Prachtige voorbeeldbrief 5G ter inspiratie voor gemeenten

Voorbeeldbrief zoals deze opgesteld is door de kanjers uit Rijsen-Holten (door iedereen te gebruiken en aan te passen aan de eigen gemeente)

Geacht college van B&W, geachte gemeenteraadsleden,

 

Wij hebben kennisgenomen van het feit dat de gemeenteraad ons agendaverzoek d.d. 18 juni jl. voor kennisgeving heeft aangenomen en zich conformeert aan het rijksbeleid, echter hier leggen wij ons niet bij neer.  

 

Dat de Gezondheidsraad het advies heeft verschoven naar begin september ervaren wij als positief.

Professor Kromhout, voorzitter van de commissie EMV van de Gezondheidsraad, heeft eind maart en begin april zijn zorgen al uitgesproken over de ontwikkelingen omtrent 5G en over de volledig op opwarming gebaseerde blootstellingsnormen van de ICNIRP.

https://stralingsbewust.info/2020/04/07/voorzitter-commissie-emv-van-gezondheidsraad-kritisch-over-blootstellingsnormen-en-veiligheid-5g/

 

Omdat wij ervaren dat menigeen ervan uitgaat dat 2G, 3G, 4G en de inmiddels gestarte uitrol van 5G geen gevaar oplevert voor de gezondheid, daar dit door overheidsinstanties wordt verkondigd, willen wij u graag nader op de hoogte stellen middels onderstaande informatie en verwijzingen naar publicaties en onafhankelijke wetenschappelijke onderzoeken, waaruit wel degelijk blijkt dat impact van de alsmaar toenemende elektromagnetische straling grote effecten heeft op onze gezondheid en onze leefomgeving. Dit is slechts een deel van de beschikbare informatie. Het leek ons goed u breder te informeren.

Een aantal jaren geleden geloofden wij de overheidsinstanties ook nog en keken wij al uit naar de opvolger van 3G. Inmiddels zijn wij goed geïnformeerd. Wij hebben onze mobiele telefoons zelfs weer teruggezet naar 3G en hebben RJ45 connectors aangeschaft om zoveel mogelijk bedraad via ethernet te werken met de telefoon, computer en iPad.

 

De ICNIRP richtlijnen bieden geen bescherming tegen schadelijke effecten voor de gezondheid.

In meerdere publicaties zijn de leden van de privé organisatie ICNIRP beschuldigd van belangenverstrengeling en van banden met de telecomindustrie. In één review publicatie (17) geeft prof. Hardell – oncoloog en lid van de IARC-WHO werkgroep verantwoordelijk voor de klasse B classificatie van RF straling – inside informatie over de verbanden tussen ICNIRP, WHO en telecomindustrie en over de verschillen tussen de WHO en de IARC-WHO, welke laatste organisatie zich meer onafhankelijk opstelt. We verwijzen voor verdere info over de belangenverstrengeling tevens naar (18).Verder dient opgemerkt te worden dat de telecomindustrie nauw samenwerkt met overheden en dat overheden grote financiële belangen hebben bij de telecomindustrie. Ook overheden kunnen derhalve niet als onafhankelijk gezien worden in dit gebied. Evenmin trouwens als het Kennisplatform EMV, dat in de jaren 2014 tot en met 2019 gefinancierd is door de overheid, de telecomindustrie en de energiebedrijven.

https://stralingsbewust.info/2020/06/01/icnirp-richtlijnen-bieden-geen-bescherming-tegen-schadelijke-effecten-voor-de-gezondheid/

 

Niet onderzocht

5G is op vele vlakken anders dan voorgangers 2G, 3G en 4G. De veiligheid van 5G baseren op onderzoek naar 3G en 4G, wat Mona Keijzer doet, is als zeggen dat bananen gezond zijn na onderzoek op Jonagold- en Elstar appels. Uit deze (zie link) Amerikaanse hoorzitting uit februari 2019 blijkt dat er geen enkel onderzoek is gedaan naar de gezondheidseffecten van 5G en dat er geen veiligheidstesten hebben plaatsgevonden. De conclusie van Senator Blumenthal: “We’re flying blind here so far as health and safety is concerned’ slaat dan ook de spijker op zijn kop.  Helaas doen we dat in Nederland ook nu de vraag van GroenLinks van tafel is gespeeld.

https://stralingsbewust.info/2019/04/29/gezondheidsrisicos-5g-feiten-en-fabeltjes/

https://www.kwaliteitenspel.nl/images/HIKASHOP/Spelregels_pdf/103.BlootstellingslimietenEnGezondheidsschade.pdf

 

Er zijn legio onafhankelijke onderzoeken die aantonen dat elektromagnetische straling wel degelijk schadelijk is voor de gezondheid.

Voor een overzicht van alle onderzoeken verwijzen wij naar: 

https://www.stopumts.nl/doc.php/Onderzoeken/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30345898/

 

Daarnaast verwijzen wij graag naar de compilatie van maatregelen, adviezen en uitspraken van overheden, internationale organisaties en rechtbanken over toepassing van elektromagnetische (EM) straling van zendmasten, smartphones, snoerloze (DECT) telefoons en WiFi (met hyperlinks naar de originele publicaties): 

https://www.stopumts.nl/doc.php/Artikelen/7294/compilatie_maatregelen_van_overheden_ter_bescherming_van_de_bevolking_tegen_emv

https://www.stopumts.nl/pdf/Compilatie-RF-straling-2020.pdf

 

In veel landen zijn de maatregelen genomen uit voorzorg vanwege de mogelijke gevaren van deze straling voor de gezondheid. In Rusland, andere Oostbloklanden en in China zijn maatregelen genomen omdat men het daar wetenschappelijk bewezen acht dat niet-thermische biologische effecten schadelijk voor de gezondheid kunnen zijn, zie: 
www.stopumts.nl/doc.php/Artikelen/11938/redir 
www.who.int/peh-emf/meetings/day2Varna_Foster.pdf 
en 
www.rivm.nl/sites/default/files/2018-11/Comparison%20of%20international%20policies%20on%20electromagnetic%20fields%202018.pdf 
Comparison of international policies on electromagnetic fields (power frequency and radiofrequency fields)

 

Artsen Vereniging Integrale Geneeskunde (AVIG) heeft in mei 2020 een persbericht/brief verstuurd waarin zij aangeeft zeer bezorgd te zijn over de uitrol van 5G en oproept 5G niet uit te rollen zolang er geen onafhankelijk bewijs is voor de veiligheid van 5G-straling

https://www.stop5gnl.nl/5g-manifest-van-nederlandse-artsen/

 

Door 5G en het Internet of Things zal de blootstelling aan straling voor alle mensen substantieel verhoogd worden. Het komt ook bovenop de straling van 2G, 3G, 4G en wifi die momenteel al actief is.

https://stralingsbewust.info/5g-en-smart-cities/

https://5gisnietoke.nl/bronnen/bigbrother.html

https://m.youtube.com/watch?v=RKlvPzAvG8g  (Ronald Bernard – Our future with mobile phones)


VERKOOPPRAATJES VAN DE INDUSTRIE

Volgens de Telecomindustrie wordt de hoeveelheid straling met 5G minder door gebruik van Beamforming. Wat ze niet meenemen in die berekening, is dat er alleen al in Europa 10 miljoen antennes bijkomen (die lang niet allemaal met Beamforming werken). Wat ze ook achterwege laten is dat het niet alleen om onze telecommunicatie gaat, maar om allerlei IoT (Internet of things) dingen. Wat ze verder niet vertellen is dat de straling intenser zal zijn door hogere frequenties. Het is zonnig op het plaatje van de Telecomindustrie. In werkelijkheid regent het straling en worden de bomen die in de weg staan gekapt. Voor 5G wordt gebruik gemaakt van Massive Mimo. Waar vroeger een zender 4 antennes bevatte, is dat bij Massive Mimo 32 of 64 antennes. De capaciteit van één Massive Mimo antenne wordt dus 8 tot 16 maal groter dan een 4G LTE antenne! Hierdoor kunnen veel meer verbindingen gemaakt worden. Dit is nodig om de groei door toenemend dataverkeer en het Internet of Things (IoT) mogelijk te maken. Er komen tienduizenden kleine antennes in de stedelijke gebieden, bijvoorbeeld op bushokjes, lantaarnpalen, wegbewijzering, abri’s en aan gebouwen. Er zijn zelfs plannen om antennes in rioolputten te plaatsen! Deze kleine antennes (small cells) komen bovenop het netwerk van antennes op de zendmasten (macro cells). De gote zendmasten werken met lagere frequenties die verder reiken, ook onder bomen, binnenshuis en op het platteland.

Alle nieuwe antennes voor 5G komen bovenop de bestaande mobiele netwerken. Tel daarbij op de Internet satellieten van Elon Musk 🔗 en Amazon 🔗 en de Internet balloons van Google🔗 en je weet één ding zeker: De hoeveelheid straling neemt exponentieel toe. De gehele aarde wordt gevangen in een web van straling. Vluchten kan niet meer.

https://5gisnietoke.nl/bronnen/antennes.html (zoom in op Rijssen)

https://www.verminder-electrosmog.nl/wat-de-overheid-en-telecomproviders-u-niet-vertellen/

 

Nederlands heeft de hoogste stralingsdichtheid, de meeste zendmasten en hanteert nog steeds de allerhoogste stralingslimiet ter wereld!

https://stralingsbewust.info/blootstellingsnormen/

Meest uitgebreide en gedetailleerde info per antenne

IoT, 2G, 3G, 4G en 5G van KPN, T-Mobile, Tele 2, Vodafone en meer.

https://antennekaart.nl/kaart/4g?lat=52.20928975&lng=4.57031250&zoom=8&providers=kpn,t-mobile,tele2,vodafone

 

Meten is weten

De straling van mobieltjes en masten kun je niet zien of ruiken, toch is het er. Die straling kun je wel meten. Voor de verschillende soorten elektromagnetische straling heb je verschillende meters nodig. Wij hebben als groep de EMFields Solutions – Acoustimeter AM-10 aangeschaft. Hiermee maken wij steeds meer mensen in onze omgeving bewust van de straling in de directe omgeving, zoals WIFI in huis, SMART devices, DECT telefoons, babyfoons, slimme meters, de zendmasten, stralende lantaarnpalen etc. Velen zijn inmiddels oprecht geschrokken van de blootstellingsniveaus en de immens hoge piekbelasting van mobiele telefoons en bovengenoemde apparaten. Ook apparatuur (mobiele telefoon, toetsenbord, muis etc.) met bluetooth laat schrikbarend hoge metingen zien. Gelukkig worden steeds meer mensen wakker en vragen zich af waar hun vage klachten en klachten als hoofdpijn, slapeloosheid, vermoeidheid, oorsuizen, hartkloppingen, duizeligheid etc. vandaan komt. Met name mensen die bovenop elkaar in flatgebouwen, appartementen en dicht bij zendmasten wonen ervaren vaker klachten. Wij geven het advies WiFi, DECT-huistelefoon en andere draadloze apparatuur (in ieder geval ’s nachts) uit te zetten en zoveel mogelijk gebruik te maken van bedrade telefoon- internetverbinding. Er zijn ook stralingsarme WiFi-routers en DECT-telefoons te koop.

 

https://5gisnietoke.nl/meten/

 

Toenemende stralingsklachten in 2020

In maart en april waren er opvallend veel stralingsklachten.

https://5gisnietoke.nl/bronnen/stralingsklachten.html

 

Uit een inventarisatie door de NOS blijkt dat bijna 90% van de gemeenten te maken heeft met zorgen over de gezondheidsrisico’s 5G. Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) bleek de uitkomsten van de inventarisatie te herkennen. Het merendeel van de gemeenten heeft ook behoefte aan meer voorlichting.

Zie onderstaande link voor uitgebreide informatie.

https://stralingsbewust.info/2020/06/15/bijna-90-van-de-gemeenten-heeft-te-maken-met-zorgen-over-gezondheidsrisicos-5g/

https://stralingsbewust.info/wp-content/uploads/Gemeenten-Gevolgen-en-mogelijkheden.pdf

https://stralingsbewust.info/advies-aan-gemeenten/

 

In september 2019 en april 2020 zijn alle gemeenten uitgebreid geïnformeerd. Helaas blijkt dat verschillende gemeenten nog steeds vertrouwen op instanties als het Antennebureau en het Kennisplatvorm EMF als het gaat om het beschermen en goed informeren van de bevolking en volksvertegenwoordigers. Echter, deze instanties werken samen met en zijn grotendeels gefinancierd door partijen die er economisch belang bij hebben dat de uitrol van frequenties zo soepel mogelijk verloopt. De frequentieveilingen brengen miljarden euro’s op voor de Nederlandse staat.

https://www.stopumts.nl/doc.php/Berichten%20Nederland/12365/informatiemap_5g_en_gezondheid_voor_gemeenten

https://letstalkabouttech.nl/wp-content/uploads/2019/12/Brief-bij-Informatiemap-5G-en-Gezondheid_gemeenten.pdf

https://letstalkabouttech.nl/wp-content/uploads/2019/12/Informatiemap_5G-en-Gezondheid_2019.pdf

https://letstalkabouttech.nl/2020/06/5g-webinar-voor-gemeenten/

https://letstalkabouttech.nl/wp-content/uploads/2020/06/Webinar-5G-Vragen-en-antwoorden.pdf

https://letstalkabouttech.nl/2020/07/parlement-geinformeerd-5g-frequentieveiling-prematuur-onverantwoord-en-onethisch/

 

Wij constateren dat een groeiend aantal gemeentes tegen 5G is. Verschillende Zwitserse Kantons, meer dan 200 Italiaanse gemeenten, enkele Engelse counties en de gemeente Brussel hebben besloten tot een moratorium op 5G. Milieuminister Céline Fremault zei daarover in L’Echo: “De Brusselaars zijn geen proefkonijnen waarvan ik de gezondheid met winst kan verkopen. We kunnen niets aan de twijfel overlaten.”

Ook in Nederland groeide de weestand tegen 5G.

https://5gisnietoke.nl/feiten/

 

In het voorjaar 2020 werd een Wetenschappelijk Platform EMF opgericht, inmiddels bestaande uit ca. 45 (em)hoogleraren en andere academici/deskundigen, welke de overheid met klem vraagt naar een nationaal research programma naar de effecten van 5G EMF-frequenties in de mens.

https://emfscienceplatform.nl/wp-content/uploads/Manifest-5G-Veiligheid-in-Nederland.pdf

Bij de huidige voorlichting door de overheid blijkt dat diverse overheidsinstanties bij de vaststelling van veiligheidslimieten zich ten onrechte te baseren op alleen thermale effecten van EMF-straling, terwijl non-thermale effecten duidelijk zijn aangetoond.

https://emfscienceplatform.nl/wp-content/uploads/Risico-inschatting-van-het-5G-netwerk-Maart-2020.pdf

https://emfscienceplatform.nl/wp-content/uploads/Berekening-aangepaste-frequenties-5G-ten-gunste-van-mens-enzo-20-juli-2020.pdf

 

Ouderen bezorgd over kanker in omgeving van antennemasten (Rijssen), Tubantia

Reeds in 2007 heeft de Ouderen Adviesraad Rijssen-Holten laten weten zich ernstige zorgen te maken over straling die antennes voor mobiele telefonie veroorzaken. Dat blijkt uit brieven aan het gemeentebestuur. Het is de Ouderenraad opgevallen dat veel inwoners lijden aan kanker, binnen een straal van 500 meter rond drie antennemasten in Rijssen.

https://www.stopumts.nl/doc.php/Berichten%20Nederland/2245/ouderen_bezorgd_over_kanker_in_omgeving_van_antennemasten_%28rijssen%29_tubantia

In onze groep zitten ook leden die dichtbij zendmasten wonen, o.a. in de Grebbebergstraat. Hier zijn enige jaren geleden twee kinderen overleden aan leukemie.

https://www.stopumts.nl/nederland.php

https://www.stopumts.nl/doc.php/Veel%20gestelde%20vragen/173/hoe_verspreidt_de_straling_zich_vanaf_een_zendmast_op_een_flat_

 

De GGD kon de conclusie van de Ouderenraad destijds (13 jaar geleden!) niet bevestigen.

Inmiddels is duidelijk waar de GGD de uitspraak of 5G wel of niet gevaarlijk is op baseert. (zie:

https://stralingsbewust.info/2020/02/21/waar-baseert-de-ggd-zich-op-dat-5g-niet-gevaarlijk-zou-zijn/

 

Wij hopen u met bovenstaande informatie een bredere en diepere inkijk te hebben gegeven over de werking van 5G en de grote impact op onze gezondheid, leefomgeving en veiligheid.

Tot slot nog een aantal vragen:

  1.  

Op welke manier is de gemeente nu al bezig met en betrokken bij de uitrol van 5G?
Kan het college in een tijdlijn aangeven wat de planning is van de grootschalige uitrol
van 5G in onze gemeente? Wat is de rol van de raad bij deze uitrol?

  1.  

Door wie heeft de gemeente zich laten informeren? Welke wethouders houden zich hiermee bezig en wie heeft beslissingsbevoegdheid?

  1.  

Op welke wijze en schaal zal de gemeente toestemming en/of vergunningen moeten geven voor het gebruik van de 5G-techniek?

  1.  

Op welke wijze en op welke momenten gaat het college inwoners informeren over de uitrol van 5G, en de bijbehorende risico’s?

  1.  

Hebben de burgers van de gemeente inspraak in de plaatsing van zendmasten? Kunnen zij vooraf bezwaar maken?

  1.  

Is het college het met ons eens dat de uitrol van 5G geen negatieve invloed mag hebben op de volksgezondheid? Zo ja, hoe gaat het college dit voorkomen?

  1.  

Is het college bereid om de volksgezondheidsgevolgen van 5G (door de GGD) te (laten) registreren en onderzoeken; en uitkomsten daarvan aan de raad terug te koppelen?

  1.  

Is het college het met ons eens dat er geen bomen (en andere groenvoorzieningen) mogen verdwijnen als gevolg van de uitrol van het 5G-netwerk? Zo ja, hoe gaat het college dit voorkomen?

  1.  

Is het college het met ons eens dat de uitrol van 5G geen gevolgen mag hebben voor de biodiversiteit (inclusief insecten) in onze gemeente? Zo ja, hoe gaat het college dit voorkomen?

  1.  

De kosten en risico’s van de aanleg en het energieverbruik (dat drastisch zal stijgen) lijken voor een groot deel voor rekening van de gemeente te komen.

Heeft de gemeente zich voldoende op de hoogte gesteld van aanvullende kosten ten aanzien van infrastructuur; zijn gemeenten verantwoordelijk voor het onderhoud ervan?

 

Zolang onschadelijkheid niet bewezen kan worden, is het grondwettelijke voorzorgsbeginsel wettelijk van toepassing.

Wij verzoeken u dan ook om in de Gemeente het voorzorgsprincipe toe te passen totdat de impact en consequenties van 5G straling duidelijk is.

Wij beroepen ons hierbij op Artikel 10.1, Artikel 11, Artikel 20.1, Artikel 21 en Artikel 22:1 van de grondwet.

 

Wij zien uw reactie op bovenstaande en de beantwoording van de vragen met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

(zelf aan te passen) StralingsBewust Rijsen-Holten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *