Tribe, ooit was het heel normaal. Zullen we opnieuw…

TRIBE

Het was ooit zo normaal
Voor ons allen
Een tribe
Een dorp
Een echt thuis
Alles in één
Er was een kruidenkenner
Een handige bouwer
Timmerman
Een vroedvrouw-sjamaan
Een ziener
Iemand die alles wist van dieren
Een ander van chirurgie
Er waren geboren ‘tantes’
die de zorg voor de kinderen konden overnemen
Er waren mensen die graag op het land werkten
en alles wisten van voeding
Er waren docenten
En individuen die veel mediteerden
om zo van alles uit te zuiveren
Er waren vrouwen die vol voor het moederschap gingen
Muzikanten en kunstenaars die zorgden
voor zielenvoer en schoonheid
Er waren bemiddelaars
En koks die het eten vol met liefde stopten
.
Iedereen had zijn of haar rol of levenstaak
Ieder werd voor vol aangezien
Niemand was beter dan een ander
.
Zo had iedereen z’n eigen huisje
Z’n echte safe space
Maar je wist elkaar te vinden wanneer nodig
En hoefde geen ingewikkelde afspraken te maken om je vrienden te zien
Evenmin ver te reizen
Je kon zo even bij elkaar langs wippen
En weer weg wanneer t genoeg was
Onze ouders werden niet in bejaardenhuizen weggestopt
Waar onbekende mensen
vaak liefdeloos voor ze zorgen
Hun tribe stond hen bij waar nodig
.
Het geheel was vrijwel compleet
Soms moest je naar een andere stam
Te vragen om hun wijsheden of grondstoffen
Of voor meer keuze in liefdespartners 😉
En zo ontstonden er mooie samenwerkingen
.
Er waren specifieke manieren om de harmonie te bewaren
En hoe vredevol om te gaan met conflicten of problemen
Altijd een paar wijze elders die konden bijstaan
.
Het klinkt allemaal zo simpel
En zo perfect
Bijna te perfect
.
Logisch dat dat alles verwoest is
Deze manier van leven
Zo zelfvoorzienend
Zo liefdevol
Zo vreugdevol
We werden afhankelijk gemaakt van grote instituten
Die maar rijker en rijker werden
We werden uit elkaar gedreven
In blokkendozen
Met mensen naast ons waar we geen gedag tegen zeiden
Onze vrienden en familie overal verspreid
We moesten hard werken omdat de overheid geld eiste
En werden telkens meer eenzaam
Ploeterend en afgesplitst
.
Velen van ons willen weer terug naar hun tribe
Naar huis
Naar onverwoeste natuur
Zodat de aarde een zucht van verlichting kan slaken
En wij weer kunnen wortelen
Het land behoort niet aan de machthebbers
Macht in eigen handen
Alle tijd hebben om onze missies te leven
Ons weer vollédig voelen
Onze dierbaren om ons heen
Niet meer alles alleen hoeven doen
.
It takes a village to raise a child 💚
It takes a village to care for the elderly 💚
It takes a village to truly come home 💚
.
.
.
Tekst en beeld: Carlijn Volders

Een knuppel in het hoenderhok, teken het Europees Manifest voor wetgeving rondom 5G

Onze Rob Verboog, die al heel veel werk verzet heeft om stralingsbewustzijn en reductie op de kaart te zetten en gemeenten bewust te maken, stoort zich eraan dat een fantastisch initiatief nog wat weinig ondersteund wordt.
Hieronder de tekst van Rob met het vriendelijke verzoek dit manifest te ondertekenen (ook al is het wat omslachtig)

Alvast dank voor het lezen en de medewerking….

 

Een persoonlijke oproep van Rob Verboog.

De knuppel in het hoenderhok!

Oftewel, niet lullen, maar poetsen. Hier is een kans!!


Graag doe ik hierdoor een (in-)dringende oproep en ook beroep op de lezers van deze nieuwsbrief.

Sinds 2014 ben ik actief als vrijwilliger bij tal van stralingsbewuste activiteiten. Aanleiding was dat mijn vrouw Wally overgevoelig werd door straling en bij blootstelling direct ernstige gezondheidsklachten ondervindt. Dat werd in 2015 nog eens bevestigd door een wetenschappelijk onderzoek door onze Overheid, waar Wally als 1 van de 63 deelnemers aan deelnam. Onze Overheid en gelieerde instellingen, zoals GGD, Gezondheidsraad, Kennisplatform EMV, RIVM, gemeentelijke sociale diensten, maar ook landelijke artsenverenigingen kozen ervoor dit onderzoek met onthutsende resultaten te negeren en te “vergeten”.

Overigens net zo als met vele andere, o.a. ook toonaangevende, peer reviewed wetenschappelijke onderzoeken, die de connectie tussen gezondheidsklachten en straling vaststellen. Ook de Tweede Kamer (die we o.a. onze Petitie met meer dan 30.000 ondertekenaars aanboden) liet zich misleiden en het gesprek in zomer 2020 met verantwoordelijk staatssecretaris Keijzer van ministerie Economische Zaken en Klimaat (ja, die gaan immers over gezondheid en straling!) maakte veel duidelijk: mensen met gezondheidsklachten door straling kunnen barsten. Misdadig? Ja.

In de afgelopen jaren kwamen echter nog veel meer negatieve aspecten in relatie met draadloze communicatie naar boven. Vaak ook in combinatie met bijv. wettelijke regels of toepassingen, die gebaseerd worden op de mogelijkheden van draadloze communicatie. Die nadelen worden altijd “vergeten”, want uitsluitend worden de voordelen altijd genoemd.

Ten onrechte, want die nadelen zijn best wel heftig.

Verder blijkt dan ook nog eens dat die “voordelen” meestal niet voor het grote publiek zijn, maar vooral “winstpakkers” voor wat commerciële- en overheidspartijen.

Die nadelen hebben bijv. te maken met beperking en misbruik van je burgerrechten, schending en misbruik van je privacy, slecht geregelde data-eigendom, geen democratische besluitvorming maar gedram van een telecomlobby of een ministerie. Ook aspecten van duurzaamheid, misbruik van energie, misbruik van zeldzame grondstoffen worden stelselmatig “vergeten”, zowel in Den Haag als in Brussel. En ook in gemeentes trouwens.

In het Europese Parlement worden echter steeds meer leden wakker en bewust van de telecomlobby en ondeugdelijk overheidsbeleid. Daarom zo belangrijk omdat ook onze Nederlandse Regering (hoezo “regeren” trouwens…..) zich vaak – en ook deels ten onrechte – beroept op Europese regels. Daarom is het noodzakelijk om – naast vele andere lopende acties en initiatieven – ook bij het Europees Parlement en Europese Commissie aan de bel te trekken en te zorgen dat onze punten daar op de agenda komen, worden besproken en dat er een deugdelijke democratische besluitvorming komt.

Daar heeft een groep vrijwilligers uit vele Europese landen gezamenlijk (!) veel tijd aan besteed en het voor elkaar gekregen dat er een Europees Burgerinitiatief inmiddels is opgestart.

En dat is goed nieuws!

Want een dergelijk Europees Burgerinitiatief heeft een grote juridische werking en kan niet worden genegeerd of “vergeten”.

Bij voldoende stemmen wordt het Burgerinitiatief namelijk op de agenda gezet van de Europese Commissie en Parlement en MOET worden besproken, waarbij wij het recht hebben volwaardig gesprekpartner daarbij te zijn. En we krijgen daarbij steun van steeds meer Commissieleden.

Dit Europese Burgerinitiatief kent 3 beleidsterreinen, met aspecten vanuit burgerrechten, gezondheid en milieu. Er zijn daarbij 23 voorstellen omschreven, die inhoudelijk moeten worden besproken en waar vervolgens een discussie en democratische besluitvorming over moeten plaatsvinden.

Probleempje…..:

We hebben in Nederland nu nog maar 2.434 mensen, die hun stem hebben uitgebracht. We lopen nogal achter bij andere deelnemende Europese landen.

Wally & ik hebben natuurlijk gestemd, ook een aantal vrienden. Als iedereen zorgt voor bijv. 2 stemmen, dan krijgen we met deze nieuwsbrief toch een 40.000 stemmen erbij.

Dus, wil je gezond blijven, wil je dat ze in Brussel nu eens gaan praten over iets zinnigs, wil je geen Chinees Sociaal Paspoort, wil je je data niet door je gemeente verkocht hebben aan een louche ondernemer, wil je onze elektriciteit (en water) een beetje duurzaam gebruikt hebben, wil je geen Afrikaanse kinderslavenarbeid, wil je een deugdelijke besluitvorming, wil je nog wat burgerrechten overhouden, wil je de gehele natuur ook in het echt kunnen blijven zien, wil je een halt toeroepen aan die geldwolven en onnozele halzen van de telecom en diverse overheidsinstanties en heb je behoefte aan tenminste een beetje privacy?

Leef je uit en breng je stem uit op het Europese Burgerinitiatief “Stop 5G, Stay Connected, But Protected”, zie https://signstop5g.eu/nl!

Ja, dat stemmen kost even een paar minuutjes, maar dan hebben we ook wat.

Ja, er moeten wat gegevens worden ingevuld, want er vindt een check plaats of je stem geldig is. Die check hebben wij o.a. qua privacy gecontroleerd en is best deugdelijk.

En die 23 voorstellen zijn zo breed en normaal, dat je stem beslist niet in verband zal worden gebracht met terroristische of andere negatieve activiteiten. Dat scheelt weer. Als we al een goed Chinees Sociaal Paspoort hadden, kreeg je er vast bonuspunten en een extra vakantiedag bij!

Dus: ga NU je stem uitbrengen!

En als je hulp wilt, laat het even weten. Dan regelen we dat.

En als je niet wilt stemmen vanwege een bepaalde reden, meld ons dat dan, want dan kunnen we bekijken of we er wat aan kunnen doen.

Niets doen is eigenlijk geen optie nu.

Teken: https://signstop5g.eu/nl 

Dankjewel!!

Rob Verboog

Willen we een digitaal Europees ID? Geef je mening!!

Al lijkt die QR voorlopig van de baan, minister Ernst Kuijpers gaat in mei namens 17,5 miljoen Nederlanders een verlenging van de EU- verordening ondertekenen.
Per juni 2022 moet dan de verplichting van het reizen met een QR code zijn ingevoerd+ mensen mogen niet meer weigeren zich te laten vaccineren (!).
Dit gaat allemaal heel stilzwijgend nu.
In Italië loopt het storm met het geven van feedback als burgers (inmiddels 15.000x gedaan) Bij ons is dit nauwelijks bekend.
Ook ik heb een EU- account aangemaakt en moest even (1 dag) wachten op autorisatie. Het geven van feedback is slechts mogelijk tot 7 april.
Denk je dus dat we van die QR- code af zijn, wordt het stiekem met verplichte vaccinatie erbij door de EU ingevoerd als Kuijpers dit gaat ondertekenen en als de meerderheid van de EU- landen hiermee akkoord gaat.
Dit is de link (veel leeswerk en wat moeite doen maar dan kun je in ieder geval je mening geven).
Hoe meer mensen dit weten hoe beter en hopelijk komt er daardoor flink tegengas…

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_en

Onderteken het Europees Burgerinitiatief tégen 5G …!

Europees Burgerinitiatief gestart: stem ook voor Europese wetgeving inzake 5G!

Op 1 maart jl. is in Den Haag de aftrap gegeven voor een campagne waarbij u kunt stemmen voor nieuwe en betere Europese regelgeving voor 5G en het “Internet of Things”. Burgers hebben zorgen over o.a. massaal stroomverbruik, gegevensdiefstal en negatieve gezondheidseffecten door draadloze communicatie. Er moeten dringend beschermende regels komen. Het Europees burgerinitiatief (ECI) heeft als titel: “Stop (((5G)) – Stay Connected but Protected”. Een ECI geeft EU-burgers het wettelijke recht om nieuwe wetten voor te stellen aan de EU. Deze ECI is tot stand gekomen door een unieke en intensieve samenwerking van vele organisaties en burgers uit de Europese landen!

In ons Europees Burgerinitiatief staan 23 voorstellen voor nieuwe of aanpassing van regelgeving en wetten.

Deze voorstellen zijn gebaseerd op 3 hoofdthema’s:

 • Bescherming van al het leven (mens, dier, flora, natuur)
 • Bescherming van milieu en bijv. tegengaan van energiemisbruik door draadloze communicatie
 • Bescherming van privacy en dus ook regelen van burgerrechten, data-eigendom, veiligheid, surveillance, e.d.

Zie voor alle informatie en wijze van stemmen:

 • onze website: https://signstop5g.eu/nl (hier kun je ook onze overzichtelijke flyer bestellen of downloaden)
  • Geen commercieel gebruik van data
  • Geen inzage door niet-bevoegden
  • Slechts een beperkt aantal (relevante) mensen zijn bevoegd en hebben daartoe een “verwerkersovereenkomst of gelijkwaardig” ondertekend voor o.a. geheimhouding
  • De gegevens worden op een termijn na sluiting van de ECI vernietigd.en de website van de Europese Unie: https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2021/000009_en

   Informeer je netwerk en stem nu!

   Opmerkingen:

   Naast het feit dat het stemmen en het invullen tijd kost op de website van de Europese Unie (EU), zie je het misschien ook niet zitten om wat persoonlijke gegevens in te vullen daarbij. Het vertrouwen in dit soort instanties is niet groot, wat gezien sommige ontwikkelingen van de afgelopen twee jaar begrijpelijk is. Gelukkig zijn er goede vooruitzichten en zijn de zaken rondom ons Europees Burgerinitiatief goed geregeld. Het is dus belangrijk om als EU-burger nu je stem te laten horen!

    

   Burgerinitiatief niet vrijblijvend, maar daadkrachtig

   Omdat het Europees Burgerinitiatief niet iets vrijblijvends is, maar een “krachtig juridisch middel”, worden er ook strenge eisen gesteld om de rechtmatigheid en juistheid van de stemmen vast te kunnen stellen: daarom worden er mede diverse privé-gegevens gevraagd.

    

   Een streng Privacyreglement i.v.m. jouw gegevens

   Voor het correct en vertrouwelijk omgaan met je gegevens is een uitgebreid “Privacyreglement” van toepassing, welke je ook kunt inzien op de “EU-stempagina”, na het klikken op die link.

   Ter geruststelling, het betreffende Privacyreglement hebben wij laten beoordelen en voorziet o.i. in de eisen, die je eraan mag stellen, zoals o.a.:

  Het Privacyreglement meldt zelfs dat natuurlijk de koppeling van de ECI en de stemmer een bepaalde informatie geeft en privacygevoelig zou kunnen zijn: doordat echter onze ECI binnen het 5G dossier 3 verschillende thema’s met in totaal 23 voorstellen op divers terrein betreft, is o.i. die mogelijke koppeling – mede binnen alle geldende strenge waarborgen – niet schadelijk of risicovol. En dus geen beletsel om te stemmen!

  Tevens meldt men dat er wordt vastgelegd van welk IP-adres men stemt: als je niet wilt dat je eigen IP-adres wordt opgeslagen, kun je bijv. vanaf een ander computeradres of vanuit een ander netwerk (al dan niet met je eigen computer) stemmen, want dan wordt dat andere betreffende IP-adres gebruikt.

  Volledigheidshalve melden wij dat tegenwoordig je IP-adres (en andere gegevens) op vrijwel iedere website, die je bezoekt, wordt opgeslagen…… Dus laat dat niet de reden zijn om niet te stemmen!

   

  Maak een schermafdruk bij het stemmen

  Tot slot: vergeet niet een printscreen/schermafdruk te maken van de bevestiging (met nummer) dat je hebt gestemd! Je krijgt namelijk geen bevestiging per mail.

  Met vriendelijke groet,
  Rob Verboog

Maak van 21 Mei 2022 een Bevrijdingsfeest om nóóóit meer te vergeten!


Op 21 Mei 2022 is een héééle bijzondere dag. Dan viert men namelijk dat precies 450 jaar gelden de opstand en bevrijding zonder bloedvergieten was van Enkhuizen en de rest van het land.

De Spaanse bezetters werden afgezet en men koos weer voor het eigen land/volk met Prins van Oranje Nassau.

Nu is het de tijd dat we geen prins meer volgen maar onze eigen leiders zijn. We kunnen opstaan tegen de macht die ons gevangen houdt in angst en steeds verdergaande digitale beperking.

Sympatiseer met 21 Mei en maak er een feest van!!

– Hang de vlag buiten
– Zing op straat (neem je hele koor of muziekgroep mee) Zing dit mee!!!
– Dans samen
– Maak een act!
– Kom met boten naar het IJselmeer en verrenig in dans, gezang en feest!
– Maak een hartgedragen statement voor verbondenheid met elkaar en de natuur en minder A.I.
– Deel het bericht verder rond!!
– Verzin nog veel meer…

Hier is de officiële bekendmaking van het feest van de stichting die dit jaarlijks viert, het afgelopen jaar helaas niet, maar dit jaar graag landelijk en groots uit wil pakken… Maar, wacht niet op een leider of initiatiefnemer…Neem zelf initiatief… En co-crëer gewoon lekker vanalles naast elkaar… in verbondenheid…voor het grotere geheel…en de vrijheid van iedereen. Til elkaar mee OP!!!!!

https://www.oudenkhuizen.nl/opstand