En toen ontdekte ik dat het erger was dan ik dacht….


Heerlijk! Een vakantie in Frankrijk, speciaal op een stralingsarme plek. Eens even kijken welke vooroordelen er mogelijk zijn ingeslopen in mijn beleving van wat er allemaal veranderd in een stralingsbelaste omgeving (om mijn huis staan een aantal zendmasten en veel buren met Wifi).

Gisteren nog opgestaan in deze verrukkelijke omgeving…

… Wauw!! Wat een rust, wat een heerlijke verademende plek. Zonder bereik zelfs! Er waren drie dagen aan vooraf gegaan voordat ik langzaam al m’n spieren vanzelf voelde ontspannen en de connectie met mijn zachte hart, lichaam en de kosmos maakte zoals deze me vroeger gewoon waren.

Maar ik merk in één dag terug dat deze connectie direct verdwenen is. Mijn gedachten waren in Frankrijk helder, ik kon me focussen en diepe verbindingen/betekenis voelen aan de dingen die ik dacht. Een helder licht wat me hielp om, net zoals vroeger gedachten en belevenissen in hun context te plaatsen en hierdoor krachtig en bezield mijn pad te voelen in het krachtenveld van het bestaan….

Maar in Nederland voel ik dat licht niet mijn kruin instromen, hier is enkel een snijdende druk. Raak de focus kwijt en de talloze hulpmiddelen die ik heb gekocht helpen hierin niet.

Wat zijn we aan het doen???

Tot 2G was het nog oké, daarna zijn we doorgeschoten en betalen we een enorme prijs voor onze mobiele bereikbaarheid. KAPPEN MET DIE OPENBARE MAGNETRON! In Frankrijk had ik internet gewoon aan een kabeltje zonder straling op een laptopje. Ik mistte NIKS! en voelde me krachtig en in staat om bergen te verzetten…. Nu krijg ik amper 3 stevige gedachten achter elkaar en dan dwaalt het af…

We creëren met Wifi en 3/4G langzaam een magnetron van onze leefomgeving, waarbij onze neurologische, spirituele en empathische vermogens langzaam het onderspit delven. Niet eerder hebben we ons nest zozeer vervuilt. Wie durft het te zien, en in te grijpen?

Marloes van Mensvoort
Verminder Electrosmog

34 Studies die schadelijke effecten aantonen van Wifi

Overzicht van wat er in andere landen gebeurt ten aanzien van straling

Petitie, Nieuwsbrief en Tips

Afschermen van je huis

Zendmasten in gemeente Utrecht

Gewéldige bewonersactie!!!

Nav toenemende gezondheidsklachten van een bewoonster uit Lombok, heeft ze de stoute schoenen aangetrokken en is met een flyeractie mensen in haar buurt gaan vragen of zij ook, klachten nav het plaatsen van nieuwe zendmasten in de Antoniuskerk, herkent.

 Flyer gemaakt en in haar buurt verspreid door  Mirjam’  

Antoniuskerk Bisdom Utrecht ontvangt 13.000 per jaar voor de zendmast in haar toren

                         
Daarop heeft zij 35 reacties gekregen van mensen die dezelfde gezondheids-klachten hebben sinds de plaatsing van de nieuwe zendmast in de kerk. Naar aanleiding hiervan is er een bewonersavond geweest om de klachten en verhalen in kaart te brengen en het geluid naar de politiek te verduidelijken.

Voor deze mensen is duidelijk dat zij zich gedupeerd voelen door de zendmast welke ongevraagd in hun leefomgeving is geplaatst, zeker nu er zo overweldigend veel aanwijzingen zijn dat mensen hier klachten van ondervinden. De 35 omwonenden, maar ook de vele wetenschappelijke studies die deze klachten ondersteunen. Ook voor de kinderen die er opgroeien wordt op een betere/gezondere leefomgeving ingezet, aangezien is aangetoond dat zij nog veel gevoeliger zijn voor de schadelijke effecten van een overdosis aan straling. Zo wordt hyperactiviteit alsook slapeloosheid veelvuldig veroorzaakt door straling.

 

Kinderen zijn ontspannender in een stralingsarme omgeving

Enkele van de buurtbewonders hebben zich in de materie rondom zendmasten en straling in het algemeen verdiept en zijn tot de conclusie gekomen dat er nauwelijks beleid is dat zorgt voor de bescherming van haar burgers. Het beleid dat er is, is dat er in alle talen gezwegen wordt over de risico’s en een torenhoge norm, die alleen maar zorgt voor bescherming van de industrie.

Op verzoek van hen is er een raadsvergadering geweest rondom het onderwerp Straling en zendmastbeleid.

Hier zijn verschillende filmpjes te zien van deze bijeenkomst:

Bijeenkomst Gemeente Utrecht

 

         

           Wetenschapper Jan-Rutger Schader aan het woord

 

Vragen door de Raadsleden

Carolien Schooneveld (Stichting EHS)

De dappere initiatiefneemster; Mirjam

 

         Rob Verboog (Verminder – Electrosmog / Stop Overdosis Straling)

En vele anderen, zie het kanaal Utrechtse Raadsinformatiebijeenkomst

Wat duidelijk is is dat het probleem veel groter is als wat tot nu toe door de reguliere media wordt voorgehouden. Telecom is angstvallig stil op dit terrein. Ook op deze bijeenkomst heeft T-mobile zich laten kennen door na uitnodiging simpelweg niet op te komen dagen.

De diverse politieke partijen zijn het eens dat het een erg belangrijk onderwerp is voor nadere beschouwing. Enkele hebben getoond interesse te hebben in een koplopersfunctie wat betreft dit onderwerp te worden. Hoe kun je bereikbaarheid vormgeven zonder de schadelijke straling continu door ons lijf te zenden? Dus zonder alle nadelige gezondheidseffecten (concentratie, slapeloosheid, lusteloosheid, oorsuizen, hyperactiviteit, etc).

Met dank aan M. Bout voor dit geweldige initiatief!

Wij wensen de bewoners en politieke partijen in Utrecht veel wijsheid toe bij hun beslissingen!

Onverschilligheid is er al genoeg.

Voor iedereen die dit leest, je kunt dit onderwerp lokaal op de plaatselijke agenda krijgen. Dat is nodig en heeft zin! Voor het landelijke deel, en om krachten te bundelen kun je de petitie ondertekenen.

Dank voor uw aandacht / inzet.

Brief naar Gemeente Sneek

Onderwerp: Bromtoon/Laag frequent geluid- LTE 4G zendmast Wilhelminapark  

Geachte Heer S.Naar aanleiding van ons telefoongesprek sturen wij u deze mail.

Wij horen sinds donderdag 1 september een doordringend, gonzend en pulserend laag frequent bromgeluid in ons huis, dit is door heel het huis hoorbaar en wordt door meerdere bezoekers ook gehoord. Naarmate je langer in dat geluid zit wordt het steeds doordringender zodat oren en zenuwstelsel op hol lijken te slaan.

Het is een ziekmakend en intens kwellend mechanisch geluid dat 24/7 hoorbaar is en in sterkte verschilt en waarvan de bron in huis tot nu toe niet te lokaliseren is. De sterkte van het geluid vertoont pieken ‘savonds en ‘snachts. Vaak gaat het de hele nacht door, ook in het weekend. We slapen hierdoor slecht en soms helemaal niet en beginnen nu problemen met de gezondheid te krijgen.

De klachten zijn: Het horen van een pulserende zware laagfrequente soms dreunende bromtoon welke dwars door oordoppen heen gaat, Een druk op de oren alsof je met je auto in een tunnel rijdt, hevige onrust en opgejaagd gevoel, hoofdpijn, oorpijn, oververmoeidheid, hartkloppingen en paniekgevoel snachts, duizeligheid, tintelingen,stress,concentratieproblemen en het zich niet meer kunnen ontspannen of zelfs niet rustig een boek kunnen lezen, slecht tot niet slapen,pijnlijke stijve nek en spieren ,angst ,prikkelbaarheid, hoge bloeddruk, teneergeslagen en zo langzamerhand wanhopig gevoel.

Voor september hadden we dit soort klachten niet. Deze klachten verdwijnen telkens langzaam wanneer we 1 a 3 dagen op een ander (logeer-)adres zijn.

We hebben daarom sterk het vermoeden dat dit geluid , dat een soort trilling geeft in de atmosfeer waardoor het zenuwstelsel en daardoor ook de oren negatief beinvloed wordt ,samenhangt met de pieken van de per 10 augustus in gebruik genomen LTE 4G zendmast die staat opgesteld tussen het Wilhelminapark en de oude Conventschool minder dan 300 meter van onze woning.

Deze zendmast is zo waar te nemen vanuit de huiskamer en is gericht op het Noorden in de straal waar wij ons precies in bevinden.

http://www.antenneregister.nl/Html5Viewer_Antenneregister/
https://www.antennebureau.nl/

Waar meerdere bronnen golven veroorzaken kunnen door het samenspel van die golven nieuwe (laagfrequente) golven ontstaan. Dat verschijnsel heet interferentie. Zo kunnen in theorie GSM-zendmasten (is hoogfrequent geluid) van verschillende providers laagfrequent geluid veroorzaken. Wij bevinden ons in een lijn precies tussen twee UMTS zendmasten (Wilhelminapark en Schuttersheuvel)

http://bromtoonzutphen.nl/onderzoek/laagfrequent-geluid/

We merken aan den lijve dat deze vorm van straling een stralingsoverbelasting geeft die langzaam is opgebouwd, en ons lichamelijk negatief beïnvloed en ons bovendien in een constante staat van alertheid houdt zodat we geen rust meer krijgen om te herstellen.

Bij onderzoek op het internet, komen we honderden soortgelijke verhalen tegen oa bij de Stichting Laagfrequentgeluid , stichting EHS, het facebookforum Leven met Tinnitus en/of Hyperacusis en de facebooklotgenoten :Straling en Zo. Wij hebben geen Tinnitus, maar de bromtoon heeft wel soortgelijke impact op ons leven. Tinnitus en Hyperacusis worden bij veel andere mensen door overbelasting van electromagnetische straling en/of laagfrequent geluid getriggerd. De straling afkomstig van de zendmasten kan overgevoeligheid voor electromagnetische velden veroorzaken en bovendien gevoeligheid voor laagfrequent geluid oproepen.

http://www.beperkdestraling.org/images/stories/Wetenschap/Tinnitus/Tinnitus_door_UMTS_en_WiFi.pdf

In Heeg staat ook een UMTS mast waarvan de omwonenden al flink ziek zijn geworden zoals bij meer UMTS-masten door heel het land. (Zie zendmast anders heeg en stop ‪UMTS.nl )

http://duurzaamheeg.nl/zendmast-anders/
http://www.stopumts.nl/ http://www.kennisplatformelektromagnetischestraling.org/images/Kennisbericht%202013-5.pdf
http://www.beeldengeluidwiki.nl/index.php/Kill_Zones

Wij hebben een hoogfrequente stralingsmeter geleend, de Gigahertz Solutions HF 35C en hebben 6 dagen lang de waarden gemeten die van buitenaf naar binnen kwamen terwijl wifi en andere eventuele apparaten met bepaalde stralingsafgifte uit stonden. Deze is ook bij onze buren gemeten omdat deze mensen met soortgelijke klachten zitten sinds eind augustus en we dus samen deze mail versturen.

29-11-2016 hoogste meting: 20.00 uur 2000 MW/m2 07-12-2016 hoogste meting: 18.00 uur. 854. MW/m2 09-12-2016 hoogste meting: 00.40 uur. 1100 MW/m2 10-12-2016 hoogste meting: 20.10 uur. 1900 MW/m2 11-12-2016 hoogste meting: 18.34 uur. 1684 MW/m2 19-12-2016 hoogste meting: 19.35 uur. 1600 MW/m2

Als er straks sprake is van het uitrollen van 5G waarvoor nog meer zendmasten nodig zullen zijn dan zullen er veel meer mensen dit soort klachten krijgen, laagfrequent geluid en ook hoogfrequente electromagnetische straling lijkt de asbest van de toekomst.

TNO heeft jaren geleden (2003) onderzocht wat de effecten zijn van de straling afkomstig van UMTS zendmasten op het welbevinden van mensen . TNO heeft een negatief advies aan de gezondheidsraad gegeven. Dat advies is eenvoudig in de wind geslagen. Ook bij de GGD’s en het RIVM zijn klachten zo als de onze bekend!

http://repository.tudelft.nl/view/tno/uuid%3A954a756d-65e2-4621-a4d9-2dc90644bbbf/

Na een dieptepunt bereikt te hebben op 5 december j.l. Hebben we een melding bij de politie gedaan en deze vond dat we er goed aan deden aan de bel te trekken. Ze verwachten vaker dit soort meldingen te krijgen ivm nieuwe technologieën. Zendmasten horen niet in de bebouwde kom te staan! Er zijn landen die zich hieraan houden en voorzorg genomen hebben door de normen bij te stellen. Als je bedenkt dat een rustig functionerend lichaam beter gedijt bij electromagnetische stralingsafgifte die niet hoger is dan 5 tot 20 MW/m2 om te kunnen herstellen dan is wat wij gemeten hebben toch werkelijk verontrustend en veel te veel.

Wij beroepen ons op handhaving en doen hierbij een melding van geluidshinder en stralingshinder! We zouden om deze reden graag een onderzoek willen naar de laagfrequente transformatorachtige bromtoon.

http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/85776-laagfrequent-geluid-altijd-last-van-laagfrequent-geluid.html

Bovendien willen wij dat deze zendmast buiten de bebouwde kom geplaatst wordt of dat in ieder geval de richting waarop hij staat ingesteld wordt veranderd zodat geen bewoonde gebouwen direct geraakt worden en mensen niet meer in hun eigen huis in een soort magnetron hoeven te wonen.

Ook de hoogte van de straling die deze zendmast uitzendt moet sterk naar beneden bijgesteld worden voordat we er helemaal aan onderdoor gaan. En voordat er mensen in onze omgeving nog bij komen met allerlei nare klachten en of ziektes waarvan ze zich niet eens bewust zijn dat het van de zendmasten komt. Better safe than sorry.

Gezondheid en welbevinden van de mens moet voorop komen te staan! Dit zou niet alleen de taak en verantwoordelijkheid van de landelijke overheid moeten zijn maar ook de taak van de gemeente! Gezond verstand en voorzorg zijn daarbij belangrijk. Men weet immers nog niet eens met zekerheid te zeggen wat de effecten op de gezondheid van mens,dier en milieu zijn wanneer deze langdurig worden blootgesteld aan laagfrequent geluid en de straling van deze zendmasten, zelfs wanneer deze straling uitzenden die nog lager is dan de huidige norm in Nederland. Wij hebben te maken met beide.

http://wetenschap.infonu.nl/onderzoek/172745-natuurlijk-elektromagnetische-velden-en-verstoring.html
http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/93211-elektro-hypersensitiviteit-door-elektrosmog.html

In je eigen huis kun je tenminste nog invloed uitoefenen op de apparatuur om de stralingsbelasting wat binnen de perken te houden, maar hier worden wij zonder pardon en zonder enige vorm van inspraak 24 uur per dag op volle sterkte aan blootgesteld. De straling en wildgroei aan zendmasten voor mobiele telefonie van verschillende providers overlappen elkaar en tel daarbij de straling van eigen apparatuur en die door ramen en muren van buren bijelkaar op. Wie beschermd ons hier tegen?

https://www.google.nl/amp/michielhaas.nl/s-o-s-stop-overdosis-straling/
http://www.wirelessinfo.nl/over-apparatuur/112-draadloos-internet-wi-fi-ouders

Bovendien…wij willen ons zo graag weer thuis en veilig kunnen voelen in ons eigen huis want we durven zelfs ons pasgeboren eerste kleinkind niet bij ons te laten logeren uit angst voor zijn gezondheid.

Op scholen worden geen zendmasten geplaatst uit gezondheidsoverwegingen . Hoe zit het dan met de kinderen en de gezondheid van de meest kwetsbare groep in onze samenleving wanneer de straling van zendmasten op zo’n kleine afstand ongefilterd je huis binnen komt?

http://www.kinderenenstraling.nl/

Hoe zit het wanneer we ons huis willen gaan verkopen? Wie wil er een huis met een onverklaarbare bromtoon en uitzicht op een zendmast waarvan men nog niet met zekerheid kan zeggen of het op den lange duur geen schade aan de gezondheid opleverd? Wij hebben samen met de buren die ook precies in de stralingslijn zitten 20 dagen na plaatsing van de LTE 4G al gezondheidsproblemen.

http://michielhaas.nl/de-gevaren-van-straling/
http://www.verminder-electrosmog.nl/
http://www.laagfrequentgeluid.nl/
http://www.laagfrequentgeluid.nl/download/Meldingen_cumulatief_geanonimiseerd.pdf
https://www.electrohealth.nl/wat-is-elektrostress/
https://www.stichtingehs.nl/
http://www.stralingsvrijhuis.nl/nl/straling/meer-effecten-elektromagnetische-straling.htmlhttps://radar.avrotros.nl/forum/viewtopic.php?p=242467
http://zendmastprotest.nl/wp-content/uploads/2014/01/Hoofddorpdefklein.pdf

Wachtend op een antwoord, ‪Vriendelijk Groeten,

Brakels Sneek (Friesland)

 

Waar blijft het spotje? “Het houdt niet op, niet vanzelf!”

 

                              sssst.jpg
     Waar blijft het spotje…: ‘Het houdt niet op?’ “ Niet vanzelf… “

Even wat verhalen die ik omwille van het leed wat bij andere gespaard kan blijven deel voor het grotere publiek. Wifi maakt meer kapot dan je lief is!

Een greep uit de verhalen die ik duizenden heb…
Vorige week cliënt S. met regelmatig hevige hoofdpijn. Zit extreem vast in de spieren van nek (spinalis, semispinalis) en schouders. Met de shiatsu lukt het goed om dit geheel wat losser te maken, maar waardoor zit het (telkens opnieuw) zo vast? Ik vraag haar of ze weet hoe dat dat komt. Ze geeft direct aan dat ze de gehele dag met haar mobiel op de bank zit… Ze geeft er zelf de woorden aan dat haar contact met haar mobiel eigenlijk haar hele leven ís… Daarna kijkt me strak aan … dan schrikt ze ervan omdat het waar is…  er komt een traantje bij. Als ik nav hiervan en haar hevige klachten wat over straling vertel blijkt dat ze op de bank thuis waar ze continu zit nog geen halve meter bij haar router vandaan zit… Ze geeft aan nooit geen emoties meer te hebben/uitten, heeft jarenlang niet meer gehuild, al haar spieren zitten vast, ze is totaal verstijfd en woont enkel in haar hoofd… en later blijkt dat ook de box van haar 6 maanden oude (erg onrustige) baby direct naast de wifirouter, naast de bank staat.. Ze voelt vanuit haar oermoeder dat ze iets beters wil creëren voor haar kind en gaat direct aan de slag om te kijken wat ze kan doen om die situatie te verbeteren maar voelt zich ook enigszins verslagen zich realiserend dat ze verslaafd is aan haar telefoon. Ze bedankt me heel hartelijk en gaat zich er zeker verder in verdiepen. In januari komt ze terug…

cellphone       

Twee weken terug nieuwe cliënt. Hevig slaapprobleem. In de afgelopen 4 jaar amper nog goed geslapen. Nooit meer dan 3 uurtjes per nacht, altijd enorm licht en een piekerend niet stil te krijgen hoofd. Bij huisarts geweest en verschillende pillen geprobeerd, naast vervelende bijwerkingen weinig gunstig effect. Gestopt. Altijd moe. Ten eind raad.

snijdend
..
Na doorvragen op allerlei gebied, blijkt dat sinds 4 jaar een Dect telefoon op haar nachtkastje staat. Nooit aan gedacht, maar ze vind het logisch dat ze minimaal gaat proberen haar slaapkamer ook op dit vlak rust te geven. Draadtelefoon geplaatst. Twee dagen erna krijg ik bericht dat ze de afgelopen nacht goed geslapen heeft. Haar hoofd is rustiger. Nu twee weken later is haar slaapprobleem vrijwel geheel verdwenen. Ze heeft weer energie. We hebben de Shiatsu gestaakt.

straling kind
Vier weken geleden. Marokkaanse dame komt met haar zoontje van 8. Zij heeft veel stress, slaap/concentratieproblemen, oorsuizen en erg vastzittende spieren in de nek (longissimus, splenius capitis) en schouders. Lieve zoontje hyperactief / concentratieproblemen.

Na enkele shiatsu behandelingen waar ze telkens erg van opknapt vraagt ze zich af of haar woning eigenlijk wel zo goed is. Ze had al eens van straling gehoord en heeft gezien dat ik daar veel van weet en door m’n behandelingen vertrouwd ze mijn gevoeligheid/innerlijk weten en vraagt of ik bij haar in huis wil kijken hoe eigenlijk het hiermee zit. Dat kan.. We lopen in de avond haar huis door en schrikken vooral van een aantal mega sterke zenders die naast haar bank staan. De meter slaat op tilt. Ik heb haar verteld wat alternatieven zijn en na wederom een nacht slecht slapen besluit ze de beruchte stekkers eruit te halen. Dan maar geen draadloos internet, maar gewoon met een kabeltje aan de laptop. De digitale Tv router (Wow! Wat een geweld komt daaraf!) gaat enkel aan als ze daadwerkelijk tv kijken.

marok

Drie dagen later tref ik haar en haar zoontje weer…
Ze zijn beide energiek, blij en verrast… Het zoontje heeft de afgelopen drie avonden rustig met een boekje op de bank zitten lezen… Dat heeft hij de afgelopen 3 jaar nog nooit gedaan!!!??? Vanwege de continue onrust in zijn lijf (ADHD dachten ze). Hij voelt duidelijk verschil als de router aan of uit staat. Hij verteld me dat zijn hoofd opeens veel rustiger is. Tot een paar dagen terug had hij heel vaak dat hij naar de keuken liep en dan daar niet meer wist waarvoor… Dat had hij nu niet meer. Hij wilde nu graag met zijn moeder een afspraak maken dat de router (tv en wifi) alleen nog maar in de vakantie aanging. Ze zijn aan het kijken of ze terug kabels aan kunnen leggen. Na drie weken zijn ook haar oorsuizen geheel verdwenen.

—————————————

Ik begin er meestal niet over. Vaak brengt de shiatsu zelf al een bewustwording op gang dat lichaamssignalen onderdeel zijn van een veel grotere wijsheid. Dat deze signalen serieus mogen worden genomen, omdat zij de sleutel zijn voor een vitalere toekomst. Naast dat voelen cliënten dat ik meer zie dan ik kan weten en neemt het open staan voor andere oplossingen dan pillen met de dag toe. Eigenlijk is daardoor het reinigen en vrij maken van de ether waarin je woont dan een logische stap. Als er geen innerlijke rust kan zijn omdat het qua frequenties niet in orde is, dan vind je nergens rust en ben je enorm bevattelijk voor verslavingen, welke dan ook.
Het bovenstaande is zomaar een selectie van de vele verhalen welke hier in m’n praktijk plaatsvinden, maar als deze mensen bij mij komen… Hoeveel meer mensen komen er dan bij andere therapeuten met onnodig slapeloze nachten van Dect, gsm, en of Wifistraling? Een waas in het hoofd en ‘onrust’ in het lijf of een ADHD diagnose van een ziekmakende experia- of horizonbox. Doordat NIEMAND nog de overheid ze wijst op deze mogelijke oorzaak welke in bovengenoemende gevallen drie keer raak was.

 

Marloes* Zelf huistelefoon aan kabel, internet op laptopje aan kabel, geen wifi en geen smartphone, maar een oud mobieltje 🙂

Was getekend, Marloes van Mensvoort
                        

Nieuwetijdsdenker, Shiatsu Therapie Den Bosch,

Verminder Electrosmog.nl (teken en deel ook!)

Onomstotelijk bewezen

GSM Straling veroorzaakt Kanker

Baanbrekend onderzoek Amerikaanse overheid bevestigt kankerrisico door gsm

Een nieuwe studie van de Amerikaanse overheid zal een grote impact hebben op het reeds lang bestaande debat over de link tussen gsm-straling en kanker. De internationale pers berichtte hier reeds uitgebreid over.

lab-rat-straling

Op 26 mei 2016 werden de resultaten vrijgegeven van een grootschalige studie uitgevoerd binnen het ‘National Toxicology Program (NTP), een gerenommeerd onderzoeksinstituut verbonden aan het Amerikaanse ministerie van gezondheid. De studie is één van meest diepgaande die tot op heden plaatsvond.

2.500 ratten werden over een periode van 2 jaar al dan niet gedurende bepaalde periodes aan gsm-straling blootgesteld.

De ratten blootgesteld aan straling, bleken hogere ratio’s te hebben van twee specifieke types zeldzame kankers: glioma’s (tumoren van de gliacellen in de hersenen) en maligne schwannoma van het hart (tumoren van de Schwanncellen, die zich ook op de gehoorzenuw kunnen ontwikkelen).

Bij de niet-blootgestelde ratten kwamen deze tumoren geheel niet voor.

De onderzoekers zien hierin een grote reden tot bezorgdheid, omdat deze resultaten eerdere studies (op cellen, proefdieren en epidemiologische onderzoeken bij mensen) bevestigen die erop wijzen dat gsm-straling inderdaad deze specifieke types van tumoren lijkt te bevorderen.

Dat dit door toeval verklaard kan worden is zeer onwaarschijnlijk volgens Robert Melnick, één van de verantwoordelijken van de studie.

De studie vond ook dat hoe intensiever de straling was waaraan de ratten werden blootgesteld, hoe hoger de kans op tumoren.

De Amerikaanse overheidsagentschappen voor gezondheid (FDA) en telecommunicatie (FCC) bekijken momenteel hoe de bevolking zal worden ingelicht over de mogelijke risico’s door gsm-straling.
.
—————

Goed om weten:

• In 2011 classificeerde het International Agency for Research on Cancer (IARC), een onderdeel van de Wereldgezondheidsorganisatie, gsm-straling reeds officieel als ‘potentieel kankerverwekkend’ (categorie 2B). Deze nieuwe studie vormt nu echter een extra argument voor de wetenschappers die al enige tijd pleiten voor een classificatie in categorie 2A, ‘waarschijnlijk kankerverwekkend’.

• Een recente Australische studie die beweerde geen link tussen gsm en kanker te vinden over een periode van 30 jaar werd sterk bekritiseerd vanuit wetenschappelijke hoek, zie
http://www.beperkdestraling.org/1213-kritieken-op-de-austra…

• Smartphones zorgen in tegenstelling tot de vroegere modellen gsm’s voor een quasi continue blootstelling aan straling, met name door de mobiele internetverbindingen (mobiele data/internet en wifi) die bij veel mensen continu ingeschakeld staan en hebben dus een nog grotere potentiële impact op de volksgezondheid.

• Ook tablets zijn een bron van bezorgdheid, daar zij een stralingsblootstelling genereren die gelijkaardig is of zelfs hoger dan bij een gsm-gesprek en eveneens zeer dicht bij het lichaam worden gehouden, zie onder meer deze metingen: http://www.beperkdestraling.org/stralingsmeting-ipad.

Verslag van Tweede Zitting bij College van Beroep over misleidende reclame KPN

Zitting College van Beroep over KPN met Stefaan van Gool

Gisteren was de tweede zitting bij de Stichting Reclame Code

Verslag van Martine:

Gisteren zitting gehad over de klacht over de reclame van KPN. Een gewichtig comité van vijf leden en een secretaris. En uiteraard was de jurist van KPN aanwezig en de dame die de reclame gemaakt heeft.

“Ik ben van Gool enorm dankbaar voor zijn bijdrage. Hij maakte zich sterk voor de zaak en vond de reclame idioot”. Hij pleitte voor het toepassen van het voorzorgsbeginsel en vond dat de discussie rondom de schadelijkheid nu echt voorbij moest zijn. “Dat was niet meer van deze eeuw”. “En mobiele telefoons hoeven niet afgeschaft te worden maar er moet wel degelijk bewustzijn op komen en mensen moeten geïnformeerd worden over de evt. gevaren”. En gevaren zijn er zeker, categorie 2B wordt niet zomaar gegeven, alleen na uitgebreid onderzoek. Nu is het zo dat door de nood de normen maar opgekrikt worden. De normen gaan dus niet over gezondheid. “En in België zou deze reclame simpelweg verboden zijn!” Aldus van Gool.

De indruk die ik ven het College had. Het is nog een lastig onderwerp waar ze liever niet over na willen denken. ‘Het is zo normaal in deze maatschappij dat we toch niet zonder zouden kunnen’, zo zei de voorzitter. Maar het zou tochwel mooi zijn als er meer bewustzijn komt op dit onderwerp, zoals ook van Gool benadrukte, en het College met oplossingen komt die de consument zal informeren over de mogelijke risico’s en het feit dat het niet op het lichaam gedragen mag worden. Dat is nu niet bekend bij de consument.

Ik heb ze in ieder geval in mijn pleitnota expliciet gevraagd zich een oordeel te vormen over de 1,5 cm die niet wordt gehanteerd in de reclame. Zoals van Gool ook aangaf, de kinderen ‘kussen de telefoon’. “En dat – los van de andere argumenten – dat al een reden moet zijn de reclame niet toe te staan. Zeker als het om kinderen gaat”. De eerdere Reclame Code Commissie had vooralsnog nagelaten zich uit te spreken over de 1,5 cm.

Het enige dat KPN aanvoerde was dat ze zich aan de normen hielden. De voorzitter vond hun pleidooi wel bijzonder kort. Daar komen ze meestal mee weg natuurlijk. Hopelijk deze keer niet!

zitting

Dank Derck Mekkering voor je aanwezigheid en deze prachtige foto! En Carolien Schooneveld, Saskia Beugel, Alja Hoeksema en Eke Vriens dat jullie naar de zitting kwamen om de zaak te steunen.

 

Marloes van Mensvoort Verminder Electrosmog:
En natuurlijk héél hartelijk dank aan topper Martine voor de moeite namens stralingsbewust Nederland!!!

Wat kun je doen?

10 Goeie Tips wat je kunt doen om je stralingsbelasting tot wel 90% te verminderen

 

afbeelding 11
Zorg dat je ‘emmertje’ zo min mogelijk vol loopt. Dat doe je door de volgende stappen:

 

Qua hoogfrequente straling: (is van draadloze apparatuur)

1. Zorg dat je internet gewoon vanaf de router via een kabel loopt en zet de Wifi uit!
Wil je toch Wifi, kies dan voor Eco-Wifi en zet ‘m enkel aan als je ‘m gebruikt.
Zet sowieso ’s nachts altijd alles uit.

2. Zorg dat je geen Dect telefoon of Dect babyfoon in huis hebt.
Gewoon telefoon via een kabel is 100% stralingsvrij bellen en kies voor een stralingsarme babyfoon als het moet.

3. Liever een oude mobiel, want die geven enkel straling als je belt. Heb toch een smartphone, zet dan de data uit. Het beste is wanneer je een smartphone hebt om deze zoveel mogelijk op airplane-modus te zetten, zeker wanneer je ‘m ’s nachts in de buurt hebt. Bel zo kort mogelijk en ofwel op luidsprekerstand of met een pneumatisch headsetje.

4. Haal geen slimme meter in huis of laat ‘m vervangen door een gewone, geen digitale tv of draadloze apparatuur.

5. Qua straling van zendmasten. Meten is weten! Leen, koop of huur een stralingsmeter en kijk hoeveel straling het is en van welke kant het precies komt. Gebruik hiervoor de bouwbiologische richtlijnen van max 1 microwatt pm2. Als het duidelijk van een kant je woning in komt is er vaak wel iets mogelijk qua afschermen (raam afschermen met folie of je muur verven met stralingswerende verf of allebei). Als het van alle kanten komt, is dit lastiger. Raadpleeg dan een meetspecialist.

 

 

Qua laagfrequente straling: (dat is stroomgerelateerd)

 

6. Zorg voor zo min mogelijk apparatuur in de buurt van je bed. Want een rustige slaapkamer is het belangrijkste!!!

7. Zorg ervoor dat apparaten zo veel mogelijk op geaarde stopcontacten zitten.

8. Zorg ervoor dat je geen inductie kooktoestel gebruikt (vooral voor de zwangeren of zwanger wensen te worden)


Afstand is je vriend

9. Als je kabelinternet hebt op een computer of laptop, dan deze liever niet direct op schoot. (Laptop op schoot, sperma dood! )
Straling neemt op afstand kwadratisch (lees; héél snel) af, dus afstand tot apparaten bewaren is wat betreft stralingsreductie, je grote vriend.

10. Wil je ultieme rust/vitaliseren in je eigen huis…  Doe het dan net als ik. Kijk op welke stop je koelkast zit en zet de rest  ’s nachts lekker uit…

 

Succes!!

Heb je vragen of opmerkingen, praat mee (via kabelinternet 😉 ) op… Facebook

Geen wifi maar betere connectie

En heb je het nog niet gedaan Teken deze petitie !!!

Hartelijke groet,

Marloes van Mensvoort

Zitting om misleidende reclame bij reclame code commissie

Gisteren hebben Martine Vriens en Hugo Schooneveld een zitting gehad bij de Reclame Code commissie. Het ging goed 🙂    
             
                                                      martine 1
                                         En de cameraploeg die er de hele dag bij was en heeft gefilmd. Behalve                                                           tijdens de zitting, dat was helaas niet toegestaan.

 

“Het verslag van Martine”

Vijf commissieleden met een secretaris waren aanwezig en een jurist en degene die de commercial van KPN waarvoor de zitting was, gemaakt heeft.

Hugo Schooneveld trad op als deskundige en heeft eel goed gedaan en heel duidelijk onderbouwd dat EMV daadwerkelijk schadelijk is en dat heeft gestaafd met vele onderzoeken. Ook dat de normen slechts gebaseerd zijn op 6 minuten blootstelling.

En ik heb mijn argumenten – op papier voorbereid – kunnen uitdragen. Dat is nu aan het dossier gevoegd.

 

De normen

De voorzitter – werkzaam bij Rechtbank Amsterdam – legde het vuur aan de schenen bij KPN zoals hij zelf aangaf. KPN kon zich merkbaar maar lastig verweren. Het enige argument dat KPN herhaaldelijk aanvoerde voerde was dat ze zich aan de normen hielden.

Maar hoe zorgden ze er dan voor dat de normen in acht werden genomen bij mobiele apparaten vroeg de voorzitter zich af? De 1,5 cm afstand houden van het apparaat. Nog los van wat ik had aangevoerd dat ook al ver beneden de normen schadelijke biologische effecten optreden.

 

Hoe zit dat dan vroeg de voorzitter?

Er ging een lichtje branden bij de voorzitter. Nu begreep hij waarom het oortje bestond. En een ander commissielid begon zich af te vragen hoe het met zijn eigen gebruik was gesteld en in hoeverre dat schadelijk was want hij zat uren per dag aan de telefoon.

De commissieleden stonden erg open en vroegen zich af of niet mogelijk was dat KPN met andere telecombedrijven om de tafel gingen zitten om te bezien hoe hier mee om te gaan en of KPN niet op een voorloper kon worden op dit gebied. Want tenslotte – zo zei de voorzitter – was er met hoogspanningslijnen ook niets aan de hand en dat bleek achteraf wel het geval te zijn.

KPN zou in ieder geval deze klacht met de Raad van bestuur gaan bespreken.

 

Een mooi gesprek

Het was al met al een mooi open gesprek en je merkt dat er nog steeds weinig bewustzijn zit bij alle partijen maar dat ze wel beginnen na te denken met zo’n betoog.

Zelfs KPN noemde het verhaal indrukwekkend!

Over 6 weken volgt de uitspraak van de RCC (Reclame Code Commissie). Het klinkt veelbelovend en het was sowieso een heel goed gesprek. Hoe ze gaan oordelen blijft nog even een verassing.

Maar de zendmast die recht tegenover de vergaderzaal staat zullen ze niet meer over het hoofd zien. De ogen vielen open toen ik ze erop wees. 🙂

 

Martine

 

 

 

Dank Hugo Schooneveld voor je geweldige bijdrage! Helaas was je al weg voor de foto.
Derck Mekkering voor de bloemen die je hebt afgeleverd en ook Mirjam Bout voor je fijne ondersteunende aanwezigheid.

 

‘Martine Vriens’

De voordelen van een stralingsarme omgeving

aaa

Eén nachtje op een stralingsarme plek 

 

Ik ben aan het reizen door Scandinavië en moet even wat delen.

Nu weet ik het weer wat het verschil maakt en waarom het zo fijn is op een stralingsarme plaats.


Meer energie
Je slaapt dieper en langer en wordt vanzelf eerder en steviger wakker


Ontspannen
De spieren en gewrichten gaan vanzelf in een diepe ontspanning. Er blijft geen lichte verkramping sluimeren (wel bij een stralingsbelaste omgeving)


Heldere gedachten

Je gedachten worden helder en gemakkelijk georganiseerd.
Waar je in een stralingsbelaste omgeving het gevoel hebt dat je telkens opnieuw moet beginnen met een rijtje gedachtes, kun je hier gewoon door-verder denken wat de intelligentie/complexheid van je waarneming en communicatievermogen bevorderd en je een helder, rustiger hoofd oplevert.


Lekker stromend

En misschien wel de grootste/belangrijkste. Je lijf heeft vanzelf zin om dingen te doen. je natuurlijke nieuwsgierigheid is aanwezig, niet alleen in je hoofd, maar ook in je lijf. je wilt bewegen, doen ervaren en onderzoeken. De lichamelijke levensstroom is vanzelf aanwezig en het kost geen discipline om iets te doen, want dat gaat uit zichzelf.


Diepere adem

Als je iemand bent die geen moeite heeft om gezond diep in de buik adem te halen, dan kun je dat weer gewoon vanzelf op een stralingsarme plek. 


Meer lichaamsgevoel/bewustzijn

Nu heb ik dat van nature heel sterk, maar je lijf is mij betreft je intelligentste raadgever, in samenwerking met je gezonde verstand. Je kunt niet alleen uit je hoofd (of boeken etc) weten wat goed voor je is en hoe dingen werken, daar heb je de samenspraak van jouw unieke lijf en lichaamssignalen voor nodig. In een stralingsarme omgeving zijn deze signalen er gewoon vanzelf en natuurlijk en functioneer je daardoor veel beter en effectiever omdat je beter naar jezelf kunt ’luisteren’ en daardoor ook gezondere keuzes wilt maken. Tenzij je om een of andere reden op de ’overlevingsmodus’ staat.


Empathie

Doordat je contact met je lichaam sterker is, zit je minder in je hoofd en kun je daaruit ook beter, gebalanceerder en in contact met je ontspannen open hart een ander tegemoet treden. Je empathisch vermogen neemt vanzelf (weer) toe in een stralingsarme omgeving.

 

Geen wifi maar betere connectieConnectie
Doordat je minder ruis (door straling) hebt op je eigen frequenties (aarde, kosmos) is het simpel en vanzelfsprekend om je te connecten. Je voelt dan dat alles wat je nodig hebt aanwezig is in jezelf en laadt vanzelf op met inspiratie en nieuwe energie. 

 

Behoefte aan afleiding
Je behoefte om (voortdurend) afgeleid te worden van wat er is (leegte, onrustige gedachten, schaamte, schuldgevoel, zinloosheid etc) wordt minder doordat je gemakkelijk bent in je eigen lijf met alle gevoelens en frequenties die daarbij horen (als dat niet zo is heb je op dat terrein wellicht nog wat ’werk’ te doen 😉 ) . Je hoeft niet weg van wat er is, waardoor verslavingen (behoefte aan externe houvast) hierdoor niet enorm worden aangemoedigd… (eten, afleiding, internet, gamen…)
Wat in een stralingsbelaste omgeving vanzelf wel gebeurd.

Nu weet ik weer waarom het eigenlijk prima was om Internet aan een kabel te laten en het bij 3G telefoonbereik te laten! Vanaf dan is de ’ellende’ begonnen en natuurlijk, ik ’trek’ het ook inmiddels best wel met straling, maar je natuurlijke staat wordt zoveel rustiger, helderder, vitaler en stromender in een stralingsarme omgeving.

Gegroet, uit Zweden Marloes van Mensvoort

 

Marloes

Heb je het nog niet gedaan.. teken en deel dan de PETITIE ! 🙂

Praat mee op facebook

Tips om je omgeving te verbeteren en een interview met mij, luister naar een uurtje verhelderende radio

Wat de overheid en telecomproviders u niet vertellen

Electromagnetische Straling

Zendmasten, GSM, WiFi, WLAN:

Wat de overheid en telecomproviders u niet vertellen.

 

afbeelding 1

 


                                   INHOUDSOPGAVE                                         

1. Invloed straling op levende organismen                                                                       

2. Wat is WLAN en WiFi                                                                                                   

3. Ver boven de veiligheidsgrens                                                                                     

4. Stralingsthermometer                                                                                                   

5. Meting in een vrijstaande woning                                                                                 

6. Test Duitse Consumentenbond                                                                                   

7. WiFi verwijderd uit klaslokalen                                                                                    

8. Antennemonteurs met barstende hoofdpijn                                                                 

9. Vergelijk röntgenstraling of asbest                                                                                

10. Het Moskou Signaal: straling ingezet als oorlogswapen                                              

11. Wetenschapper moest de veiligheid aantonen                                                              

12. Waarom waarschuwt de Nederlandse overheid niet?                                                   

13. Angst voor miljarden aan schadeclaims                                                                        

14. Gebruiksaanwijzing mobieltje                                                                                         

15. Het Freiburger Appèl                                                                                                      

16. De objectieve wetenschap is het allang eens                                                                

17. 190 Wetenschappers en 2000 Peer Reviewed onderzoeken                                        

18. De bewijzen liggen er al                                                                                                  

19. Ook verzekeringsmaatschapppijen beseffen de risico’s                                                

20. Doofpotstrategie van de overheid                                                                                    

21. En wereldwijde WiFi-verslaving                                                                                       

22. Op school: kinderen met gezondheidsklachten                                                               

23. Kinderen zijn kwetsbaarder voor straling                                                                         

24. Ook dieren, bomen en planten ziek door straling                                                             

25. En de bijensterfte?                                                                                                            

26. Kritiek op onderzoek onder elektrogevoeligen                                                                  

27. De mis-informatie en tactiek van MoNet                                                                          

28. Wat doet Nederland?                                                                                                         

29. De rol van de Consumentenbond, Vereniging Eigen Huis, ANWB                                  

30. De rol van de media                                                                                                           

31. Eerlijke en objectieve informatie                                                                                        

32. Slotopmerkingen                                                                                                                

33. Jurisprudentie                                                                                                                     

34. De bevolking is verslaafd                                                                                                   

35. De politiek?                                                                                                                          


APPENDIX

 

36. Tips om met straling om te gaan                                                                                          

37. Welke klachten zoal?                                                                                                           

38. De juridische kanten                                                                                                             

39. Kennisbericht Elektrogevoeligheid                                                                                       

40. Huisarts waarschuwt                                                                                                           

41. Ervaringsverhalen                                                                                                                

42. Nog meer onafhankelijke onderzoeken                                                                                

43. Noot van de samensteller                                                                                                     

44. Onderteken de petitie Verminder Elektrosmog                                                                    

 

Elektromagnetische straling

 

Zendmasten, GSM, WiFi & WLAN:

Wat de overheid en telecomproviders u niet vertellen

Verminder Electrosmog

Invloed straling op levende organismen

Mensen zijn te beschouwen als bio-elektrische organismen. Het functioneren van onze organen wordt op elkaar afgestemd door middel van bio-elektrische signalen. De hersenen communiceren d.m.v. bio-elektrische signalen. Ieder levend organisme heeft een eigen, natuurlijke trillingsfrequentie. Elektrosmog interfereert met ons bio-elektrisch signaalsysteem en het is niet moeilijk te begrijpen dat dit kan leiden tot klachten en ziekten, ondanks wat de overheid en de telecomindustrie ons willen doen geloven. 

afbeelding 3

 

 

 

 

 

 


Wat is WLAN en WiFi 

WLAN staat als afkorting voor Wireless Local Area Network, oftewel een draadloos computernetwerk. Met een WLAN-accesspoint en een laptop uitgerust met WLAN-adapter kun je door het hele huis, vaak tot in de tuin, over het web surfen en bestanden delen met de overige computers in het netwerk. Publiekelijk toegankelijke netwerken die met WLAN-technologie werken, worden met de term WiFi aangeduid. WiFi hotspots (feitelijk accesspoints/routers) zijn in veel openbare ruimtes te vinden. Een hotspotsysteem voor een hele stad noemt men een Mu-Fi. Aan WLAN kleeft eenzelfde nadeel als aan DECT-telefoons.

Net als een DECT-telefoon blijft een WLAN-accesspoint namelijk continu, 24 uur per dag straling geven in de vorm van korte energieke pulsen, 10 keer per seconde. De blootstellingswaarden gevonden bij WiFi en WLAN’s en allerlei toepassingen daarvan zijn veel hoger dan de blootstellingslimieten die door bouwbiologen gezond worden geacht. Bouwbiologen stellen een maximum blootstelling van 10 microWatt per vierkante meter in de woonkamer en 1 microWatt  per vierkante meter in de slaapkamer. Ter illustratie: de universiteit van Bremen heeft op haar campus een dicht net van WLAN-accesspoints aangelegd. Bij een meting uit 2001 kwam het volgende resultaat naar voren: men trof sterke schommelingen aan van 0,5 tot 2504 microWatt/m² binnen de afzonderlijke spanwijdtes van de accesspoints. Een WiFi-notebook gaf op een afstand van 1,5 meter nog steeds een waarde aan van 1580 microWatt/m² en op 10 cm afstand de levensgevaarlijke waarde van 49960 microWatt/m² (NB. de bouwbiologische voorzorgsgrens is dus: 10 microWatt/m²).


Ver boven de veiligheidsgrens

De straling van WiFi en WLAN gaat 122 tot 101500 keer boven de uiterste veiligheidsgrens. Nederland hanteert de blootstellingslimieten die in 1999 door de Raad van de Europese Unie zijn aanbevolen. Deze norm (10 miljoen microWatt per m2) komt overeen met magnetronstraling. De magnetron werd destijds juist speciaal gekozen om diep in weefsel door te dringen. Wat ook buiten beschouwing wordt gelaten is dat alle draadloze apparatuur tezamen een straling-op-straling effect geven en hiermee dus een overdosis veroorzaken die ver en ver boven de ‘veilige’ norm uitkomt. In verschillende publikaties wordt dit cumulatieve effect van straling-op-straling benoemd. Bijvoorbeeld:

http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=m5HYPERLINK “http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=m5&s=m31&ss=P517&l=NL”&HYPERLINK “http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=m5&s=m31&ss=P517&l=NL”s=m31HYPERLINK “http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=m5&s=m31&ss=P517&l=NL”&HYPERLINK “http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=m5&s=m31&ss=P517&l=NL”ss=P517HYPERLINK “http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=m5&s=m31&ss=P517&l=NL”&HYPERLINK “http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=m5&s=m31&ss=P517&l=NL”l=NL

 

Stralingsthermometer

Op onderstaande “stralingsthermometer” kun je aflezen wat volgens bouwbiologen de natuurlijke maximale blootstellingslimiet is en wat de stralingswaarden zijn van verschillende zendstations. De blootstellingslimiet is door de Gezondheidsraad “veilig” geacht tot 20.000.000 microWatt/m2. Deze “veilige” waarde is echter uitsluitend getest op een zak zout water, en niet op menselijke hersenen.

afbeelding 4

De ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) en de Gezondheidsraad stellen dat er alleen gevaar kan optreden bij weefselopwarming; de grens is daarbij maximaal 1 graad Celcius binnen 6 minuten.  Men stelt eenvoudig dat als die warmtegrens niet gepasseerd wordt, er niets aan de hand is.

Let wel, de ICNIRP bestaat enkel uit ingenieurs, niet uit biologen.

Aan de andere kant zijn er honderden studies, die hebben aangetoond, dat het niet zozeer gaat om weefselopwarming, en dat er schadelijke effekten optreden ver onder de grenswaarden, zonder dat er sprake is van enige warmte. Er treden dan biologische effekten op, die schadelijk zijn voor onze gezondheid. Aangezien de Gezondheidsraad (evenals de ICNIRP) de telecomindustrie beschermt tegen de burgers, worden al deze rapporten niet erkend en onder tafel geveegd.

Wat ook niet meewerkt aan de onpartijdigheid van de ICNIRP:  leden van de ICNIRP zijn betrokken bij ondernemingen die belang hebben bij de ontwikkeling van telecommunicatie. Dit is vastgesteld in een rapport van de Spaanse organisatie AVAATE.

Bronnen:

http://www.milieuziektes.nl/Pagina14.html
http://www.avaate.org/spip.php?article2624

 

afbeelding 5

In bovenstaande tabel zie je een overzicht van de uiterste stralingsnormen in verschillende landen. Zoals je kunt zien heeft Nederland de hoogste stralingsnorm. Dat is het advies van onze gezondheidsraad aan onze regering.

 

Een meting in een vrijstaande woning leverde de volgende waarden op:

Woonkamer, WiFi UITgeschakeld, vlakbij GSM mast:                 1400 microW/m2
Woonkamer, WiFi INgeschakeld, vlakbij GSM mast:                   1840 microW/m2
Slaapkamer, geen computer of telefoon:                                          59 microW /m2
Tuin, 300 m van de GSM mast:                                                        39 microW/m2
Smileypaal langs de weg, 10 meter voor de paal:                              7 microW/m2
GSM mast, 50 m van de mast:                                                           8 microW/m2

Een meting in een rijtjeswoning:

Woonkamer:                                                                                     137 microW/m2

Een meting in een twee-onder-een-kap woning:

Woonkamer:                                                                                      823 microW/m2

 

Een meting in een winkelcentrum:

Winkelcentrum, 4 netwerken:                                                              42 microW/m2

Roltrap, naast de lift:                                                                        1300 microW/m2

 

Test Duitse Consumentenbond

ÖKO-TEST is een soort Duitse consumentenbond die produkten beoordeelt op (allergie)gevoelige ingrediënten, verdraagzaamheid, veiligheid en milieuvriendelijkheid.  In ÖKO-TEST Magazin van oktober 2003 zijn de testresultaten van acht WLAN-accesspoints gepubliceerd. Afhankelijk per model gaven de WLAN’s schommelingen in straling van 1220 tot zelfs 101500 microWatt/m². De meeste WLAN’s zaten boven de 1500 microWatt/m².

 

ÖKO-TEST raadt aan om:

1) WLAN-accesspoints zo ver als het maar kan verwijderd te houden van woonkamers, slaapkamers en kinderkamers.

2) De accesspoints uit te schakelen wanneer ze niet worden gebruikt omdat ze ook bij niet-gebruik voortdurend stralingsvervuiling geven.

3) Gebruikers van WiFi laptops zich te laten realiseren dat een ingebouwde kaart in de laptop of het notebook blijft stralen met een kracht tot 15000 µWatt/m², ook wanneer de WLAN uit staat.

 

Bron:

www.oekotest.de

 

In Groot-Brittannië: WiFi verwijderd uit klaslokalen

 

Wanneer er met een WiFi pc of laptop wordt gedownload verdriedubbelt de stralingsuitstoot. BBC Panorama liet in 2007 met een stralingsmeter erbij zien aan welke krankzinnig hoge doses straling Engelse schoolkinderen blootstonden tijdens het downloaden in een van WLAN- en WiFi computers voorziene lesruimte. Deze bedroeg drie keer de stralingsintensiteit van het zwaarste punt in de middenstraal van een UMTS-mast bij de school, dat vlak daarvoor buiten was opgemeten. Dit  feit droeg bij aan deels succesvolle protestacties van 35.000 Britse onderwijzers.

Op 9 april 2009 riep de Britse vakbond van onderwijzers opnieuw op alle WiFi / WLAN onmiddellijk uit klaslokalen te verwijderen om te voorkomen dat Britse kinderen massaal onvruchtbaar worden of slachtoffer van een kankerepidemie.

 

Antennemonteurs met barstende hoofdpijn

In Engeland werd zeven jaar onder de pet gehouden dat de monteurs die WLAN’s op scholen in klaslokalen installeerden aan het eind van de dag barstende hoofdpijn hadden, totdat dit uitlekte.

Monteurs die antennes installeren mogen hier volgens het werkprotocol slechts een maximale tijd mee bezig zijn.

 

Vergelijk röntgenstralen of asbest

Röntgenstraling  is ook elektromagnetische straling. Toen deze in 1895 werd ontdekt, ging men er vanuit dat röntgenstraling een veilige straling was. Pas vele jaren later werd bekend gemaakt dat röntgenstraling kanker kan veroorzaken. Helaas kwam die kennis voor sommigen te laat.

Reeds in 1930 wist de overheid dat asbest dodelijke effecten had. Het heeft toen nog tot 1993 (!) geduurd voordat dit in Nederland officieel werd erkend. Het verbod op asbest werd pas in 2005 doorgevoerd in de hele EU. Zo laat de geschiedenis vele voorbeelden zien van “veilig geachte” verworvenheden, die later toch desastreuze gevolgen bleken te hebben. Het punt hierbij is: als de overheid iets “veilig” noemt, hoeft dit nog niet zo te zijn. Het is vooral zaak om je eigen gezonde verstand te gebruiken.

 

Het Moskou Signaal: straling ingezet als oorlogswapen

Dat straling ver onder de Gezondheidsraad-normen dodelijk kan zijn als je mensen maar langere tijd consistent bestraalt, is bij overheden overigens al decennia lang bekend. Tijdens de Koude Oorlog werden leden van de Amerikaanse ambassade in Moskou met exact dit doel voor ogen tussen 1953 en 1975 letterlijk ziek- of doodgestraald met het zogenaamde ‘Moskou Signaal’. Na deze periode bleef het bestralen doorgaan met een zwakker signaal. Volgens U.S. National Security Advisor Zbignew Brezhinski had het Amerikaanse ambassadepersoneel in Moskou destijds het allerhoogste kankercijfer ter wereld.

Stedelijke hotspots als Earthlink en het geplande Draadloos Groningen zijn theoretisch zo dodelijk dat ze feitelijk als tienjarenplan-genocideconstructies kunnen worden aangemerkt.

 

Bron: http://www.stralendkind.nl/gevaar_risico/invloed_straling_hersenen.php

 

Er is een sterke overeenkomst tussen klachten gerelateerd aan WiFi en die veroorzaakt door het Moskou Signaal. Wi-Fi zit op 2,450 of 2,485 gigahertz (vergelijk de magnetron). Het Moskou Signaal varieerde steeds tussen 2,5 en 4,1 gigahertz. De frequenties waren door de Russen opzettelijk gekozen vanwege de lichamelijke schade die deze frequenties aanrichten, zoals leukemie en kanker en psychische en mentale ontregeling.


De Nederlandse overheid en lokale bestuurders gaan lichtzinnig om met het chronisch blootstellen van burgers aan WiFi en kunnen met geen mogelijkheid de veiligheid hard maken. De beste geruststelling die de overheid kan geven: tot nogtoe zijn uit wetenschappelijk onderzoek geen gezondheidseffecten waargenomen. Hieraan wordt meestal toegevoegd: dit sluit niet uit dat er in de toekomst wel effecten kunnen worden ontdekt. En tot het zover is, krijgen de telecombedrijven in Nederland alle ruimte om uit te breiden.

 

Wetenschapper moest de veiligheid aantonen

Eind jaren 90 werd Dr. George Carlo1)  door de Amerikaanse telecomindustrie ingeschakeld om de veiligheid van elektromagnetische straling aan te tonen. Dit lukte echter niet, en Carlo schreef in 1999 een brandbrief naar alle Amerikaanse telecombedrijven. Vervolgens werd hij uit zijn functie als wetenschapper ontheven en het werd hem verboden om nog als zodanig te functioneren.

1)Dr. George Carlo, Ph.D, M.S., J.D, is a public health scientist, epidemiologist, lawyer, and the founder of the Science and Public Policy Institute. Dr. Carlo headed the $28.5 million research program funded by the cell phone industry from 1993 to 1999.

Dr. George Carlo op YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=2GD_BKTWyTY
https://www.youtube.com/watch?v=IgLO9yR1JlQ

 

Waarom waarschuwt de Nederlandse overheid niet tegen de gevaren van straling?

Reeds in de jaren ’30 kwamen uit Duits onderzoek al gezondheidsgevaren naar voren zoals chromosoombeschadigingen die aan de basis van kwaadaardige tumoren liggen. In de jaren ’50 zijn er in de VS veel processen gevoerd tegen de Amerikaanse overheid door luchtvaartpersoneel en mensen die bij de marine of politie werkten. De processen werden gevoerd wegens een beroepsziekte die ‘radarziekte’ werd genoemd. Omdat microgolftechnologie voor defensie onmisbaar was, besloot men miljardenclaims te voorkomen door een kunstmatig hoge veiligheidsgrens in te stellen voor blootstelling aan straling.

Men heeft niet op wetenschappelijke of medische maar enkel op financiële en politieke  gronden bepaald dat straling geen schade kan veroorzaken als er geen weefselopwarming plaatsvindt en dat stralingsklachten die zich desondanks voordoen aan andere oorzaken moeten worden toegeschreven. De Wereldgezondheidsorganisatie publiceerde een handboek speciaal voor bestuurders om stralingsleed van burgers conform dit beleid te kunnen afwimpelen als ‘risicobeleving’ en deed hiertoe ook een poging in haar factsheet ‘elektrohypersensitiviteit’. Verder werd afgesproken dat alle (wetenschappelijke) onderzoeken die aantoonden dat dit beleid onhoudbaar was “niet voldeden aan de criteria van de stand der wetenschap” en “niet goed wetenschappelijk waren uitgevoerd”. (We komen dit soort zinnen vaak tegen in publikaties van de Gezondheidsraad, het Antennebureau en andere officiële overheidsuitingen.)


Angst voor miljarden aan schadeclaims

De financieel-politieke norm is bedoeld om schadeclaims te ontlopen en is niet gebaseerd op wetenschap of biologische schade. “Ver onder de norm” bevindt zich in werkelijkheid ver tot zeer ver boven de bouwbiologische norm van 10 microWatt/m² (voor slaapkamers en kindervertrekken geldt slechts 1 microWatt/m².) Het punt is dat ons lichaam een uiterst complex geheel van cellen is die voor hun functioneren geheel afhankelijk zijn van subtiele en kwetsbare bio-elektrische processen. Ons lichaam wordt dan ook niet door opwarming beschadigd, maar het wordt bij blootstelling, ook aan zeer zwakke microgolven, elektrisch beschadigd.


De Nederlandse regering is bang dat objectief-wetenschappelijke informatie over straling hen enorm veel geld zal gaan kosten. In een uitzending van Zembla geven oud-topmannen van KPN en Telfort toe dat ze in zo’n geval onmiddellijk de miljarden aan licentiegelden terug zullen vorderen. Bovendien is er de angst voor schadeclaims van burgers en bedrijven die vele miljarden kunnen bedragen. Het overheidsbeleid om hierop te anticiperen is vastgelegd in het Nationaal Antennebeleid van 8 december 2000. Hierin is de bewuste mis-informatie inzake stralingsnormen op papier vastgesteld. Ook omschrijft dit Antennebeleid een specifieke mediastrategie om objectief-wetenschappelijke informatie tegen te spreken en de budgetten die daarvoor nodig zijn.

 

Gebruiksaanwijzing mobieltje

Sommige fabrikanten van mobiele telefoons geven in de gebruiksaanwijzing aan dat het toestel op een afstand van veelal 1,5 centimeter van het lichaam moet worden gehouden. De vraag rijst waarom, als de straling toch als veilig wordt beschouwd. De vraag rijst ook of dit geen manier is om eventuele schadeclaims voor te zijn.

Het Kennisplatform geeft uitleg. Het is een nogal omslachtig en onduidelijk verhaal. Het zal wel, zullen de meesten denken.

“Het advies om de telefoon op afstand te houden, geldt niet voor het bellen met het toestel in de hand tegen het oor, maar wel voor het gebruik waarbij (vooral de achterkant van) de telefoon tegen het lichaam wordt gehouden. Het is mogelijk dat de blootstellingslimieten voor de bescherming van de gezondheid wordt overschreden wanneer een aanbevolen afstand niet wordt gehanteerd.

Mobiele telefoons zijn oorspronkelijk ontwikkeld om tijdens het bellen tegen het oor te houden. Ze zijn zo gemaakt dat daarbij de blootstellingslimieten voor de bescherming van de gezondheid niet worden overschreden. Mensen gebruiken de mobiele telefoon echter ook anders dan tegen het oor. Ze bellen bijvoorbeeld hands free met een oortje, hebben een carkit in de auto of gebruiken de telefoon als internettoegang voor de draadloze computer. Bovendien wordt er minder gebeld en wordt de telefoon des te meer gebruikt voor het versturen van data (via sms, app’s en internet). Hierbij dragen mensen de telefoon tijdens het gebruik soms tegen het lichaam. De blootstelling van het lichaam aan telefoonzendsignalen kan in dat geval hoger zijn dan wanneer het toestel tegen het oor wordt gehouden. Door de ronde vorm van het hoofd worden zendsignalen minder tegengehouden dan bij het lichaam het geval is als gevolg van de vlakkere vorm van het lichaam. Bovendien is het dan mogelijk om de telefoon met de antennezijde (achterkant van de telefoon) tegen het lichaam aan te gebruiken, waardoor er meer zendsignalen door het lichaam kunnen worden opgenomen.

Het Kennisplatform constateert onduidelijkheid over de veiligheid van de mobiele telefoon als deze anders dan tegen het oor wordt gebruikt. Het is niet duidelijk of er dan een reële mogelijkheid is dat blootstellingslimieten worden overschreden en of er dan een kans is op nadelige gezondheidseffecten. Navraag bij fabrikanten hierover heeft geen duidelijkheid opgeleverd. Ook de Europese productnormen bieden hierin geen helderheid.

Mensen die zich afvragen hoe het met hun eigen mobiele telefoon zit, moeten in de gebruiksaanwijzing van hun toestel opzoeken of er een minimale afstand van het lichaam wordt vermeld. Zij kunnen ook navraag doen bij de fabrikant. Fabrikanten die geen minimale afstand van het lichaam voorschrijven, geven daarmee aan dat de blootstellingslimieten bij het dragen van het toestel op het lichaam tijdens het gebruik niet worden overschreden. Bij toestellen waarvoor wel een afstand, meestal 1,5 cm, wordt aangegeven, is het denkbaar dat de blootstellingslimieten worden overschreden.

De kans op overschrijding van de blootstellingslimieten, als de telefoon anders wordt gebruikt dan voor het bellen met het toestel in de hand tegen het oor, is geheel uit te sluiten door de minimale afstand in acht te nemen en het toestel niet tegen het lichaam te dragen (zoals op schoot, in borst- of broekzak, in bh of in een hoofddoek). Blootstelling is ook minder als de telefoon niet met de achterkant, maar met de voorkant tegen het lichaam wordt gehouden. Dit heeft als bijkomend voordeel dat de batterij in de regel minder snel leeg raakt.”

Bron:

http://www.kennisplatform.nl/Onderwerpen/Mobieletelefoonsenzendmasten/Mobieletelefoonsengebruiksafstand.aspx

 

Het Freiburger Appèl

In 2002 protesteerden 1000 artsen en professoren middels het “Freiburger Appèl” tegen de risico’s van straling:

“Uit grote bezorgdheid over de gezondheid van onze medemensen wenden wij ons als aangesloten Artsen van diverse vakrichtingen, speciaal van de milieugeneeskunde, tot de gezamenlijke artsen, de verantwoordelijken in de gezondheidszorg en politiek, alsook tot de publieke opinie.

Bij onze patiënten stellen wij de laatste jaren een dramatische toename vast van zware en chronische aandoeningen, specifiek:

 • leer, koncentratie- en gedragsstoornissen bij kinderen (bv hyperactiviteit)
 • bloeddrukafwijkingen, die met medicamenten steeds moeilijker te benvloeden zijn
 • hartritmestoornissen, hartinfarcten en beroertes bij steeds jongere mensen
 • hersendegeneratieve aandoeningen (bv Morbus Alzheimer) en epilepsie
 • kanker zoals leukemie en hersentumoren

Wij constateren bovendien een steeds talrijker optreden van verschillende, vaak bij patiënten ten onrechte als psychosomatische storing gediagnosticeerd als:

 • hoofdpijn en migraine
 • chronische vermoeidheid
 • innerlijke onrust
 • slapeloosheid en moeheid overdag
 • oorsuizingen
 • gevoeligheid voor infecties
 • zenuw- en andere pijnen, die met normale oorzaken niet verklaarbaar zijn om slechts een paar symptomen te noemen.

Daar ons de woonomgeving en gewoontes van onze patiënten in de regel bekend zijn, zien wij, speciaal na gerichte vraagstelling, steeds meer een duidelijke samenhang in tijd en ruimte tussen het optreden van deze ziektes en het begin van een zenderbelasting bijvoorbeeld in de vorm van

 • installatie van een GSM antenne in de direkte omgeving van de patiënt
 • intensief gebruik van een gsm toestel
 • aanschaf van een draadloze huistelefoon (DECT) in de eigen woning of bij de buren.

Wij kunnen niet meer in een zuiver toevallige samenloop van omstandigheden geloven, want:

 • te vaak constateren wij een opvallende opeenhoping van bepaalde ziektes in soortgelijke stralingsbelaste gebieden of wooneenheden,
 • te vaak verbetert de ziekte of verdwijnen maanden- tot jarenlange klachten in relatief korte tijd na reducering of verwijdering van een stralingsbelasting in de omgeving van de patiënten
 • te vaak bevestigen ook bouwbiologische metingen buitengewone elektromagnetische stralingsintensiteiten ter plaatse van onze bevindingen.”

Bron:http://milieuziektes.nl/Pagina3.html


De objectieve wetenschap is het allang eens: mobiele telefonie veroorzaakt kanker

“The science is conclusive: Mobile phones cause cancer.”

Bron: http://www.naturalnews.com/048112_cell_phone_electromagnetic_radiation_cancer.html##ixzz3N5aDY2Ye

 

Belangrijk nieuws: 190 Wetenschappers en 2000 peer reviewed onderzoeken tonen de schadelijkheid aan

In mei 2015 heeft een groep van 190 wetenschappers, afkomstig uit 38 landen, een dringend verzoek ingediend bij de Verenigde Naties, de lidstaten en de Wereld Gezondheidsorganisatie. Een verzoek om veel strengere regelgeving en bescherming op het gebied van elektromagnetische velden (EMF) en draadloze technologie in verband met de snel toenemende risico’s voor de bevolking.

De wetenschappers die het verzoek hebben ondertekend hebben gezamenlijk meer dan 2.000 zogenaamd peer reviewed studies3) gepubliceerd met betrekking tot de biologische of gezondheidseffecten van deze straling. Het verzoek werd op 11 mei 2015 overhandigd aan Ban Ki-moon, secretaris generaal van de Verenigde Naties, Dr. Margaret Chan, directeur generaal van de Wereld Gezondheidsorganisatie en de individuele lidstaten van de VN.

3) Peer reviewed onderzoeken voldoen aan de criteria voor goed wetenschappelijk onderzoek.

Bron:

http://www.niburu.co/index.php?option=com_contentHYPERLINK “http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&amp&id=9285:wetenschappers-slaan-alarm-over-gevaren-straling&amp&Itemid=30”&HYPERLINK “http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&amp&id=9285:wetenschappers-slaan-alarm-over-gevaren-straling&amp&Itemid=30”ampHYPERLINK “http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&amp&id=9285:wetenschappers-slaan-alarm-over-gevaren-straling&amp&Itemid=30”&HYPERLINK “http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&amp&id=9285:wetenschappers-slaan-alarm-over-gevaren-straling&amp&Itemid=30”amp;id=9285:wetenschappers-slaan-alarm-over-gevaren-stralingHYPERLINK “http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&amp&id=9285:wetenschappers-slaan-alarm-over-gevaren-straling&amp&Itemid=30”&HYPERLINK “http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&amp&id=9285:wetenschappers-slaan-alarm-over-gevaren-straling&amp&Itemid=30”ampHYPERLINK “http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&amp&id=9285:wetenschappers-slaan-alarm-over-gevaren-straling&amp&Itemid=30”&HYPERLINK “http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&amp&id=9285:wetenschappers-slaan-alarm-over-gevaren-straling&amp&Itemid=30”amp;Itemid=30

 

In opvolging van dit verzoek, riepen deze wetenschappers onlangs (2015) opnieuw op tot actie:

“In view of our present scientific knowledge, we thereby stress all national and international bodies and institutions, more particularly the World Health Organization (WHO), to recognize EHS and MCS as true medical conditions which acting as sentinel diseases may create a major public health concern in years to come worldwide i.e. in all the countries implementing unrestricted use of electromagnetic field-based wireless technologies and marketed chemical substances. Inaction is a cost to society and is not an option any more.

A response to this declaration is expected by the 30th of September, 2015.”

Bron: http://appel-de-paris.com/wp-content/uploads/2015/09/Statement-Brussels-EN.pdf


Er zijn wereldwijd al duizenden peer-reviewed publicaties over dit onderwerp verschenen waarin niet-thermische biologische effecten zijn aangetoond.
Een aantal daarvan, zoals DNA breuken, toename van het aantal vrije radicalen en productie van stresshormonen, kunnen wel degelijk schadelijk zijn voor de gezondheid.

Bron: http://www.wanttoknow.nl/inspiratie/meelezen/geen-plaats-in-nederland-voor-elektro-gevoeligen/

 

De bewijzen liggen er al jaren (in de la)

Onafhankelijke wetenschappelijke onderzoeken hebben allang de schadelijke gezondheidseffecten van elektromagnetische straling aangetoond. Het is daarbij onjuist dat de resultaten uit onderzoeken “elkaar tegenspreken”, zoals wordt beweerd.  Zou je onderzoek vertrouwen dat aantoont dat roken geen gezondheidsschade veroorzaakt, als de opdrachtgever en financierder van dit onderzoek de tabaksindustrie zelf is? Feit: onderzoek dat gesponsord is door de overheid en telecombedrijven toont vaker aan dat er geen schadelijke effecten zijn. Deze conclusie werd aangetoond in het programma Zembla van de VARA (zie afbeelding hieronder):

http://www.wanttoknow.nl/nieuws/schadelijke-straling-doofpot-op-europees-niveau/

 

Onderzoek dat gesponsord is door de telecom-industrie (hier als rood aangegeven), blijkt veel vaker aan te tonen dat mobiele telefonie geen schadelijke effecten zou hebben. Hoeveel vertrouwen hebt u in de objectiviteit van onderzoek, als het wordt gefinancierd door de ondernemingen die commerciële belangen hebben bij de uitkomst?

Mensen, dieren, bomen, planten worden ziek, bijen sterven uit; de impact op onze leefomgeving zal niet te overzien zijn.
afbeelding 6
‘Zwart zijn onafhankelijke onderzoeken, de rode zijn gefinancierd door de Telecom’

Een behoorlijk uitputtend overzicht van alle onafhankelijke onderzoeken is te vinden op: http://www.fonteine.com/gsm_ongezond.html

 

Ook verzekeringsmaatschappijen beseffen de risico’s!

Naast de vele onafhankelijke wetenschappers die zich inmiddels hebben uitgesproken over de gevaren van straling, hechten ook alle Nederlandse verzekeringsmaatschappijen meer waarde aan de werkelijke feiten dan aan de Gezondheidsraad. Om zich in te dekken schrapten de verzekeraars namelijk al in maart 2005 alle schade door straling uit hun polissen. Ook de telecom en aanverwante industrie van draadloze apparatuur kunnen zich nergens tegen de gezondheidsschade door chronische bestraling van de bevolking verzekeren. Dit enkel vanwege de verwachte catastrofale proporties die dit binnen (on)afzienbare tijd zal aannemen.

 

Doofpotstrategie van de overheid…

Dit beseffende is het volkomen begrijpelijk dat de overheid welbewust een doofpotstrategie voert. De financiële en commerciële belangen zijn simpelweg te groot. De gezondheid van de bevolking zal daarvoor moeten wijken. Klachten als gevolg van straling worden niet erkend en doodgezwegen, het publiek krijgt onjuiste informatie voorgeschoteld (“Het wordt onbewezen geacht dat straling gezondheidseffecten heeft”), klokkenluiders worden onschadelijk gemaakt, en onafhankelijke onderzoeken worden genegeerd of gebagatelliseerd.

“Ook wordt geconcludeerd dat de emissienormen zijn opgesteld om de industrie te beschermen en niet de bevolking. Onderzoekers die dodelijke effecten constateerden ontvingen doodsbedreigingen en bleven op zijn minst verstoken van vervolg onderzoeksgelden als de resultaten van de onderzoeken anders waren dan verwacht. Het conflict tussen onderzoekers en providers is enorm, wetenschappers die voor de telecomindustrie werken krijgen alle laboratoriumkosten betaald.”

Bron:

http://www.stopumts.nl/doc.php/Berichten%20Internationaal/5754


…en wereldwijde WiFi-verslaving

Wat ook niet meewerkt: alleen al in Nederland zijn inmiddels miljoenen mensen stijf verslaafd aan hun smartphone. Al zou er met grote letters op de smartphone staan: “WiFi is dodelijk”, dan zou dit weinig effect meer sorteren. WiFi is bovendien onmisbaar geworden voor het werk en zakelijke toepassingen. Met andere woorden, wij kunnen niet meer zonder al onze draadloze gadgets, dus: draai ons een rad voor ogen, wij willen dit maar al te graag geloven. Roken is ook niet echt schadelijk, want uiteindelijk moet je ergens aan doodgaan toch? Dit kan opgaan voor uzelf, maar geldt het ook voor uw kinderen?

 

Op school: kinderen met gezondheidsklachten

De Stichting EHS (Elektro Hyper Sensitiviteit) meldt dat zij steeds meer meldingen krijgen van (ernstige) gezondheidsklachten na het installeren van WiFi op school. Zowel vanuit leerkrachten als leerlingen.

 • altijd doodmoe in de klas?
 • s nachts vaak wakker worden?
 • hoofdpijn op school?
 • concentratiestoornissen?
 • RSI-klachten?

Veel scholen overwegen om Wifi uit te rollen of hebben dat inmiddels gedaan. Al dan niet gecombineerd met tablets, zoals de iPad op de Steve Jobsscholen. Minder bekend is dat dat kan leiden tot gezondheidsklachten bij personeel en leerlingen.

afbeelding 7

Foto; http://xandernieuws.punt.nl/content/2013/08/Nieuwe-studies-bewijzen-schadelijke-straling-mobieltjes-en-zendmasten


“Hoe meer leerlingen op school gebruik maken van computers en tablets, hoe slechter hun prestaties zijn. Dat is de uitkomst van een onderzoek van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) onder scholen in ruim 70 landen.”

Bron: http://www.stopumts.nl/doc.php/Artikelen/9455/slechtere_schoolprestaties_door_meer_computergebruik

“Als je collega’s of leerlingen steeds terugkerende, vage gezondheidsklachten melden, dan kunnen daar meerdere oorzaken voor zijn. Eén daarvan is elektrogevoeligheid of EHS. EHS is een stressreactie van het lichaam op elektromagnetische velden. Het uit zich in allerlei lichamelijke of psychische kwalen, die sterk verschillen per persoon.

Er is geen afdoende medicijn of behandeling tegen elektrogevoeligheid. Wel geldt: stralingsbron weg = klacht weg.

In Nederland hebben zeker 480.000 mensen inmiddels last van EHS, zowel volwassenen als kinderen. Velen worden echter niet als elektrogevoelig herkend en als zodanig gediagnosticeerd.

Kinderen zijn kwetsbaarder voor straling

Er zijn vele onderzoeken t.a.v. blootstelling aan elektromagnetische velden uitgevoerd. Alleen nooit met kinderen. Schedels van kinderen zijn dunner en laten meer straling door bij bv. mobiel bellen en Wifi. Hun zenuwstelsel is volop in ontwikkeling.

Zij staan aan stralingsdoses bloot die die tot vele tienduizenden keren hoger zijn dan 40 jaar geleden.

Wetenschappers pleiten daarom voor grote voorzichtigheid t.a.v. kinderen en elektromagnetische velden, tot er zekerheid is over de risico’s voor de gezondheid. Vele landen om ons heen hebben al voorzorgsmaatregelen t.a.v. kinderen genomen.

afbeelding 8


Kinderen en leerkrachten weer fit op school

 • Zonder elektrostress daalt het ziekteverzuim op school, zowel kortdurend als langdurig verzuim
 • Kinderen leren sneller, onthouden veel beter en zijn minder moe
 • Handel vanuit het voorzorgsprincipe: geen blootstelling aan straling totdat is vastgesteld dat het absoluut onschadelijk is, ook op de lange termijn.”

Bronnen:

http://schooneveldadvies.nl/scholen/
https://stichtingehs.nl/wifi-op-school/kinderen-en-straling

 

Een Russisch onderzoek heeft vastgesteld:

“Handsets pose danger for children and teen-agers, state experts of the Russian National Committee on Non-Ionizing Radiation Protection having carried out experiments with animals of different age. The oncoming generation is recommended to reduce communication through handsets, as their nerves might be badly injured.”

 

Bron:

www.eng.cnews.ru/news/top/indexEn.shtml?2008/04/18/297775


Kinderen die een mobiele telefoon gebruiken, absorberen daarbij een gevaarlijke hoeveelheid microgolfstraling, die tot tien keer zo hoog is als bij volwassen gebruikers en minstens twee keer zo hoog als de officiële, veilige grens. Vergeleken met volwassenen absorberen kinderen twee keer zo veel straling in hun hoofd, drie keer zo veel in de hersenregionen rond de hippocampus en de hypothalamus en tien keer zo veel in het beenmerg.

De onderzoekers die dit hebben ontdekt, zijn verbonden aan de Amerikaanse Environmental Health Trust, een maatschappelijke organisatie die nu de overheid oproept tot een nieuwe standaard voor veilige stralingsdoses.  Deze moet dan gebaseerd zijn op lichaamsgrootte en rekening houden met het feit dat ook kinderen mobiele telefoons gebruiken. Volgens de onderzoekers staan kinderen op dit moment bloot aan stralingsdoses die twee keer zo hoog zijn als de veilige bovengrens die de Amerikaanse Federal Communications Commission (FCC) heeft gesteld.

Bronnen:

Electromagn Biol Med, 2011; doi: 10.3109/15368378. 2011.622827

http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=m5HYPERLINK “http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=m5&s=m31&ss=P1528&l=NL”&HYPERLINK “http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=m5&s=m31&ss=P1528&l=NL”s=m31HYPERLINK “http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=m5&s=m31&ss=P1528&l=NL”&HYPERLINK “http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=m5&s=m31&ss=P1528&l=NL”ss=P1528HYPERLINK “http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=m5&s=m31&ss=P1528&l=NL”&HYPERLINK “http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=m5&s=m31&ss=P1528&l=NL”l=N

 

afbeelding 9

Op YouTube is een filmpje te zien over de risico’s van WiFi op een Amerikaanse school: https://www.youtube.com/watch?v=xLseEYj76rQ 

 

Ook dieren, bomen en planten ziek door straling

Wetenschappelijk onderzoek van de afdeling plantcelbiologie van de Universiteit van Wageningen en de gemeente Alphen aan den Rijn lijkt er op te wijzen dat bomen en gewassen ziek worden als ze aan elektromagnetische straling van draadloos internet en mobiele telefonie worden blootgesteld.
afbeelding 10
Het onderzoek werd gestart nadat ambtenaren van de gemeente Alphen aan den Rijn, vijf jaar geleden ontdekte dat 10 procent van de bomen vreemde en onverklaarbare vlekken, gezwelachtige ‘bastknobbels’ en mysterieuze ‘baststrepen’ vertoonden, die soms open scheurden en zelfs ‘bloeden’. Het ging daarbij niet om scheuren als gevolg van diktegroei of vorst.

De vreemde ziekteverschijnselen zijn inmiddels bij alle soorten bomen, in alle stedelijke gebieden in de westerse wereld geconstateerd. Terwijl de bomen in dichter beboste gebieden niet of nauwelijks zijn aangetast. Het percentage zieke bomen is in 5 jaar tijd zelfs gestegen van 10 procent naar 70 procent. In diezelfde periode vond ook de grootste stijging in het gebruik van mobiele telefonie en draadloos internet plaats.

Bron:  http://www.hetkanwel.net/2011/02/11/wetenschappers-bezorgd-over-schadelijke-effecten-wifi-straling/

“Ook dieren moeten de gevolgen van straling van ons draadloos gebruik lijdzaam ondergaan. De eerste wetenschappelijk gedocumenteerde waarnemingen, zijn vijftien jaar geleden al gemeld in Zwitserland. Op de boerderij van boer Sturzenegger kwamen na plaatsing van een zendmast voor mobiele telefonie op twintig meter afstand van de schuur, vijftig kalveren blind ter wereld. Niet in één keer maar in de loop van twee jaar. De oorzaak van de blindheid was ernstige staar. Na afbraak van de zendmast was het probleem verdwenen (dit ging echter niet zonder slag of stoot).”

Bron: http://dier-en-natuur.infonu.nl/dieren/131953-straling-van-mobieltjes-heeft-gevolgen-voor-kalveren.html

“Er is een interessant en verontrustend bericht verschenen in The Times of India met betrekking tot de schadelijke gevolgen van zendmasten voor mobiele telefoons voor vogels.  De straling die deze masten veroorzaken, zorgen ervoor dat de vogels letterlijk knettergek worden.”

Bron: http://niburu.co/index.php?option=com_contentHYPERLINK “http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9437:vogels-worden-gek-van-gsm-zendmasten”&HYPERLINK “http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9437:vogels-worden-gek-van-gsm-zendmasten”view=articleHYPERLINK “http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9437:vogels-worden-gek-van-gsm-zendmasten”&HYPERLINK “http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9437:vogels-worden-gek-van-gsm-zendmasten”id=9437%3Avogels-worden-gek-van-gsm-zendmasten

Radiation from mobile towers wipes out birds. Researchers at the Salim Ali Centre for Ornithology and Natural History, Coimbatore, say there are enough reasons to attribute bird mortality to such radiation. “Cell phones and towers emit a very low frequency of 900 or 1,800 MHz, called microwaves. Studies have found that they can cause thin skulls of chicks and thin egg shells,” says Dhanya R, a researcher at SACON.

Bron: http://omega.twoday.net/stories/5232261/

 

En de bijensterfte?

De bijensterfte is een ongekende ramp en giftige bestrijdingsmiddelen moeten onmiddellijk verboden worden. Echter, een andere oorzaak van de bijensterfte die veel te weinig aandacht krijgt is de immer toenemende elektrosmog.

Nieuw wetenschappelijk onderzoek door de Zwitserse Bioloog Dr. Daniel Favre heeft aangetoond dat bijen wegvluchten, gedesoriënteerd raken en verdwalen door het signaal van mobiele telefoons. In Nederland vindt momenteel de grootste bijensterfte plaats van heel Europa. Bijen zijn essentieel voor de bestuiving van minstens 80 procent van de gewassen, waaronder minstens 90 fruitsoorten en groenten.

Meer info: http://www.stopumts.nl/doc.php/Veel%20gestelde%20vragen/3855/heeft_de_massale_bijensterfte_mogelijk_te_maken_met_elektromagnetische_velden_van_mobiele_telefonie

http://www.inspirerendleven.nl/wifi-en-gsm-straling-schadelijk-voor-bomen-gewassen-en-bijen/

http://dier-en-natuur.infonu.nl/dieren/129242-700-meer-bijensterfte-in-de-buurt-van-zendmasten.html

 

En deze RTL-nieuwspagina over bijensterfte als gevolg van zendmasten is -veelzeggend genoeg- verwijderd:

http://www.rtlnieuws.nl/components/actueel/rtlnieuws/2009/08_augustus/31/opmerkelijk/0831_1315_Bijensterfte_door_zendmasten.xml

 

Kritiek op onderzoek onder elektrogevoelige mensen

De kritiek betreft dat elektrogevoelige mensen “niet eens kunnen aangeven of de WiFi aan of uit staat”. Dus dan zijn de klachten psychosomatisch, is de ‘logische’ conclusie? Echter: het gaat niet om de vraag of mensen wel of niet kunnen voelen/merken of het signaal AAN of UIT staat. De  meeste mensen voelen of merken dit namelijk niet. Maar dit betekent niet dat ze daar geen klachten van ondervinden. Je merkt niets van koolmonoxide, dus je kunt er niet aan doodgaan? Waar het wel om gaat is: wat zijn de gezondheidseffecten van straling op de lange termijn, en dit kan best een termijn van 10 jaar of langer zijn.

Huisartsen krijgen tussen de 20 à 30% patiënten met zg. SOLK-klachten (SOLK = Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten). Maar omdat ze niet het verband leggen met elektrogevoeligheid, wordt dit ook niet als zodanig herkend. Hoeveel mensen hiervan zijn in werkelijkheid elektrosensitief? Hier kan men achter komen door eens een tijd de WiFi in huis uit te zetten en alle draadloze apparaten weer aan een kabeltje te leggen. Als dan verbetering optreedt, weet je het.

 

De mis-informatie en tactiek van MoNet (Mobiele Netwerkoperators)

MoNet geeft op een omslachtige manier veel informatie, waardoor je door de bomen het bos nauwelijks meer ziet. Feiten worden tegengesproken of ontkend, informatie wordt verdraaid en onjuist weergegeven. De volledige tekst is te vinden op www.antennebureau.nl

MoNet ontkent dat Nederland de hoogste blootstellingslimieten van Europa heeft, terwijl dit feitelijk is vastgesteld. MoNet ontkent voorts dat UMTS werkt met een gepulst signaal. Zij beweren dat het gaat om een continu signaal. Er is ook “constant verbinding met de gebruiker”. (De laatste opmerking is totaal irrelevant).

De waarheid is dat de elektromagnetische straling van zendmasten en modems wel degelijk gepulst is. Wat het gevaarlijk maakt is het ‘pulsen’. Het betekent dat het signaal onderbroken (een constant aan-uit-aan-uit) wordt verstuurd. Het effect van gepulste straling op onze cellen is vele malen sterker dan van de ouderwetse (analoge) sinusgolven.

Vervelende bijkomendheid is dat WIFI een pulsfrequentie heeft van rond de 10 Hz oplopend tot 25 Hz. Dit is een frequentie die overeenkomt met de frequenties van onze hersenen, de alfa en beta golven. De WIFI pulsfrequentie ‘hakt´ daar behoorlijk op in.

Dan is er ook nog het effect van de elektromagnetische straling zelf die de signalen van onze hersenen in de weg zit, rode bloedcellen beinvloedt en de hormonale balans verstoort. En dan hebben we het nog niet over onze celstofwisseling en immuunsysteem gehad die voortdurend onder druk staan door onze 24X7 communicatiedrift.

Uit honderden medische en wetenschappelijke onderzoeken en experimenten blijkt dat het lichaam biologisch wordt beïnvloed door elektromagnetische straling. Er zijn bijvoorbeeld veranderingen geconstateerd in het DNA (breuken), in bloedcellen (vorm en bewegelijkheid), cellen (doorlaatbaarheid celmembraan), hersenen (verandering hersengolven, hormonen (verhoging cortisolwaarden ookwel stresshormoon genaamd).

De wetenschappelijke en beleidsmatige discussies gaan over de vraag hoe schadelijk die veranderingen zijn. Het lichaam herstelt doorgaans de biologische veranderingen zelf, als de blootstelling is gestopt. En daar zit nu juist het probleem. De enorme explosie van straling producerende apparatuur, biedt het lichaam nauwelijks meer tijd om de natuurlijke biologische situatie te herstellen.

MoNet ontkent dat de wetenschap heeft bewezen dat kankergevallen aan UMTS kunnen worden toegeschreven. “De wetenschap heeft daar geen bewijzen voor gevonden. […] De Gezondheidsraad {…] bekijkt alle onderzoeken om in te schatten of er sprake is van goed, wetenschappelijk onderbouwd onderzoek en of de geclaimde resultaten stand kunnen houden. […] Onderzoeken die dat claimen zijn niet goed uitgevoerd of de resultaten zijn verkeerd berekend.”

Feit: er bestaan minstens 2000 peer reviewed onderzoeken, die voldoen aan de criteria voor goed wetenschappelijk onderzoek en het worden er steeds meer. Hoe lang kan men de ogen nog sluiten?

MoNet: “Hoe meer UMTS-antennes er komen, hoe meer elektromagnetische velden er komen waaraan we worden blootgesteld. Dit is niet correct. Het aantal antennes is niet bepalend voor de sterkte van elektromagnetische velden. De sterkte wordt bepaald door het zendvermogen van een bepaalde installatie.”

 

Er is een cumulatief effect van vele zwakke (en enkele sterkere) velden, waarmee mensen dagelijks worden gebombardeerd.

 Bron:http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=m5HYPERLINK “http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=m5&s=m31&ss=P517&l=NL”&HYPERLINK “http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=m5&s=m31&ss=P517&l=NL”s=m31HYPERLINK “http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=m5&s=m31&ss=P517&l=NL”&HYPERLINK “http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=m5&s=m31&ss=P517&l=NL”ss=P517HYPERLINK “http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=m5&s=m31&ss=P517&l=NL”&HYPERLINK “http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=m5&s=m31&ss=P517&l=NL”l=NL

 

Volgens MoNet klopt het niet dat er 50.000 UMTS-antennes in Nederland komen. Na een warrige uitleg komen zij in totaal uit op 60.000 antennes! Maar de veldsterkte zou daarmee niet hoger worden vanwege een “steeds betere techniek”.

Volgens MoNet is er geen wetenschappelijk bewijs dat mensen klachten krijgen van zendmasten.

“Uit een onderzoek kwam naar voren dat bij blootstelling aan een UMTS-signaal proefpersonen zich minder goed voelden. Opvallend was echter dat dit verband bij GSM niet werd gevonden. Terwijl één van de onderzoeksgroepen juist bestond uit mensen die beweerden gezondheidsklachten te hebben als gevolg van blootstelling aan GSM-signalen”

Het is onduidelijk wat MoNet hiermee wil zeggen. Wel gezondheidsklachten bij UMTS, maar niet bij GSM, dus de proefpersonen kunnen niet precies aangeven waar ze ziek van worden?

MoNet ontkent dat er steeds meer ‘elektrosmog’ in onze omgeving komt. Er zijn wel meer antennes, maar de totale veldsterkte neemt daardoor niet toe.

Een objectieve meting van 2 antennes in een zendmast geeft een hogere meetwaarde (veldsterkte) dan 1 antenne.

 

Wat doet Nederland?

Vele Europese landen hebben preventieve maatregelen genomen inzake straling en WiFi. Wat doet Nederland? Om de Amerikaanse epidemioloog Prof. dr. D. Davids2)  te citeren:

 ‘De Nederlandse bevolking heeft het recht te weten waarom Belgen en Fransen verteld is hun kinderen tegen straling te beschermen. Het idee dat je mensen niet vertelt dat er mogelijk risico’s zijn, getuigt niet van respect voor hun integriteit en hun recht op informatie’.

2) Prof. dr. D. Davis is medeoprichter en voormalig directeur van het Centrum voor Milieu-Oncologie van de Universiteit van Pittsburgh.

Bron: http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/elektro-magnetische-straling-ems/europese-landen-verbieden-wifi-wat-doet-nederland/

 

De rol van de Consumentenbond, Vereniging Eigen Huis, ANWB

Wat is de rol van bijvoorbeeld de Consumentenbond in deze kwestie? De Consumentenbond is in het verleden regelmatig gewezen op de objectieve informatie die hierover gepubliceerd en voorhanden is. Bekend is dat zij zich desondanks blijven houden aan het officiële overheidsstandpunt: “Tot nu toe heeft wetenschappelijk onderzoek niet bevestigd dat blootstelling aan elektromagnetische velden gezondheidsklachten veroorzaakt.” In de Consumentengids van juni 2013 verscheen een artikel over Elektromagnetische straling met voornamelijk sussende uitspraken (het publiek mag vooral niet in paniek raken).

Dit standpunt is echter niet meer houdbaar, voor wie de feiten onder ogen wil zien.

Laten deze organisaties zich zand in de ogen strooien of zijn zij een verlengstuk van het doofpotbeleid van de overheid? Zowel de Consumentengids als de bladen van Vereniging Eigen Huis en de ANWB maken keer op keer melding van de nieuwste draadloze verworvenheden. Zo heeft de ANWB “Connected Car” geintroduceerd, waarmee je je auto met internet kunt verbinden. Op die manier worden gegevens over je rijgedrag naar je smartphone verstuurd. Ook wordt er geen auto meer zonder boordcomputer gemaakt. Vereniging Eigen Huis is uiterst positief over de slimme meter en domotica in huis. Informatie wordt eenzijdig voorgeschoteld. Alsof draadloos alleen maar voordelen biedt. Nergens een waarschuwing om de nodige voorzichtigheid te betrachten en waarom.

 

Overigens: de slimme meter blijkt niet zo slim

Onderzoekers aan de Universiteit van Bremen luiden de alarmbel voor de slimme meter. Die dreigt namelijk precies datgene te gaan veroorzaken wat hij moet voorkomen: stroomuitval.

Lees het verhaal op: http://www.trouw.nl/tr/nl/5151/Vincent-wil-zon/article/detail/4109963/2015/07/31/Slimme-meter-zorgt-voor-stroomstoring.dhtml

 

afbeelding 11

De rol van de media

Ook op tv, in kranten en tijdschriften is men niet al te kritisch en bewust t.a.v. de gezondheidsrisico’s van de overdosis aan straling. Dezelfde vraag geldt hier. Zand in de ogen of verlengstuk?

In Medisch Dossier (juni 2015, nr. 5, p. 16) verscheen een artikel over de gevaren van “Smartphones en straling”. (Dit blad is de luis in de pels van Big Pharma.)

Ook in tijdschrift GezondNu (maart 2015, p. 60) verscheen een artikel over de gevaren van straling en tips om hiermee om te gaan. In dit tijdschrift verschijnen talloze artikelen over mensen met diverse ziektes en gezondheidsklachten, alles komt wel een keer voorbij. Tot nog toe echter niemand met EHS, er wordt met geen woord over gerept, ondanks voorstellen van lezers in deze richting. Ook in Uitzicht, het blad van de Moermanvereniging, is bij mijn weten geen besef van enige gezondheidsrisico’s en dat mobiele telefonie kankerverwekkend is.

Wordt dit probleem bewust genegeerd? Durven ook de media hun handen niet te branden aan dit controversiële onderwerp? Houdt de overheid de touwtjes strak in handen?


Eerlijke en objectieve informatie kunt u lezen op de website van de Stichting EHS

www.stichtingehs.nl

 

Slotopmerkingen

De overheid en uiteraard de telecombedrijven zijn er veel aan gelegen om de waarheid over de gezondheidsrisico’s van elektromagnetische straling voor het publiek verborgen te houden. Beide verdienen miljarden in deze business. Financiële en commerciële belangen geven de doorslag en de volksgezondheid wordt geofferd aan het grote geld. Het is begrijpelijk dat overheid en telecom niet staan te popelen om deze cruciale bron van inkomsten kwijt te raken en om de golf aan schadevergoedingen die valt te verwachten, het hoofd te bieden. Bedenk dat nergens -ook niet door de overheid- wordt beweerd dat straling veilig is. Het enige zwakke argument blijft dat “uit wetenschappelijk onderzoek niet is gebleken…” Hoe lang kan men zich dit permitteren, als de onafhankelijke bewijzen zich opstapelen? Zoals de geschiedenis laat zien: de waarheid kan decennia lang verborgen blijven.

 

Jurisprudentie: de rechter oordeelt

 

 1. Nederland, Nieuw-Vennep, maart 2015

Omstreden UMTS-mast is van de baan na protest bewoners.

Bron: http://zendmastprotest.nl/media/

 

 1. Nederland, 2006

Rechter stelt burgers Nagele in gelijk, VNG Magzine. Gemeenten mogen zich niet zonder meer verschuilen achter een advies van de Gezondheidsraad, als burgers andere onderzoeken met andere uitkomsten kunnen overleggen.

http://www.stopumts.nl/pdf/vng_15sep06.pdf

 

 1. Nederland, 2012

Uitspraak rechtbank Zutphen verbod UMTS-mast i.v.m. mogelijke schade bijenvolken.

Bron: http://www.stopumts.nl/doc.php/Juridische%20Informatie/7064/uitspraak_rechtbank_zutphen_verbod_umts-mast_i.v.m._mogelijke_schade_bijenvolken.

 

 1. Nederland , 2014

Nationale ombudsman stelt stelt elektrogevoelige in het gelijk m.b.t. klacht over het UWV.

Bron: http://www.stopumts.nl/doc.php/Juridische%20Informatie/8761/nationale_ombudsman_stelt_stelt_elektrogevoelige_in_het_gelijk_m.b.t._klacht_over_het_uwv

 

 1. Betere bescherming voor gezondheid Hilversummers; Europees voorzorgprincipe in Hilversum toegepast.

Afgelopen donderdag 17 april 2014 is een streep gezet door de aanvraag voor een antenne naast woonhuizen in De Meent. Het college adviseerde na het verkiezingsdebat in de Hilversumse Meent geen toestemming te verlenen voor een UMTS antenne en de Raad was het daar donderdag mee eens. De motivering daarvoor was echter onvolledig. Het bijzondere nieuws is dat de wethouder op vragen van Hilversum1 fractievoorzitter Hans Roos toegezegd heeft dat het Europees voorzorgprincipe door de gemeente gevolgd wordt bij plaatsing van antennes. Sterker nog: het zou volgens de wethouder nu al gevolgd worden. Het Europees voorzorgprincipe is nieuw en houdt in dat eerst bewezen moet worden dat een installatie (bijvoorbeeld de straling van een GSM of UMTS mast) onschadelijk is voor de gezondheid voordat je als gemeente plaatsing toestaat. Dat klinkt logisch en vanzelfsprekend maar het is een belangrijke wijziging ten opzichte van vroeger beleid.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: info@hilversum1.nl

http://www.dichtbij.nl/t-gooi/regionaal-nieuws/artikel/3486980/betere-bescherming-gezondheid-hilversummers.aspx

 

 1. Frankrijk

Een Franse rechtbank heeft bepaald dat een vrouw die zegt aan ‘wifi-allergie’ te lijden, geld moet krijgen.

De 39-jarige Marine Richard claimt dat ze geen gewoon leven kan leiden door de elektromagnetische straling van wifi. De Française, die vroeger actief was als journalist, kan door haar gezondheidssituatie naar eigen zeggen niet meer werken. Inmiddels woont ze in een tent in een afgelegen gebied in de Franse Alpen.

Bron: http://nos.nl/artikel/2054400-franse-vrouw-krijgt-geld-vanwege-wifi-allergie.html

 

 1. Rechtszaak gewonnen tegen GSM-operator in Frankrijk.

De gezinnen in Frankrijk die een rechtszaak hebben aangespannen tegen Bouygues Telecom, omwille van de antennes in hun buurt, hebben de zaak gewonnen! De rechtszaak beriep zich op het voorzorgsprincipe.

Er IS wetenschappelijke onzekerheid, DUS het voorzorgsprincipe moet worden toegepast, zo simpel is het. De telecomoperator moet zijn antennes ontmantelen en 3.000 euro schadevergoeding betalen aan elk van de gezinnen omwille van de blootstelling aan een gezondheidsrisico.

Bron: http://videos.nextup.org/France2M6/JugementTGIAntennesRelaisBouyguesTelecom/01102008.htmlRelaisBouyguesTelecom/01102008.html

 

 1. Frankrijk, 2009

Wederom kiest rechter partij voor omwonenden op basis van het voorzorgsbeginsel.

Bron: http://www.stopumts.nl/doc.php/Juridische%20Informatie/3964/frankrijk_wederom_kiest_rechter_partij_voor_omwonenden_op_basis_van_het_voorzorgsbeginsel._%28upd.%29

 

 1. Frankrijk, 2009

Opnieuw provider veroordeelt tot afbraak zendmast. Origineel afschrift van het vonnis.

Bron: http://www.stopumts.nl/doc.php/Juridische%20Informatie/3368/frankrijk_opnieuw_provider_veroordeelt_tot_afbraak_zendmast._origineel_afschrift_van_het_vonnis.

 

 1. Duitsland

“Een zendmast mag niet op een huis (met meerdere koopwoningen) worden geplaatst indien één van de huiseigenaars er tegen is. Een meerderheid is niet genoeg om voor te beslissen.”

“Mogelijk gevaar voor gezondheid (want nog niet volledig onderzocht), waardoor de serieuze mogelijkheid bestaat dat de verkoop- of huurprijs van een koopwoning omlaag gaat.”

Bron: http://www.stopumts.nl/doc.php/Juridische%20Informatie/8038/juridische_uitspraken_in_duitsland

 

 1. Duitsland , 2012

Duitsland: Slachtoffer van radarstraling; na 17 jaar erkend als beroepsziekte.

Bron: http://www.stopumts.nl/doc.php/Juridische%20Informatie/8522/duitsland_slachtoffer_van_radarstraling%3B_na_17_jaar_erkend_als_beroepsziekte

 

 1. België, 2009

Opnieuw kiest Belgische Rechter ten gunste van de burger. Rechter verbiedt gsm-mast wegens gezondheidsrisico.

Bron: http://www.stopumts.nl/doc.php/Juridische%20Informatie/3762/opnieuw_kiest_belgische_rechter_ten_gunste_van_de_burger.
http://www.stopumts.nl/doc.php/Juridische%20Informatie/3711/belgi%EB_rechtbank_te_gent_vernietigt_zendmastvergunning_o.a._om_gezondheidsredenen._%28upd%2Bext%29
http://www.stopumts.nl/doc.php/Juridische%20Informatie/3730/belgi%EB_rechter_verbiedt_gsm-mast_wegens_gezondheidsrisico

 

 1. Italië, 2012

Hoge Raad bevestigt uitspraak rechtbank: mobieltje is oorzaak hersentumor.

Bron: http://www.stopumts.nl/doc.php/Berichten%20Internationaal/7052/itali%C3%AB_hoge_raad_bevestigt_uitspraak_rechtbank_mobieltje_oorzaak_hersentumor.

 

 1. Australië , 2013

Werknemer die ziek is geworden door EMV heeft rechtszaak gewonnen.

Bron: http://www.stopumts.nl/doc.php/Juridische%20Informatie/7259/australie_doorbraak_erkenning_ehs

 

 1. Australie en Israel

Australia and Israel cases may be precedent-setting

Bron: https://takebackyourpower.net/emf-on-trial-australia-and-israel-cases-may-be-precedent-setting/

 

 1. Chili, 2009

Rechter Hof van Beroep te Santa Cruz beveelt ontmanteling zendmast wegens gezondheidsaspecten.

Bron: http://www.stopumts.nl/doc.php/Juridische%20Informatie/4280/chili_rechter_hof_van_beroep_te_santa_cruz_beveelt_ontmanteling_zendmast_wegens_gezondheidsaspecten

 

 1. USA, 2008

Summary of American Legal Actions Regarding Mobile Phones and Health Effects.

Bron:http://www.stopumts.nl/doc.php/Juridische%20Informatie/2913/usa_summary_of_american_legal_actions_regarding_mobile_phones_and_health_effects

 

etc. etc.

 

De bevolking is verslaafd

Een groot deel van de bevolking is ernstig WiFi-verslaafd en sluit maar al te graag de ogen voor de gevaren, waarbij de feiten naar het rijk der fabelen worden verwezen of de klachten worden afgedaan als “psychosomatisch”. Wat kun je verwachten, mensen blijven ook roken, ondanks de feiten? Bovendien, zo is het argument, WiFi is niet meer weg te denken uit onze moderne wereld: “Ik heb het nodig voor mijn werk”.


De politiek?

In de politiek blijkt er ook een strategie van negeren en doodzwijgen te bestaan. Stralingspetities die worden aangeboden, verdwijnen vrijwel direct uit beeld. Brandbrieven en noodkreten van getroffen burgers blijven liggen en worden niet serieus genomen. Ze worden beschouwd als incidenten. De ‘kritische massa’ van naar schatting 480.000 elektrogevoeligen leeft vooralsnog een bestaan van verborgen leed.

Ontkennen en negeren zijn strategieën die werken, maar hoe lang is dit vol te houden?

 

APPENDIX

 

 

Tips om met straling om te gaan

 

Enkele maatregelen om de blootstelling aan elektromagnetische (EM) velden zo beperkt mogelijk te houden:

 

 1. Zet de WiFi uit als deze niet wordt gebruikt, of beter, neem Internet aan een kabeltje
 2. Vervang alle draadloze apparatuur door bekabelde, of kies voor een stralingsarme telefoon.
 3. Vermijd sterke EM velden zoveel mogelijk. Werk op plekken of woon in gebieden waar EM

     velden zwak zijn.

 1. Maak een onvermijdelijke blootstelling zo kort mogelijk: telefoneer kort met een mobieltje, kijk

    alleen TV voor het journaal, gebruik de smartphone zo min mogelijk en niet voor spelletjes etc.

 1. Gebruik je mobiele telefoon zo min mogelijk direct tegen je hoofd. Gebruik liever een headset of

    de luidspreker.

 1. Scherm je slaapkamer af voor straling die van buitenaf komt, bijv. met speciale koolstofverf of

    een beschermend laken op bed.

 1. Hou je telefoon (of iPad etc) niet in de buurt van je buik als je zwanger bent, of uit je broekzak

    als je graag (ooit) vader zou willen worden.

 1. Laat kinderen niet spelen met je telefoon, of zet hem in ieder geval op flight modus. Oudere

    kinderen zouden ook een headset moeten gebruiken bij het bellen. Kinderen onder de 7 jaar

    niet blootstellen aan draadloze apparaten en geen Babyfoon naast het hoofd van je baby.

 1. Weiger de slimme meter! Doe niet mee aan de trend van ‘nog meer draadloos’ en domotica in

    huis en auto.

 

Welke klachten zoal?

(De lijst is niet volledig.)

Slapeloosheid

Chronisch moe

Hoofdpijn, migraine

Druk in het hoofd of achter de ogen

Hoge bloeddruk

Concentratieverlies

Spier- en gewrichtspijnen

Verzuringsverschijnselen

Duizeligheid

Allergieën, jeuk, eczeem, huidklachten

Hyperactiviteit, rusteloosheid, geïrriteerdheid

Droge en/of geïrriteerde ogen

Oorsuizingen

 

De juridische kanten

 

1) Het voorzorgsprincipe

Juridisch gezien is de overheid verplicht het voorzorgsprincipe in acht te nemen. Dit houdt in dat er een recht is om bij twijfel, dus niet pas bij bewijs, een voorzorgsbeginsel in te stellen t.a.v. een stof die mogelijk schadelijk is.

Het voorzorgsprincipe is een moreel en politiek principe dat stelt dat als een ingreep of een beleidsmaatregel ernstige of onomkeerbare schade kan veroorzaken aan de samenleving of het milieu, de bewijslast ligt bij de voorstanders van de ingreep of de maatregel als er geen wetenschappelijke consensus bestaat over de toekomstige schade. Het voorzorgsprincipe is vooral van toepassing in de gezondheidszorg en het milieu; het gaat daar in beide gevallen over complexe systemen waar ingrepen resulteren in onvoorspelbare effecten.

Het is wetenschappelijk aanvaard dat wanneer het om volksgezondheid gaat, het voldoende is om aan te tonen dat er een redelijke kans is op [bijv. gezondheidsschade]. Het is dan niet vereist om de bewijsvoering tot in den treure en tot en met de kleinste details uit te werken.  Vrij vertaald luidt deze definitie: als er kans is op serieuze of onomkeerbare schade, dan mag het gebrek aan volledige wetenschappelijke zekerheid niet gebruikt worden als reden om maatregelen uit te stellen.

 

Voorzorgsprincipe niet voor antenne-installaties

Dit is het standpunt van de overheid:

“Zolang de blootstellingslimieten niet worden overschreden, zijn er geen aanwijzingen dat de elektromagnetische velden van antenne-installaties ernstige effecten op de gezondheid hebben. Daarom wordt het voorzorgsprincipe bij antenne-installaties niet gehanteerd.”

Enkele vragen.

Wat als de overheid de blootstellingslimieten kunstmatig (te) hoog houdt?

Wat als er wel degelijk voldoende aanwijzingen zijn dat er gezondheidsklachten optreden?

Wat als objectieve onderzoeken stelselmatig en voor het gemak worden afgedaan met “niet volgens de criteria van wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd”?

Wat als klachten stelselmatig worden afgedaan met “psychosomatisch”, alhoewel dit ook niet hard kan worden gemaakt?

Wat als er inmiddels 2000 peer reviewed onderzoeken zijn die voldoen aan de de criteria voor goed wetenschappelijk onderzoek?

Men zou kunnen stellen: “Er ís wetenschappelijke onzekerheid, dus het voorzorgsprincipe moet worden toegepast.”

 

Het standpunt van de overheid berust op eigenbelang.

 

2) Artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens

Dit artikel garandeert ons het recht op bescherming van ons huis.

“The individual has a right to respect for his home, meaning not just the right to the actual physical area, but also to the quiet enjoyment of that area. Breaches of the right to respect of the home are not confined to concrete or physical breaches, such as unauthorised entry into a person’s home, but also include those that are not concrete or physical, such as noise, emissions, smells or other forms of interference. A serious breach may result in the breach of a person’s right to respect for his home if it prevents him from enjoying the amenities of his home.”

 

3) De Grondwet

Artikel 10.1

Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op een eerbiediging van zijn persoonlijke sfeer.

Artikel 11

Ieder heeft, behoudens bij de krachten de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.

Artikel 20.1

De bestaanszekerheid der bevolking en spreiding van welvaart zijn voorwerp van zorg der overheid.

Artikel 21

De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het hele land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu.

Artikel 22:1

De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid.

 

Het streven van de Ministeries

 • Het ministerie van Infrastructuur en Milieu zet in op leefbaarheid.
 • Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, heeft de ambitie om iedereen zo lang

   mogelijk gezond te houden en zieken zo snel mogelijk beter te maken en wier motto is

   “Nederland gezond en wel”.

 • Het ministerie van Economische Zaken zegt te staan voor een duurzaam, ondernemend

  Nederland, o.a. door aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving.

 

Kennisbericht Elektrogevoeligheid

Een elektrogevoelige zoekt hulp.

Een publiekssamenvatting van het kennisbericht Elektrogevoeligheid.

Stel u bent huisarts en bij u op het spreekuur komt een patiënt die de volgende gezondheidsklachten beschrijft: hoofdpijn, spier- en gewrichtspijn, hartritmestoringen, huidproblemen, moeheid en concentratieproblemen. De patiënt geeft aan dat hij deze klachten ervaart als hij in de buurt komt van hoogspanningslijnen, omroepzenders, mobiele telefoons en het WiFi modem thuis. Verder legt de patiënt uit dat zijn dagelijks functioneren inmiddels ingrijpend wordt beperkt door de gezondheidsklachten. Hij is al een aantal weken ziek thuis van zijn werk en hij komt nauwelijks nog de deur uit.

U onderzoekt de patiënt, maar dit levert geen duidelijk aanwijsbare oorzaak op voor de klachten die hij omschrijft. De patiënt zelf legt in zijn toelichting aan u duidelijk de relatie tussen zijn klachten en elektromagnetische velden. U weet dat de wetenschap nog geen duidelijkheid geeft over de gezondheidsklachten van elektrogevoeligen en dat deze duidelijkheid ook niet op korte termijn te verwachten is uit nog lopende of binnenkort startende onderzoeken. Dit geheel maakt dat u de oorzaak van de klachten niet kunt vaststellen. U kunt slechts uitgaan van de drie mogelijke verklaringen die er zijn voor de gezondheidsklachten:

– De klachten worden veroorzaakt door EMV.

– De klachten hebben een psychische oorzaak.

– De klachten worden veroorzaakt door andere milieufactoren of ziekten.

Een combinatie van bovenstaande factoren is ook mogelijk.

Uw patiënt wil, naast het vaststellen van de oorzaak van de klachten, graag uw hulp bij het verminderen van de klachten.

Hulpmaatregelen

Elektrogevoeligen geven zelf aan dat het beperken van de blootstelling in combinatie met het leren omgaan met de gezondheidsklachten helpt om hun klachten te verminderen.

Verminderen  blootstelling

Het Kennisplatform is van mening dat het zinvol is om mensen te voorzien van informatie over de effectiviteit van maatregelen om de blootstelling te verminderen. Zo kunnen mensen zelf de meest zinvolle maatregelen nemen om hun blootstelling te beperken.Het verminderen van de blootstelling aan EMV bronnen in de privéomgeving is meestal het eenvoudigst. Het verwijderen van DECT telefoons en het vervangen van WiFi door kabels zijn goed uitvoerbaar. Een deel van de blootstelling aan EMV komt echter van bronnen buiten de privéomgeving. Goede afschermende maatregelen kunnen ingrijpend en kostbaar zijn. Bovendien blijken de maatregelen in de praktijk niet altijd effectief om de blootstelling daadwerkelijk te verminderen. Er zijn ook middelen verkrijgbaar die helemaal geen invloed hebben op de blootstelling.

Het leren omgaan met de klachten en blootstelling

Centraal in de hulp aan elektrogevoelige mensen staat het leren omgaan met de gezondheidsklachten. Of wanneer uw diagnose is dat er waarschijnlijk een andere oorzaak is voor de klachten het leren de blootstelling aan elektromagnetische velden anders (minder bedreigend) te ervaren. Deze elementen zijn een belangrijk onderdeel van de *SOLK-richtlijn, die is bedoeld voor arts en patiënt.Op dit moment is er geen eenduidige wetenschappelijke verklaring en de mate van effectiviteit van de behandeling is wetenschappelijk nog niet vastgesteld.

Wat is elektrogevoeligheid

Er is (nog) geen eenduidige definitie van elektrogevoeligheid. Zowel in de wetenschappelijke literatuur als in maatschappelijke discussies worden verschillende begrippen en omschrijvingen gebruikt. Hierdoor is het lastig om elektrogevoeligheid goed te beschrijven en te onderzoeken. Ondanks het ontbreken van een eenduidige definitie, is wel duidelijk dat met elektrogevoeligheid wordt bedoeld dat sommige mensen gezondheidsklachten ervaren als zij in de buurt komen van bronnen die elektromagnetische velden produceren. De klachten worden gemeld bij blootstelling ver beneden de geldende limieten. Voorbeelden van bronnen van elektromagnetische velden binnenshuis: elektrische apparaten zoals wekkerradio’s, elektrische dekens, DECT-huistelefoons en mobiele telefoons. Voorbeelden van bronnen van elektromagnetische velden buitenshuis: antennes voor mobiele communicatie (zendmasten), omroepzenders en hoogspanningslijnen.

Bronnen: http://www.kennisplatform.nl/actueel/12-04-19/kennisbericht_elektrogevoeligheid.aspx
http://www.kennisplatform.nl/Homepage.aspx

 

Huisarts waarschuwt

Liesbeth Adriaansens is een van de huisartsen in West-Brabant die een mogelijke relatie tussen straling en klachten als vermoeidheid, duizeligheid, concentratie- en slaapproblemen niet meteen als onzin van tafel veegt. Nee, als ze goed doorvraagt naar specifieke woon- of werkomstandigheden van patiënten, gaat ze soms zelfs op pad met een zogeheten field analyzer om straling ter plekke te meten. “In een geval was de relatie tussen klacht en straling aantoonbaar: de hoofdpijn van een mevrouw, die net naar een nieuw appartement was verhuisd, verdween nadat ze de tv en de dectfoon uit de slaapkamer had gehaald en de router (draadloze internetverbinding) uitgezet.

Bron: http://www.bndestem.nl/algemeen/binnenland/elektromagnetische-velden-hoor-je-niet-en-zie-je-niet-1.399389

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embeddedHYPERLINK “https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=thtwbfADS4w”&HYPERLINK “https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=thtwbfADS4w”v=thtwbfADS4w

 

Ervaringsverhalen

Elektrogevoeligheid veroorzaakt klachten, zoveel moge inmiddels duidelijk zijn. Naar schatting is 3% van de Nederlandse bevolking elektrosensitief. Zo’n 480.000 mensen zouden er al ziek van zijn. Waar zijn al die mensen? Het zal niet verbazen dat deze mensen vaak te ziek zijn om in actie te komen, te ziek om van zich te laten horen. Het is een verborgen, vergeten groep. Velen zitten in een geïsoleerde, voor straling afgeschermde huizen. Naar buiten gaan is bijna onmogelijk, straling is overal, er is niet aan te ontkomen.

Foto: https://www.youtube.com/watch?v=bfOdarj_wXY

 

Geen wonder dat er steeds meer wanhopige mensen zijn die geen oplossing meer zien en, indien mogelijk, emigreren (EHS-vluchtelingen worden) of drastischer, zelfmoord plegen. Ze vinden nergens gehoor en kunnen geen kant meer op. Voor hen is er geen plek meer in deze samenleving.

 

Elektrogevoelige priester pleegt zelfmoord – ondraaglijke pijn in hoofd door 4G

De Duitse priester Carsten Häublein pleegt zelfmoord na 10 jaar lange lijdensweg door elektrogevoeligheid. De pijn die 4G hem bezorgde, een brandend gevoel in het hoofd, was ondraaglijk geworden.

Bron: http://www.beperkdestraling.org/index.php?option=com_content&view=article&id=971:elektrogevoelige-priester-pleegt-zelfmoord-ondraaglijek-pijn-door-4g&catid=43:nieuws-algemeen
http://www.kennisplatform.nl/actueel/14-03-15/Kennisplatform_betreurt_zelfmoorden.aspx

 

Lees enkele verhalen op:

http://www.stopumts.nl/doc.php/Verhalen/

http://stralingsleed.jouwweb.nl/uitleg/vluchteling-in-eigen-land

 http://www.stopumts.nl/doc.php/Verhalen/7951/ervaringsverhaal_foltering

 

Elektrogevoeligen willen euthanasie

Bron: http://stralingsleed.jouwweb.nl/elektrogevoeligen-willen-euthanasie

 

 

Nog meer onafhankelijke onderzoeken die gezondheidseffecten van EMS aantonen

The National Center for Biotechnology Information (NCBI) is part of the United States National Library of Medicine (NLM), a branch of the National Institutes of Health.

The NCBI houses a series of databases relevant to biotechnology and biomedicine. Major databases include GenBank for DNA sequences and PubMed, a bibliographic database for the biomedical literature. 

 1. Atasoy H.I. et al., 2013. Immunohistopathologic demonstration of deleterious effects on growing rat testes of radiofrequency waves emitted from conventional Wi-Fi devices. Journal of Pediatric Urology 9(2): 223-229.

 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22465825

 1. Avendaño C. et al., 2012. Use of laptop computers connected to internet through Wi-Fi decreases human sperm motility and increases sperm DNA fragmentation. Fertility and Sterility 97(1): 39-45.

 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22112647

 1. Avendaño C. et al., 2010. Laptop expositions affect motility and induce DNA fragmentation in human spermatozoa in vitro by a non-thermal effect: a preliminary report. American Society for Reproductive Medicine 66th Annual Meeting: O-249

http://wifiinschools.org.uk/resources/laptops+and+sperm.pdf)

 1. Aynali G. et al., 2013. Modulation of wireless (2.45 GHz)-induced oxidative toxicity in laryngotracheal mucosa of rat by melatonin. Eur Arch Otorhinolaryngol 270(5): 1695-1700.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23479077

 1. Gumral N. et al., 2009. Effects of selenium and L-carnitine on oxidative stress in blood of rat induced by 2.45-GHz radiation from wireless devices. Biol Trace Elem Res. 132(1-3): 153-163.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19396408

 1. Havas M. et al., 2010. Provocation study using heart rate variability shows microwave radiation from 2.4GHz cordless phone affects autonomic nervous system. European Journal of Oncology Library Vol. 5: 273-300.

 http://www.icems.eu/papers.htm?f=/c/a/2009/12/15/MNHJ1B49KH.DTL part 2.

 1. Havas M. and Marrongelle J. 2013. Replication of heart rate variability provocation study with 2.45GHz cordless phone confirms original findings. Electromagn Biol Med 32(2): 253-266.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23675629

 1. Maganioti A. E. et al., 2010. Wi-Fi electromagnetic fields exert gender related alterations on EEG. 6th International Workshop on Biological Effects of Electromagnetic fields.

http://www.istanbul.edu.tr/6internatwshopbioeffemf/cd/pdf/poster/WI-FI%20ELECTROMAGNETIC%20FIELDS%20EXERT%20GENDER.pdf

 1. Margaritis L.H. et al., 2013. Drosophila oogenesis as a bio-marker responding to EMF sources.
  Electromagn Biol Med., Epub ahead of print.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23915130

 1. Naziroğlu M. and Gumral 2009. Modulator effects of L-carnitine and selenium on wireless devices (2.45 GHz)-induced oxidative stress and electroencephalography records in brains of rats. Int J Radiat Biol. 85(8): 680-689. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19637079
 2. Nazıroğlu M. et al., 2012. 2.45-Gz wireless devices induce oxidative stress and proliferation through cytosolic Ca2+ influx in human leukemia cancer cells. International Journal of Radiation Biology 88(6): 449–456. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22489926
 3. Nazıroğlu M. et al., 2012b. Melatonin modulates wireless (2.45 GHz)-induced oxidative injury through TRPM2 and voltage gated Ca(2+) channels in brain and dorsal root ganglion in rat. Physiol Behav. 105(3): 683-92.

 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22019785

 1. Oksay T. et al., 2012. Protective effects of melatonin against oxidative injury in rat testis induced by wireless (2.45 GHz) devices. Andrologia doi: 10.1111/and.12044, Epub ahead of print.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23145464

 1. Papageorgiou C. C. et al., 2011. Effects of Wi-Fi signals on the p300 component of event-related potentials during an auditory hayling task. Journal of Integrative Neuroscience 10(2): 189-202.

 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21714138

Wi-Fi alters brain activity in young adults:

http://wifiinschools.org.uk/resources/wifi+brain+July+2011.pdf)

 1. Shahin S. et al., 2013. 2.45 GHz Microwave Irradiation-Induced Oxidative Stress Affects Implantation or Pregnancy in Mice, Mus musculus. Appl Biochem Biotechnol 169: 1727–1751.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23334843

http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/who-straling-mobiele-telefonie-kankerverwekkend/

Roken veroorzaakt kanker, dat moet dus op de pakjes.. In hoeverre de mobiele EMS-straling evenzo beschadigend voor mens en dier is, wordt steeds duidelijker. Ondertussen zijn we met het grootste experiment ooit bezig, want schade van EMS laat zich pas na jaren zien..

 

Noot van de samensteller

Ik ben erkentelijkheid verschuldigd aan al diegenen die objectieve informatie over de stralingsproblematiek hebben uitgezocht en gepubliceerd, waar ik gebruik van heb gemaakt om dit verslag samen te stellen. De informatie over de schadelijkheid van elektrosmog is overweldigend en het was heel moeilijk om een keuze te maken.

Daarbij wordt de problematiek door de overheid zo hardnekkig genegeerd, ontkend, tegengesproken en weggemoffeld, dat er een steeds grotere roep zal ontstaan om minimaal het voorzorgsprincipe in acht te nemen.

Met de zich uitbreidende onafhankelijke onderzoeken en jurisprudentie kunnen en mogen overheid en lagere overheden zich niet langer verschuilen achter de mededeling dat “het nooit wetenschappelijk is aangetoond” en dat “het onderzoek niet is uitgevoerd volgens goede wetenschappelijke criteria”.  Wat we nodig hebben is objectieve, eerlijke informatie, en bewustzijn van wat misschien wel eens de grootste onzichtbare genocide in de geschiedenis van de mensheid zal blijken te zijn. Een beschaving die zichzelf aan het uitroeien is, heeft dit nooit in de gaten.

 

Onderteken de petitie

Wil je ook dat de stralingsnormen veiliger worden? NB. Dit betekent niet dat je niet meer mobiel kunt bellen of internetten. Dit betekent wel dat we verstandig en veilig gebruik willen gaan maken van draadloze communicatie. Dit betekent dat we eerlijke voorlichting willen. Dit betekent dat we grenzen willen aan de ongebreidelde toename van elektromagnetische vervuiling door de ether. Vele duizenden mensen hebben al getekend.

Voor onze veiligheid en die van onze kinderen.

 

Teken de petitie op:

http://www.verminder-electrosmog.nl