18.000 handtekeningen tegen 5G en voor een verlaging van de norm zijn afgeleverd bij de Tweede Kamer in Den Haag!

 


Onze mooie Petitie met meer dan 18.000 handtekeningen is een paar weken geleden overgedragen door Marc Adil Kengen aan de actiegroep 5G Den Haag onder leiding van Petra Groot en Georgette Polderman. Zij hebben afspraken gemaakt met de Tweede Kamer en het Ministerie EZK, waar het antennebeleid onder valt, wanneer en hoe de petitie aan te leveren. Ook hebben ze een aantal super mooie medestanders bereid gevonden (zie foto) om deze aanbieding te ondersteunen. Het was een geslaagd event en het fundament van een sterkere landelijke beweging. Diepe dankjewel, en héél veel respect voor iedereen die bij dit belangrijke evenement was!! Het zijn teveel namen om op te noemen, maar misschien ga ik later tóch nog een poging doen….

        

Zowel de demonstratie als de petitie overdracht was een groot succes! Tijdens de overhandiging heb ik mee buiten gestaan met een fijne groep enthousiastelingen in een kleine demonstratie. De door Antonia Holthuizen bedachte slogan ‘HOE MINDER BEREIK, HOE MEER VERBINDING’ liet ons hart meezingen. De overhandiging van de petitie is namens Verminder Electrosmog door Rob Verboog verzorgd. Georgette heeft naast de Petitietekst zelf, de volgende tekst/overweging overgedragen. 8 Ministers waren hierbij aanwezig en stelden héle goede vragen.

Marloes van Mensvoort

 

Durf te Kiezen

We staan voor een fundamentele keuze in het vormgeven van onze toekomst. Gaan we naar nog meer technologie en een steeds verdergaande robotisering van onze samenleving of kiezen we voor menselijke waarden zoals een verbinding met de natuur (herstellen), stilte/rust en authentieke connecties. De keuzes uit ons hart.

Vrijwel alle moeders kiezen voor het laatste zoals ook een extreme meerderheid van alle vaders. We zien onze kinderen achter hun beeldschermen verdwijnen en ook zien we dat ze hier zelf ook niet gelukkiger van worden. Ze zijn verslaafd gemaakt en de massa wordt onverschillig.

Telecom heeft een steeds grotere vinger in de pap als het gaat om het vormgeven van onze toekomst. Het lijkt net alsof zij de enige speler is. Met slimme marketinghypes worden we keer op keer verleid om hun speeltjes te kopen en verleidt door miljarden knielt de overheid telkens door haar benen om het noodzakelijke netwerk hiervoor te faciliteren. Wat nu als we zeggen dat het genoeg is? Als we het draadloze sprookje niet langer als onze toekomst willen. We het zo meer dan voldoende vinden.

Dan zijn we niet de enigen. Inmiddels hebben 26 staten in de VS en vier kantons in Zwitserland en Brussel, Genève, Brussel en Florence de uitrol van 5G een halt toe geroepen.

Naast bovengenoemde ongewenste effecten, is ook het leven in de straling als die van een magnetron welke steeds harder aan gaat in onze leefomgeving, niet wat we voor onze toekomst wensen. Op dit moment trekken meer dan 2000 wetenschappers aan de alarmbel betreffende door onze overheid genegeerde maar totaal onverantwoorde gezondheidseffecten van Elektro Magnetische Straling zoals van Wifi, Dect en zendmasten. Nog een extra netwerk uitrollen met nog veel meer zendantennes dan tot nu toe is onverantwoord wat betreft onze gezondheid.

Hierom willen wij een lagere stralingsnorm, eentje welke in Salzburg wordt aangehouden. Hierbij is draadloze techniek wel mogelijk, maar wel beperkter en dit zal anders moeten/mogen worden vormgegeven. Er zijn dan geen schadelijke stralingen meer en de techniek wordt schoon. Er komt dan een hart bij. Knappe koppen mogen deze aantrekkelijke toekomst nog gaan vormgeven en wij komen u graag helpen.

Durft u te kiezen of kijkt u weg?

Gaat Nederland haar eigen toekomst vormgeven, door het creëren van een leefomgeving dienend aan onze hoogste menselijke waarden, of laat ze dat ook in de toekomst door Telecom doen.

Wij willen:

– Hanteren van een lagere stralingsnorm. (maximaal 10 microwatt per m2, de enige norm die de gezondheid respecteert).

– Dat per direct gestopt wordt met verdere uitbreiding van een netwerk en er géén 5G komt, vóórdat de schadelijke (gezondheids-) effecten t/m 4G helder zijn en uitgebreid zijn geëvalueerd door onafhankelijken. Géén uitrol 5G.

– Eerlijke voorlichtingscampagne over de bestaande straling net zoals met roken is gebeurd en zoals ook de overheid van Cyprus verzorgt.

– veel meer aandacht en inzet op alternatieve communicatiemethoden welke de gezondheid en het welbevinden van de mens respecteert.

‘Minder beeldschermen, minder straling, minder robotisering, meer natuur en authentieke connectie’

 

Is de overheid een bedrijf of een rechtstaat?

 

Grondwet

We beroepen ons op grondwetsartikelen: 10:1, 11, 21, 22:1

Artikel 10:1
1. Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer.

Artikel 11
Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam

Artikel 21
De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu.

Artikel 22:1
De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid”

Dankuwel!

Namens de kinderen van de toekomst