Voorbeeldflyer uit ’t Gooi

5G, WAT BRENGT DAT ZOAL MET ZICH MEE?
-een aantal feiten op een rijtje-


Slim, slimmer, slimst…?!

Voor allerlei huishoudelijke en verzorgende taken zijn inmiddels ‘slimme’ alternatieven. Zelfs voor de controle van onze gezondheid, voor onderhoud en energiebeheer. Een ‘slim’ huis staat vol met ‘slimme’, ‘zendende’ apparaten. ‘Slim’ en ‘smart’ zijn de mode. Daar doe je toch aan mee?!

Elk voordeel
De op handen zijnde uitrol van het 5G-netwerk wordt dan ook juichend gepresenteerd: 5G wordt nòg sneller en kan véél meer data verzenden. Bovendien kunnen met 5G ingewikkelde processen geautomatiseerd en op afstand gestuurd worden. En wat te denken van zelf-rijdende auto’s en operaties die op afstand uitgevoerd kunnen worden? Voorstanders zeggen: “Slim, zo zal het leven efficiënter, gemakkelijker en ook leuker worden”. Maar is dat wel zo?

Nadelen
Over de nadelen van 5G en over de risico’s van nòg meer straling voor de gezondheid hoor je niets. Want hoe veilig is 5G? Wat is daarover bekend? Wat zijn de risico’s voor onze gezondheid? Beschermt de overheid ons wel?

5G en privacy, gaat dat samen?
“Privacy” betekent in dit verband dat we dingen kunnen doen zonder dat de buitenwereld daar weet van heeft, inbreuk op maakt of een corrigerende invloed op uitoefent.

5G en het Internet der Dingen (Internet of Things, afgekort IoT)
Het IoT-netwerk is een onderdeel van 5G en bestaat uit allerlei huishoudelijke gebruiksapparaten die aangesloten kunnen worden op het 5G-netwerk. Denk bijvoorbeeld aan een slimme koelkast waardoor je in de supermarkt op je smartphone kunt zien of er nog een pak melk in je koelkast staat, of een slimme themostaat die alvast aanslaat omdat die via je smartphone een seintje heeft gekregen dat je onderweg naar huis bent.

Om zo goed mogelijk op de gebruiker afgestemd te zijn, verzamelen de op het IoT-netwerk aangesloten apparaten allerlei gegevens over het gedrag en de acties van de gebruiker. Hartstikke handig, toch?! Maar hoe zit het ondertussen met onze privacy? Wie heeft er toegang tot de verzamelde gegevens en wat wordt ermee gedaan? Niemand die het ons vertelt.

5G en IoT, wie worden daar wijzer van…?!
De verzamelde gegevens kunnen interessant zijn voor meerdere partijen en kunnen, via hacking of een data-lek, in verkeerde handen terechtkomen.
Doordat we al jaren veelvuldig gebruik maken van internet, zijn er ook nu al een hoop gegevens over ons bekend o.a. bij providers en hosts. Als de nu al bekende gegevens gecombineerd worden met gegevens die het IoT-netwerk over ons heeft verzameld, kan dat zeer gevoelige informatie opleveren. De gegevens kunnen bijvoorbeeld gekoppeld worden aan onze gezondheidsgegevens en andere medische data, met alle mogelijk verstrekkende gevolgen van dien. Dat willen we toch niet riskeren?! En wat als de overheid deze gegevens in handen zou krijgen?

5G, what’s new?
– 5G maakt gebruik van sterkere straling
– 5G maakt gebruik van “
straalvorming“: een techniek waarbij gegevens worden verzonden naar vereiste ontvangers in de vorm van geconcentreerde stralen -1-
– 5G vereist de plaatsing van een nog onbekend aantal extra antennes
– 5G-wereldwijd vereist
20.000 extra satellieten in de ruimte die allemaal straling afgeven.


5G komt heel dichtbij
Naast de zendmasten die er nu al staan, zullen er dus veel 5G-antennes bij komen. Ze zullen om de 250 meter geplaatst worden (ter vergelijking: op dit moment staat er in Nederland één zendmast per vierkante kilometer) en veel dichterbij dan we gewend zijn. Je kunt de 5G-antennes namelijk overal verwachten: op kruispunten, op lantaarns, onder putdeksels, in bushaltes, in vuilnisbakken, in winkelcentra, in parkeergarages, zichtbaar of verstopt in gevels en straatmeubilair. Dat kan dus ook pal voor je huis zijn.

Door 5G zal de stralingsbelasting
wereldwijd sterk toenemen.


5G: reden tot grote ongerustheid
?
Dat blijkt o.a. uit het feit dat 180 artsen en wetenschappers uit 36 landen in september 2017 om uit-/afstel van 5G gevraagd hebben:

“Wij, ondergetekende wetenschappers, adviseren een moratorium op de uitrol van 5G, de vijfde generatie voor mobiele communicatie, totdat potentiële gevaren voor de menselijke gezondheid en het milieu volledig zijn onderzocht door wetenschappers onafhankelijk van de industrie. 5G zal de blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden aanzienlijk verhogen bovenop de reeds bestaande 2G, 3G, 4G, WiFi enz. Radiofrequente elektromagnetische velden zijn bewezen schadelijk voor mens en milieu”. -2-.

Daarnaast is in 2018 het Appèl “Stop 5G op Aarde en in de Ruimte” -3- opgesteld: een oproep aan VN, WHO en regeringen. Dit appèl is inmiddels ondertekend door meer dan 100.000 organisaties en personen uit 187 landen, onder wie o.a. de minister president van Polen, Mateusz Morawiecki –3a-.

Nog nooit is wetenschappelijk vastgesteld
dat straling
onschadelijk is.

Wetenschappers luiden de noodklok in The Lancet
In december 2018 klinkt in een artikel in het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift The Lancet-4- een zelfde geluid: Dr. Priyanka Bandara, onafhankelijke wetenschapper van de Oceania Radiofrequency Scientific Advisory Association en Dr. David O Carpenter, Public Health expert verbonden aan de Albany NY University stellen dat het tijd is om de impact van de wereldwijde electromagnetische vervuiling te beoordelen:

“Een groeiende berg aan wetenschappelijk bewijs suggereert dat langdurige blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische straling tot ernstige
biologische- en gezondheidseffecten leidt”.

“Nooit eerder is de mensheid van conceptie tot dood blootgesteld aan zoveel radiofrequente elektromagnetische straling als in de laatste twee decennia.
Bewijs van de effecten daarvan op het centrale zenuwstelsel, inclusief een gewijzigde neurologische ontwikkeling en het toegenomen risico op sommige neurodegeneratieve ziekten is een grote bron van zorg.”Blootstelling aan straling: de maximaal toegestane limiet
De limiet die onze overheid (op advies van De Gezondheidsraad) hanteert, is de hoogste ter wereld. In de landen om ons heen is de maximaal toegestane blootstellingslimiet uit voorzorg een stuk lager (zie afbeelding).

Bij het bepalen van de hoogte van de Nederlandse blootstellingslimiet is als uitgangspunt genomen dat een 72 kilo wegende zak met zout water als gevolg van straling in 6 minuten niet meer dan 1 graad zou mogen opwarmen (het thermische effect). Een mens is echter een biologisch wezen en geen zak zout water.

M.a.w.: de in Nederland geldende maximale blootstellingslimiet is uitsluitend gebaseerd op het thermische effect van straling. De biologische effecten van draadloze apparatuur zijn bij de test buiten beschouwing gelaten. Daarnaast is het feit dat het menselijk lichaam 24 uur per dag blootgesteld wordt aan straling bij de test volledig genegeerd.


De in Nederland gehanteerde maximale blootstellingslimiet
is
torenhoog en houdt geen rekening met
de
biologische effecten op het menselijk lichaam.

Veel landen nemen maatregelen. Waar blijft Nederland?
Gezien het almaar toenemende aantal signalen uit de onafhankelijke wetenschap dat elektromagnetische velden oorzaak kunnen zijn van ziekte, is het de hoogste tijd om voorzichtig te worden met straling. Dit is in een groot aantal andere landen en steden al eerder reden geweest om officieel voorzorgsmaatregelen te nemen.

Enkele voorbeelden uit een lange lijst: -5-
Frankrijk heeft mobiele telefoons op scholen verboden.
Zweden erkent gezondheidsklachten als gevolg van straling als officieel ziektebeeld.
België verbiedt de verkoop van mobieltjes voor jonge kinderen en reclame voor gsm’s en smartphones gericht op kinderen onder 7 jaar. Daarnaast staat op iedere verpakking de tekst:“Denk aan uw gezondheid – gebruik uw mobiele telefoon met mate, bel met een oortje en kies voor een toestel met een lagere straling.”
Brussel heeft onlangs besloten af te zien van 5G:“Het is voor mij ondenkbaar zulke technologie toe te laten als ik niet kan verzekeren dat we de burgers kunnen beschermen. Brusselaars zijn geen laboratoriumratten, wier gezondheid ik inruil voor winst.” aldus de minister. -6-

Nu Nederland nog! Maar onze overheid vindt maatregelen nog steeds niet nodig.

Kanker door straling
Al in 2011 noemde de WHO straling van de mobiel “mogelijk kankerverwekkend -7-.
Dat straling van 2G en 3G bij ratten kanker veroorzaakt is in november 2018 bewezen in een onderzoek van het Amerikaanse National Toxicology Program (NTP)
-8-, uitgevoerd in opdracht van de U.S. Food and Drug Administration.

Ondanks deze conclusies blijft de Nederlandse Gezondheidsraad een mogelijke relatie met kanker ontkennen en zijn proeven met 5G in Nederland in volle gang.

Het is al jaren wetenschappelijk onderkend dat straling
mogelijk
kankerverwekkend is.

Stralingsbelasting, wat zijn de symptomen?

Allereerst: Of we de effecten ervan nou voelen of niet, straling heeft invloed op ons allemaal. In vele wetenschappelijke onderzoeken -9- is namelijk aangetoond dat zelfs bij de geringste blootstelling aan straling de bloed-hersenbarriëre (de groen/blauwe rechthoekjes op de afbeelding) begint te lekken.

De bloed-hersenbarriëre is de grens tussen het bloed en de hersenen en kan worden gezien als een soldaat die selectief de noodzakelijke stoffen doorlaat en schadelijke stoffen niet. De bloed-hersenbarrière beschermt de hersenen dus o.a. tegen gifstoffen, infecties en bacteriën.


Bovendien is met een EEG of ECG duidelijk zichtbaar te maken dat ons hart en onze cellen aangstuurd worden door minuscule natuurlijke electro-magnetische impulsen. Het is niet moeilijk te begrijpen dat de minuscule kunstmatige electro-magnetische pulsen van straling daar van invloed op zijn.


Dit kan tot gevolg hebben dat cellen niet meer optimaal kunnen functioneren en er een groot scala aan klachten ontstaat.

Klachten die zich als gevolg van stralingsbelasting kunnen voordoen zijn:
vermoeidheid, concentratieverlies, hoofdpijn,
brainfog (‘watten’ in het hoofd), slapeloosheid, duizeligheid, oorsuizen, griepgevoel, huidproblemen, droge mond en ogen, gezwollen slijmvliezen, in ‘brand staan’ van het lichaam, verhoogde bloeddruk en hartslag, spier- en gewrichtspijn, geheugenproblemen, moeite met denken, gedragsverandering (stress, angst, onrust, prikkelbaarheid, verhoogde agressie).


Langdurige blootstelling aan straling kan leiden tot:
toegenomen elektrogevoeligheid, burn-out, lichtgevoeligheid (CPLD), gevoeligheid voor chemische stoffen (MCS), fibromyalgie, chronische vermoeidheid, hartritmestoornis, verminderde vruchtbaarheid, lage weerstand, diabetes, depressie, darmproblemen, allergieën, verstoorde hormoonproductie, veranderde eiwitsynthese, kanker, neurodegeneratieve ziekten als Alzheimer en ontwikkelingsproblemen als ADHD en autisme.
Straling kan een breed scala aan
fysieke en emotionele klachten veroorzaken.

Wees wijs: zeg NEE tegen 5G

“Actiegroep 5G, Het Gooi zegt Nee”

U bent welkom op onze website:
https://stralingsbewust.info/actiegroep-5g-t-gooi-zegt-nee/

Contactgegevens: actiegroep5Ghetgooizegtnee@gmail.com

Tekent u ook de landelijke petitie?
https://www.verminder-electrosmog.nl//petitie/ondertekenen/

Bronnen:
-1- “Dit verandert er als 5G wordt ingevoerd” punt 5 – NRC 12 december 2018
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/12/12/dit-verandert-er-als-5g-wordt-ingevoerd-a3060456

-2- 5G Appeal – Scientist Appeal for 5G Moratorium 1
Scientists and doctors warn of potential serious health effects of 5G

https://www.jrseco.com/wp-content/uploads/2017-09-13-Scientist-Appeal-5G-Moratorium.pdf

-3- Het Appèl richt zich tegen de straling van het 5G-netwerk in de directe leefomgeving en 5G vanuit de ruimte van de geplande 20.000 satellieten.
https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal/

-3a- PRIME MINISTER OF POLAND SIGNS GLOBAL APPEAL TO STOP 5G – 10 juni 2019
https://www.wakingtimes.com/2019/06/10/prime-minister-of-poland-signs-global-appeal-to-stop-5g/

-4-“In The Lancet: Het is tijd om de impact van de wereldwijde electromagnetische vervuiling te beoordelen” (Nederlandse samenvatting met link naar het originele artikel: “Planetary electromagnetic pollution: it is time to assess its impact”) https://stralingsbewustzuidkennemerland.nl/2019/02/05/in-the-lancet-het-is-tijd-om-de-impact-van-de-wereldwijde-electromagnetische-vervuiling-te-beoordelen//

-5- 2000 – 2019: wereldwijde maatregelen, adviezen en uitspraken van overheden, internationale organisaties en rechtbanken over toepassing van elektromagnetische (EM) straling van zendmasten, smartphones, draadloze telefoons (DECT) en Wifi:
https://stralingsbewust.info/wp-content/uploads/2019/05/Compilatie-maatregelen-adviezen-uitspraken-overheden-april-2019.pdf

-6- “Brussel wil stralingsnorm niet verhogen voor uitrol 5G” – “Céline Fremault, ministre bruxelloise de l’Environnement “La 5G? Les Bruxellois ne sont pas des souris de laboratoire” – L’Echo 30 maart 2019
https://www.tijd.be/tech-media/telecom/brussel-wil-stralingsnorm-niet-verhogen-voor-uitrol-5g/10112957.html

-7- “WHO: Mobieltje veroorzaakt mogelijk kanker” – Volkskrant 31 mei 2011
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/who-mobieltje-veroorzaakt-mogelijk-kanker~b0896986/

-8- Cell Phone Radio Frequency Radiation Studies – National Toxicology Program
https://www.niehs.nih.gov/health/materials/cell_phone_radiofrequency_radiation_studies_508.pdf

-9- EMF Health-effect Research – Index of Abstracts
STUDIES ON THE BLOOD-BRAIN BARRIER
http://www.electricwords.emfacts.com/index-BBB.html