Gemeenteraad Utrechtse Heuvelrug stemt UNANIEM tegen slimme lantaarnpalen

“Historisch Besluit”

Gemeenteraad Utrechtse Heuvelrug stemt UNANIEM tegen slimme lantaarnpalen

Dankzij de inspanningen van de werkgroep “Stralen doen we liever zelf” werd op 19 februari j.l een speciale Raadsinfobijeenkomst georganiseerd om raadsleden, wethouder en ambtenaren te informeren over de gezondheidsrisico’s van straling.


Gestemd voor lantaarnpalen zonder franjes

Eerder had gemeente Utrechtse Heuvelrug (o.a. Driebergen, Doorn, Maarn, Leersum) het voornemen geuit “slimme lantaarnpalen” te willen gaan aanbesteden, d.w.z. lantaarnpalen uitgerust met 4G/Wifi, 5G en ook camera’s. Niet alleen vanwege privacy, maar ook vanwege stralingsrisico’s kwam hiertegen volop bezwaar vanuit de bevolking en startte de werkgroep “Stralen doen we liever zelf” een succesvolle petitie.

Tijdens de raadinfobijeenkomst werd o.a. het woord gevoerd door Hugo Schooneveld, Rob Verboog en Carolien Schooneveld. Volop werden goede vragen gesteld door de aanwezige raadsleden. Ook hier was opvallend en triest dat de uitgenodigde spreker namens de Economic Board Utrecht alle “slimme toepassingen” besprak, maar werkelijk niets wist over de gezondheidsrisico’s van straling………… Voor ons ideaal en voor de raadsleden een oogopener!


SPG, CU en VVD goed geïnformeerd
Door SGP, CU en VVD waren vooraf al (concept) amendementen ingediend o.b.v. het gezondheidsrisico door straling. De raadinfobijeenkomst liep flink uit, vooral doordat op een constructieve wijze met alle partijen werd overlegd: men wilde de regie in eigen hand houden en de lantaarnpalen inderdaad niet voorzien van stralingsapparatuur.

Uiteindelijk werd men het in beginsel eens en zou men streven naar een definitief raadsbesluit op 8 maart, waarvoor de wethouder en partijen een tekst zouden gaan maken.


Unaniem besluit op 8 Maart
Op 7 maart waren alle partijen het eens, zodat op 8 maart UNANIEM de gemeenteraad het besluit nam uitsluitend lantaarnpalen aan te gaan besteden t.b.v. licht en 4g/Wifi en 5G uit te sluiten!

In meerdere opzichten is dit een historisch besluit:

  1. Gemeenteraden nemen niet vaak een unaniem besluit

  2. De gezondheidsrisico’s van straling werden door alle partijen onderkend en vormden de basis voor dit besluit, naast het privacy-aspect.

  3. De gemeente als “lagere overheid” neemt de regie en verantwoordelijkheid en blokkeert de ongecontroleerde uitrol van wifi en 5G.

  4. Het heeft dus zin te ageren tegen voorgenomen Wifi/smart city/5G – plannen! Dit besluit heeft een precedentwerking.

Voor een korte(2,5 minuut) impressie van de Raadsinfobijeenkomst zie de video op:https://youtu.be/gGkje7o24m0.

Voor een samenvatting van 20 minuten zie de video op: https://www.youtube.com/watch?v=2Sw9MJZHacE&feature=youtu.be

Als je van alles wilt genieten (2,5 uur):  https://www.youtube.com/watch?v=-ITJIbQwMOI&t=5s.

Vriendelijke groet,
Rob Verboog

Verminder Electrosmog aanwezig bij Landelijke Contactdag Stichting EHS

Verminder Electrosmog aanwezig tijdens landelijke contactdag Stichting EHS

Op zaterdag 7 april a.s. organiseert Stichting EHS een landelijke contactdag
van 9:30 – 16:00 uur in Spijk (bij Gorinchem).

Er wordt o.a. uitgebreid ingegaan op de ontwikkelingen rond 5G
(techniek, gezondheidseffecten, uitrol).

Tevens vindt er ook een paneldiscussie met deskundigen plaats over de gewenste aanpak en samenwerking tussen de stralingsbewuste organisaties en strategische aspecten.

 

Voor meer info en inschrijving,
zie www.stichtingehs.nl

Stralingsbewuste Partijen Gemeente

Komende woensdag 21 Maart is er Gemeenteverkiezing. Op deze pagina heb ik tips betreffende stralingsbewuste partijen/personen verzameld om, als je gaat stemmen, iets voor het stralingsbewustzijn van je gemeente te doen (en hopelijk daarna meer 😉 )

Tot nu toe:

Aalsmeer: Groen Links (is in ieder geval tegen de sleepwet)

Amersfoort: De Burger Partij, Jan Den Ouden

Amsterdam: Piratenpartij, Matthijs Pontier

Breda: D66 (Patrick Smans), de Volkspartij of Peter Bakker van Groen Links

Heilo: CPN, Willem Gomes

Hilversum: SP. Reinhart Weller (pertinent tegen toepassingen 5G en slimme lantaarnpalen)
                   Hilversum 1 (zeer bewust van zendmast-problematiek en zet zich daarvoor in)

Utrecht: Partij vd Dieren, Eva van Esch!

Zuidkennemerland;
Haarlem,
Heemstede,
Bloemendaal,
Zandvoort: zie https://stralingsbewustzuidkennemerland.nl/gemeenteraadsverkiezingen/

Schaveren, Epe, Voorschoten, Haarlo, Berkelland, Zeewolde, Riel, Bilthoven, Súdwest-Fryslân, Heeg, Hilversum, Blauwhuis, Noordbroek, Zwolle, Grootegast, Lutjegast, Lisse, Limmen in de gemeente Castricum, Ootmarsum in de gemeente Dinkelland, Noordscheschut in de gemeente Hoogeveen en Weesp zie; https://www.martinevriens.com/2018/02/26/recente-politieke-ontwikkelingen-op-het-gebied-van-straling-en-gezondheidsrisico-s/


Utrechtse Heuvelrug kiest voor eigen regie


PERSBERICHT

Doorn, 09 maart 2018

Utrechtse Heuvelrug kiest voor eigen regie
Aanbesteding alleen met licht op de nieuwe lantaarnpalen

De gemeenteraad Utrechtse Heuvelrug heeft gisteravond (don. 8-3) besloten voorlopig geen zendapparatuur (4G, 5G, Wifi) en camera’s/ sensoren e.d. op de nieuwe straatlantaarns mogelijk te maken. Unaniem besloot de gemeenteraad uitsluitend de verlichting aan te besteden.

Extra functionaliteiten zullen niet eerder worden toegepast dan nadat deze ter besluitvorming aan de raad zijn voorgelegd. Op deze wijze houdt de raad zelf de regie in handen. Dat was een cruciaal principe.

Er moet eerst meer bekend zijn over de gezondheidsrisico’s en mogelijke schendingen van de privacy. Pas dan kan een weloverwogen besluit worden genomen. De wethouder (Veldhuizen, CDA) verwacht dat dit op z’n vroegst medio 2019 is, in de bouwteamfase van de aanbesteding van de openbare verlichting en kabelnet.

Bij inwoners was substantiële bezorgdheid ontstaan over mogelijke nadelige gezondheidseffecten van straling en de eventuele inbreuk op de privacy. Dit nadat bekend was geworden dat op nieuwe lantaarnpalen allerlei Smart City-toepassingen zouden kunnen worden aangebracht. De raad constateerde na een speciale informatieavond met presentaties door deskundigen over dit onderwerp dat het onverantwoord is om nu een besluit te nemen op dit onderwerp. Er was nog teveel onduidelijk.

Marnix Lamers van ‘Stralen doen we liever zelf’: ‘We blijven alert, zeker gezien de hoge schuld van de gemeente. Deze financiële druk maakt extra functionaliteiten wellicht aantrekkelijk gezien hun opbrengsten. Dat mag echter niet prevaleren boven onze gezondheid en privacy.

In elk geval zijn we nu opgelucht en blij met het verstandige besluit van de gemeenteraad. We zijn duidelijk aandachtig gehoord, gezondheidsaspecten zijn serieus erkend en dat vinden we zeer positief.”


Red: Chapeau aan Marnix en Tessa en aan alle leden van de raad gemeente Utrechtse Heuvelrug!!

Voor nadere informatie en interviews met de beweging ‘Stralen doen we liever zelf’ neemt u contact op met: Woordvoerder Marnix Lamers, 06 15 05 08 24. stralendoenwelieverzelf@gmail.com

“Straling in het Onderwijs”

Gratis informatiebijeenkomst over Straling in het Onderwijs

Wetenschappers die ons op het hart drukken het voorzorgsprincipe t.a.v. EMS straling in acht te nemen?

Kinderen en jongeren die, omdat zij nog in ontwikkeling zijn, extra kwetsbaar zijn voor EMS?

Frankrijk verbiedt WIFI op crèches?

Daar wil je als #leraar, #onderwijzer, #docent, #schoolleider, #ICTer, #conciërge toch meer over weten?

Daarom,
op woensdag 21 maart, 14:00-16:00 te Woerden,
een gratis informatiebijeenkomst over EMS straling in het onderwijs:

Wat is EMV?
Waarom is het belangrijk er aandacht voor te hebben en er meer over te weten?
Wat kun je – vrij eenvoudig en met beperkte kosten – doen ter preventie van gezondheidsklachten en verminderde ontwikkeling?

Meer info:
https://stralinginonderwijs.wordpress.com/