Verslag van Tweede Zitting bij College van Beroep over misleidende reclame KPN

Zitting College van Beroep over KPN met Stefaan van Gool

Gisteren was de tweede zitting bij de Stichting Reclame Code

Verslag van Martine:

Gisteren zitting gehad over de klacht over de reclame van KPN. Een gewichtig comité van vijf leden en een secretaris. En uiteraard was de jurist van KPN aanwezig en de dame die de reclame gemaakt heeft.

“Ik ben van Gool enorm dankbaar voor zijn bijdrage. Hij maakte zich sterk voor de zaak en vond de reclame idioot”. Hij pleitte voor het toepassen van het voorzorgsbeginsel en vond dat de discussie rondom de schadelijkheid nu echt voorbij moest zijn. “Dat was niet meer van deze eeuw”. “En mobiele telefoons hoeven niet afgeschaft te worden maar er moet wel degelijk bewustzijn op komen en mensen moeten geïnformeerd worden over de evt. gevaren”. En gevaren zijn er zeker, categorie 2B wordt niet zomaar gegeven, alleen na uitgebreid onderzoek. Nu is het zo dat door de nood de normen maar opgekrikt worden. De normen gaan dus niet over gezondheid. “En in België zou deze reclame simpelweg verboden zijn!” Aldus van Gool.

De indruk die ik ven het College had. Het is nog een lastig onderwerp waar ze liever niet over na willen denken. ‘Het is zo normaal in deze maatschappij dat we toch niet zonder zouden kunnen’, zo zei de voorzitter. Maar het zou tochwel mooi zijn als er meer bewustzijn komt op dit onderwerp, zoals ook van Gool benadrukte, en het College met oplossingen komt die de consument zal informeren over de mogelijke risico’s en het feit dat het niet op het lichaam gedragen mag worden. Dat is nu niet bekend bij de consument.

Ik heb ze in ieder geval in mijn pleitnota expliciet gevraagd zich een oordeel te vormen over de 1,5 cm die niet wordt gehanteerd in de reclame. Zoals van Gool ook aangaf, de kinderen ‘kussen de telefoon’. “En dat – los van de andere argumenten – dat al een reden moet zijn de reclame niet toe te staan. Zeker als het om kinderen gaat”. De eerdere Reclame Code Commissie had vooralsnog nagelaten zich uit te spreken over de 1,5 cm.

Het enige dat KPN aanvoerde was dat ze zich aan de normen hielden. De voorzitter vond hun pleidooi wel bijzonder kort. Daar komen ze meestal mee weg natuurlijk. Hopelijk deze keer niet!

zitting

Dank Derck Mekkering voor je aanwezigheid en deze prachtige foto! En Carolien Schooneveld, Saskia Beugel, Alja Hoeksema en Eke Vriens dat jullie naar de zitting kwamen om de zaak te steunen.

 

Marloes van Mensvoort Verminder Electrosmog:
En natuurlijk héél hartelijk dank aan topper Martine voor de moeite namens stralingsbewust Nederland!!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *