Christina von Dreien over electrosmog in haar Manifest voor de Nieuwe Aarde

1l.) Technische vooruitgang dient het leven, en niet omgekeerd

Elke vorm van kunstmatig toegepaste technologie die een negatief effect kan hebben op levende organismen of de hele aarde zal worden stilgelegd en ontmanteld! Deze omvatten met name draadloze telecommunicatietechnologieën zonder veiligheidscontroles (bijv. 5G), kunstmatige intelligentie (AI), microchips (RFID, digitale ID), IoT (Internet of Things), slimme meters, videobewakingssystemen, mind-controlling-technologieën (bijv. HAARP ) en kunstmatige weersveranderingen (geo-engineering, chemtrails).

Kunstmatige intelligentie (AI) wordt alleen gebruikt waar het levensverbeterend is , maar onder geen beding om mensen te monitoren en te controleren.

“We zijn ons ervan bewust dat alle levende wezens op aarde onlosmakelijk verbonden zijn met de natuurlijke aardse en kosmische elektromagnetische velden en alleen echt kunnen genezen als we ongestoord in resonantie zijn met deze cycli en frequenties van de aarde en de kosmos.”

Het onderzoek en het directe gebruik van telecommunicatietechnologieën die onschadelijk zijn voor mens, dier en plant heeft de hoogste prioriteit.

Zolang dergelijke genezingsfrequenties niet kunnen worden toegepast, worden binnencomputers via (glasvezel)kabels met internet verbonden.
Als gebouwen eenmaal bedraad zijn, neemt de behoefte aan draadloze communicatie af en kunnen te grote buitenantennes hun uitgestraald vermogen verminderen.
Goed onderzochte en langdurig geteste genezingsfrequenties zullen in de toekomst worden gebruikt voor regeneratie.

Elk land heeft nu stralingsvrije gebieden waar zieke en stralingsgevoelige mensen kunnen settelen of herstellen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *