Ondertekenen

Petitie

Ik ondersteun deze actie en wil dat de Nederlandse overheid mijn gezondheid serieus gaat nemen en geen 5G uitrolt vóórdat de effecten t/m 4G getest zijn en oké zijn bevonden.

Dit betekent voor mij dat:
- De norm drastisch verlaagd mag worden naar 10 microwatt (= 100.000 x lager dan de huidige HF stralingsnorm)
- Het gebruik van Wifi op openbare plaatsen niet wordt gestimuleerd, maar naar gezondere alternatieven en technieken wordt gezocht.
- Eerlijke voorlichting over straling en stralingsrisico's gegeven wordt via GGD, huisartsen, brochures, Postbus 51 of Sire spots e.a. kanalen

- Bovenal dat er géén uitrol van 5G netwerk plaatsvindt en eerst al de schadelijke effecten t/m 4G in kaart worden gebracht. Bij schade stopt de uitrol per direct.

Economische belangen mogen geen reden zijn om volksgezondheid van ons en toekomstige generaties op het spel te zetten .

www.verminder-electrosmog.nl/petitie/ondertekenen

[signature]

24,362 signatures

"Sharing is Caring"

   

Bekijk hier de Privacy Verklaring van Verminder-Electrosmog.nl