Ondertekenen

Petitie

Ik ondersteun deze actie en wil dat de Nederlandse overheid mijn gezondheid serieus gaat nemen.

Dit betekent voor mij dat:
- De norm drastisch verlaagd mag worden naar 10 microwatt (= 100.000 x lager dan de huidige HF stralingsnorm)
- Eerlijke voorlichting over straling en stralingsrisico's gegeven wordt bijvoorbeeld via GGD, huisartsen, brochures, Postbus 51 of Sire spots e.a. kanalen zoals ook al op Cyprus gebeurd.
- Eerst de schadelijke effecten op mensen, dieren, vogels, insecten en bomen van Wifi en 1 t/m 4G in kaart mogen worden gebracht. Vóór dat onderzoek en een veilige uitkomst hiervan, kan geen uitrol van 5G plaatsvinden.

Economische belangen mogen geen reden zijn om volksgezondheid van ons en toekomstige generaties nu op het spel te zetten.

Er dient direct een stop op 5G uitrol te zijn totdat de effecten t/m 4G onafhankelijk getest zijn en oké zijn bevonden.

www.verminder-electrosmog.nl/petitie/ondertekenen

[signature]

30,566 handtekening

"Sharing is Caring"

   

Bekijk hier de Privacy Verklaring van Verminder-Electrosmog.nl