Klacht bij de ombudsman over het Ministerie van Economische zaken.

In onze facebookgroep Straling en Zo proberen we met elkaar een constructieve sfeer te  behouden / creëren. Hierdoor ontstaan er, ondanks de misère, pareltjes…. Mensen die de waarheid blijven zien, in hun eigenwaarde blijven en de verantwoordelijken aanspreken.

Zo heeft vanmorgen Jolanda van den Berg een officiële klacht ingediend bij de Ombudsman tegen het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Ligt het kantelpunt van 5G bij 3.000.000 doden, 10 wetenschappelijke onderzoeken of 1000 handtekeningen tegen straling? Jolanda van den Berg vraagt het, krijgt geen antwoord en haar officiële klacht ligt nu bij de Ombudsman

Geachte Ombudsman,

Hierbij wil ik een klacht indienen tegen het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Omtrent het onderwerp straling (incl. 5G) en gezondheid verwijt ik dit ministerie de volgende zaken:

1. Het geven van valse voorlichting
2. Het niet verstrekken van gevraagde informatie en het bewust vertragen van de communicatie
3. Belangenverstrengeling binnen het ministerie

Mijn achtergrond

Na mijn HTS-elektrotechniek heb ik gewerkt bij KPN, waar ik projectmanager was voor de bouw van GSM, dat toen nog niet in dienst was. Ik was verantwoordelijk voor de bouw van huisjes, masten, antennes, apparatuur en kabels.
Zelf ben ik inmiddels zeer gevoelig voor straling en heb daardoor dan ook behoorlijke gezondheidsproblemen en leef al bijna 2 jaar zonder enige vorm van inkomen. Zelf heb ik een telefoon met snoer op een vaste lijn en ook internet gaat bij mij via een draad. Mijn wifi staat altijd uit en mijn mobiel heb ik opgezegd. De straling van diverse buren heeft ervoor gezorgd dat ik nu al weken regelmatig op de bank slaap i.p.v. in bed. Het is dan ook zeer aannemelijk dat met de uitbreiding van bestaande systemen en de komst van 5G de overlast alleen maar groter wordt.
Afgelopen jaar heb ik me verdiept in hoogfrequente straling. Ondanks dat ik zelf stralingsgevoelig ben, heb ik geprobeerd met een open blik te kijken.
Ik heb mijn bevindingen in een rapport uitgebracht.

1: Het geven van valse voorlichting

1.1: Gezondheidsgevolgen wel aangetoond
Wereldwijd zijn er honderden onderzoeken die de schadelijke gevolgen van straling hebben aangetoond en een deel van de verslagen is op internet in te zien. Er is echter niet één onderzoek dat bewijst dat het veilig is. Toch geeft Economisch Zaken en Klimaat keer op keer aan dat er geen aanwijzingen zijn dat de straling van mobiele communicatie leidt tot gezondheidsklachten. Mijn vraag om die rapporten in te zien is beantwoord met een link naar wat summiere, niet wetenschappelijke samenvattingen.
Omdat het toegeven dat er mogelijke gezondheidsrisico’s zijn, zou leiden tot het uitvoeren van het voorzorgsbeginsel, houdt Economisch Zaken en Klimaat vast aan hun leugen.

1.2: De veiligheidslimiet
De overheid heeft het over een veiligheidslimiet, waarbij wordt gesteld dat als het stralingsniveau daaronder blijft, dat het dan veilig is. De veiligheidslimiet die Economisch Zaken en Klimaat gebruikt is helemaal niet gebaseerd op veiligheid, maar op het feit of 5G kan werken. Dit is door de voorzitter van de ICNIRP (die de norm bepalen) aangegeven tijdens een gemeenteraadsvergadering van de gemeente Den Haag. Dat de veiligheidslimiet niet is gebaseerd op veiligheid voor de gezondheid wordt ook duidelijk door het feit dat nu met slechts 0,03% van de straling van de veiligheidslimiet er al naar schatting 3% van de bevolking gezondheidsklachten a.g.v. de straling ondervindt.
De straling zal de komende paar jaren zo’n 1600x het huidige stralingsniveau worden, volgens sommige zelfs 15.000x. Er zal dan een veel groter percentage van de bevolking gezondheidsproblemen ondervinden. De term “veiligheids”limiet insinueert een veiligheid die er dus niet is.

1.3: De frequenties
In de geschriften die de overheid hanteert, wordt voor 5G over 3 frequenties gesproken, n.l.:
• 700 MHz
• 3,5 GHz
• 26 GHz
De eerste twee zouden werken in de frequenties de reeds bestaande mobiele communicatie en wifi. De 26 GHz zou pas “over een tijdje” komen.
In Den Haag en Eindhoven worden inmiddels al 5G testen gedaan in de 60 GHz. Dit is dus een veel hogere frequentie met een veel hogere energie. Deze frequentie, waar mensen in deze twee steden nu al aan blootgesteld worden, wordt overal verzwegen. Het is alleen vindbaar op de site van antennebureau.
Ook in het rapport “veldsterktemetingen op 5G-testlokaties” is de 60 GHz verzwegen. Niet vertellen is in dit geval ook een vorm van liegen.
De frequenties 26 GHz en 60 GHz worden grotendeels doodgezwegen. Echter wanneer wordt gesproken over de mate van het lichaam binnendringen, dan is het argument dat de straling niet zo ver in het lichaam kan binnendringen, omdat 5G met een veel hogere frequentie werkt.

1.4: Techniek
Omdat de laagste twee frequenties hetzelfde zijn als de reeds in gebruik zijnde frequenties, gaat Economisch Zaken en Klimaat ervan uit dat er niet meer overlast te verwachten is dan bij 3G, 4G en Wifi. 5G is echter een andere techniek van verzenden met meer energie en meer gepulseerd. En juist dat pulseren lijkt de meeste gezondheidsproblemen te geven.

1.5: Metingen
De officiële metingen die er zijn, zijn te ver van de bijzondere bronnen en het aantal metingen is te weinig. Ondanks de mogelijke gevaren van 5G en interesse van de bevolking hiervoor, zijn er nog geen relevante metingen inzichtelijk gemaakt. Dit punt wordt in mijn rapport middels diverse voorbeelden aangetoond.

1.6: Verantwoordelijk
Ondank het feit dat alle informatie in oorsprong niet is opgeleverd door Economisch Zaken en Klimaat zelf, maar door de Gezondheidsraad, de ICNIRP en andere informatiebronnen, is het de verantwoording van Economisch Zaken en Klimaat om de betrouwbaarheid te waarborgen, zeker omdat zij zelf steeds naar deze bronnen verwijst. Economisch Zaken en Klimaat is veelvuldig gewezen op de incorrectheid van de informatie, maar blijft ernaar verwijzen.
2: Het niet verstrekken van gevraagde informatie en bewust vertragen van de communicatie.

Omdat ik mijn onderzoek zo neutraal mogelijk probeerde te houden, heb ik ook het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat enkele vragen gesteld. Zo probeer ik de onderzoeken te bemachtigen die de overheid gebruikt voor hun besluitvorming, onderzoeken die zouden aantonen dat het niet gevaarlijk is. De overheid houdt mij al maanden aan het lijntje en beantwoord mijn vragen niet.

Ik heb twee mails gestuurd:
1. Een mail t.b.v. Economisch Zaken en Klimaat met 8 vragen (24-06-2019)
2. Een mail t.b.v. Volksgezondheid met de vraag wat zij (Volksgezondheid) had gedaan binnen straling en gezondheid. (01-08-2019)

Hier een overzicht van de communicatie:
Op 24 juni heb ik een uitgebreide mail gestuurd met daarin 8 vragen.
Op 26 juni heb ik een bevestiging gekregen van Economisch Zaken en Klimaat en ik zou uiterlijk 7 augustus (30 werkdagen) antwoord krijgen.
Rond 8 augustus nog niets ontvangen en heb ik gebeld. Mijn mail had op een andere afdeling gelegen en ik zou spoedig iets horen.
Op 12 augustus kreeg ik de volgende mail:

Die excuusbrief heb ik nooit gehad, maar persoonlijk vind ik dat het minst belangrijk. Weer werden er enkele weken bij gesmokkeld.
Op 11 september ontving ik een antwoordmail. Het was zo’n mail bestaande uit een aantal standaard stukjes aan elkaar geplakt. Door de tekst “mede namens de minister voor Medische Zorg en Sport” ging ik er vanuit dat het een antwoord was op mijn mail aan Volksgezondheid, waarvan ik inmiddels wist dat die ook was doorgestuurd aan Economisch Zaken en Klimaat.
Op 16 september heb ik dus weer gebeld omdat ik geen antwoord had op mijn 8 vragen. Toen bleek dat het antwoord wat ik al had gekregen dus het antwoord was op mijn 8 vragen. Na 12 weken wachten werd ik afgescheept met een standaardmail.
Ik heb een mail teruggestuurd met dat wat ik ( met wat creativiteit) als hun antwoorden had gelezen. (zie bijlage 1) Ik wou het initiatief in eigen handen krijgen, dus heb ik in de mail aangegeven dat ik hun (door mij verzonnen) antwoorden als definitief zou beschouwen als ik voor 1 oktober 2019 geen tegenbericht had ontvangen. En er kwam geen enkele reactie.
Om te voorkomen dan Economisch Zaken en Klimaat zou aangeven dat de mail nooit ontvangen was, heb ik tussendoor bij de algemene ingang van Rijksoverheid de vraag neergelegd of mijn mail was aangekomen. Voor de beantwoording hiervan, moet ik eerst weer 6 weken wachten.
De andere mail overigens die door mij expliciet gestuurd is aan het ministerie voor Volksgezondheid, is tegen mijn zin in doorgestuurd op 6 augustus naar Economisch Zaken en Klimaat. Economische Zaken en Klimaat heeft diezelfde dag (6 augustus) de mailontvangst bevestigd en binnen 6 weken een antwoord beloofd, maar het antwoord is nooit gekomen.
Economisch Zaken en Klimaat lijkt maar tijd te rekken als het om communicatie gaat, maar de bouw gaat door in rap tempo. Inmiddels is 5G in dienst en net als andere stralingsgevoeligen ben ik de wanhoop nabij. Ik ben een groot voorvechter van dingen netjes en zonder geweld op te lossen. Maar dit is een oneerlijk spel geworden en wij tegenstanders van straling lijken hierin geen enkel recht te hebben. Dit noemen wij een dictatuur.

3: Belangenverstrengeling binnen Economisch Zaken en Klimaat

Als we kijken naar de uitrol van 5G, hebben we te maken met twee tegenstrijdige belangen.
• Het economisch belang: Nederland moet voorop lopen in technologie van de toekomst (veel straling)
• Het gezondheidsbelang: Straling moet binnen een veilige norm blijven (weinig of geen straling)
Je zou verwachten dat het economisch belang bij Economische Zaken en Klimaat ligt en het gezondheidsbelang wordt behartigd door het ministerie van Volksgezondheid. Hierdoor zou een gezonde wisselwerking kunnen plaatsvinden. Echter al mijn vragen over gezondheidseffecten zijn direct naar Economische Zaken en Klimaat gestuurd. Economische Zaken en Klimaat moet dus de gezondheidsbelangen behartigen, terwijl dit lijnrecht staat tegenover de hoofddoelstellingen van Economische Zaken en Klimaat zelf, wat het stimuleren van de digitalisering is. Hier is dus sprake van belangenverstrengeling. Economische Zaken en Klimaat kan niet beide belangen behartigen en zal dus logischerwijs kiezen voor de economische belangen. Dit heeft tot gevolg dat binnen de overheid er niemand is die de gezondheidsbelangen behartigt. Andere ministeries en de bevolking vertrouwen daar echter wel op.
Mijn verzoek
Ik verzoek u dan ook de zaak goed te onderzoeken en hierbij in overweging te nemen, dat stralingsgevoeligen nu al nergens meer veilig zijn en nooit een eerlijke kans hebben gekregen zich te verdedigen.
Mijn voedselallergie is geen probleem, zelfs restaurants moeten mij kunnen vertellen wat ik eet.
Mijn parfumallergie is geen probleem, zolang ik maar de juiste producten koop en mijn gasten vraag geen parfum te gebruiken.
Mijn rookallergie is geen probleem, want ik mag zelf bepalen of er in mijn huis gerookt wordt.
Maar mijn stralingsallergie zorgt ervoor dat ik zelfs in mijn eigen huis niet veilig ben en dat ik ook elders geen enkele veilige plek kan vinden. En nu 5G landelijk in dienst is (bij slechts 1 provider) heb ik al last. Vannacht een uur lang als een gek liggen trillen en de komende weken wordt deze 5G nog ruim opgeschroefd. En daar komen straks nog andere providers bij. Het voelt letterlijk als een marteling. Maar Economische Zaken en Klimaat laat mij bewust lijden, terwijl het heel eenvoudig is om de straling in ons land te verminderen.

Ik heb me in deze brief beperkt tot feiten die ik u op uw verzoek kan aantonen. Om de brief overzichtelijk te houden heb ik de meeste bewijsstukken niet bijgevoegd, maar ik wil u deze met alle plezier toesturen.

Voor de eerste twee punten:
1. Het geven van valse voorlichting
2. Het niet verstrekken van gevraagde informatie en het bewust vertragen van de communicatie
heb ik u mijn ervaringen gedeeld, maar ook andere tegenstanders van straling en/of 5G hebben soortgelijke ervaringen.

Met vriendelijke groeten,

Jolanda van den Berg

Geachte heer / mevrouw Safeer, Bijlage 1
Van uw collega dhr. Rufi begreep ik dat dit het antwoord was op mijn mail van 24-6-2019 (en dus niet van die van 5 augustus). Deze had ik niet gezien als antwoord op mijn mail, omdat deze werkelijk niet één van mijn vragen beantwoord. Uw antwoordmail is niet meer dan een opsomming van linken die eenvoudig op internet te vinden zijn. Als deze toen niet een antwoord gaven, doen ze dat nu ook niet. Na 12 weken wachten heeft Economische Zaken en Klimaat mijn vragen afgedaan met deze standaard mail.
Deze week ben ik flink aan het puzzelen geweest en tussen de regels door lezend denk ik toch uw antwoorden te hebben gevonden:

1:
Mijn vraag: Hoe zijn de onderzoeken waarop u alles baseert (dus niet alleen conclusies) door mij op te vragen?
Uw antwoord: Economische Zaken en Klimaat heeft geen enkel onderzoek dat de veiligheid bewijst, noch een die de onveiligheid kan ontkennen, anders had Economische Zaken en Klimaat mij die link wel toegestuurd.

2:
Mijn vraag: Op welke basis worden alle uitspraken van stralingsgevoeligen en wetenschappers die beweren dat straling gezondheidsrisico’s heeft, weerlegd?
Uw antwoord: Bewijzen wereldwijd dat straling schadelijk is, worden in uw mail niet weerlegd. Hieruit concludeer ik dat uw ministerie de conclusies van deze rapporten bevestigt.

3:
Mijn vraag: Waarom wordt de norm niet naar beneden bijgesteld?
Uw antwoord: Deze vraag is in feite inmiddels al door de ICNIRP beantwoord. Zij hebben aangegeven dat de norm niet naar beneden bijgesteld kan worden, omdat 5G dan niet zou kunnen functioneren.

4:
Mijn vraag: waarop zijn de veiligheidsnormen gebaseerd?
Uw antwoord: De veiligheidsnorm is dan ook: het stralingsniveau dat nodig is om 5G goed te laten functioneren. Met de uitspraak van de ICNIRPP zoals genoemd onder 3, hebben zij bevestigd dat de norm op geen enkele manier is gebaseerd op veiligheid voor gezondheid.

5:
Mijn vraag: Welke maatregelen neemt de overheid om mij te beschermen tegen straling?
Uw antwoord: De overheid neemt geen enkele maatregel om burgers te beschermen tegen straling.

6:
Mijn vraag: Waarom zijn er geen stralingsarme ruimtes, zoals er ook rookvrije ruimtes zijn?
Uw antwoord: De overheid maakt geen stralingsvrije ruimten, omdat de bevolking dan zou gaan beseffen dat straling gevaarlijk is en de overheid heeft juist als doel om de bevolking onwetend te houden als het stralingsrisico’s betreft.

7:
Mijn vraag: Welke maatregelen neemt de overheid om uitbreiding van het huidige stralingsniveau te voorkomen en zelfs te verminderen?
Uw antwoord: De overheid neemt geen enkele maatregel om de straling te beperken, terwijl de schadelijkheid is aangetoond en door Economische Zaken en Klimaat is bevestigd. Daarmee staat de overheid toe dat gevaarlijke straling voor de meest nutteloze toepassingen wordt gebruikt en stuurt daarmee bewust aan op een ongezonde bevolking.

8:
Mijn vraag: Waarom wordt het gebruik van bekabelde verbindingen niet door de overheid gestimuleerd?
Uw antwoord: Bekabelde verbindingen worden niet gestimuleerd, omdat Economische Zaken en Klimaat ook daarmee de schadelijke gevolgen van straling zou onderschrijven.

Wanneer ik op 1 oktober 2019 geen correctie op de door mij geïnterpreteerde antwoorden op mijn vragen heb ontvangen, bevestigt u het met mijn stellingen eens te zijn en beschouw ik het bovengenoemde als uw antwoord op mijn vragen.

Daar ik nu al mijn vragen zelf heb moeten beantwoorden, stel ik nog één nieuwe vraag, waarvan ik van u vraag om deze te beantwoorden: Alles kent een kantelpunt. Zo moet er ook een kantelpunt zijn waarop het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat bereid is om 5G te stoppen. De vraag is dan ook waar dit kantelpunt ligt, zodat wij als tegenstanders van 5G weten wat wij u moeten aanreiken om een stop af te dwingen. U bent geheel vrij hoe u dit kantelpunt wilt uitdrukken. Dit kan bijvoorbeeld zijn: 3.000.000 doden, 10 wetenschappelijke onderzoeken, 1000 handtekeningen tegen straling,……

Graag hoor ik van u het antwoord op de zojuist gestelde vraag en eventuele correcties op de door mij geconcludeerde antwoorden op de vragen uit de vorige mail.

Met vriendelijke groeten,
Jolanda van den Berg