Dinsdagavond de 18e februari informatiebijeenkomst 5G in Zeist, kom ook!

 

Raadinformatiebijeenkomst over 5G in de gemeente Zeist

5G bijeenkomst ZEIST (zonder opgave is iedereen welkom)

“Openbare informatiebijeenkomst over 5G voor de gemeenteraad van Zeist, bewoners en andere belangstellenden zijn welkom.”

 

Op 18 februari a.s. laat de gemeenteraad van Zeist zich in een openbare informatiebijeenkomst informeren over 5G.

“Zoals iedereen ongetwijfeld heeft gelezen is er veel te doen om 5G. Om de gemeenteraad te informeren over de diverse aspecten van 5G wordt deze informatiebijeenkomst georganiseerd.Voor alle duidelijkheid. Er worden op deze bijeenkomst geen besluiten genomen.”

De opzet:
1. Opening door mevrouw Belinda Hoff-Van Riesen (extern voorzitter)die de bijeenkomst zal leiden (19.30).
2. Toelichting door mevrouw Yvonne Trenning van het Antennebureau.Wat is 5G en waar gaat het voor worden gebruikt? Is het nodig om bomen te kappen voor 5G antennes. Wat is het juridisch kader. Wie is er bevoegd? Wanneer is een vergunning nodig en wanneer niet? Wat is de positie, rol, bevoegdheid en beïnvloedingsruimte van de gemeente.Mogelijkheid van vragen stellen door eerst de (buitengewoon) raadsleden en daarna door overige aanwezigen.
3. Toelichting door mevrouw Diana van Dongen van de GGD regio Utrecht over gezondheidsaspecten.In de samenleving zijn er diverse groepen en mensen die zich zorgen maken over de gezondheidsaspecten van o.a. het gebruik van mobiele telefoons en 5G. Ook de gevoeligheid van elektromagnetische straling komt aan de orde.Mogelijkheid van vragen stellen door eerst de (buitengewoon) raadsleden en daarna door overige aanwezigen.Vertoning van een korte film van de heer Noordergraaf.
4. Toelichting door de heer Jan van Gils(spreker aanbevolen door Carlo Fiscalini, fractievoorzitter NDZ)Mogelijkheid van vragen stellen door eerst de (buitengewoon) raadsleden en daarna door overige aanwezigen.
5. Einde(21.30)Na afloop kunt u met elkaar napraten onder het genot van een drankje..

 

Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de griffie (14 030) of via raadsgriffie@zeist.nl

Meer informatie kunt u ook vinden op de website van de gemeenteraad van Zeist.

Tot 18 februari a.s.Namens de griffie van de gemeenteraad van Zeist
Roland Beenen (adjunct-griffier)

Schuif aan!

Datum: dinsdagavond 18 februari
Locatie: 
Het Rond 1 in Zeist
Tijdstip: vanaf 19.30 uur

HTTPS://ZEIST.RAADSINFORMATIE.NL/VERGADERING/706525/OPENBARE%20INFORMATIEBIJEENKOMST%20OVER%205G%2018-02-2020

(De Andere Krant) 5G – Kroon op de zorgkosten

“Als je in een willekeurige trein of metro stapt, dan zit iedereen wezenloos op z’n schermpje te scrollen. Social media-posts, dag in dag uit, waar niemand iets van wil missen. Er bestaat al een term voor deze verslaving: FOMO, de afkorting van Fear Of Missing Out.”
 
De overheid, vooral Economische Zaken, D66, PvdA en VVD hebben hun werk goed gedaan om het echte leven tot iets abstracts te maken en de surrogaatversie op schermpjes tot werkelijkheid, met alle bijwerkingen van dien. Die hele smartphone-zombificering was overigens al wereldwijd gepland in april 1996. Lees maar: “…ze zijn alleen onafhankelijk als een enkele entiteit op het internet, omdat ze volledig afhankelijk zijn van het net om te functioneren. Ondanks de allure van het elektronische fake-leven, is het een gemeenschappelijke droom om “los te koppelen” en een tijdje alleen te zijn. . . maar de gedachte om de laatste info-update te missen, is te enerverend. Psychologen hebben deze neurose gecategoriseerd als ‘infolepsis’,een toestand bestaande uit een doorlopend en oncontroleerbaar verlangen naar informatie. Mensen communiceren vrijuit op het net, maar velen zijn ook isolationisten geworden, niet in staat om oog in oog te communiceren.” Bovenstaande citaat komt uit: Alternate Futures for 2025: Security Planning to Avoid Surprise, een futurologische studie in opdracht van het US Department of Defense. In deze studie rept men ook over een sterke toename van behoefte aan menselijke donororganen als gevolg
van de schadelijke werking van de straling van draadloze apparaten.
 
“De officiële norm is niet op biologische en medische feiten gebaseerd, maar op een test op een kunststof hoofd met daarin een zoutoplossing. Deze “test” staat een belasting toe van 10.000.000 μW/m², dus honderd miljoen keer hoger dan vanuit een gezondheidsstandpunt verantwoord is.”
 
Moscow signal XXL
Het is mogelijk niet voor niets dat D66 onze lichamen onteigende in hetzelfde jaar dat D66-Ollengren het laatste stukje democratie om zeep hielp. D66-politici Els Borst (erelid Gezondheidsraad) en Laurens-Jan Brinkhorst hebben UMTS er destijds met politiek, in plaats van wetenschappelijk onderbouwde brieven aan de gemeenten doorgedrukt. Een groep internationale medische wetenschappers, bij elkaar 268, hebben recent een waarschuwing naar de politiek verstuurd waarin ze nadrukkelijk oproepen 5G te stoppen. Bijzonder verontrustend is dat 5G onze zuurstofopname lijkt te verstoren en de kans op oog- en testikelkanker sterk verhoogt. Verder weet niemand wat de kruising van 5G met andere velden doet, zoals UMTS, GSM, C-2000, Wi-Fi, LTE, digitale tv-signalen etc. Uit een Belgisch onderzoek met ratten kwam jaren geleden naar voren dat GSM en Wi-Fi door elkaar meteen twee keer zoveel tumoren gaf. Het is en wordt een groot vivi-sectie-spektakel voor jong en oud van schendingen tegen grondwetten en mensenrechten, met als bonus dat kanker een sterke correlatie heeft met cellen die te weinig zuurstof krijgen. Dit tegen de achtergrond dat WiFi, ook zwakke WiFi zoals de 10-metervariant Bluetooth, celmembranen lek maakt en de door straling toegenomen vrije radicalen de mitochondriën laat stukvreten. Kapotte cellen delen zich en zo kunnen kankercellen ontstaan. Tijdens de Koude Oorlog bestraalden de Russen met goedkeuring van de VS-regering heimelijk 20 jaar lang de Amerikaanse Ambassade in Moskou met een signaal dat vooral wisselde tussen de Wi-Fi- en Wimax-frequentie. Alle 3000 personeelsleden die daar werkzaam waren inclusief hun kinderen zijn volgens Barrie Trower, die daar rechtstreeks bij betrokken was, inmiddels dood door kanker of leukemie-achtige aandoeningen. Wat we hier in de grote steden hebben is in theorie erger dan het Moscow-signal.
 
 
Het orkestreren van een valse stralingsnorm
Politici liegen glashard dat alles binnen “veiligheidsnormen” blijft. De GGD en Gezondheidsraad liegen willens en wetens mee en verwijzen naar het Antennebureau dat nota bene onderdeel is van EZ, dat over de hele overheidsdeal met de telecom gaat (laat de burger z’n mond houden anders eisen wij de licentie-miljarden terug!). Het Antennebureau scheepte mensen af met een vod over riskassessment in relatie tot straling dat geschreven is door een van de grootste wetenschapsvervalsers ooit, Michael Repacholi. Hij is destijds onder druk van Duitse protesten – tegen zijn corruptie – uit de WHO gestapt, waarna de Amerikaanse defensie hem omarmde om stukken te schrijven die de effecten van depleted uranium in Irak, zoals zwaar verminkt geboren kinderen, moesten bagatelliseren. Het risk-assessment- stuk van Repacholi is voor Nederland geprepareerd door een lid van de Gezondheidsraad, nadat de basis al volledig onderuit gehaald was als wetenschapsvervalsing door stralingsexpert Dr. Neil Cherry e.v.a. De onzin die de Gezondheidsraad, gemeenten, Antennebureau en GGD verspreiden, omvat het de burger voorkauwen van een vermeende veiligheidsnorm die aan de “huidige stand van wetenschap” zou voldoen. Ook zou er “nooit bewijs zijn geleverd voor de schadelijkheid van de straling gebruikt voor draadloze communicatie”. De enige echte veiligheidsnorm is de woonbiologische norm, omdat deze niet naar de politieke en financiële afspraken, maar realistisch naar de gezondheidseffecten kijkt. De veiligheidsnorm voor blootstelling is gesteld op 0,1 μW/m². Bij 0,1 μW/m² waarbij de opname van schadelijk ijzer overigens al verdriedubbelt en er ook al verandering optreedt van de calciumafgifte in de hersenen. Maar je moet ergens een concessie doen…(bomen kunnen al ziek worden vanaf 0,7 μW/m²). De officiële norm, d.w.z. de norm die door de 100% van microgolftechnologie afhankelijke Amerikaanse defensie aan een groot deel van de wereld is opgedrongen, is niet op biologische en medische feiten gebaseerd, maar op een test op een kunststof hoofd met daarin een zoutoplossing. Deze “test” (lees desinformatie-truc) staat een belasting toe van 10.000.000 μW/m², dus honderd miljoen keer hoger dan vanuit een gezondheidsstandpunt verantwoord is. Voor 5G is die nog extra opgeschroefd naar het krankzinnige 20.000.000 μW/m². De ICNIRP, een private instelling waaraan officieel geen enkele regering verantwoording is verschuldigd, verzon deze onzintest met het kunststofhoofd om deze tot “wetenschappelijke consensus” te maken, met behulp van corrupte politici en hun schare aan cut & paste-journalisten bij de grote kranten en officiële nieuwszenders. Men heeft gekeken bij welke afstand het water in het kunsthoofd opwarmde en daarop de zogeheten ‘thermische effectnorm’ toegepast op het ongelooflijk complexe, sensitieve en geheel van bio-elektrische processen afhankelijke menselijk lichaam. Wordt het lichaam niet warm van straling, dan is er volgens de ICNIRP-ingenieurs (geen medici, maar technici) niets aan de hand.
 
“symptomatische stralingsklachten zoals moeheid, agressie, depressie, slapeloosheid, vals gediagnosticeerde ADHD bij kinderen, hoge bloeddruk, chronische grieperigheid en ontstekingen, hoofdpijn, astma, alle mogelijke soorten kanker, leukemie etc”
 
Zo kweek je kunstmatig torenhoge zorgkosten 
Stralingsklachten worden echter vrijwel altijd veroorzaakt door (elektrische) straling en niet door warmte. Dr. Ulrich Warnke van de Universiteit van Saarland toonde aan hoe elektrische straling een twaalftal zeer ernstige basisverstoringen in ons lichaam veroorzaakt. Dit uit zich via nitrosatieve-oxidatieve stress, waaruit een scala aan bekende symptomatische stralingsklachten voortkomt zoals moeheid, agressie, depressie, slapeloosheid, vals gediagnosticeerde ADHD bij kinderen, hoge bloeddruk, chronische grieperigheid en ontstekingen, hoofdpijn, astma, alle mogelijke soorten kanker, leukemie etc.. Dit onderzoeksresultaat wordt ondersteund met meer dan 8300 wetenschappelijke studies (bron: Barrie Trower) en eindeloos veel epidemiologisch materiaal. Gezondheidsraad, gemeenten, Antennebureau en GGD zijn het er echter roerend over eens dat noch deze onderzoeken, noch het epidemiologisch datamateriaal, noch de tig appèls van bezorgde medici, zoals het Freiburger Appèl e.v.a. mogen worden meegenomen in de discussie. Al deze instanties teren voor 100% op uw en mijn belastinggeld. Eerst worden we dus op eigen kosten ziek gestraald. Daarna betalen we jaarlijks meer en meer aan zorgkosten en aan zorgverzekeringen. 
 
 
De verzekeraars schrappen massaal letsel door straling uit polissen 

Geen wonder dus dat in Nederland in 2005 de meeste grote verzekeraars halsoverkop schade door straling uit hun polissen schrapten. In 2018, vermoedelijk onder druk van de opkomst van 5G gebeurde hetzelfde bij topverzekeraars wereldwijd waaronder de verzekeringsreus Lloyd. Zij zien de bui duidelijk hangen, terwijl politici nog de roze bril ophouden. Ze moeten ook wel. Want wat ze hebben gedaan in Nederland, zeker met WiFi in de klas, is in één woord misdadig. Docenten of ouders die dit aankaarten, omdat ze de directe ellende ervan bij hun kind op school ervaren, worden daarom afgedaan als aluhoedjes, complotters of psychisch gestoorden. De farmaceutische industrie en de reguliere krachten in onze zorgsector maken gouden jaren door, dankzij de officiële stralingsleugen en het opgelegde je van de domme moeten houden, dat geëist wordt van arts, ziekenhuis en universiteit. Zo worden de zorgverzekeraars elk jaar nog wat extra gespekt.

—————————

De Andere Krant
– Dit artikel komt uit De Andere Krant. Een geweldig initiatief wat eerlijk nieuws verspreid. In deze oplage nog een ander artikel over straling en tal van andere belangrijke onderwerpen.
HIER vind je hun site. Bestel ook exemplaren om verder te verspreiden en steun daarmee
De Andere Krant!

Raadinformatiebijeenkomst 5G in Utrecht en Zeist op 4 en 18 februari a.s.

 

Expertmeeting 5G in Utrecht  (onderaan voor Zeist)

Datum: dinsdagavond 4 februari
Locatie: Stadhuis, Stadhuisbrug 1 
Tijdstip: 19.30 – 21.00 uur
Werkvorm: gesprek tussen raadsleden en uitgenodigde betrokkenen.

U bent bij deze bijeenkomst VAN HARTE welkom ALS toehoorder. MENSEN DIE Meepraten zijn reeds door ons uitgenodigd.

Opgeven op RAADSINFORMATIEBIJEENKOMST@UTRECHT.NL, dan krijg je ook de stukken.

Het is een moeilijk proces geweest sprekers er in Utrecht door te krijgen, dit is wel gelukt.

Er is beloofd door ons welgezinde raadsleden, dat er zeker publiek bij mag zijn en dat er vragen gesteld mogen worden. Dus komt allen.

Het lijkt er op dat er wat tegenwerking is om ons geluid te laten horen, dus het is heel belangrijk dat je er toch bij bent.

Bereid een goede vraag voor en stel ze graag op een kritische/constructieve manier zodra daar ruimte voor is.

Denk in wensen en in oplossingen. Wat heb jij nodig van je gemeente? 

Je kunt je opgeven bij griffie op RAADSINFORMATIEBIJEENKOMST@UTRECHT.NL.

Je kunt ook je verhaal/ervaringen vooraf op papier zetten en naar de griffie van Utrecht kunnen sturen, ook als je zelf niet komt. 

De griffie zorgt er voor dat alle raadsleden dat verhaal krijgen.

 

Raadinformatiebijeenkomst over 5G in de gemeente Zeist

Ook HIER BEN JE VAN HARTE WELKOM OM AAN TE SCHUIVEN!

Datum: dinsdagavond 18 februari
Locatie: 
Het Rond 1 in Zeist
Tijdstip: vanaf 19.30 

HTTPS://ZEIST.RAADSINFORMATIE.NL/VERGADERING/706525/OPENBARE%20INFORMATIEBIJEENKOMST%20OVER%205G%2018-02-2020

Raadinformatiebijeenkomst over 5G gepland in Utrecht en Zeist (Kom erbij op 4 en/of 18 februari)

 

Expertmeeting 5G in Utrecht  (onderaan voor Zeist)

Datum: dinsdagavond 4 februari
Locatie: Stadhuis, Stadhuisbrug 1 
Tijdstip: 19.30 – 21.00 uur
Werkvorm: gesprek tussen raadsleden en uitgenodigde betrokkenen.

U bent bij deze bijeenkomst VAN HARTE welkom ALS toehoorder. MENSEN DIE Meepraten zijn reeds door ons uitgenodigd.

Opgeven op raadsinformatiebijeenkomst@utrecht.nl, dan krijg je ook de stukken.

 

Het is een moeilijk proces geweest sprekers er in Utrecht door te krijgen, dit is wel gelukt.

Er is beloofd door ons welgezinde raadsleden, dat er zeker publiek bij mag zijn en dat er vragen gesteld mogen worden. Dus komt allen.

Het lijkt er op dat er wat tegenwerking is om ons geluid te laten horen, dus het is heel belangrijk dat je er toch bij bent.

Bereid een goede vraag voor en stel ze graag op een kritische/constructieve manier zodra daar ruimte voor is.

Denk in wensen en in oplossingen. Wat heb jij nodig van je gemeente? 

Je kunt je opgeven bij griffie op raadsinformatiebijeenkomst@utrecht.nl.

Je kunt ook je verhaal/ervaringen vooraf op papier zetten en naar de griffie van Utrecht kunnen sturen, ook als je zelf niet komt. 

De griffie zorgt er voor dat alle raadsleden dat verhaal krijgen.

 

 

Raadsinformatiebijeenkomst 5G in de gemeente Zeist


Ook HIER BEN JE VAN HARTE WELKOM OM AAN TE SCHUIVEN!

Datum: dinsdagavond 18 februari
Locatie: 
Het Rond 1 in Zeist
Tijdstip: vanaf 19.30 

https://zeist.raadsinformatie.nl/vergadering/706525/Openbare%20Informatiebijeenkomst%20over%205G%2018-02-2020

Verslag van een prachtige optocht in Amsterdam, Global 5G manifestatie 25 januari 2020

Onderaan Films, mediaverslagen NOS kranten etc. en foto’s van een héle nuttige dag….
Alles mag gedeeld worden vóór de goede zaak!!

We creëren met zijn allen de toekomst
En hiervoor is eerst een moratorium op 5G nodig!
Ik heb genoten… en me erg trots gevoeld op deze bijzondere beweging, die we creëren met ons allen… Door niet op anderen te wachten, maar vooral te kijken wat je zelf kan doen… om 5G tegen te houden of het bewustzijn erop kan vergroten in je directe omgeving thuis, vrienden, buurt, gemeente (ik heb actiegroepen uit gemeenten gezien.. naast Amsterdam, Groningen, Heusden, Smallingerland, Maastricht, Utrecht, Zeist en Bergen… 🙂 )
 … of nóg wat groter…

Dankbetuiging
Diepe dank aan de organisatoren van Stralingsbewust Amsterdam voor het initiëren en organiseren van deze prachtige middag.
Renée van Gennip, Catherine Van Ommeren, Mine Yapar, Annet van Hoorn, Marije Freeve en nog een aantal.
Ook dank aan de sprekers: Rob Verboog, Jan van Gils, Mirjam Bout, Alja Hoeksema en Sander Compagner van de Andere Krant
en een muzikale bijdrage van Noémie van der Vegt
5Gisnietok.nl heeft de flyers en banners verzorgd… 

Deze middag was fantastisch georganiseerd, met boeiende pioniers en sprekers op het podium, allemaal met een eigen broodnodige toon, en vooral een grote opkomst/gezelschap met opvallende mooie eigenzinnige krachtige wakkere en ook zachte sfeer…. ”

Er was genoeg media (waaronder o.a. John Consemulder van Healing Sound Movenment en Dwight Sergio Samson van RT Dutch. top!)

Met dank aan allen !!!

Op naar het volgende… en het volgende… en het volgende… en het kan allemaal tegelijk Iedereen kan kleine of grote initiatieven nemen… Er is niet één organisatie en er is niet een leider… Wacht daar niet op, niemand gaat je een opdracht geven of bedenken wat je allemaal kunt doen… Neem zelf de leiding over een deel, taak of project waar je je goed bij voelt, en begin gewoon met wat je al kunt, of juist wilt oefenen en ontwikkelen…Dan komen we elkaar wel weer ergens tegen….

Graag!

Diepe dank aan iedereen die er bij was op deze bijzondere middag…. en die de moeite heeft genomen, velen met een ‘hersteltijd na afloop van een drukke overprikkelde dag erbij’ om naar Amsterdam te komen en te gaan en blijven staan voor de goede zaak… !!

Bottom up we Go !! Top.

Liefs,
Marloes

FILMS

De optocht in relaxte sfeer, die onderweg steeds groter werd…. Meer dan 1500 mensen volgens de politie.

Nog eentje

Korte film (Engelstalig) door Jo Joseph

Korte film van Jo Joseph

Korte Film van RT Dutch    (gedeelte door Jo Joseph)

Video’s van de sprekers en enkele mooie interviews door John Consemulder
(Healing Sound Movement).

Deel 1      Renée van Gennip (stralingsbewust Amsterdam) en Jan van Gils

Deel 2 Interview Marije Freeve Stralingsbewust Amsterdam door John Consemulder

Deel 3 Podium met Renée van Gennip Stralingsbewust Amsterdam, Sander Compagner
De Andere Krant, Jan van Gils en Mirjam Bout Activiste Inspirator Utrecht en Zeist


Deel 4   Mirjam Bout en interview Rob Verboog CPLD en Eerlijk Over Straling

CREDITS: All filming by Ingolf Kruseman (https://www.asking.nl/)
& HealingSoundMovement)
All editing, montage, production and music (c) by: Drs. John Consemulder (neuropsychologist, author, research journalist and music/events/radio/Tv producer)
All music and HealingSoundMovement TV Tune (copyright protected) written, arranged and produced by:John Consemulder & Renske Danceskills

MEDIA:
Met dank aan dit artikel uit Stralingsbewust.info door Silvia Belgraver
(ondersteun en volg haar ook)
Werkelijk alle media met verslaglegging op een rij

TV:
Hart van Nederland: item te bekijken vanaf 9:04 min.
NOS journaal: item te bekijken vanaf 3:58 min.
Nieuwsuur: item te bekijken vanaf 19:00 min.

Radio:
NPO Radio 2 bij “Vroeg op Frank”: interview met Rob Verboog over de 5G protestdag, hier terug te luisteren vanaf 2:28 uur

Artikelen:
NOS: Honderden deelnemers in Amsterdam bij mars tegen 5G
Parool: Honderden demonstranten op de Dam: ‘5G maakt alle leven kapot’
RTL nieuws: Nee tegen 5G: wereldwijde demonstratie tegen nieuw mobiel internet
Telegraaf: Anti-5G-demonstrant: ’Geen idee waar G voor staat, maar je voelt dat niet best is!’
AT5: Paar honderd demonstranten op de Dam: ‘5G kost levens’
Hart van Nederland: Grote groep demonstranten op de Dam in Amsterdam tegen 5G
AD: Carolien Schooneveld wijst op gevaren van 5G
Telecompaper: Betoging in Amsterdam tegen komst 5G-netwerken
AG connect: Wereldwijd protest tegen komst van 5G
Nieuwsblad De Kaap: Heuvelruggers bang voor de straling van 5G
Panorama: Grote groep demonstranten op de Dam tegen 5G
Boeddhistisch Dagblad: Demonstratie in Amsterdam tegen invoeren 5G-netwerk
Trouw en NRC: besteedde er geen aandacht aan
HLN België: Honderdtal manifestanten protesteren tegen invoer 5G in België: “Men is zich niet bewust van de gevaren van 5G”

Zie ook dit overzicht van nieuwsberichten over de 5G Protestdag in andere landen

Dan nog de Foto’s!!!

 

Foto’s vooral door Sodis Vita en mij (Marloes)