Verminder Electrosmog aanwezig bij Landelijke Contactdag Stichting EHS

Verminder Electrosmog aanwezig tijdens landelijke contactdag Stichting EHS

Op zaterdag 7 april a.s. organiseert Stichting EHS een landelijke contactdag
van 9:30 – 16:00 uur in Spijk (bij Gorinchem).

Er wordt o.a. uitgebreid ingegaan op de ontwikkelingen rond 5G
(techniek, gezondheidseffecten, uitrol).

Tevens vindt er ook een paneldiscussie met deskundigen plaats over de gewenste aanpak en samenwerking tussen de stralingsbewuste organisaties en strategische aspecten.

 

Voor meer info en inschrijving,
zie www.stichtingehs.nl