Heel heldere video over EMF


Deze dame legt in een heel heldere video uit wat de keerzijden zijn van het draadloze sprookje en wat je eraan kunt doen. Het ene na het andere goed onderbouwde argument komt voorbij op een manier welke voor iedereen begrijpelijk/toegankelijk is.


Een aanrader!

TIPS:

– Zet Wifi uit ’s nachts

– Bewaar altijd afstand tot een draadloze telefoon

– Vervoer je mobiel in de vliegtuigmodus

– Bellen enkel met speakers of een headset

– Verwijder een slimme meter

– Schakel over op kabelinternet (onbeperkt snelle data en stralingsvrij!)

– Alleen IPads gebruiken voor kinderen wanneer je alles uit hebt staan: Wifi/Blue-tooth/alle draadloos altijd weer uit

– Geen Blue-tooth headsets

– Geen draadloze (Dect) telefoon of (Dect) Babyfoon!

– Schaf een eigen stralingsmeter aan!

– Bij voldoende budget; schakel een goede meetspecialist in. Zie deze site voor een overzicht van Meetspecialisten in Nederland.

– Meer tips

Kind heeft 54% meer kans op gedragsproblemen na blootstelling aan EMF (smartphone-wifi-straling) in de baarmoeder


Het is helaas geen onnodige angstpraat, maar simpelweg een feit om rekening mee te houden. Bij gebruik van een mobiele telefoon door een zwangere vrouw blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat de kans op emotionele en sociale problemen bij het kind 54% verhogen en de kans op een miskraam verdriedubbelen. “Wist je dat zwangeren in China beschermende kleding dragen om de foetus te beschermen tegen EMF (Electro Magnetic Fields). En ook daarna is er veel meer zorgvuldigheid nodig. Waar is de alarmbel? Hou je aan de bovenstaande tips en bekijk de video om jezelf zo veel mogelijk te informeren en hierdoor te kunnen beschermen. Ik, de dame uit de video had een enorme brainfog, concentratiestoornis vóórdat ik erachter kwam dat de Wifi en draadloze Laptop op mijn schoot de boosdoener waren. Informeer jezelf!

Voorkom 5G, informeer je gemeente zelf

Wil je ook iets doen om dit 5G gebeuren te stoppen? Weet je niet zo goed hoe? Dan zal ik je hieronder helpen met een aantal stappen. Realiseer je wel dat het wiel voor jouw gemeente nog niet is uitgevonden, en dat je je dus zelf in de materie moet verdiepen en op jouw unieke situatie moet toe gaan passen.

Maar… het goede nieuws is… Het is niet onmogelijk, en als jij het doet, dan heb jij het gedaan… 😉

STAP 1
Lees je in, en laat je wat informeren over 5G.
Bijvoorbeeld om mee te starten: Video’s en tekst waarom 5G er niet moet komen
(Wellicht kun je argumenten of linkjes gebruiken in jouw contact)

STAP 2
Bepaal of je alleen gaat, of misschien ken je al iemand die dit samen met je wil gaan doen. Alleen kan prima, maar samen sta je misschien sterker (hoewel ook meer overleg 😉 ). Als je wilt, kan ik voor je kijken of er in jouw gemeente meer mensen zijn die de petitie en de vermindering van Electrosmog een warm hart toedragen. Dan kun je nog kijken wie er reageert en of je taakverdeling wilt toepassen.  Wist je dat ik uit de lijst ondertekenaars anoniem en vrijblijvend de mensen uit jouw gemeente kan mailen, met een verzoek of ze met je in contact willen komen… ?

Bijvoorbeeld zoals Hannah stuurde voor haar gemeente … :

Geachte meneer/mevrouw,

 
Aangezien u de petitie Verminder Electrosmog heeft ondertekend en in [JOUW GEMEENTE] woont, wil ik u graag benaderen met het volgende.
 
Om inspraak op te eisen over 5G en het slimme netwerk in de gemeente [NAAM GEMEENTE] zou ik graag met onze gemeente en politiek in gesprek willen rondom de gezondheids-effecten van deze technologie. Ik heb voorbeeldbrieven en informatie (eventueel een Wob) beschikbaar, maar deze zal ik, afhankelijk van de reactie van de gemeente, nog moeten aanpassen om het zo overtuigend mogelijk te maken.

Ik vroeg me af of u interesse heeft om hierin ‘krachten te bundelen’. Als ik alleen al kan noemen dat het niet alleen om mij gaat, maar andere inwoners met mij (met naam bijvoorbeeld), zou dat mijn verhaal al sterker maken.

Maar mogelijk kunt u iets anders doen of weet u een nog betere strategie.

Ik hoor graag of u ook wilt opkomen voor uw gezondheid ook voor de toekomst, bij onze gemeente en of ik daarvoor met u in contact mag komen. Wilt u mij dan even mailen [JOUW MAILADRES] of bellen [JOUW TELEFOONNUMMER].

Alvast hartelijk bedankt, 

 
[NAAM]

*brief hierboven kan gekopieerd worden en naar eigen inzicht aangepast.

Stuur mij een mail, met jouw bericht, wat ik door kan sturen aan alle ondertekenaars uit jouw woonplaats.  Misschien reageert 1 iemand en misschien 10, en dan is het toch al weer fijner.

STAP 3
Zoek contact met je gemeente.

– Wie is de wethouder, hoe kun je deze bereiken. Mag je een gesprek met hem/haar hebben hierover?

– Welke politieke partijen zitten er in de raad. Mag je hun bellen/mailen… of afspreken?

– Kun je de gemeenteraad ook in zijn geheel aanspreken, misschien is er een info-avond of inspraak-avond?

Opmerking van Marnix,
die 5G in de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft weten tegen te houden:
ER IS VEEL HULP:
Diverse fracties hebben ons echt geholpen, en ook de griffiers (de griffie dus) leek onze input echt als een meerwaarde te zien.
Dus: ga gesprek aan, zoek ze op. daar zijn ze voor.”

Vragen:
– Welke slimme toepassingen worden overwogen?
– Wie maakt de beslissingen en wat is van hen het kennisniveau?
– Weten ze dat de gemeente Utrechtse Heuvelrug de slimme toepassingen voorlopig heeft tegengehouden, omdat de risico’s veel te omvangrijk zijn en slecht ingedekt/toegelicht?
– Weten ze dat de beslisbevoegdheid hierover en daarmee ook de verantwoordelijkheid voor een belangrijk deel bij de gemeente ligt?
– Weten ze dat er meer dan 20 wetenschappers onlangs een noodoproep hebben gedaan om voorlopig geen 5G of Iot toepassingen toe te staan vanwege de te verwachte gezondheidseffecten van nog meer straling in de leefomgeving?
– Weten ze dat het draagvlak voor 5G uiterst klein is? Wie wil er in iedere lantaarnpaal een extra stralende CO2 vervuilende zender, of een zelfrijdende auto, een koelkast die aangeeft of de melk op is (mits je de juiste updates/grades gedaan hebt, en waarbij alles wat draadloos gehackt kan worden en dus van afstand bestuurd ook door mensen waar je niet op zit te wachten. Wat gebeurt er met de info als er camera’s bijkomen. Voor wie zijn de rechten, kunnen de beelden doorverkocht worden,  wil je dit aan een marktpartij overlaten, waarom wil je je bevolking opzadelen met heel veel ongezonde apparatuur.
– Weten ze dat 5G amper door materialen heen kan en door bomen, dat er vanalles moet gaan wijken om dit ongewenste netwerk werkend te krijgen?
– Staan ze open voor extra informatie?
– Kan dat via een voorlichtingsmiddag-avond?  Zie voorlichtingsavond film

STAP 4

Gebruik allerhande informatie om je gemeente te informeren.

Vind hier alle teksten welke door Marnix en Tessa zijn gebruikt voor hun Succes: http://www.verminder-electrosmog.nl/stralen-doen-we-liever-zelf/

Misschien zijn stukken uit deze brief bruikbaar voor je:

Beste …..

Wij willen graag uw aandacht voor het volgende.

Heeft u zich al wel eens goed verdiept in de nieuwe technieken van 5G en Iot? Grote kans dat u denkt dat hierin geen keuzes meer te maken zijn door de gemeente, omdat het landelijk vastligt dat we deze technieken massaal gaan invoeren. U heeft het in dat geval bij het verkeerde eind. Graag lichten wij u verder voor, alvorens u belangrijke beslissingen met vertrekkende gevolgen gaat/laat maken.

Wij zijn allereerst benieuwd of dat u rondom 5G en andere draadloze toepassing al goed geïnformeerd bent? Helaas hebben we gemerkt dat dit in de meeste gemeenten nog nauwelijks is gebeurd of met enkel het (te) mooie plaatje. Dat is kwalijk, omdat het hier om een aantal belangrijke zaken gaat, bijvoorbeeld de ongewenste invoering van 5G/Iot waarover onlangs o.a. meer dan 200 wetenschappers aan de noodrem hebben getrokken.

Zij dringen eropaan géén 5G uit te rollen voordat de gezondheidseffecten t/m 4G goed in kaart zijn gebracht. Er liggen al heel veel bewijzen voor schadelijke gezondheidseffecten voor dit soort gepulseerde elektro magnetische velden. Een extra netwerk zou desastreus kunnen zijn voor de publieke gezondheid.

We the undersigned scientists, doctors, environmental organizations and citizens from 30 countries, urgently call for a halt to the deployment of the 5G (fifth generation) wireless network, including 5G from space satellites. 5G will massively increase exposure to radio frequency (RF) radiation on top of the 2G, 3G and 4G networks for telecommunications already in place. RF radiation has been proven harmful for humans and the environment. The deployment of 5G constitutes an experiment on humanity and the environment that is defined as a crime under international law.” https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal/

Een Nederlandse Petitie heeft meer dan 15.000 handtekeningen en een Poll wees uit dat 95% van de Nederlanders geen idee heeft wat 5G inhoud, maar als het gezondheidsschade oplevert, extra nieuwe nutteloze gadgets en heel veel extra zenders op straat, er geen interesse in heeft.
http://www.verminder-electrosmog.nl/petitie/handtekeningen/


Hiernaast is het misschien interessant om één of twee onafhankelijke wetenschappers te horen welke, as we speak, getuigen voor Jury’s om te waarschuwen over de risico’s rondom 5G en dat zowel de Telecom als de landelijke overheid hierin verouderde informatie gebruikt.

https://www.youtube.com/watch?v=okG0HdBSf24
https://www.youtube.com/watch?v=CK0AliMe-KA

Lokaal zal men een keuze moeten maken voor de industrie, of voor de mensen die, hoe hip het ook wordt voorgeschoteld, nu al verdrinken in hun smartphone en voor het overgrote deel totaal geen behoefte hebben aan een nieuw verstikkend ongezond netwerk wat om meerdere extra zendmasten per straat vraagt en welke 100% belastend zullen zijn voor de gezondheid. De grote verzekeringsmaatschappijen hebben zich gedistantieerd van schade door elektro magnetische velden. Het zijn bijzondere tijden en het ligt in handen van lokale politici om de eerlijke info te durven zien. Ik hoop dat ik trots mag zijn op mijn gemeente dat zij hierin begrijpt hoe prangend deze kwestie is en mensen en milieu boven opnieuw financiële Telecombelangen zet. Wist u dat er al andere verstandige gemeenten u zijn voorgegaan en niet geïnvesteerd hebben in deze technologie? Bijvoorbeeld de Utrechtse Heuvelrug, waar alle partijen van Links tot rechts zich, na zich eerst uitvoerig te hebben laten informeren door onafhankelijke partijen, zich unaniem tégen de invoering van Slimme toepassingen op lantaarnpalen hebben gekeerd. En zij eerst nadere informatie eisen, zowel over de risico’s en gezondheidseffecten als de privacywetgeving. Buiten de Telecom is er namelijk niemand die haast wil maken met deze technologie. Laat u niet opjagen! Mocht u vragen hebben, ben ik (of anderen die zich hierin hebben verdiept) u graag tot dienst!

Met vriendelijke groet,
…………….

STAP 5

Mocht het zo zijn dat er momenteel besprekingen en besluiten zijn rondom ‘slimme’ toepassingen voor in de gemeente. Maak gebruik van je recht op inspraak. Bijvoorbeeld bij een raadsvergadering, of plan een gesprek met de wethouder (die zijn ervoor).

STAP 6

Is alles al in een vergevorderd stadium, of lukt het je met de beste wil van de wereld niet om een in een respectvolle dialoog te geraken met jouw gemeente. Dan kun je een Wob (Wet Openbaarheid van Bestuur) verzoek doen om te zien wat er al is gebeurt, met welke partijen, hoever ze zijn, en wat de overwegingen zijn. Dit om eventueel naderhand handvatten te hebben voor media of om zelf meer helderheid te krijgen over eventuele extra stappen welke er bij jullie mogelijk zijn.

Vraag aan je gemeente waar je een Wob heen mag sturen….

Hier is een voorbeeld van een Wob dat je zou kunnen sturen (kopieer ‘m maar)

[College van B&W van Gemeente..]

[Adres]

[Plaats en datum]

Geachte heer/mevrouw

Door middel van dit verzoekschrift vraag ik u – het College van B&W en alle onder het College van B&W vallende diensten – met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om mij kopieën toe te zenden van de navolgende documenten:

– Dat wil zeggen; Beleidsstukken, notulen, mails, films ea documenten en bestanden, alles waarin gesproken wordt over;

 • De strategie c.q. de plannen van de gemeente met betrekking tot het invoeren van zogenaamde slimme technologieën waarbij draadloze netwerken worden gebruikt, zoals bijv. slimme lantaarnpalen, slimme bushokjes, slimme verkeerslichten, camera bewaking etc. Dit staat ook bekend onder de namen Internet of Things (IoT), smartcity toepassingen en 5G.

 • De technieken welke gebruikt gaan worden en over de te verwachten energie dissipatie (wattage) van de stralingsbronnen en de te verwachten stralingsintensiteiten (inclusief de gebruikte frequenties)

 • Verder wil ik alle informatie ontvangen over welke overheids- of commerciële partijen betrokken zijn bij de (evt.) uitrol van slimme technologieën; wat de namen zijn van de verschillende ambtenaren die hiervoor verantwoordelijk zijn en de namen van de commerciële partijen waarmee de gemeente samenwerkt of plannen heeft om mee samen te werken. Wanneer er contracten zijn opgemaakt, ontvang ik hier graag een kopie van.

 • Alle informatie communicatie rondom de bespreking van gezondheidsaspecten in relatie tot elektromagnetische velden in de besluitvorming over de (evt.) uitrol van slimme technologieën.

 • Alle informatie over evt. onderzoek en/of enquêtes over de wensen van inwoners m.b.t. slimme technologieën in de gemeente. Zijn alle partijen goed geïnformeerd en bekend met alle risico’s. Graag alle correspondentie hierover.

 • Eventuele andere documenten (niet vallend binnen bovenstaande categorieën) waarin gesproken wordt over de bovengenoemde technieken en de eventuele invoering hiervan

  Kunt u mij op voorhand berichten of, en zo ja, hoeveel er aan het verstrekken van deze informatie kosten zijn verbonden.

  Graag ontvang ik uw info zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken bij voorkeur via de mail (goedkoopste), eventueel per post. U vindt de gegevens hiervoor onderaan dit schrijven.

 

In afwachting van alle bovengenoemde documenten, alvast met dank voor de door u gepleegde moeite, verblijf ik…

Met vriendelijke groet,

[Naam/namen]

[handtekening]

[Email]
[Adres]

We wensen jullie heel veel succes bij jullie missie. Deel graag je behaalde resultaten of nieuwe tips, zodat deze ook voor anderen beschikbaar komen. Realiseer je dat het al 5 over 12 is, dus dat wachten op anderen in deze geen optie is, als je wil dat de toekomst rekening gaat houden met jouw terechte zorgen.

Met een héle warme oprechte groet,

Marloes

Yes, You can!

Mission almost impossible

Als je het niet probeert…..

Nee heb je, ja kun je krijgen….

en je hebt gewoon 100% gelijk.

Spreeuwen vallen dood uit de bomen

/5G, Gezondheid

Foto: Dierenambulance Den Haag

Eind oktober 2018 werden we opgeschrikt door de plotselinge dood van spreeuwen in een Haags parkje. Hier en daar werd dit door de media opgepakt en in de loop der tijd begon diezelfde media anderen na te praten met de grootst mogelijke onzin.

Het is dan ook jammer dat onze kranten uitermate teleurstellende artikelen plaatsen over 5G, complotdenkers, spreeuwen en zelfs telefoonwinkels. Grotendeels uit de duim gezogen en vooral met sensatiezucht geschreven. Enig onderzoek had een artikel kunnen aanvullen met mogelijke oorzaken van de sterfte van de spreeuwen.

Wetenschappelijk onderzoek staat voldoende op het internet in goede wetenschappelijk verantwoorde sites. Er zijn onderzoeken waarin de gevoeligheid van vogels en specifiek spreeuwen in relatie tot zendmasten en radar installaties wordt aangetoond.

En in andere onderzoeken zijn onder andere afwijkingen gevonden in de volgende gebieden:

 • Aantasting van het zicht door verandering van netvlies
 • Beïnvloeding magnetische kompas van de vogel
 • Beïnvloeding chemisch magnetiet kompas
 • Verwarming hersencellen en verstoren oriëntatie
 • Piëzo-elektrisch effect in het verenkleed
 • Veranderingen in het evenwichtsorgaan in het oor
 • Veranderingen in het tweede evenwichtsorgaan

Alfonso Balmori en Örjan Hallberg hebben een uitgebreid onderzoek gedaan naar het aantal sperwers in relatie tot GSM en UMTS antennes. In onderstaande grafiek zien we het aantal vogels bij een bepaalde veldsterkte. Met als duidelijk kenmerk dat meer veldsterkte minder vogels betekent.

De hotspot

Er is nog onderzoek gaande naar de oorzaak van de vogelsterfte, we wachten de resultaten af. Door omgekeerd te redeneren en de oorzaken van vogelsterfte die in de onderzoeken wordt genoemd af te zetten tegen de situatie ter plaatse kom ik tot de volgende conclusie.

In ’t Haagje staan 3 LTE (Long Term Evolution) masten met totaal 6 zenders naar elkaar te stralen binnen 1 kilometer. Daarnaast sturen ook nog andere zenders nog hun signalen over het park. Precies daar waar de signalen van deze zenders elkaar kruizen is de zogenaamde “hotspot” en staan de slaapbomen van de spreeuwen. Vooral vanwege die kruising van signalen en het creëren van “hotspots” was voor India de aanleiding slechts één mast per soort toe te staan in een straal van 1 kilometer. Er zijn duizenden wetenschappelijke onderzoeken die aantonen dat elektromagnetische straling schadelijk is en er is een groeiende groep van mensen die straling kunnen voelen en er zelfs ziek van worden.

Ik vind het jammer dat er iedere keer op 5G wordt gewezen en dat complotdenkers en fake sites dit zien als een oorzaak terwijl die kans heel klein is. Het Huijgenspark ligt precies op het punt waar zeer veel straling van meerdere zenders overheen komt. De richting en de sterkte van de zenders culmineert boven en in het parkje. IoT, LTE, GSM, UMTS en 5G. Bij elkaar erg veel. Het Huijgenspark is een extreme hotspot.

De term LTE omvat de ontwikkelingsgeneraties van mobiele telefonie. 1G is de eerste generatie en 5G de laatste generatie. Het antenneregister (zoeken op postcode), waar de gegevens van type, vermogen en richting kunnen worden opgezocht gebruikt de term LTE voor 3G en 4G zenders. De 5G zenders staan onder het kopje ‘bijzondere vergunning’.

Berekeningen

Even op een rijtje, wat straalt er zoal:

 • 200 meter afstand totaal 7 Kilowatt aan zenders
 • 180 meter afstand totaal 20 Kilowatt aan zenders
 • 400 meter afstand totaal 5,4 Kilowatt aan zenders
 • 400 meter afstand totaal 1 Kilowatt aan zenders
 • 600 meter afstand totaal 6 Kilowatt aan zenders
 • 600 meter afstand totaal 0,084 Kilowatt aan 5G zenders
 • 800 meter afstand totaal 0,25 Kilowatt aan 5G zenders

Er zijn echter nog meer zenders binnen een straal van 700 meter totaal ongeveer 50 Kilowatt. Het vermogen van de 5G zenders is beduidend minder. Het effect van de 200 en 180 meter afstanden is natuurlijk behoorlijk groot en vooral omdat de vogels natuurlijk in de vlucht veel dichterbij komen dan de genoemde afstanden.

5G antennes zijn gerichte antennes en bedoeld voor een test in het station Hollands Spoor en zeker NIET gemaakt om het parkje te bereiken. Een test in juli van dit jaar heeft ook geen vogels gedood. En een eventuele test die nu uitgevoerd zou zijn kan met de gebruikte vermogens nauwelijks effect hebben op het park. Er staan nogal wat gebouwen tussen de 5G zendmasten ‘met bijzondere vergunning’ zoals het antennebureau dat noemt. De 3,5 Gigahertz dringt niet makkelijk door de gebouwen heen, terwijl de 3G en 4G zenders zonder hindernissen de bomen kunnen bestralen.

De 5G techniek is nog volop in beweging. De nu gebruikte antennes kunnen heel beperkt gerichte signalen uitsturen. Hierdoor is het vermogen per antenne nog aan de hoge kant. Als de antennes in de toekomst bijna rechtlijnige sterk gebundelde stralen kunnen uitzenden dan gaat het vermogen omlaag naar milliwatts. Een heel ander verhaal dan de nutteloos energie verkwistende 3G en 4G zenders. Theoretisch is het zelfs zo dat alleen de gebruiker van een mobiele telefoon nog in de straling komt te staan. En natuurlijk degenen die zo dom zijn om erbij te gaan staan. 5G ontwikkelingen gaan meerdere kanten op. IoT toepassingen op lage frequenties en in de toekomst gerichte mobiele telefoon verbindingen op hoge tot zeer hoge frequenties.

Conclusie

De oorzaak zou eerder kunnen liggen in interferentie van de vele LTE signalen en een overdosis aan straling (de optelsom). En het feit dat ook IoT (Internet of Things) pas kortgeleden is ingevoerd met sterke zenders vlakbij het parkje. Verder met reflectie van grote gebouwen is dit alles voldoende om vogels ziek te maken en minstens te desoriënteren. Ziektegevoel kan al worden verklaard met de lege maagjes en desoriëntatie kan fataal zijn voor vogels die zwermen.

Er is natuurlijk geen zekerheid omtrent de oorzaak. In juli is er ook 5G getest, maar toen zwermden de vogels niet en kwamen ze niet in het parkje. IoT is ook sinds 30 oktober 2017, dus kort, actief met een veilige afstand (voor de mens) van 7,4 meter en met een 2000 Watt zender op minder dan 180 meter van het park met de hoofdstraalrichting exact over het park. De toegestane Nederlandse normwaarden zijn de hoogste in de wereld. De genoemde onderzoeken naar de effecten op het vogelwelzijn zijn dan ook uitgevoerd met minder straling dan in Nederland is toegestaan. Het is daarom meer dan waarschijnlijk dat de vogels het slachtoffer zijn geworden van de hotspot straling veroorzaakt door “traditionele” 1G tot 4G zenders.

Overwegingen

Wij constateren een probleem, straling van zendmasten is in wetenschappelijke onderzoeken aantoonbaar dodelijk voor vogels en ratten. Met de toegestane vermogens, de dichtheid van het aantal zenders en de hotspots. In dicht bevolkte gebieden loopt ook de mens gevaar. Wij verwachten dat de overheid een onderzoek doet naar de oorzaken en daarin alle mogelijke oorzaken meeneemt, zoals de genoemde straling van welke aard, soort en generatie dan ook.

Asbest is pas 68 jaar nadat bekend was dat het dodelijk was voor proefdieren in Nederland verboden. Gaan we nu aangestuurd door de media dezelfde fout maken en blijven bestuurders hardnekkig door hun kop in het zand te blijven steken.

R.E. Duvivier

Wetenschappelijke documentatie en links zijn te vinden op de website van Joris Everaert. M.Sc. in Biology (University of Ghent). Speciality: Ornithology, Ecology, Remote Sensing.
https://www.livingplanet.be/emrbirds.htm

Lokale krant denkt zelf na

Lokale krant denkt zelf na

Momenteel wordt er veel gesproken over de uitrol van 5G. Volgens de politiek kan Nederland zich geen achterstand veroorloven op dit gebied om economische redenen. Ook wordt er gezegd dat mensen dit willen, om nog sneller internet te hebben. Maar willen we dit ook als dit ten koste gaat van onze gezondheid?

Er zijn al veel mensen ziek door de straling die er op dit moment is. Ook in de gemeente Heusden komen er steeds meer mensen die ziek zijn door straling. Zoals ook een inwoner van Drunen die geportretteerd is in deze fotoserie van Koen Verheijden die in diverse kranten heeft gestaan, https://www.ad.nl/binnenland/ziek-van-straling~a9f1f801/. Zelf heb ik helaas ook moeten ondervinden dat straling gezondheidsklachten kan geven. Ziek zijn door straling, elektrohypersensitief zijn, heeft nogal wat gevolgen voor iemands leven. Je bewegingsvrijheid wordt ingeperkt, want er is overal straling. Het kan gevolgen hebben voor je baan. Het kan veel kosten met zich meebrengen om je huis af te schermen tegen straling. En je sociale leven gaat er meestal onder lijden.

Op maandag 22 oktober is de film Ubiquity (alomtegenwoordigheid) op de tv uitgezonden. In deze film laat Bregtje van der Haak, de regisseur, het leven zien van drie ballingen van de draadloze wereld. Zij kunnen niet tegen de straling van o.a. zendmasten, wifi en smartphones.

Eén van hen is Per Segerbäck, een Zweedse ingenieur die bij telecombedrijf Ericsson aan de wieg van de smartphone stond en nu al 18 jaar in de bossen leeft. Hij is gefilmd met een ouderwetse Bolex camera, die met de hand wordt aangezwengeld omdat zijn lichaam de straling van een digitale camera niet verdraagt. Verder worden de Nederlandse Anouk en haar gezin en de Japanse Asaka gefilmd die op zoek zijn naar een veilige plek in deze wereld waarin bijna niet te ontkomen valt aan de straling van zendmasten, wifi en smartphones.

Niet alleen deze drie mensen zijn ziek door straling. Een schatting is dat 3% tot 5% van de bevolking er al last van heeft, in Nederland gaat het om meer dan een half miljoen mensen. In de gemeente Heusden met zo’n 43.000 inwoners gaat het dan om zo’n 1.500 tot 2.000 inwoners. De meeste mensen weten echter niet waar hun klachten vandaan komen en bij medisch onderzoek wordt vaak niets gevonden. Klachten die door een (over)gevoeligheid voor straling kunnen ontstaan zijn slapeloosheid, concentratieproblemen, hoofdpijn, extreme vermoeidheid, tinnitus (oorsuizen), hartritmestoornissen, huidproblemen, darmklachten, duizeligheid, enz. De WHO (World Health Organization) heeft deze straling ingedeeld in de categorie ‘mogelijk kankerverwekkend’.

Niet alleen Per, Anouk en Asaka zijn op zoek naar een stralingsarme plek, maar velen met hen. Helaas worden die plekken steeds zeldzamer.

Op de sites www.stopumts.nl en www.stralingsbewust.info staat veel informatie over dit onderwerp.

De film, onlangs vertoond in diverse filmhuizen in heel Nederland toont ons een ander perspectief dan de verleidelijke beelden in reclames voor smartphones en slimme apparaten. Hoe ziet de wereld eruit door de ogen van deze elektrogevoeligen?
Zijn zij misschien de kanaries in de kolenmijn?
In Ubiquity wordt elektrische straling pijnlijk hoorbaar en voelbaar.

Heusden Nieuws

Stuur ook een Wob naar jouw gemeente

Wat voor dit onderwerp nodig is, is dat iedereen wat meehelpt.

STUUR EEN WOB VERZOEK !

Iedereen mag een Wob Verzoek (Wet Openbaarheid van Bestuur) sturen aan ieder willekeurig overheidsorgaan. Doe dat!

Hieronder een voorbeeld wat naar je gemeente zou kunnen (kopiëren, plakken in Word, invullen, uitprinten en versturen). Overigens kun je zo’n Wob met jouw gewenste vragen stellen aan ieder mogelijk overheidsorgaan… lokaal of landelijk.

[adres bestuursorgaan/overheidsinstantie] (zoek op via internet)
  

[Plaats en datum]

Betreft: Wob-verzoek

Geachte heer/mevrouw,

Door middel van dit verzoekschrift vraag ik u – met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om

mij kopieën toe te zenden van de navolgende documenten:
 
– Beleidsstukken, notulen, mails, films ea documenten alles waarin gesproken wordt over;
– De uitrol van Iot (internet of things), Smartcity Toepassingen, 5G en/of aanverwanten.
– Informatie over welke strategie gehanteerd wordt m.b.t. de uitrol van nieuwe netwerken en welke (overheids of commerciële) partijen hierin belanghebbend zijn en tevens de namen van betrokkenen.
– Informatie over het gesprek rondom de gezondheidsaspecten/-overwegingen m.b.t. straling van mobiele communicatie.

Ik verzoek u vriendelijk om mij op voorhand te berichten of er aan het verstrekken van deze informatie kosten zijn verbonden.

 

Ik ontvang uw info graag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken, op adres:
[jouw adres]

en via de mail: [mailadres]

Hartelijk dank, 

[jouw naam]

Succes, ik deel graag de successen of jouw ideeën over vervolgstrategieën.