Oproep aan de Gemeente Leeuwarden

Het Trojaanse paard

Als een kind in de buurt is (10cm – 1,5m) van een Wi-Fi rouer, PC of Laptop krijgt het +/- 15.80 μWatt/m2 – 49.960 μWatt/m2 = 2,5 V/M – 4,3 V/m door zich heen. Ongeveer 30% van deze hoogfrequente elektromagnetische straling wordt direct geabsorbeerd door de hersenen, vanwege cellen met magnetiet-kristallen die zich gemakkelijk laten doordringen.
De menselijke hersenen bevatten ongeveer 5 miljoen kleine magnetietkristallen (natuurlijke magneten) per gram weefsel. Bij downloaden verdriedubbelt deze straling uitstoot.

Straling van Wi-Fi / WLAN gaat 122 tot 101.500 keer boven de uiterste veiligheidsgrens
Als hetzelfde kind tegelijkertijd daarbij gaat bellen, met een smartphone tegen zijn oor aan, krijgt het gepulste golven van rond de 2 gigahertz = 2.000.000.000 herz/trillingen per seconde, door het hoofd heen met daarbij een S.A.R (Specific Absorption Rate) limiet van 2,0 Watt energie per kg lichaamsgewicht per seconde (een lamp met een vermogen van 1 Watt verbruikt in 1 seconde, 1 joule aan elektrische energie).

Vergelijk :
Wi-Fi pc of laptop (10cm – 1,5m) +/- 15.80 μWatt/m2 – 49.960 μWatt/m2 =2,5 V/M – 4,3 V/m
Wi-Fi pc of laptop (10cm – 1,5m) downloaden x3
Smartphone 2 gigahertz = 2.000.000.000 herz/trillingen per seconde
Smartphone S.A.R (Specific AbsorptionRate) limiet van 2,0 Watt energie per kg lichaamsgewicht per seconde

De SBM-2015, de bouwbiologische richtlijnen:
Stelt een maximum van 10 μWatt/m2 = 0,0614 V/M
Natuurlijke microgolven: 0,01 μWatt/m2 = 0,0019 V/M
Een gsm doet het al prima bij: 0,06 μWatt/m2 = 0,0047V/M

Onze eigen natuurlijke frequentie:
7,83 hertz = ongeveer 8 trillingen per seconde
O.a. Wi-fi werd in de koude oorlog gebruikt om via subtiele golven de vijand langzaam onschadelijk te maken nu is het een consumentenproduct. Er zijn 28.000 gepubliceerde onderzoeken naar militaire toepassingen van EMV.

Mensen bestralen elkaar dag en nacht dag met Wifi!
Wifi op scholen 2,4 en/of 5,0 gigahertz
magnetron 2,4 gigahertz.
Wapens non-lethal (tussen
1953 en 1975) koude oorlog 2,5 t/m 4,1 gigahertz.(‘Moscow signal’)
https://mens-en-gezondheid.infonu.nl/leven/161349-wifi-geeft-een-lekkende-bloed-hersenbarriere.html

Prof. Olle Johansson, Ph.D. 2017: “in vergelijking met 10 jaar geleden is het binnendringen van straling in het lichaam
1.000.000.000.000.000.000 (1quintillion) keer zoveel .” (https://itunes.apple.com/us/movie/generation-zapped/id1389506959 )

5G doordrukken
Zonder instemming van vele bezorgde burgers en met behulp van ongeïnformeerde/onwetende burgers wil de telecom-industrie in samenwerking met overheden overal ter wereld, zoveel mogelijk 5G zendmasten plaatsen (om bv. de 100m, in lantaarnpalen, bushokjes etc.), die frequenties uitzenden variërend van 28 Gigahertz tot 100GHZ of zelfs nog hoger. De totstandkoming van 5G gebeurt buiten de samenleving.

Het 5G netwerk zendt elektromagnetische straling door middel van millimeter waves/ phased array en beamvorming. Dit in combinatie met frequenties van 30 – 100 Ghz.
+ Signalen zullen door miljoenen kleine basisstation op aarde doorgegeven worden via honderden of duizenden antennes, die samen, als een soort gebundelde krachtige laserstraal, gericht kunnen worden op mobiele telefoon servicegebied.
Is een straal eenmaal op een persoon of een 5G apparaat vastgezet/gelocked, dan blijven de stralen elke beweging volgen die gemaakt wordt,om connectie te blijven maken. https://healthimpactnews.com/2017/can-new-5g-technology-and-smart-meters-be-used-as-
weapons/+

Daarbij zullen 20.000 satellieten (vermogen= 5 miljoen Watt 24/7/365) via dezelfde 5G techniek, geplaatst worden in de magnetosfeer van de aarde, die een significante invloed uitoefent op de elektrische eigenschappen van de atmosfeer + 200 miljard zendende 5G-objecten gaan deel uitmaken van het “Internet of Things or IoT” (d.m.v. Bluetooth en RFID chips) in 2020, en een triljoen objecten een paar jaar later.

De agenda is ontwikkeld om elk materieel ding op de planeet, ook de mens, aan een wereldwijd web vast te haken, waarin alles en iedereen d.m.v. knooppunten in het netwerk – met elkaar verbonden wordt met behulp van nano microchips, die kunnen worden ingeademd (zoals smart dust ). Menselijke intelligentie wordt vervangen door kunstmatige intelligentie en veel menselijke handelingen zullen ‘realtime’ gemonitord worden. Zie ook transhumanisme https://www.youtube.com/watch?v=oO0SWaZpbc8

Je kunt je nergens meer verbergen voor deze schadelijke straling.
https://www.youtube.com/watch?v=-2DSKl1ts0w

privacy en 5G : https://www.youtube.com/watch?v=oO0SWaZpbc8 (2.38min)

O.a. Wapens zoals Active Denial System en Voice to skull- technologie maakt gebruik van dezelfde 5G-millimeter waves/ phased array en beamvorming.
Wapendeskundigen hebben gezien dat 5g kastjes [en kastjes voor LED-straatverlichting] gebruik van deze technologie mogelijk maken. https://www.youtube.com/watch?v=y95SRdS7nVI

Mensen kunnen door ‘Electro Magnetic Frequency’ (EMF) wapens, lichamelijk en psychisch worden geschaad, gepest, bewaakt en deze wapens kunnen worden ingezet voor mindcontrole.
Ze worden gezien als de “meest gevreesde en omstreden wapens van het moderne tijdperk”.
Ook H.A.A.R.P maakt gebruik van dezelfde 5G-technologie. Het kan ELF-golven produceren. Indien deze golven gericht worden op geselecteerde gebieden, kunnen ze daar controle krijgen over het weer en stemmingsveranderingen creëren bij grote groepen mensen.

5G en de huid
Door 5G zal de totale stralingsabsorptie in de huid 60 x verhoogd worden, t.o.v. nu.
Extreem korte elektromagnetische pulsen dringen het lichaam binnen.
De bewegende ladingen zelf worden kleine antennes die het elektromagnetische veld opnieuw uitstralen en dieper in het lichaam sturen Deze opnieuw gestraalde golven heten Brillouinprecursors. Ze kunnen een significante fractie van hun energie diep in het
weefsel afgeven. Dit zal onze ogen, ons zenuwstelsel en zweetklieren aantasten.


Stop overdosis straling en 5G!
Naast 28.000 gepubliceerde onderzoeken naar militaire toepassingen van de effecten van niet- ioniserende straling op de mens, zijn er 10.000 onderzoeken (verzameld klinische bewijs, experimenteel bewijs en epidemiologisch bewijs) tonen aan dat radiogolf straling (RF) gevaarlijk is voor alle levende organismen.

Voorbeelden:
Het Bio-intiatief rapport laat zien dat straling van zendmasten gezondheidsschade veroorzaakt.
– 1000 artsen hebben in 2002 het “ Freiburg Appèl ” getekend
– Appeals and Warnings by International Scientists,
– EMF (electro magnetische veld) wetenschappers (01-01-2019) dringen aan bij de VN, de WHO, UNEP op -veiligheid.
– Het NTP (National Toxicology Program) concludeert eind 2018 dat er duidelijk bewijs is dat ratten blootgesteld aan hoge niveau’s radiogolven gebruikt in 2G en 3G-netwerken hart- en hersentumoren ontwikkelen.
– etc.

Petities
Ondertussen is het https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal/ op 29 Maart 2019, door 63,379 burgers, (milieu) organisaties, wetenschappers en artsen uit minstens 168 landen ondertekend.

“”We urgently call for a halt to the deployment of the 5G (fifth generation) wireless network, including 5G from space satellites.”

In Nederland is de petitie https://www.verminder-electrosmog.nl//petitie/ inmiddels 17.500 x ondertekend.

Platforms Nederland over de schadelijke gevolgen door EMV
https://www.stopumts.nl/
https://stralingsbewust.info/
https://www.stichtingehs.nl/
https://www.zeeuwsplatformstralingsrisico.nl/
http://cpld.nl/
https://www.stichtingehs.nl/https://sosstraling.nl/
https://www.verminder-electrosmog.nl//
https://letstalkabouttech.nl/

Recent: In dit overzicht vindt u relevante nationale en internationale berichten en publicaties met betrekking tot 5G :
https://letstalkabouttech.nl/wp-content/uploads/2019/04/20190416-LTAT-selectie-recente-publicaties-5G.pdf

Onder andere twee gemeenten die door burgerinitiatieven overtuigd, 5G weigeren:
Mill Valley (California)
https://www.oshonews.com/2018/11/14/mill-valley-california-blocks-5g-cell-tower-implementation/
Utrechtse Heuvelrug
https://www.earth-matters.nl/11/14368/verborgen-nieuws/utrechtse-heuvelrug-tegen-smart-lantaarns.html
Brussel: https://www.tijd.be/tech-media/telecom/brussel-wil-stralingsnorm-niet-verhogen-voor-uitrol-5g/10112957.html

Het schrille contrast
De bevolking wordt niet geïnformeerd over draadloze communicatie door de overheid.
Nederland hanteert op dit moment de hoogste norm (vastgesteld door de ICNIRP in 1998) van heel Europa: 10.000.000 microwatt p/m2 = 61 V/M.
Twintig jaar geleden (en nu nog), was het uitgangspunt dat enkel thermische effecten schadelijk zijn: een zak met zout water (72 kg) mag in 6 minuten niet meer dan 1 graad opwarmen. (De conclusie was dat EMV geen relevant effect op de menselijke gezondheid hebben, mensen warmen niet op in de nabijheid van b.v een GSM-antenne). Hier wordt volstrekt geen rekening gehouden met biologische- en/of neurologische effecten op een organisme.

Volgens ICNIRP zouden burgers probleemloos 24 uur per dag kunnen wonen, werken en slapen op twee meter afstand van een zendmast-antenne op vol vermogen.
Voorbeeld van iemand die opeens elektro sensitief wordt:
https://www.youtube.com/watch?v=-G3CWrgDS5E

Deze “veilige norm” is enkel een vrijbrief voor de industrie en niet anders dan een financieel-politieke norm. Autoriteiten met financieel eigenbelang hebben hun ziel verkocht aan de machtige draadloze telecom-industrie (Mondiale omzet uit mobility 1,7 biljoen dollar) waardoor deze technologie ten uitvoer wordt gebracht, ongeacht de gezondheidsrisico’s.
– Regeringen en instellingen die regeringen voorlichten, negeren de duizenden peer-reviewed publicaties.
– Bovendien heeft de Nederlandse overheid afspraken gemaakt met de telecom-bedrijven.
– G1 en G2 frequenties zijn verkocht door de overheid voor 6 miljard gulden en de 4G frequenties voor 3,8 miljard euro. Daarnaast zijn er ook bedragen aan de overheid betaald voor verlenging van vergunningen. https://www.youtube.com/watch?v=azY-5-CaDzE&t=130s&fbclid=IwAR3h46c3DLE5KCFq5uBOQSwgHIsNYxHZisQyU37aqHDVBW_nqWZUWF6CoaI

Ondertussen zijn er nu 46.303 antenne-installaties in Nederland

Masten
Het is niet voor niets dat Vodafoon bij hun masten waarschuwingen hebben staan dat je minstens 2 meter afstand moet houden.

Gezondheidsschade door 2G, 3G, 4G
Op korte termijn;
slaapstoornissen, hoofdpijn, slechte concentratie, oorsuizen, verkoudheid, griepsymptomen, spier en gewrichtspijn,slechtziendheid, bloedklontering, gedragsstoornissen, leerproblemen.

Op lange termijn;
hart ritme stoornissen, hoge bloeddruk, staar, onvruchtbaarheid miskramen, reuma, kanker, hart- en vaatziekte, Alzheimer, Diabetes, MS, ALS, afname melatonine in de hersenen (dag/nacht ritme verstoring, afname bescherming van cellen, belasting van ons neurologisch systeem, Aantasting van planten, bomen en dieren,

Percentage mensen met klachten
Wereldwijd heeft 3 % van de bevolking al te maken met ernstigere klachten door EMF
Er zijn officieel al 5% van de Nederlandse mensen elektrogevoelig en dit is een groeiende groep.
Volgens E. Aron is 15 tot 20% van de wereldbevolking een Highly Sensitive Person (HSP) of hoogsensitief persoon. Zij hebben de meeste kans om als eersten elektro-sensitief te worden.
Bij EHS is er het typische feit dat wanneer de de stralingsbron wordt weggehaald, de lichamelijke klachten verdwijnen.

Helaas door gebrek aan informatie weten alleen al meer dan 500.000 Nederlanders NOG NIET dat hun gezondheidsklachten worden veroorzaakt door straling overdosis.
https://sosstraling.nl/wat-is-straling/

EHS heeft een incubatie tijd eerst hebben de cellen nog een soort tolerantie t.o.v. straling maar er is een moment dat dit overgaat in elektro sensitief. Voorbeeld van iemand die opeens elekto sensitief wordt: https://www.youtube.com/watch?v=-G3CWrgDS5E

Het Antennebureau negeert 10.000 gepubliceerde onderzoeken naar biologische effecten van EMV en 28.000 gepubliceerde onderzoeken naar militaire toepassingen van EMV .

In juni 2018 blijken meer dan 40% van de mensen zich enige tot ernstige zorgen blijken te maken over straling. Zo’n 10 % van de bevolking neemt er zelfs maatregelen tegen. Bovendien houdt meer dan de helft van de mensen rekening met schadelijke effecten van mobiele telefonie op de lange termijn.
https://www.antennebureau.nl/organisatie/documenten/rapporten/2018/juni/12/eindrapport-informatiebehoeften-doelgroepen-antennebureau
https://stopumts.nl/doc.php/Berichten%20Nederland/11723/Antennebureau:%20Rapport%20Do

De Raad van Europa (2011) roept haar lidstaten op om:
– –Het voorzorgsbeginsel toe te passen betreffende elektromagnetische straling door o.a.
-het verlagen van de stralingsbelasting van de bevolking,
-het verlagen van de blootstellingslimieten,
-het voorzorgsbeginsel in acht nemen wat betreft de kwetsbare groepen als jongeren en kinderen en de ouderen,
-het niet toelaten van GSM’s, DECT-telefoons, draadloos internet in klaslokalen en scholen,
-het meer preventief te werk gaan bij het beoordelen van gezondheidsrisico’s.

Andere landen nemen in tegenstelling tot Nederland wel maatregelingen
– In Frankrijk is Gsm is op scholen verboden
https://stralingsbewustzuidkennemerland.nl/https://stralingsbewustzuidkennemerland.nl/2018/10/14/mobiele-telefoon-verboden-op-school-in-frankrijk-ook-iets-voor-nederland/
– De Europese Raad adviseert het verbod van Wifi en GSM op scholen om gezondheidsredenen van kinderen.
– De Raad -van Europa adviseert om Landelijk voorlichting te geven rondom dit onderwerp
– Dect-telefoons en Dect babyfoons zijn in Israël verboden om de veel te hoge schadelijke straling
– De Russische gezondheidsraad adviseert mensen onder de 18 jaar en zwangere vrouwen om totaal niet te bellen met een mobiel
– Een Mobiel of IPad voor kinderen tot 7 jaar verboden in België
– Op cypres informeert men de bevolking via een waarschuwingsspot voor de gevaren van EMV (straling Wifi, zendmasten en gsm)

Stedelijke burgerbestraling en de Grondwet
Op de vraag of het gedwongen bestralen van burgers zomaar mag, is het antwoord heel simpel ‘nee’. In Nederland is de lichamelijke onaantastbaarheid en eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de burger gewaarborgd in de Grondwet (artikel 10:1, 11,
20:1). Ook is de overheid verplicht conform grondwetartikelen 21 en 22 zorg te dragen voor bescherming en verbetering van het leefmilieu en om de volksgezondheid te bevorderen.

Grondwetartikelen
Artikel 10:1
1. Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer.

Artikel 11
Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.

Artikel 20:1
1. De bestaanszekerheid der bevolking en spreiding van welvaart zijn voorwerp van zorg der overheid.

Artikel 21
De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu.

Artikel 22:1
De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid.

https://www.earth-matters.nl/13/7084/grenswetenschap/wifi-vroeger-ingezet-als-wapen-in-oorlog-nu-consumentenproduct.html

Wat wij willen
In de aanloop naar de omgevingswet 2021 verzoeken wij de gemeente Leeuwarden, dringend, het voorzorgsbeginsel (Raad van Europa) in acht te gaan nemen. Wij willen dat de schadelijke stralingsnorm van 10.000.000 μW/m2 = 61V/M in eerste instantie verlaagd wordt naar 10 μW/m2= 0,06V/M (Salzburg).
Vervolgens streven we naar 1 μW/m2 want boven deze waarde treden al een uiteenlopende lijst aan biologische effecten op.

Wij willen geen 5G en we willen beschermd worden tegen de overdosis straling van G2 t/m 4G draadloze netwerken.

Wij willen zo spoedig mogelijk dat de overheid/gemeenten eerlijke voorlichting gaat geven aan de burgers in Nederland betreffende

EMV.
https://radiopaedia.org/articles/as-low-as-reasonably-achievable-alara

Een gsm doet het al prima met 0,06 microwatt/m2

(Delen uit) deze tekst mag gekopieerd en gebruikt worden (graag zelfs) voor eigen doeleinden.