Amsterdam gebruikt Heesterveld als proefgebied voor 5G, bewoners weten van niks.

Op 29 oktober jl, heeft Catherine van Ommeren gebruik gemaakt van de drie minuten inspreektijd in de vergadering Raadcommissie kunst, diversiteit en democratisering van de gemeente Amsterdam.

In een reactie van de Amsterdamse wethouder Touria Meliani kwam naar voren dat er momenteel een pilot test draait met 5G in Heesterveld, een wijk in Amsterdam-Zuidoost.

Volgens haar zijn hier 2 nieuwe antennes geplaatst en 100 gratis 5G mobiele telefoons uitgedeeld voor een test, zijn de bewoners op de hoogte en worden de effecten nauwlettend gevolgd.

Bijdrage: Marloes & Kathie Schene
Camera / Editing: Dwight Sergio Samson

Op maandag 18 November trokken Kathie Schene, Dwight Sergio Samson en Marloes (Verminder Electrosmog) de wijk Heesterveld in om te kijken of de bewoners inderdaad op de hoogte zijn van het experiment wat in hun woongebied plaatsvindt. Het antwoord hierop is te zien in deze korte video….

Van de 11 mensen die we aanspraken was niet één iemand geïnformeerd.

Benieuwd of de rest van Amsterdam tzt wat respectvoller behandeld gaat worden…!!

 

“De G van Gezondheid”

Manifestatie bij congres “de impact van 5G op Nederland”

”de G van Gezondheid”

De landelijke werkgroep “De G van Gezondheid” organiseert op donderdag 28 november 2019 van 9.00 tot 11.00 uur een manifestatie vóór Gezondheid in Utrecht – Leidsche Rijn.

Doel van de manifestatie
Op donderdag 28 november vindt in Pathé Utrecht Leidsche Rijn van 10.00 tot 18.00 uur het congres “Impact van 5G op Nederland” plaats. Met tal van prominente sprekers uit de telecomindustrie, zoals de CEO’s van KPN, Ericsson, T-Mobile, VodafoneZiggo, TMT, Monet en Eurofiber. Maar ook sprekers van het Ministerie van EZK, de VNG, een gemeenteraadslid, het kennisplatform EMV, etc.

Wij willen hen buiten al van harte welkom gaan heten!
Doel van de manifestatie is om aandacht te vragen voor “de G van Gezondheid”.
Gezondheid komt namelijk amper aan de orde tijdens het congres. En van de sprekers, die volgens de congresorganisatie “gezondheid ook aan de orde zullen stellen”, weten we inmiddels dat hun verhaal incompleet is en ver van de waarheid ligt. Vooraf hebben diverse stralingsbewuste organisaties, waar onder de landelijke erkende patiëntenvereniging, spreektijd aangevraagd maar dit werd geweigerd. Ook media, welke eerder kritische geluiden hadden laten horen, werden geweigerd.

Gezondheid vergeten
Terwijl gezond zijn het nieuwe rijk zijn is, wordt helaas de G van Gezondheid net zoals bij de huidige 2G, 3G en 4G technieken, weer amper benoemd. In het 5G netwerk wordt de G van Gezondheid zelfs compleet vergeten. Dit terwijl onder de huidige blootstellingslimieten er nu al veel gezondheidsklachten worden gemeld, wordt toch het voorzorgsprincipe gemakshalve niet toegepast. Nog steeds is er geen enkel onderzoek dat de veiligheid van 5G technieken aantoont. Het in 2016 door Kantar Public in opdracht van het Kennisplatform EMV uitgevoerde onderzoek gaf zelfs (toen al) als resultaat dat 3% van de Nederlandse bevolking gezondheidsklachten ondervindt van straling, dat zijn ruim 500.000 Nederlanders. Kortom: het wordt nu echt tijd voor “de G van Gezondheid”!

Zie o.a. www.eerlijkoverstraling.nl en Stralingsbewust.info 

———————————————————————————————————————-
Voor pers: contactpersonen zijn Wally & Rob Verboog, zie Eerlijk over Straling

Fotoherinnering aan een geslaagde demonstratie 20 November 2019 in Eindhoven

Voor iedere topper die erbij was…. Chapeau dat je gekomen bent… !!
Ga door…. en neem gerust initiatief voor een nieuw event…
We kijken terug op een zeer geslaagde dag.
Met speciale dank aan Eke Vriens die het georganiseerd heeft!

Bovenaan heb ik mijn tekst gedeeld, welke ik als spreker heb gedeeld aan de burgemeester en toehoorders in Eindhoven.

(…heb je zelf nog een film of foto’s stuur gerust op, dan plaats ik het erbij!)

(onderaan vind je de rest van de foto’s… )

Marloes van Mensvoort, namens Verminder Electrosmog (en de kinderen van de toekomst!)

Wat dient techniek?

Als je een samenleving ziet als een organisme, is balans het hoogst haalbare.

Telecom gedraagt zich momenteel als een arrogant hoofd. Het denken bepaald en de rest hobbelt erachteraan, bijna schamend dat het gevoelslichaam ook bestaat. Hier wordt het op z’n slechts bang en passief en op zijn best tevreden en zoet gehouden met een continue dopaminerush, waardoor het niet meer de emotionele menselijke stroom, de bezieling, maar in toenemende mate, de verslaving volgt…

We staan voor een fundamentele keuze in het vormgeven van onze toekomst. Gaan we naar nog meer technologie en een steeds verdergaande afstomping richting techniek van de huidige generatie of kiezen we voor een herstel van menselijke waarden zoals een hernieuwde verbinding met de natuur, stilte/rust en authentieke connecties. De keuzes uit ons hart.

Vrijwel alle ouders kiezen voor het laatste. We zien onze kinderen achter hun beeldschermen verdwijnen en ook zien we dat ze hier zelf ook niet gelukkiger van worden. Namens de ouders die het zelf niet meer durven zeggen, net als de leraren en scholen… ‘Het is niet te doen’ Ze zijn verslaafd gemaakt en de massa wordt onverschillig.

Telecom bepaald wanneer we dat toestaan, steeds meer ons leven. Voor het vormgeven van de toekomst, lijkt het momenteel wel alsof zij de enige kandidaat is die aan de ontwerptafel zit.
Met slimme marketinghypes worden we keer op keer verleid om hun speeltjes te kopen en de overheid knielt telkens door haar benen om het noodzakelijke “slimme” netwerk hiervoor te faciliteren.

Terwijl… het plan weinig kans van slagen heeft…

1. Het financieel dagblad noemt het 5G netwerk een plannologische nachtmerrie (voor een gemeente).
2. Nu al heeft 85% van de Nederlanders heeft géén behoefte aan 5G en vinden het zo wel genoeg. Zeker wanneer ze weten dat 5G voor héél véél extra zenders, met extra energie verbruik en nog meer ongezonde straling in de leefomgeving gaat zorgen.

Daarnaast nog; 3. Wetende dat alles wat draadloos is gehackt kan worden, is, volgens mijn goede wiskid vriend, 5G de natte droom voor iedereen die zin heeft om een ander te gaan controleren. Denken dat dat niet gaat gebeuren is naïef.

Nogmaals: Welke waarden worden gediend met techniek zoals 5G. Zullen we het enkel doen als het dienend is aan onze hoogste menselijke waarden? Zullen we deze waarden eerst definiëren in termen van welzijn ipv financiën. En zullen we dan eerst even alles stopzetten voordat we daar zijn….

Vandaag is de laatste dag van 5G testen in Eindhoven. Zelfs de onverantwoordelijke 26 Gigaherz band is door Telecom in Eindhoven getest.

Ik neem aan dat er in deze testperiode nauw toezicht en directe terugkoppeling is van testen en klachten bij huisartsen en GGD, en dat alles netjes gemonitord wordt, gezien de aard en omvang van dit waanzinnige experiment op de eigen bevolking… Om te weten wat de gevoelseffecten zijn en de invloed op gezondheid is het natuurlijk goed alles even een week uit te zetten eerlijk voor te lichten en dan te kijken wat er gebeurt. Niet gebeurt? U kijkt ontspannen en onverschillig weg en klampt zich vast aan het eerste argument wat voorbij komt om dit te rechtvaardigen.

Echte versus digitale verbinding

Een bewuste club mag nadenken over de plek van beeldschermen en straling in onze maatschappij.
Zeker als bijvoorbeeld straling ons niet helpt in gezondheid en welzijn, mogen we hier kritisch op zijn.

Ik merk zelf dat de straling van mobiele telefoons (wifi, dect, zendmasten) zorgt voor ‘ruis’ op mijn eigen ‘lijntjes’. Enerzijds in mijn eigen hoofd en heldere lichaamsconnectie (met de aarde en de kosmos), anderzijds ook in de lijntjes welke ik met anderen ervaar.

Op een plek met al teveel ruis (storende frequenties van technische apparaten) lukt het me het véél moeilijker om deze lijntjes te leggen. Het lukt wel, maar kost véél meer moeite en kost ook véél meer energie waardoor ik vermoeider wordt. En aangezien ik misschien wel meer dan gemiddeld bewust ben, maar helemaal niet zó enorm anders dan anderen, weet ik vrij zeker dat dit voor jou ook geldt..

Dus… stralingsruis vertroebelt ‘de authentieke verbinding’

Wat nu als we zeggen dat het genoeg is? Als we het draadloze sprookje niet langer als onze toekomst willen. We het zo meer dan voldoende vinden….

Dan zijn we niet de enigen. Op de landelijke overheid moet je niet wachten, maar gemeenten hebben hierin natuurlijk hun vrije keus, en sta erop dat je deze houdt!
‘Een overheid die verplicht tot uitrol van 5G door gemeenten is als Telecom die op de plek van onze dictator is gaan zitten.’

Inmiddels hebben Genève, Brussel, Florence, 26 staten in de VS en vier kantons in Zwitserland de uitrol van 5G een halt toe geroepen.

Bottom up!

Wat willen wij?

De vraag die we ons mogen stellen is….

Wat dient techniek?

Dient techniek:
Gemakzucht, afgeleid worden van ongemakkelijk gevoel (verveling, eenzaamheid, onzekerheid en weten dat de aarde je nodig heeft), en vermaak en escape van het leven zelf…

of dient het…. Als een wagen voor mooie ideeën, waardoor we eigenlijk al vrij gemakkelijk van schaarste naar overvloed kunnen, waarmee we als mens in het beste van onszelf terecht kunnen komen, uit de competitie, naar de samenwerking van waaruit de creatieve hartgedragen mogelijkheden allesomvattend zijn… Als we zover zijn, kom ik graag helpen… Ik zou hierbij dan een strenge ethische commissie mandateren welke de intenties achter producten bewaakt en schaalt aan onze hoge menselijke normen (welke een stuk hoger ligt dan deze van de Telecom) die als enige norm heeft of het afhankelijker maakt en of we bereid zijn er (meer) voor te betalen.

Maar ik denk dat de oude wereld nog teveel geniet van haar beeld in de spiegel / instagramm of snapchat, om bereidheid te hebben haar schaduw te transformeren….

Ik wacht…. En huiver een beetje….

Gemeenten:
Laat in tegenstelling tot knappe koppen met macht en controlezucht, mensen met zelfbewustzijn, kennis van gezondheidseffecten en keerzijden van techniek, menselijke waardigheid en gevoel aan de ontwerptafel zitten, bepaal vanuit die plek je eigen voorwaarden en kijk pas als jullie zover zijn, en geen minuut eerder…. of Telecom in jouw plaatje past, ipv andersom… laat je niet opjagen, er is GEEN competitie… wees de slimste. De behoefte aan vertraging, rust en échte aandacht is nog nooit zo groot geweest. Géén bereik en durven leven zonder smartphone, is de nieuwe luxe!

Er is iets groots ‘at stake’
We hebben een verbinding met onze ziel te behouden. Dat is niet vanzelfsprekend… Wanneer je deze kwijt bent en verkocht hebt aan de hoogste bieder, of diegene met de juiste (dopaminetiming) zal je merken dat een smartphone deze niet kan vervangen… en deze onbetaalbaar was, want
‘Een mens zonder ziel is levend dood…’

Sta op en kies, voor de toekomst van onze menselijkheid boven de natte droom van de techneuten, de robot. Blijft u kritiekloos meehobbelen… dan trekt u aan het kortste eind….

Mens en overheid: Gedraag je niet langer als een volgzaam kind ten aanzien van dictaten van Telecom. Jij hebt de macht. Wees een leider.

Ik ga afsluiten, zoals in Den Haag….

…. “Ik weet nog niet waar mijn huis is. De steeds grotere toename aan zenders trek ik niet. Ik ben gevoelig. En dat wil ik graag blijven. Het is mijn bezieling, daar waar mijn empathie en wijsheid zit. Ik hoop dat mijn toekomstige huis, net als van alle mensen die hier nu staan, in Nederland is.”

“Dankjulliewel dat jullie hier zijn…!”

Namens mij, en de kinderen van de toekomst.

Ik heb gewaarschuwd. 🙂

Dank allen voor uw komst.

 

Deze week geeft Dr. Martin Pall lezingen in heel Nederland


dr Martin L. Pall

Dr Martin L. Pall, emeritus hoogleraar biochemie en basic medical science Washington State University heeft jarenlange ervaring op dit vakgebied, en kan deze complexe processen helder uitleggen. Tijdens en na de lezing is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Met deze kennis gaat u veel meer begrijpen van de risico’s die u en ieder ander loopt bij de toenemende blootstelling aan kunstmatige straling.

Er zijn nog plekken, reserveer uw plaats!

ALKMAAR
Woensdag 20 november 2019 van 19:30 tot 22:00
dr Martin L. Pall met Luc Leenders
Sociëteit Varnebroek, Varnebroek 33
organisatie: Centrum Wakker Bewustzijn
Inschrijving https://wakkerbewustzijn.nl/5g-gezondheid/

AMSTERDAM 
Donderdag 21 november 2019 van 19:30 tot 22:30
dr Martin L. Pall lezing
Amstelkerk, Amstelveld 10, Amsterdam
Inschrijving http://stralingsbewustamsterdam.nl/index.html
Betalen aan de kassa

ZWOLLE
Vrijdag 22 november 2019 Symposium & lezing 
Middag: Symposium dr Martin L. Pall met Han Vrijmoed, Dolly Bootsma,
Luc Leenders van 13:25 tot 17:45
Avond: Lezing dr Martin L. Pall en Luc Leenders van 19:30 tot 22:00
Stadkamer Centrum Bibliotheek
Zeven Alleetjes 1a, Zwolle
Aanmelden ook mogelijk via de link: https://stadkamer.nl/activiteiten
Betalen aan de kassa

MAASTRICHT
Zaterdag 23 november 2019 van 14:00 tot 18:00
Symposium dr Martin L. Pall met Stefan Mulders, Luc Leenders
D’n Hiemel
Sint Bernardusstraat 24a, Maastricht
Inschrijving 5g.stralingsinfomaastricht@gmail.com
Betalen aan de kassa

BREDA
Zondag 24 november 2019 van 13.30 tot 18.00
Symposium dr Martin L. Pall, met Liesbeth Adriaansens,
Jan van Gils, Dolly Bootsma, Luc Leenders
Kenniscentrum Amphia Ziekenhuis
Molengracht 21, Breda
Inschrijving https://bit.ly/2O2k4Rr

NIJMEGEN
Maandag 25 november 2019 van 19:30 tot 22:30
dr Martin L. Pall, met Dolly Bootsma, Luc Leenders, lezing
Vrije school Meander
Celebesstraat 12, Nijmegen
Inschrijving email: susannavanbaaren@gmail.com
Betalen aan de kassa