Bijeenkomst van CPLD-vereniging!

A.s. zaterdag 3 maart in Sommelsdijk (Zeeland) bijeenkomst CPLD-vereniging!

I.s.m. de lokale werkgroep “Stralingsbewust Goeree-Overflakkee” ( Klaas van der Velde, Jan Mastenbroek en Akkie Krouwel) organiseert de CPLD-vereniging haar eerste bijeenkomst dit jaar voor leden en belangstellenden.

Jacques de Been zal een presentatie verzorgen van 11:00 – 13: 00 uur over “Wat doen elektromagnetische velden met ons?”. Inloop vanaf 10:30 uur. Om 13:00 uur wordt een eenvoudige lunch aangeboden + gelegenheid voor vragen en onderling contact tot 15:00 uur.

Jacques is bouwkundig ingenieur van huis uit, is inmiddels gecertificeerd bouwbiologisch meettechnicus en heeft o.a. gespecialiseerde opleidingen gevolgd in Duitsland.

Voor leden is deelname gratis, van belangstellenden wordt een vrijwillige bijdrage op prijs gesteld.

Aanmelden liefst bij Klaas van der Velde in Sommelsdijk via telefoon 0187 – 245 77 13 of anders per mail aan cpldvereniging@outlook.com.

De bijeenkomst vindt plaats op het agrarisch bedrijf van Klaas van der Velde, Nieuwlandsedijk 3, 3245 LB Sommelsdijk.

Daar is ook bestuurslid Freek van den Hengel al aanwezig in zijn befaamde camper! Zeker ook voor (a.s.) nieuwe leden (Freek doet o.a. het ledencontact) is het zeer zinvol om met Freek te spreken.

Deze melding is helaas wat last minute, maar vertel het voort!!

Rob

Houd ook in jouw gemeente de komst van 5G in de gaten!

Houd ook in jouw gemeente de komst van 5G in de gaten!

‘Nuttige documenten beschikbaar’

Zoals bekend zijn we (Marnix, Tessa en Floris) als ‘Stralen doen we liever zelf’ lokaal hier op de Utrechtse Heuvelrug actief tegen voortschrijdende straling en mogelijke privacyschendingen. Het mooie is dat we sowieso echt serieus genomen zijn door de lokale politiek. We hebben ook met enkele partijen informeel contact gehad en ze dachten op meerdere manieren met ons mee. Klasse.

Op 8 februari is het verwachte besluit uitgesteld. We verwachten dat de smart functionaliteiten, uit de aanbesteding gaan. Maar ook al gebeurt dat, dan kan 5G nog steeds onze dorpen bereiken natuurlijk. We doen daarom een oproep aan de raad. We gaan ook wederom nader in contact met ze.

Wil je ook in jouw gemeente de komst van 5G proberen te vertragen of tegen te houden?
Volg de politiek: Volg de aankondigingen van aanbestedingen daarover (in ons geval betrof het de straatlantaarns, maar het kan natuurlijk op heel andere wijzen ‘binnenkomen’.). Je kunt gewoon ook daarover in contact treden.

Zoek de agenda van de gemeenteraad op de gemeentesite (Google), en vraag bv aan de griffier nadere info als je daar niet wijzer van wordt. (Bij ons is alles wel degelijk transparant, griffiers waren heel behulpzaam). Spreek raadsleden aan (bij onze gemeente staan alle namen, telefoonnummers, email van raadsleden gewoon op de site)

Ontvang onze brieven voor jouw gemeente

Als je onze persberichten en brieven aan onze gemeente wilt ontvangen, laat het weten!
We hebben hele scherpe brieven aan de gemeente opgesteld, met zeer gefundeerde achtergrondinfo. Echt goede bronnen over straling, 5G en privacy. 
Deze bevatten allerlei argumenten waar gemeenteraadsleden gevoelig voor (kunnen) zijn, en je kunt ze zo krijgen!

Ga er gauw mee aan de slag en controleer vandaag nog jouw gemeente over aanbestedingen of agendapunten op de gemeenteagenda. Bedenk wel: de uitrol van 5G volgt landelijke bepalingen waar gemeenten niet heel veel over te zeggen hebben, helaas. Maar hoe meer we ons laten horen, hoe beter het is. De frequentieveiling staat gepland voor 2019.

Zie hier een film naar de gemeentebespreking van maandag 10 februari 2018
Conclusie; beter geen 5G in de stad vóórdat de effecten tm 4G zijn onderzocht en deze nieuwe techniek is goedbevonden.
Hugo Schooneveld, Rob Verboog en Carolien Schooneveld leggen hier uit aan de gemeente dat deze huidige ontwikkeling onverantwoord is en er landelijk een dubieus (geen adequaat) beleid is. Momenteel lopen er geen enkele onderzoeken naar de gezondheidseffecten van deze ontwikkelingen en raast de sneltrein zonder goede redenen af op een ongezonde toekomst.

Verder: 4 maart première van de docu over 5G en AI van We Are Change R’dam.
Zie de korte trailer

Contactdag van Stichting EHS (waar ook andere geïnteresseerden in het onderwerp straling elkaar kunnen treffen, staat gepland op 7 April.

Op facebook kun je met een bedrade computer ook aanhaken met jouw idee of initiatief.

Veel succes!

Hartelijke groeten,
namens; Stralen doen we liever zelf,
Marnix Lamers

 

Mail voor de documenten, als je in jouw gemeente aan de slag wilt; Marnix: Stralendoenwelieverzelf@gmail.com  

 

Eerlijk over Straling op de Gezondheidsbeurs in Utrecht 2018“De stand wordt goed bezocht, het is er drukker dan bij de omliggende stands”

Eerlijk over Straling’ op de Nationale Gezondheidsbeurs Utrecht 2018

Verspreid dit geweldige nieuws, doe mee!! 🙂

Met veel trots kondig ik jullie aan dat er een stand komt te staan met het eerlijke verhaal over straling, op de Nationale gezondheidsbeurs. Dmv een prachtige uiting van rechtvaardigheid en samenwerking! Vorige week is het initiatief ontstaan om op de Nationale GezondheidsBeurs in Utrecht een stand te huren, waar diverse stralingsbewuste mensen en organisaties gezamenlijk eerlijke informatie gaan geven over straling. Door samenwerking bereik je tenslotte meer dan alleen.

Het idee is ontstaan in onze besloten facebookgroep voor stralingsbewuste mensen. Immers; ‘Als de landelijke overheid ons niet juist informeert, dan moeten wij daar zelf maar voor gaan zorgen’. Het enthousiasme was zo groot dat binnen 10 uur tijd (!) het aanzienlijke bedrag voor de huur van de stand al bijeen was gebracht. Een grote hoeveelheid mensen wilde niet alleen geld bijdragen, maar ook nog belangeloos meehelpen en aanwezig zijn op de beurs om onze medemensen van eerlijke informatie te voorzien. Mooi om te zien dat zoiets ook tot stand kan komen vanuit eensgezindheid onder de mensen zelf.

Het geld is bijeen en de stand is gehuurd. Van donderdag 1 februari tot en met zondag 4 februari is iedereen van harte welkom bij stand D 50 (zie hier de plattegrond van de GezondheidsBeurs). Heb je vragen voor de meetspecialisten en/of ervaringsdeskundigen die daar zijn, kom gerust ook langs!!

Hieronder vind je het volledige persbericht. Om zoveel mogelijk mensen te bereiken is ook jouw hulp welkom. Je kunt dit bericht delen en verspreiden via je eigen netwerk, de regionale pers, regionale en landelijke politieke partijen, de gemeenteraad, huisartsen en scholen. Het gaat hier tenslotte om de gezondheid van ons allemaal!


Persbericht; Eerlijk over Straling’ op de Nationale Gezondheidsbeurs Utrecht 2018

Straling is overal. En het kan en mag wel wat minder.

Ook als je straling niet waarneemt, laat het je lichaam zeker niet onberoerd. Met alle zendende apparatuur en zoveel elektrische voorzieningen rondom je, is de stralingsbelasting tegenwoordig wel heel hoog. Dat veroorzaakt elektrostress en kan effect hebben op je gezondheid. Met de ontwikkeling van het Internet of Things en de geplande uitrol van 5G zal de elektrostress nog verder toenemen.

Straling beïnvloedt onze leefomgeving, maar is een onderbelichte milieufactor. Er zijn talloze aanwijzingen gevonden in duizenden wetenschappelijke onderzoeken voor een verband met een breed scala aan ziekten. Denk aan vage klachten (SOLK), hoofdpijn, slapeloosheid, oorsuizingen, maar ook aan neurologische klachten, onvruchtbaarheid, hartproblemen, kanker, enz. Het bewijs is nog niet volledig geaccepteerd, maar die aanwijzingen voor schade aan gezondheid doen je beseffen dat het echt tijd is om voorzichtig met straling om te gaan.

Steeds vaker komt het onderwerp “straling & gezondheidsrisico’s” in het nieuws, zowel in de krant als op TV. Recent stelde Tweede Kamerlid Maurits von Martels (CDA) vragen hierover aan Staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat. De behandeling hiervan loopt nog.

Onder het motto ‘Eerlijk over Straling’ voeren de organisaties Verminder-Electrosmog, Stichting EHS (Elektro Hyper Sensitiviteit), Stop UMTS, Stop-Overdosis-Straling, de

CPLD vereniging, Stralingsbewust Zuid-Kennemerland en Zeeuws Platform Stralingsrisico gezamenlijk campagne voor een veilig, stralingsbewust leven.

Het initiatief daartoe werd ‘s avonds 25 januari jl. genomen in een “besloten Facebook-groep van stralingsgevoeligen en stralingsbewusten”, waarbij binnen 10 uur (!) via crowdfunding het aanzienlijke bedrag voor deze beursdeelname werd ingezameld.

Onder het motto ‘Eerlijk over Straling’ geven we op deze Nationale Gezondheidsbeurs van 1 t/m 4 februari in stand D 50 (sectie Health) eerlijke informatie over straling en tips hoe je die in je directe omgeving kunt verminderen.


Wij stellen het op prijs als u uw lezers wilt informeren en hopen u op onze stand te mogen verwelkomen!

Meer informatie ook via www.eerlijkoverstraling.nl met linken naar de deelnemende organisaties.

(www.stichtingehs.nl, www.verminder-electrosmog.nl, www.SOSstraling.nl, www.stopumts.nl, www.cpld.nl, www.stralingsbewustzuidkennemerland.nl, www.zeeuwsplatformstralingsrisico.nl ).

Hier kun je het Persbericht als PDF Downloaden

Aansprakelijkheid

Betreft; Aansprakelijkheidsverklaring

Eric van Rongen (Gezondheidsraad),

Inmiddels zijn er al heel veel wetenschappers en artsen die aan de alarmbel trekken als het om draadloze ontwikkelingen gaat. Zo rijst het aantal onderzoeken dat schadelijke effecten van Wifi  aantonen de pan uit, maar ook in de omgeving van zendmasten zijn er talloze aanwezige kankerclusters alsook duizenden meldingen van mensen met gezondheidsklachten gerelateerd aan deze zenderstraling.

Ikzelf ben nu al een paar Jaar op zoek naar een plek die stralingsarm is om te gaan wonen/leven, omdat het voor mij allang duidelijk is. Straling weg is klachten weg… Ook als ik er geen bewuste weet van heb. Ongevraagd heb ik door uw ruime normering nu 32 Wifi’s welke mijn woning doorkruisen en duidelijk invloed hebben op mijn vitaliteit, neurologische vermogens, gezondheid en fysieke welbevinden.. Naast mij zijn er duizenden anderen alleen al in Nederland die klachten hebben van straling en soms/vaak de wanhoop nabij zijn, om nog ergens, het liefst binnen Nederland een stralingsarme leefplek te kunnen vinden.

Hier zijn meer dan 10.000 Nederlanders die hun handtekening al hebben gezet tégen de komst van 4G en Wifi op openbare plaatsen. Anderen hebben nog zo weinig vertrouwen in de Nederlandse overheid en zijn hun spullen aan het pakken, of zijn al vertrokken naar rustigere oorden in het buitenland. Bijvoorbeeld Zweden waar last hebben van straling gewoon door de overheid erkent is of Frankrijk, waar wel gewoon wat gedaan wordt aan het recht op een deugdelijk voorzorgsprincipe en dit niet zo mensonwaardig wordt uitgelegd, maar gewoon maatregelen worden genomen om bevolking aan al teveel stralingsblootstelling te beschermen, Wifi op crèches verboden is, en inmiddels een verbod op het gebruik van mobiele telefoons op scholen, vanuit de overheid geïnitieerd. In Rajasthan wordt vanwege gezondheidsrisico’s het plaatsen van zendmasten in de nabijheid van scholen verboden zelfs niet toegestaan binnen 500 meter vanaf ziekenhuizen (in Nederland staan ze bovenop de daken van scholen, flats en zorginstellingen met alle risico’s van dien). Op Cyprus geeft de overheid gewoon voorlichting over hoe de bevolking de stralingsblootstelling kan beperken, veel te weinig, maar in ieder geval iets, net als in California onlangs is gebeurd. In Nederland gebeurt nog steeds niets.

En ik neem u dat persoonlijk kwalijk. Aangezien ik overtuigd ben dat de hoeveelheid mensen met gezondheidsklachten direct of indirect door een overdosis aan straling in de komende jaren enorm gaat toenemen, zou ik u willen vragen de normen drastisch bij te stellen, omdat de overheid u vertrouwt en niets doet als u zegt dat het oké is… En er echt inmiddels meer dan voldoende signalen en bewijzen zijn dat deze technologie heel erg waarschijnlijk niet zonder gezondheidsschade verder kan worden uitgerold. Als u niet van plan bent om de maximale norm drastisch te verlagen en serieus denkt dat dit een verantwoord risico is wat genomen moet worden op de Nederlandse bevolking, houd ik u persoonlijk aansprakelijk voor dit beleid en de gevolgen die hieruit voortkomen. Mocht u het niet eens zijn met uw naam als verantwoordelijke/aansprakelijke, ontvang ik graag zsm doch uiterlijk binnen 3 weken de naam van diegene die u aansprakelijk acht, wanneer er wanbeleid ten kosten van de gezondheid van de Nederlands bevolking, blijkt. Mocht ik geen andere naam van u krijgen, ga ik ervanuit dat u inderdaad de aansprakelijke bent.

Alvast dank, en een vriendelijke groet,
Marloes van Mensvoort

Ik neem aan dat u op de hoogte bent van:

http://www.saferemr.com/2017/09/5G-moratorium12.html

http://www.bioinitiative.org/

En om de gezondheid van de Nederlanders te waarborgen, omdat niemand anders de opdracht heeft zich zo uitgebreid in de materie te verdiepen als u, u ook achtergrond informatie bekijkt zoals:
https://www.klagemauer.tv/?a=showportal&keyword=gesundheit&id=1019

Ik, Erik van Rongen, verklaar op de hoogte te zijn van bovenstaande informatie, en het toch volledig plausibel te vinden de Nederlandse bevolking aan nog meer straling (het 5G netwerk) bloot te gaan stellen. Als het mis gaat ben ik op deze beslissing aan te spreken.

Erik van Rongen
Handtekening   ……………………….

Andere naam/aansprakelijke volgens Erik van Rongen
………………………………………………

Doe mee aan de Nationale Posteractie!

 

Nationale Posteractie “Gezondheidsrisico’s door straling”

Doe mee aan de Nationale Posteractie!

Een poster in de metro van Londen/GB veroorzaakte in mei 2017 veel aandacht voor de gezondheidsrisico’s door (overdosis) straling van draadloze communicatie, zoals van smartphones, WiFi, zendmasten, DECT, e.d.

Deze bijzondere poster is nu door andere stralingsbewuste organisaties in Nederland benut om gezamenlijk aandacht te vragen voor deze gezondheidsrisico’s, alsmede wat je er zélf tegen kunt doen!

Naar schatting 3 – 5 % van de bevolking ondervindt (ernstige) gezondheidsklachten door straling, maar weet niet dat straling de oorzaak is. In Nederland gaat het dan om ten minste 550.000 mensen.

Ook de meeste artsen in Nederland zijn niet bekend met de gezondheidsrisico’s door straling en nemen deze mogelijke oorzaak dan ook niet mee in hun diagnose.

Een overzicht van o.a. de 14.000 wetenschappelijke onderzoeken, vele films, interviews, boeken en artikelen vindt U op www.StopOverdosisStraling.nu en www.stopumts.nl.

Voor een overzicht van de klachten, zie o.a. https://sosstraling.nl/gezondheidsklachten-top-25/ en www.stichtingehs.nl.

In Nederland weten slechts een 3.500 mensen, dat hun klachten worden veroorzaakt door straling. Velen daarvan hebben een uitzichtloos, eenzaam bestaan : zij kunnen nergens naar toe, overal is immers straling, veelal ook van hun buren in de woonsituatie. Chantal Halmans beschrijft in haar zojuist verschenen boek “De Draadloze kooi. Ziek van elektrosmog.” een aantal schrijnende gevallen.

In de film “Stop Overdosis Straling!” vertelt Wally Verboog haar verhaal, hoe ze erachter kwam en wat het voor haar betekent, zie https://www.youtube.com/watch?v=x0lIk7kdUQw.

Bijzonder: het aantal ziektegevallen, waarbij de arts geen oorzaak kan vinden, is de laatste jaren zeer sterk gestegen: de zogenaamde SOLK-gevallen, Somatisch Onverklaarbare Lichamelijke Klachten.

Zowel in de eerstelijnszorg (huisarts) als in tweedelijnszorg (specialisten) bedraagt het aandeel SOLK-patiënten inmiddels meer dan 40 % van het totaal!

In deze periode is ook het aantal zendmasten exponentieel gestegen en is er op vele plaatsen inmiddels sprake van een zeer hoge veldsterkte en overdosis straling.

Aangezien bepaalde SOLK-klachten exact overeenkomen met een aantal stralingsgerelateerde klachten (o.a. vage klachten, oorsuizingen, slaapproblemen, huidallergie, slaapproblemen, vermoeidheid), is de verwachting dat vele patiënten snel kunnen genezen als de “optie oorzaak straling” beter bekend is bij publiek en artsen.

Daarom ook deze Nationale Posteractie!

De poster is beschikbaar in 3 versies en in 2 formaten (A4 en A3). Er komen ook leaflets en postcards.

Gratis digitaal te downloaden via https://sosstraling.nl/sos-poster-actie/.

De papieren versies zijn tegen minimale kostprijs te bestellen via o.a. www.StopOverdosisStraling.nu (verkort www.SOSstraling.nl): bijv. voor 19 Euro ontvang je thuis (NL) 65 full colour A4 posters.

Op de poster staan gezamenlijk de ondersteunende organisaties:

  • Stop UMTS

  • Stichting EHS (ElektroHyperSensitiviteit)

  • Patiëntenvereniging CPLD-vereniging

  • Groep Verminder Electrosmog

  • StopOverdosisStraling.nu.

Deze staan op de digitale versie mét actieve link, dus ideaal als je de poster mailt of “post”!

Doe mee aan de Nationale Posteractie!

Hang deze poster(s) op je raam, bij scholen, kinderdagverblijven, supermarkten, winkels, apotheken, huisartsen, tandartsen, hoorwinkels, gemeentehuizen, bibliotheken, bushaltes, consultatiebureaus, vestigingen van de GGD, ziekenhuizen, telecomwinkels, parkeergarages, etc. (vraag wel eerst toestemming indien noodzakelijk).
Stuur de poster(s) op naar je lokale krant, College van B&W/gemeenteraad & politieke partij, stop ze in de brievenbus.
Informeer ook je vrienden, familie en netwerk (zeker als ze gezondheidsklachten hebben!). Ook via Facebook, LinkedIn, deel en plaats op Forums, etc.

Kortom: doe mee en benut de papieren én digitale versie!

—————————–

Opmerking voor redactie:

Voor meer informatie, overleg, idee of advies:

Rob & Wally Verboog

(www.StopOverdosisStraling.nu)

Herenstraat 58

3985 RW Werkhoven (gem. Bunnik)

0343 – 41 18 58

06 – 30 15 99 33

1.verboog@wxs.nl