Alert-thema-middag op 19 juni in Den Haag: Corona-crisis, 5G, Lockdown

Corona,lockdown en 5 G

Alert-thema-middag op 19 juni:
Corona-crisis, 5G, Lockdown en de ‘New World Order’
Om 15.30 uur, Riouwstraat 23 – Den Haag

Sinds maart heeft de staat draconische vrijheidsbeperkende maatregelen genomen om de ‘epidemie’ van het corona-virus in te dammen.
Dat gebeurde over de gehele wereld, 4 miljard mensen werden opgesloten en hen werd onmogelijk gemaakt om hun werk te doen teneinde geld te verdienen om te kunnen [over-] leven.
Net zoals in 2009, met de dreigende Mexicaanse griep, is ondertussen wel gebleken dat hier sprake was van ‘veel leven om niets’. [toen 34 miljoen nutteloze vaccins konden worden weggegooid]
Het aantal overledenen wat aan het corona-virus worden toegeschreven is de helft minder als de hoeveelheid mensen die in 2017-18 aan de gewone griep zijn overleden.
Ondertussen zijn er goede behandelingen om de mensen met deze ademhalingsziekte te behandelen, zoals intraveneuze vitamine C en hydrochloroquine met zink, die in vele landen met succes worden toegepast.
Het griepseizoen is voorbij.
   Er is dus geen enkele reden om de rampzalige maatregelen, die een ineenstorting van de economie, de vernietiging van onze cultuur en het ontnemen van al onze rechten en vrijheden bewerkstelligen, voort te zetten.
   In plaats daarvan verbiedt de staat echter de behandeling van corona-zieken met hydrochloroquine [een motie om dit toch toe te laten van Baudet, Wilders en Van Haga werd door ALLE partijen weggestemd!!], omzeilt de grondwet door van het onmenselijke en onmogelijke 1.50 m. gebod een vaste wet te maken, en verkondigt dat we pas naar het ‘oude normaal’ terug kunnen keren als er een vaccinatie is.
  We zijn ondertussen in een soort communistische dictatuur annex politiestaat terecht gekomen met Chinese controle appjes, en de voortdurende dreiging van buitenproportionele straffen voor het niet naleven van de mensonterende coronawetten.
    Ondertussen blijkt wel dat de gevolgen van de wereldwijde lockdown vele malen erger zijn als de ‘pandemie’.  Allerlei verbindings- en handelslijnen zijn verbroken en een fatale kettingreactie zou kunnen bewerkstelligen dat er straks 300.000 hongerdoden per dag zouden gaan kunnen vallen in de arme landen.
  De hoeveelheid doden door de lockdown zal de hoeveelheid coronadoden miljoenvoudig overtreffen!
   Het volk is echter door de propaganda op de televisie en de MSM zodanig misleid, dat zij niet door heeft dat we hier met een wereldwijde hoax te maken hebben, met als doel om ‘The New World Order’, een werelddictatuur uit te rollen, waar de Alertgroep al vele jaren voor waarschuwt.
   
Ondertussen gaat men ijskoud door met het uitrollen van 5G, met als doel om iedereen beter te kunnen controleren, waarschijnlijk samen met een [666-] controle chip die we via de Bill Gates vaccinaties zullen krijgen ingespoten.
   Een kort geding door Stop5GNL om deze uitrol te stoppen is verloren, maar men gaat in hoger beroep.

Loek Dullaart zal aanwezig zijn om over zijn visie op het wereldgebeuren te vertellen.

Marc van Delft schreef de afgelopen tijd 2 nieuwe boekjes over de coronacrisis, in samenhang met 

1/ de angst voor het ‘Gele Gevaar’, over de opmars van de Ik-loze mensen, en 
2/ over Solowjows ‘korte vertelling van de antichrist’ en de saturnus-invloed in de huidige tijd, 
waar hij wat over zal vertellen.

Jan van Gils zal vertellen over het kort geding van de stichting Stop5GNL!

Pieter van der Schot over de Christus-meditatie.

Na de inleidingen is er ruimte voor gesprek en overleg over….
Wat nu….

Welke acties kunnen we ondernemen om deze wereldramp te keren….
=================================================================
Groetjes van:

Marc van Delft
==================
zie mijn website:
www.marcvandelft.nl
 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *