De Nationale Stralingsdag

 

Kom naar de Nationale Stralingsdag komende zaterdag (van 13.00 tot 17.00) 25 Mei in ‘s-Hertogenbosch

stralingsspectrumEen thema/ervaringsmiddag voor consumenten, bedrijfsleven en professionals rondom het complexe thema elektromagnetische (niet ioniserende) straling waar boeiende binnenlandse en mogelijk enige buitenlandse sprekers hun ervaringen met u willen delen. De locatie is de aansprekende VIBA Expositie in Den Bosch, waar u circa 1000 m2 permanente tentoonstelling kunt vinden over gezond bouwen, wonen en werken.

Wij verwachten op de zaterdagmiddag geinteresseerde bezoekers waarvan velen met eigen gezondheidservaringen i.r.t. elektromagnetische straling. Het voornaamste doel is het delen van ervaringen voor bewuste keuzes in gezonde woon, werk en leefomgevingen. Er wordt door de organisatie van De Nationale Stralingsdag 2013 niet gewerkt met stellingen, moties en/of
slotconclusies. Alle sprekers zal gevraagd worden om een korte samenvatting van de lezing te maken om na de ervaringsdagen op deze website te kunnen plaatsen.

In de grote zaal geven de sprekers de lezingen in het Nederlands.

Gezien het niet-commerciele karakter van De Nationale Stralingsdag 2013 ontvangen de sprekers geen sprekersvergoeding of reiskostenvergoeding.

Voorafgaand aan de eerder georganiseerde DeĀ  Nationale Stralingsdag 2009 hebben wij ruim 300 aanmeldingen ontvangen via de online aanmelding op deze website. Ook heeft de landelijke media destijds zijn interesse getoond. Op vrijdagavond 14 mei 2009 is er op SBS6 Hart van Nederland
ruimschoots aandacht geschonken aan De Nationale Stralingsdag 2009. Het belooft in 2013 weer een interessante dag te worden. Wij hopen ook u te mogen verwelkomen!

WAAROM DE NATIONALE STRALINGSDAG?

Wij omringen ons steeds meer met vele vormen van onnatuurlijke niet-ioniserende elektromagnetische straling. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door een steeds toenemende hoeveelheid elektrische apparatuur die wij in onze directe leefomgeving hebben toegelaten. Een sterk stijgende groep mensen ervaart gezondheidsklachten door elektromagnetische straling die een relatie laten zien met specifieke elektrische apparatuur. Het is aan te bevelen om de(dagelijkse) hoeveelheid elektromagnetische straling in uw leefomgeving zo laag als mogelijk te houden. Tevens om dit door een ervaren meettechnicus (woon/werk/bouwbioloog) middels technische metingen zichtbaar te maken voordat u eventuele sanering, afscherming en of stralingsproducten gaat toepassen.

Vele mensen weten niet dat een standaard type draadloze DECT huistelefoon en/of draadloos modem in een gemiddelde woning of kantoor vele malen meer hoogfrequente elektromagnetische straling en velddichtheid ( uW /m2) realiseert dan een GSM of UMTS zendmast in de buurt. Of dat een standaard type waterbed, verwarmingsdeken en/of elektrisch verstelbaar bed vele malen meer laagfrequente elektrische veldsterkte (V/M) en/of wisselende magnetische veldsterkte ( nT ) afgeeft dan een nabij gelegen hoogspanningsmast. Dit geldt trouwens ook voor computers, printers en enige andere elektrische apparatuur. Er zijn nogal wat misstanden qua perceptie op dit gebied welke op De Nationale Stralingsdag 2013 zullen worden toegelicht.

Ook is het vaak heel eenvoudig om de dagelijkse stralingsbelasting sterk te verminderen door verantwoorde keuzes en het bewust omgaan met de elektrische apparatuur in uw leefomgeving. Daarnaast kunnen de maximale grenswaarden van elektromagnetische straling door zendmasten ook eenvoudig drastisch omlaag zonder dat wij dit in het gebruik van o.a. onze mobiele telefoons zullen hoeven merken. De verschillen in maximale grenswaarden wereldwijd zijn ook uiterst vreemd te noemen. Laat staan het verschil tussen de officiele grenswaarden en sommige advieswaarden.

Het onderbuikgevoel over de mogelijke biologische effecten van elektromagnetische straling blijkt bij veel mensen dan ook niet positief te zijn en neemt ook sterk toe. Dit mag vanzelfsprekend niet als bepalend gezien worden maar de historie leert ons dat wij dit ook niet zo maar mogen wegwuiven. Ook lijkt er een tendens te ontstaan dat zichtbare zendmasten en zichtbare hoogspanningsmasten invloed hebben op de economische waarde van onroerend goed.
Wetenschappelijke onderzoeken tonen aan dat er een relatie bestaat tussen elektromagnetische straling en gezondheidsklachten. Er zijn echter ook wetenschappelijke onderzoeken die het tegendeel laten zien. Er is een situatie ontstaan dat wetenschappers momenteel lijnrecht tegen over elkaar staan inzake de biologische effecten van elektromagnetische straling. Dit terwijl er nog weinig wetenschappelijke lange termijn (20jaar) effect onderzoeken zijn gedaan naar vooral de niet-thermische effecten van elektromagnetische straling. Een parallel met het langdurige traject van wetenschappelijke consensus over de effecten van asbest en tabaksgebruik mag daarbij gemaakt worden.

Er is nu reeds internationaal aangetoond dat er een persoonsafhankelijke elektrische allergie bestaat (EHS) en dat de mens gevoeliger is binnen een bepaald frequentiebereik. Ook laten laagfrequente modulatiesignalen op hoogfrequente draaggolven en hoogfrequente interferentie op laagfrequente signalen een verhoogd aantal biologische effecten zien. Daarnaast verschillen de vorm, pulsering en hoeveelheid van de huidige elektromagnetische straling sterk van de radiogolven van voor het digitale tijdperk. Er is dus nog veel te onderzoeken terwijl wij redelijkerwijs niet meer zonder alle gemakken en essentiele functies van elektrische apparatuur kunnen (of willen?).

Het praktisch hanteren van het Internationale Voorzorgprincipe (wat nu helemaal niet gebeurt!) is hierbij absoluut zeker op zijn plaats in deze tijd van wetenschappelijke onzekerheid over dit complexe onderwerp.

raymondDe Nationale Stralingsdag

De Nationale Stralingsdag 2013 kent geen winstoogmerk en onderschrijft onder andere de uitgangspunten van het Nationaal Platform Stralingsrisicos, Stop UMTS en Stichting EHS.

Op De Nationale Stralingsdag 2013 delen consumenten, bedrijfsleven en professionals hun dagelijkse praktijkervaringen met u voor bewuste keuzes in gezonde woon- , werk en leefomgevingen.

De Nationale Stralingsdag 2013 is er voor iedereen!

Gratis entree
Locatie is VIBA Expositie, 1000 m2 gezond bouwen, wonen, werken en leven
De Gruijterfabriek , gebouw B, nabij Brabanthallen
Veemarktkade 8, 5222 AE DEN BOSCH

Website http://www.denationalestralingsdag.nl/

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *