Geweldige bijdrage en nieuwe site van Silvia Belgraver

Onze Overheid

Inmiddels heb ik het Actieplan Digitale Connectiviteit van de overheid gelezen. Er is in het 48 pagina’s tellende rapport welgeteld 1 alinea opgenomen over de zorgen die tijdens de internetconsultatie zijn geuit over de volksgezondheid. En naar aanleiding daarvan is er 1 actiepunt benoemd, namelijk het vastleggen van de blootstellingsnormen die eigenlijk al werden gehanteerd. Tot zover de volksgezondheid.

Verder vond ik het ook wel zorgwekkend om te zien dat er een Europese telecomrichtlijn aankomt die er voor zorgt dat operators toegang krijgen tot infrastructuur dat onder het beheer valt van overheden, inclusief straatmeubilair als lantaarnpalen en verkeerslichten. Dat betekent dus dat de gemeenten straks nog maar weinig te zeggen zullen hebben over de small cells die straks overal in het straatbeeld geplaatst zullen gaan worden.

Daarnaast wordt ook aangekondigd dat (naast de 700 MHz, de 3,5 GHz en de 26 GHz) ook de 66 GHz-band door Europa wordt voorgesteld als kandidaat voor 5G. En deze 66 GHz-band wordt waarschijnlijk dan ook nog eens vergunningsvrij (!) beschikbaar gesteld. Het beweegt nog niet echt de goede kant op helaas.

Zie voor het hele verhaal van Silvia Belgraver het onderstaand bericht.