Informatieavond van Gezond 5G Vrij op Maandagavond 6 juli in Zutphen

MAANDAGAVOND 6 juli 2020 is het zover!

INFORMATIEAVOND OVER 5G in de Hanzehof te Zutphen

Tijd: 19.30 tot 21.00 uur
(Inloop vanaf 19.00 uur met Cello en Pianomuziek)
Gratis entree

Hebben wij 5G nodig of heeft 5G ons nodig?
Tijdens deze avond komen de volgende vragen aanbod:
Wat is Energie? Wat is 1G, 2G, 3G, 4G en wat is 5G? Wat zijn de verschillen tussen 2G, 3G, 4G en 5G? Hoe zit het met de veiligheid en de gezondheid? Waarom wil men 5G zo snel mogelijk uitrollen? Wat zijn de ervaringen met 5G ? Waar is invoering 5G gestopt?
De avond is ook via livestream te volgen.

Stuur een mail naar  info@ggggg.nl  voor verdere instructies.

Kom op tijd! Volgens de richtlijnen is er plaats voor 100 mensen
Georganiseerd door Stichting Gelderland Gezond 5G Vrij.

ICNIRP heeft belangenverstrengelingen

 

Zoals Corona het RIVM heeft waar de mensen het voor het zeggen hebben rondom een virus, heeft EMV het overkoepelende instituut ICNIRP. Niks mis mee, als een adviesorgaan zuiver is geen belangenverstrengeling heeft, en weggestemd kan worden in onze democratie. Maar helaas geen van dit alles… en dat blijkt nu ook uit een artikel in De Morgen: “Over de verregaande belangenvermenging bij het ICNIRP. Overheden wereldwijd bepalen hun blootstellingsnormen voor straling op basis van de adviezen van het ICNIRP. ICNIRP kijkt daarvoor enkel naar opwarming van lichaamsweefsel door straling, maar negeert alle andere effecten, tegen alle wetenschappelijk bewijs in. De meeste leden van het ICNIRP hebben banden met de telecomindustrie. Prof. Hans Kromhout uit Nederland noemt het ICNIRP een ontransparante club met onduidelijke benoemingsprocedures.” https://www.demorgen.be/nieuws/europarlementsleden-vallen-5g-waakhond-aan-ondoorzichtig-kransje-verstrengeld-met-big-telecom~bba11ea8/?fbclid=IwAR30m7aMjIJWkKRgpexH0syzRdxQyyzE1qkSW-i3NTeelSILX27f28pRuNo&referer=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F

Wil de politie aandacht, of is er een reden nodig om Mass surveillance / 5G in te voeren?

Doorzichtig.. In de Telegraaf en elders nu een discussie openen over het zware vak van de politieagent…

De massa hobbelt er de komende week waarschijnlijk weer onnadenkend achteraan… Van terrorist, naar CO2, naar racisme… en nu naar oom agent… Belangrijk om NU te doen / door afgeleid te worden, omdat de krant het zegt.

Mij betreft… De echte reden;

Je wordt klaargestoomd om meer camera’s een sociaal puntensysteem en mass surveillance te gaan accepteren… Dit gaat niet over de agent.. Die wordt (net als de mensen in de zorg en het onderwijs, waar ook robots moeten worden toegelaten) weggepest… Het moet van mensen naar 5G en machines worden overgedragen…

Bedenk dat vóórdat je je opnieuw vol overgave mengt in het maatschappelijke debat…

Kijk hier hoe het in China gaat…

Veiling eerste 5G frequenties voor Telecom nadert. Het uur van de waarheid Financieel Dagblad

Artikel uit het Financieel Dagblad:

Hoeveel partijen meedoen aan de veiling is formeel niet bekend. KPN, T-Mobile en Vodafone hebben zelf laten weten dat ze zich hebben ingeschreven voor de veiling. Maar in theorie kan ook nog een andere partij zijn toegelaten. Het Agentschap zegt niet hoeveel partijen zich hebben aangemeld en hoeveel er zijn toegelaten, omdat dat de veiling zou kunnen beïnvloeden.

Bart Garvelink van onderzoeksbureau Telecompaper acht de kans op een vierde deelnemer vrijwel uitgesloten. Voor nieuwkomers is het te veilen spectrum niet interessant, schrijft hij in een recente analyse. ‘Een nieuwkomer zou binnen korte tijd landelijke dekking moeten opbouwen: een te grote investering.’

3. Hoe gaat het er tijdens de veiling zelf aan toe?
De veiling vindt helemaal plaats via internet. In een aantal rondes per dag, verspreid over de dag kunnen de deelnemers via de speciaal ontworpen en streng beveiligde software biedingen uitbrengen, net zolang tot het stil blijft. Hoe lang de veiling gaat duren is dan ook niet te zeggen. De vorige multibandveiling in Nederland duurde zes weken; de recente veiling in Duitsland sleepte ruim drie maanden voort.

De afgelopen weken zijn de teams van de deelnemende bedrijven ingewijd in de software en is er een proefveiling gehouden. In een ruimte op het hoofdkantoor van het Agentschap in Groningen zit straks een groep mensen naar een aantal schermen te kijken en de stappen te volgen die in het veilingproces worden doorlopen. Meijers: ‘Het ziet er niet zo heel spannend uit hoor. Er is in elk geval geen veilingmeester met een hamer.’

Actief erop toezien dat de deelnemers niet stiekem met elkaar communiceren over het verloop van de veiling doet het Agentschap niet. ‘We gaan ervan uit dat de deelnemers zich aan de verplichtingen uit de Veilingregeling en de Mededingingswet houden. Partijen riskeren uitsluiting van de veiling of dat ze gewonnen kavels moeten teruggeven.’

4. Wat kunnen we van deze veiling verwachten?
Heel spannend wordt de zogeheten multibandveiling niet, verwacht Garvelink. Het is dus niet de interessantste 5G-band die onder de hamer gaat, en het aantal deelnemers staat al zo goed als zeker vast.

Daarnaast heeft de Autoriteit Consument en Markt al aangegeven dat het niet wenselijk voor de concurrentieverhoudingen op de telecommarkt zou zijn als een partij minder dan twee blokken van 10MHz op de 700MHz-band zou verwerven. Door de beschikbare hoeveelheid kavels (zes) is het dan meteen ook onmogelijk om méér spectrum dan dat te verwerven en daarmee lijkt een biedingenstrijd bij voorbaat al uitgesloten.

€900 mln
De Staat rekent voor de hele veiling op een minimale opbrengst van ongeveer €900 mln

Het enige onvoorspelbare element zit volgens hem in de veiling van de blokken op de 2100MHz-band. Omdat KPN nu het minste spectrum van de huidige drie operators heeft, zou het bedrijf daar zijn achterstand op T-Mobile kunnen willen inlopen.

De Staat rekent voor de hele veiling op een minimale opbrengst van ongeveer €900 mln. De kavels in de 700MHz-band moeten het meest opbrengen, die op de 1400MHz-band zijn het goedkoopst.

https://fd.nl/achtergrond/1347560/met-veiling-eerste-5g-frequentie-nadert-voor-telecom-uur-van-de-waarheid

Petitie Alphen aan den Rijn zegt NEE tegen 5G overhandigd!

Donderdagavond 25 juni is de petitie Alphen aan den Rijn zegt NEE tegen 5G overhandigd aan burgemeester Spies.

Hieronder de speech die Dick heeft gegeven:

“Wat niet weet, wat niet deert”

&

“Wat je niet ziet, voelt, ruikt, proeft of hoort is misschien wel uw toekomstige smart killer.”

Geachte leden van de Gemeenteraad en College van B&W, geachte live stream belangstellenden,

Er zijn zorgen over straling. Er zijn zorgen over het nieuwe, niet op veiligheid geteste 5G netwerk, bij een groeiende groep mensen, in dit land maar ook wereldwijd. Niet alleen over onze privacy, maar ook over het milieu en onze gezondheid. En het zijn zeker niet alleen burgers die zich zorgen maken.

Binnen Alphen aan den Rijn lijkt het erop dat er nauwelijks aandacht is voor deze sluipmoordenaar.

Ik geef u twee voorbeelden:

1. Vanuit de gemeenteraad is er omtrent 5G eenmaal een kritische vraag gesteld, namelijk een artikel 40 vraag aan het college B&W in februari 2019 door het raadslid dat zo dadelijk wordt geïnstalleerd als wethouder. Meerdere malen hebben we hem, maar ook u als gemeenteraad, gewezen op de mogelijke schade aan mens, dier en natuur bij de invoering en activering van 5G. Tot op heden is daar niets mee gedaan.

2. Door een burger is op 13 maart 2020 een WOB verzoek inzake de ‘uitrol van het 5G netwerk’ ingediend (zaaknummer 300642). Nadat de beslistermijn- op grond van artikel 6 lid 2 WOB van 4 weken – tot twee keer toe is verdaagd, heeft deze burger op 3 juni j.l. een brief van het college B&W ontvangen met de mededeling dat zijn WOB verzoek is afgewezen.

Het heeft er de schijn van dat 5G in de vergetel hoek en in de doofpot zit.

Uit onderzoek is echter gebleken dat door de gemeente Alphen aan den Rijn er juist experimenten in een 5G veld laboratorium worden gefinancierd vanuit het bestuurlijk samenwerkingsverband, Holland Rijnland. Onze burgemeester en een aantal wethouders zijn daar actief bij betrokken.

Dit wekt bij ons de indruk dat er projecten en voorbereidingen gaande zijn om 5G zo soepel mogelijk door de bestuurlijke gremia te loodsen, zonder dat de bevolking en de gemeenteraadsleden goed en terdege worden geïnformeerd.

Begrijp ons goed; wij, met alle ondertekenaars, staan ergens voor. Wij vormen een front. Wij willen voorkomen dat u ernstige fouten maakt en verkeerde beslissingen neemt die niet in het belang zijn van onze gezondheid en behoud van privacy en ook niet van uw en onze kinderen en kleinkinderen.

Wij hebben nog nooit gehoord dat iemand zei: “Roken, dat moet je doen. Dat is goed voor je gezondheid.” Hetzelfde geldt voor 5G. Nog nooit hebben wij een onderzoek gezien waarin is vermeld dat 5G geweldig is om je gezondheid op te peppen. Integendeel, 5G is helemaal kunstmatig, dus zouden we niet eens goed op de bijwerkingen inzoomen?

Er is niets natuurlijks aan 5G. Genoeg is genoeg. 4G en 4G+ is ruimschoots voldoende. Zo niet? Zoek dan naar andere oplossingen. Wij trekken een streep: Wij willen geen 5G proefkonijnen zijn. En dat verafschuwen wij vooral voor onze kinderen en kleinkinderen.

Wat vindt u als gemeenteraadsleden hiervan? Heeft u zich al terzake goed geïnformeerd?

Er is werk aan de winkel.

Ik dank u voor uw aandacht.

Zie HIER de inspraak bij gemeente Alphen aan den Rijn (minuut 8 t/m 14)