Nieuw Europees Voorzorgsprincipe toegepast

hilversum

Afgelopen donderdag 17 April 2014 is een streep gezet door de aanvraag voor een antenne naast woonhuizen in De Meent. Het college adviseerde na het verkiezingsdebat in de Hilversumse Meent geen toestemming te verlenen voor een Umts antenne en de Raad was het daar donderdag mee eens. De motivering daarvoor was echter onvolledig.

Het bijzondere nieuws is dat de wethouder op vragen van Hilversum1 fractievoorzitter Hans Roos toegezegd heeft dat het Europees voorzorgsprincipe door de gemeente gevolgd wordt bij de plaatsing van antennes. Sterker nog: Het zou volgens de voorzitter nu al gevolg worden.

Het Europees voorzorgsprincipe is nieuw en houdt in dat er eerst bewezen moet worden dat een installatie (bijvoorbeeld door straling van een gsm of Umts mast) onschadelijk is voor de gezondheid, voordat je als gemeente polaatsing toestaat. Dat klinkt logisch en vanzelfsprekend, maar het is een belangrijke wijziging ten opzichte van vroeger beleid. Voorafgaand aan dit Europees voorzorgsprincipe moest aangetoond worden dat een installatie schadelijk is. In diverse landen wordt de schadelijkheid erkend. In Nederland wordt daarentegen al jaren gesteggeld of straling gezondheidsrisico’s oplevert.

Nu is de bewijslast omgedraaid. Waarom zou je als gemeente, die moet waken over de gezondheid van burgers, antennes kunnen toestaan, waarvan niet bewezen kan worden dat die onschadelijk zijn!

Een belangrijk gegeven wat in landen om ons heen al geleid heeft tot verbieden van reclame voor mobiele telefoons voor kinderen en verwijderen van antennes. Hilversum gaat nu mee in de vaart der volkeren en heeft dit ook geimplementeerd. Eem belangrijke waarborg voor de gezondheid van Hilversummers.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *