Eerdere Channeling

Een eerdere channeling uit 2008 zei het volgende: “30 juli 2008 : straling

We willen jullie graag op de hoogte brengen van een aantal feiten, die belangrijk zijn voor jullie ontwikkeling. Desalniettemin willen we jullie geen angst aanjagen en dat is een beetje ons dilemma omdat het lastige informatie is om mee te delen. Ten eerste moet je weten dat de hersenen van de mens, en eigenlijk de hele schedel, functioneert op hoogfrequente straling. Dat is waar je je informatie, je intuïtie uit haalt, ontvangt. Het is als een soort ontvanger en zender. Als medium Ton, als channel, werk je op die hoogfrequente straling. Daardoor krijg je informatie binnen en je stelt je daarvoor open. Dat betekent tegelijkertijd dat je hoog vatbaar bent voor manipulaties op dit gebied, op deze frequentie. En dit is wat er momenteel plaats vindt: dat er op technologische manier met deze frequentie wordt gerommeld om het zo maar te zeggen door mensen die niet veel verstand hebben van de esoterische, spirituele vermogens van de mens om op dit niveau te werken. Je zou kunnen zeggen dat er een strijd plaatsvindt op deze frequenties tussen de spirituele ontwikkeling van de mens en de technologische verstoring daar van. Mensen proberen via deze frequentie de macht te krijgen over het bewustzijn van de mensheid. Dat jullie dus daar extreem last van hebben is geen vreemd verschijnsel. Deze hoogfrequente straling wordt toegepast in mobiele netwerken, in televisienetwerken, via UMTS-masten en via satellieten. Er ontstaat een soort stralingsvervuiling zou je kunnen zeggen waardoor niet alleen mensen maar ook dieren hun spirituele sonar kwijt raken, niet meer kunnen koersen op hun Hogere Zelf. Het wordt als het ware gecloakt, alsof er smoke ontstaat. Alleen in de aarde kan die straling niet doordringen, dus je zal gaan merken als je lager zit in de aarde, dat je geen invloed krijgt van deze stralingsvervuiling. Op dit moment wordt er op grote schaal geëxperimenteerd, vooral door China en Japan, om met deze nieuwe technologie invloed uit te oefenen. Er zijn geheime experimenten in China die proberen hoe ze hun macht kunnen toewenden inderdaad op het gebied van weer, bewustzijn en energie. Alle machtssystemen proberen op hun eigen manier zoveel mogelijk mensen aan zich te binden, door uiterlijk bepaalde regels op te leggen, door innerlijk bepaalde energieboodschappen uit te zenden, waardoor mensen, zeg maar onvrij worden en zich niet meer kunnen richten op hun eigen innerlijke kompas. Want op het moment dat ze verward zijn en de weg kwijt zijn gaan ze zich juist richten op uiterlijke reglementen, op uiterlijke richtlijnen. Dus simpelweg het verstoren van het innerlijke kompas is genoeg om mensen in het massabewustzijn te houden, waardoor ze beïnvloedbaar zijn voor boodschappen van buitenaf. Nogmaals : wees niet bezorgd of bezwaard door de informatie, maar wordt er alerter in en door het bewuster te zijn en het meer naar buiten te brengen kun je er beter mee omgaan. Ga je meer voelen wanneer er invloed wordt uitgeoefend en wanneer niet. Het is belangrijk dat deze informatie naar buiten toe komt. Ja, ik hoor voor mij: Karel spreekt daar over.

(karel van Huffelen schreef het boek ‘ De onzichtbare risico’s van het digitale tijdperk.’ Karel overleed echter tijdens een ongeluk in 2010)

A SPIRITUAL VIEW ON 5G

8 juni 2019
Anne and Ton are tuning in to the consequences of 5G. This is the channeling that was given:

”If you look at the human body, it consists of several bodies. A physical body of bones and tissue and muscles. Then there is a fluid body of blood and water. And there is an energetic body and that consists of a whole nerve system, and that nerve system is connected to the aura, energy lines that go through the body. Though this energetic body you are connected to the universal consciousness, through layers that are more and more refined and subtle. These subtle layers have an enormous power on the physical body: they define the physical reality of your body. So for instance if you are ill and something is not working on the physical level, you can cut it away through an incision, but the real cause of an illness is in the subtle etheric body of your being. If you can take out the root cause there, your body will naturally restore itself. This is how the whole human body functions.

You are creating a technological society by mirroring your own system. You create technology that resembles the physical, the fluid, the nerve system and the energetic body. For instance the physical representation of your body are machines, that work according to physical laws. Electricity is like the nerve system. But now you are creating a new wave of information technology, of digital technology, which connects to the etheric body. In a way it takes over its function, just like machines take over muscle power. You don’t need to plow your land yourself, you use a tractor for it. This works the same with your etheric body: it will be taken over by systems like wifi or 5G that will function in the same manner.

The problem is you will get highly addicted to this substitute. It’s like sugar for the nerve system: you cannot do without it anymore at some point because you are not trained anymore yourself to do this work. But it also means – and this is a much more grave danger of this technology – that you are not connected anymore to the universal consciousness, because you will be connected to a technological consciousness. It will divert your attention, your focus, your intuition, toward this electronic network that will control you and all your functions. You create an artificial God and this God knows everything. It is run by artificial intelligence. It is a fake God, an idol. This God will ask everything of you, total obedience, total surrender. It will have total control over your lives. You will forget your true origin and also your own power, your connection to Mother Earth and Father Sky. You will give away your spiritual power by connecting to this new 5G network.

G is the G of God. It’s the 5th God, an idol. Is this a problem? Yes, because in a way you enslave yourselves, you become the slaves of this new God. You will be ruled by a God that is not lifting you up or bringing you spiritual freedom and liberation and enlightenment. You will be ruled by a God that is putting you in a cage and making you into a slave. You will have to serve that God by doing everything in alignment with this new system. You will be rewired and you will forget your origin. You will forget that you are children of Mother Earth.
This is the main thing. A secondary thing is it will influence your brain cells and nerve system in a way that it will damage the natural function of it. It will damage the coordination between the brain and certain organs, for instance the intestines. There is a very intricate pattern of communication between the left and the right brain and the intestines. These two form the whole body of wisdom that you carry. But this connection will be disconnected. So instead of becoming more embodied, more incarnated, you will be more excarnated and the body will become more of a vehicle, a slave towards the mind, this overmind.
So does this give any clarity on the subject?”

Is it a problem to live in an area where there is 5G?
“It’s advisable not to be connected to the 5G network physically, because it will influence you. Whatever your resistance or your precautions, it will work right through your body and there is nothing you can do to stop that. That’s the problem with this unseen energy. It works on this energetic level. So it’s very hard to disconnect from it, even if you want it. That’s why it’s so powerful, it’s too subtle to counterbalance it. It’s actually the fifth element but in its technological form, not in its human form. Because the human form of the fifth element is the holy ghost, the spirit, ether, that divine spark that makes you alive.”

Is there a way to escape on earth, or will it be everywhere?
“There will be parts that stay free but the large part of humanity will be enslaved by this technological system. But there will be pockets, areas where this 5G is not relevant, cos it needs a physical structure to carry it. It needs millions of devices to carry on the signal and – this is very funny, because you will start to carry those devices with you. So it won’t be only devices on rooftops or on buildings, but the devices will be built into your phones and into your computers. So you will be both receptors and senders. Do you understand that this system will be everywhere at some point, everywhere where there is technology this system will have both senders and receptors.”

Is there a way out?
“The only way out is to become aware of it and for people to know the truth and the hazards and risks of this system that they are creating. They are creating a God, a technological God, because they don’t know the real God, their real divinity that is inside themselves. They have forgotten and obliterated their divine origin. They are longing for their divinity, but they create a false God to pray to. So the only way to step out of this pseudo-religion is to become aware and to wake up to your true origin. So this is where your work comes in: the more you can help people waking up, the more they will realize they don’t need the technology to have the same powers to be connected with each other, to have power over matter, to realize that you have a vast potential in the human body and the human brain to control the world around you. Not from a technological nor from a willful force; you can control it because you surrender completely to the divinity.
So basically it’s a ‘battle’ between the forces of freedom and awakening and enlightenment of human beings, against a technological system which is not more than a created substitute for the real thing. It’s a diversion – and a quite dangerous diversion, because once you are in it it is very difficult to get out. It’s like you are addicted to drugs. The way in gives you a high, gives you excitement, gives you much power, much possibility. The way out gives you a large depression and sadness. So there’s a very high price to pay.”

WWW.TONVANDERKROON.COM

Sign the petition! 

Doe mee op 9 September 2019 met een Landelijke Demonstratie 5G Den Haag

 

STOP 5G!

DOE MEE EN MELD JE AAN VOOR
DE LANDELIJKE DEMONSTRATIE STOP 5G OP 9/9/19

Op 9 september 2019 vindt de landelijke demonstratie STOP 5G plaats in Den Haag. We willen dat de overheid de uitrol van 5G stopt vanwege de ernstige gezondheidsschade die de straling van 5G zal veroorzaken. Staatssecretaris Mona Keijzer beweert dat 5G veilig is, maar volgens de Gezondheidsraad is 5G is niet getest op risico’s voor de gezondheid.

Omdat de straling van 5G door de hogere frequenties niet ver in ons lichaam doordringt, wordt de belasting van de huid aanzienlijk groter. Ook omdat de blootstellingslimieten worden verhoogd zal blootstelling aan 5G permanente huidproblemen veroorzaken. Om 5G te installeren zullen overal antennes geplaatst worden, zoals in lantaarnpalen en bushokjes. Met 5G zullen er nergens meer stralingsarme gebieden zijn. De gezondheid van ons allen staat op het spel.

Internationaal zijn er oproepen om 5G op aarde en in de ruimte te stoppen. De oproep 5G Space Appeal is op 7 juni al 110.091 maal ondertekend door wetenschappers, artsen, milieuorganisaties en burgers uit 187 landen.

De overheid kan niet om ons heen als we ons massaal laten horen!
Kom net als in Brussel, Florence, Rome, Bern en diverse staten in Amerika in actie en doe mee!

Meld je aan op https://5gdenhaag.weebly.com/ 

1 Als je wil meelopen met de demonstratie op 9 september 2019 in Den Haag, klik op: Meelopen.

2 Als je de actiegroep 5G Den Haag wil steunen, klik op: Meehelpen.

Deze demonstratie is niet alleen voor STOP 5G Den Haag maar voor STOP 5G in héél Nederland.

De Werkgroep Landelijke Demonstratie 5G Den Haag

De demonstratie wordt ondersteund door:

www.stopumts.nl
www.letstalkabouttech.nl
www.zeeuwsplatformstralingsrisico.nl
www.verminder-electrosmog.nl
www.SOSstraling.nl

Brief ter info over 5G (boven 2,4 GHz) door Werner

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal

T.a.v. mevr. mr. drs. M.C.G. Keijzer, Staatssectretaris van Economische Zaken en Klimaat

T.a.v. dhr. mr. drs. B.J. Bruins, Minister voor Medische Zorg en Sport

T.a.v. de fractievoorzitters van alle politieke partijen in de Tweede Kamer

T.a.v. locale gemeentes

T.a.v. de Nederlandse artsen

Postbus 20401

2500 EK Den Haag

Heino, 10 mei 2019

Betreft: 5G en gezondheid

Geachte Heer/Mevrouw,

Met deze brief wil ik graag een aantal aanvullende opmerkingen maken op de brief met

kenmerk (EZK) (kenmerk 2019Z03392 en 2019Z05943/2019D12415) die als

kabinetsreactie ten aanzien van mogelijke gezondheidsrisico’s en 5G. aan de Tweede Kamer

op 16 april 2019 is verzonden.

Kenmerken 5G technologie

5G betekent 5e generatie. De 3 frequentiebanden van 5G zijn: 700 MHz, 3,5GHz en 26 GHz.

Gezondheidsaspekten

Aanvullend op de normen van de De International Commission on Non-Ionizing Radiation

Protection (ICNIRP) wil ik u graag aanvullende informatie geven.

Een magnetron zendt radiogolven uit op een frequentie van 2,45 GHz met een vermogen

van 100 – 1300 W. Frequenties hoger dan 2,45 GHz en een vermogen hoger dan 100W

kunnen wij in onze samenleven eigenlijk niet toestaan. Het menselijke vlees wordt dan

namelijk opgewarmd vergelijkbaar met voedsel in een magnetron. Ik wil hierbij verwijzen

naar Prof.Dr. Ing Meyl in een voordracht aan artsen waarin hij stelt dat technische

apparaten in het biologische venster niet acceptabel zijn. Het biologische venster begint bij

2,4 GHz. Bij 2.4 GHz vindt de celcommunicatie plaats. In dit bereik werkt de magnetron,

WLAN, bluetooth, UMTS en diverse andere technische apparaten. 2,4 GHz is de resonantie

voor waterkoloϊden. Artsen zijn verantwoordelijk voor de gezondheid van hun patiënten en

ze behoren als eerste hun energiehuishouding te controleren alvorens zij überhaupt een

patiënt kunnen helpen. Deze informatie vind u bij minuut 23. voordracht

Prof. Dr. Ing Meyl, Symposium der DGEIM, Festvortrag Konstantin Meyl. Internet link:

https://www.youtube.com/watch?v=XRnK5NZuSVM&feature=relmfu&fbclid=IwAR2wH3R2hsNGYU7SPy37OwWZTZx5fZFqU6pGgW6PZalC7YqlfaeSKSAi-fk

laatst benaderd op 11/05/2019.

Aanvullend wil ik u graag een hearing toezenden van Dr. Goldburg waarin zijn als medicus

de gevaren van 5G uitvoering toelicht. Dr. Goldberg testifies at Michigan’s 5G small cell

tower legislation hearing in october 2018. Internet link:

https://www.youtube.com/watch?v=YNfFdsk0ZAk laatst benaderd op 11/05/2019.


In een open brief 28 augustus 2018 aan de minister van verkeer en digitale structuur,

Andreas Schreuer vragen 25 Duitse artsen om de uitrol van 5G te verbieden. Ze vragen

verdere uitbouw te verbieden en om vermindering van de huidige 5G mobieltechnologie.

Ze verwijzen naar studies m.b.t hypersensitieve patiënten. De informatie van de open brief

kunt u vinden bij minuut 0:46. Ärzte fordern Ausbaustopp für 5G. Internet link:

https://www.youtube.com/watch?v=_7WSSYdkxBI laatst benaderd op 11/05/2019.


Hiernaast wil ik u er op wijzen dat
De International Commission on Non-Ionizing Radiation

Protection (ICNIRP) geen internationale organisatie is maar een private onderneming en als

zodanig niet onafhankelijk. De ICNIRP heeft nieuwe grenswaarden voor 5G opgesteld. Deze

zijn voor arbeidsplekken 200 V/m en voor de algemene bevolking 90 V/m. de world health

organisatie (WHO) zal naar alle waarschijnlijkheid snel volgen hierin (minuut 11).

De huidige gemeten waarden in Nederland van op straatniveau in de meeste gevallen

0,5 tot 3 V/m en in een woning meestal is dit 1 V/m (de strengste blootstellingslimiet is

28 V/m) zullen bij invoering van 5G snel tot het verleden gaan behoren.


Als laatste wil ik u nog graag een voorbeeld geven van de gevaren van straling door

technische apparaten werkend bij een frequentie van 60 GHz die niet vooraf getest zijn op

negatieve effecten bij mensen. De technologie die op ons af komt werkt bij 60 GHz. Dit is

het absorptiespectrum van zuurstof moleculen. (Minuut 1) De frequenties zijn al

voorgekomen bij technische apparaten in de U.S. Alle metabolische processen zijn na

blootstelling bij een frequentie na korte tijd niet meer mogelijk. Het heeft effect op

de elektronen van een zuurstofmolecuul die nodig zijn om het zuurstof molecuul te kunnen

binden. Voor grote massas worden nu door politici beslissingen genomen die denken wijs

te zijn maar worden geïnformeerd en gerust gesteld door de telecomindustrie. 5G dangers,

60GHz millimeter wave micro cell dangers, and stupid, evil elected representatives

Internet link: https://www.youtube.com/watch?v=ZrjcDj3QL4Y laatst benaderd op

11/05/2019. Net als in het eerder getoonde presentatie wil ik wijzen op de enorme

verantwoordelijkheid die nu bij het kabinet en de overige politieke partijen ligt over het

besluit bij 5G.

Invoering van frequenties boven 2,4 GHz gaan de gezondheid van burgers zeker schaden

en mogen op grond van eerdere gegeven informatie eigenlijk niet geaccepteerd worden.

Frequenties van 700MHz tot 2,4 GHz zijn nog acceptabel maar de frequenties 3,5 GHz en

26 GHz zeker niet meer. Door zo veel als mogelijk voor draadverbindingen te kiezen kunnen

de eerder genoemde mogelijke schadelijke gezondheidsaspecten eenvoudig voorkomen

worden.

Graag ontvang ik een schriftelijke reactie. Ik vertrouw erop u hiermee voorlopig voldoende

te hebben geϊnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Ing. Werner P.A.H. de Vries

Voorbeeldflyer uit ‘t Gooi

5G, WAT BRENGT DAT ZOAL MET ZICH MEE?
-een aantal feiten op een rijtje-


Slim, slimmer, slimst…?!

Voor allerlei huishoudelijke en verzorgende taken zijn inmiddels ‘slimme’ alternatieven. Zelfs voor de controle van onze gezondheid, voor onderhoud en energiebeheer. Een ‘slim’ huis staat vol met ‘slimme’, ‘zendende’ apparaten. ‘Slim’ en ‘smart’ zijn de mode. Daar doe je toch aan mee?!

Elk voordeel
De op handen zijnde uitrol van het 5G-netwerk wordt dan ook juichend gepresenteerd: 5G wordt nòg sneller en kan véél meer data verzenden. Bovendien kunnen met 5G ingewikkelde processen geautomatiseerd en op afstand gestuurd worden. En wat te denken van zelf-rijdende auto’s en operaties die op afstand uitgevoerd kunnen worden? Voorstanders zeggen: “Slim, zo zal het leven efficiënter, gemakkelijker en ook leuker worden”. Maar is dat wel zo?

Nadelen
Over de nadelen van 5G en over de risico’s van nòg meer straling voor de gezondheid hoor je niets. Want hoe veilig is 5G? Wat is daarover bekend? Wat zijn de risico’s voor onze gezondheid? Beschermt de overheid ons wel?

5G en privacy, gaat dat samen?
“Privacy” betekent in dit verband dat we dingen kunnen doen zonder dat de buitenwereld daar weet van heeft, inbreuk op maakt of een corrigerende invloed op uitoefent.

5G en het Internet der Dingen (Internet of Things, afgekort IoT)
Het IoT-netwerk is een onderdeel van 5G en bestaat uit allerlei huishoudelijke gebruiksapparaten die aangesloten kunnen worden op het 5G-netwerk. Denk bijvoorbeeld aan een slimme koelkast waardoor je in de supermarkt op je smartphone kunt zien of er nog een pak melk in je koelkast staat, of een slimme themostaat die alvast aanslaat omdat die via je smartphone een seintje heeft gekregen dat je onderweg naar huis bent.

Om zo goed mogelijk op de gebruiker afgestemd te zijn, verzamelen de op het IoT-netwerk aangesloten apparaten allerlei gegevens over het gedrag en de acties van de gebruiker. Hartstikke handig, toch?! Maar hoe zit het ondertussen met onze privacy? Wie heeft er toegang tot de verzamelde gegevens en wat wordt ermee gedaan? Niemand die het ons vertelt.

5G en IoT, wie worden daar wijzer van…?!
De verzamelde gegevens kunnen interessant zijn voor meerdere partijen en kunnen, via hacking of een data-lek, in verkeerde handen terechtkomen.
Doordat we al jaren veelvuldig gebruik maken van internet, zijn er ook nu al een hoop gegevens over ons bekend o.a. bij providers en hosts. Als de nu al bekende gegevens gecombineerd worden met gegevens die het IoT-netwerk over ons heeft verzameld, kan dat zeer gevoelige informatie opleveren. De gegevens kunnen bijvoorbeeld gekoppeld worden aan onze gezondheidsgegevens en andere medische data, met alle mogelijk verstrekkende gevolgen van dien. Dat willen we toch niet riskeren?! En wat als de overheid deze gegevens in handen zou krijgen?

5G, what’s new?
– 5G maakt gebruik van sterkere straling
– 5G maakt gebruik van “
straalvorming“: een techniek waarbij gegevens worden verzonden naar vereiste ontvangers in de vorm van geconcentreerde stralen -1-
– 5G vereist de plaatsing van een nog onbekend aantal extra antennes
– 5G-wereldwijd vereist
20.000 extra satellieten in de ruimte die allemaal straling afgeven.


5G komt heel dichtbij
Naast de zendmasten die er nu al staan, zullen er dus veel 5G-antennes bij komen. Ze zullen om de 250 meter geplaatst worden (ter vergelijking: op dit moment staat er in Nederland één zendmast per vierkante kilometer) en veel dichterbij dan we gewend zijn. Je kunt de 5G-antennes namelijk overal verwachten: op kruispunten, op lantaarns, onder putdeksels, in bushaltes, in vuilnisbakken, in winkelcentra, in parkeergarages, zichtbaar of verstopt in gevels en straatmeubilair. Dat kan dus ook pal voor je huis zijn.

Door 5G zal de stralingsbelasting
wereldwijd sterk toenemen.


5G: reden tot grote ongerustheid
?
Dat blijkt o.a. uit het feit dat 180 artsen en wetenschappers uit 36 landen in september 2017 om uit-/afstel van 5G gevraagd hebben:

“Wij, ondergetekende wetenschappers, adviseren een moratorium op de uitrol van 5G, de vijfde generatie voor mobiele communicatie, totdat potentiële gevaren voor de menselijke gezondheid en het milieu volledig zijn onderzocht door wetenschappers onafhankelijk van de industrie. 5G zal de blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden aanzienlijk verhogen bovenop de reeds bestaande 2G, 3G, 4G, WiFi enz. Radiofrequente elektromagnetische velden zijn bewezen schadelijk voor mens en milieu”. -2-.

Daarnaast is in 2018 het Appèl “Stop 5G op Aarde en in de Ruimte” -3- opgesteld: een oproep aan VN, WHO en regeringen. Dit appèl is inmiddels ondertekend door meer dan 100.000 organisaties en personen uit 187 landen, onder wie o.a. de minister president van Polen, Mateusz Morawiecki –3a-.

Nog nooit is wetenschappelijk vastgesteld
dat straling
onschadelijk is.

Wetenschappers luiden de noodklok in The Lancet
In december 2018 klinkt in een artikel in het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift The Lancet-4- een zelfde geluid: Dr. Priyanka Bandara, onafhankelijke wetenschapper van de Oceania Radiofrequency Scientific Advisory Association en Dr. David O Carpenter, Public Health expert verbonden aan de Albany NY University stellen dat het tijd is om de impact van de wereldwijde electromagnetische vervuiling te beoordelen:

“Een groeiende berg aan wetenschappelijk bewijs suggereert dat langdurige blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische straling tot ernstige
biologische- en gezondheidseffecten leidt”.

“Nooit eerder is de mensheid van conceptie tot dood blootgesteld aan zoveel radiofrequente elektromagnetische straling als in de laatste twee decennia.
Bewijs van de effecten daarvan op het centrale zenuwstelsel, inclusief een gewijzigde neurologische ontwikkeling en het toegenomen risico op sommige neurodegeneratieve ziekten is een grote bron van zorg.”Blootstelling aan straling: de maximaal toegestane limiet
De limiet die onze overheid (op advies van De Gezondheidsraad) hanteert, is de hoogste ter wereld. In de landen om ons heen is de maximaal toegestane blootstellingslimiet uit voorzorg een stuk lager (zie afbeelding).

Bij het bepalen van de hoogte van de Nederlandse blootstellingslimiet is als uitgangspunt genomen dat een 72 kilo wegende zak met zout water als gevolg van straling in 6 minuten niet meer dan 1 graad zou mogen opwarmen (het thermische effect). Een mens is echter een biologisch wezen en geen zak zout water.

M.a.w.: de in Nederland geldende maximale blootstellingslimiet is uitsluitend gebaseerd op het thermische effect van straling. De biologische effecten van draadloze apparatuur zijn bij de test buiten beschouwing gelaten. Daarnaast is het feit dat het menselijk lichaam 24 uur per dag blootgesteld wordt aan straling bij de test volledig genegeerd.


De in Nederland gehanteerde maximale blootstellingslimiet
is
torenhoog en houdt geen rekening met
de
biologische effecten op het menselijk lichaam.

Veel landen nemen maatregelen. Waar blijft Nederland?
Gezien het almaar toenemende aantal signalen uit de onafhankelijke wetenschap dat elektromagnetische velden oorzaak kunnen zijn van ziekte, is het de hoogste tijd om voorzichtig te worden met straling. Dit is in een groot aantal andere landen en steden al eerder reden geweest om officieel voorzorgsmaatregelen te nemen.

Enkele voorbeelden uit een lange lijst: -5-
Frankrijk heeft mobiele telefoons op scholen verboden.
Zweden erkent gezondheidsklachten als gevolg van straling als officieel ziektebeeld.
België verbiedt de verkoop van mobieltjes voor jonge kinderen en reclame voor gsm’s en smartphones gericht op kinderen onder 7 jaar. Daarnaast staat op iedere verpakking de tekst:“Denk aan uw gezondheid – gebruik uw mobiele telefoon met mate, bel met een oortje en kies voor een toestel met een lagere straling.”
Brussel heeft onlangs besloten af te zien van 5G:“Het is voor mij ondenkbaar zulke technologie toe te laten als ik niet kan verzekeren dat we de burgers kunnen beschermen. Brusselaars zijn geen laboratoriumratten, wier gezondheid ik inruil voor winst.” aldus de minister. -6-

Nu Nederland nog! Maar onze overheid vindt maatregelen nog steeds niet nodig.

Kanker door straling
Al in 2011 noemde de WHO straling van de mobiel “mogelijk kankerverwekkend -7-.
Dat straling van 2G en 3G bij ratten kanker veroorzaakt is in november 2018 bewezen in een onderzoek van het Amerikaanse National Toxicology Program (NTP)
-8-, uitgevoerd in opdracht van de U.S. Food and Drug Administration.

Ondanks deze conclusies blijft de Nederlandse Gezondheidsraad een mogelijke relatie met kanker ontkennen en zijn proeven met 5G in Nederland in volle gang.

Het is al jaren wetenschappelijk onderkend dat straling
mogelijk
kankerverwekkend is.

Stralingsbelasting, wat zijn de symptomen?

Allereerst: Of we de effecten ervan nou voelen of niet, straling heeft invloed op ons allemaal. In vele wetenschappelijke onderzoeken -9- is namelijk aangetoond dat zelfs bij de geringste blootstelling aan straling de bloed-hersenbarriëre (de groen/blauwe rechthoekjes op de afbeelding) begint te lekken.

De bloed-hersenbarriëre is de grens tussen het bloed en de hersenen en kan worden gezien als een soldaat die selectief de noodzakelijke stoffen doorlaat en schadelijke stoffen niet. De bloed-hersenbarrière beschermt de hersenen dus o.a. tegen gifstoffen, infecties en bacteriën.


Bovendien is met een EEG of ECG duidelijk zichtbaar te maken dat ons hart en onze cellen aangstuurd worden door minuscule natuurlijke electro-magnetische impulsen. Het is niet moeilijk te begrijpen dat de minuscule kunstmatige electro-magnetische pulsen van straling daar van invloed op zijn.


Dit kan tot gevolg hebben dat cellen niet meer optimaal kunnen functioneren en er een groot scala aan klachten ontstaat.

Klachten die zich als gevolg van stralingsbelasting kunnen voordoen zijn:
vermoeidheid, concentratieverlies, hoofdpijn,
brainfog (‘watten’ in het hoofd), slapeloosheid, duizeligheid, oorsuizen, griepgevoel, huidproblemen, droge mond en ogen, gezwollen slijmvliezen, in ‘brand staan’ van het lichaam, verhoogde bloeddruk en hartslag, spier- en gewrichtspijn, geheugenproblemen, moeite met denken, gedragsverandering (stress, angst, onrust, prikkelbaarheid, verhoogde agressie).


Langdurige blootstelling aan straling kan leiden tot:
toegenomen elektrogevoeligheid, burn-out, lichtgevoeligheid (CPLD), gevoeligheid voor chemische stoffen (MCS), fibromyalgie, chronische vermoeidheid, hartritmestoornis, verminderde vruchtbaarheid, lage weerstand, diabetes, depressie, darmproblemen, allergieën, verstoorde hormoonproductie, veranderde eiwitsynthese, kanker, neurodegeneratieve ziekten als Alzheimer en ontwikkelingsproblemen als ADHD en autisme.
Straling kan een breed scala aan
fysieke en emotionele klachten veroorzaken.

Wees wijs: zeg NEE tegen 5G

“Actiegroep 5G, Het Gooi zegt Nee”

U bent welkom op onze website:
https://stralingsbewust.info/actiegroep-5g-t-gooi-zegt-nee/

Contactgegevens: actiegroep5Ghetgooizegtnee@gmail.com

Tekent u ook de landelijke petitie?
https://www.verminder-electrosmog.nl//petitie/ondertekenen/

Bronnen:
-1- “Dit verandert er als 5G wordt ingevoerd” punt 5 – NRC 12 december 2018
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/12/12/dit-verandert-er-als-5g-wordt-ingevoerd-a3060456

-2- 5G Appeal – Scientist Appeal for 5G Moratorium 1
Scientists and doctors warn of potential serious health effects of 5G

https://www.jrseco.com/wp-content/uploads/2017-09-13-Scientist-Appeal-5G-Moratorium.pdf

-3- Het Appèl richt zich tegen de straling van het 5G-netwerk in de directe leefomgeving en 5G vanuit de ruimte van de geplande 20.000 satellieten.
https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal/

-3a- PRIME MINISTER OF POLAND SIGNS GLOBAL APPEAL TO STOP 5G – 10 juni 2019
https://www.wakingtimes.com/2019/06/10/prime-minister-of-poland-signs-global-appeal-to-stop-5g/

-4-“In The Lancet: Het is tijd om de impact van de wereldwijde electromagnetische vervuiling te beoordelen” (Nederlandse samenvatting met link naar het originele artikel: “Planetary electromagnetic pollution: it is time to assess its impact”) https://stralingsbewustzuidkennemerland.nl/2019/02/05/in-the-lancet-het-is-tijd-om-de-impact-van-de-wereldwijde-electromagnetische-vervuiling-te-beoordelen//

-5- 2000 – 2019: wereldwijde maatregelen, adviezen en uitspraken van overheden, internationale organisaties en rechtbanken over toepassing van elektromagnetische (EM) straling van zendmasten, smartphones, draadloze telefoons (DECT) en Wifi:
https://stralingsbewust.info/wp-content/uploads/2019/05/Compilatie-maatregelen-adviezen-uitspraken-overheden-april-2019.pdf

-6- “Brussel wil stralingsnorm niet verhogen voor uitrol 5G” – “Céline Fremault, ministre bruxelloise de l’Environnement “La 5G? Les Bruxellois ne sont pas des souris de laboratoire” – L’Echo 30 maart 2019
https://www.tijd.be/tech-media/telecom/brussel-wil-stralingsnorm-niet-verhogen-voor-uitrol-5g/10112957.html

-7- “WHO: Mobieltje veroorzaakt mogelijk kanker” – Volkskrant 31 mei 2011
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/who-mobieltje-veroorzaakt-mogelijk-kanker~b0896986/

-8- Cell Phone Radio Frequency Radiation Studies – National Toxicology Program
https://www.niehs.nih.gov/health/materials/cell_phone_radiofrequency_radiation_studies_508.pdf

-9- EMF Health-effect Research – Index of Abstracts
STUDIES ON THE BLOOD-BRAIN BARRIER
http://www.electricwords.emfacts.com/index-BBB.html