Demonstratie tegen 5G in Eindhoven op woensdag 20 November. Kom ook!!

Na de succesvolle demonstratie tegen de uitrol van 5G in september in Den Haag gaan we op woensdag 20 november 2019 in Eindhoven demonstreren tegen 5G en willen we dat ook in Eindhoven de uitrol van 5G niet doorgaat.

5G is namelijk nog niet getest op de gezondheid van mensen of dieren.

Volgens staatssecretaris Mona Keijzer (CDA) van Economische Zaken en Klimaat is 5G niet gevaarlijk en zij wijst daarbij almaar op onderzoeken die in het verleden gedaan zijn toen er nog geen sprake was van 5G. Hiermee gaat zij volledig voorbij aan 250 wetenschappers uit meer dan 42 landen die o.a. in het EU 5G Appeal waarschuwen voor de gevolgen van 5G voor de gezondheid. Daarnaast zijn er ook nog oproepen om 5G op aarde en in de ruimte te stoppen. De oproep 5G Space Appeal is op 8 oktober 2019 al 153.054 maal ondertekend door een almaar groter wordende groep wetenschappers, artsen, milieuorganisaties en burgers uit minstens 207 landen.


“Omdat de straling van 5G door de hogere frequenties niet ver in ons lichaam doordringt, wordt de belasting van de huid aanzienlijk groter. Om 5G te installeren zullen overal antennes geplaatst worden, zoals in lantaarnpalen en bushokjes. Met 5G zullen er nergens meer stralingsarme gebieden zijn, terwijl velen nu al ernstige klachten hebben door 3G en 4G. De gezondheid van ons allen en vooral die van kwetsbare kleine kinderen staat op het spel.
En ook onze privacy en veiligheid is in het geding.”

 

DOE MEE en kom naar Eindhoven op woensdag 20 november

Wanneer en waar demonstreren?
Om 12.00 uur  verzamelen we op het 18 Septemberplein, (naast het station, bij de Bijenkorf, fietsenstalling) en lopen dwars door het winkelgebied naar het Stadhuisplein.

Kom net als in Den Haag, Brussel, Florence, Rome, Bern en diverse staten in Amerika in actie en meld je aan op eindhoven5Gnee@gmail.com

De Werkgroep Eindhoven 5G Nee