Moratorium op 4G+ en 5G in Genève voor drie jaar


De Europese Unie opent de deur naar 5G in Huawei, maar stelt strenge voorwaarden.
[Peter Klaunzer – Keystone]

(Vertaald uit het Frans)
Moratorium op 5G in Genève

Het kanton Genève voert een moratorium van drie jaar in op 4G+ en 5G. De wijziging van de wet op de constructies en diverse installaties bepaalt dat voor alle nieuwe installaties in die periode een vergunning vereist is.

Dit amendement is donderdagavond met 60 ja, 35 nee (met name OUR) en één onthouding aanvaard, zonder dat het in de commissie is bestudeerd, ondanks drie verzoeken in die zin. Staatsraadslid Antonio Hodgers, verantwoordelijk voor het departement van het grondgebied, wees niettemin op de verwarring die bestaat tussen 4G+, 5G en de 5G-millimeter, die nog niet in Zwitserland wordt ingezet.

“Als u dat wilt, zal de staat drie jaar lang weigeren om een antenne om te zetten, maar dat zal gebeuren zonder wettelijke basis. Er is een groot risico dat deze wet zal worden vernietigd door een rechtbank,” zei de magistraat. Hij wees er ook op dat het kanton vorig jaar een moratorium op de installatie van nieuwe antennes heeft ingesteld, maar dat de exploitanten hun antennes aanpassen om 4G+ toe te laten.
Uiteenlopende standpunten

Het moratorium dat op donderdagavond is goedgekeurd, is ook bedoeld om te reageren op de groeiende publieke bezorgdheid, zei het groene parlementslid Jean Rossiaud, de eerste ondertekenaar van het wetsvoorstel. “Het voorzorgsbeginsel primeert gezien het gebrek aan onafhankelijke studies over de effecten van deze technologie op de gezondheid en de biodiversiteit”, zei hij.

Een visie die wordt gedeeld door PDC Bertrand Buchs: “5G stelt problemen op het gebied van gezondheid, sociale keuze en veiligheid, gezien het potentieel voor industriële spionage. Andere landen hebben nog geen 5G geïmplementeerd, maar er is nog tijd.” Voor MCG Patrick Dimier is het risico op inbreuk op de privacy ook groot.

Tegenover een tekst die niet in de commissie is bestudeerd, wil het OUR de economische risico’s van een dergelijk moratorium kennen. “We moeten de techniek framen, maar niet tegenwerken,” betoogde Yvan Zweifel.
Voor een moratorium in Zwitserland

Naar het voorbeeld van het kanton Neuchâtel heeft Genève donderdagavond ook opgeroepen tot een moratorium op de inzet van 5G-millimeter in Zwitserland. In het kader van het initiatiefrecht van de kantons heeft de Grote Raad donderdagavond met 56 stemmen vóór en 36 stemmen tegen een resolutie van deze strekking aangenomen.

De tekst roept ook de federale vergadering op om in samenwerking met de kantons een nationaal luchtgolfkadaster op te richten en bij de planning van de dekking van de verschillende netwerken op hun grondgebied rekening te houden met hun mening en die van de gemeenten.

Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

Origineel Artikel

Naar een initiatief om 5G-millimeter te verbieden in Genève


Tegenstanders van 5G: De draagdoek gaat door in Zwitserland en over de hele wereld. [RTS]

Het Geneefse parlementslid Bertrand Buchs (PDC), de initiatiefnemer van het kantonnale moratorium tegen 5G, heeft zaterdag aan de RTS aangekondigd dat hij van plan is een initiatief in te dienen voor een verbod op 5G-millimeter op kantonnaal gebied.

“Ik denk dat ik een tekst zal indienen om millimetergolven op het kanton te verbieden,” zei Bertrand Buchs in de 19.30 uur editie van het Journal op zaterdag. “Deze golven zijn nog niet geaccepteerd of toegestaan, dus ik denk dat het belangrijk is om een kantonnaal initiatief te sturen om een voorsprong te krijgen op de beslissing van de federale Bern,” zei hij.

Het door de MP en de arts gevraagde moratorium heeft betrekking op de 5G-millimeter, d.w.z. antennes die gebruik maken van zeer hoge frequenties om het vermogen te verhogen. De door Zwitserland in 2019 verleende vergunningen zijn momenteel niet hoger dan 3,8 GHz. De 5G-millimeter-antenne start bij 30 GHz.

Naar het voorbeeld van het in Genève aangekondigde initiatief hebben de afgevaardigden van Neuchâtel woensdag ook een dringend kantonaal initiatief in de Bondsvergadering goedgekeurd waarin een moratorium op 5G-millimeter wordt geëist.

Op de agenda van alle Franstalige kantons

De 5G-mobiele netwerken staan sinds het voorjaar van 2019 op de agenda van alle wetgevende instanties in Franstalig Zwitserland. Vorig jaar hebben de kantons van Genève, Vaud en Jura een moratorium op 5G in de breedste zin van het woord afgekondigd, alle frequenties bij elkaar opgeteld. Het oorspronkelijke project van Neuchâtel ging in dezelfde richting. Het werd echter uitgesteld en in de commissie opgehelderd.

Gezien de twijfels over de gezondheidsrisico’s van 5G hebben verschillende kantons vorig jaar moratoria afgekondigd die de bouw van nieuwe antennes blokkeren. Deze bevriezing verhindert echter niet dat 5G wordt ingezet. Exploitanten bereiken dit door 4G-antennes om te zetten, met behoud van dezelfde stralingsgrenswaarden.

Van ongeveer 280 afgelopen juni zijn de 5G-antennes toegenomen tot meer dan 2300 in januari 2020.

Tegenstanders van deze technologie hekelen de gezondheids-, milieu-, veiligheids-, energie-, ethische en democratische risico’s die de invoering van 5G met zich meebrengt.

In een dertigtal landen, waaronder Zwitserland, vonden op zaterdag protestacties plaats. Demonstraties werden gehouden in 16 Zwitserse steden, de Radiation Protection Association rapporteerde op zaterdagavond. De gelederen waren echter dun gezaaid: zo’n 250 mensen waren verzameld in Genève op de Place des Nations, 200 in Bern en ongeveer 2.000 in heel Zwitserland.

Vertaald met www.DeepL.com/Translator

Origineel Artikel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *