“De G van Gezondheid”

Manifestatie bij congres “de impact van 5G op Nederland”

”de G van Gezondheid”

De landelijke werkgroep “De G van Gezondheid” organiseert op donderdag 28 november 2019 van 9.00 tot 11.00 uur een manifestatie vóór Gezondheid in Utrecht – Leidsche Rijn.

Doel van de manifestatie
Op donderdag 28 november vindt in Pathé Utrecht Leidsche Rijn van 10.00 tot 18.00 uur het congres “Impact van 5G op Nederland” plaats. Met tal van prominente sprekers uit de telecomindustrie, zoals de CEO’s van KPN, Ericsson, T-Mobile, VodafoneZiggo, TMT, Monet en Eurofiber. Maar ook sprekers van het Ministerie van EZK, de VNG, een gemeenteraadslid, het kennisplatform EMV, etc.

Wij willen hen buiten al van harte welkom gaan heten!
Doel van de manifestatie is om aandacht te vragen voor “de G van Gezondheid”.
Gezondheid komt namelijk amper aan de orde tijdens het congres. En van de sprekers, die volgens de congresorganisatie “gezondheid ook aan de orde zullen stellen”, weten we inmiddels dat hun verhaal incompleet is en ver van de waarheid ligt. Vooraf hebben diverse stralingsbewuste organisaties, waar onder de landelijke erkende patiëntenvereniging, spreektijd aangevraagd maar dit werd geweigerd. Ook media, welke eerder kritische geluiden hadden laten horen, werden geweigerd.

Gezondheid vergeten
Terwijl gezond zijn het nieuwe rijk zijn is, wordt helaas de G van Gezondheid net zoals bij de huidige 2G, 3G en 4G technieken, weer amper benoemd. In het 5G netwerk wordt de G van Gezondheid zelfs compleet vergeten. Dit terwijl onder de huidige blootstellingslimieten er nu al veel gezondheidsklachten worden gemeld, wordt toch het voorzorgsprincipe gemakshalve niet toegepast. Nog steeds is er geen enkel onderzoek dat de veiligheid van 5G technieken aantoont. Het in 2016 door Kantar Public in opdracht van het Kennisplatform EMV uitgevoerde onderzoek gaf zelfs (toen al) als resultaat dat 3% van de Nederlandse bevolking gezondheidsklachten ondervindt van straling, dat zijn ruim 500.000 Nederlanders. Kortom: het wordt nu echt tijd voor “de G van Gezondheid”!

Zie o.a. www.eerlijkoverstraling.nl en Stralingsbewust.info 

———————————————————————————————————————-
Voor pers: contactpersonen zijn Wally & Rob Verboog, zie Eerlijk over Straling