Eerlijk over Straling op de Gezondheidsbeurs

Eerlijk over Straling’ op de Nationale Gezondheidsbeurs Utrecht 2019

In juichstemming wordt ons telkens weer verteld over het komende 5G en dat er een betere samenleving gaat ontstaan als alles en iedereen digitaal verbonden is. Mooie verhalen over slimme technologie moeten ons verleiden en ons doen inzien dat we in deze tijd niet meer zonder kunnen bestaan. Maar is dat daadwerkelijk zo?

Nee, het is niet waar dat 5G goed voor ons is. Dit is waar Eerlijk over Straling op de Nationale Gezondheidsbeurs aandacht voor vraagt. Eerlijk over straling is een initiatief van de Nederlandse stralingsbewuste organisaties. Eerlijk over Straling brengt het eerlijke verhaal over 5G. En de waarheid is dat 5G niet bewezen veilig is voor de gezondheid. Integendeel!

Straling’ haalt steeds meer de publiciteit en dat is nodig. Niet voor niets stond zelfs in de december 2018 editie van The Lancet een oproep straling en de – aangetoonde – gezondheidsrisico’s serieus te nemen. De Film Ubiquity van Bregtje van der Haak over o.a. de Nederlandse stralingsgevoelige Anouk werd veel bekeken, zowel in de bioscoop als op de TV bij VPRO op NPO2. Ook de vele reportages en artikelen in de kranten, bladen en op TV bevestigen de toegenomen zorg bij het publiek en de noodzaak van eerlijke informatie! Zelfs het Antennebureau, deel van onze overheid, stelde in 2017 al vast dat meer dan 50% van de mensen zich zorgen maakt over de gevolgen van straling op de lange termijn.

Niet als veilig getest, geen voorzorg…

Waar bijvoorbeeld nieuwe medicijnen niet op de markt komen zonder in zware procedures getoetst te zijn op de onschadelijkheid, wordt 5G echter, evenals 2G, 3G en 4G, ingevoerd zonder zekerheid te leveren dat de technologie veilig is voor de mens en de natuur. Dat terwijl het bewijs dat die eerdere technologie voor draadloze communicatie schadelijk is voor de gezondheid, hand over hand groeit. Zo werd onlangs in een groot Amerikaans onderzoek de relatie tussen straling en kanker bij ratten aangetoond. Maar onze Gezondheidsraad schuift het terzijde en de overheid neemt geen voorzorg.

Meer elektrosmog

Met alle zendende apparatuur en zoveel elektrische voorzieningen om ons heen, is de elektrosmog tegenwoordig al heel sterk. De effecten van straling en stroom belasten iedereen en kunnen zeker gevolgen hebben voor de gezondheid. Met de ontwikkeling van het Internet of Things, de uitrol van 5G en allerlei zogenaamde smart/slimme (maar niet gezonde) toepassingen, komen er nog veel meer draadloze apparatuur en antennes. De elektrosmog zal met 5G nog veel sterker worden!

Gezondheidsrisico’s aanzienlijk

Er zijn talloze aanwijzingen gevonden in duizenden wetenschappelijke onderzoeken voor een verband met een breed scala aan ziekten. Het begint met vage klachten (SOLK), hoofdpijn, oorsuizen, vermoeidheid, slapeloosheid, spierklachten, darmproblemen, enz. en kan uiteindelijk tot ernstiger ziekten leiden, zoals neurologische aandoeningen, onvruchtbaarheid, hartproblemen, kanker. Als je bedenkt hoeveel mensen tegenwoordig al ziek zijn, doen die aanwijzingen voor gezondheidsschade je beseffen, dat het nu echt de hoogste tijd is om voorzichtig te worden met stroom en straling.

Stralingsbewuste organisaties brengen het eerlijke verhaal

Vrijwilligers nemen ook dit jaar het initiatief om op de Nationale Gezondheidsbeurs het eerlijke verhaal te vertellen. Onder het motto ‘Eerlijk over Straling’ voeren de organisaties Verminder-Electrosmog, Stichting EHS, Stop UMTS, Stop-Overdosis-Straling, de CPLD vereniging, Stralingsbewust Zuid-Kennemerland, Zeeuws Platform Stralingsrisico, Let’s Talk About Tech en Stralings Bewust Verzamelpunt gezamenlijk campagne voor een veilig, stralingsbewust leven.

Op deze Nationale Gezondheidsbeurs geven we in stand D37 van 7 t/m 10 februari niet alleen die eerlijke informatie, maar ook tips hoe je de effecten van stroom en straling in je eigen omgeving kunt verminderen. Er is bovendien extra informatie over zwangerschap. Kinderen zijn erg kwetsbaar voor elektrosmog. Ben je zwanger of wil je dat worden? Wij hebben diverse belangrijke tips voor je.

Loop je al langer met gezondheidsklachten en kunnen de artsen de oorzaak niet vinden? Je bent zeker niet de enige: echt heel veel van de mensen krijgen van de arts deze diagnose. Veel van deze zogenaamd SOLK klachten kunnen door straling worden veroorzaakt! Bezoek onze hoekstand, pal aan het grote eilandterras, en wordt eerlijk geïnformeerd!

Diverse acties: de uitrol van 5G is niet vanzelfsprekend

Maar men kan meer doen tegen de roekeloze uitrol van 5G. Wereldwijd wordt opgeroepen bestraling door 5G, op aarde en vanuit de ruimte, te stoppen. Het zogeheten 5G Space Appeal (www.5gspaceappeal.org ) verzamelde in korte tijd meer dan 40.000 handtekeningen van personen en organisaties. In Nederland worden diverse acties gevoerd. Zo loopt er een petitie tegen 5G van Verminder Electrosmog (www.verminder-electrosmog.nl). Wij vragen iedereen om de petities ook te tekenen. Meer weten? Begin bij www.EerlijkoverStraling.nl.

Meer informatie ook via www.eerlijkoverstraling.nl met links naar de deelnemende organisaties, welke u ook rechtstreeks kunt benaderen:

Emailadres: info@eerlijkoverstraling.nl

Ook oproepen tekenen tegen 5G?

Zie:https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal en www.verminder-electrosmog.nl