorgangers 2G, 3G en 4G. De veiligheid van 5G baseren op onderzoek naar 3G en 4G, wat Mona Keijzer doet, is als zeggen dat bananen gezond zijn na onderzoek op Jonagold- en Elstar appels. Uit deze (zie link) Amerikaanse hoorzitting uit februari 2019 blijkt dat er geen enkel onderzoek is gedaan naar de gezondheidseffecten van 5G en dat er geen veiligheidstesten hebben plaatsgevonden. De conclusie van Senator Blumenthal: “We’re flying blind here so far as health and safety is concerned’ slaat dan ook de spijker op zijn kop.  Helaas doen we dat in Nederland ook nu de vraag van GroenLinks van tafel is gespeeld.

https://stralingsbewust.info/2019/04/29/gezondheidsrisicos-5g-feiten-en-fabeltjes/

https://www.kwaliteitenspel.nl/images/HIKASHOP/Spelregels_pdf/103.BlootstellingslimietenEnGezondheidsschade.pdf

 

Er zijn legio onafhankelijke onderzoeken die aantonen dat elektromagnetische straling wel degelijk schadelijk is voor de gezondheid.

Voor een overzicht van alle onderzoeken verwijzen wij naar: 

https://www.stopumts.nl/doc.php/Onderzoeken/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30345898/

 

Daarnaast verwijzen wij graag naar de compilatie van maatregelen, adviezen en uitspraken van overheden, internationale organisaties en rechtbanken over toepassing van elektromagnetische (EM) straling van zendmasten, smartphones, snoerloze (DECT) telefoons en WiFi (met hyperlinks naar de originele publicaties): 

https://www.stopumts.nl/doc.php/Artikelen/7294/compilatie_maatregelen_van_overheden_ter_bescherming_van_de_bevolking_tegen_emv

https://www.stopumts.nl/pdf/Compilatie-RF-straling-2020.pdf

 

In veel landen zijn de maatregelen genomen uit voorzorg vanwege de mogelijke gevaren van deze straling voor de gezondheid. In Rusland, andere Oostbloklanden en in China zijn maatregelen genomen omdat men het daar wetenschappelijk bewezen acht dat niet-thermische biologische effecten schadelijk voor de gezondheid kunnen zijn, zie: 
www.stopumts.nl/doc.php/Artikelen/11938/redir 
www.who.int/peh-emf/meetings/day2Varna_Foster.pdf 
en 
www.rivm.nl/sites/default/files/2018-11/Comparison%20of%20international%20policies%20on%20electromagnetic%20fields%202018.pdf 
Comparison of international policies on electromagnetic fields (power frequency and radiofrequency fields)

 

Artsen Vereniging Integrale Geneeskunde (AVIG) heeft in mei 2020 een persbericht/brief verstuurd waarin zij aangeeft zeer bezorgd te zijn over de uitrol van 5G en oproept 5G niet uit te rollen zolang er geen onafhankelijk bewijs is voor de veiligheid van 5G-straling

https://www.stop5gnl.nl/5g-manifest-van-nederlandse-artsen/

 

Door 5G en het Internet of Things zal de blootstelling aan straling voor alle mensen substantieel verhoogd worden. Het komt ook bovenop de straling van 2G, 3G, 4G en wifi die momenteel al actief is.

https://stralingsbewust.info/5g-en-smart-cities/

https://5gisnietoke.nl/bronnen/bigbrother.html

https://m.youtube.com/watch?v=RKlvPzAvG8g  (Ronald Bernard – Our future with mobile phones)


VERKOOPPRAATJES VAN DE INDUSTRIE

Volgens de Telecomindustrie wordt de hoeveelheid straling met 5G minder door gebruik van Beamforming. Wat ze niet meenemen in die berekening, is dat er alleen al in Europa 10 miljoen antennes bijkomen (die lang niet allemaal met Beamforming werken). Wat ze ook achterwege laten is dat het niet alleen om onze telecommunicatie gaat, maar om allerlei IoT (Internet of things) dingen. Wat ze verder niet vertellen is dat de straling intenser zal zijn door hogere frequenties. Het is zonnig op het plaatje van de Telecomindustrie. In werkelijkheid regent het straling en worden de bomen die in de weg staan gekapt. Voor 5G wordt gebruik gemaakt van Massive Mimo. Waar vroeger een zender 4 antennes bevatte, is dat bij Massive Mimo 32 of 64 antennes. De capaciteit van één Massive Mimo antenne wordt dus 8 tot 16 maal groter dan een 4G LTE antenne! Hierdoor kunnen veel meer verbindingen gemaakt worden. Dit is nodig om de groei door toenemend dataverkeer en het Internet of Things (IoT) mogelijk te maken. Er komen tienduizenden kleine antennes in de stedelijke gebieden, bijvoorbeeld op bushokjes, lantaarnpalen, wegbewijzering, abri’s en aan gebouwen. Er zijn zelfs plannen om antennes in rioolputten te plaatsen! Deze kleine antennes (small cells) komen bovenop het netwerk van antennes op de zendmasten (macro cells). De gote zendmasten werken met lagere frequenties die verder reiken, ook onder bomen, binnenshuis en op het platteland.

Alle nieuwe antennes voor 5G komen bovenop de bestaande mobiele netwerken. Tel daarbij op de Internet satellieten van Elon Musk 🔗 en Amazon 🔗 en de Internet balloons van Google🔗 en je weet één ding zeker: De hoeveelheid straling neemt exponentieel toe. De gehele aarde wordt gevangen in een web van straling. Vluchten kan niet meer.

https://5gisnietoke.nl/bronnen/antennes.html (zoom in op Rijssen)

https://www.verminder-electrosmog.nl/wat-de-overheid-en-telecomproviders-u-niet-vertellen/

 

Nederlands heeft de hoogste stralingsdichtheid, de meeste zendmasten en hanteert nog steeds de allerhoogste stralingslimiet ter wereld!

https://stralingsbewust.info/blootstellingsnormen/

Meest uitgebreide en gedetailleerde info per antenne

IoT, 2G, 3G, 4G en 5G van KPN, T-Mobile, Tele 2, Vodafone en meer.

https://antennekaart.nl/kaart/4g?lat=52.20928975&lng=4.57031250&zoom=8&providers=kpn,t-mobile,tele2,vodafone

 

Meten is weten

De straling van mobieltjes en masten kun je niet zien of ruiken, toch is het er. Die straling kun je wel meten. Voor de verschillende soorten elektromagnetische straling heb je verschillende meters nodig. Wij hebben als groep de EMFields Solutions – Acoustimeter AM-10 aangeschaft. Hiermee maken wij steeds meer mensen in onze omgeving bewust van de straling in de directe omgeving, zoals WIFI in huis, SMART devices, DECT telefoons, babyfoons, slimme meters, de zendmasten, stralende lantaarnpalen etc. Velen zijn inmiddels oprecht geschrokken van de blootstellingsniveaus en de immens hoge piekbelasting van mobiele telefoons en bovengenoemde apparaten. Ook apparatuur (mobiele telefoon, toetsenbord, muis etc.) met bluetooth laat schrikbarend hoge metingen zien. Gelukkig worden steeds meer mensen wakker en vragen zich af waar hun vage klachten en klachten als hoofdpijn, slapeloosheid, vermoeidheid, oorsuizen, hartkloppingen, duizeligheid etc. vandaan komt. Met name mensen die bovenop elkaar in flatgebouwen, appartementen en dicht bij zendmasten wonen ervaren vaker klachten. Wij geven het advies WiFi, DECT-huistelefoon en andere draadloze apparatuur (in ieder geval ’s nachts) uit te zetten en zoveel mogelijk gebruik te maken van bedrade telefoon- internetverbinding. Er zijn ook stralingsarme WiFi-routers en DECT-telefoons te koop.

 

https://5gisnietoke.nl/meten/

 

Toenemende stralingsklachten in 2020

In maart en april waren er opvallend veel stralingsklachten.

https://5gisnietoke.nl/bronnen/stralingsklachten.html

 

Uit een inventarisatie door de NOS blijkt dat bijna 90% van de gemeenten te maken heeft met zorgen over de gezondheidsrisico’s 5G. Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) bleek de uitkomsten van de inventarisatie te herkennen. Het merendeel van de gemeenten heeft ook behoefte aan meer voorlichting.

Zie onderstaande link voor uitgebreide informatie.

https://stralingsbewust.info/2020/06/15/bijna-90-van-de-gemeenten-heeft-te-maken-met-zorgen-over-gezondheidsrisicos-5g/

https://stralingsbewust.info/wp-content/uploads/Gemeenten-Gevolgen-en-mogelijkheden.pdf

https://stralingsbewust.info/advies-aan-gemeenten/

 

In september 2019 en april 2020 zijn alle gemeenten uitgebreid geïnformeerd. Helaas blijkt dat verschillende gemeenten nog steeds vertrouwen op instanties als het Antennebureau en het Kennisplatvorm EMF als het gaat om het beschermen en goed informeren van de bevolking en volksvertegenwoordigers. Echter, deze instanties werken samen met en zijn grotendeels gefinancierd door partijen die er economisch belang bij hebben dat de uitrol van frequenties zo soepel mogelijk verloopt. De frequentieveilingen brengen miljarden euro’s op voor de Nederlandse staat.

https://www.stopumts.nl/doc.php/Berichten%20Nederland/12365/informatiemap_5g_en_gezondheid_voor_gemeenten

https://letstalkabouttech.nl/wp-content/uploads/2019/12/Brief-bij-Informatiemap-5G-en-Gezondheid_gemeenten.pdf

https://letstalkabouttech.nl/wp-content/uploads/2019/12/Informatiemap_5G-en-Gezondheid_2019.pdf

https://letstalkabouttech.nl/2020/06/5g-webinar-voor-gemeenten/

https://letstalkabouttech.nl/wp-content/uploads/2020/06/Webinar-5G-Vragen-en-antwoorden.pdf

https://letstalkabouttech.nl/2020/07/parlement-geinformeerd-5g-frequentieveiling-prematuur-onverantwoord-en-onethisch/

 

Wij constateren dat een groeiend aantal gemeentes tegen 5G is. Verschillende Zwitserse Kantons, meer dan 200 Italiaanse gemeenten, enkele Engelse counties en de gemeente Brussel hebben besloten tot een moratorium op 5G. Milieuminister Céline Fremault zei daarover in L’Echo: “De Brusselaars zijn geen proefkonijnen waarvan ik de gezondheid met winst kan verkopen. We kunnen niets aan de twijfel overlaten.”

Ook in Nederland groeide de weestand tegen 5G.

https://5gisnietoke.nl/feiten/

 

In het voorjaar 2020 werd een Wetenschappelijk Platform EMF opgericht, inmiddels bestaande uit ca. 45 (em)hoogleraren en andere academici/deskundigen, welke de overheid met klem vraagt naar een nationaal research programma naar de effecten van 5G EMF-frequenties in de mens.

https://emfscienceplatform.nl/wp-content/uploads/Manifest-5G-Veiligheid-in-Nederland.pdf

Bij de huidige voorlichting door de overheid blijkt dat diverse overheidsinstanties bij de vaststelling van veiligheidslimieten zich ten onrechte te baseren op alleen thermale effecten van EMF-straling, terwijl non-thermale effecten duidelijk zijn aangetoond.

https://emfscienceplatform.nl/wp-content/uploads/Risico-inschatting-van-het-5G-netwerk-Maart-2020.pdf

https://emfscienceplatform.nl/wp-content/uploads/Berekening-aangepaste-frequenties-5G-ten-gunste-van-mens-enzo-20-juli-2020.pdf

 

Ouderen bezorgd over kanker in omgeving van antennemasten (Rijssen), Tubantia

Reeds in 2007 heeft de Ouderen Adviesraad Rijssen-Holten laten weten zich ernstige zorgen te maken over straling die antennes voor mobiele telefonie veroorzaken. Dat blijkt uit brieven aan het gemeentebestuur. Het is de Ouderenraad opgevallen dat veel inwoners lijden aan kanker, binnen een straal van 500 meter rond drie antennemasten in Rijssen.

https://www.stopumts.nl/doc.php/Berichten%20Nederland/2245/ouderen_bezorgd_over_kanker_in_omgeving_van_antennemasten_%28rijssen%29_tubantia

In onze groep zitten ook leden die dichtbij zendmasten wonen, o.a. in de Grebbebergstraat. Hier zijn enige jaren geleden twee kinderen overleden aan leukemie.

https://www.stopumts.nl/nederland.php

https://www.stopumts.nl/doc.php/Veel%20gestelde%20vragen/173/hoe_verspreidt_de_straling_zich_vanaf_een_zendmast_op_een_flat_

 

De GGD kon de conclusie van de Ouderenraad destijds (13 jaar geleden!) niet bevestigen.

Inmiddels is duidelijk waar de GGD de uitspraak of 5G wel of niet gevaarlijk is op baseert. (zie:

https://stralingsbewust.info/2020/02/21/waar-baseert-de-ggd-zich-op-dat-5g-niet-gevaarlijk-zou-zijn/

 

Wij hopen u met bovenstaande informatie een bredere en diepere inkijk te hebben gegeven over de werking van 5G en de grote impact op onze gezondheid, leefomgeving en veiligheid.

Tot slot nog een aantal vragen:

  1.  

Op welke manier is de gemeente nu al bezig met en betrokken bij de uitrol van 5G?
Kan het college in een tijdlijn aangeven wat de planning is van de grootschalige uitrol
van 5G in onze gemeente? Wat is de rol van de raad bij deze uitrol?

  1.  

Door wie heeft de gemeente zich laten informeren? Welke wethouders houden zich hiermee bezig en wie heeft beslissingsbevoegdheid?

  1.  

Op welke wijze en schaal zal de gemeente toestemming en/of vergunningen moeten geven voor het gebruik van de 5G-techniek?

  1.  

Op welke wijze en op welke momenten gaat het college inwoners informeren over de uitrol van 5G, en de bijbehorende risico’s?

  1.  

Hebben de burgers van de gemeente inspraak in de plaatsing van zendmasten? Kunnen zij vooraf bezwaar maken?

  1.  

Is het college het met ons eens dat de uitrol van 5G geen negatieve invloed mag hebben op de volksgezondheid? Zo ja, hoe gaat het college dit voorkomen?

  1.  

Is het college bereid om de volksgezondheidsgevolgen van 5G (door de GGD) te (laten) registreren en onderzoeken; en uitkomsten daarvan aan de raad terug te koppelen?

  1.  

Is het college het met ons eens dat er geen bomen (en andere groenvoorzieningen) mogen verdwijnen als gevolg van de uitrol van het 5G-netwerk? Zo ja, hoe gaat het college dit voorkomen?

  1.  

Is het college het met ons eens dat de uitrol van 5G geen gevolgen mag hebben voor de biodiversiteit (inclusief insecten) in onze gemeente? Zo ja, hoe gaat het college dit voorkomen?

  1.  

De kosten en risico’s van de aanleg en het energieverbruik (dat drastisch zal stijgen) lijken voor een groot deel voor rekening van de gemeente te komen.

Heeft de gemeente zich voldoende op de hoogte gesteld van aanvullende kosten ten aanzien van infrastructuur; zijn gemeenten verantwoordelijk voor het onderhoud ervan?

 

Zolang onschadelijkheid niet bewezen kan worden, is het grondwettelijke voorzorgsbeginsel wettelijk van toepassing.

Wij verzoeken u dan ook om in de Gemeente het voorzorgsprincipe toe te passen totdat de impact en consequenties van 5G straling duidelijk is.

Wij beroepen ons hierbij op Artikel 10.1, Artikel 11, Artikel 20.1, Artikel 21 en Artikel 22:1 van de grondwet.

 

Wij zien uw reactie op bovenstaande en de beantwoording van de vragen met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

(zelf aan te passen) StralingsBewust Rijsen-Holten

Wees welkom op zondag 1 November op een Landelijke 5G dag voor actievoerders in gemeenten in Zeist

Onderwerp: Uitnodiging landelijke 5G dag

Beste mensen,

Nu het draadloze netwerk 5G zich aan het uitrollen is en her en der getest wordt, lijkt het ons de hoogste tijd om landelijk de koppen bij elkaar te steken en de krachten te bundelen om effectief tegenwicht aan deze ontwikkeling te bieden.

Wij organiseren daartoe een landelijke dag

op zondag 1 november a.s. in de Stichtse Vrije School,

Socrateslaan 24, 3707 GL te Zeist, van 9.30 tot ca. 17 uur

Wees welkom!

De opzet van deze dag is interactief  Door met name de diverse ervaringen en ideeën bij de diverse 5G groepen uit te wisselen. Vervolgens gaan wij de deze ideeën plenair met elkaar delen en daarbij een keuze maken uit de meeste belovende en succesvolle aanpak; zowel plaatselijk als landelijk.

Te denken valt bv. een meldpunt voor stralingsklachten, petitie of webinar of antenne­beleid. Tot slot maken wij afspraken over wie wat doet; inclusief het instellen van een coördinatiegroep om alles verder in goede banen te leiden. Zie het bijgaande programma.

De bedoeling is verder dat uit zo veel mogelijk 5G groepen in den lande 1 of 2 vertegenwoordigers aan deze dag deelnemen. Met de dan geldende Corona-regels wordt rekening gehouden (bv. Het maximaal aantal deelnemers).

In verband met de verdere organisatie, waaronder de lunch, vragen wij je aan te melden via

louisekelder@casema.nl ; uiterlijk 1 week vóór 1 november. Bij aanmelding graag de vermelding van welke 5 G groep je deel uit maakt, of je wel of geen actief lid bent en je telefoonnummer.

De kosten van de dag bedragen 25 euro en wij vragen dit bedrag bij aanmelding over te maken naar rekeningnummer NL29 TRIO 0003 1542 29 t.g.v. H.A.L. Kelder. *Mocht dit bedrag bezwaarlijk voor je deelname zijn, neem dan gerust even contact met Louise op.

Voor eventuele andere vragen kan je ook contact opnemen via haar mail.


Wij hopen op een inspirerende en vruchtbare dag en

zien uit naar je komst !

Met vriendelijke groet,

Louise Kelder (Stralingsbewust Zeist)

Maarten Spaargaren (Stralingsbewust Zutphen)

Nienke van Leeuwen (Stralingsbewust Utrechtse Heuvelrug)

Regine Bautz (Stralingsbewust Zeist

Ruth Schopenhauer (Stralingsbewust Zutphen)

Stralingsbewust Utrechtse Heuvelrug organiseert webbinar voor kritische gemeenteraadsleden, help jij hen aan contacten?

Betreft: Webinar voor 5G-kritische gemeenten, raadsleden, ambtenaren met als doel een brede beweging op te zetten in gemeenten.

Vraag; Helpen vinden en motiveren van 5G-kritische raadsleden, ambtenaren, leden college, om mee te doen aan dit webinar.

Welkom: 8 oktober 19.30 video-conferentie met voorzitters/ leden van zo veel mogelijk 5G- kritische groepen. Desgewenst later nog een 2e datum, als je niet kunt.

OPROEP

Beste deelnemers en voorzitters van groepen 5G in den lande,

Groepen zoeken contact op met gemeenten, om hen bewust te maken en te motiveren, om hun eigen koers te gaan varen ten opzichte van de landelijke overheid, die 5G dwingend oplegt.

Zelfs als je je gemeente al meekrijgt, is het de vraag, wat ze klaar kunnen spelen tegen het machtige, landelijke ministerie van EZK. Dat kunnen ze wellicht pas, als ze zich verenigen.

Dit webinar hebben wij in het leven geroepen, om juist de kritische gemeenten en de kritische raadsleden, leden van college en ambtenaren bij elkaar te brengen en daarbij inhoud en beleidsmatige handvatten te ‘geven’.

We hebben een concept-brief gemaakt met kritische vragen, die er al zijn vanuit gemeenten. Deze zouden dan, namens de aanwezigen en hun gemeenten, aan EZK gesteld kunnen worden.

Ons streven is daarna, om gezamenlijk met gemeentes in gesprek te gaan met EZK, waarbij ook de kritische vragen gesteld kunnen worden en de kritische visies op met name Volksgezondheid gehoord kunnen worden.

Dit is behoorlijk pretentieus, we zullen zien, wat we kunnen waarmaken en vooral, waartoe de aanwezigen van het webinar willen bijdragen. Zonder hun verdere inzet gaat het niet veel worden.

Wij hebben er voor gekozen, om dit breed aan te vliegen. Centraal staat de eigen zeggenschap en de autonomie van de gemeenten. Dit raakt wellicht alle gemeenten.

Verder zijn er allerlei vragen rond beheer, zoals: waar komt al die extra energie vandaan voor deze vele, energieslurpende antennes? Hoe voorkom je overbelasting? Is dit klimaavriendelijk?

Tot slot natuurlijk het voor de meeste groepen en voor ons belangrijkste punt: Hoe zit het met risico’s voor de gezondheid van mensen, flora en fauna?

Juist door het breed aan te vliegen, willen wij veel gemeenten aanspreken en een brede beweging op gang brengen. De kern is: volksgezondheid.

Aan jullie dus de vraag:

 1. Ben je er de 8e oktober 19.30 voor overleg per internet?

 2. Kun je niet, wil je dan meedoen op de 25e oktober 19.30 voor overleg per internet?

 3. Of is het helder genoeg zo en ga je zelf aan de slag

 4. met het motiveren van raadsleden, leden van college en ambtenaren, om mee te doen met het webinar van zondag 8 november 19.30 – 21.30?

 5. Zo mogelijk/ als gewenst: kun je mij naam en mailadres geven van raadsleden etc. voor een directe uitnodiging vanuit ons? Wie weet helpt dat …

 6. NB: dit is dus geen webinar, om je gemeente(raadsleden) mee te overtuigen!!  Wij zoeken echt contact met de stralingsbewuste mensen en gemeenten !! 

Wij horen graag van jullie !.

Vragen en suggesties zijn van harte welkom, liefst van te voren per mail.

Indien er plaatsen over zijn, kan er maximaal van elke 5G-groep 1 persoon meedoen aan het webinar

met vriendelijke groet,

Vincent de Vries, Stralingsbewust Utrechtse Heuvelrug.

Drs. Ing. Jan van Gils , spreker en schrijver over elektromagnetische straling. 

En 2 raadsleden.

Voortrekkersgroep Platform Stralingsbewuste Gemeenten.

Stralingsbewust.Utr.Heuvelrug@gmail.com