Een serie ijzersterke argumenten tegen de uitrol van 5G (video en transcript)

Catherine van Ommeren maakte op 15 mei gebruik van haar inspraakrecht en zet voor de Amsterdamse Raad (de commissie die over ICT gaat) in drie minuten met krachtige argumenten uiteen waarom de uitrol van 5G gestopt en de normering van 2-, 3- en 4G herzien moet worden.


Transcript van deze toespraak:

Geachte commissieleden,

Er zijn zorgen over straling. Internationaal hebben Genève, Brussel, Florence, 26 staten in de VS en vier kantons in Zwitserland 5G geweigerd.

Amsterdam verwijst naar nationaal beleid en nationaal beleid verwijst naar internationale afspraken.

Juist die internationale afspraken hebben Florence en Brussel ertoe gebracht 5G te weigeren. Florence stelt de ICNIRP ter discussie.

Brussel wijst de normering van de ICNIRP af. De Nederlandse stralingslimiet is tien maal ruimer dan de Brusselse norm en is daarmee de hoogste ter wereld.

Waarop is de normering van de ICNIRP gebaseerd?

Een plastic kop met zout water is gedurende korte tijd bestraald, de thermische opwarming gemeten.

De biologische effecten, (celstructuren, celwijzigingen) zijn niet waar te nemen op plastic. Terwijl zeer lichte straling lekkage van de bloed-hersenbarrière veroorzaakt.
De mogelijkheden van lichte straling om medicijnen in de hersenen te krijgen worden als veelbelovend beschouwd
Onbedoelde lekkage door blootstelling aan straling heeft hersengerelateerde klachten als gevolg.

Hoe beoordeelt onze nationale overheid stralingsonderzoek?
In het meest recente onderzoek van Nederland en Zwitserland (2006) werden 128 mensen gedurende korte tijd blootgesteld aan lichte 3G straling. elf personen verlieten voortijdig het onderzoek, drie werden ernstig onwel. Conclusie van de toenmalig staatsecretaris: straling is geheel veilig, ook op de lange termijn.

Met deze normering en een dergelijke beoordeling van onderzoek wordt de uitvoerig volop ingezet. Gezondheid worst nergens genoemd.

De verzekeringsmaatschappijen erkennen stralingsklachten en dekken ze niet. Honderden artsen in België en Oostenrijk wijzen op de stralingsziekten uit hun praktijk.

Nederland heeft het over “klachten van onbekende oorsprong.” De huisarts weet in 50 procent van de klachten niet wat de oorzaak is.

Het Verwey-Jonker Instituut stelt dat eenderde van de Nederlanders chronisch ziek is, waarbij de genoemde ziektebeelden grotendeels overeenkomen met de stralingsgerelateerde aandoeningen (waaronder hersenaandoeningen als ADHD, autisme, epilepsie, stemmings stoornissen, en huidproblemen).

Hoe verloopt het proces van besluitvorming en wetgeving?

De overheid sluit afspraken met de industrie. Uitvoering, normering, wetgeving en controle volgen daarna, gebaseerd op de gemaakte afspraken.

Wat merk je als burger hiervan? Je hoort een technische persoon van Telecom of TU op de radio uitgebreid vertellen dat straling niet ongezond is.

Iemand met stralingsklachten wordt verwezen naar het Antennebureau dat onder EZ valt. Ik word met een vraag over beleid in Den Haag verwezen naar het Agentschap Telecom.

De Raad van State, in haar zojuist verschenen jaarverslag, ik citeer:

“”.. wetten worden door parlement en regering gemaakt, vanuit het idee dat alleen deze twee instituten in staat zijn het algemeen belang te vertegenwoordigen…
Akkoorden met ….organisaties worden al te gemakkelijk omgezet in wetgeving… Het algemeen belang wordt niet gediend met de akkoorden…
het kabinet als mede-onderhandelaar… committeert zich te zeer aan het resultaat. …..en dat kan leiden tot te ruime normen in de wet…
…Het maken van wetten moet met meer zorg gebeuren…””

Hoe wordt gehoor gegeven aan de zorgen van de Raad van State? Wie waarborgt onze grondrecht op gezondheid?

De legitieme basis van wetgeving ontbreekt ook waar niet alleen gezondheidsaspecten bij de meeste mensen niet bekend zijn.

Ook brengt deze technologie een controlestaat met zich mee zoals bijvoorbeeld in China, aldaar mede-gefinancierd door Amerikaanse geldschieters.

Een biometrisch paspoort is onlangs geaccordeerd in het Europarlement, met -in de toekomst permanent oproepbare gegevens.

Is de bevolking hier iets over verteld, of gevraagd?

Onze grondwettelijke rechten, betreffende gezondheid, lichamelijke integriteit en privacy worden niet gewaarborgd.

Dringend verzoek ik u om de voorbereiding van de uitrol van 5G te stoppen en de normering van 2-3-4 G te herzien.

Geachte commissieleden, dank u wel voor uw aandacht.

Véél bijval tegen 5G… !

Medestanders zoeken voor actie heeft zin!

Zoals iedereen kan doen, en inmiddels in 24 gemeenten al gaande is, heeft inmiddels ook Sylvia Slegers de kans opgepakt om in haar gemeente, in de hele regio zelfs, beleidsmakers actief te informeren om 5G tegen te houden.

Ze heeft eerst een mail gemaakt voor andere stralingsbewuste mensen uit haar regio:

Geachte Stralingsbewuste Medelander,

Aangezien u de petitie Verminder Electrosmog heeft ondertekend en in Het Gooi woont, wil ik u gezien het belang van de zaak, graag benaderen met het volgende:

Onlangs heb ik, samen met twee andere personen, actiegroep 5G: Het Gooi zegt Nee! opgericht. De gezondheid van ons als bewoners is namelijk in het geding. Telecombelangen worden eenzijdig doorgedrukt en de burger, wordt niet gehoord… Vindt u ook dat we niet enkel moeten gaan afwachten, maar onze stem gehoord mag worden? Om inspraak op te eisen over 5G en het slimme netwerk in Het Gooi zouden wij graag met u in contact komen.  

Onze groep wil met de Gooise gemeenteraden en politiek in gesprek gaan rondom de schaduwkanten waaronder de gezondheidseffecten van deze nieuwe technologie. Er zijn voorbeeldbrieven en informatie (eventueel een Wob, Wet Openbaarheid van Bestuur) beschikbaar, maar deze zullen we, afhankelijk van de reactie van de gemeenteraden, nog moeten aanpassen om het zo overtuigend mogelijk te maken.

Het zou heel fijn zijn om hierin de ‘krachten te bundelen’. Als we alleen al kunnen noemen dat het niet alleen om de mensen van de actie-groep gaat, maar ook om andere inwoners met ons (met naam bijvoorbeeld), dan zou dat ons verhaal al sterker maken.
Maar mogelijk kunt u nog iets anders doen of heeft u ideeën over nog een andere manier om dit op de agenda te krijgen.

Ik hoor graag of u ook wilt opkomen voor uw gezondheid, ook voor de toekomst, bij onze gemeenteraden en of wij daarvoor met u in contact mogen komen. Wilt u ons in dat geval even mailen, een reply op deze mail (actie@verminder-electrosmog.nl) is voldoende. Als u zelf hierin niet actief wilt of kunt zijn, maar wel één of meerdere personen kent die dat zouden willen, wilt u dit bericht dan a.u.b. aan hen doorsturen
Alvast bedankt!

Hartelijke groet,

Sylvia Slegers

Namens Actiegroep 5G; Het Gooi zegt Nee!

Selecteren mailadressen
Hierna heb Marc Adil onze super fijne Webhost gevraagd om een selectie uit de ondertekenaars van de Petitie Verminder Electrosmog te maken van alle gemeenten in het Gooi.

Dit leverde ongeveer 400 namen met mailadressen op. Deze heb ik in kleine spamveilige groepjes, anoniem en vrijblijvend, het bovenstaande bericht van Sylvia gemaild vanuit actie@verminder-electrosmog.nl

Geweldige responses!
Hierop stromen sinds gisteren onophoudelijk geweldige responses binnen…
Hieronder een greep uit de reacties…(zonder namen), om jullie wellicht te inspireren ook zoiets op te pakken…
De ervaring leert inmiddels dat ongeveer 10% van de doelgroep reageert, en in eerste instantie ongeveer 3% daarna ook iets actiefs mee wil doen…. Super!! Alleen of met een groepje van 3 of 7 voelt gelijk zooooo anders.

REACTIES:

Goedemiddag,  ik ben van de partij ! Ik zal me met hand en tand verzetten tegen 5G met een hartelijke groet , m

Hoi Sylvia,

U kunt mij altijd benaderen. Ik ben graag bereid mijn stem te laten horen.

Hartelijke groet,

Y

Mee eens!

Beste,

Ik kan zelf niet actief meewerken, in verband met chronische ziekte, maar ben wel bereid om jullie te ondersteunen. Indien er namen nodig zijn voor petities en dat soort zaken ben ik bereikbaar.

Met vriendelijke groet, S

Dag Sylvia, 

Hier sta ik zeker achter!

Inmiddels heb ik een brief gestuurd naar burgemeester en wethouders en een brief teruggekregen. 

Mocht je die willen inzien, stuur ik die door. 

Verder hoef ik geen actieve bijdrage, maar steun ik wel graag dit initiatief. 

Mvg M

Hoi Sylvia, 

Ik blijf graag op de hoogte, deze goede initiatief steunen,

Groetjes,

E…..

Hallo Sylvia,

Wat geweldig dat je deze actie neemt.Natuurlijk ondersteun ik de actie volledig,

Ik heb je initiatief zojuist aan vele vrienden doorgestuurd.

 

hartelijke groet,

Irene

Beste Sylvia,

Bedankt voor je mail en initiatief. Ik wil niet actief zijn maar ben blij met jullie actie.

Heel veel succes.

Ik zal de mail doorsturen naar eventuele belangstellenden.

Vriendelijke groet,

S

Hi Sylvia,

Ik help graag mee. 

Hartelijke groet,

M

Goedemorgen Sylvia,

Mooi initiatief. Ik doe mee.
We kunnen even telefonisch contact hebben.

Goed initiatief!

Ik sta achter jullie en blijf graag op de hoogte.

Ja, ik kom ook op voor onze gezondheid.

Met vriendelijke groeten!

Ik zeg ook nee.

Ik heb niet echt veel mogelijkheid om iets te doen. Maar heb de mail wel doorgestuurd naar een aantal mensen en mijn naam mogen jullie zeker gebruiken. 

Geweldig dat jullie hier werk van maken!

Dag Sylvia,

Zelf kan ik al jaren niet meer naar ruimtes waar veel mensen zijn  (dus met  veel telefoons wifi e.d) dit betekent 

nooit meer uitgaan, niet naar film, een concert, verjaardag etc.

Ik raak dan als het heel erg is bewusteloos ,met alle gevolgen van dien.

Ik zou me heel graag in willen zetten  tegen de G5 maar kan niet zijn waar veel straling is.

Ook kan ik maar korte tijd op mijn lap-top heb geen mobiel ,wifi etc.

Ik zal zeker dit bericht doorsturen naar vrienden.

Met vriendelijke groet ,

Super goed initiatief.
Ik heb alleen geen tijd voor gemeenteraden oid.
Met mijn naam genoemd worden als tegenstander van 5G is prima.

Dank voor het schrijven aan mij Ik ben er nu niet maar heb het aan velen personen uit in het Gooi gestuurd

Hartelijke groet

Wat een super initiatief!!!
Graag wil ik meedoen met jullie actie tegen 5G in het Gooi.
Ik heb zelf een stralingsvergiftiging en zou graag 5 G tegen willen houden

Beste Sylvia, je mag onze beide namen zeker gebruiken

Wij zijn beiden al op leeftijd, ik ben 70 jaar en nog redelijk fit en mijn is 75 jaar.

Wij wonen nu in Nederhorst den Berg sinds enkele maanden, wij woonden eerst in ‘s-Graveland.

Met vriendelijke groeten,

Beste Sylvia/mevrouw Slegers,

Enorm goed dat u de actiegroep hebt opgericht!

Zelf ben ik stralinggevoelig en stralingbewust. Ik maak mij grote zorgen over 5G en de manier waarop het wordt doorgedrukt.  Helaas vind nauwelijks weerklank in mijn omgeving, vaak integendeel.

Toevallig, enkele dagen voordat ik uw email ontving heb ik een document over 5G op de website van de Britse overheid gelezen. Wat mij daarin opviel is dat bomen en struiken met hun bladerdak de straling belemmeren. Ook in het VK vindt massale houtkap plaats, m.n. langs wegen (“zelf”rijdende auto’s) en binnen de bebouwde kom. Op de website van de Nederlandse Rijksoverheid heb ik in een document over 5G niets over de belemmering van bladerdak gelezen, wel worden boomwortels genoemd. Wat mij hierin het meeste trof was dat het volgens de auteurs al vast te staat dat 5G er komt en dat het tempo van de uitrol versneld moet worden, al lijkt men nog niet precies te weten wat het nut van 5G is, dus hoe leg je het de bevolking uit? Nou ja, het is goed voor de veiligheid: er zou maar een ramp plaatsvinden in een natuurgebied waar geen 5G is.

Uw mail komt als geroepen, ik wordt graag op de hoogte gehouden en u mag contact met mij opnemen. Wie weet kan ik een bijdrage leveren. Ook  mag u mijn naam gebruiken.

Succes!

Hartelijke groet,

t Gooi zegt nee actie.

Hierbij ondersteun ik de actie ’t Gooi zegt nee. Zelf zit ik al in de Klankbordgroep Schiphol A1/A6. Ben ook Bouwbioloog I.B.N. en electrobioloog, radiësthesist. Woon in Naarden Gooise Meren.

Dag Sylvia Slegers,

Graag doe ik mee om 5G te weren in ’t Gooi.

Het is een zeer gevaarlijke ontwikkeling als je het mij vraagt en vele bomen zullen naast de straling gekapt worden. En dat in deze tijd waarbij we ze zo nodig hebben.

Er zijn diverse (internationale) rapporten die u wellicht bekend zijn waarbij wetenschappers hebben onderzocht dat de straling bijzonder gevaarlijk is. Wellicht helpt dat. Maken jullie ook een petitie die jllie de gemeenteraad aan kunnen bieden?

Hartelijke groet,

Beste Sylvia,

Ik ondersteun dit initiatief

Met vr groet,

Wat goed ik doe graag mee

Heel goed!

Je kunt mij via e-mail benaderen.

Beste Sylvia,

Net als jullie maak ik me zorgen over alle toegenomen straling en zet vraagtekens bij het 5G-netwerk. Ik ben blij dat jullie hierover actie gaan ondernemen en sta toe dat jullie mijn naam als medestander gebruiken als dat nodig is. Succes!

Dag,

Uw oproep spreekt me aan. Ik zou actief-worden willen overwegen (ja, ik ben voorzichtig).

Graag zou ik in dat geval niet alleen op het smog-gevolg van G-5 willen wijzen, 

maar tegelijk ook op het feit dat in deze tijd waarin steeds meer mensen klagen over werkdruktoename, steeds sneller’ op zich ook al stressverhogend werkt. 

En niet alleen de mens, maar ook ‘het klimaat’, de natuur vraagt om op z’n minst een pas op de plaats.

We gaan (…) al meer dan snel genoeg, als je ’t mij vraagt.

Een gespreksafspraak maken?

Ik merk het wel.

Hartelijke groet,

Harry.

hallo,

uiteraard wil ik meehelpen.

Ik zie dat ze al bomen aan het kappen zijn tussen hilversum en laren dus vrees dat het al geen nut heeft.

Maar vertel maar wat ik doen kan

IK OOK!! YES

Ik zeg ook nee! 

Groetjes Sue

Zomaar om even te delen hoeveel bijval er inmiddels is als iemand initiatief neemt.

Wil je ook jouw omgeving betrekken bij het informeren van de gemeente?
Kijk gerust naar deze 6 stappen die ook Sylvia nu volgt..

Succes en ik hoor het wel als je ook jouw omgeving wilt mailen voor contact & samenwerking.
Lieve stralingsvrije groet, Marloes

Het 5G Appél (Vertaald)

Het 5G Appél (The 5G appeal)

Wetenschappers en artsen pleiten voor een moratorium op de uitrol van 5G.

5G zal de blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden (RF-EMF) aanzienlijk verhogen, terwijl is aangetoond dat ze schadelijk zijn voor mens en milieu.

Wij, wetenschappers en artsen, adviseren een moratorium op de uitrol van de vijfde generatie frequenties voor telecommunicatie (5G), totdat potentiële gevaren voor de menselijke gezondheid en het milieu volledig zijn onderzocht door wetenschappers die onafhankelijk zijn van de industrie. 5G verhoogt de blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden (RF-EMF)aanzienlijk, bovenop de straling van 2G, 3G, 4G, Wi-Fi etc. voor reeds bestaande telecommunicatie. RF-EMF is schadelijk gebleken voor mens en milieu.

5G leidt tot een grote toename van de onontkoombare blootstelling aan draadloze straling

5G-technologie werkt (in tegenstelling tot eerder generaties draadloze netwerken) alleen op korte afstand. Deze straling wordt slecht doorgegeven door vast materiaal. Er zijn veel nieuwe antennes nodig en een volledige implementatie zal resulteren in antennes die geplaatst moeten worden om de 10 tot 12 huizen in stedelijke gebieden, waardoor de verplichte blootstelling enorm toeneemt.

Met het steeds verder uitbreidende gebruik van draadloze technologieën, kan niemand vermijden om te worden blootgesteld (ook niet als je er erg gevoelig voor bent en er direct ziek van wordt; zoals mensen met EHS red). Want bovenop het toegenomen aantal 5G-zenders in woningen, winkels en zelfs ziekenhuizen, komen er volgens schattingen 10 tot 20 miljard aansluitingen (in koelkasten, wasmachines, bewakingscamera’s, zelfrijdende auto’s en bussen, enz.) bij, die deel uit zullen maken van het ‘internet der dingen’. Al deze zenders samen kunnen/zullen zorgen voor een aanzienlijke toename van de totale lange termijn RF-EMF-blootstelling aan alle EU-burgers.

Schadelijke effecten van blootstelling aan RF-EMF zijn al bewezen

Meer dan 230 wetenschappers uit meer dan 40 landen hebben hun ‘ernstige bezorgdheid’ geuit over de alomtegenwoordige en toenemende blootstelling aan elektromagnetische velden die wordt gegenereerd door elektrische en draadloze apparaten, al vóór de 5G-uitrol. Ze verwijzen naar het feit, dat talrijke recente wetenschappelijke publicaties hebben aangetoond dat EMF levende organismen aantast op niveaus die ver onder de meeste internationale en nationale richtlijnen liggen (!). Effecten zijn onder meer een verhoogd risico op kanker (leukemie, hersentumoren) cellulaire stress, toename van schadelijke vrije radicalen, genetische schade (op DNA-niveau), structurele en functionele veranderingen van het voortplantingssysteem (vruchtbaarheidsproblemen), leer- en geheugenstoornissen, neurologische aandoeningen (Alzheimer) en negatieve effecten op het algemeen welzijn bij de mens.

De gevolgen gaan veel verder dan het menselijk ras, omdat er steeds meer aanwijzingen zijn voor schadelijke effecten bij zowel planten als dieren.

Nadat het eerste 5G Beroep van de wetenschappers in 2015 werd geschreven, heeft aanvullend onderzoek op overtuigende wijze ernstige gezondheidsrisico’s van RF-EMF-velden uit draadloze technologie bevestigd. ’s Werelds grootste onderzoek (kosten $25 miljoen) uitgevoerd door het National Toxicology Program (NTP), toont een statistisch significante toename van hersen- en hartkanker bij dieren die zijn blootgesteld aan EMF onder de ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) richtlijnen. Dit zijn de richtlijnen die Nederland en de meeste landen volgen (deze richtlijnen zijn opgesteld in 1998 red.) Deze resultaten ondersteunen resultaten in humane epidemiologische onderzoeken naar RF-straling en hersentumorisico. Een groot aantal peer-reviewed wetenschappelijke rapporten tonen aan dat EMV’s (Elektro Magnetische Velden) schade toebrengen aan de menselijke gezondheid.

Het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC), het kankeragentschap van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), concludeerde in 2011 dat EMF’s met frequenties van 30 KHz – 300 GHz mogelijk carcinogeen zijn voor mensen (Groep 2B). Nieuwe studies zoals de bovengenoemde NTP-studie en verschillende epidemiologische onderzoeken, waaronder de nieuwste onderzoeken naar het gebruik van mobiele telefoons en hersenkanker, bevestigen dat RF-EMF-straling carcinogeen (kankerverwekkend) is voor de mens.

De EUROPA EM-EMF Richtlijn 2016 stelt dat “er sterke aanwijzingen zijn dat langdurige blootstelling aan bepaalde elektromagnetische velden een risicofactor is voor ziekten zoals bepaalde kankers, de ziekte van Alzheimer en mannelijke onvruchtbaarheid. Veel voorkomende symptomen van EHS (Elektro Hyper Sensitiviteit) zijn hoofdpijn, concentratieproblemen, slaapproblemen, depressie, gebrek aan energie, vermoeidheid en griepachtige symptomen. “

Een toenemend deel van de Europese bevolking wordt getroffen door symptomen van slechte gezondheid die al vele jaren in verband worden gebracht ​​met blootstelling aan elektromagnetische velden en draadloze straling in de wetenschappelijke literatuur.

De International Scientific Declaration on EHS & multiple chemical sensitivity (MCS), Brussel 2015, verklaart dat: “we met het oog op onze huidige wetenschappelijke kennis erop aandringen dat alle nationale en internationale instanties en instellingen EHS en MCS gaan erkennen als echte medische aandoeningen. Het optreden van zogenoemde ‘schildwachtaandoeningen’ kan de komende jaren wereldwijd een groot probleem voor de volksgezondheid veroorzaken, dat wil zeggen in alle landen die onbeperkt gebruik maken van elektromagnetische veld gebaseerde draadloze technologieën en op de markt gebrachte chemische stoffen. Inactiviteit is een kostenpost voor de samenleving en is geen optie meer. Wij erkennen dit ernstige gevaar voor de volksgezondheid en willen dat belangrijke primaire preventiemaatregelen worden vastgesteld en geprioriteerd, om deze wereldwijde pan-epidemie in perspectief te zien. “

Voorzorgsmaatregelen

Het voorzorgsbeginsel (UNESCO) werd in 2005 aangenomen door de EU: “Wanneer menselijke activiteiten kunnen leiden tot moreel onaanvaardbare schade die wetenschappelijk aannemelijk maar onzeker is, zullen maatregelen worden genomen om die schade te voorkomen of te verminderen.”

In Resolutie 1815 (Raad van Europa, 2011) staat : “Neem alle redelijke maatregelen om de blootstelling aan elektromagnetische velden te verminderen, met name blootstelling aan radiofrequenties van mobiele telefoons, en in het bijzonder de blootstelling aan kinderen en jongeren die het grootste risico lijken te lopen op hoofdtumoren De parlementaire Assembleé beveelt ten sterkste aan het ALARA-principe (zo laag als redelijkerwijs mogelijk) toe te passen, dat zowel de zogenaamde thermische effecten als de niet-thermische of biologische effecten van elektromagnetische emissies of straling omvat en de risicobeoordelingsnormen en de kwaliteit te verbeteren”.

De Neurenberg-code (1949) is van toepassing op alle experimenten op mensen, dus inclusief de uitrol van 5G met een nieuwe, hogere RF-EMF-blootstelling. Dergelijke experimenten “moeten gebaseerd zijn op eerdere kennis (bijv. een verwachting afgeleid van dierproeven) die het experiment rechtvaardigen. Er mag geen experiment worden uitgevoerd, waarbij er een a priori reden is om aan te nemen dat de dood of invaliditeitsverlies zal optreden; behalve misschien in die experimenten waarbij de experimentele artsen ook als proefpersonen dienen.” (Neurenbergcode, punten 3-5). Reeds gepubliceerde wetenschappelijke studies tonen aan dat er “a priori reden om te geloven is” in reële gezondheidsrisico’s.

Het Europees Milieuagentschap (EMA) waarschuwt voor “Stralingsrisico van alledaagse apparaten”, ondanks dat de straling onder de WHO/ICNIRP-normen ligt (van ruim 20 jaar geleden red.). EMA concludeert ook: “Er zijn veel voorbeelden van het feit dat in het verleden het voorzorgsbeginsel niet werd toegepast, wat heeft geleid tot ernstige en vaak onomkeerbare schade aan de gezondheid en de omgeving (denk aan het risico van roken, asbest en recentelijk chroom 6 red.)”. Schadelijke blootstellingen kunnen wijdverspreid zijn, voordat er zowel “overtuigend” bewijs van schade is als gevolg van langdurige blootstelling en biologisch begrip [mechanisme] van hoe die schade wordt veroorzaakt.”

“Veiligheidsrichtlijnen” beschermen de industrie, niet de gezondheid

De huidige ICNIRP “veiligheidsrichtlijnen” zijn verouderd. Alle hierboven vermelde bewijzen van schade doen zich voor, hoewel de straling onder de “veiligheidsrichtlijnen” van ICNIRP ligt. Daarom zijn nieuwe veiligheidsnormen noodzakelijk. De reden voor de misleidende richtlijnen is dat “belangenconflicten van ICNIRP-leden vanwege hun relaties met telecom of elektriciteitsbedrijven de onpartijdigheid ondermijnen die zou moeten gelden voor de regulering van openbare blootstellingsnormen voor niet-ioniserende straling. Om kankerrisico’s te evalueren, is het noodzakelijk om wetenschappers met bekwaamheid in de geneeskunde, in het bijzonder oncologie, te betrekken bij het opstellen van de normen “

De huidige ICNIRP/WHO-richtlijnen voor elektromagnetische velden zijn gebaseerd op de achterhaalde hypothese dat “het kritieke effect van RF-EMF-blootstelling relevant voor de gezondheid en veiligheid van de mens slechts het opwarmen van blootliggend weefsel is.” Wetenschappers hebben echter bewezen dat veel verschillende soorten ziekten en schade worden veroorzaakt zonder opwarming (het “niet-thermisch effect”) bij stralingsniveaus ver onder de ICNIRP-richtlijnen.

Wij dringen er bij de EU op aan:

  1. Alle redelijke maatregelen te nemen om de 5G RF-EMF-uitbreiding te stoppen totdat onafhankelijke wetenschappers kunnen garanderen dat 5G en de totale stralingsniveaus veroorzaakt door RF-EMF (5G samen met 2G, 3G, 4G en WiFi) niet schadelijk zijn voor EU-burgers, met name baby’s, kinderen en zwangere vrouwen, alsook het milieu.

  2. Dat alle EU-landen, met name hun stralingsveiligheidsagentschappen, resolutie 1815 volgen en hun burgers, inclusief leraren en artsen, informeren over gezondheidsrisico’s van RF-EMF-straling, hoe en waarom om draadloze communicatie te vermijden, met name in/nabij bijv. kinderdagverblijven, scholen, woningen, werkplekken, ziekenhuizen en ouderenzorgcomplexen.

  3. Om onmiddellijk, zonder invloed van de industrie, een EU-taskforce van onafhankelijke, werkelijk onpartijdige EMF-en-gezondheidswetenschappers zonder belangenconflicten [1] aan te stellen om de gezondheidsrisico’s opnieuw te evalueren

En:

1. a) Te beslissen over nieuwe, veilige “maximale blootstellingsnormen” voor alle draadloze communicatie binnen de EU,

2. b) De totale en cumulatieve blootstelling van EU-burgers te bestuderen,

3. c) Regels op te stellen (maximale blootstellingsnormen) die binnen de EU moeten worden voorgeschreven en gehandhaafd om te voorkomen dat de blootstelling de nieuwe normen overschrijdt m.b.t. alle soorten elektromagnetische velden om burgers, met name baby’s, kinderen en zwangere vrouwen te beschermen.

4) Te voorkomen dat de telecomsector via haar lobbyorganisaties EU-ambtenaren overtuigt om beslissingen te nemen over verdere verspreiding van RF-straling, waaronder 5G in Europa.

5) Voorkeur te geven aan implementatie van bekabeling digitale communicatie in plaats van draadloze.

Met respect ingediend, september 2017 door

Rainer Nyberg, EdD, emeritus hoogleraar (Åbo Akademi), Vasa, Finland (NRNyberg@abo.fi)

Lennart Hardell, MD, PhD, Professor (assoc) Afdeling Oncologie, Faculteit Geneeskunde en Gezondheid, Universitair Ziekenhuis, Örebro, Zweden.

Huidig ​​adres: The Environment and Research Foundation, Örebro, Zweden, www.environmentandcancer.com (lennart.hardell@environmentandcancer.com)

Alle medeondertekenaars zijn hier te vinden: http://www.5gappeal.eu/signatories-to-scientists-5g-appeal/

Op de website ‘The bioinitiative report 2012 – a rationale for biologically-based exposure standards for low-intensity electromagnetic radiation’ (geüpdate in 2014 en 2017) zijn o.a wetenschappelijke onderzoeksresultaten te vinden.

Een citaat: De inzet is erg hoog. Mensen zijn bio-elektrische systemen. Ons hart en onze hersenen worden gereguleerd door interne bio-elektrische signalen. Blootstelling aan kunstmatige elektromagnetische velden kan interacteren met fundamentele biologische processen in het menselijk lichaam.

ORIGINEEL EN ONDERTEKENEN!

Facebook-pagina’s

ALLE facebook pagina’s mbt straling op een rij,
met dank aan Janke Brakels.


Alle facebookpagina’s over straling, aangevuld met facebookpagina’s over de indringende bromtoon / laagfrequent geluid.

Facebook (Groep) Straling & Zo
https://www.facebook.com/groups/609985079037253/

Facebook (Groep) Straling/Gezondheid en EHS
https://www.facebook.com/groups/216148739253280/?ref=share

Straling vervuilt de ether
https://m.facebook.com/Straling-vervuilt-de-ether-243634865678722/

Beperk de straling
https://m.facebook.com/beperkdestraling/

Is straling de asbest van de 21e eeuw?
https://www.facebook.com/stralingdocu/

De draadloze kooi
https://www.facebook.com/dedraadlozekooi/

Stichting EHS en gezondheidsklachten
https://www.facebook.com/stichtingehs/

Maakt wifi ziek?
https://m.facebook.com/maaktwifiziek/

Stop overdosis straling
https://www.facebook.com/stopoverdosisstraling/

Wifistraling ontmanteld
https://www.facebook.com/groups/479639958851478/?ref=share

Lotgenoten EHS
https://www.facebook.com/profile.php?id=100034469657072

5G-plein
https://www.facebook.com/groups/590716098030720/?ref=share

Straling wifi en 4G-5G Drenthe-Groningen
https://www.facebook.com/groups/930168807136194/?ref=share

5G Nederland
https://www.facebook.com/groups/2019114901712285/?ref=share

Stop 5G
https://www.facebook.com/groups/325097264920276/?ref=share

Stop 5G
https://m.facebook.com/Stop5G/

5G weg uit Groningen
https://www.facebook.com/groups/1893849844184678/?ref=share

Facebookgroepen Last van een zendmast;

https://www.facebook.com/Last-van-een-zendmast-DEN-HAAG-606132866239088/ Den Haag

https://www.facebook.com/groups/363876943994106/ Hoogezand/Sappemeer

https://www.facebook.com/groups/1598867983461688/ ; Uden

https://www.facebook.com/groups/1853928284820660/ ; Lelystad

https://www.facebook.com/groups/238843519906050/  ; Weesp

https://www.facebook.com/groups/167259543768931/ Enschede

https://www.facebook.com/groups/1354876181250441/ ; Eindhoven

https://www.facebook.com/groups/1271053892978967/ Zutphen

https://www.facebook.com/groups/lastvaneenzendmastculemborg/ Culemborg

https://www.facebook.com/groups/409694099366926/ Delft

https://www.facebook.com/groups/1553525758288733/ Utrecht

https://www.facebook.com/groups/215649778906067/ Haarlem

https://www.facebook.com/groups/lastvaneenzendmastloenen/ Loenen

https://www.facebook.com/groups/178755419275910/ Sneek

Verschillende Facebookpagina’s van verschillende steden met het indringende bromtoonprobleem:

LFG meetingpoint
https://www.facebook.com/groups/LFGMeetingpoint/?ref=share

De brom van waalre
https://m.facebook.com/bromvanwaalre/

Bromtoon Waalre
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009383388596

Een onderzoek naar laagfrequent geluid
https://www.facebook.com/Een-onderzoek-naar-een-groeiend-milieuprobleem-Laag-Frequent-Geluid-200419530106590/

Laagfrequent geluid Nederland
https://m.facebook.com/Laagfrequent-Geluid-Nederland-1610230285912485/

Geluidshinder-Geluidsoverlast
https://www.facebook.com/Geluidshinder-Geluidsoverlast-796949317028518/

Laagfrequentgeluid Engelen
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009017791270

Bromtoon Bergen (opgeheven?)
https://www.facebook.com/Bromtoon-Bergen-NH-501270326916969/

Laagfrequent geluid
https://www.facebook.com/groups/633702933425358/?ref=share

Groep van stichting laagfrequent geluid
https://www.facebook.com/groups/1913176352345252/?ref=share

Stichting laagfrequent geluid
https://www.facebook.com/Stichting-Laagfrequent-geluid-591012707682219/

Lotgenoten groep laagfrequent geluid
https://www.facebook.com/groups/1004280116315219/?ref=share

Bromtoon zuid-oost Drenthe
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009383388596

De brom van Nederland
https://www.facebook.com/groups/1863018147242937/?ref=share

Bromtoon Zutphen
https://www.facebook.com/bromtoon/

Leven met bromtonen(Zutphen)
https://www.facebook.com/Leven-met-Bromtonen-114780062517074/

Bromtoon Utrecht
https://www.facebook.com/Bromtoon-Utrecht-1931618183792242/

Bromtoon Goirle
https://www.facebook.com/Bromtoon-Goirle-1109301485866530/

Houten ligt wakker
https://www.facebook.com/houtenligtwakker/

Trillingen in huis Hoorn/West-Friesland LFG
https://m.facebook.com/groups/2092564867630395

Heerhugowaard Bromtoon
https://m.facebook.com/groups/2002312100055708

Bromtoon/Zoemtoon/Laagfrequent geluid/The Hum/Trillingen Sneek
https://m.facebook.com/groups/471575169867345

De brom van Heerlen
https://m.facebook.com/groups/1863018147242937

Bromtoon Ede
https://www.facebook.com/bromtoon.ede/posts/1386220525036773:0