Petitie Alphen aan den Rijn zegt NEE tegen 5G overhandigd!

Donderdagavond 25 juni is de petitie Alphen aan den Rijn zegt NEE tegen 5G overhandigd aan burgemeester Spies.

Hieronder de speech die Dick heeft gegeven:

“Wat niet weet, wat niet deert”

&

“Wat je niet ziet, voelt, ruikt, proeft of hoort is misschien wel uw toekomstige smart killer.”

Geachte leden van de Gemeenteraad en College van B&W, geachte live stream belangstellenden,

Er zijn zorgen over straling. Er zijn zorgen over het nieuwe, niet op veiligheid geteste 5G netwerk, bij een groeiende groep mensen, in dit land maar ook wereldwijd. Niet alleen over onze privacy, maar ook over het milieu en onze gezondheid. En het zijn zeker niet alleen burgers die zich zorgen maken.

Binnen Alphen aan den Rijn lijkt het erop dat er nauwelijks aandacht is voor deze sluipmoordenaar.

Ik geef u twee voorbeelden:

1. Vanuit de gemeenteraad is er omtrent 5G eenmaal een kritische vraag gesteld, namelijk een artikel 40 vraag aan het college B&W in februari 2019 door het raadslid dat zo dadelijk wordt geïnstalleerd als wethouder. Meerdere malen hebben we hem, maar ook u als gemeenteraad, gewezen op de mogelijke schade aan mens, dier en natuur bij de invoering en activering van 5G. Tot op heden is daar niets mee gedaan.

2. Door een burger is op 13 maart 2020 een WOB verzoek inzake de ‘uitrol van het 5G netwerk’ ingediend (zaaknummer 300642). Nadat de beslistermijn- op grond van artikel 6 lid 2 WOB van 4 weken – tot twee keer toe is verdaagd, heeft deze burger op 3 juni j.l. een brief van het college B&W ontvangen met de mededeling dat zijn WOB verzoek is afgewezen.

Het heeft er de schijn van dat 5G in de vergetel hoek en in de doofpot zit.

Uit onderzoek is echter gebleken dat door de gemeente Alphen aan den Rijn er juist experimenten in een 5G veld laboratorium worden gefinancierd vanuit het bestuurlijk samenwerkingsverband, Holland Rijnland. Onze burgemeester en een aantal wethouders zijn daar actief bij betrokken.

Dit wekt bij ons de indruk dat er projecten en voorbereidingen gaande zijn om 5G zo soepel mogelijk door de bestuurlijke gremia te loodsen, zonder dat de bevolking en de gemeenteraadsleden goed en terdege worden geïnformeerd.

Begrijp ons goed; wij, met alle ondertekenaars, staan ergens voor. Wij vormen een front. Wij willen voorkomen dat u ernstige fouten maakt en verkeerde beslissingen neemt die niet in het belang zijn van onze gezondheid en behoud van privacy en ook niet van uw en onze kinderen en kleinkinderen.

Wij hebben nog nooit gehoord dat iemand zei: “Roken, dat moet je doen. Dat is goed voor je gezondheid.” Hetzelfde geldt voor 5G. Nog nooit hebben wij een onderzoek gezien waarin is vermeld dat 5G geweldig is om je gezondheid op te peppen. Integendeel, 5G is helemaal kunstmatig, dus zouden we niet eens goed op de bijwerkingen inzoomen?

Er is niets natuurlijks aan 5G. Genoeg is genoeg. 4G en 4G+ is ruimschoots voldoende. Zo niet? Zoek dan naar andere oplossingen. Wij trekken een streep: Wij willen geen 5G proefkonijnen zijn. En dat verafschuwen wij vooral voor onze kinderen en kleinkinderen.

Wat vindt u als gemeenteraadsleden hiervan? Heeft u zich al terzake goed geïnformeerd?

Er is werk aan de winkel.

Ik dank u voor uw aandacht.

Zie HIER de inspraak bij gemeente Alphen aan den Rijn (minuut 8 t/m 14)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *