Wat helpt om contact te maken….?

Contact maken met een ander

Contact maken is meer dan elkaar aankijken en zinnen uiten die de ander kan horen.
Wat is dat toch, dat het de ene dag, of op de ene plek zo gemakkelijk lijkt te stromen, en de andere keer elders, het maar niet op gang komt… Ik schijn er heel goed te zijn in het contact maken, ook op afstand met vreemden en daarmee een intentie over te brengen of beweging op gang te helpen. Maar heb e.e.a. ook geanalyseerd. Daarom heb ik een perspectief hierop uitgeschreven… Contact is de energie met intentie die uitstijgt boven het fysieke plaatje en maakt of er wel of geen contact (gevoel) ontstaat en of het authentiek en stromend voelt. Of enkel mentaal, dan voel je weinig contact.

Eerst contact met jezelf
Om contact met een ander te kunnen maken, moet je het eerst met jezelf hebben. Dat begint bij lichaamsbewustzijn en bij voorkeur een verbinding met de buik, hart en hoofd (hoewel die laatste niet perse nodig is voor contact) Contact zonder buik is vluchtig, contact zonder hart is afgescheiden, contact zonder hoofd is beyond words… Wat enorm helpt is om contact met de aarde en de kosmos te maken, zodat je in het stromende midden hiervan kunt zijn… Dan zijn er, naast inchecken bij jezelf (en 80% van de aandacht bij jezelf houden)… twee ‘stromen’ die nodig zijn voor contact. Eentje gaat via de kosmos. De andere via de aarde.

Omgevingsfactoren die invloed hebben op jouw vermogen om contact te maken
De stroom vanuit de kosmos kan overal stromen waar mensen connected zijn met hun pijnappelklier. Als de zon schijnt, als er minimaal geen onnatuurlijke electrosmog hangt in de lucht, is deze verbinding met een ander veel gemakkelijker gelegd. In het geval dat hier hoogfrequente straling is… zendmast of wifi in de buurt… of een smartphone die zend, is deze technische verbinding bemoeilijkt of helemaal verstoord. Op een plek met veel apparaten, wifi of zendmasten is het daardoor heel lastig om bezield contact met elkaar te maken. Het contact wordt bemoeilijkt, mentaal en eerder vanuit de linkerhersenhelft (lineair, strategisch) ipv de rechterhersenhelft verbinden, eenheid).

Contact versterkt door grondenergie
Een andere manier om contact te maken (niet enkel het mentale) is om de grond energie te gebruiken. Hierdoor is het dat op plekken met een sterke grond energie het gemakkelijker is om bijvoorbeeld op straat met vreemden te connecten (ook om hen te mobiliseren… )

Op plekken waar een goed voelbare grondenergie is (Amsterdam op palen/water) kun je wat meer ruis van zenders hebben zonder dat dit ten kostte gaat van het vermogen om hart-connecties te maken…

Een natte grond helpt, een vruchtbare grond helpt en verder zijn er veel elementen van invloed op het grond-gevoel. Is dit sterk, is er veel onderling / open contact (Amsterdam). Is dit slecht is er minder onderling contact (op de armere gronden op de Veluwe)

Slecht contact is er als;

– er zenders om je heen staan (technisch… straling boven de 20 microwatt per m2 maakt het moeilijk, tenzij een stevige grondenergie compenseert)
– er een waas/chemicaliën zijn in de lucht

Hierdoor is er minder connectie met de kosmos door de pijnappelklier en zijn mensen angstiger/wantrouwender naar elkaar vanuit schaarste denken / linker hersenhelft.

Mooi contact is er als;

– er blauwe lucht is met witte ronde wolken
– er een stralingsvrije plek  is (dan volgt automatisch contact met de pijnappelklier, god, kosmos)
– je contact maakt met zelfbewuste mensen die kunnen connecten met de stilte en daardoor dichtbij de zachtheid en speelsheid kunnen zijn en creëren…

Geschreven door; Marloes

Vul gerust aan; mail actie@verminder-electrosmog.nl

Zoek de verschillen…!

Bericht van Edwin Gitsels

We ontvingen een brief van de gemeente en van uitvoerder Van Gelder: in vrijwel het hele centrum van Zandvoort wordt de straatverlichting vervangen door nieuwe armaturen met LED-lampen. Nu is die transitie al een tijdje aan de gang en de nieuwe lantaarnpalen zijn echt spuuglelijk. Ze zien er heel goedkoop uit en stralen behalve licht verder helemaal niets uit. Tijdens onze vakantiereis door Frankrijk en België afgelopen maand keken we vol afgunst naar de vaak prachtige, sfeerverhogende straatlantaarns aldaar.

Maar afgezien van dat ze niet om aan te zien zijn, geven die dingen ook heel lelijk, kil licht. Je hebt het idee alsof er een filmploeg is neergestreken die nachtopnamen maakt voor de nieuwe tv-serie ‘Flikken Zandvoort’. Of dat je in een monumentaal pand woont dat ten behoeve van de toeristen mooi wordt uitgelicht met van die op de gevel gerichte lichtbakken. Maar nee, het zijn alleen maar nieuwe lantaarnpalen. Er is geen UFO in de straat geland.
In de brief staat ‘Het kan zijn dat het opvalt dat er ander licht schijnt bij u in de straat/buurt. Ledverlichting ziet er anders uit en daar moeten de meeste mensen aan wennen.’

Nou, laat dat ‘Het kan zijn…’ maar weg.
‘De lichtsterkte van de oude verlichting is in de loop der jaren verminderd, dus de nieuwe lampen geven sowieso meer licht.’

De lichtsterkte is verminderd? Ik heb dat thuis nog nooit meegemaakt. Een lamp brandt gewoon constant totdat ie stuk gaat.
Maar nou komt-ie: ‘Wij verwachten dat u maximaal drie maanden nodig heeft om aan de nieuwe verlichting te wennen.’
Huh? Maximaal drie maanden!? Waar is dat op gebaseerd? Is er onderzoek gedaan? Hebben de gemeente en Van Gelder hun licht opgestoken bij ervaringsdeskundigen? En wat is dat, wennen? Is dat accepteren omdat het nou eenmaal een fact of life is waar je verder toch niets aan kunt doen behalve met een baksteen die vermaledijde klotelampen uitgooien en dan maximaal drie maanden moeten wennen aan je taakstraf? Als je elke dag anderhalf uur in de file moet staan, als je in de winter de verwarming niet hoger dan 16 graden kan zetten omdat het anders niet meer te betalen is, als je hond is overleden, als je steunzolen, een gehoorapparaat of een bril moet gaan dragen, dat er een verschrikkelijke oorlog in Oekraïne woedt, dat zijn dingen waarvan je zegt dat het maximaal drie maanden duurt om aan te wennen. Maar toch niet van een paar lantaarnpalen?

Daar komt bij, geen toerist blijft drie maanden in Zandvoort. Die ervaart alleen maar die kille, naargeestige verlichting die meer geschikt is voor een industrieterrein en die de sfeer in het dorp compleet om zeep helpt.
Het is allemaal niet nieuw hoor, wat ik hier roep. Dorpsgenoot Arjen Bosma heeft bijvoorbeeld ook al flink aan de bel getrokken en de regionale pers heeft er aandacht aan besteed. Daarom staat deze drie maanden-alinea ook in die brief natuurlijk. Maar het is een halfbakken excuus achteraf voor het maken van verkeerde beslissingen zonder eerst gedegen onderzoek te doen naar de wenselijkheid en acceptatie van een en ander.

In een artikel van NH Nieuws van 6 april jl staat: ‘GroenLinks en VVD vroegen zich toen nog af of er niet per wijk meer maatwerk geleverd moest worden en of de Zandvoorters niet mee konden beslissen over het soort licht of armatuur in hun straten. Dat was volgens het college niet de bedoeling, omdat dat het proces zou vertragen.’
In hetzelfde artikel staat: ‘Sinds 2013 werkt de gemeente namelijk aan een nieuw lichtplan.’

Als ‘het proces’ bijna 10 jaar moet duren, dan is het toch wel een gotspe als je inspraak van de burgers benoemt als ‘vertragend.’

Dat een gemeente kiest voor spuuglelijke straatverlichting waar de gemiddelde burger drie maanden aan moet wennen, daar zal ik nóóit aan wennen.

Artikel Stralingsleed uit 2020 De lantaarnpalen worden vervangen

Motie Wageningen unaniem aangenomen. Géén slimme lantaarnpalen in Wageningen! 

Tribe, ooit was het heel normaal. Zullen we opnieuw…

TRIBE

Het was ooit zo normaal
Voor ons allen
Een tribe
Een dorp
Een echt thuis
Alles in één
Er was een kruidenkenner
Een handige bouwer
Timmerman
Een vroedvrouw-sjamaan
Een ziener
Iemand die alles wist van dieren
Een ander van chirurgie
Er waren geboren ‘tantes’
die de zorg voor de kinderen konden overnemen
Er waren mensen die graag op het land werkten
en alles wisten van voeding
Er waren docenten
En individuen die veel mediteerden
om zo van alles uit te zuiveren
Er waren vrouwen die vol voor het moederschap gingen
Muzikanten en kunstenaars die zorgden
voor zielenvoer en schoonheid
Er waren bemiddelaars
En koks die het eten vol met liefde stopten
.
Iedereen had zijn of haar rol of levenstaak
Ieder werd voor vol aangezien
Niemand was beter dan een ander
.
Zo had iedereen z’n eigen huisje
Z’n echte safe space
Maar je wist elkaar te vinden wanneer nodig
En hoefde geen ingewikkelde afspraken te maken om je vrienden te zien
Evenmin ver te reizen
Je kon zo even bij elkaar langs wippen
En weer weg wanneer t genoeg was
Onze ouders werden niet in bejaardenhuizen weggestopt
Waar onbekende mensen
vaak liefdeloos voor ze zorgen
Hun tribe stond hen bij waar nodig
.
Het geheel was vrijwel compleet
Soms moest je naar een andere stam
Te vragen om hun wijsheden of grondstoffen
Of voor meer keuze in liefdespartners 😉
En zo ontstonden er mooie samenwerkingen
.
Er waren specifieke manieren om de harmonie te bewaren
En hoe vredevol om te gaan met conflicten of problemen
Altijd een paar wijze elders die konden bijstaan
.
Het klinkt allemaal zo simpel
En zo perfect
Bijna te perfect
.
Logisch dat dat alles verwoest is
Deze manier van leven
Zo zelfvoorzienend
Zo liefdevol
Zo vreugdevol
We werden afhankelijk gemaakt van grote instituten
Die maar rijker en rijker werden
We werden uit elkaar gedreven
In blokkendozen
Met mensen naast ons waar we geen gedag tegen zeiden
Onze vrienden en familie overal verspreid
We moesten hard werken omdat de overheid geld eiste
En werden telkens meer eenzaam
Ploeterend en afgesplitst
.
Velen van ons willen weer terug naar hun tribe
Naar huis
Naar onverwoeste natuur
Zodat de aarde een zucht van verlichting kan slaken
En wij weer kunnen wortelen
Het land behoort niet aan de machthebbers
Macht in eigen handen
Alle tijd hebben om onze missies te leven
Ons weer vollédig voelen
Onze dierbaren om ons heen
Niet meer alles alleen hoeven doen
.
It takes a village to raise a child 💚
It takes a village to care for the elderly 💚
It takes a village to truly come home 💚
.
.
.
Tekst en beeld: Carlijn Volders

Een knuppel in het hoenderhok, teken het Europees Manifest voor wetgeving rondom 5G

Onze Rob Verboog, die al heel veel werk verzet heeft om stralingsbewustzijn en reductie op de kaart te zetten en gemeenten bewust te maken, stoort zich eraan dat een fantastisch initiatief nog wat weinig ondersteund wordt.
Hieronder de tekst van Rob met het vriendelijke verzoek dit manifest te ondertekenen (ook al is het wat omslachtig)

Alvast dank voor het lezen en de medewerking….

 

Een persoonlijke oproep van Rob Verboog.

De knuppel in het hoenderhok!

Oftewel, niet lullen, maar poetsen. Hier is een kans!!


Graag doe ik hierdoor een (in-)dringende oproep en ook beroep op de lezers van deze nieuwsbrief.

Sinds 2014 ben ik actief als vrijwilliger bij tal van stralingsbewuste activiteiten. Aanleiding was dat mijn vrouw Wally overgevoelig werd door straling en bij blootstelling direct ernstige gezondheidsklachten ondervindt. Dat werd in 2015 nog eens bevestigd door een wetenschappelijk onderzoek door onze Overheid, waar Wally als 1 van de 63 deelnemers aan deelnam. Onze Overheid en gelieerde instellingen, zoals GGD, Gezondheidsraad, Kennisplatform EMV, RIVM, gemeentelijke sociale diensten, maar ook landelijke artsenverenigingen kozen ervoor dit onderzoek met onthutsende resultaten te negeren en te “vergeten”.

Overigens net zo als met vele andere, o.a. ook toonaangevende, peer reviewed wetenschappelijke onderzoeken, die de connectie tussen gezondheidsklachten en straling vaststellen. Ook de Tweede Kamer (die we o.a. onze Petitie met meer dan 30.000 ondertekenaars aanboden) liet zich misleiden en het gesprek in zomer 2020 met verantwoordelijk staatssecretaris Keijzer van ministerie Economische Zaken en Klimaat (ja, die gaan immers over gezondheid en straling!) maakte veel duidelijk: mensen met gezondheidsklachten door straling kunnen barsten. Misdadig? Ja.

In de afgelopen jaren kwamen echter nog veel meer negatieve aspecten in relatie met draadloze communicatie naar boven. Vaak ook in combinatie met bijv. wettelijke regels of toepassingen, die gebaseerd worden op de mogelijkheden van draadloze communicatie. Die nadelen worden altijd “vergeten”, want uitsluitend worden de voordelen altijd genoemd.

Ten onrechte, want die nadelen zijn best wel heftig.

Verder blijkt dan ook nog eens dat die “voordelen” meestal niet voor het grote publiek zijn, maar vooral “winstpakkers” voor wat commerciële- en overheidspartijen.

Die nadelen hebben bijv. te maken met beperking en misbruik van je burgerrechten, schending en misbruik van je privacy, slecht geregelde data-eigendom, geen democratische besluitvorming maar gedram van een telecomlobby of een ministerie. Ook aspecten van duurzaamheid, misbruik van energie, misbruik van zeldzame grondstoffen worden stelselmatig “vergeten”, zowel in Den Haag als in Brussel. En ook in gemeentes trouwens.

In het Europese Parlement worden echter steeds meer leden wakker en bewust van de telecomlobby en ondeugdelijk overheidsbeleid. Daarom zo belangrijk omdat ook onze Nederlandse Regering (hoezo “regeren” trouwens…..) zich vaak – en ook deels ten onrechte – beroept op Europese regels. Daarom is het noodzakelijk om – naast vele andere lopende acties en initiatieven – ook bij het Europees Parlement en Europese Commissie aan de bel te trekken en te zorgen dat onze punten daar op de agenda komen, worden besproken en dat er een deugdelijke democratische besluitvorming komt.

Daar heeft een groep vrijwilligers uit vele Europese landen gezamenlijk (!) veel tijd aan besteed en het voor elkaar gekregen dat er een Europees Burgerinitiatief inmiddels is opgestart.

En dat is goed nieuws!

Want een dergelijk Europees Burgerinitiatief heeft een grote juridische werking en kan niet worden genegeerd of “vergeten”.

Bij voldoende stemmen wordt het Burgerinitiatief namelijk op de agenda gezet van de Europese Commissie en Parlement en MOET worden besproken, waarbij wij het recht hebben volwaardig gesprekpartner daarbij te zijn. En we krijgen daarbij steun van steeds meer Commissieleden.

Dit Europese Burgerinitiatief kent 3 beleidsterreinen, met aspecten vanuit burgerrechten, gezondheid en milieu. Er zijn daarbij 23 voorstellen omschreven, die inhoudelijk moeten worden besproken en waar vervolgens een discussie en democratische besluitvorming over moeten plaatsvinden.

Probleempje…..:

We hebben in Nederland nu nog maar 2.434 mensen, die hun stem hebben uitgebracht. We lopen nogal achter bij andere deelnemende Europese landen.

Wally & ik hebben natuurlijk gestemd, ook een aantal vrienden. Als iedereen zorgt voor bijv. 2 stemmen, dan krijgen we met deze nieuwsbrief toch een 40.000 stemmen erbij.

Dus, wil je gezond blijven, wil je dat ze in Brussel nu eens gaan praten over iets zinnigs, wil je geen Chinees Sociaal Paspoort, wil je je data niet door je gemeente verkocht hebben aan een louche ondernemer, wil je onze elektriciteit (en water) een beetje duurzaam gebruikt hebben, wil je geen Afrikaanse kinderslavenarbeid, wil je een deugdelijke besluitvorming, wil je nog wat burgerrechten overhouden, wil je de gehele natuur ook in het echt kunnen blijven zien, wil je een halt toeroepen aan die geldwolven en onnozele halzen van de telecom en diverse overheidsinstanties en heb je behoefte aan tenminste een beetje privacy?

Leef je uit en breng je stem uit op het Europese Burgerinitiatief “Stop 5G, Stay Connected, But Protected”, zie https://signstop5g.eu/nl!

Ja, dat stemmen kost even een paar minuutjes, maar dan hebben we ook wat.

Ja, er moeten wat gegevens worden ingevuld, want er vindt een check plaats of je stem geldig is. Die check hebben wij o.a. qua privacy gecontroleerd en is best deugdelijk.

En die 23 voorstellen zijn zo breed en normaal, dat je stem beslist niet in verband zal worden gebracht met terroristische of andere negatieve activiteiten. Dat scheelt weer. Als we al een goed Chinees Sociaal Paspoort hadden, kreeg je er vast bonuspunten en een extra vakantiedag bij!

Dus: ga NU je stem uitbrengen!

En als je hulp wilt, laat het even weten. Dan regelen we dat.

En als je niet wilt stemmen vanwege een bepaalde reden, meld ons dat dan, want dan kunnen we bekijken of we er wat aan kunnen doen.

Niets doen is eigenlijk geen optie nu.

Teken: https://signstop5g.eu/nl 

Dankjewel!!

Rob Verboog

Willen we een digitaal Europees ID? Geef je mening!!

Al lijkt die QR voorlopig van de baan, minister Ernst Kuijpers gaat in mei namens 17,5 miljoen Nederlanders een verlenging van de EU- verordening ondertekenen.
Per juni 2022 moet dan de verplichting van het reizen met een QR code zijn ingevoerd+ mensen mogen niet meer weigeren zich te laten vaccineren (!).
Dit gaat allemaal heel stilzwijgend nu.
In Italië loopt het storm met het geven van feedback als burgers (inmiddels 15.000x gedaan) Bij ons is dit nauwelijks bekend.
Ook ik heb een EU- account aangemaakt en moest even (1 dag) wachten op autorisatie. Het geven van feedback is slechts mogelijk tot 7 april.
Denk je dus dat we van die QR- code af zijn, wordt het stiekem met verplichte vaccinatie erbij door de EU ingevoerd als Kuijpers dit gaat ondertekenen en als de meerderheid van de EU- landen hiermee akkoord gaat.
Dit is de link (veel leeswerk en wat moeite doen maar dan kun je in ieder geval je mening geven).
Hoe meer mensen dit weten hoe beter en hopelijk komt er daardoor flink tegengas…

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_en