Proefproces

Brenda vraagt aandacht voor hetzelfde thema via een andere (dappere) weg. Wij ondersteunen haar waar mogelijk graag in deze actie. Want het is natuurlijk in het belang van ons allemaal! Ook als je zelf (nog) geen klachten ondervindt van straling.

 

ele

 

Oproep: Medestanders gezocht voor proefproces tegen de Nederlandse staat

Verhaal van Brenda

Sinds een aantal jaren heb ik dusdanig ernstige elektrosensitiviteits gezondheidsklachten, veroorzaakt door intensieve overbelasting van stralingsbronnen in mijn omgeving, dat ik niet normaal meer kan functioneren in de maatschappij. Dat betekent: niet kunnen werken, wonen en recreëren zoals ik zelf zou willen, omdat ik geen elektromagnetische velden (EMV) en straling van o.a. draadloze apparatuur, mobiele telefoons en zendmasten meer kan verdragen. En deze zijn overal! De overheid strijkt hier miljarden voor op, maar dit gaat ten koste van mijn gezondheid en mijn leven.

Ik heb contact gehad met een advocaat over een mogelijk (proef-)proces tegen de Nederlandse staat. Dit i.v.m. de ernstige gezondheidsklachten en ontregeling van een normaal leven die ik, en u wellicht ook, ondervind van de ongebreidelde blootstelling aan EMV door onder meer zendmasten voor telefonie en hulpdiensten. Nog steeds worden zij in overmate bijgeplaatst, waarbij nu ook 4G wordt uitgerold.

Deze straling en velden hebben niet alleen invloed op de mens, maar ook op dieren (bijvoorbeeld afname van bijen, vogels en andere dieren die via magnetische velden hun weg vinden) en planten en bomen.

Ik ben het zat! U ook? Ik heb geen zin meer om weggestopt te zitten en mijn gezondheid te laten aantasten, omdat ‘men’ vindt dat iedereen overal moet kunnen bellen en internetten.

Ik zou graag een rechtszaak / proefproces beginnen om dit onrecht aan de kaak te stellen. Ieder mens heeft recht op een gezonde leefomgeving, en dat wordt nu niet gewaarborgd door de overheid

Wie doet er mee?

 

Wat?

Een proces zou een belangrijk signaal zijn aan de overheid en telecomindustrie, en met hoe meer mensen we zijn, hoe sterker de zaak wordt. Ook niet onbelangrijk hoe kleiner het bedrag wordt dat we investeren. (Bijvoorbeeld: met 100 mensen kunnen we met € 250 p.p. al een hele goede start maken).

Let op: mensen die niet genoeg financiële middelen hebben om zelf deel te nemen aan het proces, maar dit wel in naam of met hun ervaringsverhaal willen ondersteunen, worden ook nadrukkelijk gevraagd te reageren!

Ook zoek ik een sponsor voor het proces. Dit kan bijvoorbeeld een bedrijf of instelling zijn, of een particulier die dit initiatief ondersteunt. Naar wens kan deze sponsor veel naamsbekendheid krijgen in de loop van het proces.

 

Welk doel?

Mijn aanklacht tegen de overheid luidt als volgt:

Ik word ongewenst en ongevraagd bestraald met gepulste elektromagnetische velden voor mobiele communicatiedoeleinden, die een biologisch effect hebben op mij, anderen en de natuur. Mijn huis en lichaam worden zonder mijn toestemming doordrongen met deze straling.

Vooraf is niet wetenschappelijk aangetoond dat er geen schadelijke effecten zijn op de mens, noch de natuur. Wel is inmiddels aangetoond dat er biologische effecten optreden in het lichaam, zoals in de hersenen, het bloed, de huid, ogen, weefelcellen, het DNA etc.

Hiervan ben ik vooraf niet op de hoogte gesteld, noch heb ik daarvoor toestemming gegeven. Gezien het feit dat deze velden nu overal aanwezig zijn, wordt mij geen keuze gelaten om al dan niet mijn lichaam te laten doordringen met deze straling.

Op deze manier wordt mijn recht op de onaantastbaarheid van mijn lichaam geschonden, wat niet overeenkomstig is met de wet (artikel 11 in de Grondwet).

 

Ik zou het proces graag door willen voeren tot aan het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Een proefproces zou tevens, mede door de publiciteit rondom zo’n zaak, een belangrijk signaal afgeven aan de samenleving, waarbinnen veel mensen (nog) niet op de hoogte zijn van de mogelijke gevolgen van blootstelling aan draadloze technieken.

Wie doet er mee? Of kent u mensen die misschien geïnteresseerd zijn? Of heeft u wellicht een rijke tante die nog een goed doel zoekt? 😉
U kunt contact opnemen met Brenda via e-mailadres: proefprocesemv@hotmail.com en neem een kijkje op haar website http://www.proefprocesemv.nl/

Graag tot horens namens,
Brenda de Jong