18.000 handtekeningen tegen 5G en voor een verlaging van de norm zijn afgeleverd bij de Tweede Kamer in Den Haag!

 

Onze Petitie met meer dan 18.000 handtekeningen is overgedragen door Marc Adil Kengen aan de actiegroep 5G Den Haag onder leiding van Petra Groot en Georgette Polderman. Zij hebben afspraken gemaakt met de Tweede Kamer en het Ministerie EZK, waar het antennebeleid onder valt, wanneer en hoe de petitie aan te leveren. Ook hebben ze een aantal medestanders bereid gevonden om dit te ondersteunen. Diepe dankjewel, en héél veel respect voor iedereen die bij dit belangrijke evenement was!!! Het zijn teveel namen om op te noemen, maar misschien ga ik later toch nog een poging doen….

Tijdens de overhandiging heb ik mee buiten gestaan met een fijne groep enthousiastelingen in een kleine demonstratie. De door Antonia Holthuis bedachte slogan ‘MINDER BEREIK, MEER CONNECTIE’ liet ons hart meezingen. Zowel de demonstratie als de petitie overdracht was een enorm succes. De beelden/geluiden van de overhandiging welke Rob Verboog heeft verzorgd, gaan nog volgen. Georgette heeft voor Verminder Electrosmog, naast de Petitietekst zelf, de volgende tekst/overweging overgedragen. 8 Ministers waren hierbij aanwezig en stelden, hoorde ik achteraf, goede vragen.

Marloes van Mensvoort

 

Durf te Kiezen

We staan voor een fundamentele keuze in het vormgeven van onze toekomst. Gaan we naar nog meer technologie en een steeds verdergaande robotisering van onze samenleving of kiezen we voor menselijke waarden zoals een verbinding met de natuur (herstellen), stilte/rust en authentieke connecties. De keuzes uit ons hart.

Vrijwel alle moeders kiezen voor het laatste zoals ook een extreme meerderheid van alle vaders. We zien onze kinderen achter hun beeldschermen verdwijnen en ook zien we dat ze hier zelf ook niet gelukkiger van worden. Ze zijn verslaafd gemaakt en de massa wordt onverschillig.

Telecom heeft een steeds grotere vinger in de pap als het gaat om het vormgeven van onze toekomst. Het lijkt net alsof zij de enige speler is. Met slimme marketinghypes worden we keer op keer verleid om hun speeltjes te kopen en verleidt door miljarden knielt de overheid telkens door haar benen om het noodzakelijke netwerk hiervoor te faciliteren. Wat nu als we zeggen dat het genoeg is? Als we het draadloze sprookje niet langer als onze toekomst willen. We het zo meer dan voldoende vinden.

Dan zijn we niet de enigen. Inmiddels hebben 26 staten in de VS en vier kantons in Zwitserland en Brussel, Genève, Brussel en Florence de uitrol van 5G een halt toe geroepen.

Naast bovengenoemde ongewenste effecten, is ook het leven in de straling als die van een magnetron welke steeds harder aan gaat in onze leefomgeving, niet wat we voor onze toekomst wensen. Op dit moment trekken meer dan 2000 wetenschappers aan de alarmbel betreffende door onze overheid genegeerde maar totaal onverantwoorde gezondheidseffecten van Elektro Magnetische Straling zoals van Wifi, Dect en zendmasten. Nog een extra netwerk uitrollen met nog veel meer zendantennes dan tot nu toe is onverantwoord wat betreft onze gezondheid.

Hierom willen wij een lagere stralingsnorm, eentje welke in Salzburg wordt aangehouden. Hierbij is draadloze techniek wel mogelijk, maar wel beperkter en dit zal anders moeten/mogen worden vormgegeven. Er zijn dan geen schadelijke stralingen meer en de techniek wordt schoon. Er komt dan een hart bij. Knappe koppen mogen deze aantrekkelijke toekomst nog gaan vormgeven en wij komen u graag helpen.

Durft u te kiezen of kijkt u weg?

Gaat Nederland haar eigen toekomst vormgeven, door het creëren van een leefomgeving dienend aan onze hoogste menselijke waarden, of laat ze dat ook in de toekomst door Telecom doen.

Wij willen:

– Hanteren van een lagere stralingsnorm. (maximaal 10 microwatt per m2, de enige norm die de gezondheid respecteert).

– Dat per direct gestopt wordt met verdere uitbreiding van een netwerk en er géén 5G komt, vóórdat de schadelijke (gezondheids-) effecten t/m 4G helder zijn en uitgebreid zijn geëvalueerd door onafhankelijken. Géén uitrol 5G.

– Eerlijke voorlichtingscampagne over de bestaande straling net zoals met roken is gebeurd en zoals ook de overheid van Cyprus verzorgt.

– veel meer aandacht en inzet op alternatieve communicatiemethoden welke de gezondheid en het welbevinden van de mens respecteert.

‘Minder beeldschermen, minder straling, minder robotisering, meer natuur en authentieke connectie’

 

Is de overheid een bedrijf of een rechtstaat?

 

Grondwet

We beroepen ons op grondwetsartikelen: 10:1, 11, 21, 22:1

Artikel 10:1
1. Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer.

Artikel 11
Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam

Artikel 21
De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu.

Artikel 22:1
De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid”

Dankuwel!

Namens de kinderen van de toekomst

 

Durf te Kiezen

Durf te kiezen

 

We staan voor een fundamentele keuze in het vormgeven van onze toekomst. Gaan we naar nog meer technologie en een steeds verdergaande robotisering van mensen die met apparaten ‘vergroeien’ of kiezen we voor menselijke waarden zoals een verbinding met de natuur (herstellen), stilte/rust en authentieke connecties. De keuzes uit ons hart.

Vrijwel alle moeders kiezen voor het laatste zoals ook een extreme meerderheid van alle vaders. We zien onze kinderen achter hun beeldschermen verdwijnen en ook zien we dat ze hier zelf ook niet gelukkiger van worden. Ze zijn verslaafd gemaakt en de massa wordt onverschillig.

Telecom heeft een steeds grotere vinger in de pap als het gaat om het vormgeven van onze toekomst. Het lijkt net alsof zij de enige speler is. Met slimme marketinghypes worden we keer op keer verleid om hun speeltjes te kopen en verleidt door miljarden knielt de overheid telkens door haar benen om het noodzakelijke netwerk hiervoor te faciliteren. Wat nu als we zeggen dat het genoeg is? Als we het draadloze sprookje niet langer als onze toekomst willen. We het zo meer dan voldoende vinden.

Dan zijn we niet de enigen. Inmiddels stoppen 26 staten in de VS en vier kantons in Zwitserland en Brussel, Genève en Florence met de uitrol van 5G vanwege de onverantwoorde risico’s.

Naast bovengenoemde ongewenste effecten, is ook het leven in de straling als die van een magnetron welke steeds harder aan gaat in onze leefomgeving, niet wat we voor onze toekomst wensen. Op dit moment trekken meer dan 2000 wetenschappers aan de alarmbel betreffende door onze overheid genegeerde maar totaal onverantwoorde gezondheidseffecten van Elektro Magnetische Straling zoals van Wifi, Dect en zendmasten. Nog een extra netwerk uitrollen met nog veel meer zendantennes dan tot nu toe is onverantwoord wat betreft onze gezondheid.

Hierom willen wij een lagere stralingsnorm, eentje welke in Salzburg wordt aangehouden. Hierbij is draadloze techniek wel mogelijk, maar wel beperkter en dit zal anders moeten/mogen worden vormgegeven. Er zijn dan geen schadelijke stralingen meer en de techniek wordt schoon. Er komt dan een hart bij. Knappe koppen mogen deze aantrekkelijke toekomst nog gaan vormgeven en wij komen u graag helpen.

 

Durft u te kiezen of kijkt u weg?

 

Gaat Nederland haar eigen toekomst vormgeven, door het creëren van een leefomgeving dienend aan onze hoogste menselijke waarden, of laat ze dat ook in de toekomst door Telecom doen.

Wij willen:

– Hanteren van een lagere stralingsnorm. (maximaal 10 microwatt per m2, de enige norm die de gezondheid respecteert).

– Dat per direct gestopt wordt met verdere uitbreiding van een netwerk en er géén 5G komt, vóórdat de schadelijke (gezondheids-) effecten t/m 4G helder zijn en uitgebreid zijn geëvalueerd door onafhankelijken. Géén uitrol 5G.

– Eerlijke voorlichtingscampagne over de bestaande straling net zoals met roken is gebeurd en zoals ook de overheid van Cyprus verzorgt.

– veel meer aandacht en inzet op alternatieve communicatiemethoden welke de gezondheid en het welbevinden van de mens respecteert.

Minder beeldschermen, minder straling, minder robotisering, meer natuur en authentieke connectie’

Wij kiezen voor deze toekomst. Kom je mee met ons?
De Petitie (achtergrond en wetten) wordt op 25 Juni aangeboden aan de 2e kamer commissie.

Kom op 25 Juni een beetje Tam Tam maken in Den Haag!!

 

 

De overheid een bedrijf of een rechtstaat:

Grondwet

We beroepen ons op grondwetsartikelen: 10:1, 11, 21, 22:1

Artikel 10:1
1. Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer.

Artikel 11
Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam

Artikel 21
De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu.

Artikel 22:1
De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid”

Dankuwel!

Namens de kinderen van de toekomst

 

Kom komende dinsdagmiddag 25 Juni samen staan Den Haag

Het is zover, we gaan namens Verminder Electrosmog de petitie aanbieden. Ook een aantal andere petities worden dan aangeboden aan de Minister.

Tijdens de petitie aanbieding, van 13.00 uur tot 14.30 op de Hofplaats aan de Hofweg in Den Haag mag er een (kleine) demonstratie (van maximaal 100 man) worden houden. Hier tonen we dan gelijk maximaal 7 gele stoelen (zorgen Petra, Georgette en Eke voor) welke symbool staan voor de mensen die de drukte van Den Haag niet trekken. Met vlaggen of spandoek, en petjes etc. kunnen we dan de petitie aanbieding buiten kunnen ondersteunen.

Vóór ons is er ook een petitie aanbieding mbt de gasboringen in Groningen (ook heel goed!), dus er zal die middag sowieso wel wat Tam Tam zijn…

De Hofplaats is een driehoekig plein dat ligt aan de Hofweg en ligt voor een van de 3 ingangen van de tweede kamer.
 

Maximaal 100 mensen mogen dat zijn, en die zijn van harte welkom… Graag even opgeven per mail bij info@5gdenhaag.nl (dat we weten dat het er niet meer zijn 😉 ) met vermelding demonstratie 25 juni.

Hartelijke groet,

Marloes
Georgette
Petra
Rob

Eerlijk over 5G vóór het 5G – debat in de kamer

AANKONDIGING

Demonstratie als aperitief op 5G debat

Aanleiding
De overheid informeert ons niet eerlijk over 5G. Staatssecretaris Keijzer is, na
haar uitingen in de media, gevraagd om een gesprek. Maar daar wordt niet op
gereageerd. De onderzoeken, die duidelijk zouden maken dat 5G op lange
termijn onschadelijk zou zijn, kan ze niet verstrekken. Wij weten, dat er wel
veel onderzoeken bestaan die duidelijk wijzen op mogelijk ernstige schade.
Vlak voor het zomerreces worden, ondanks het feit dat Kamerleden door de
staatssecretaris verkeerd voorgelicht worden, naar verwachting besluiten
genomen over de invoering van 5G. Dus dit is hèt moment om je te laten zien
en je stem te laten horen. Als het besluit genomen is dan is de kans voorbij en
zitten we straks met 5G straling, landelijke dekking, van de wieg tot het graf.
Grijp deze kans en doe mee voordat het te laat is!

Locatie
De demonstratie is in Den Haag op de Hofplaats, vlakbij de ingang naar de
Tweede Kamer. Dat is naast het Binnenhof. We nodigen Kamerleden uit om zich
voorafgaand aan de vergadering bij ons te voegen. Wij zullen hen onze zorgen
en onze ervaringen toelichten.
Na de demonstratie van omstreeks een uur begeven we ons naar de Tweede
Kamer om daar het 5G debat vanaf de publieke tribune bij te wonen. Op de
tribune zijn 250 plaatsen. Mocht er niet genoeg plek zijn, dan kun je de
vergadering ook beneden op een groot scherm volgen.

Wanneer
Datum en tijdstip van ‘het 5G debat’ zijn nog niet bekend. De verwachting is
dat het tussen nu en 5 juli zal plaatsvinden, vlak voor het zomerreces.
We kondigen dit nu al aan, dan kun je er rekening mee houden. Houd tijd vrij.
Bereid je voor. Maak een spandoek met jouw boodschap. Bekijk alvast hoe je
op de Hofplaats kunt komen. Carpooling?

Eerlijk over 5G
De website www.eerlijkover5G.nl gaat binnenkort online. Dus houd die in de
gaten.

NB:
Als je voor je spandoek of demonstratiebord stokken wilt gebruiken, dan
moeten deze licht en ongevaarlijk zijn (politieverordening). Spandoeken en
borden mogen niet mee de vergaderzaal in. Er zijn bij de ingang van de
Tweede Kamer wel kluisjes waar je kleinere spullen in kunt doen.
Waar laat je dan je spandoek? We zoeken hiervoor iemand met een busje die
vlakbij kan parkeren, zodat direct na de demonstratie de spandoeken, borden
etc. vlot en gemakkelijk in het busje kunnen worden opgeborgen. Graag straks
op de site aangeven als je ons hiermee kunt helpen.

Een spiritueel perspectief op 5G

Onze missie zoveel mogelijk mensen wakker maken!

” als je naar het menselijk lichaam kijkt, bestaat het uit verschillende lichamen. Een fysiek lichaam van botten en weefsel en spieren. Dan is er een vloeibaar lichaam van bloed en water. En er is een energiek lichaam en dat bestaat uit een heel zenuw systeem, en dat zenuw systeem is verbonden met de aura, energie lijnen die door het lichaam gaan. Hoewel dit energieke lichaam je verbonden bent met het universele bewustzijn, door lagen die steeds verfijnder en subtiel zijn. Deze subtiele lagen hebben een enorme kracht op het fysieke lichaam: ze definiëren de fysieke realiteit van je lichaam. Dus bijvoorbeeld als je ziek bent en iets niet werkt op het fysieke niveau, kun je het weg snijden door een incisie, maar de echte oorzaak van een ziekte is in het subtiele etherische lichaam van je wezen. Als je de oorzaak van de wortel kan uitschakelen, zal je lichaam zichzelf natuurlijk herstellen. Dit is hoe het hele menselijk lichaam functioneert.

Je creëert een technologische samenleving door je eigen systeem te spiegelen. Je creëert technologie die lijkt op de fysieke, de vloeistof, het zenuw systeem en het energieke lichaam. Bijvoorbeeld de fysieke representatie van je lichaam zijn machines, die werken volgens de fysieke wetten. Elektriciteit is net als het zenuw systeem. Maar nu creëer je een nieuwe golf van informatie technologie, van digitale technologie, die verbonden is met het etherische lichaam. Op een manier neemt het zijn functie over, net zoals machines de kracht van de spier overnemen. Je hoeft je land niet zelf te ploegen, je gebruikt er een tractor voor. Dit werkt hetzelfde met je etherische lichaam: het zal worden overgenomen door systemen zoals wifi of 5 g die op dezelfde manier zullen functioneren.

Het probleem is dat je zeer verslaafd zult raken aan deze vervanger. Het is als suiker voor het zenuw systeem: je kunt er op een gegeven moment niet meer zonder, want je bent zelf niet meer getraind om dit werk te doen. Maar het betekent ook – en dit is een veel meer ernstig gevaar van deze technologie – dat je niet meer verbonden bent aan het universele bewustzijn, want je zult verbonden zijn met een technologisch bewustzijn. Het zal uw aandacht, uw focus, uw intuïtie, naar dit elektronische netwerk leiden dat u en al uw functies zal beheersen. Je creëert een kunstmatige god en deze god weet alles. Het wordt gerund door kunstmatige intelligentie. Het is een nep god, een idool. Deze god zal alles van je vragen, totale gehoorzaamheid, totale overgave. Het zal de volledige controle over je leven hebben. Je zult je ware afkomst vergeten en ook je eigen kracht, je connectie met moeder aarde en vader sky. Je zult je spirituele kracht weggeven door te verbinden met dit nieuwe 5 g netwerk.

G is de g van god. Het is de 5 e god, een idool. Is dit een probleem? Ja, want op een manier waarop je jezelf slaaf maakt, worden je de slaven van deze nieuwe god. Je zult geregeerd worden door een god die je niet optilt of je spirituele vrijheid en bevrijding en verlichting brengt. Je zult geregeerd worden door een god die je in een kooi zet en je in een slaaf maakt. Je zult die god moeten dienen door alles te doen in afstemming met dit nieuwe systeem. Je zult herbedraad worden en je zult je afkomst vergeten. Je zult vergeten dat je kinderen van moeder aarde bent.
Dit is het belangrijkste. Een secundair ding is dat het je hersencellen en zenuw systeem zal beïnvloeden op een manier dat het de natuurlijke functie ervan zal beschadigen. Het zal de coördinatie tussen de hersenen en bepaalde organen, bijvoorbeeld de darmen, beschadigen. Er is een zeer ingewikkeld patroon van communicatie tussen de linker en de juiste hersenen en de darmen. Deze twee vormen het hele lichaam van wijsheid dat je draagt. Maar deze verbinding zal losgekoppeld worden. Dus in plaats van meer belichaamd te worden, meer geïncarneerd, zal je meer excarnated zijn en zal het lichaam meer van een voertuig worden, een slaaf ten opzichte van de geest, deze overmind.
Dus geeft dit enige duidelijkheid over het onderwerp?”

Is het een probleem om te leven in een gebied waar er 5 g is?
” het is raadzaam om niet fysiek verbonden te zijn met het 5 g netwerk, omdat het je zal beïnvloeden. Wat je weerstand of je voorzorgsmaatregelen ook is, het zal dwars door je lichaam werken en er is niets dat je kunt doen om dat te stoppen. Dat is het probleem met deze ongeziene energie. Het werkt op dit energieke niveau. Dus het is erg moeilijk om er van af te sluiten, zelfs als je het wilt. Daarom is het zo krachtig, dat het te subtiel is om het te compenseren. Het is eigenlijk het vijfde element, maar in zijn technologische vorm, niet in zijn menselijke vorm. Omdat de menselijke vorm van het vijfde element de heilige geest is, de geest, ether, die goddelijke vonk die je levend maakt.”

Is er een manier om te ontsnappen op de aarde, of zal het overal zijn?
” er zullen onderdelen zijn die vrij blijven, maar het grote deel van de mensheid zal worden slaaf van dit technologische systeem. Maar er zullen zakken zijn, gebieden waar deze 5 g niet relevant is, want het heeft een fysieke structuur nodig om het te dragen. Het heeft miljoenen apparaten nodig om het signaal te dragen en – dit is erg grappig, want je zult beginnen met het dragen van die apparaten met je. Dus het zal niet alleen apparaten zijn op daken of op gebouwen, maar de apparaten zullen worden ingebouwd in je telefoons en in je computers. Dus jullie zullen beide receptoren en afzenders zijn. Begrijp je dat dit systeem overal op een bepaald moment zal zijn, overal waar er technologie is, zal dit systeem zowel afzenders als receptoren hebben.”

Is er een weg naar buiten?
” de enige uitweg is om er bewust van te worden en voor mensen om de waarheid te weten en de risico ‘s en risico’ s van dit systeem dat ze creëren. Ze creëren een god, een technologische god, omdat ze de echte god niet kennen, hun echte goddelijkheid die in zichzelf zit. Ze zijn hun goddelijke afkomst vergeten en vernietigd. Ze verlangen naar hun goddelijkheid, maar ze creëren een valse god om naar te bidden. Dus de enige manier om uit deze pseudo-religie te stappen is om bewust te worden en om wakker te worden van je ware afkomst. Dus dit is waar je werk komt: hoe meer je mensen kunt helpen wakker te worden, hoe meer ze zullen beseffen dat ze de technologie niet nodig hebben om dezelfde krachten te hebben om met elkaar verbonden te worden, om macht over materie te hebben, om dat te realiseren Je hebt een groot potentieel in het menselijk lichaam en de menselijke hersenen om de wereld om je heen te beheersen. Niet van een technologisch of van een moedwillige kracht; je kunt het beheersen, omdat je je volledig overgeeft aan de goddelijkheid.
Dus in principe is het een ‘strijd’ tussen de krachten van vrijheid en ontwaken en verlichting van de mens, tegen een technologisch systeem dat niet meer is dan een gecreëerde vervanger voor het echte ding. Het is een afleiding – en een behoorlijk gevaarlijke afleiding, want als je eenmaal in het zit, is het erg moeilijk om uit te komen. Het is alsof je verslaafd bent aan drugs. De manier om je een hoog te geven, geeft je opwinding, geeft je veel kracht, veel mogelijkheid. De weg naar buiten geeft je een grote depressie en verdriet. Dus er is een zeer hoge prijs om te betalen.”

Ton van der Kroon

Onderteken en Deel!