Hoorzitting Bomenkap van Partij voor de Dieren (Live Video en toelichting)

Hoorzitting Tweede Kamer der Staten Generaal

Partij voor de Dieren in gesprek met Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten over bomenkap

3 juni 2019

Op initiatief van de Partij voor de Dieren ging de Tweede Kamer maandag 3 juni in gesprek met experts en organisaties over de bomenkap in Nederland. Aanleiding is de toenemende kritiek op de huidige vorm van bosbeheer en houtoogst in de Nederlandse bossen door Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Veel critici zijn van mening dat bomenkap grote impact op het klimaat heeft, meer nog dan de stook van steenkool, en dat de grootschalige houtkap negatief uitpakt voor de biodiversiteit.

Het gesprek vond plaats onder leiding van Marianne Thieme. Aan het woord komen:
☞ Harrie Hekhuis, Staatsbosbeheer
☞ Frits van Beusekom, oud-directeur bij Staatsbosbeheer
☞ Bjorn van den Boom, Natuurmonumenten
☞ Jaap Kuper, consultant natuurvolgend bosbeheer
☞ Prof. dr. Martijn Katan, emeritus hoogleraar VU en eerste auteur KNAW visiedocument Biomassa

Reader Partij vd Dieren vind je HIER.

Bomenkap bespreking in de kamer…

Een goed verhaal wat hout snijdt…  Mijn samenvatting en citaten;

– Veel aspecten komen aan bod en men schuwt de goede vragen niet. Chapeau…!

Maar/en… het gaat enkel over bomenkap in de bossen… ook heel belangrijk, maar het gaat niet over de bomenkap langs de N-wegen, welke er toch echt nadrukkelijk bij hoort, ook de massale bomenkap in steden en de duidelijke link/belang met 5G. De subsidieregeling voor biomassa wordt door iedereen ridicuul gevonden, maar het ontstaan wordt verder niet besproken. Terwijl daar waarschijnlijk een nog een andere belangrijke prikkel bestaat…

Pas vanaf Hr. van den Boom ongeveer minuut 13 komt er iets over de tegenstelling van klimaatdoelen en daarvoor biomassa verbranden, wat lijdt tot afname van biodiversiteit, precies wat je niet wilt voor de natuur.

– Dhr Kuper heeft ook wat te zeggen… Als het gaat om afval/afgebroken takken, dan heeft verbranding daarvan een CO2 voordeel ten opzichte van gas of kolen. Bomen verbranden levert tot 3 keer zoveel CO2 uitstoot dan gas of kolen verbranden. Het werkt dus NIET als je er gezonde bomen voor kapt.

Concreet beeld van hoe absurd een biomassa beleid in Nederland zou zijn.. Als je ALLE bomen van Nederland om zou hakken, dan kunnen onze elektriciteitscentrales daar 9 maanden op draaien… en dan is alles op.

Stel dat je de halve energievoorziening per jaar voor Nederland wilt produceren…. en je dat uit je eigen bos wilt halen…. dan heb je daar 4 miljoen hectare aan bos voor nodig.. Nederland is ongeveer 3,4 miljoen hectare groot.


– Frits van Beusekom (red. kunnen we meer van dit soort oudgedienden met hart voor de zaak en visie, welke verder reikt dan de eigen portemonnee (oud woord, nieuwe spelling) terug in het maatschappelijke debat laten plaatsnemen…?) heeft het over krachten welke er achter het beleid zitten en de verantwoordelijkheid van staatsbosbeheer om hier een stelling in te nemen. Omdat zij een voorbeeldfunctie hebben en anderen ook gemakkelijker gaan kappen als zij dat doen. Krachten welke erachter zitten zijn met name de enorme subsidie op biomassa.

Hij geeft zijn visie op staatsbosbeheer: Eerst is er ongeveer 10 jaar terug een bezuiniging geweest. Daarna was zij wat verplicht om marktgerichte activiteiten te gaan ontplooien en werd zij gedwongen aan een convenant om verplicht marktpartijen te betrekken.. Maatschappelijk ondernemend te zijn, noemen ze dat.. Ook het personeelsbeheer is hierop aangepast.

Men doet wat men wilt, er is geen duidelijk beleid vanuit de overheid… Er is geen publieke controle op het bosbeheer.

Beleid zou onafhankelijker mogen worden geëvalueerd (kan dat bij Telecom ook gebeuren?)

Staatsbosbeheer heeft een grote mate van eigen vrijheid. Zij kapt nu letterlijk haar eigen draagvlak door…

De keurmerken welke gehanteerd worden zijn bijzonder ruim en laten allerlei vormen van bosbeheer toe welke niet persé goed zijn voor het milieu

– Er is sprake van een pervers subsidiesysteem. Er wordt meer gekapt dan in het amazonegebied (qua percentage)

– Subsidie zou gebonden moeten worden aan CO2 binding, dus bij natuurgroei en behoud.

– Hr. Moorlag Hoe zijn de checks and balances georganiseerd met milieu en burgerorganisaties.
Hoe is de evaluatie ingericht, zodat we niet alleen acteren rondom incidenten, maar het in een gedegen beleid oplossen

– Hr Hekhuis,; Natuurmonumenten: We kappen niet meer dan een aantal jaren terug (wie kapt er dan langs de N-wegen en in de steden en dorpen?)

– Dr Boom; bomenkap van natuurmonumenten is maar één deel, bomenkap op gemeente en provinciebeleid hoort erbij. (ah dáár gaat het mis?)

– Frits Beusekom, oud directeur staatsbosbeheer: Het gaat niet goed, er moet/mag veel meer bemoeienis zijn vanuit deskundigheid vanuit de samenleving

het feit dat staatsbosbeheer omzet moet maken, maakt dat dit kan ontsporen…

– Hekhuis; Het is moeilijk om de burgers allemaal naar de zin te maken… Maar meer natuur zou goed zijn, natuurintensieve landbouw mag worden gestimuleerd. De absolute harde grens tussen natuur (15% van Nederland) en niet natuur mag weg.
Ook landbouwgebied zou mee moeten doen… om de biodiversiteit mee te vergroten.

– Kuper: Moeilijk om rekening te houden met de Nederlandse bevolking? Nee, hoor, gewoon stoppen met kaalkap. Dat is wat men wilt.

– Vd Boom: Wij pleiten voor meer natuur in Nederland. Gemengde gebruiksvormen zou ook heel goed zijn (ik zie een mogelijkheid voor Tiny Houses in voedselbossen


Mijn indruk:


‘Bomenkap langs N-wegen, subsidie op biomassa en de geplande veiling van een 5G netwerk’

Ondanks dat de massale kap naast met name N-wegen overal in het land, totaal is genegeerd, was het een belangrijk gedegen gesprek. Ik zou deze bomenkap (hier een hoop materiaal https://www.facebook.com/stopbomenkap/) echter wel meenemen in een vervolg, omdat daar waarschijnlijk het ontstaan van de perverse prikkel op biomassa is te vinden. Namelijk:

– Met de wens van de Telecom (niet van de bevolking!) om een nieuw energieslurpend en milieu beschadigend 5G-netwerk door te drukken, is het handig als er zo weinig mogelijk bomen langs de wegen staan. Het kansloze paradepaardje van de zelfrijdende auto moet immers op deze techniek gaan draaien en de straling hiervan gaat niet door bomen heen…. Hoe onhandig.

Met de veiling van frequenties voor 5G welke in 2020 en 2022 gepland staan hoop het ministerie van economische zaken weer over de rug van de omwonenden en onze gezondheid, miljarden binnen te halen….Ons betreft ten koste van mens, milieu, bomen en biodiversiteit…

https://www.verminder-electrosmog.nl//petitie/

Maken jullie de juiste keuzes en laten jullie je niet imponeren door dit gedrocht…

Verder vind ik de openheid van deze bespreking top, ik zie een nieuwe manier van politiek voeren ontstaan waar ik blij van wordt… Jullie geven een voorzet door een open gesprek als dit, wij reageren, en samen.. proberen we keuzes te maken voor onze toekomst, dienend aan onze hoogste menselijke waarden, waar we elkaar op kunnen aanspreken…
Klasse!!

Met vriendelijke groet,
Marloes van Mensvoort