Gemeenteraad Utrechtse Heuvelrug stemt UNANIEM tegen slimme lantaarnpalen

“Historisch Besluit”

Gemeenteraad Utrechtse Heuvelrug stemt UNANIEM tegen slimme lantaarnpalen

Dankzij de inspanningen van de werkgroep “Stralen doen we liever zelf” werd op 19 februari j.l een speciale Raadsinfobijeenkomst georganiseerd om raadsleden, wethouder en ambtenaren te informeren over de gezondheidsrisico’s van straling.


Gestemd voor lantaarnpalen zonder franjes

Eerder had gemeente Utrechtse Heuvelrug (o.a. Driebergen, Doorn, Maarn, Leersum) het voornemen geuit “slimme lantaarnpalen” te willen gaan aanbesteden, d.w.z. lantaarnpalen uitgerust met 4G/Wifi, 5G en ook camera’s. Niet alleen vanwege privacy, maar ook vanwege stralingsrisico’s kwam hiertegen volop bezwaar vanuit de bevolking en startte de werkgroep “Stralen doen we liever zelf” een succesvolle petitie.

Tijdens de raadinfobijeenkomst werd o.a. het woord gevoerd door Hugo Schooneveld, Rob Verboog en Carolien Schooneveld. Volop werden goede vragen gesteld door de aanwezige raadsleden. Ook hier was opvallend en triest dat de uitgenodigde spreker namens de Economic Board Utrecht alle “slimme toepassingen” besprak, maar werkelijk niets wist over de gezondheidsrisico’s van straling………… Voor ons ideaal en voor de raadsleden een oogopener!


SPG, CU en VVD goed geïnformeerd
Door SGP, CU en VVD waren vooraf al (concept) amendementen ingediend o.b.v. het gezondheidsrisico door straling. De raadinfobijeenkomst liep flink uit, vooral doordat op een constructieve wijze met alle partijen werd overlegd: men wilde de regie in eigen hand houden en de lantaarnpalen inderdaad niet voorzien van stralingsapparatuur.

Uiteindelijk werd men het in beginsel eens en zou men streven naar een definitief raadsbesluit op 8 maart, waarvoor de wethouder en partijen een tekst zouden gaan maken.


Unaniem besluit op 8 Maart
Op 7 maart waren alle partijen het eens, zodat op 8 maart UNANIEM de gemeenteraad het besluit nam uitsluitend lantaarnpalen aan te gaan besteden t.b.v. licht en 4g/Wifi en 5G uit te sluiten!

In meerdere opzichten is dit een historisch besluit:

  1. Gemeenteraden nemen niet vaak een unaniem besluit

  2. De gezondheidsrisico’s van straling werden door alle partijen onderkend en vormden de basis voor dit besluit, naast het privacy-aspect.

  3. De gemeente als “lagere overheid” neemt de regie en verantwoordelijkheid en blokkeert de ongecontroleerde uitrol van wifi en 5G.

  4. Het heeft dus zin te ageren tegen voorgenomen Wifi/smart city/5G – plannen! Dit besluit heeft een precedentwerking.

Voor een korte(2,5 minuut) impressie van de Raadsinfobijeenkomst zie de video op:https://youtu.be/gGkje7o24m0.

Voor een samenvatting van 20 minuten zie de video op: https://www.youtube.com/watch?v=2Sw9MJZHacE&feature=youtu.be

Als je van alles wilt genieten (2,5 uur):  https://www.youtube.com/watch?v=-ITJIbQwMOI&t=5s.

Vriendelijke groet,
Rob Verboog