Voorkom 5G, informeer je gemeente zelf

Wil je ook iets doen om dit 5G gebeuren te stoppen?

Weet je nog niet zo goed hoe? Dat geldt voor meer mensen, deel daarom je ervaringen als je die hebt aan anderen.

Hieronder zal ik je hieronder helpen met een aantal stappen.
Realiseer je dat het exacte wiel voor jouw gemeente nog niet is uitgevonden, en dat je je dus zelf in de materie moet verdiepen en op jouw unieke situatie moet toe gaan passen…

Maar… het goede nieuws is:
Het is niet onmogelijk, en als jij het doet, dan heb jij het gedaan… šŸ˜‰

STAP 1

“Lees je in, en laat je wat informeren over 5G”

Bijvoorbeeld om mee te starten: Video’s en tekst waarom 5G er niet moet komen
(Wellicht kun je argumenten of linkjes gebruiken in jouw contact)


STAP 2


“Bepaal of je alleen gaat of samen”

Misschien ken je al iemand die dit samen met je wil gaan doen. Alleen kan prima, maar samen sta je misschien sterker (hoewel ook meer overleg šŸ˜‰ ). Als je liever samen verder wilt, en nog geen medestanders uit je buurt gevonden hebt, dan kan ik voor je kijken of er in jouw gemeente meer mensen zijn die de petitie en de vermindering van Electrosmog een warm hart toedragen. Daarna kun je opnieuw kijken wie er reageert en of je taakverdeling wilt toepassen.

Wist je dat ik uit de lijst ondertekenaars anoniem en vrijblijvend de mensen uit jouw gemeente kan mailen, met een verzoek of ze met je in contact willen komen… ?

Bijvoorbeeld zoals Hannah hieronder stuurde aan haar gemeente … :

Geachte Meneer/Mevrouw,

Ā 
Aangezien u de petitie Verminder Electrosmog heeft ondertekend en in [JOUW GEMEENTE] woont, wil ik u graag benaderen met het volgende.
Ā 
Om inspraak op te eisen over 5G en het slimme netwerk in de gemeente [NAAM GEMEENTE] zou ik graag met onze gemeente en politiek in gesprek willen rondom de gezondheids-effecten van deze technologie. Ik heb voorbeeldbrieven en informatie (eventueel een Wob) beschikbaar, maar deze zal ik, afhankelijk van de reactie van de gemeente, nog moeten aanpassen om het zo overtuigend mogelijk te maken.

Ik vroeg me af of u interesse heeft om hierin ‘krachten te bundelen’. Als ik alleen al kan noemen dat het niet alleen om mij gaat, maar andere inwoners met mij (met naam bijvoorbeeld), zou dat mijn verhaal al sterker maken.

Maar mogelijk kunt u iets anders doen of weet u een nog betere strategie.

Ik hoor graag of u ook wilt opkomen voor uw gezondheid ook voor de toekomst, bij onze gemeente en of ik daarvoor met u in contact mag komen. Wilt u mij dan even mailen [JOUW MAILADRES] of bellen [JOUW TELEFOONNUMMER].

Alvast hartelijk bedankt,Ā 

Ā 
[NAAM]

*De brief hierboven kan gekopieerd worden en naar eigen inzicht aangepast.

Stuur dit bericht dan aan mij mail, wat ik voor je door kan sturen aan alle ondertekenaars uit jouw woonplaats. Misschien reageert er 1 iemand en misschien 10, en dan is het toch al weer fijner.

STAP 3

“Zoek contact met je gemeente”

– Wie is de wethouder, hoe kun je deze bereiken. Mag je een gesprek met hem/haar hebben hierover?

– Welke politieke partijen zitten er in de raad. Mag je hun bellen/mailen… of afspreken?

– Kun je de gemeenteraad ook in zijn geheel aanspreken, misschien is er een info-avond of inspraak-avond?

Opmerking van Marnix,
die 5G in de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft weten tegen te houden:

ER IS VEEL HULP: Diverse fracties hebben ons echt geholpen, en ook de griffiers (de griffie dus) leek onze input echt als een meerwaarde te zien.
Dus: ga gesprek aan, zoek ze op. daar zijn ze voor!”

Vragen:
– Welke slimme toepassingen worden overwogen?
– Wie maakt de beslissingen en wat is van hen het kennisniveau?
– Weten ze dat de gemeente Utrechtse Heuvelrug de slimme toepassingen voorlopig heeft tegengehouden, omdat de risico’s veel te omvangrijk zijn en slecht ingedekt/toegelicht?
– Weten ze dat de beslisbevoegdheid hierover en daarmee ook de verantwoordelijkheid voor een belangrijk deel bij de gemeente ligt?
– Weten ze dat er meer dan 200 wetenschappers onlangs een noodoproep hebben gedaan om voorlopig geen 5G of IOT toepassingen toe te staan vanwege de te verwachte gezondheidseffecten van nog meer straling in de leefomgeving?
– Weten ze dat het draagvlak voor 5G uiterst klein is? Wie wil er in iedere lantaarnpaal een extra stralende CO2 vervuilende zender, of een zelfrijdende auto, een koelkast die aangeeft of de melk op is (mits je de juiste updates gedaan hebt, en waarbij alles wat draadloos gehackt kan worden en dus van afstand bestuurd ook door mensen waar je niet op zit te wachten. Wat gebeurt er met de info als er camera’s bijkomen. Voor wie zijn de rechten, kunnen de beelden doorverkocht worden,Ā  wil je dit aan een marktpartij overlaten, waarom wil je je bevolking opzadelen met heel veel ongezonde apparatuur.
– Weten ze dat 5G amper door materialen heen kan en door bomen, dat er van alles moet gaan wijken om dit ongewenste netwerk werkend te krijgen?
– Staan ze open voor extra informatie?
– Kan dat via een voorlichtingsmiddag-avond?Ā  Zie voorlichtingsavond film

STAP 4

“Gebruik allerhande informatie om je gemeente te informeren”

Vind hier alle teksten welke door Marnix en Tessa zijn gebruikt voor hun Succes: https://www.verminder-electrosmog.nl/stralen-doen-we-liever-zelf/

Ook mag je de brief van Straal-Zelf Leeuwarden gebruiken. Stuur hen een mail op straal.zelf@gmail.com

Of vind hier een hƩle mooie brief van de mensen uit Rijsen-Holten
Brief aan gemeente

Ā 

Misschien zijn stukken uit deze voorbeeldbrief van mij bruikbaar voor je:

Beste ā€¦..

Wij willen graag uw aandacht voor het volgende.

Heeft u zich al wel eens goed verdiept in de nieuwe technieken van 5G en Iot? Grote kans dat u denkt dat hierin geen keuzes meer te maken zijn door de gemeente, omdat het landelijk vastligt dat we deze technieken massaal gaan invoeren. U heeft het in dat geval bij het verkeerde eind. Graag lichten wij u verder voor, alvorens u belangrijke beslissingen met vertrekkende gevolgen gaat/laat maken.

Wij zijn allereerst benieuwd of dat u rondom 5G en andere draadloze toepassing al goed geĆÆnformeerd bent? Helaas hebben we gemerkt dat dit in de meeste gemeenten nog nauwelijks is gebeurd of met enkel het (te) mooie plaatje. Dat is kwalijk, omdat het hier om een aantal belangrijke zaken gaat, bijvoorbeeld de ongewenste invoering van 5G/Iot waarover onlangs o.a. meer dan 200 wetenschappers aan de noodrem hebben getrokken.

Zij dringen erop aan gƩƩn 5G uit te rollen voordat de gezondheidseffecten t/m 4G goed in kaart zijn gebracht. Er liggen al heel veel bewijzen voor schadelijke gezondheidseffecten voor dit soort gepulseerde elektro magnetische velden. Een extra netwerk zou desastreus kunnen zijn voor de publieke gezondheid.

ā€œ
We the undersigned scientists, doctors, environmental organizations and citizens from 30 countries, urgently call for a halt to the deployment of the 5G (fifth generation) wireless network, including 5G from space satellites. 5G will massively increase exposure to radio frequency (RF) radiation on top of the 2G, 3G and 4G networks for telecommunications already in place. RF radiation has been proven harmful for humans and the environment. The deployment of 5G constitutes an experiment on humanity and the environment that is defined as a crime under international law.ā€ https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal/

Een Nederlandse Petitie heeft meer dan 30.000 handtekeningen en een Poll wees uit dat 85% van de Nederlanders geen idee heeft wat 5G inhoud, maar als het gezondheidsschade oplevert, extra nieuwe nutteloze gadgets en heel veel extra zenders op straat, er geen interesse in heeft.
https://www.verminder-electrosmog.nl/petitie/handtekeningen/


Hiernaast is het misschien interessant om Ć©Ć©n of twee onafhankelijke wetenschappers te horen welke, as we speak, getuigen voor Juryā€™s om te waarschuwen over de risicoā€™s rondom 5G en dat zowel de Telecom als de landelijke overheid hierin verouderde informatie gebruikt.

https://www.youtube.com/watch?v=okG0HdBSf24
https://www.youtube.com/watch?v=CK0AliMe-KA

Lokaal zal men een keuze moeten maken voor de industrie, of voor de mensen die, hoe hip het ook wordt voorgeschoteld, nu al verdrinken in hun smartphone en voor het overgrote deel totaal geen behoefte hebben aan een nieuw verstikkend ongezond netwerk wat om meerdere extra zendmasten per straat vraagt en welke 100% belastend zullen zijn voor de gezondheid. De grote verzekeringsmaatschappijen hebben zich gedistantieerd van schade door elektro magnetische velden. Het zijn bijzondere tijden en het ligt in handen van lokale politici om de eerlijke info te durven zien. Ik hoop dat ik trots mag zijn op mijn gemeente dat zij hierin begrijpt hoe prangend deze kwestie is en mensen en milieu boven opnieuw financiĆ«le Telecombelangen zet. Wist u dat er al andere verstandige gemeenten u zijn voorgegaan en niet geĆÆnvesteerd hebben in deze technologie? Bijvoorbeeld de Utrechtse Heuvelrug, of Bergen, waar alle partijen van Links tot rechts zich, na zich eerst uitvoerig te hebben laten informeren door onafhankelijke partijen, unaniem tĆ©gen de invoering van Slimme toepassingen op lantaarnpalen hebben gekeerd. En zij eerst nadere informatie eisen, zowel over de risicoā€™s en gezondheidseffecten als de privacywetgeving. Buiten de Telecom is er namelijk niemand die haast wil maken met deze technologie. Laat u niet opjagen! Mocht u vragen hebben, ben ik (of anderen die zich hierin hebben verdiept) u graag tot dienst!

Met vriendelijke groet,
…………….

STAP 5

“Raadsvergadering of gesprek”

Mocht het zo zijn dat er momenteel besprekingen en besluiten zijn rondom ‘slimme’ toepassingen voor in de gemeente. Maak gebruik van je recht op inspraak. Bijvoorbeeld bij een raadsvergadering, of plan een gesprek met de wethouder (die zijn ervoor).

UPDATE: Wat bijzonder goed blijkt te werken is het organiseren van een informatiemiddag- of avond.

Stuur uitnodigingen naar alle partijen dat ze, als ze nog vragen hebben over 5G, hierbij van harte uitgenodigd zijn op datum/locatie. Organiseer een symposium met onafhankeljke sprekers. Informeer eventueel bij ons voor namen…Ā  Film het voor nog meer bereik.

STAP 6

“(eventueel WOB / of verzin zelf een creatieve actie)”

Is alles al in een vergevorderd stadium, of lukt het je met de beste wil van de wereld niet om een in een respectvolle dialoog te geraken met jouw gemeente. Dan kun je een WOB (Wet Openbaarheid van Bestuur) verzoek doen om te zien wat er al is gebeurt, met welke partijen, hoever ze zijn, en wat de overwegingen zijn. Dit om eventueel naderhand handvatten te hebben voor media of om zelf meer helderheid te krijgen over eventuele extra stappen welke er bij jullie mogelijk zijn.

Vraag aan je gemeente waar je een WOB heen mag sturen….

Hier is een voorbeeld van een WOB dat je zou kunnen sturen (kopieer ‘m maar)

[College van B&W van Gemeente..]

[Adres]

[Plaats en datum]

Geachte heer/mevrouw

Door middel van dit verzoekschrift vraag ik u ā€“ het College van B&W en alle onder het College van B&W vallende diensten ā€“ met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om mij kopieĆ«n toe te zenden van de navolgende documenten:

ā€“ Dat wil zeggen; Beleidsstukken, notulen, mails, films ea documenten en bestanden, alles waarin gesproken wordt over;

  • De strategie c.q. de plannen van de gemeente met betrekking tot het invoeren van zogenaamde slimme technologieĆ«n waarbij draadloze netwerken worden gebruikt, zoals bijv. slimme lantaarnpalen, slimme bushokjes, slimme verkeerslichten, camera bewaking etc. Dit staat ook bekend onder de namen Internet of Things (IoT), smartcity toepassingen en 5G.

  • De technieken welke gebruikt gaan worden en over de te verwachten energie dissipatie (wattage) van de stralingsbronnen en de te verwachten stralingsintensiteiten (inclusief de gebruikte frequenties)

  • Verder wil ik alle informatie ontvangen over welke overheids- of commerciĆ«le partijen betrokken zijn bij de (evt.) uitrol van slimme technologieĆ«n; wat de namen zijn van de verschillende ambtenaren die hiervoor verantwoordelijk zijn en de namen van de commerciĆ«le partijen waarmee de gemeente samenwerkt of plannen heeft om mee samen te werken. Wanneer er contracten zijn opgemaakt, ontvang ik hier graag een kopie van.

  • Alle informatie communicatie rondom de bespreking van gezondheidsaspecten in relatie tot elektromagnetische velden in de besluitvorming over de (evt.) uitrol van slimme technologieĆ«n.

  • Alle informatie over evt. onderzoek en/of enquĆŖtes over de wensen van inwoners m.b.t. slimme technologieĆ«n in de gemeente. Zijn alle partijen goed geĆÆnformeerd en bekend met alle risicoā€™s. Graag alle correspondentie hierover.

  • Eventuele andere documenten (niet vallend binnen bovenstaande categorieĆ«n) waarin gesproken wordt over de bovengenoemde technieken en de eventuele invoering hiervan

    Kunt u mij op voorhand berichten of, en zo ja, hoeveel er aan het verstrekken van deze informatie kosten zijn verbonden.

    Graag ontvang ik uw info zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken bij voorkeur via de mail (goedkoopste), eventueel per post. U vindt de gegevens hiervoor onderaan dit schrijven.

 

In afwachting van alle bovengenoemde documenten, alvast met dank voor de door u gepleegde moeite, verblijf ik…

Met vriendelijke groet,

[Naam/namen]

[handtekening]

[Email]
[Adres]

Heb je andere creatieve ideeĆ«n die werken en die je met anderen kunt delen, doe dat! Ze/we springen om ideeĆ«n om dit tegen te houden…

We wensen jullie heel veel succes bij jullie missie. Deel graag je behaalde resultaten of nieuwe tips, zodat deze ook voor anderen beschikbaar komen. Realiseer je dat het al 5 over 12 is, dus dat wachten op anderen in deze geen optie is, als je wil dat de toekomst rekening gaat houden met jouw terechte zorgen.

Met een hƩle warme oprechte groet,

‘Yes, You can!’

‘Als je het niet probeert…..’

‘Nee heb je, ja kun je krijgen….’

….. en je hebt gewoon 100% gelijk!

We zijn met meer en meer!!! šŸ™‚