Eerdere Channeling

Een eerdere channeling uit 2008 zei het volgende: “30 juli 2008 : straling

We willen jullie graag op de hoogte brengen van een aantal feiten, die belangrijk zijn voor jullie ontwikkeling. Desalniettemin willen we jullie geen angst aanjagen en dat is een beetje ons dilemma omdat het lastige informatie is om mee te delen. Ten eerste moet je weten dat de hersenen van de mens, en eigenlijk de hele schedel, functioneert op hoogfrequente straling. Dat is waar je je informatie, je intuïtie uit haalt, ontvangt. Het is als een soort ontvanger en zender. Als medium Ton, als channel, werk je op die hoogfrequente straling. Daardoor krijg je informatie binnen en je stelt je daarvoor open. Dat betekent tegelijkertijd dat je hoog vatbaar bent voor manipulaties op dit gebied, op deze frequentie. En dit is wat er momenteel plaats vindt: dat er op technologische manier met deze frequentie wordt gerommeld om het zo maar te zeggen door mensen die niet veel verstand hebben van de esoterische, spirituele vermogens van de mens om op dit niveau te werken. Je zou kunnen zeggen dat er een strijd plaatsvindt op deze frequenties tussen de spirituele ontwikkeling van de mens en de technologische verstoring daar van. Mensen proberen via deze frequentie de macht te krijgen over het bewustzijn van de mensheid. Dat jullie dus daar extreem last van hebben is geen vreemd verschijnsel. Deze hoogfrequente straling wordt toegepast in mobiele netwerken, in televisienetwerken, via UMTS-masten en via satellieten. Er ontstaat een soort stralingsvervuiling zou je kunnen zeggen waardoor niet alleen mensen maar ook dieren hun spirituele sonar kwijt raken, niet meer kunnen koersen op hun Hogere Zelf. Het wordt als het ware gecloakt, alsof er smoke ontstaat. Alleen in de aarde kan die straling niet doordringen, dus je zal gaan merken als je lager zit in de aarde, dat je geen invloed krijgt van deze stralingsvervuiling. Op dit moment wordt er op grote schaal geëxperimenteerd, vooral door China en Japan, om met deze nieuwe technologie invloed uit te oefenen. Er zijn geheime experimenten in China die proberen hoe ze hun macht kunnen toewenden inderdaad op het gebied van weer, bewustzijn en energie. Alle machtssystemen proberen op hun eigen manier zoveel mogelijk mensen aan zich te binden, door uiterlijk bepaalde regels op te leggen, door innerlijk bepaalde energieboodschappen uit te zenden, waardoor mensen, zeg maar onvrij worden en zich niet meer kunnen richten op hun eigen innerlijke kompas. Want op het moment dat ze verward zijn en de weg kwijt zijn gaan ze zich juist richten op uiterlijke reglementen, op uiterlijke richtlijnen. Dus simpelweg het verstoren van het innerlijke kompas is genoeg om mensen in het massabewustzijn te houden, waardoor ze beïnvloedbaar zijn voor boodschappen van buitenaf. Nogmaals : wees niet bezorgd of bezwaard door de informatie, maar wordt er alerter in en door het bewuster te zijn en het meer naar buiten te brengen kun je er beter mee omgaan. Ga je meer voelen wanneer er invloed wordt uitgeoefend en wanneer niet. Het is belangrijk dat deze informatie naar buiten toe komt. Ja, ik hoor voor mij: Karel spreekt daar over.

(karel van Huffelen schreef het boek ‘ De onzichtbare risico’s van het digitale tijdperk.’ Karel overleed echter tijdens een ongeluk in 2010)