De grote verrassing van Apple – Geen nieuwe producten met 5G-compatibiliteit

(Vertaald uit het Engels, origineel eronder)

18 september 2020

Door Dafna Tachover, directeur, CHD’s 5G en Wireless Harms Project

Dit jaar was de grote verrassing tijdens het jaarlijkse lanceringsevenement van Apple half september niet welke nieuwe producten ze aanboden, maar wat de nieuwe producten niet boden – geen van de nieuwe Apple-apparaten is compatibel met 5G.

Een jaar geleden bereikte Apple een overeenkomst met Qualcomme om zijn 5G-modems te kopen en nam het alle medewerkers van Intel’s 5G-modemafdeling in dienst. Het is duidelijk dat het ontbreken van 5G-aanpassingsvermogen in zijn producten niet het gebrek aan noodzakelijke technologie en analisten is. Dus waarom heeft Apple dit najaar zijn 5G-producten niet gelanceerd?

Apple gaf geen verklaring voor zijn beslissing, maar benadrukte dat zijn nieuwe producten 60% sneller zijn dan bestaande 4G LTE-netwerken.

Meestal wordt het lanceringsevenement van half september gevolgd door veel media-aandacht, maar dit jaar niet. De artikelen waren zeldzaam en de meeste probeerden het gebrek aan 5G-compatibiliteit te verklaren. Een van de genoemde redenen was het gebrek aan echt voordeel van 5G ondanks de massale uitrol en dat 5G-technologie ertoe kan leiden dat producten oververhit raken en de levensduur van de batterij afnemen. De teleurstelling van 5G blijkt uit talloze mediaartikelen en technische experts ontmoedigen klanten om 5G-telefoons te kopen en noemen 5G “een slechte grap”.

Dit jaar is het ook de eerste keer dat Apple tijdens zijn jaarlijkse evenement half september geen nieuwe iPhone heeft uitgebracht. In zijn rapport van juli aan zijn investeerders verklaarde Apple dat de iPhone 12 niet vóór oktober zou worden uitgebracht en gebruikte hij COVID als excuus. Er is echter geen indicatie wanneer Apple de iPhone 12 zal uitbrengen. Hoewel er aanwijzingen zijn dat Apple van plan is 75 miljoen 5G-telefoons uit te brengen, heeft Apple geen van de rapporten bevestigd. Zou het kunnen dat Apple 5G ook als een mislukking ziet en heeft besloten om op zeker te spelen en af ​​te wachten?

NOTE: Dat zou fantastisch zijn!! 

September 18, 2020

Apple’s Big Surprise — No New Products Include 5G Compatibility

By Dafna Tachover, Director, CHD’s 5G and Wireless Harms Project

This year, the big surprise during Apple’s annual mid-September launch event wasn’t what new products they were offering, but what the new products didn’t offer — none of the new Apple devices include 5G compatibility.

A year ago, Apple reached an agreement with Qualcomme to buy its 5G modems and hired all of Intel’s 5G modem department employees. Clearly, the absence of 5G adaptability in its products is not the lack of necessary technology and analysts. So, why didn’t Apple launch its 5G products this fall?

Apple didn’t provide an explanation for its decision, but emphasized that its new products are 60% faster than existing 4G LTE networks.

Usually, Apple’s mid-September launch event is followed by a lot of media coverage, but not this year. The articles were few and far between and most tried to explain the lack of 5G compatibility. Among the reasons mentioned were the lack of real advantage of 5G despite its massive rollout and that 5G technology may cause products to overheat and drain battery life. The disappointment from 5G is evident from numerous media articles and tech experts are discouraging customers from buying 5G phones, calling 5G “a bad joke.”

This year is also the first time Apple didn’t release a new iPhone during its mid-September annual event. In its July report to its investors, Apple stated that the iPhone 12 would not be released before October, and used COVID as the excuse. However, there is no indication when Apple will release the iPhone 12. While there are indications that Apple is intending to release 75 million 5G phones, Apple hasn’t confirmed any of the reports. Could it be that Apple also sees 5G as a failure and has decided to play it safe and wait?

3 gedachten over “De grote verrassing van Apple – Geen nieuwe producten met 5G-compatibiliteit

 1. Goed gebaar maar ik zou meer van reden willen weten. Hoe komen wij daar achter?
  Gisteren in het webinar hoorde ik ook wat meer over het vermarkten van de frequentie banden.
  De uitgegeven frequentiebanden zijn de 4G plus banden. Dit heeft te maken met de sterkte van de frequentiebanden. Wat je ziet in de media ziet is dat er door de providers wordt geadverteerd met 5G maar het is in wezen 4G plus.
  Hoe zou de reclame codecommissie hier over denken? Ik ga hier actie op ondernemen.

 2. Apple gaf geen verklaring voor zijn beslissing, maar benadrukte dat zijn nieuwe producten 60% sneller zijn dan bestaande 4G LTE-netwerken.
  Maken zij misschien gebruik van twee frequentiebanden tegelijk om de data sneller te verzenden, zoals het 4,5G (5G light) netwerk van Proximus? Dit samen met nog snellere processoren in de smartphones kan zorgen dat alles sneller werkt.

 3. Als dit echt zo is, dan is dat geweldig nieuws, maar je weet het maar nooit!! In ieder geval een positief bericht in deze moeilijke tijden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *