De traditionele ethiek voldoet niet meer voor moderne technologie, zoals een 5G netwerk. Uitgelegd door Drs Alja Hoeksema (Ethicus)

Het voorzorgsprincipe zou moeten worden toegepast. Een nieuw netwerk uitrollen, bovenop wat er al is, is een onverantwoord experiment van onmetelijke omvang.

“De huidige technologie heeft de eigenschap dat het in staat is om de hele aarde en de hele mensheid te vernietigen. Het doel van het ethisch kompas moet zijn dat het mag borgen dat het de hele mensheid en de toekomst van de mensheid veilig stelt.”

Het verantwoordelijkheidsprincipe voor de overheid:
– Nadenken (hoofd) over de langere termijn.
– Voelen (hart) hoe dat dat voelt.
Een combinatie hiervan mag het beleid bepalen.

Wanneer de politiek zorg draagt voor haar burgers zou het:
1. Gaan zoeken naar eventuele negatieve gevolgen van het vermeerderen van EMV en deze ook vinden
2. Het zou het gepaste gevoel van zorg oproepen voor de potentiële schade
3. Het zou meer gewicht toekennen aan de waarschuwing van de 252 wetenschappers dan aan de ICNIRP wetenschappers.

Ethiek Jonas: “Als je aan die verantwoordelijkheid liefde toevoegt, dan krijgt die verantwoordelijkheid vleugels, omdat de politicus dan huivert voor het lot van hen voor wie hij de verantwoordelijkheid draagt.”  

Dr Alja Hoeksema (Ethica) legt in onderstaande heldere video (10 minuten) helder uit waarom je als politicus je beleid zou mogen aanpassen. We horen het graag als je je hart weer hebt gevonden en aansluit bij deze mooie beweging!