Eerlijk over 5G vóór het 5G – debat in de kamer

AANKONDIGING

Demonstratie als aperitief op 5G debat

Aanleiding
De overheid informeert ons niet eerlijk over 5G. Staatssecretaris Keijzer is, na
haar uitingen in de media, gevraagd om een gesprek. Maar daar wordt niet op
gereageerd. De onderzoeken, die duidelijk zouden maken dat 5G op lange
termijn onschadelijk zou zijn, kan ze niet verstrekken. Wij weten, dat er wel
veel onderzoeken bestaan die duidelijk wijzen op mogelijk ernstige schade.
Vlak voor het zomerreces worden, ondanks het feit dat Kamerleden door de
staatssecretaris verkeerd voorgelicht worden, naar verwachting besluiten
genomen over de invoering van 5G. Dus dit is hèt moment om je te laten zien
en je stem te laten horen. Als het besluit genomen is dan is de kans voorbij en
zitten we straks met 5G straling, landelijke dekking, van de wieg tot het graf.
Grijp deze kans en doe mee voordat het te laat is!

Locatie
De demonstratie is in Den Haag op de Hofplaats, vlakbij de ingang naar de
Tweede Kamer. Dat is naast het Binnenhof. We nodigen Kamerleden uit om zich
voorafgaand aan de vergadering bij ons te voegen. Wij zullen hen onze zorgen
en onze ervaringen toelichten.
Na de demonstratie van omstreeks een uur begeven we ons naar de Tweede
Kamer om daar het 5G debat vanaf de publieke tribune bij te wonen. Op de
tribune zijn 250 plaatsen. Mocht er niet genoeg plek zijn, dan kun je de
vergadering ook beneden op een groot scherm volgen.

Wanneer
Datum en tijdstip van ‘het 5G debat’ zijn nog niet bekend. De verwachting is
dat het tussen nu en 5 juli zal plaatsvinden, vlak voor het zomerreces.
We kondigen dit nu al aan, dan kun je er rekening mee houden. Houd tijd vrij.
Bereid je voor. Maak een spandoek met jouw boodschap. Bekijk alvast hoe je
op de Hofplaats kunt komen. Carpooling?

Eerlijk over 5G
De website www.eerlijkover5G.nl gaat binnenkort online. Dus houd die in de
gaten.

NB:
Als je voor je spandoek of demonstratiebord stokken wilt gebruiken, dan
moeten deze licht en ongevaarlijk zijn (politieverordening). Spandoeken en
borden mogen niet mee de vergaderzaal in. Er zijn bij de ingang van de
Tweede Kamer wel kluisjes waar je kleinere spullen in kunt doen.
Waar laat je dan je spandoek? We zoeken hiervoor iemand met een busje die
vlakbij kan parkeren, zodat direct na de demonstratie de spandoeken, borden
etc. vlot en gemakkelijk in het busje kunnen worden opgeborgen. Graag straks
op de site aangeven als je ons hiermee kunt helpen.