Beste subscriber

Ondanks dat er tot op hoog niveau nog steeds effectief wordt doodgezwegen dat we toch echt beter af zijn met minder straling, zijn er weer nieuwe en zeker ook wat positieve dingen te melden..

Heb je trouwens de petitie nu nog niet ondertekend of gedeeld...  Ga dan direct naar de site en doe het ! Vooral via een mail naar je mailadressenbestand doet het erg goed... ! Voor ons allemaal ;-)

 

Nieuws

Nieuw Europees Voorzorgsprincipe wordt succesvol toegepast

Citaat; 

Het Europees voorzorgsprincipe is nieuw en houdt in dat er eerst bewezen moet worden dat een installatie (bijvoorbeeld door straling van een gsm of Umts mast) onschadelijk is voor de gezondheid, voordat je als gemeente plaatsing toestaat.

Dat klinkt logisch en vanzelfsprekend, maar het is een belangrijke wijziging ten opzichte van vroeger beleid. Voorafgaand aan dit Europees voorzorgsprincipe moest aangetoond worden  dat een installatie schadelijk is. In diverse landen wordt de schadelijkheid erkend. In Nederland wordt daarentegen al jaren gesteggeld of straling gezondheidsrisico’s oplevert. 

Nu is de bewijslast omgedraaid. Waarom zou je als gemeente, die moet waken over de gezondheid van burgers, antennes kunnen toestaan, waarvan niet bewezen kan worden dat die onschadelijk zijn!

https://twitter.com/Hilversum_1/status/457624750039105537/photo/1

Vraag jouw gemeente of zij ook al dit nieuwe, veel logischere voorzorgsprincipe hebben toegepast. 

Stralingsbewustzijn wordt sexy! ;-) 


Katja: "Hoe slecht is die straling?" Zeggen onze kinderen straks vol oprechte verbazing, net zoals wij nu over roken praten: 'Vroeger belde iedereen nog gewoon met die telefoon aan hun oor! De hele dag. Geen idee hadden ze dat het slecht zou kunnen zijn voor de gezondheid!".

Artikel in Telegraaf

Eindelijk een keer niet de door Telecom geïnjecteerde en door de overheid enkel nageprate propaganda dat er nog steeds niets bewezen is.. en dus straling niet schadelijk is..  

Verschillende aspecten stonden in de Telegraaf van 30 April, waaronder dit stukje. Je zal er maar wonen!!!

Meten is weten

Voordat je je wat dan ook laat aanpraten... Zorg altijd eerst dat je je stralingsbelasting zoveel mogelijk reduceert. Dat doe je bijvoorbeeld door het toepassen van deze tips en daarnaast door een prikkel te geven naar de maatschappij.. industrie en overheid.. voor het maatschappelijke deel in de eerste plaats (en zeker niet de laatste, want er moet nog veel gebeuren) door het ondertekenen van deze petitie. http://www.petitie-electrosmog.nl

Vertrouw zoveel mogelijk op je eigen gevoel (jij weet wat goed voelt). Voel het verschil met een stralingsarme plaats. Twijfel je over de hoeveelheid straling en of er nog bronnen zijn in je huis. Overweeg dan eens de aanschaf van een stralingsmeter. Hiermee is het erg eenvoudig om te zien waar de meeste straling is in je woning of op je werk. Bijvoorbeeld de HF35C, misschien kun je er een in je omgeving lenen en je kunt deze bij mij ook huren. Huren stralingsmeter.

Zorg dat je in deze volgorde werkt:
- Verwijder zoveel mogelijk stralingsbronnen of vervang ze door gezondere alternatieven
- Scherm waar bronnen niet verwijderd kunnen worden af met behulp van verf, folie of gaas. Maar meet altijd eerst waar de bronnen precies zijn. Wil je materialen aanbrengen schakel altijd deskundigheid in, bijvoorbeeld met hulp van een Bouwbioloog.
- Ga altijd pas met steentjes piramides en andere 'prullaria' aan de gang als je eerst voorgaande stappen gevolgd hebt.

Succes!! En voel je vitaler en kom tot rust in een stralingsarme leefomgeving!!

Vooral kerken en overheidsgebouwen zijn populair om zendmasten te plaatsen, hier ondervindt men tot nu toe de minste weerstand.. Masten onder de 5 meter kunnen geheel vergunningsvrij worden geplaatst, alsof het om een vlaggenmast gaat... De eigenaren van de gebouwen ontvangen een paar duizend euro per maand, de bewoners eromheen zien vaak langzaam hun gezondheid achteruitgaan en de waarde van hun woning daalt op dit moment gemiddeld zo'n 20.000 euro. Soms zit je recht onder een mast gunstiger qua straling dan ertegenover.

Wie weet er een school die bewust kiest voor Wifivrij? 

 

Met wederom een zorgzame groet!

Deel deze nieuwsbrief graag zoveel mogelijk door!

Marloes van Mensvoort