Brief ter info over 5G (boven 2,4 GHz) door Werner

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal

T.a.v. mevr. mr. drs. M.C.G. Keijzer, Staatssectretaris van Economische Zaken en Klimaat

T.a.v. dhr. mr. drs. B.J. Bruins, Minister voor Medische Zorg en Sport

T.a.v. de fractievoorzitters van alle politieke partijen in de Tweede Kamer

T.a.v. locale gemeentes

T.a.v. de Nederlandse artsen

Postbus 20401

2500 EK Den Haag

Heino, 10 mei 2019

Betreft: 5G en gezondheid

Geachte Heer/Mevrouw,

Met deze brief wil ik graag een aantal aanvullende opmerkingen maken op de brief met

kenmerk (EZK) (kenmerk 2019Z03392 en 2019Z05943/2019D12415) die als

kabinetsreactie ten aanzien van mogelijke gezondheidsrisico’s en 5G. aan de Tweede Kamer

op 16 april 2019 is verzonden.

Kenmerken 5G technologie

5G betekent 5e generatie. De 3 frequentiebanden van 5G zijn: 700 MHz, 3,5GHz en 26 GHz.

Gezondheidsaspekten

Aanvullend op de normen van de De International Commission on Non-Ionizing Radiation

Protection (ICNIRP) wil ik u graag aanvullende informatie geven.

Een magnetron zendt radiogolven uit op een frequentie van 2,45 GHz met een vermogen

van 100 – 1300 W. Frequenties hoger dan 2,45 GHz en een vermogen hoger dan 100W

kunnen wij in onze samenleven eigenlijk niet toestaan. Het menselijke vlees wordt dan

namelijk opgewarmd vergelijkbaar met voedsel in een magnetron. Ik wil hierbij verwijzen

naar Prof.Dr. Ing Meyl in een voordracht aan artsen waarin hij stelt dat technische

apparaten in het biologische venster niet acceptabel zijn. Het biologische venster begint bij

2,4 GHz. Bij 2.4 GHz vindt de celcommunicatie plaats. In dit bereik werkt de magnetron,

WLAN, bluetooth, UMTS en diverse andere technische apparaten. 2,4 GHz is de resonantie

voor waterkoloϊden. Artsen zijn verantwoordelijk voor de gezondheid van hun patiënten en

ze behoren als eerste hun energiehuishouding te controleren alvorens zij überhaupt een

patiënt kunnen helpen. Deze informatie vind u bij minuut 23. voordracht

Prof. Dr. Ing Meyl, Symposium der DGEIM, Festvortrag Konstantin Meyl. Internet link:

https://www.youtube.com/watch?v=XRnK5NZuSVM&feature=relmfu&fbclid=IwAR2wH3R2hsNGYU7SPy37OwWZTZx5fZFqU6pGgW6PZalC7YqlfaeSKSAi-fk

laatst benaderd op 11/05/2019.

Aanvullend wil ik u graag een hearing toezenden van Dr. Goldburg waarin zijn als medicus

de gevaren van 5G uitvoering toelicht. Dr. Goldberg testifies at Michigan’s 5G small cell

tower legislation hearing in october 2018. Internet link:

https://www.youtube.com/watch?v=YNfFdsk0ZAk laatst benaderd op 11/05/2019.


In een open brief 28 augustus 2018 aan de minister van verkeer en digitale structuur,

Andreas Schreuer vragen 25 Duitse artsen om de uitrol van 5G te verbieden. Ze vragen

verdere uitbouw te verbieden en om vermindering van de huidige 5G mobieltechnologie.

Ze verwijzen naar studies m.b.t hypersensitieve patiënten. De informatie van de open brief

kunt u vinden bij minuut 0:46. Ärzte fordern Ausbaustopp für 5G. Internet link:

https://www.youtube.com/watch?v=_7WSSYdkxBI laatst benaderd op 11/05/2019.


Hiernaast wil ik u er op wijzen dat
De International Commission on Non-Ionizing Radiation

Protection (ICNIRP) geen internationale organisatie is maar een private onderneming en als

zodanig niet onafhankelijk. De ICNIRP heeft nieuwe grenswaarden voor 5G opgesteld. Deze

zijn voor arbeidsplekken 200 V/m en voor de algemene bevolking 90 V/m. de world health

organisatie (WHO) zal naar alle waarschijnlijkheid snel volgen hierin (minuut 11).

De huidige gemeten waarden in Nederland van op straatniveau in de meeste gevallen

0,5 tot 3 V/m en in een woning meestal is dit 1 V/m (de strengste blootstellingslimiet is

28 V/m) zullen bij invoering van 5G snel tot het verleden gaan behoren.


Als laatste wil ik u nog graag een voorbeeld geven van de gevaren van straling door

technische apparaten werkend bij een frequentie van 60 GHz die niet vooraf getest zijn op

negatieve effecten bij mensen. De technologie die op ons af komt werkt bij 60 GHz. Dit is

het absorptiespectrum van zuurstof moleculen. (Minuut 1) De frequenties zijn al

voorgekomen bij technische apparaten in de U.S. Alle metabolische processen zijn na

blootstelling bij een frequentie na korte tijd niet meer mogelijk. Het heeft effect op

de elektronen van een zuurstofmolecuul die nodig zijn om het zuurstof molecuul te kunnen

binden. Voor grote massas worden nu door politici beslissingen genomen die denken wijs

te zijn maar worden geïnformeerd en gerust gesteld door de telecomindustrie. 5G dangers,

60GHz millimeter wave micro cell dangers, and stupid, evil elected representatives

Internet link: https://www.youtube.com/watch?v=ZrjcDj3QL4Y laatst benaderd op

11/05/2019. Net als in het eerder getoonde presentatie wil ik wijzen op de enorme

verantwoordelijkheid die nu bij het kabinet en de overige politieke partijen ligt over het

besluit bij 5G.

Invoering van frequenties boven 2,4 GHz gaan de gezondheid van burgers zeker schaden

en mogen op grond van eerdere gegeven informatie eigenlijk niet geaccepteerd worden.

Frequenties van 700MHz tot 2,4 GHz zijn nog acceptabel maar de frequenties 3,5 GHz en

26 GHz zeker niet meer. Door zo veel als mogelijk voor draadverbindingen te kiezen kunnen

de eerder genoemde mogelijke schadelijke gezondheidsaspecten eenvoudig voorkomen

worden.

Graag ontvang ik een schriftelijke reactie. Ik vertrouw erop u hiermee voorlopig voldoende

te hebben geϊnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Ing. Werner P.A.H. de Vries