Het gaat niet om het beheersen van een ziekte… het gaat om totale controle en het wezenlijk mens-zijn.

A group of children running outside

Mirjam van der Hart:

Deze wereld, zoals die nu wordt gecreëerd is niet de mijne. Ik zie een andere toekomst voor mijzelf en voor vele anderen met mij. Mijn beeld van de mensheid en de toekomst wijkt sterk af van de huidige ingezette koers. Steeds minder kan ik me verbinden met de angstzaaierij en de muilkorfcultuur.

Ik zie vrijheid, liefde, compassie en verbinding. Ik zie een bloeiende aarde met blije dieren in de vrije natuur. Ik zie mooie kinderen met liefdevolle ouders. Leefgemeenschappen met mensen die elkaar opbouwen en ondersteunen. Ik zie vrije mensen die zingen, dansen en zich verbinden met anderen.

De huidige maatschappij is voor mij een schreeuwend contrast met mijn innerlijke drijfveren en met mijn mens-zijn. Zozeer dat ik maatschappij mijdend aan het worden ben. Gelukkig leef ik in een klein dorp in de polder, waar muilkorven nog niet tot het vaste straatbeeld behoren. Mijn werk is een toevluchtsoord, waar ik lieve bejaarden omhels en knuffel. Al mijn vrienden zijn gelukkig vrije geesten die zich niet bang laten maken en waar ik mee kan zijn zonder rare afstandsperikelen.

Het stemt me dankbaar en gelukkig dat ik geen gebruik hoef te maken van het openbaar vervoer. Dat het me tot nu toe is gelukt om alle verplichtingen te omzeilen. Want weet je, ik weiger gewoon. En zelfs onder de grootste druk zal ik nooit instemmen met een vaccin. Nooit! Ook niet als dat betekent dat mijn vrijheden mij ontnomen worden of dat ik niet meer mag werken. Mijn systeem zit niet te wachten op een gifspuit vol meedogenloos kwaad.

De strijd om de vrije geest en om de essentie van het menselijk leven is losgebarsten. Het gaat niet om het beheersen van een ziekte… het gaat om totale controle en het wezenlijk mens-zijn. Ik vrees dat er na het nemen van het vaccin geen weg meer terug is naar de Bron. Het contact met de ziel… met het hoger zelf zal onmogelijk worden. Mensen die hiervoor kiezen worden ontdaan van hun hoogste waarde. Het prachtige oorspronkelijke wezen wordt onbereikbaar gemaakt.

Alles waar ik voor leef en besta… mijn hoogste vorm en diepste liefde… het is me te heilig. Liever verlies ik dit lichaam, dan afgesneden te worden van wat ik ten diepste ben. Een Bronwezen.
En met mij vele anderen, die dit zo voelen. De groep die zich bewust is van het gevaar groeit steeds groter. Lieve jij… lieve vriend… denk vrij! Nu het nog kan!!

In liefde,
Mirjam

Eén gedachte over “Het gaat niet om het beheersen van een ziekte… het gaat om totale controle en het wezenlijk mens-zijn.

 1. Hallo Mirjam! Goed om te lezen dat er nog onafhankelijk denkende mensen zijn! Er zijn gelukkig velen (en veel meer dan we denken) die op dezelfde lijn zitten. Ja, we zijn vrije mensen, dat is een recht – en ook een plicht. Vrij zijn zou een logisch recht moeten zijn, maar door heel de geschiedenis zien we, dat vrijheid vaak beperkt werd en dan bestaat de plicht om voor die vrijheid te werken.
  Maar waarom ik reageer is iets anders: ik wil graag een aanvulling geven betreffende de mogelijk komende verplichte vaccinatie en vergeef me als je dit allemaal al weet.
  a) Het is wetenschappelijk aangetoond, in tegenstelling tot datgene wat wereldwijd geloofd wordt, dat de werking van vaccinaties niet tot nauwelijks bewezen kan worden.
  b) Een vaccinatie is een directe schending van het menselijk lichaam, omdat het rechtstreeks in het bloed, dus zonder tussnkomst van het lichaam, wordt toegediend. Hoe gevaarlijk is dat!
  c) Voor de basis van de komende vaccinaties worden cellen van geaborteerde kinderen gebruikt. Hoe gruwelijk kan het zijn?
  d) Er worden stoffen toegevoegd die er niet horen te zijn, zoals glycol (antivries) of nanodeeltjes. Waar dienen die voor?
  e) Er is sprake van de toevoeging van ‘messenger RNA’ (mRNA), ofwel een structuur die door een cel herkend kan worden als ‘normaal’. In de cel (alle cellen) wordt door dat specifieke mRNA een specifiek eiwit aangemaakt. Eiwitten zijn boodschappers in en tussen cellen, zij zorgen voor de communicatie, voor wat er moet gebeuren. Wat is nu die boodschap die via dat mRNA in heel je lichaam gaat plaatsvinden? Hoe is het mogelijk dat ‘men’ vindt dat dit kan, zonder je daarover te informeren? Wat zal het effect zijn over jaren heen? In hoeverre tast dat mRNA ons genetisch materiaal aan? Is dat mRNA misschien zelfs bestuurbaar via nanodeeltjes? Is het mogelijk dat via 5G of andere straling die besturing plaatvindt? Worden wij gemanipuleerd tot in ons eigen lichaam en geest? Hoe eng kan het worden!
  En alleen al om al deze punten en vragen moeten we deze/elke vaccinatie weigeren. Sorry dat ik het niet ‘leuker’ kan maken. We leven in barre tijden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *