Stralingsbewust Utrechtse Heuvelrug organiseert webbinar voor kritische gemeenteraadsleden, help jij hen aan contacten?

Betreft: Webinar voor 5G-kritische gemeenten, raadsleden, ambtenaren met als doel een brede beweging op te zetten in gemeenten.

Vraag; Helpen vinden en motiveren van 5G-kritische raadsleden, ambtenaren, leden college, om mee te doen aan dit webinar.

Welkom: 8 oktober 19.30 video-conferentie met voorzitters/ leden van zo veel mogelijk 5G- kritische groepen. Desgewenst later nog een 2e datum, als je niet kunt.

OPROEP

Beste deelnemers en voorzitters van groepen 5G in den lande,

Groepen zoeken contact op met gemeenten, om hen bewust te maken en te motiveren, om hun eigen koers te gaan varen ten opzichte van de landelijke overheid, die 5G dwingend oplegt.

Zelfs als je je gemeente al meekrijgt, is het de vraag, wat ze klaar kunnen spelen tegen het machtige, landelijke ministerie van EZK. Dat kunnen ze wellicht pas, als ze zich verenigen.

Dit webinar hebben wij in het leven geroepen, om juist de kritische gemeenten en de kritische raadsleden, leden van college en ambtenaren bij elkaar te brengen en daarbij inhoud en beleidsmatige handvatten te ‘geven’.

We hebben een concept-brief gemaakt met kritische vragen, die er al zijn vanuit gemeenten. Deze zouden dan, namens de aanwezigen en hun gemeenten, aan EZK gesteld kunnen worden.

Ons streven is daarna, om gezamenlijk met gemeentes in gesprek te gaan met EZK, waarbij ook de kritische vragen gesteld kunnen worden en de kritische visies op met name Volksgezondheid gehoord kunnen worden.

Dit is behoorlijk pretentieus, we zullen zien, wat we kunnen waarmaken en vooral, waartoe de aanwezigen van het webinar willen bijdragen. Zonder hun verdere inzet gaat het niet veel worden.

Wij hebben er voor gekozen, om dit breed aan te vliegen. Centraal staat de eigen zeggenschap en de autonomie van de gemeenten. Dit raakt wellicht alle gemeenten.

Verder zijn er allerlei vragen rond beheer, zoals: waar komt al die extra energie vandaan voor deze vele, energieslurpende antennes? Hoe voorkom je overbelasting? Is dit klimaavriendelijk?

Tot slot natuurlijk het voor de meeste groepen en voor ons belangrijkste punt: Hoe zit het met risico’s voor de gezondheid van mensen, flora en fauna?

Juist door het breed aan te vliegen, willen wij veel gemeenten aanspreken en een brede beweging op gang brengen. De kern is: volksgezondheid.

Aan jullie dus de vraag:

  1. Ben je er de 8e oktober 19.30 voor overleg per internet?

  2. Kun je niet, wil je dan meedoen op de 25e oktober 19.30 voor overleg per internet?

  3. Of is het helder genoeg zo en ga je zelf aan de slag

  4. met het motiveren van raadsleden, leden van college en ambtenaren, om mee te doen met het webinar van zondag 8 november 19.30 – 21.30?

  5. Zo mogelijk/ als gewenst: kun je mij naam en mailadres geven van raadsleden etc. voor een directe uitnodiging vanuit ons? Wie weet helpt dat …

  6. NB: dit is dus geen webinar, om je gemeente(raadsleden) mee te overtuigen!!  Wij zoeken echt contact met de stralingsbewuste mensen en gemeenten !! 

Wij horen graag van jullie !.

Vragen en suggesties zijn van harte welkom, liefst van te voren per mail.

Indien er plaatsen over zijn, kan er maximaal van elke 5G-groep 1 persoon meedoen aan het webinar

met vriendelijke groet,

Vincent de Vries, Stralingsbewust Utrechtse Heuvelrug.

Drs. Ing. Jan van Gils , spreker en schrijver over elektromagnetische straling. 

En 2 raadsleden.

Voortrekkersgroep Platform Stralingsbewuste Gemeenten.

Stralingsbewust.Utr.Heuvelrug@gmail.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *