De ongevraagde bijwerking van de smartphone

Overgenomen stukje van internet…:

De smartphone

Een smartphone heeft een heel verslavend effect omdat het eigenlijk virtual reality in jouw bewustzijn is, maar het is wel een heel handig apparaat.
 —–
Je kunt supersnel communiceren, je bankgegevens bekijken, een appje sturen, de hele reutemeteut, eigenlijk alles, dus het is echt een geweldig apparaat.
 —-
Ik heb ook helemaal niks tegen het apparaat ik zeg alleen maar van ‘jongens er is iets aan de hand en dat heeft met software te maken en de chip die er in zit en die ons neurobewustzijn manipuleert’.

– Het duurt nog geen 3 jaar en dan gaat het hele dossier open, het gaat uitlekken, het gaat naar buiten komen. Maar dan is het al zover operationeel dat datgene waar het eigenlijk over gaat, de screening van je neurobewustzijn, dat is dan al voltooid!

– En hier zijn al zoveel wetenschappelijke onderzoeken over, dus wat scelaire golven en blue light technology met je doen. Dat zijn gewoon de feiten, de patenten liggen er gewoon. De patenten liggen er niet voor niks. Niet omdat het niet bestaat.

Je moet niet vergeten dat in een tijd waarin we nu als mensheid doorgaan naar een soort technologische samenleving, daar zijn we nu nog niet hoor, maar de technologische tijdlijnen die er liggen, dat is echt puur technologie.
De lijnen daar naartoe worden ingeleid door ons analoge organische bewustzijn bloot te stellen aan inlees-systemen!

Dus we worden gescand, we worden gelezen en het wordt ook opgeslagen.
We worden ook gemanipuleerd door die signalen, zodat je gemoedstoestand verandert naar gelang je met de telefoon belt.

En dat heeft te maken met de chips en de apps. Dat zijn allemaal gewoon feiten.

Dus het is aan iedereen zelf om dit onzin te vinden of om er dieper en groter internationale rapporten over te lezen.

Ik denk dat als je voelt dat je erdoor bestuurd wordt of dat er iets aan de hand is, dan is het gewoon goed om op een gegeven moment dat ding weg te doen en te kijken naar hoe je je voelt zonder dat apparaat.

Ik heb zelf ook een aantal mensen in mijn omgeving die zeiden ‘wat een onzin en dit en dat, het was allemaal flauwekul, het is gewoon een telefoon’.
Ik zei ‘ja dat klopt’.

En toen zijn die mensen op een gegeven moment toch de telefoon aan de kant gaan leggen en ze gaven het schoorvoetend toe. Na een paar weken merkten ze dat ze een heel ander mens werden.

Er verdween iets uit hun bewustzijn en dat heeft te maken met de robotisering. Het zijn bepaalde lagen in het brein die worden aangesproken door die technologie, in de cloud en in je hoofd.

Alert-thema-middag op 19 juni in Den Haag: Corona-crisis, 5G, Lockdown

Corona,lockdown en 5 G

Alert-thema-middag op 19 juni:
Corona-crisis, 5G, Lockdown en de ‘New World Order’
Om 15.30 uur, Riouwstraat 23 – Den Haag

Sinds maart heeft de staat draconische vrijheidsbeperkende maatregelen genomen om de ‘epidemie’ van het corona-virus in te dammen.
Dat gebeurde over de gehele wereld, 4 miljard mensen werden opgesloten en hen werd onmogelijk gemaakt om hun werk te doen teneinde geld te verdienen om te kunnen [over-] leven.
Net zoals in 2009, met de dreigende Mexicaanse griep, is ondertussen wel gebleken dat hier sprake was van ‘veel leven om niets’. [toen 34 miljoen nutteloze vaccins konden worden weggegooid]
Het aantal overledenen wat aan het corona-virus worden toegeschreven is de helft minder als de hoeveelheid mensen die in 2017-18 aan de gewone griep zijn overleden.
Ondertussen zijn er goede behandelingen om de mensen met deze ademhalingsziekte te behandelen, zoals intraveneuze vitamine C en hydrochloroquine met zink, die in vele landen met succes worden toegepast.
Het griepseizoen is voorbij.
   Er is dus geen enkele reden om de rampzalige maatregelen, die een ineenstorting van de economie, de vernietiging van onze cultuur en het ontnemen van al onze rechten en vrijheden bewerkstelligen, voort te zetten.
   In plaats daarvan verbiedt de staat echter de behandeling van corona-zieken met hydrochloroquine [een motie om dit toch toe te laten van Baudet, Wilders en Van Haga werd door ALLE partijen weggestemd!!], omzeilt de grondwet door van het onmenselijke en onmogelijke 1.50 m. gebod een vaste wet te maken, en verkondigt dat we pas naar het ‘oude normaal’ terug kunnen keren als er een vaccinatie is.
  We zijn ondertussen in een soort communistische dictatuur annex politiestaat terecht gekomen met Chinese controle appjes, en de voortdurende dreiging van buitenproportionele straffen voor het niet naleven van de mensonterende coronawetten.
    Ondertussen blijkt wel dat de gevolgen van de wereldwijde lockdown vele malen erger zijn als de ‘pandemie’.  Allerlei verbindings- en handelslijnen zijn verbroken en een fatale kettingreactie zou kunnen bewerkstelligen dat er straks 300.000 hongerdoden per dag zouden gaan kunnen vallen in de arme landen.
  De hoeveelheid doden door de lockdown zal de hoeveelheid coronadoden miljoenvoudig overtreffen!
   Het volk is echter door de propaganda op de televisie en de MSM zodanig misleid, dat zij niet door heeft dat we hier met een wereldwijde hoax te maken hebben, met als doel om ‘The New World Order’, een werelddictatuur uit te rollen, waar de Alertgroep al vele jaren voor waarschuwt.
   
Ondertussen gaat men ijskoud door met het uitrollen van 5G, met als doel om iedereen beter te kunnen controleren, waarschijnlijk samen met een [666-] controle chip die we via de Bill Gates vaccinaties zullen krijgen ingespoten.
   Een kort geding door Stop5GNL om deze uitrol te stoppen is verloren, maar men gaat in hoger beroep.

Loek Dullaart zal aanwezig zijn om over zijn visie op het wereldgebeuren te vertellen.

Marc van Delft schreef de afgelopen tijd 2 nieuwe boekjes over de coronacrisis, in samenhang met 

1/ de angst voor het ‘Gele Gevaar’, over de opmars van de Ik-loze mensen, en 
2/ over Solowjows ‘korte vertelling van de antichrist’ en de saturnus-invloed in de huidige tijd, 
waar hij wat over zal vertellen.

Jan van Gils zal vertellen over het kort geding van de stichting Stop5GNL!

Pieter van der Schot over de Christus-meditatie.

Na de inleidingen is er ruimte voor gesprek en overleg over….
Wat nu….

Welke acties kunnen we ondernemen om deze wereldramp te keren….
=================================================================
Groetjes van:

Marc van Delft
==================
zie mijn website:
www.marcvandelft.nl
 

Stralingsbewust Deventer


Stralingsbewust Deventer

Werkgroep Stralingsbewust Deventer zet zich in om: 

  • 5G op de raadsagenda in Deventer te krijgen, zodat de uitrol van het 5G netwerk stopt totdat de veiligheid gegarandeerd is.
  • Meer bewustzijn te creëren rondom de gevolgen van blootstelling aan elektromagnetische straling

Teken onze petitie: Stop de uitrol van 5G in Deventer

Wil je helpen, heb je ideeën of vragen?
Contact: Mail naar Stralingsbewust Deventer

 

*Op 27/5 hebben we als Stralingsbewuste groep ingesproken bij de gemeente Deventer

Het was de eerste gelegenheid na de quarantaine dat dit mogelijk was. Hier is de link:

Introductie: 12min

Manon: 13min30 – wat er duidelijk is over 5G en welke vragen er nog liggen.

Elze: 20min48 – Voorzorg als beleidskader voor omgaan met risico’s 5G

https://deventer.raadsinformatie.nl/bijeenkomst/740255/Forum%2027-05-2020

 

Landelijke petitie: Verminder Electrosmog

facebookberichtje ‘richting crowdcontrol?’

 

 
Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon, staan en buiten
Afbeelding kan het volgende bevatten: buiten

Peter Molenkamp

19 mei om 10:02

Toen het drukker werd op straat werden er verkeerslichten ingevoerd. Dit om verkeersongelukken te voorkomen. Steden werden drukker en de oude straatjes waren niet geschikt voor de vele auto’s. Er werk éénrichtingsverkeer ingevoerd om alles in goede banen te leiden. Dit systeem werkt en heeft ook een belangrijk doel. Verkeersveiligheid.

Nu is er Corona en het is gevaarlijk. Het is zelfs zo gevaarlijk dat onze samenleving wereldwijd heringericht moet worden. Supermarkten mag je alleen bezoeken voor boodschappen. Je mag dit niet meer doen met je gezin, vriend of vriendin. Een badkamer uitzoeken bij de bouwmarkt mag je niet met je partner terwijl het toch handig is dat je dit samen beslist lijkt mij. De trein is een vervoersmiddel geworden die je alleen mag gebruiken als het een doel heeft. Nee, voor een uitje is dit verboden gebied. En als je gehandicapt ben dan kan je de trein ook al vergeten omdat je met je rolstoel niet meer geholpen wordt om de trein in te komen. Dit allemaal omdat we via 1.5 meter een virus te bestrijden hebben.

Nu is daar iets nieuws bij gekomen. We gaan in stedelijk gebied verplichte looprichting invoeren om ons als schaapjes te laten leiden. De Boa’s oftewel “ro-boa-ts” zijn de nieuwe Bordercollie’s die ons dmv instructies in goede banen leiden. De overheid is de herder die de Boa’s naar de goede richting fluiten. Doen ze dit goed dan krijgen ze een “koekje”.

Zijn straatjes te smal om ons aan de 1.5 meter te houden dan wordt deze straat éénrichtingsverkeer. Je moet dan maar omlopen om je bestemming te bereiken. Camera’s worden geplaatst om de hoeveelheid mensen te tellen en als het er te veel zijn dan wordt de toegang ontzegt en in het ergste geval wordt de straat leeg geveegd.

We moeten hier maar aan wennen want er zijn nu wetenschappers en gedragsdeskundigen druk bezig om via “nudging” ons gedrag stapje voor stapje te veranderen. De hele samenleving zal aangepast worden om ons “veilig” te houden. Ga je niet mee in deze hysterie dan ben je een paria. Je rijdt dan door rood net zoals in de auto. Je bent dan de veroorzaker van “het gevaar” en een potentieel moordenaar.

Een stoplicht is zo gewoon. We weten niet beter en ik ontken ook zeker niet dat dit nodig is. Het wordt anders namelijk een zooitje op de weg.
Maar deze nieuwe normale maatregelen slaan door. Het is crowdcontrol. 5G is een uitkomst want met 4G kunnen ze alleen de mensen tellen. 4G is niet geschikt om te kunnen doen wat eigenlijk nodig is. 5G zal functioneel zijn want als dat goed werkt dan zijn ook onze trotse Boa’s niet meer nodig. Nee, via 5G zal je herkent worden. Je zal de boete automatisch thuis krijgen als je de wet overtreed. 5G zal er voor zorgen dat er sancties kunnen worden uitgevoerd. 5G zal bepalen of jij een gebouw in mag of een feest mag bezoeken. 5G zal jou controleren en via alle maatregelen die nu stap voor stap zullen worden ingevoerd zullen de meeste mensen het niet eens doorhebben dat ze straks bij iedere stap zullen worden gecontroleerd.

Is dit een complot theorie? Dat mag jij denken en wellicht krijg ik over een jaar of twee jaar wel een facebook herinnering en misschien praten we dan wel even verder. Mits dit bericht dan nog niet door facebook verwijdert is. Maar dat zal vast niet want we leven in een democratische rechtsstaat waar we “vrijheid van meningsuiting hebbben”…. Toch?