Brief naar Gemeente Sneek

Onderwerp: Bromtoon/Laag frequent geluid- LTE 4G zendmast Wilhelminapark  

Geachte Heer S.Naar aanleiding van ons telefoongesprek sturen wij u deze mail.

Wij horen sinds donderdag 1 september een doordringend, gonzend en pulserend laag frequent bromgeluid in ons huis, dit is door heel het huis hoorbaar en wordt door meerdere bezoekers ook gehoord. Naarmate je langer in dat geluid zit wordt het steeds doordringender zodat oren en zenuwstelsel op hol lijken te slaan.

Het is een ziekmakend en intens kwellend mechanisch geluid dat 24/7 hoorbaar is en in sterkte verschilt en waarvan de bron in huis tot nu toe niet te lokaliseren is. De sterkte van het geluid vertoont pieken ‘savonds en ‘snachts. Vaak gaat het de hele nacht door, ook in het weekend. We slapen hierdoor slecht en soms helemaal niet en beginnen nu problemen met de gezondheid te krijgen.

De klachten zijn: Het horen van een pulserende zware laagfrequente soms dreunende bromtoon welke dwars door oordoppen heen gaat, Een druk op de oren alsof je met je auto in een tunnel rijdt, hevige onrust en opgejaagd gevoel, hoofdpijn, oorpijn, oververmoeidheid, hartkloppingen en paniekgevoel snachts, duizeligheid, tintelingen,stress,concentratieproblemen en het zich niet meer kunnen ontspannen of zelfs niet rustig een boek kunnen lezen, slecht tot niet slapen,pijnlijke stijve nek en spieren ,angst ,prikkelbaarheid, hoge bloeddruk, teneergeslagen en zo langzamerhand wanhopig gevoel.

Voor september hadden we dit soort klachten niet. Deze klachten verdwijnen telkens langzaam wanneer we 1 a 3 dagen op een ander (logeer-)adres zijn.

We hebben daarom sterk het vermoeden dat dit geluid , dat een soort trilling geeft in de atmosfeer waardoor het zenuwstelsel en daardoor ook de oren negatief beinvloed wordt ,samenhangt met de pieken van de per 10 augustus in gebruik genomen LTE 4G zendmast die staat opgesteld tussen het Wilhelminapark en de oude Conventschool minder dan 300 meter van onze woning.

Deze zendmast is zo waar te nemen vanuit de huiskamer en is gericht op het Noorden in de straal waar wij ons precies in bevinden.

http://www.antenneregister.nl/Html5Viewer_Antenneregister/
https://www.antennebureau.nl/

Waar meerdere bronnen golven veroorzaken kunnen door het samenspel van die golven nieuwe (laagfrequente) golven ontstaan. Dat verschijnsel heet interferentie. Zo kunnen in theorie GSM-zendmasten (is hoogfrequent geluid) van verschillende providers laagfrequent geluid veroorzaken. Wij bevinden ons in een lijn precies tussen twee UMTS zendmasten (Wilhelminapark en Schuttersheuvel)

http://bromtoonzutphen.nl/onderzoek/laagfrequent-geluid/

We merken aan den lijve dat deze vorm van straling een stralingsoverbelasting geeft die langzaam is opgebouwd, en ons lichamelijk negatief beïnvloed en ons bovendien in een constante staat van alertheid houdt zodat we geen rust meer krijgen om te herstellen.

Bij onderzoek op het internet, komen we honderden soortgelijke verhalen tegen oa bij de Stichting Laagfrequentgeluid , stichting EHS, het facebookforum Leven met Tinnitus en/of Hyperacusis en de facebooklotgenoten :Straling en Zo. Wij hebben geen Tinnitus, maar de bromtoon heeft wel soortgelijke impact op ons leven. Tinnitus en Hyperacusis worden bij veel andere mensen door overbelasting van electromagnetische straling en/of laagfrequent geluid getriggerd. De straling afkomstig van de zendmasten kan overgevoeligheid voor electromagnetische velden veroorzaken en bovendien gevoeligheid voor laagfrequent geluid oproepen.

http://www.beperkdestraling.org/images/stories/Wetenschap/Tinnitus/Tinnitus_door_UMTS_en_WiFi.pdf

In Heeg staat ook een UMTS mast waarvan de omwonenden al flink ziek zijn geworden zoals bij meer UMTS-masten door heel het land. (Zie zendmast anders heeg en stop ‪UMTS.nl )

http://duurzaamheeg.nl/zendmast-anders/
http://www.stopumts.nl/ http://www.kennisplatformelektromagnetischestraling.org/images/Kennisbericht%202013-5.pdf
http://www.beeldengeluidwiki.nl/index.php/Kill_Zones

Wij hebben een hoogfrequente stralingsmeter geleend, de Gigahertz Solutions HF 35C en hebben 6 dagen lang de waarden gemeten die van buitenaf naar binnen kwamen terwijl wifi en andere eventuele apparaten met bepaalde stralingsafgifte uit stonden. Deze is ook bij onze buren gemeten omdat deze mensen met soortgelijke klachten zitten sinds eind augustus en we dus samen deze mail versturen.

29-11-2016 hoogste meting: 20.00 uur 2000 MW/m2 07-12-2016 hoogste meting: 18.00 uur. 854. MW/m2 09-12-2016 hoogste meting: 00.40 uur. 1100 MW/m2 10-12-2016 hoogste meting: 20.10 uur. 1900 MW/m2 11-12-2016 hoogste meting: 18.34 uur. 1684 MW/m2 19-12-2016 hoogste meting: 19.35 uur. 1600 MW/m2

Als er straks sprake is van het uitrollen van 5G waarvoor nog meer zendmasten nodig zullen zijn dan zullen er veel meer mensen dit soort klachten krijgen, laagfrequent geluid en ook hoogfrequente electromagnetische straling lijkt de asbest van de toekomst.

TNO heeft jaren geleden (2003) onderzocht wat de effecten zijn van de straling afkomstig van UMTS zendmasten op het welbevinden van mensen . TNO heeft een negatief advies aan de gezondheidsraad gegeven. Dat advies is eenvoudig in de wind geslagen. Ook bij de GGD’s en het RIVM zijn klachten zo als de onze bekend!

http://repository.tudelft.nl/view/tno/uuid%3A954a756d-65e2-4621-a4d9-2dc90644bbbf/

Na een dieptepunt bereikt te hebben op 5 december j.l. Hebben we een melding bij de politie gedaan en deze vond dat we er goed aan deden aan de bel te trekken. Ze verwachten vaker dit soort meldingen te krijgen ivm nieuwe technologieën. Zendmasten horen niet in de bebouwde kom te staan! Er zijn landen die zich hieraan houden en voorzorg genomen hebben door de normen bij te stellen. Als je bedenkt dat een rustig functionerend lichaam beter gedijt bij electromagnetische stralingsafgifte die niet hoger is dan 5 tot 20 MW/m2 om te kunnen herstellen dan is wat wij gemeten hebben toch werkelijk verontrustend en veel te veel.

Wij beroepen ons op handhaving en doen hierbij een melding van geluidshinder en stralingshinder! We zouden om deze reden graag een onderzoek willen naar de laagfrequente transformatorachtige bromtoon.

http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/85776-laagfrequent-geluid-altijd-last-van-laagfrequent-geluid.html

Bovendien willen wij dat deze zendmast buiten de bebouwde kom geplaatst wordt of dat in ieder geval de richting waarop hij staat ingesteld wordt veranderd zodat geen bewoonde gebouwen direct geraakt worden en mensen niet meer in hun eigen huis in een soort magnetron hoeven te wonen.

Ook de hoogte van de straling die deze zendmast uitzendt moet sterk naar beneden bijgesteld worden voordat we er helemaal aan onderdoor gaan. En voordat er mensen in onze omgeving nog bij komen met allerlei nare klachten en of ziektes waarvan ze zich niet eens bewust zijn dat het van de zendmasten komt. Better safe than sorry.

Gezondheid en welbevinden van de mens moet voorop komen te staan! Dit zou niet alleen de taak en verantwoordelijkheid van de landelijke overheid moeten zijn maar ook de taak van de gemeente! Gezond verstand en voorzorg zijn daarbij belangrijk. Men weet immers nog niet eens met zekerheid te zeggen wat de effecten op de gezondheid van mens,dier en milieu zijn wanneer deze langdurig worden blootgesteld aan laagfrequent geluid en de straling van deze zendmasten, zelfs wanneer deze straling uitzenden die nog lager is dan de huidige norm in Nederland. Wij hebben te maken met beide.

http://wetenschap.infonu.nl/onderzoek/172745-natuurlijk-elektromagnetische-velden-en-verstoring.html
http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/93211-elektro-hypersensitiviteit-door-elektrosmog.html

In je eigen huis kun je tenminste nog invloed uitoefenen op de apparatuur om de stralingsbelasting wat binnen de perken te houden, maar hier worden wij zonder pardon en zonder enige vorm van inspraak 24 uur per dag op volle sterkte aan blootgesteld. De straling en wildgroei aan zendmasten voor mobiele telefonie van verschillende providers overlappen elkaar en tel daarbij de straling van eigen apparatuur en die door ramen en muren van buren bijelkaar op. Wie beschermd ons hier tegen?

https://www.google.nl/amp/michielhaas.nl/s-o-s-stop-overdosis-straling/
http://www.wirelessinfo.nl/over-apparatuur/112-draadloos-internet-wi-fi-ouders

Bovendien…wij willen ons zo graag weer thuis en veilig kunnen voelen in ons eigen huis want we durven zelfs ons pasgeboren eerste kleinkind niet bij ons te laten logeren uit angst voor zijn gezondheid.

Op scholen worden geen zendmasten geplaatst uit gezondheidsoverwegingen . Hoe zit het dan met de kinderen en de gezondheid van de meest kwetsbare groep in onze samenleving wanneer de straling van zendmasten op zo’n kleine afstand ongefilterd je huis binnen komt?

http://www.kinderenenstraling.nl/

Hoe zit het wanneer we ons huis willen gaan verkopen? Wie wil er een huis met een onverklaarbare bromtoon en uitzicht op een zendmast waarvan men nog niet met zekerheid kan zeggen of het op den lange duur geen schade aan de gezondheid opleverd? Wij hebben samen met de buren die ook precies in de stralingslijn zitten 20 dagen na plaatsing van de LTE 4G al gezondheidsproblemen.

http://michielhaas.nl/de-gevaren-van-straling/
https://www.verminder-electrosmog.nl/
http://www.laagfrequentgeluid.nl/
http://www.laagfrequentgeluid.nl/download/Meldingen_cumulatief_geanonimiseerd.pdf
https://www.electrohealth.nl/wat-is-elektrostress/
https://www.stichtingehs.nl/
http://www.stralingsvrijhuis.nl/nl/straling/meer-effecten-elektromagnetische-straling.htmlhttps://radar.avrotros.nl/forum/viewtopic.php?p=242467
http://zendmastprotest.nl/wp-content/uploads/2014/01/Hoofddorpdefklein.pdf

Wachtend op een antwoord, ‪Vriendelijk Groeten,

Brakels Sneek (Friesland)

 

2 gedachten over “Brief naar Gemeente Sneek

  1. Gelukkig heeft mijn man mij altijd serieus genomen. Ik ga al jaren niet meer naar grote gemeenschappelijke samenkomsten i.v.m. mobieltjes etc. Wij hebben een duur nieuw huis gekocht (erover gedacht om te emigreren) waar allemaal loze leidingen in zijn aangelegd en alles bekabeld is. Het huis is vrijstaand en heeft dikke isolerende muren. Er komen maar 4 signalen van omwonenden zwak binnen (in ons oude huis 9 signalen en heel sterk). Ik heb geluk gehad. Op deze manier kan ik het nog even in Nederland volhouden! De slimme meter die al door de bouwonderneming was laten plaatsen konden we maar met moeite laten vervangen door een digitale. We liepen tegen een muur op maar mijn zoon wist gelukkig de weg waardoor ze toch hebben gedaan wat we wilden. Kortom zeer pijnlijk en beangstigend die dwingelandij om de slimme meter te laten zitten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *