Ik voel mij misleid, draadloze techniek en 5G!


Vanzelfsprekend had de hele draadloze technologie nooit doorgang gevonden als zij gewoon de wetten welke er liggen hadden gevolgd en gerespecteerd.

Daar er al sinds de jaren 1971 (en langer) bekend is dat elektromagnetische golven gezondheidsschade kunnen veroorzaken https://mens-en-gezondheid.infonu.nl/diversen/167141-microgolven-en-radiogolven-zijn-mogelijk-schadelijk.html, had er al bij aanvang twijfel moeten zijn over de mogelijkheid tot uitrol.

Immers bestaat deze wet:

HET VOORZORGSPRINCIPE

Het gaat er vanuit dat er bij nieuwe ‘producten’ soms enige tijd onzekerheid is over de wel/niet schadelijkheid ervan. Om in deze onzeker situatie te zorgen dat er zéker geen producten op de markt komen welke de bevolking kunnen schaden, stelt de wet van Het Voorzorgsprincipe:

De snelle ontwikkeling van de communicatiemiddelen heeft ertoe bijgedragen dat men al beducht is voor nieuwe risico’s voordat de wetenschap de tijd heeft gehad om het probleem op te helderen. De politieke besluitvormers moeten rekening houden met de angsten die met dit besef samenhangen, en preventieve maatregelen treffen om het risico op te heffen of tenminste tot een aanvaardbaar minimum te beperken. De Raad heeft op 13 april 1999 een resolutie goedgekeurd waarin er onder meer bij de Commissie op aangedrongen wordt ” om zich in het vervolg bij het opstellen van wetgevingsvoorstellen en andere met de consument verband houdende activiteiten nog vastbeslotener door het voorzorgsbeginsel te laten leiden, en prioritair duidelijke en doeltreffende richtlijnen voor de toepassing van dit beginsel uit te werken “. Deze mededeling maakt deel uit van het antwoord van de Commissie.

Het voorzorgsbeginsel heeft niet alleen betrekking op problemen bij risico’s op de korte en middellange maar ook zorgwekkende mogelijke ontwikkelingen op de lange termijn en voor het welzijn van de komende generaties.

Het besluit om maatregelen te nemen zonder te wachten tot alle vereiste wetenschappelijke gegevens ter beschikking staan, is duidelijk een aanpak op basis van het voorzorgsbeginsel.

Besluitvormers staan voortdurend voor het probleem dat een evenwicht moet worden gezocht tussen de vrijheden en de rechten van personen, het bedrijfsleven en organisaties enerzijds en en de noodzaak tot beperking of opheffing van de schadelijke gevolgen van het risico voor het milieu of de gezondheid anderzijds.

Het vinden van het juiste evenwicht zodat proportionele, niet-discriminatoire, doorzichtige en coherente besluiten kunnen worden genomen die tevens het gekozen beschermingsniveau bieden, vereist een gestructureerde besluitvorming op basis van uitvoerige wetenschappelijke en andere objectieve informatie. Deze structuur wordt geboden door de drie componenten van de risico-analyse: de risico-evaluatie, de keuze van de strategie voor het risicobeheer en de melding van het risico.

Een risico-evaluatie dient op de bestaande wetenschappelijke en statistische gegevens te worden gebaseerd. De meeste beslissingen worden genomen als voldoende informatie voor de vereiste preventieve maatregelen beschikbaar is maar er zijn ook situaties waarin sommige gegevens ontbreken.

Of het voorzorgsbeginsel al dan niet moet worden toegepast wordt pas besloten als de wetenschappelijke informatie onvolledig is of geen uitsluitsel geeft dan wel onzekerheden bevat en er aanwijzingen zijn dat de mogelijke gevolgen voor het milieu of de gezondheid van mensen, dieren en planten wel eens potentieel gevaarlijk en onverenigbaar met het gekozen beschermingsniveau zouden kunnen zijn.” https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=celex:52000DC0001

Bij onzekerheid over schadelijkheid zal de veiligheid eerst moeten worden aangetoond, in dit geval door Telecom. Dat is NOOIT gebeurd. En onzekerheid is er in vrijwel iedere communicatie. https://eenvandaag.avrotros.nl/item/is-de-straling-van-5g-schadelijk-voor-je-gezondheid/
Hier ook volop twijfel en bijna de helft vindt biologische effecten van straling. https://publicaties.zonmw.nl/symposium-emv/

Biologische effecten door EMV worden genegeerd
Wat wel gebeurd is, is dat meer dan 20.000 studies welke gedaan zijn hiernaar, waarvan meer dan de helft van de niet door Telecom gefinancierde studies (schadelijke) biologische effecten hebben aangetoond, genegeerd worden. Dmv een niet kloppende en bijzonder gemakkelijk te weerleggen ‘feit’ in de wetenschap: ‘Dat niet-ioniserende straling geen andere effecten kan sorteren op een biologisch systeem dan enkel opwarming.’ is deze industrie opgedrongen.

Niet enkel door een naïeve bevolking en een leugenachtige Telecom. Ook door een overheid waarbij de verantwoordelijkheid voor het classificeren van een norm bij de gezondheidsraad ligt. Ondanks dat we in een Democratie leven, weet niemand hoe je deze gezondheidsraad bij disfunctioneren weg zou kunnen stemmen en zijn we uitgeleverd aan een paar dubieuze mensen, die met dubbele petten op adviezen geven (hoewel nu op 1 Oktober, 1 dag vóór de testuitrol van 5G nog immer geen advies over 5G gegeven is).

AANSPRAKELIJK
Al eerder heb ik de verantwoordelijke (Eric van Rongen) alhier gewezen op onderzoeken en feiten m.b.t. de effecten van EMV. Ik heb hen gezegd dat de politiek blind vertrouwen heeft in zijn norm en dat als deze zo hoog blijven liggen, hij persoonlijk verantwoordelijk/aansprakelijk is voor alle schade welke hieruit voort gaat komen. Mocht hij vinden dat iemand anders verantwoordelijk is, heeft hij hier drie weken gehad om een andere naam te noemen. Dat is niet gebeurd.

Sinds het begin van de mobiele communicatie zijn de normen al 10.000.000 keer hoger dan wat het voorzorgsprincipe aanbeveelt. Net zo lang doet Eric van Rongen en de mensen om hem heen, of hun neus bloedt.

DUIZENDEN MENSEN MET GEZONDHEIDSKLACHTEN DOODGEZWEGEN
Ik heb landelijk duizenden mensen gesproken en wereldwijd van miljoenen mensen gehoord, die schade hebben, waarschijnlijk door straling. Zij worden door NIEMAND gehoord. Ook zij worden, net als de waarheid rondom EMV doodgezwegen, genegeerd. Dat doet mij pijn, in mijn hart.

Mijn klachten begonnen in 2008, tegelijk rond de uitrol van UMTS
In 2008 begonnen mijn klachten. Achteraf rond de introductie van Umts. Ik had er eerst geen idee van. Ik was een vrouw die erg goed was in observeren, analyseren, een hele scherpe geest had en een continue stroom aan inspiratie kon hebben. Dat kwam met name tot uiting op een opleiding waarop ik toen zat. Ik had altijd nog wat extra ideeën als alles op en uit was. Totdat we intervisie hadden en bleek dat ik niet meer uit mijn woorden kon komen. De onophoudelijke stroom die mij gewoon was in het leven, werd verstoord/viel weg en er bleef een waas in mijn hoofd over.

Ik kwam er gelukkig achter dat als de stekker van de Wifi of Dect telefoon eruitging, mijn hoofd direct normaal was. Smartphones waren er toen nog niet.

Na even schrikken zocht ik verder wat er over dit soort velden bekend was. Het heet Elektro Magnetische Velden en alle elektra heeft dit, maar de draadloze techniek maakt gebruik van pulsen, wat het allemaal veel sterker maakt. Er was best veel over bekend, tegelijkertijd wist het gewone publiek zo weinig. Toentertijd hadden we nog een andere mobiel voor bellen en sms. Wifi kwam langzaam in.

OPGEDRONGEN TECHNIEK
Dit kwam niet naar aanleiding van een vraag/behoefte van de consumenten. Maar door een opgedrongen techniek welke de andere (gezondere, veiligere) moest vervangen. Zelf merkte ik thuis op een gegeven moment op dat mijn hoofd op een bepaalde plek druk merkbaar was. Bij navraag bleek dit precies onder de router van de buurjongen boven mij te zijn. Zijn internet was inderdaad onlangs draadloos gemaakt. Hij wilde dit ook niet. Hij had er geen enkele moeite mee om terug naar de kabel te gaan. Dat internet was sowieso sneller, veiliger en als het dan ook nog gezonder was, was die keus snel gemaakt.

Ik dacht ‘wat gek, zoveel onwetendheid’. Maar dacht ook: Als we nu eenmaal weten dat deze techniek schadelijk voor ons is, wordt deze vanzelf teruggedraaid.

Iedereen kent verhalen van producten welke kankerverwekkend of schadelijk voor kinderen blijken te zijn, en dat deze dan zo gauw mogelijk teruggehaald worden van de markt.
Prima om een nieuw soort stofzuiger te verkopen, maar als ie kankerverwekkend blijkt, of we er slaapproblemen door krijgen, dan mag ie eerst nog even terug naar de tekentafel. De straling van Wifi en zenders blijkt ook bewezen schadelijk en kankerverwekkend zie (Dr Martin Pall, Devra Davis, Shanon Goldberg, Isabel Wilke)
Maar bij draadloze apparaten gebeurde dat niet!?

Ik las me goed in en startte een petitie. In no time zouden we natuurlijk dit onrecht op de kaart hebben en de politiek wakker, zodat dit nooit lang door kon gaan. Maar toch…. Het ging door. Medestanders kwamen slechts druppelsgewijs binnen. Veel tijd hebben we gestopt om mensen te informeren, daar de overheid dit nog niet had gedaan. Nog steeds bleef het een dood paard.
Waarom??

Waarom is niet het eerste geluid van schadelijkheid aangegrepen om dit eerst zorgvuldig te onderzoeken vóórdat er weer een nieuwe techniek op de markt kwam?

4G is erdoor gedrukt
4G is erdoor gedrukt. Men hoefde het niet, maar wist ook nog niks van de keerzijde, welke duidelijk werd in de jaren daarna. Zijn er nog mensen zónder vage en minder vage gezondheidsklachten welke naast een 4G/LTE mast wonen? Mag ik een antwoord op die vraag van de overheid. Ik neem aan dat ze dit zorgvuldig bijgehouden hebben na hun experiment. De, tot nu toe, verantwoordelijke.

Het ging door. Niet alleen kwam de ene na de andere gadget op de markt, ook kwam er een golf aan social media-mogelijkheden en Apps bedoeld om ons verslaafd en afhankelijk te maken.

Er zijn weinig mensen die niet verslaafd zijn aan één van de online dopamine triggers, en als iemand dat niet is, kun je op voorhand op een briefje geven dat deze persoon woont of slaapt in een stralingsarme omgeving. EMV creëert naar eigen waarneming een soort ruis/onrust in je lichaam en geest waardoor de behoefte aan een externe houvast toeneemt. Ooit was dit geloof, filosofie, materie, familie, relatie, nu steeds vaker een apparaat.

Wat doen we daarmee?

Niks.

Met 15.000 handtekeningen tegen 4G en het schrijven van 1000en brieven met een handjevol mensen tegen 4G is het netwerk er toch gekomen.

En ik neem dat dezelfde mensen die ik eerder noemde, kwalijk:

– Eric van Rongen van de gezondheidsraad
– (Oud) Staatssecretaris van Geel (die toentertijd besloot een onderzoek van 45 minuten bestraling op een plastic waterhoofd plausibel te vinden voor de verdere uitbreiding van uitrol en technieken).
– Het antennebureau wat continu foute informatie verspreidt en het toestaat dat er keer op keer nieuwe antennes worden bijgeplaatst op een dubieuze …. nee…. Géén andere dan, een commerciële bestaansgrond.Onze toekomst

Het lijkt alsof onze toekomst al vast ligt, maar is dat zo? Of zijn films met robotmensen er debet aan dat wij denken dat wij niets te kiezen hebben? Ik wil je uitnodigen om naar je hart te gaan. En te voelen wat zijn/haar echte verlangen is. Zit daar een verlangen naar meer techniek en alles automatisch te laten worden in een Internet of Stupid Things? Ik durf te wedden dat jouw hart, als je nog niet in een depressie verkeert, net zoals ieder hart verlangt naar: meer verbinding met schone natuur, meer ongedwongen authentieke connecties met andere mensen en meer rust/innerlijke stilte.

Wat wil jij werkelijk voor onze kinderen?

Ik verlang, net als 85% van de Nederlandse bevolking, niet naar zelfrijdende auto’s en pratende koelkasten en tal van andere prullaria welke onze leefomgeving aan steeds meer straling blootstelt. Tevens zou de enorme hoeveelheid extra energie welke deze nieuwe generatie aan netwerken met zich meebrengt, ons mogen alarmeren het NIET TE DOEN. En het kansloze 5G sprookje lekker als een grappige schets voor een wereld die wij niet zelf wensen, op de tekentafel te laten liggen, of aan de kant te schuiven voor iets beters….
Mag ik jouw beelden? Stuur ze op naar actie@verminder-electrosmog.nl


Ik zou graag willen dat de overheid zich achter de oren krabt en verontschuldigt dat zij met de verkeerde partij in zee is gegaan.

Begin met:
* STOP 5G
* Het in kaart brengen van de stralingsproblematiek
* Onderzoek een alternatieve toekomst
* Laat het blind vertrouwen in het draadloze technische sprookje (paard van Troje) los
* Sla samen de handen ineen slaan om een toekomst in gaan richten, ondersteunend aan onze hoogste menselijke waarden! <3

VOORZORGSPRINCIPE 
Concreet zou het voorzorgsprincipe zo gauw mogelijk ingesteld moeten worden. Om toch nog wát draadloze communicatie/gespeel mogelijk te maken, tolereren we een maximum van 10 microwatt per m2 in de leefomgeving. (Technisch is er al draadloze comm. mogelijk bij 0,001 microwatt per m2, dus het vraagt wat investering en creativiteit en een menselijk hart, maar het kan gewoon).

Wat redelijk is…
Niemand kan verplicht worden, zonder enorme onmenselijke aanpassingen in huis, blootgesteld worden aan meer dan 10 microwatt per m2.
De meeste maatschappelijke ruimte zal hierom verplicht onder de 1 microwatt per m2 moeten blijven om aan het basisprincipe te voldoen.
Hierdoor kunnen mensen die gevoelig zijn (schatting tussen de 10% en 20% van de bevolking) zich herstellen en woningen vinden waar ze niet automatisch chronisch ziek worden door een ontoelaatbare hoeveelheid electrosmog. Door jarenlang eenzijdig onderkennen van de waarheid in deze, niet te communiceren, niets te vragen en het toestaan dat de markt met afhankelijk makende spullen de bevolking nog steeds onwetens maar verslaafd achterlaat, daarmee bouw je nog geen (bestaans-)geen recht op. De 0 situatie en drastische verlaging van de norm, is de enige redelijke situatie.

Het stimuleert de industrie
Een verlaging van de norm stimuleert de industrie om met wat beters te komen. Je kunt verplicht stellen dat nieuwe apparaten onder de norm moeten kunnen functioneren. In plaats van jou te dwingen een nieuwe Iphone te kopen omdat oude programma’s en appjes niet meer werken op de oude, kun je net zo goed de verkoop en industrie stimuleren door een nieuwe regel welke enorme stralingsreductie verplicht.

Stap uit dit onrecht
Als aan dit alles wordt voldaan hoeven er geen gerechtelijke stappen ondernomen te worden en voel ik veel respect voor iedereen die er nog net op tijd uitstapt en wil ik proberen je nog met open armen op te vangen en mee te kijken hoe de schade voor de toekomst beperkt kan blijven en redelijkheid, gezond verstand en een verbinding met ons hart, nog in ere kan worden hersteld. Wordt dit niet gedaan, dan is ieder eerder genoemd persoonlijk verantwoordelijk voor de geleden schade.

Hoogachtend en wijsheid toegewenst,

Marloes van Mensvoort

De Petitie loopt nog

De zon schijnt niet op ons, maar in ons
de rivieren stromen niet langs, maar door ons
De bomen wiegen en de bloemen bloeien
in ons lichaam en onze ziel
En ieder lied van de vogel, van de wind en de wilde storm,
van de rots uit de buik van de berg, is ons eigen lied
en zingt van liefde….