Dinsdagavond de 18e februari informatiebijeenkomst 5G in Zeist, kom ook!

 

Raadinformatiebijeenkomst over 5G in de gemeente Zeist

5G bijeenkomst ZEIST (zonder opgave is iedereen welkom)

“Openbare informatiebijeenkomst over 5G voor de gemeenteraad van Zeist, bewoners en andere belangstellenden zijn welkom.”

 

Op 18 februari a.s. laat de gemeenteraad van Zeist zich in een openbare informatiebijeenkomst informeren over 5G.

“Zoals iedereen ongetwijfeld heeft gelezen is er veel te doen om 5G. Om de gemeenteraad te informeren over de diverse aspecten van 5G wordt deze informatiebijeenkomst georganiseerd.Voor alle duidelijkheid. Er worden op deze bijeenkomst geen besluiten genomen.”

De opzet:
1. Opening door mevrouw Belinda Hoff-Van Riesen (extern voorzitter)die de bijeenkomst zal leiden (19.30).
2. Toelichting door mevrouw Yvonne Trenning van het Antennebureau.Wat is 5G en waar gaat het voor worden gebruikt? Is het nodig om bomen te kappen voor 5G antennes. Wat is het juridisch kader. Wie is er bevoegd? Wanneer is een vergunning nodig en wanneer niet? Wat is de positie, rol, bevoegdheid en be√Įnvloedingsruimte van de gemeente.Mogelijkheid van vragen stellen door eerst de (buitengewoon) raadsleden en daarna door overige aanwezigen.
3. Toelichting door mevrouw Diana van Dongen van de GGD regio Utrecht over gezondheidsaspecten.In de samenleving zijn er diverse groepen en mensen die zich zorgen maken over de gezondheidsaspecten van o.a. het gebruik van mobiele telefoons en 5G. Ook de gevoeligheid van elektromagnetische straling komt aan de orde.Mogelijkheid van vragen stellen door eerst de (buitengewoon) raadsleden en daarna door overige aanwezigen.Vertoning van een korte film van de heer Noordergraaf.
4. Toelichting door de heer Jan van Gils(spreker aanbevolen door Carlo Fiscalini, fractievoorzitter NDZ)Mogelijkheid van vragen stellen door eerst de (buitengewoon) raadsleden en daarna door overige aanwezigen.
5. Einde(21.30)Na afloop kunt u met elkaar napraten onder het genot van een drankje..

 

Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de griffie (14 030) of via raadsgriffie@zeist.nl

Meer informatie kunt u ook vinden op de website van de gemeenteraad van Zeist.

Tot 18 februari a.s.Namens de griffie van de gemeenteraad van Zeist
Roland Beenen (adjunct-griffier)

Schuif aan!

Datum: dinsdagavond 18 februari
Locatie: 
Het Rond 1 in Zeist
Tijdstip: vanaf 19.30 uur

HTTPS://ZEIST.RAADSINFORMATIE.NL/VERGADERING/706525/OPENBARE%20INFORMATIEBIJEENKOMST%20OVER%205G%2018-02-2020

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *