Publiek Mysteryland wordt ongevraagd blootgesteld aan 5G

Terwijl 200 wetenschappers aan de alarmbel trekken en er vorige week nog een document van Dr. Martin L. Pall is samengesteld waarin op de gezondheidseffecten van 5G wordt gewezen, doet Telecom alsof haar neus bloedt veelal buiten het gezicht van gemeente en ambtenaren om, en plaats onaangekondigd 5G antennes op het festivalterrein van Mysterieland.

Glastonbury Festival
Enkele weken geleden is iets vergelijkbaars gedaan bij het Festival Glastonbury, en hier bleken na afloop duidelijk veel mensen met een waas in het hoofd, misselijkheid en zelfs spontane neusbloedingen te zijn gemeld. Met een beetje geluk loop je geen neurologische schade op tijdens je festival, welke ook plaats kan vinden onder een overdosis aan hoogfrequente straling. 5G zijn sterke zenders die dicht op de mensen staan.


Ongevraagde proefkonijnen

In plaats dat Mysteryland een open experiment aangaat en de mensen waarschuwt om bij te houden of zij gezondheidsklachten ervaren, zodat dit hele slecht plan (5G opdringen) met de stille trom rechtsomkeer kan maken, wordt hen niks gevraagd en worden de bezoekers voor een voldongen feit gesteld.

Dr. Pall waarschuwt de mensen voor 5G.

Extreem hoge normen die alles goed vinden
Misschien wordt voor 100.000 bezoekers van Mysteryland dit weekend het 5G mysterie eindelijk onthuld. Het lijkt erop dat de zendmasten op het festivalterrein met nieuwe 5G technologie zijn uitgerust. Er is geen 5G-experiment aangemeld. De gemeente is niet op de hoogte. Tijdelijke masten behoeven geen vergunning zegt het Antennebureau. De telecom moet zich alleen aan de max. norm houden (welke enkel kijken naar opwarmingseffecten en alle biologische schadelijke effecten negeren, verdiep je erin 😉 ) en kunnen alleen de frequenties gebruiken waartoe ze al gerechtigd zijn. ‘Dus dat is veilig. volgens onze autoriteiten’. Helaas zijn de gebruikte theorieën van onze gezondheidsraad, waar ook het antennebureau en de diverse politieke partijen zich baseren, allang achterhaald.

Stralende pizzadozen
Zie hier links de lelijke pizzadozen welke 5G(eneration of networks) moeten gaan uitzenden. Meestal stop je pizza’s in een afgeschermde magnetron, hier stralen ze vol in de ruimte… Mocht je klachten hebben terwijl je hier in de buurt staat (veelal hoofdpijn, concentratieproblemen, gejaagdheid, huidklachten), dan ligt dat hier dus niet aan de muziek. 😉

Verplaats je om neurologische schade en ook beschadiging aan vruchtbaarheid te voorkomen en nog langer als proefkonijn te fungeren…

85% van de Nederlanders wil helemaal geen 5G
85% van de Nederlanders heeft aangegeven geen 5G te willen wanneer dat betekent dat er meer ongezonde straling bijkomt in de leefomgeving.

Het hele plan stinkt dus… 😉

Wellicht kan het bestuur van Mysteryland of de eigen gemeente nog haar verantwoordelijkheid nemen, omdat het landelijke bestuur het niet doet.