KPN reclame schapen zijn fucked in Groen, Geel of Rood

Vreemde reclame van KPN, is het toeval?

Wat moeten die schapen voorstellen in het beeld… die fucked zijn in groen, geel of rood… 

Zou dit er iets mee te maken kunnen hebben? 

Chinezen denken in Groen, Geel of Rood.

De Chinese regering heeft een digitaal middel waarmee ze op elk moment bijna 90% van haar bevolking kan bereiken. Sinds eind vorige maand heeft ze via WeChat haar burgers verplicht de zgn. ‘Health Code-app’ te downloaden.

Deze app gebruikt een groen – geel – rood kleurensysteem dat restricties oplegt aan haar gebruikers. Krijg je een groene kleur dan mag je vrij rondreizen, geel of rood betekent binnenblijven en je aanmelden bij de autoriteiten.

Via een tracking systeem kan de overheid de locatie van risicogevallen opvolgen. Gebruikers moeten namelijk voortdurend QR-codes scannen. Bij het gebruiken van openbaar vervoer, bij het betreden van het kantoor of bij het bezoeken van drukke openbare plaatsen. Ondanks het feit dat het Big Brother-gehalte onmiskenbaar is, functioneert zo een systeem bijzonder effectief.

Track and trace

Singapore lanceerde een gelijkaardig initiatief genaamd ’TraceTogether’. Gebruikers voeren hun mobiele nummer in, zetten Bluetooth en pushmeldingen aan, en krijgen een serienummer toegewezen. De app traceert elke beweging van gebruikers. Kom je binnen een straal van 2 tot 5 meter van een andere gebruiker, dan slaat de app de gegevens van die ontmoeting op.

Blijkt een gebruiker corona te hebben, dan wordt er een log van al zijn of haar ontmoetingen naar de autoriteiten gestuurd. Zo brengt Singapore alle corona-gevallen in kaart en kan ze risicopatiënten rechtstreeks dwingen om zich hermetisch te isoleren.

Om zulk een systeem te doen slagen is de verplichting tot het activeren van de app noodzakelijk. Het registeren van elke ontmoeting vraagt medewerking van elke burger. Track & trace-toepassingen hebben net daarom een grote slaagkans in landen zoals China en Singapore, waar die verplichting kan bewerkstelligd worden.

Zonder groene app in de Chinese digitale controlestaat Het lot van Qiao en zijn vrienden ligt in handen van een onzicht­bare macht. 

Verplicht een smartphone om je te kunnen volgen in China en ook het betalingsverkeer geregeerd door Rood. Geel en Groene codes.

Chinese overheid blijft controleren, inwoners durven nog amper naar buiten.

Terwijl het Corona minder dodelijk is als de griep, wordt een complete controlestaat uitgerold. Hoe ver is Nederland hiermee? Of ligt zij nog totaal te slapen? En wat doet deze KPN reclame op onze buis? Hoever zijn ze al en hoe heb jij je grenzen al aangegeven? Zullen we dit vooral niet gaat doen… en een toekomst bedenken welke uitgaat van vertrouwen in ons menszijn en in onze verbinding met de natuur, zodat deze verregaande controlemaatregelen niet nodig zijn en gestopt kunnen worden. Niet zonder jouw!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *