Bijeenkomst The Trojan Horse in ‘De Melkweg’

Op 15 september 2019 zal er een bijeenkomst plaatsvinden in De Melkweg

“5G The Trojan Horse”
Ultimate Science/deel 1

Melkweg in Amsterdam
Toegangsprijs: € 12,50

U bepaalt, de hoofdpunten…
1. The truth will set you free, after it has pissed you off: Is 5g is een wapen?
2. Wat is het Internet of Things en wat komt dan daarna?
3. Overheden, scholen en bedrijven verkopen het aan het grotere publiek als een sexy, onvermijdelijke smart 17.000 miljard / jaar mondiale goldrush [met wat lichte zorgen over privacy,
gezondheid ed]. Wat is het werkelijke verhaal?
4. IoT, IoH, kunstmatige intelligentie leiden tot een Simulacrum; een samenleving
gebaseerd op opgevoerde haast, controle en onnodige competitie, wat ons in overlevingsmodus brengt ten koste van samenwerken om een toekomst te creëren dienend aan ons hart.
5. Een kleine groep wint steeds controle, de planten, dieren en mensen verliezen hun gezondheid en vrijheid.
6. Als 1000 stevige mensen samenwerken, wordt het tij gekeerd en komt er een
samenleving gebaseerd op liefde en samenwerking.

Barrie Trower is een van de grootste deskundige op het gebied van EMV (ookwel straling zoals Wifi en andere zenders), non-lethal wapens. Hij is een kritische man met een enorm brede kennis en ervaring. Vanuit zijn wetenschappelijke achtergrond en werk voor de overheid en heldere geest is hij in staat dit complexe onderwerp en de dilemma’s waar we tegenaan lopen, kernachtig te verwoorden. Hij heeft aangeboden om met organisaties in Nederland in debat te gaan over het gebruik (en toename) van technologie, waarbij EMV (Elektro Magnetische Velden) een rol spelen. Hier kunt u hem zien.

Programma
19.00 Welkom in de zaal
19.30 Spreker over 5G: Emil Möller
20.15 Pauze
20.30 *Barrie Trower [skype] wordt LIVE geïnterviewd door Emil Möller
21.00 Alle vragen mogen worden gesteld (zaal, online kijkers & Barrie Trower via Skype)
21.45 Afsluiting

Komt u ook?
Er zijn 500 plaatsen. vol = vol.
Wilt u ook het 5G congres bijwonen, meldt u dan voor de voorinschrijving via de mail
of hebt u een vraag, neem dan contact met ons op via mail: 5g.melkweg@gmail.com

Hoe kunt u hiermee helpen?
Wat u nu al kunt doen:
Een WOB verzoek sturen aan het antennebureau.

Omdat anderen dat ook doen, ontstaat het volgende:
1 De burger die zich bewust zorgen maakt omtrent EMV, met name 5G, wordt
gezien en gehoord
2 Grote aantallen WOB verzoeken de aandacht trekken van de MSM
3 Enkele EMV experts in gesprek laten gaan met de organisaties in Nederland (o.a. Barrie Trower heeft al toegezegd)
Met uw hulp kunnen we het Antennebureau tijdens de conferentie een in een dialoog met het
publiek en Barrie Trower brengen.