Wees welkom op zondag 1 November op een Landelijke 5G dag voor actievoerders in gemeenten in Zeist

Onderwerp: Uitnodiging landelijke 5G dag

Beste mensen,

Nu het draadloze netwerk 5G zich aan het uitrollen is en her en der getest wordt, lijkt het ons de hoogste tijd om landelijk de koppen bij elkaar te steken en de krachten te bundelen om effectief tegenwicht aan deze ontwikkeling te bieden.

Wij organiseren daartoe een landelijke dag

op zondag 1 november a.s. in de Stichtse Vrije School,

Socrateslaan 24, 3707 GL te Zeist, van 9.30 tot ca. 17 uur

Wees welkom!

De opzet van deze dag is interactief  Door met name de diverse ervaringen en ideeën bij de diverse 5G groepen uit te wisselen. Vervolgens gaan wij de deze ideeën plenair met elkaar delen en daarbij een keuze maken uit de meeste belovende en succesvolle aanpak; zowel plaatselijk als landelijk.

Te denken valt bv. een meldpunt voor stralingsklachten, petitie of webinar of antenne­beleid. Tot slot maken wij afspraken over wie wat doet; inclusief het instellen van een coördinatiegroep om alles verder in goede banen te leiden. Zie het bijgaande programma.

De bedoeling is verder dat uit zo veel mogelijk 5G groepen in den lande 1 of 2 vertegenwoordigers aan deze dag deelnemen. Met de dan geldende Corona-regels wordt rekening gehouden (bv. Het maximaal aantal deelnemers).

In verband met de verdere organisatie, waaronder de lunch, vragen wij je aan te melden via

louisekelder@casema.nl ; uiterlijk 1 week vóór 1 november. Bij aanmelding graag de vermelding van welke 5 G groep je deel uit maakt, of je wel of geen actief lid bent en je telefoonnummer.

De kosten van de dag bedragen 25 euro en wij vragen dit bedrag bij aanmelding over te maken naar rekeningnummer NL29 TRIO 0003 1542 29 t.g.v. H.A.L. Kelder. *Mocht dit bedrag bezwaarlijk voor je deelname zijn, neem dan gerust even contact met Louise op.

Voor eventuele andere vragen kan je ook contact opnemen via haar mail.


Wij hopen op een inspirerende en vruchtbare dag en

zien uit naar je komst !

Met vriendelijke groet,

Louise Kelder (Stralingsbewust Zeist)

Maarten Spaargaren (Stralingsbewust Zutphen)

Nienke van Leeuwen (Stralingsbewust Utrechtse Heuvelrug)

Regine Bautz (Stralingsbewust Zeist

Ruth Schopenhauer (Stralingsbewust Zutphen)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *