Lokale krant denkt zelf na

Lokale krant denkt zelf na

Momenteel wordt er veel gesproken over de uitrol van 5G. Volgens de politiek kan Nederland zich geen achterstand veroorloven op dit gebied om economische redenen. Ook wordt er gezegd dat mensen dit willen, om nog sneller internet te hebben. Maar willen we dit ook als dit ten koste gaat van onze gezondheid?

Er zijn al veel mensen ziek door de straling die er op dit moment is. Ook in de gemeente Heusden komen er steeds meer mensen die ziek zijn door straling. Zoals ook een inwoner van Drunen die geportretteerd is in deze fotoserie van Koen Verheijden die in diverse kranten heeft gestaan, https://www.ad.nl/binnenland/ziek-van-straling~a9f1f801/. Zelf heb ik helaas ook moeten ondervinden dat straling gezondheidsklachten kan geven. Ziek zijn door straling, elektrohypersensitief zijn, heeft nogal wat gevolgen voor iemands leven. Je bewegingsvrijheid wordt ingeperkt, want er is overal straling. Het kan gevolgen hebben voor je baan. Het kan veel kosten met zich meebrengen om je huis af te schermen tegen straling. En je sociale leven gaat er meestal onder lijden.

Op maandag 22 oktober is de film Ubiquity (alomtegenwoordigheid) op de tv uitgezonden. In deze film laat Bregtje van der Haak, de regisseur, het leven zien van drie ballingen van de draadloze wereld. Zij kunnen niet tegen de straling van o.a. zendmasten, wifi en smartphones.

Eén van hen is Per Segerbäck, een Zweedse ingenieur die bij telecombedrijf Ericsson aan de wieg van de smartphone stond en nu al 18 jaar in de bossen leeft. Hij is gefilmd met een ouderwetse Bolex camera, die met de hand wordt aangezwengeld omdat zijn lichaam de straling van een digitale camera niet verdraagt. Verder worden de Nederlandse Anouk en haar gezin en de Japanse Asaka gefilmd die op zoek zijn naar een veilige plek in deze wereld waarin bijna niet te ontkomen valt aan de straling van zendmasten, wifi en smartphones.

Niet alleen deze drie mensen zijn ziek door straling. Een schatting is dat 3% tot 5% van de bevolking er al last van heeft, in Nederland gaat het om meer dan een half miljoen mensen. In de gemeente Heusden met zo’n 43.000 inwoners gaat het dan om zo’n 1.500 tot 2.000 inwoners. De meeste mensen weten echter niet waar hun klachten vandaan komen en bij medisch onderzoek wordt vaak niets gevonden. Klachten die door een (over)gevoeligheid voor straling kunnen ontstaan zijn slapeloosheid, concentratieproblemen, hoofdpijn, extreme vermoeidheid, tinnitus (oorsuizen), hartritmestoornissen, huidproblemen, darmklachten, duizeligheid, enz. De WHO (World Health Organization) heeft deze straling ingedeeld in de categorie ‘mogelijk kankerverwekkend’.

Niet alleen Per, Anouk en Asaka zijn op zoek naar een stralingsarme plek, maar velen met hen. Helaas worden die plekken steeds zeldzamer.

Op de sites www.stopumts.nl en www.stralingsbewust.info staat veel informatie over dit onderwerp.

De film, onlangs vertoond in diverse filmhuizen in heel Nederland toont ons een ander perspectief dan de verleidelijke beelden in reclames voor smartphones en slimme apparaten. Hoe ziet de wereld eruit door de ogen van deze elektrogevoeligen?
Zijn zij misschien de kanaries in de kolenmijn?
In Ubiquity wordt elektrische straling pijnlijk hoorbaar en voelbaar.

Heusden Nieuws

Stuur ook een Wob naar jouw gemeente

Wat voor dit onderwerp nodig is, is dat iedereen wat meehelpt.

STUUR EEN WOB VERZOEK !

Iedereen mag een Wob Verzoek (Wet Openbaarheid van Bestuur) sturen aan ieder willekeurig overheidsorgaan. Doe dat!

Hieronder een voorbeeld wat naar je gemeente zou kunnen (kopiëren, plakken in Word, invullen, uitprinten en versturen). Overigens kun je zo’n Wob met jouw gewenste vragen stellen aan ieder mogelijk overheidsorgaan… lokaal of landelijk.

[adres bestuursorgaan/overheidsinstantie] (zoek op via internet)
  

[Plaats en datum]

Betreft: Wob-verzoek

Geachte heer/mevrouw,

Door middel van dit verzoekschrift vraag ik u – met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om

mij kopieën toe te zenden van de navolgende documenten:
 
– Beleidsstukken, notulen, mails, films ea documenten alles waarin gesproken wordt over;
– De uitrol van Iot (internet of things), Smartcity Toepassingen, 5G en/of aanverwanten.
– Informatie over welke strategie gehanteerd wordt m.b.t. de uitrol van nieuwe netwerken en welke (overheids of commerciële) partijen hierin belanghebbend zijn en tevens de namen van betrokkenen.
– Informatie over het gesprek rondom de gezondheidsaspecten/-overwegingen m.b.t. straling van mobiele communicatie.

Ik verzoek u vriendelijk om mij op voorhand te berichten of er aan het verstrekken van deze informatie kosten zijn verbonden.

 

Ik ontvang uw info graag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken, op adres:
[jouw adres]

en via de mail: [mailadres]

Hartelijk dank, 

[jouw naam]

Succes, ik deel graag de successen of jouw ideeën over vervolgstrategieën.

Video’s die laten zien dat 5G geen bestaansrecht heeft!


Even een paar verhelderende video’s op een rij

Wat is IoT?
The Internet of Things, waar niemand op zit te wachten, wordt NU gepromoot door Amazon door een magnetron en een slim apparaatje wat je moet verleiden om verder in deze val te lopen. Terwijl jij druk wordt bezig gehouden met discussies rondom wintertijd, kernenergie of zwarte piet, wordt dit langzaam richting jouw gemeentebestuur geschoven. Die veelal ongeïnformeerd instemmen, ware het niet dat ze deze onderstaande informatie kenden. Als eerste over IoT. Deze jongen legt in een korte video helder aan je uit wat Internet of Things is en waar het nu staat.

Terwijl Telecom en overheid ongewild 5G, heel veel extra zendmasten met slecht bereik, maar grote beloftes, proberen door te drukken, laat deze goed geïnformeerde Senator Colbeck zijn menselijke hart spreken…

Deze topper hieronder legt uit wat de gezondheidseffecten van 5G zijn. Een Must See voor iedereen die wil weten waar men aan toe is m.b.t. 5G of IoT. En waarom het wel of niet te doen!

En hier nog zo’n held uit dezelfde hoorzitting.

David Ike plaatst het allemaal in een wat grotere context, en dat doet ie goed.

Petities en oproepen mbt deze materie:

Mooie Blog van Hugo Schooneveld: Wifi in the sky. Wie zit daar eigenlijk op te wachten?

Oproep van meer dan 8000 wetenschappers uit meer dan 63 landen om géén 5G in te voeren. Ben je een wetenschapper? Dan kun je ook tekenen!

Onze petitie nog niet getekend? Dan doe je dat hier!

Deel deze info zoveel je kan!

SHARING = CARING

Wat kun je nog meer doen?
Het belangrijkste wat je waarschijnlijk kunt doen is het aankaarten in je eigen gemeente. De landelijke overheid zit met onmogelijke contracten. Gemeentes kunnen echter hun eigen beleid bepalen, net zoals de gemeente Utrechts Heuvelrug Unaniem tegen slimme lantaarnpalen met 5G gestemd heeft, nadat zij zich goed (onafhankelijk) heeft laten informeren. De stukken om zelf wat te doen, kun je HIER vinden.

 

Eerste 5G rechtzaak in Groot-Brittanië is gewonnen!

*vertaald uit het Engels. Origineel is hier te lezen.


Mark Steele, een actievoerder tegen 5G, heeft in de gemeente Gateshead, waar bewoners klagen over verhoogde ziekte en kanker, gewezen op de gevaren van een geheime 5G-uitrol door de gemeenteraad van Gateshead, in het getroffen gebied.

“Er is voldoende bewijs om te concluderen dat de nieuwe slimme 5G-toepassingen op de nieuwe LED-lantaarnpalen Klasse 1-radiofrequenties uitstralen en als een gevaar voor het publiek moeten worden behandeld.”

De gemeenteraad van Gateshead was onwetend, probeerde duidelijk bewijsmateriaal te bestrijden en creëerde valse beschuldigingen op posten op sociale media en gedrukte folders waarin stond dat Mark Steele Pseudo-wetenschap verspreidt en dat de lantaarnpalen met 5G niet gevaarlijk zijn:

“U kunt er zeker van zijn dat er geen wetenschappelijke basis of geloofwaardig bewijs is voor een van deze angstverhalen over straatverlichting die kanker en andere ziekten veroorzaakt.”

Ze misbruikten hier de politiebevoegdheden om Mark Steele in de maling te nemen en gisteren liet hij als een vrij man de gemeenteraad van Gateshead achter zich om £ 11k aan geld van de belastingbetaler uit te betalen waarmee de kosten van het gerecht gedekt werden, wiens reactie neerkwam op hevige onwetendheid. In de rechtbank kon geen van de functionarissen van de Raad uitleggen wat 5G is; en hun leidende regeringsdeskundige weigerde de hoorzitting bij te wonen.

De rechter verklaarde onomwonden aan Mark: “Het publiek heeft het recht om te weten.”

Het geheime 5G-uitrolprobleem in Gateshead is nu officieel van openbaar belang en zal worden behandeld als een mijlpaal voor andere mensen om de uitspraak van het Hof te gebruiken om hun gemeenteraden uit te dagen. We weten dat Surrey, Westminster en Luton allemaal deze giftige Magnetron EMVtoepassingen hebben geïnstalleerd op hun nieuwe LED-straatverlichting.
We weten nu dat, zelfs als deze
toepassingen momenteel 2G, 3G of 4G zijn, ze 5G kunnen worden ingeschakeld door een ‘lens’ in te stellen die de frequentie ‘focust’.

De rechter verklaarde Mark Steele als een geloofwaardige expert en ingenieur op het gebied van EMV- en GSM-technologieën, wat bewijst dat de Gemeenteraad van Gateshead aansprakelijk is voor corruptie, het publiek misleidt, mensen ziek laat worden en Mark Steam en andere 5G-implementaties in diskrediet probeert te brengen. Gemeenteraden in Engeland worstelen op dit moment, meer dan 50% is bijna failliet omdat meer dan de helft van hun middelen wordt besteed aan de toename van sociale zorg voor volwassenen, dus elk leveranciersvoorstel met de belofte van meer inkomsten is onweerstaanbaar.

Smart City-bedrijven gaan naar Gemeenten met verbazingwekkende futuristische presentaties waarin de eerste stap wordt beschreven, namelijk het installeren van de 5G-infrastructuur, dat wil zeggen de lantaarnpalen op straten en snelwegen. De voordelen zijn 24/7 politietoezicht dat muren doorkijkt; slimme verkeersborden; 4k live streaming onderweg; onbemande voertuigen en openbaar vervoer; mobiele virtuele realiteit; mobiele augmented reality; en een snelle verbinding voor het nieuwe hersenimplantaat van Elon Musk, genaamd de Neuralink, waardoor mensen het internet in hun gedachten krijgen.

Al deze kenmerken zijn allemaal een natte droom voor de gemeente-raden die de eersten zijn om Smart City’s te worden omdat ze in staat zullen zijn om de belastingen te verhogen en de lokale economie in theorie zal laten floreren. In werkelijkheid is er wereldwijd wetenschappelijk bewijs dat EMF, RF, 3G, 4G, 5G, WiFI en WiGIG kanker veroorzaken, bijen doden, dieren in het wild verdrijven en de kwaliteit van leven van mensen verlagen. Allemaal omdat big business zegt dat het goed is voor de mensen, en ze blijven ons alle gevaren van voortdurend gebruik in de directe nabijheid en op de huid misleiden, laat staan ​​wat 5G echt is, namelijk een effectief slagveldwapen.

We weten dat de Gemeenteraad van Gateshead niet de enige instantie is die het publiek misleidt over de uitrol van de 5G en het lijkt er al een paar jaar op. De gemeenteraden van Luton, Surrey en Westminster zijn de volgende, samen met alle instanties die deze toepassingen die door bepaalde bedrijven worden geïnstalleerd (we laten je zelf nadenken en onderzoeken welke betrokken bedrijven bedrijven zijn).     Wie betaalt er voor deze 5G-implementaties? Wie heeft toestemming gegeven namens het volk? Wie heeft onderzoek gedaan om de veiligheid van de nieuwe infrastructuur te bewijzen?     

Zoals gewoonlijk worden deze belangrijke kwesties door de media en begunstigden doorverkocht aan grote bedrijven. Maar deze zullen spoedig onze woede zien, zoals nu deze uitspraak recht doet. De hel zal in Groot-Brittannië losbreken en we zullen het gevecht aangaan. We ZULLEN NIET het zwijgen worden opgelegd, en u zult onze lichamen en het lichaam van onze familie niet opzettelijk vergiftigen met Klasse 1-straling – WIJ STEMMEN NIET IN.

Mark Steele van https://www.saveusnow.org.uk spant zich in een groot deel van zijn leven in voor deze gerechtigheid. gemaakt Het zijn mensen zoals Mark en iedereen die betrokken raakt , die een verschil maken in ons leven.De 6 onderstaande links zijn voldoende bewijs om iedereen te overtuigen wat er om ons heen gebeurt zonder onze toestemming. 

1. Zie het videobewijs van de giftige 5G-signalen van Gateshead

2. 18 nieuwe wetenschappelijke studies 


3. 3D-mapping met behulp van WIFI en 5G

4. Midlands 5G-uitrolplannen

5. Lekkende bedrijfspresentatie over de gevaren van 5G-masten

“In landen met EMF-limieten die aanzienlijk lager liggen dan de internationale wetenschapsgebaseerde ICNIRP-limieten, zal de uitrol van 5G-netwerken een groot probleem zijn.”:

6. Elon Musk’s ‘5G-paraplu‘ die is gepland voor de atmosfeer van de aarde zonder onze toestemming: © 2018 Smombie Gate Alle rechten voorbehouden

Maar liefst 8040 wetenschappers uit meer dan 63 landen trekken aan de noodbel tégen 5G! de overheid (en mainstream media) doet alsof haar neus bloedt.

Teken de petitie ook… !

 

 

Zo is Digitale Detox erg makkelijk!

Via Ecolonie, de watermolen van Tjitske en Haje, de 5 kinderen en de mooie stek van familie Kiviet, langs Joost die midden in de bossen leeft stralingsvrij op een natuurplek Back to Basic met een hoofdletter B, langs Anouk, Mick op 14 Hectare een schattig huisje en een baby, terug langs camping La Jonquille van Jacqueline en Herman en De natuurlijke Tijd waar Hans en Indi hun hartestroom vormgeven….Ik heb mijn ogen uitgegeken…. Laat je inspireren…!!!”

Ik zal de foto’s hieronder delen, en een verhaal toevoegen….


“Op het verst gelegen veldje bij Ecolonie is het goed toeven!”

 

‘Fijn dat Robin zich hier zo goed ingezet heeft om de plek daadwerkelijk stralingsarm te maken. Zowel de elektra goed aan te sluiten als de regel geen telefoongebruik op het terrein te bewaken.’

 

RUSTIG VERBLIJF BIJ ECOLONIE

Er zijn mooie stukken terrein voor rust, spelen of een kampvuur. De prachtige nieuwste bouwwerken zijn creaties van Jos en Anja, die samen als Nomaden rondtrekken met hun camper en telkens een poos op een plek verblijven / wonen en tegelijk een project doen. Op dit moment zijn ze bezig met het maken van een Wifi-hok. Net buiten het terrein. Zodat de absolute verslaafden toch ergens hun shotje kunnen halen. Een eindje verwijderd van de rest. Natuurlijk is hier wel overal op het terrein een optie voor kabelinternet. Met mijn laptopje heb ik zonder hf straling gezeten. Goed geregeld vanuit een stralingsoogpunt!

Momenteel is Robin bezig aan een nieuw project waar hij kasten klaar aan het maken is die stopcontactjes krijgen zodat mobiele telefoons opgeladen kunnen worden terwijl ze opgesloten en stralingswerend liggen. Je moet wat….


EEN PRACHTIGE WATERMOLEN

Doorgereden naar Tjitske en Haje die een mooie watermolen gekocht hebben. Vertrokken uit Friesland vanwege een stralingsoverbelasting, proberen ze hier van de nood een deugd te maken. We hebben er heerlijk geslapen… Wat een fijne energie.

Er is een flinke ruimte om te kunnen kamperen (alles nog in de opstart). Er is een warme douche, eventueel ook eentje buiten waarbij je eerst een vuurtje met hout kunt stoken om vervolgens kijkend over het terrein en spetterend tezamen met de hond (van de buren) het nachtelijke sterrenstof van je af kunt spoelen…  Er is ruimte om te koken (primitief) en wat kraantjes. Wij vonden het heerlijk.

Ook de omgeving met prachtige bossen en oude Franse nederzettingen viel bij ons goed in de smaak. De eerste zendmast staat op 3 km, dus je kunt ongestoord wandelen… en lekker liggen op het sprookjesachtige zachte heerlijke mos, waar we gemakkelijk iedere middag even zouden kunnen liggen siësta’en… met de rug op het bedje en de neus in de zon….

 
Ons tentje in dit paradijs… Rechtse hokje is het composttoilet en links de geweldige douche…. Hieronder ook!

De hond van de buren doucht graag mee! 

VERDER NAAR HET ZUIDEN

Toen door naar Anous, Kees en hun 5 kinderen. Inmiddels was Paul, mijn reisgezelschap voor de eerste week naar huis, teruggevlogen vanuit Toulouse, en had ik nog bijna 3 weken… Ff wennen aan het alleen zijn en toen tijd om langs Anous te gaan! Toen ik hier aan de deur stond deed Anous open alsof ze me verwachtte en werd ik enorm hartelijk verwelkomd! Ze zijn hierheen getrokken enerzijds door hun stralingsbewustzijn, maar ook omdat ze thuisonderwijs bieden aan hun spruiten en ieder land hier anders op reageert. Ook kiezen ze ervoor om niet te vaccineren en ze trekken van land naar land om de meest gunstige plek voor hen uit te kiezen. Hoewel ze gek zijn op het nomadische leven, hopen ze nu, omwille van clubjes voor de kinderen, hier wat langer te blijven. De Bed en Breakfast is open… reken er wel op dat je met 7 anderen, waarvan 5 kleine lieve huppels, aan tafel zit. Ik vond het heerlijk. Ook omdat het hele fijne mensen zijn. 

     

Slaapkamer en huis zijn erg gehorig, maar de slaapkamer is écht stralingsarm. Ik heb hier heerlijk geslapen.

  
Dank aan 4 meiden en 1 jongen voor een onvergetelijk verblijf. Als jullie eens in Nederland zijn, sta gerust op een onverwacht moment voor mijn deur. x

VAN NIETS IETS MAKEN DAT ALLES OVERTREFT

 

Door naar plekje nummer 4. Joost die in de bossen van Zuid Frankrijk woont. Alles Low budget en biologisch verantwoord. Een fijne excentrieke man die van een eenvoudige plek in de natuur werkelijk een paradijsje heeft gemaakt. Een ongoing project waar ik graag nog eens terug ga. Geen mobiel bereik hier, nul straling.
Om een berichtje te versturen of ontvangen moet je 5 minuten een berg oplopen. En ik ervoer dat als enorme luxe. Om de dag ga je dan een keertje, met heel je aandacht, je vrienden of thuisfront begroeten, in mijn geval via sms. Ik heb internet deze hele vier weken geen echt seconde gemist!

ff een wasje doen, de zon zien opkomen over de heuvels, maar serieus… Wat wil je nog meer?


“Een heerlijke warme douche heerlijk in je nakie in het Franse paradijs.” Er is een eigen bron op het terrein die naar alle uithoeken water brengt. Op deze plek wordt het water door een lang stuk zwarte buis geleid om met slechts 10 minuten zon al een warme douche te hebben… gratis van de natuur… Goddelijk!

Joost leeft van maximaal een paar tientjes in de maand. Schaarste lijdt volgens hem tot creativiteit, zéker in de natuur… en er zijn echt weinig dingen leuker dan het zelf te doen. Hij wil geen geld, buiten het hoogst noodzakelijke, en houdt van de zuivere eenvoud die dat brengt.

Het is hier inderdaad fijn, zuiver en vrij. En dan staan heel veel mooie dingen nog niet op de foto! Een moestuin met overdosis aan heerlijke tomaten en kruiden, vers gebakken brood, een badkuip voor eventueel een dagelijkse Ice Challenge, twee composttoiletten, een mooie huiskamer met houtkachel en een gastenverblijfje.

Slogan van Joost:

“De natuur heeft alles wat je nodig hebt. Als je haar een klein beetje structuur geeft ( en verzorgt. Mijn aanvulling 😉  ) Dát is het paradijs!”

 

Links hierboven (maak de volgende keer een betere foto) zie je een prachtige plek welke de wereldhuiskamer heet. Hierin ben je welkom om te zijn. Inmiddels is ie wat opgeruimder en de sfeer is er geweldig! Er staan veel mooie boeken, je kunt muziek maken, of je warmen aan de stoof. Op het terrein is geen gas, wel veel hout.
 
  

Een dagje met Joost op pad om een schitterend klooster te bezoeken, wat te koop is, op een stralingsarme plek in een eigen dal!! (Informeer bij interesse gerust even naar de details.)

       
Aangezien ik een slechte bijrijder ben, ben ik vandaag de chauffeur. 🙂 ‘Oh wat een mooi plekje, onderweg… ‘ Kopje koffie zetten, genieten en door…! No hurries… Be happy… !

Zo, even een Selfie…. en (met pijn in mijn hart) door…..

NAAR ANOUK EN HAAR ZOON IN DE MAGISCHE CEVENNES

Weer wat km in de auto. Dit keer op naar de Cevennes, waar Anouk samen met Mick, Joshua (zoontje van 1) een kat, een paard en twee honden leeft. Bijna 2 jaar nu hier, daarvoor in een Yurt in Nederland, waar ze haar vriend heeft ontmoet.

Ze hebben op een plateau een Yurt gezet. (Wat een mooie constructie als je geen vlakke ondergrond hebt!).
Dit was mijn slaapkamer voor 2 nachten.

 
Omdat iedereen een beetje druk was, en ikzelf extreem dol ben op heerlijk vers eten, heb ik in de avond lekker voor iedereen gekookt… (Sorry Mick van de Paprika! Hij was héérlijk! 😉 )

CAMPING WIFIVRIJ IN DE VOGEZEN

500 Km verder lag de camping van Jacqueline en Henk, die er helaas (in het naseizoen) niet waren. Maar echt een aanrader, La Jonquille. Op een heerlijk stralingsarm plateau, met schitterend uitzicht, volop ruimte om te spelen voor kinderen en een kampvuurplek en nette voorzieningen. Kom er graag eens terug. In de Vogezen.

 

MAAR WIE HET LAATSTE LACHT….

En last but NOT least. De geweldige plek van Hans en Indi, ook in de Vogezen. ‘De Natuurlijke tijd’. Een Ruïne, 20 jaar geleden gekocht door Hans en lekker op eigen tempo low budget opgeknapt. Je kunt hier voor langer of korter stralingsarm verblijven. Om een sms te sturen moet je de heuvel op lopen… 🙂

‘Waar je alle sleur direct helemaal vergeet als je je herinnert hoe eenvoudig geluk ook alweer kan zijn! ‘<3  


                                           

INDIA IN DE ARDENNEN

Op de terugweg (altijd een goede tussenstop in de Ardennen). Een lekkere (hoewel de mijne is lekkerder) Indiase maaltijd bij het Hare Krishna Klooster, voor iedereen toegankelijk en een must om eens te hebben gezien en meegemaakt. Rahadesh, Durbuy, Ardennen.      

Wil je meer stralingsarme vakantieverblijven of woon/werkgemeenschappen vinden, kijk dan op www.wifivrij.nl