Westerveld in beeld om als eerste Nederlandse gemeente een stralingsarme woonwijk te krijgen. Wie volgt?


Door de inspanningen van vele bekenden waaronder Silvia Belgraver en Rob Verboog…
 
Is Westerveld in beeld om als eerste gemeente in Nederland een stralingsarme wijk te krijgen.
Landelijk platform Stralingsbewust Wonen concludeert dat hier grote belangstelling voor is.

Stralingsarm houdt in dat de huizen buiten het bereik staan van zendmasten voor mobiel dataverkeer (4G en straks 5G). Bij de realisatie van zo’n experimentele wijk is ook sprake van aangepaste bouwmethodes en –materialen.

Honderdduizenden Nederlanders zeggen lichamelijke en/of psychische klachten te ondervinden van elektromagnetische straling, zoals de masten van telecomproviders die verspreiden. Stralingsbewust Wonen polste deze groep naar interesse om te verhuizen naar een eventuele stralingsarme wijk. ,,We hebben via ons uitgebreide netwerk mensen benaderd. Er kon ook een formulier worden ingevuld op onze website”, vertelt Silvia Belgraver van Stralingsbewust Wonen.

Van alle belangstellenden hebben volgens haar op de kop af 82 mensen uit heel Nederland aangegeven dat ze zo’n experimentele wijk het liefst in Drenthe gerealiseerd zien worden.

Binnen de provincie zijn, zo stelt Stralingsbewust Wonen, alle ogen nu gericht op Westerveld. In deze gemeente is recentelijk al serieus gesproken over een eventueel experiment met stralingsarm bouwen. De gemeenteraad besprak het initiatiefvoorstel Beleid antennes en zendmasten , ingediend door Progressief Westerveld.

Die partij wil onder meer dat in de buurt van huizen geen zendmasten meer worden geplaatst die hoger zijn dan 25 meter. Progressief Westerveld wil verder dat de gemeente omwonenden vroegtijdig raadpleegt over plaatsingsplannen voor masten. In het initiatiefvoorstel is ook een proef met een stralingsarme woonwijk geopperd.

Interesse voor stralingsarme woonwijk

Een meerderheid in de raad besloot uiteindelijk het stuk van Progressief Westerveld niet direct aan te nemen. De thema’s van het initiatiefvoorstel komen terug op tafel wanneer de gemeente haar Omgevingsvisie moet vaststellen. Opvallend tijdens de raadsdiscussie was niettemin de bijna algemene interesse voor een experiment met een stralingsarme woonwijk.

Hierover werd ook Silvia Belgraver getipt. Ze woont zelf in Heemstede, bij Haarlem. Gezien de interesse voor een stralingsarme wijk in Drenthe is Westerveld wat Belgraver betreft nu als eerste Nederlandse gemeente in beeld voor zo’n proef. ,,Ze zijn nog nergens zo ver als in Westerveld.”

Gemeente neemt zelf geen initiatief
In de raad gaf VVD-wethouder Klaas Smidt aan dat Westerveld niet zelf het initiatief zal nemen. De gemeente zal hooguit een geïnteresseerd burgerinitiatief faciliteren. Belgraver weet wat haar nu te doen staat: ,,Er komt een burgerwerkgroep die het experiment handen en voeten moet geven.” Die zal om te beginnen een afspraak maken met de wethouder. ,,Misschien heeft Westerveld al ideeën waar in de gemeente zo’n wijk het best kan komen. Handig om dat tevoren te weten.”

Belgraver benadrukt dat het, als het experiment er komt, gaat om stralingsarm, niet om stralingsvrij bouwen. ,,Helemaal stralingsvrij – dat vind je nergens meer in Nederland. Bovendien erkennen ook wij uiteraard dat je op iedere plek in het land 112 moet kunnen bellen.”
 

Zie hier arikel in Het Dagblad van het Noorden

Welke mooie gemeente volgt?!!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *