Aansprakelijkheid

Betreft; Aansprakelijkheidsverklaring

Eric van Rongen (Gezondheidsraad),

Inmiddels zijn er al heel veel wetenschappers en artsen die aan de alarmbel trekken als het om draadloze ontwikkelingen gaat. Zo rijst het aantal onderzoeken dat schadelijke effecten van Wifi  aantonen de pan uit, maar ook in de omgeving van zendmasten zijn er talloze aanwezige kankerclusters alsook duizenden meldingen van mensen met gezondheidsklachten gerelateerd aan deze zenderstraling.

Ikzelf ben nu al een paar Jaar op zoek naar een plek die stralingsarm is om te gaan wonen/leven, omdat het voor mij allang duidelijk is. Straling weg is klachten weg… Ook als ik er geen bewuste weet van heb. Ongevraagd heb ik door uw ruime normering nu 32 Wifi’s welke mijn woning doorkruisen en duidelijk invloed hebben op mijn vitaliteit, neurologische vermogens, gezondheid en fysieke welbevinden.. Naast mij zijn er duizenden anderen alleen al in Nederland die klachten hebben van straling en soms/vaak de wanhoop nabij zijn, om nog ergens, het liefst binnen Nederland een stralingsarme leefplek te kunnen vinden.

Hier zijn meer dan 10.000 Nederlanders die hun handtekening al hebben gezet tégen de komst van 4G en Wifi op openbare plaatsen. Anderen hebben nog zo weinig vertrouwen in de Nederlandse overheid en zijn hun spullen aan het pakken, of zijn al vertrokken naar rustigere oorden in het buitenland. Bijvoorbeeld Zweden waar last hebben van straling gewoon door de overheid erkent is of Frankrijk, waar wel gewoon wat gedaan wordt aan het recht op een deugdelijk voorzorgsprincipe en dit niet zo mensonwaardig wordt uitgelegd, maar gewoon maatregelen worden genomen om bevolking aan al teveel stralingsblootstelling te beschermen, Wifi op crèches verboden is, en inmiddels een verbod op het gebruik van mobiele telefoons op scholen, vanuit de overheid geïnitieerd. In Rajasthan wordt vanwege gezondheidsrisico’s het plaatsen van zendmasten in de nabijheid van scholen verboden zelfs niet toegestaan binnen 500 meter vanaf ziekenhuizen (in Nederland staan ze bovenop de daken van scholen, flats en zorginstellingen met alle risico’s van dien). Op Cyprus geeft de overheid gewoon voorlichting over hoe de bevolking de stralingsblootstelling kan beperken, veel te weinig, maar in ieder geval iets, net als in California onlangs is gebeurd. In Nederland gebeurt nog steeds niets.

En ik neem u dat persoonlijk kwalijk. Aangezien ik overtuigd ben dat de hoeveelheid mensen met gezondheidsklachten direct of indirect door een overdosis aan straling in de komende jaren enorm gaat toenemen, zou ik u willen vragen de normen drastisch bij te stellen, omdat de overheid u vertrouwt en niets doet als u zegt dat het oké is… En er echt inmiddels meer dan voldoende signalen en bewijzen zijn dat deze technologie heel erg waarschijnlijk niet zonder gezondheidsschade verder kan worden uitgerold. Als u niet van plan bent om de maximale norm drastisch te verlagen en serieus denkt dat dit een verantwoord risico is wat genomen moet worden op de Nederlandse bevolking, houd ik u persoonlijk aansprakelijk voor dit beleid en de gevolgen die hieruit voortkomen. Mocht u het niet eens zijn met uw naam als verantwoordelijke/aansprakelijke, ontvang ik graag zsm doch uiterlijk binnen 3 weken de naam van diegene die u aansprakelijk acht, wanneer er wanbeleid ten kosten van de gezondheid van de Nederlands bevolking, blijkt. Mocht ik geen andere naam van u krijgen, ga ik ervanuit dat u inderdaad de aansprakelijke bent.

Alvast dank, en een vriendelijke groet,
Marloes van Mensvoort

Ik neem aan dat u op de hoogte bent van:

http://www.saferemr.com/2017/09/5G-moratorium12.html

http://www.bioinitiative.org/

En om de gezondheid van de Nederlanders te waarborgen, omdat niemand anders de opdracht heeft zich zo uitgebreid in de materie te verdiepen als u, u ook achtergrond informatie bekijkt zoals:
https://www.klagemauer.tv/?a=showportal&keyword=gesundheit&id=1019

Ik, Erik van Rongen, verklaar op de hoogte te zijn van bovenstaande informatie, en het toch volledig plausibel te vinden de Nederlandse bevolking aan nog meer straling (het 5G netwerk) bloot te gaan stellen. Als het mis gaat ben ik op deze beslissing aan te spreken.

Erik van Rongen
Handtekening   ……………………….

Andere naam/aansprakelijke volgens Erik van Rongen
………………………………………………

Doe mee aan de Nationale Posteractie!

 

Nationale Posteractie “Gezondheidsrisico’s door straling”

Doe mee aan de Nationale Posteractie!

Een poster in de metro van Londen/GB veroorzaakte in mei 2017 veel aandacht voor de gezondheidsrisico’s door (overdosis) straling van draadloze communicatie, zoals van smartphones, WiFi, zendmasten, DECT, e.d.

Deze bijzondere poster is nu door andere stralingsbewuste organisaties in Nederland benut om gezamenlijk aandacht te vragen voor deze gezondheidsrisico’s, alsmede wat je er zélf tegen kunt doen!

Naar schatting 3 – 5 % van de bevolking ondervindt (ernstige) gezondheidsklachten door straling, maar weet niet dat straling de oorzaak is. In Nederland gaat het dan om ten minste 550.000 mensen.

Ook de meeste artsen in Nederland zijn niet bekend met de gezondheidsrisico’s door straling en nemen deze mogelijke oorzaak dan ook niet mee in hun diagnose.

Een overzicht van o.a. de 14.000 wetenschappelijke onderzoeken, vele films, interviews, boeken en artikelen vindt U op www.StopOverdosisStraling.nu en www.stopumts.nl.

Voor een overzicht van de klachten, zie o.a. https://sosstraling.nl/gezondheidsklachten-top-25/ en www.stichtingehs.nl.

In Nederland weten slechts een 3.500 mensen, dat hun klachten worden veroorzaakt door straling. Velen daarvan hebben een uitzichtloos, eenzaam bestaan : zij kunnen nergens naar toe, overal is immers straling, veelal ook van hun buren in de woonsituatie. Chantal Halmans beschrijft in haar zojuist verschenen boek “De Draadloze kooi. Ziek van elektrosmog.” een aantal schrijnende gevallen.

In de film “Stop Overdosis Straling!” vertelt Wally Verboog haar verhaal, hoe ze erachter kwam en wat het voor haar betekent, zie https://www.youtube.com/watch?v=x0lIk7kdUQw.

Bijzonder: het aantal ziektegevallen, waarbij de arts geen oorzaak kan vinden, is de laatste jaren zeer sterk gestegen: de zogenaamde SOLK-gevallen, Somatisch Onverklaarbare Lichamelijke Klachten.

Zowel in de eerstelijnszorg (huisarts) als in tweedelijnszorg (specialisten) bedraagt het aandeel SOLK-patiënten inmiddels meer dan 40 % van het totaal!

In deze periode is ook het aantal zendmasten exponentieel gestegen en is er op vele plaatsen inmiddels sprake van een zeer hoge veldsterkte en overdosis straling.

Aangezien bepaalde SOLK-klachten exact overeenkomen met een aantal stralingsgerelateerde klachten (o.a. vage klachten, oorsuizingen, slaapproblemen, huidallergie, slaapproblemen, vermoeidheid), is de verwachting dat vele patiënten snel kunnen genezen als de “optie oorzaak straling” beter bekend is bij publiek en artsen.

Daarom ook deze Nationale Posteractie!

De poster is beschikbaar in 3 versies en in 2 formaten (A4 en A3). Er komen ook leaflets en postcards.

Gratis digitaal te downloaden via https://sosstraling.nl/sos-poster-actie/.

De papieren versies zijn tegen minimale kostprijs te bestellen via o.a. www.StopOverdosisStraling.nu (verkort www.SOSstraling.nl): bijv. voor 19 Euro ontvang je thuis (NL) 65 full colour A4 posters.

Op de poster staan gezamenlijk de ondersteunende organisaties:

  • Stop UMTS

  • Stichting EHS (ElektroHyperSensitiviteit)

  • Patiëntenvereniging CPLD-vereniging

  • Groep Verminder Electrosmog

  • StopOverdosisStraling.nu.

Deze staan op de digitale versie mét actieve link, dus ideaal als je de poster mailt of “post”!

Doe mee aan de Nationale Posteractie!

Hang deze poster(s) op je raam, bij scholen, kinderdagverblijven, supermarkten, winkels, apotheken, huisartsen, tandartsen, hoorwinkels, gemeentehuizen, bibliotheken, bushaltes, consultatiebureaus, vestigingen van de GGD, ziekenhuizen, telecomwinkels, parkeergarages, etc. (vraag wel eerst toestemming indien noodzakelijk).
Stuur de poster(s) op naar je lokale krant, College van B&W/gemeenteraad & politieke partij, stop ze in de brievenbus.
Informeer ook je vrienden, familie en netwerk (zeker als ze gezondheidsklachten hebben!). Ook via Facebook, LinkedIn, deel en plaats op Forums, etc.

Kortom: doe mee en benut de papieren én digitale versie!

—————————–

Opmerking voor redactie:

Voor meer informatie, overleg, idee of advies:

Rob & Wally Verboog

(www.StopOverdosisStraling.nu)

Herenstraat 58

3985 RW Werkhoven (gem. Bunnik)

0343 – 41 18 58

06 – 30 15 99 33

1.verboog@wxs.nl

180 Wetenschappers trekken aan de noodbel!

5G Appeal

Scientists and doctors warn of potential serious health effects of 5G (originele tekst)

September 13, 2017

We the undersigned, more than 180 scientists and doctors from 36 countries, recommend a moratorium on the roll-out of the fifth generation, 5G, for telecommunication until potential hazards for human health and the environment have been fully investigated by scientists independent from industry. 5G will substantially increase exposure to radiofrequency electromagnetic fields (RF-EMF) on top of the 2G, 3G, 4G, Wi-Fi, etc. for telecommunications already in place. RF-EMF has been proven to be harmful for humans and the environment.
(Note: Blue links below are references.)

– 5G leads to massive increase of mandatory exposure to wireless radiation
– 5G technology is effective only over short distance. It is poorly transmitted through solid material.
– Many new antennas will be required and full-scale implementation will result in antennas every 10 to 12 houses in urban areas, thus massively increasing mandatory exposure.
– With ”the ever more extensive use of wireless technologies,” nobody can avoid to be exposed. Because on top of the increased number of 5G-transmitters (even within housing, shops and in hospitals) according to estimates, ”10 to 20 billion connections” (to refrigerators, washing machines, surveillance cameras, self-driving cars and buses, etc.) will be parts of the Internet of Things. All these together can cause a substantial increase in the total, long term RF-EMF exposure to all EU citizens. Harmful effects of RF-EMF exposure are already proven

Over 230 scientists from more than 40 countries have expressed their “serious concerns” regarding
the ubiquitous and increasing exposure to EMF generated by electric and wireless devices already before the additional 5G roll-out. They refer to the fact that ”numerous recent scientific publications have shown that EMF affects living organisms at levels well below most international and national guidelines”. Effects include increased cancer risk, cellular stress, increase in harmful free radicals, genetic damages, structural and functional changes of the reproductive system, learning and memory deficits, neurological disorders, and negative impacts on general well-being in humans. Damage goes well beyond the human race, as there is growing evidence of harmful effects to both plants and animals. After the scientists’ appeal was written in 2015 additional research has convincingly confirmed serious health risks from RF-EMF fields from wireless technology. The world’s largest study (25 million US dollar) National Toxicology Program (NTP), shows statistically significant increase in the incidence of brain and heart cancer in animals exposed to EMF below the ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) guidelines followed by most countries. These results support results in human epide-
miological studies on RF radiation and brain tumour risk. A large number of peer-reviewed scientific reports demonstrate harm to human health from EMFs. The International Agency for Research on Cancer (IARC), the cancer agency of the World Health Organization (WHO), in 2011 concluded that EMFs of frequencies 30 KHz – 300 GHz are possibly carcinogenic to humans (Group 2B). However, new studies like the NTP study mentioned above and several epidemio-
logical investigations including the latest studies on mobile phone use and brain cancer risks confirm that RF-EMF radiation is carcinogenic to humans.

Scientist Appeal for 5G Moratorium
5G Appeal

The EUROPA EM-EMF Guideline 2016 states that ”there is strong evidence that long-term exposure to certain EMFs is a risk factor for diseases such as certain cancers, Alzheimer’s disease, and male infertility…Common EHS (electromagnetic hypersensitivity) symptoms include headaches, concentration difficulties, sleep problems, depression, lack of energy, fatigue, and flu-like symptoms.”

An increasing part of the European population is affected by ill health symptoms that have for
many years been linked to exposure to EMF and wireless radiation in the scientific literature. The
International Scientific Declaration on EHS & multiple chemical sensitivity (MCS), Brussels 2015, declares that: “In view of our present scientific knowledge, we thereby stress all national and international bodies and institutions…to recognize EHS and MCS as true medical conditions which acting as sentinel diseases may create a major public health concern in years to come worldwide i.e. in all the countries implementing unrestricted use of electromagnetic field-based wireless technologies and marketed chemical substances… Inaction is a cost to society and is not an option anymore… we unanimously acknowledge this serious hazard to public health…that major primary prevention measures are adopted and prioritized, to face this worldwide pan-epidemic in perspective.”

Precautions
The Precautionary Principle (UNESCO) was adopted by EU 2005: ”When human activities may lead to morally unacceptable harm that is scientifically plausible but uncertain, actions shall be taken to avoid or diminish that harm.”

Resolution 1815 (Council of Europe, 2011): ”Take all reasonable measures to reduce exposure to
electromagnetic fields, especially to radio frequencies from mobile phones, and particularly the exposure to children and young people who seem to be most at risk from head tumours…Assembly strongly recommends that the ALARA (as low as reasonably achievable) principle is applied, covering both the so-called thermal effects and the athermic [non-thermal] or biological effects of electromagnetic emissions or radiation” and to ”improve risk-assessment standards and quality”.

The Nuremberg code (1949) applies to all experiments on humans, thus including the roll-out of 5G with new, higher RF-EMF exposure. All such experiments: ”should be based on previous knowledge (e.g., an expectation derived from animal experiments) that justifies the experiment. No experiment should be conducted, where there is an a priori reason to believe that death or disabling injury will occur; except, perhaps, in those experiments where the experimental physicians also serve as subjects.” (Nuremberg code pts 3-5). Already published scientific studies show that there is ”a priori reason to believe” in real health hazards.

The European Environment Agency (EEA) is warning for ”Radiation risk from everyday devices” in
spite of the radiation being below the WHO/ICNIRP standards. EEA also concludes: ”There are many examples of the failure to use the precautionary principle in the past, which have resulted in serious and often irreversible damage to health and environments…harmful exposures can be widespread before there is both ‘convincing’ evidence of harm from long-term exposures, and biological understanding [mechanism] of how that harm is caused.”

“Safety guidelines” protect industry — not health
The current ICNIRP ”safety guidelines” are obsolete. All proofs of harm mentioned above arise alt-
hough the radiation is below the ICNIRP “safety guidelines”. Therefore new safety standards are necessary.

The reason for the misleading guidelines is that “conflict of interest of ICNIRP members due to their relationships with telecommunications or electric companies undermine the impartiality that should govern the Scientist Appeal for 5G Moratorium 25G Appeal regulation of Public Exposure Standards for non-ionizing radiation…To evaluate cancer risks it is necessary to include scientists with competence in medicine, especially oncology.”

The current ICNIRP/WHO guidelines for EMF are based on the obsolete hypothesis that ”The critical effect of RF-EMF exposure relevant to human health and safety is heating of exposed tissue.” However, scientists have proven that many different kinds of illnesses and harms are caused without heating (”non-thermal effect”) at radiation levels well below ICNIRP guidelines.

We urge EU:
1) To take all reasonable measures to halt the 5G RF-EMF expansion until independent scientists
can assure that 5G and the total radiation levels caused by RF-EMF (5G together with 2G, 3G, 4G, and WiFi) will not be harmful for EU-citizens, especially infants, children and pregnant women, as well as the environment.
2) To recommend that all EU countries, especially their radiation safety agencies, follow Resolution 1815 and inform citizens, including, teachers and physicians, about health risks from RF-EMF radiation, how and why to avoid wireless communication, particularly in/near e.g., daycare centers, schools, homes, workplaces, hospitals and elderly care.
3) To appoint immediately, without industry influence, an EU task force of independent, truly im-
partial EMF-and-health scientists with no conflicts of interest 1 to re-evaluate the health risks and:
a) To decide about new, safe “maximum total exposure standards” for all wireless communication
within EU.
b) To study the total and cumulative exposure affecting EU-citizens.
c) To create rules that will be prescribed/enforced within the EU about how to avoid exposure ex-
ceeding new EU ”maximum total exposure standards” concerning all kinds of EMFs in order to pro-
tect citizens, especially infants, children and pregnant women.
4) To prevent the wireless/telecom industry through its lobbying organizations from persuading EU-officials to make decisions about further propagation of RF radiation including 5G in Europe.
5) To favor and implement wired digital telecommunication instead of wireless.
We expect an answer from you no later than October 31, 2017 to the two first mentioned signatories about what measures you will take to protect the EU-inhabitants against RF-EMF and especially 5G radiation. This appeal and your response will be publicly available.

Respectfully submitted,
Rainer Nyberg, EdD, Professor Emeritus (Åbo Akademi), Vasa, Finland (NRNyberg@abo.fi)
Lennart Hardell, MD, PhD, Professor (assoc) Department of Oncology, Faculty of Medicine and Health, University Hospital, Örebro, Sweden (lennart.hardell@regionorebrolan.se)
1
Avoid similar mistakes as when the Commission (2008/721/EC) appointed industry supportive members for SCENIHR, who submitted to EU a misleading SCENIHR report on health risks, giving telecom industry a clean bill to irradiate EU-citizens. The report is now quoted by radiation safety agencies in EU.

Scientist Appeal for 5G Moratorium

Originele tekst (met links)

Gezondheidsrisico’s van elektromagnetische straling

Medisch dossier: Gezondheidsrisico’s van elektromagnetische straling

Dit artikel is overgenomen uit Medisch Dossier en wordt in Nederland uitgegeven sinds januari 1999. Medisch Dossier is de Nederlandse uitgave van het blad What Doctors Don’t Tell You van medisch journaliste Lynne Mc Taggart (schrijfster van onder meer de bestsellers ‘Het Veld’ en ‘Het Intentie Experiment’). Alle informatie in Medisch Dossier is gebaseerd op toonaangevende medische vaktijdschriften en gebaseerd op gevestigd, wetenschappelijk onderzoek en biedt bijna elke maand onafhankelijke medische informatie. http://www.fitplein.nl/straling/gezondheidsrisico-van-elektromagnetische-straling/

Elektromagnetische velden

Zichtbaar, hoorbaar of voelbaar zijn ze niet, maar toch zijn we er 24 uur per dag in ondergedompeld. Op de lucht om ons heen na, vormen elektromagnetische velden (emv’s) onze meest invasieve omgevingsfactoren. Desondanks besteedt bijna niemand er nog veel aandacht aan.

Gevoelig voor elektromagnetische velden en straling

De meeste mensen lijken niet veel te merken van het brede scala elektromagnetische velden dat ons omgeeft. Voor een kleine groep mensen is de straling echter ziekmakend: de zogeheten ‘elektrosensitieve’ mensen. Voor hen zijn de velden die alledaagse elektrische apparaten genereren, dermate invaliderend dat ze de grootste moeite hebben een normaal leven te leiden. De symptomen die ze kunnen krijgen, variëren van hoofdpijn tot chronische vermoeidheid.

Hoe vaak komt het probleem voor?
Gezien de minieme publiciteit die eraan wordt gegeven, is het begrijpelijk dat elektrohypersensitiviteit (ES) hen niet veel zegt. Maar het zou best kunnen dat maar liefst 3 procent van alle mensen hevige overgevoeligheidsreacties vertoont voor EMV’s, aldus een Zweeds onderzoek van het prestigieuze Karolinska Instituut (1). Zweden vormt een uitzondering. Dit land neemt het probleem namelijk serieus, in tegenstelling tot de meeste andere landen waar de medische stand het probleem vaak ontkent en waar elektrosensitieve mensen voor hypochonders worden aangezien. Is het ES inderdaad slechts een denkbeeldig probleem? Of zijn degenen die er nu aan lijden te vergelijken met de kanaries die vroeger vooruitgestuurd werden in de mijnen, en dus op te vatten als een waarschuwing aan ons allen voor de gevaren van een wereld met steeds meer elektromagnetische velden?
De evolutie van de mensen is miljoenen jaren oud, maar alleen al in de afgelopen vijftig jaar zijn we steeds sneller blootgesteld aan steeds grotere hoeveelheden kunstmatige elektromagnetische straling. Toegegeven, we zijn geëvolueerd in een elektromagnetische omgeving (vooral door straling van de zon en het elektromagnetische veld van de aarde), maar die natuurlijke velden zijn heel anders dan de EMV’s die door elektrische energie ontstaan.

Elektromagnetische gevaren

De eerste ‘kanaries’ die ons waarschuwden voor de verborgen gevaren van EMV’s waren de arbeiders in industrieën die met elektriciteit te maken hadden. Tot verbazing van overheden bleken er significante beroepsrisico’s te kleven aan regelmatige blootstelling aan hoge doseringen elektromagnetische straling. Ook hier nam Zweden het voortouw toen in dit land onderzoek werd gedaan naar verbanden tussen blootstelling aan EMV’s en ziekten. Reeds meer dan tien jaar geleden werd aan het Zweeds Nationaal Instituut voor Bedrijfsgeneeskunde een negentien jaar durend onderzoek afgerond naar de risicoverhoging van verschillende ziekten onder elektriciteitsarbeiders. Daaruit kwam een duidelijk patroon naar voren. Deze arbeiders bleken consequent een verhoogd risico te hebben van twee soorten kanker: hersentumoren en leukemie (een kwaadaardige bloedkanker). Tevens bleek er een relatief consistente dosisrespons te bestaan: grofweg was het risico van kanker groter naarmate de blootstelling aan EMV’s hoger was. Onder elektrotechnici en elektriciens was het risico van leukemie bijvoorbeeld met 30 procent gestegen, maar onder mensen die op hoogspanningslijnen werkten, was het risico tot wel twee keer zo hoog als normaal. Lassers bleken een toename van 30 procent te hebben aan hersentumoren, maar assembleurs van tv-toestellen en radio’s, die meer continu blootgesteld zijn, hadden een bijna drie keer zo hoog risico als normaal om dergelijke tumoren te ontwikkelen (2).

Toen diezelfde twee vormen van kanker opdoken bij bestuurders van elektrische trams besloten de Zweedse bedrijfsgeneeskundigen te onderzoeken hoe dat kwam. Hun conclusie was behoorlijk verontrustend. Het bleek dat vier van de vijf bestuurders ‘significante afwijkingen’ in hun chromosomen hadden. Maar nog verontrustender was dat die reeds bij een relatief laag stralingsniveau optraden, namelijk van slechts 2 microtesla (zie kader). Blijkbaar, zo luidde hun conclusie, kunnen zelfs laag gedoseerde EMV’s ‘genotoxische eigenschappen’ hebben (3). Later is dat bevestigd door Amerikaans onderzoek aan de Universiteit van Washington in Seattle, waar in cellen van ratten ‘breuken in DNA-strengen veroorzaakt door elektromagnetische velden’ werden aangetroffen (4).

Maar niet alleen mensen werkzaam in de elektriciteitsindustrie blijken een verhoogd risico te lopen. Aan het eind van het afgelopen jaar meldde een onderzoeksteam van de universiteit van Oxford de resultaten van een onderzoek naar de effecten van elektrische stroomdraden op de gewone bevolking en met name op kinderen. Na vergelijking van meer dan 35.000 patiëntendossiers bleek dat kinderen die binnen een straal van 100 meter van hoogspanningskabels wonen, een bijna tweemaal zo hoog risico liepen leukemie te krijgen (5).

De bio-elektromagnetische mens

Dergelijke resultaten vormen geen verrassing voor wetenschappers uit het relatief nieuwe veld van de bio-elektromagnetica. Reeds veertig jaar geleden toonde de Amerikaanse wetenschapper Robert Becker als één van de eersten aan dat het menselijk lichaam zijn eigen, zeer laaggedoseerde, natuurlijke EMV’s heeft en dat die velden een functie hebben bij veel zelfgenezende lichaamsprocessen. Zijn ontdekking werd later kracht bijgezet door het werk van de Duitse natuurkudige Fritz-Albert Popp en de Franse bioloog wijlen Jacques Benveniste. Onafhankelijk van elkaar toonden zij aan dat alle lichaamscellen met elkaar communiceren door middel van zeer kleine elektromagnetische en kwantummechanische frequenties.

Die bevindingen lijken erop te wijzen dat wij in essentie elektromagnetische wezens zijn, wat het alleen maar begrijpelijker maakt dat we van externe EMV’s nadelige invloeden ondervinden. Tot nu toe echter is die aanslag op de gezondheid niet duidelijk zichtbaar, waardoor nog maar weinigen van ons de neiging hebben de 21ste eeuw af te wijzen. Toch wijzen de kwaadaardige aandoeningen die ontstaan wanneer mensen in een bepaalde mate aan EMV’s worden blootgesteld, erop dat die velden in essentie giftig zijn. Ze moeten dus op z’n minst ieder van ons enige schade berokkenen, ook al kan die te klein zijn om te meten of wegvallen in de ‘ruis’ van alle andere aanslagen op ons immuunsysteem. Om die reden zijn die 3 procent van de mensen die uitzonderlijk sensitief zijn voor EMV’s zo belangrijk. Voor hen valt de 21ste eeuw te vergelijken met leven in een bijna constante ‘elektromagnetische smog’ (6). Met name in vroege stadia van de aandoening zijn de symptomen moeilijk te onderscheiden van gewone gevoelens zoals ‘zich uitgeput voelen’. Alasdair Philips, die aan ES lijdt, beschrijft het begin als ‘een algemeen gevoel alsof er een griepje aan zit te komen dat steeds maar niet doorzet’ (7).

Symptomen van elektrohypersensitiviteit (ES)

In 1998 werd door een Zweedse vakbond een onderzoek uitgevoerd naar de belangrijkste ES-symptomen (8). Boven aan de lijst stonden oogklachten, beschreven als een pijnlijk, irriterend gevoel van ‘zand in de ogen’, soms in combinatie met fotofobie (aversie voor licht). Deze werden op de voet gevolgd door huidaandoeningen: gevoelens van irritatie, warmte, jeuk, droogheid en tintelen; ook wordt de huid vaak rood of ontstaan zelfs uitslag of pukkels (9). Het vaakst zijn de neus, mond en het gezicht aangedaan, maar in principe kan het overal optreden. Andere klachten op de lijst waren hoofdpijn, vermoeidheid, concentratieverlies en verlies van het korte termijn geheugen, depressie, ademtekort, overmatige dorst, een doof gevoel en ‘steken in’ of zwakte van de gewrichten met uiteindelijk ernstige chronische pijn zoals bij fibromyalgie.

Volgens dr. Robert Becker is er een duidelijke parallel tussen ES en de symptomen van multiple chemical sensitivity (MCS) ofwel meervoudige chemische overgevoeligheid, eveneens een omgevingsziekte, die steeds vaker voorkomt als gevolg van blootstelling aan giftige chemicaliën zoals pesticiden. Bij beide treden dezelfde kenmerken op die horen bij stoornissen van het immuunsysteem door toxische overbelasting (10). Volgens dr. William Rea, een arts die zelf lijdt aan zowel MCS als ES en die duizenden mensen met omgevingsziekten heeft behandeld, is het zelfs zo dat de patiënt vaak het verschil niet weet te maken tussen de symptomen van ES en MCS. Het feit dat veel patiënten melden dat hun ES begon na een toxische chemische belasting, is een duidelijke aanwijzing dat er een verband bestaat.

Zit ES ‘tussen de oren’?

Uiteraard maakt dit alles niet veel indruk op de conventionele medische stand, waar zowel MCS als ES meestal worden afgedaan als ingebeelde ziekten die ‘tussen de oren’ zitten. Die opvatting wordt echter weersproken door bewijzen uit de afgelopen 25 jaar.

Zo werd enkele jaren geleden in Zweden aangetoond dat patiënten met ES duidelijke fysiologische verschillen vertonen met niet-patiënten, bijvoorbeeld in polssnelheid en galvanische huidrespons (dit zegt iets over de zweetproductie). Volgens de onderzoekers hebben ‘ES-patiënten een tamelijk specifieke fysiologische predispositie (aanleg) voor gevoeligheid voor fysieke en psychosociale omgevingsfactoren’ (11).

Verder zijn door twee onderzoeksteams geblindeerde trials gedaan met ES-patiënten, die willekeurig werden verdeeld in een groep die aan echte, en een groep die aan nep-EMV’s werd blootgesteld. In de jaren tachtig werkten de allergoloog dr. Jean Monro en de natuurkundige dr. Cyril Smith samen aan een serie blootstellingstests. Uit hun bevindingen bleek dat ES-patiënten reageerden wanneer EMV-apparatuur werd aangezet, en niet reageerden als deze uit stond (12). Dezelfde resultaten werden begin jaren negentig gemeten door de eerder genoemde dr. Rea, pionier op het gebied van behandelingen voor omgevingsziekten, bij zijn dubbelblinde trials. Daarbij wisten noch de artsen noch de patiënten wanneer de EMV’s werden gegenereerd. Van de honderd ES-patiënten reageerden er zestien op de aanwezigheid van EMV’s (13).

Meer recent is in de Verenigde Staten aangetoond dat zelfs wanneer niet-ES-patiënten ’s nachts in hun slaap aan EMV’s worden blootgesteld, er een significant effect optreedt in hun variatie in polssnelheid. Hiermee kun je hartaandoeningen voorspellen. Nu wordt aangenomen dat dit effect van EMV’s erop wijst dat er op de lange termijn schade aan het hart optreedt (14). Bij dierexperimenteel onderzoek bleken ratten die erin waren getraind uit doolhoven te ontsnappen significant slechter te presteren na blootstelling aan EMV’s, zelfs aan relatief zwakke velden (15).

Een ander teken dat ES een werkelijk bestaande aandoening is, is de ontdekking dat sommige ES-patiënten zelf EMV’s uitstralen die zo intens zijn dat elektrische apparaten ervan gaan haperen. In hun aanwezigheid gaan er heel vaak apparaten als tv’s en broodroosters kapot en raken lichtpeertjes vaker ‘op’ dan normaal (16).

Verklaringen

Een van de problemen die een algehele acceptatie van EMV-gerelateerde aandoeningen in de weg staat, is het gebrek aan een samenhangende medische verklaring voor schade door EMV’s, vooral in het geval van ES. Volgens één theorie ligt de verklaring in het hormoon melatonine, dat een krachtige natuurlijke stof tegen kanker is. Bij Duits proefdieronderzoek dat lang geleden werd uitgevoerd, bleek dat zelfs bij matige gedoseerde EMV’s het melatonine al behoorlijk onderdrukt kon worden, wat een plausibele verklaring oplevert voor de link tussen kanker en EMV’s. Maar uit onderzoek met mensen zijn nooit dergelijke duidelijke resultaten naar voren gekomen. Door een recent overzicht van alle bewijzen wordt die theorie zelfs in twijfel getrokken, omdat de gegevens ‘inconsistent’ bleken (17).

Onlangs deden Zweedse wetenschappers echter een interessante ontdekking: EMV’s kunnen een soort allergische respons oproepen door lichaamscellen tot hetzelfde soort veranderingen aan te zetten die de allergenen bij hooikoorts (pollen) uitlokken, met als gevolg vrijmaking van histamine (18).

Hoe het ook zij, sommige deskundigen vinden het niet zo belangrijk wat nu precies het achterliggende mechanisme is, aangezien de biologische basis van het probleem overduidelijk is. ‘Het menselijk brein heeft een elektrisch veld en als je daar bronnen van EMV’s vlakbij brengt, is het niet verwonderlijk dat er verstoringen ontstaan, interacties tussen systemen en schadelijke effecten aan cellen en moleculen,’ aldus professor Olle Johansson van het Karolinska Instituut in Stockholm, reeds twintig jaar een wereldberoemde autoriteit op het gebied van ES.

Wetenschappers als Johansson zijn helaas nog roependen in de woestijn. Toch zijn er in de afgelopen tien jaar wel belangrijke verschuivingen opgetreden in de officiële opvatting over de risico’s van EMV’s. Steeds meer wordt erkend dat, hoewel het wetenschappelijk bewijsmateriaal nog niet toereikend is, er genoeg alarmerende tekenen zijn die tot bezorgdheid manen. Overal ter wereld stellen overheden nu de aanbevolen maxima aan blootstelling aan EMV’s naar beneden bij (zie het kader). De niveaus die in het verleden veilig werden geacht, worden nu officieel gevaarlijk verklaard. De parallel met röntgenstraling is overduidelijk. Vijftig jaar geleden ging men ervan uit dat die zo goedaardig was dat je er in schoenwinkels de voetmaat van kinderen mee mocht opmeten. Inmiddels weten we dat geen enkele blootstelling aan röntgenstraling, hoe klein ook, volledig ongevaarlijk is.

Eén decennium geleden, in 1995, schreven ambtenaren van de Amerikaanse National Council on Radiation Protection and Measurements (NCRP) een rapport over de gevaren van EMV’s, dat werd afgesloten met een afgewogen doch ferme waarschuwing. ‘Een significant deel van de wereldbevolking is wellicht blootgesteld aan een lage mate van risico,’ zo schreven ze, ‘maar [dat is] een risicofactor met belangrijke consequenties op maatschappelijk gebied vanwege de invasieve aard en de ernstige gevolgen voor getroffen personen.’ Die bewering is echter nooit officieel gepubliceerd. De enige reden dat u haar hier kunt lezen is, dat ze uitgelekt is naar de Amerikaanse campagnepublicatie Microwave News.
Nog belangrijker informatie, achtergehouden door de Amerikaanse autoriteiten, was de aanbeveling van de NCRP om het toegestane maximum voor blootstelling aan EMV’s te verlagen met een factor 500: van 100 microtesla naar slechts 0,2.

Tony Edwards

1 Johansson O, Liu P-Y. ‘Electrosensitivity’, ‘electrosupersensitivity’ and ‘screen dermatitis’: preliminary observations from ongoing studies in the human skin. In: Simunic D, ed., Proceedings of the COST 244: Biomedical Effects of Electromagnetic Fields. Workshop over elektromagnetische hypersensitiviteit EU (DG XIII). Brussel/Graz, 1995: 52-57.
2 Br J Indust Med, 1991; 48: 597-603.
3 Bioelectromagnetics, 2001; 22 306-315.
4 Environ Health Perspect, 2004; 112: 687-694
5 Nog niet gepubliceerd rapport van Draper G et al. ‘Childhood cancer and electromagnetic field exposures from powerlines’, gemeld in The Times, 30 oktober 2004.
6 Saunders, T. The Boiled Frog Syndrome. Chichester: Wiley-Academy, 2002.
7 Philips A., Philips J. Electrical Hypersensitivity : A Modern Illness. Powerwatch, 2004.
8 Zweedse bond van kantoor- en technisch personeel. Hypersensitivity in IT Environments. Stockholm, 1998.
9 Med Hypoth, 2000; 54: 663-671.
10 Becker RO. Cross Currents: The Perils of Electropollution. Londen: Bloomsbury Publishing, 1990.
11 Bioelectromagnetics, 2001; 22: 457-462.
12 Clin Ecol, 1990; 6: 119-128.
13 J Bioelectr, 1991; 10: 241-256.
14 Bioelectromagnetics, 1998; 17: 494-496.
15 Bioelectromagnetics, 1996; 17: 494-6.
16 Philips A, Philips J. Electrical Hypersensitivity: A Modern Illness. Powerwatch, 2004.
17 Cook M, Wood A. Clinical Studies and Electromagnetic Hypersensitivity. EMFRAPID Symposium 3: Epidemiology Findings, april 1998.
18 Med Hypoth, 2000; 54: 663-671.

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit Medisch Dossier en wordt in Nederland uitgegeven sinds januari 1999. Medisch Dossier is de Nederlandse uitgave van het blad What Doctors Don’t Tell You van medisch journaliste Lynne Mc Taggart (schrijfster van onder meer de bestsellers ‘Het Veld’ en ‘Het Intentie Experiment’). Alle informatie in Medisch Dossier is gebaseerd op toonaangevende medische vaktijdschriften en gebaseerd op gevestigd, wetenschappelijk onderzoek en biedt bijna elke maand onafhankelijke medische informatie.

En toen ontdekte ik dat het erger was dan ik dacht….


Heerlijk! Een vakantie in Frankrijk, speciaal op een stralingsarme plek. Eens even kijken welke vooroordelen er mogelijk zijn ingeslopen in mijn beleving van wat er allemaal veranderd in een stralingsbelaste omgeving (om mijn huis staan een aantal zendmasten en veel buren met Wifi).

Gisteren nog opgestaan in deze verrukkelijke omgeving…

… Wauw!! Wat een rust, wat een heerlijke verademende plek. Zonder bereik zelfs! Er waren drie dagen aan vooraf gegaan voordat ik langzaam al m’n spieren vanzelf voelde ontspannen en de connectie met mijn zachte hart, lichaam en de kosmos maakte zoals deze me vroeger gewoon waren.

Maar ik merk in één dag terug dat deze connectie direct verdwenen is. Mijn gedachten waren in Frankrijk helder, ik kon me focussen en diepe verbindingen/betekenis voelen aan de dingen die ik dacht. Een helder licht wat me hielp om, net zoals vroeger gedachten en belevenissen in hun context te plaatsen en hierdoor krachtig en bezield mijn pad te voelen in het krachtenveld van het bestaan….

Maar in Nederland voel ik dat licht niet mijn kruin instromen, hier is enkel een snijdende druk. Raak de focus kwijt en de talloze hulpmiddelen die ik heb gekocht helpen hierin niet.

Wat zijn we aan het doen???

Tot 2G was het nog oké, daarna zijn we doorgeschoten en betalen we een enorme prijs voor onze mobiele bereikbaarheid. KAPPEN MET DIE OPENBARE MAGNETRON! In Frankrijk had ik internet gewoon aan een kabeltje zonder straling op een laptopje. Ik mistte NIKS! en voelde me krachtig en in staat om bergen te verzetten…. Nu krijg ik amper 3 stevige gedachten achter elkaar en dan dwaalt het af…

We creëren met Wifi en 3/4G langzaam een magnetron van onze leefomgeving, waarbij onze neurologische, spirituele en empathische vermogens langzaam het onderspit delven. Niet eerder hebben we ons nest zozeer vervuilt. Wie durft het te zien, en in te grijpen?

Marloes van Mensvoort
Verminder Electrosmog

34 Studies die schadelijke effecten aantonen van Wifi

Overzicht van wat er in andere landen gebeurt ten aanzien van straling

Petitie, Nieuwsbrief en Tips

Afschermen van je huis

Zendmasten in gemeente Utrecht

Gewéldige bewonersactie!!!

Nav toenemende gezondheidsklachten van een bewoonster uit Lombok, heeft ze de stoute schoenen aangetrokken en is met een flyeractie mensen in haar buurt gaan vragen of zij ook, klachten nav het plaatsen van nieuwe zendmasten in de Antoniuskerk, herkent.

 Flyer gemaakt en in haar buurt verspreid door  Mirjam’  

Antoniuskerk Bisdom Utrecht ontvangt 13.000 per jaar voor de zendmast in haar toren

                         
Daarop heeft zij 35 reacties gekregen van mensen die dezelfde gezondheids-klachten hebben sinds de plaatsing van de nieuwe zendmast in de kerk. Naar aanleiding hiervan is er een bewonersavond geweest om de klachten en verhalen in kaart te brengen en het geluid naar de politiek te verduidelijken.

Voor deze mensen is duidelijk dat zij zich gedupeerd voelen door de zendmast welke ongevraagd in hun leefomgeving is geplaatst, zeker nu er zo overweldigend veel aanwijzingen zijn dat mensen hier klachten van ondervinden. De 35 omwonenden, maar ook de vele wetenschappelijke studies die deze klachten ondersteunen. Ook voor de kinderen die er opgroeien wordt op een betere/gezondere leefomgeving ingezet, aangezien is aangetoond dat zij nog veel gevoeliger zijn voor de schadelijke effecten van een overdosis aan straling. Zo wordt hyperactiviteit alsook slapeloosheid veelvuldig veroorzaakt door straling.

 

Kinderen zijn ontspannender in een stralingsarme omgeving

Enkele van de buurtbewonders hebben zich in de materie rondom zendmasten en straling in het algemeen verdiept en zijn tot de conclusie gekomen dat er nauwelijks beleid is dat zorgt voor de bescherming van haar burgers. Het beleid dat er is, is dat er in alle talen gezwegen wordt over de risico’s en een torenhoge norm, die alleen maar zorgt voor bescherming van de industrie.

Op verzoek van hen is er een raadsvergadering geweest rondom het onderwerp Straling en zendmastbeleid.

Hier zijn verschillende filmpjes te zien van deze bijeenkomst:

Bijeenkomst Gemeente Utrecht

 

         

           Wetenschapper Jan-Rutger Schader aan het woord

 

Vragen door de Raadsleden

Carolien Schooneveld (Stichting EHS)

De dappere initiatiefneemster; Mirjam

 

         Rob Verboog (Verminder – Electrosmog / Stop Overdosis Straling)

En vele anderen, zie het kanaal Utrechtse Raadsinformatiebijeenkomst

Wat duidelijk is is dat het probleem veel groter is als wat tot nu toe door de reguliere media wordt voorgehouden. Telecom is angstvallig stil op dit terrein. Ook op deze bijeenkomst heeft T-mobile zich laten kennen door na uitnodiging simpelweg niet op te komen dagen.

De diverse politieke partijen zijn het eens dat het een erg belangrijk onderwerp is voor nadere beschouwing. Enkele hebben getoond interesse te hebben in een koplopersfunctie wat betreft dit onderwerp te worden. Hoe kun je bereikbaarheid vormgeven zonder de schadelijke straling continu door ons lijf te zenden? Dus zonder alle nadelige gezondheidseffecten (concentratie, slapeloosheid, lusteloosheid, oorsuizen, hyperactiviteit, etc).

Met dank aan M. Bout voor dit geweldige initiatief!

Wij wensen de bewoners en politieke partijen in Utrecht veel wijsheid toe bij hun beslissingen!

Onverschilligheid is er al genoeg.

Voor iedereen die dit leest, je kunt dit onderwerp lokaal op de plaatselijke agenda krijgen. Dat is nodig en heeft zin! Voor het landelijke deel, en om krachten te bundelen kun je de petitie ondertekenen.

Dank voor uw aandacht / inzet.

Brief naar Gemeente Sneek

Onderwerp: Bromtoon/Laag frequent geluid- LTE 4G zendmast Wilhelminapark  

Geachte Heer S.Naar aanleiding van ons telefoongesprek sturen wij u deze mail.

Wij horen sinds donderdag 1 september een doordringend, gonzend en pulserend laag frequent bromgeluid in ons huis, dit is door heel het huis hoorbaar en wordt door meerdere bezoekers ook gehoord. Naarmate je langer in dat geluid zit wordt het steeds doordringender zodat oren en zenuwstelsel op hol lijken te slaan.

Het is een ziekmakend en intens kwellend mechanisch geluid dat 24/7 hoorbaar is en in sterkte verschilt en waarvan de bron in huis tot nu toe niet te lokaliseren is. De sterkte van het geluid vertoont pieken ‘savonds en ‘snachts. Vaak gaat het de hele nacht door, ook in het weekend. We slapen hierdoor slecht en soms helemaal niet en beginnen nu problemen met de gezondheid te krijgen.

De klachten zijn: Het horen van een pulserende zware laagfrequente soms dreunende bromtoon welke dwars door oordoppen heen gaat, Een druk op de oren alsof je met je auto in een tunnel rijdt, hevige onrust en opgejaagd gevoel, hoofdpijn, oorpijn, oververmoeidheid, hartkloppingen en paniekgevoel snachts, duizeligheid, tintelingen,stress,concentratieproblemen en het zich niet meer kunnen ontspannen of zelfs niet rustig een boek kunnen lezen, slecht tot niet slapen,pijnlijke stijve nek en spieren ,angst ,prikkelbaarheid, hoge bloeddruk, teneergeslagen en zo langzamerhand wanhopig gevoel.

Voor september hadden we dit soort klachten niet. Deze klachten verdwijnen telkens langzaam wanneer we 1 a 3 dagen op een ander (logeer-)adres zijn.

We hebben daarom sterk het vermoeden dat dit geluid , dat een soort trilling geeft in de atmosfeer waardoor het zenuwstelsel en daardoor ook de oren negatief beinvloed wordt ,samenhangt met de pieken van de per 10 augustus in gebruik genomen LTE 4G zendmast die staat opgesteld tussen het Wilhelminapark en de oude Conventschool minder dan 300 meter van onze woning.

Deze zendmast is zo waar te nemen vanuit de huiskamer en is gericht op het Noorden in de straal waar wij ons precies in bevinden.

http://www.antenneregister.nl/Html5Viewer_Antenneregister/
https://www.antennebureau.nl/

Waar meerdere bronnen golven veroorzaken kunnen door het samenspel van die golven nieuwe (laagfrequente) golven ontstaan. Dat verschijnsel heet interferentie. Zo kunnen in theorie GSM-zendmasten (is hoogfrequent geluid) van verschillende providers laagfrequent geluid veroorzaken. Wij bevinden ons in een lijn precies tussen twee UMTS zendmasten (Wilhelminapark en Schuttersheuvel)

http://bromtoonzutphen.nl/onderzoek/laagfrequent-geluid/

We merken aan den lijve dat deze vorm van straling een stralingsoverbelasting geeft die langzaam is opgebouwd, en ons lichamelijk negatief beïnvloed en ons bovendien in een constante staat van alertheid houdt zodat we geen rust meer krijgen om te herstellen.

Bij onderzoek op het internet, komen we honderden soortgelijke verhalen tegen oa bij de Stichting Laagfrequentgeluid , stichting EHS, het facebookforum Leven met Tinnitus en/of Hyperacusis en de facebooklotgenoten :Straling en Zo. Wij hebben geen Tinnitus, maar de bromtoon heeft wel soortgelijke impact op ons leven. Tinnitus en Hyperacusis worden bij veel andere mensen door overbelasting van electromagnetische straling en/of laagfrequent geluid getriggerd. De straling afkomstig van de zendmasten kan overgevoeligheid voor electromagnetische velden veroorzaken en bovendien gevoeligheid voor laagfrequent geluid oproepen.

http://www.beperkdestraling.org/images/stories/Wetenschap/Tinnitus/Tinnitus_door_UMTS_en_WiFi.pdf

In Heeg staat ook een UMTS mast waarvan de omwonenden al flink ziek zijn geworden zoals bij meer UMTS-masten door heel het land. (Zie zendmast anders heeg en stop ‪UMTS.nl )

http://duurzaamheeg.nl/zendmast-anders/
http://www.stopumts.nl/ http://www.kennisplatformelektromagnetischestraling.org/images/Kennisbericht%202013-5.pdf
http://www.beeldengeluidwiki.nl/index.php/Kill_Zones

Wij hebben een hoogfrequente stralingsmeter geleend, de Gigahertz Solutions HF 35C en hebben 6 dagen lang de waarden gemeten die van buitenaf naar binnen kwamen terwijl wifi en andere eventuele apparaten met bepaalde stralingsafgifte uit stonden. Deze is ook bij onze buren gemeten omdat deze mensen met soortgelijke klachten zitten sinds eind augustus en we dus samen deze mail versturen.

29-11-2016 hoogste meting: 20.00 uur 2000 MW/m2 07-12-2016 hoogste meting: 18.00 uur. 854. MW/m2 09-12-2016 hoogste meting: 00.40 uur. 1100 MW/m2 10-12-2016 hoogste meting: 20.10 uur. 1900 MW/m2 11-12-2016 hoogste meting: 18.34 uur. 1684 MW/m2 19-12-2016 hoogste meting: 19.35 uur. 1600 MW/m2

Als er straks sprake is van het uitrollen van 5G waarvoor nog meer zendmasten nodig zullen zijn dan zullen er veel meer mensen dit soort klachten krijgen, laagfrequent geluid en ook hoogfrequente electromagnetische straling lijkt de asbest van de toekomst.

TNO heeft jaren geleden (2003) onderzocht wat de effecten zijn van de straling afkomstig van UMTS zendmasten op het welbevinden van mensen . TNO heeft een negatief advies aan de gezondheidsraad gegeven. Dat advies is eenvoudig in de wind geslagen. Ook bij de GGD’s en het RIVM zijn klachten zo als de onze bekend!

http://repository.tudelft.nl/view/tno/uuid%3A954a756d-65e2-4621-a4d9-2dc90644bbbf/

Na een dieptepunt bereikt te hebben op 5 december j.l. Hebben we een melding bij de politie gedaan en deze vond dat we er goed aan deden aan de bel te trekken. Ze verwachten vaker dit soort meldingen te krijgen ivm nieuwe technologieën. Zendmasten horen niet in de bebouwde kom te staan! Er zijn landen die zich hieraan houden en voorzorg genomen hebben door de normen bij te stellen. Als je bedenkt dat een rustig functionerend lichaam beter gedijt bij electromagnetische stralingsafgifte die niet hoger is dan 5 tot 20 MW/m2 om te kunnen herstellen dan is wat wij gemeten hebben toch werkelijk verontrustend en veel te veel.

Wij beroepen ons op handhaving en doen hierbij een melding van geluidshinder en stralingshinder! We zouden om deze reden graag een onderzoek willen naar de laagfrequente transformatorachtige bromtoon.

http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/85776-laagfrequent-geluid-altijd-last-van-laagfrequent-geluid.html

Bovendien willen wij dat deze zendmast buiten de bebouwde kom geplaatst wordt of dat in ieder geval de richting waarop hij staat ingesteld wordt veranderd zodat geen bewoonde gebouwen direct geraakt worden en mensen niet meer in hun eigen huis in een soort magnetron hoeven te wonen.

Ook de hoogte van de straling die deze zendmast uitzendt moet sterk naar beneden bijgesteld worden voordat we er helemaal aan onderdoor gaan. En voordat er mensen in onze omgeving nog bij komen met allerlei nare klachten en of ziektes waarvan ze zich niet eens bewust zijn dat het van de zendmasten komt. Better safe than sorry.

Gezondheid en welbevinden van de mens moet voorop komen te staan! Dit zou niet alleen de taak en verantwoordelijkheid van de landelijke overheid moeten zijn maar ook de taak van de gemeente! Gezond verstand en voorzorg zijn daarbij belangrijk. Men weet immers nog niet eens met zekerheid te zeggen wat de effecten op de gezondheid van mens,dier en milieu zijn wanneer deze langdurig worden blootgesteld aan laagfrequent geluid en de straling van deze zendmasten, zelfs wanneer deze straling uitzenden die nog lager is dan de huidige norm in Nederland. Wij hebben te maken met beide.

http://wetenschap.infonu.nl/onderzoek/172745-natuurlijk-elektromagnetische-velden-en-verstoring.html
http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/93211-elektro-hypersensitiviteit-door-elektrosmog.html

In je eigen huis kun je tenminste nog invloed uitoefenen op de apparatuur om de stralingsbelasting wat binnen de perken te houden, maar hier worden wij zonder pardon en zonder enige vorm van inspraak 24 uur per dag op volle sterkte aan blootgesteld. De straling en wildgroei aan zendmasten voor mobiele telefonie van verschillende providers overlappen elkaar en tel daarbij de straling van eigen apparatuur en die door ramen en muren van buren bijelkaar op. Wie beschermd ons hier tegen?

https://www.google.nl/amp/michielhaas.nl/s-o-s-stop-overdosis-straling/
http://www.wirelessinfo.nl/over-apparatuur/112-draadloos-internet-wi-fi-ouders

Bovendien…wij willen ons zo graag weer thuis en veilig kunnen voelen in ons eigen huis want we durven zelfs ons pasgeboren eerste kleinkind niet bij ons te laten logeren uit angst voor zijn gezondheid.

Op scholen worden geen zendmasten geplaatst uit gezondheidsoverwegingen . Hoe zit het dan met de kinderen en de gezondheid van de meest kwetsbare groep in onze samenleving wanneer de straling van zendmasten op zo’n kleine afstand ongefilterd je huis binnen komt?

http://www.kinderenenstraling.nl/

Hoe zit het wanneer we ons huis willen gaan verkopen? Wie wil er een huis met een onverklaarbare bromtoon en uitzicht op een zendmast waarvan men nog niet met zekerheid kan zeggen of het op den lange duur geen schade aan de gezondheid opleverd? Wij hebben samen met de buren die ook precies in de stralingslijn zitten 20 dagen na plaatsing van de LTE 4G al gezondheidsproblemen.

http://michielhaas.nl/de-gevaren-van-straling/
http://www.verminder-electrosmog.nl/
http://www.laagfrequentgeluid.nl/
http://www.laagfrequentgeluid.nl/download/Meldingen_cumulatief_geanonimiseerd.pdf
https://www.electrohealth.nl/wat-is-elektrostress/
https://www.stichtingehs.nl/
http://www.stralingsvrijhuis.nl/nl/straling/meer-effecten-elektromagnetische-straling.htmlhttps://radar.avrotros.nl/forum/viewtopic.php?p=242467
http://zendmastprotest.nl/wp-content/uploads/2014/01/Hoofddorpdefklein.pdf

Wachtend op een antwoord, ‪Vriendelijk Groeten,

Brakels Sneek (Friesland)

 

Waar blijft het spotje? “Het houdt niet op, niet vanzelf!”

 

                              sssst.jpg
     Waar blijft het spotje…: ‘Het houdt niet op?’ “ Niet vanzelf… “

Even wat verhalen die ik omwille van het leed wat bij andere gespaard kan blijven deel voor het grotere publiek. Wifi maakt meer kapot dan je lief is!

Een greep uit de verhalen die ik duizenden heb…
Vorige week cliënt S. met regelmatig hevige hoofdpijn. Zit extreem vast in de spieren van nek (spinalis, semispinalis) en schouders. Met de shiatsu lukt het goed om dit geheel wat losser te maken, maar waardoor zit het (telkens opnieuw) zo vast? Ik vraag haar of ze weet hoe dat dat komt. Ze geeft direct aan dat ze de gehele dag met haar mobiel op de bank zit… Ze geeft er zelf de woorden aan dat haar contact met haar mobiel eigenlijk haar hele leven ís… Daarna kijkt me strak aan … dan schrikt ze ervan omdat het waar is…  er komt een traantje bij. Als ik nav hiervan en haar hevige klachten wat over straling vertel blijkt dat ze op de bank thuis waar ze continu zit nog geen halve meter bij haar router vandaan zit… Ze geeft aan nooit geen emoties meer te hebben/uitten, heeft jarenlang niet meer gehuild, al haar spieren zitten vast, ze is totaal verstijfd en woont enkel in haar hoofd… en later blijkt dat ook de box van haar 6 maanden oude (erg onrustige) baby direct naast de wifirouter, naast de bank staat.. Ze voelt vanuit haar oermoeder dat ze iets beters wil creëren voor haar kind en gaat direct aan de slag om te kijken wat ze kan doen om die situatie te verbeteren maar voelt zich ook enigszins verslagen zich realiserend dat ze verslaafd is aan haar telefoon. Ze bedankt me heel hartelijk en gaat zich er zeker verder in verdiepen. In januari komt ze terug…

cellphone       

Twee weken terug nieuwe cliënt. Hevig slaapprobleem. In de afgelopen 4 jaar amper nog goed geslapen. Nooit meer dan 3 uurtjes per nacht, altijd enorm licht en een piekerend niet stil te krijgen hoofd. Bij huisarts geweest en verschillende pillen geprobeerd, naast vervelende bijwerkingen weinig gunstig effect. Gestopt. Altijd moe. Ten eind raad.

snijdend
..
Na doorvragen op allerlei gebied, blijkt dat sinds 4 jaar een Dect telefoon op haar nachtkastje staat. Nooit aan gedacht, maar ze vind het logisch dat ze minimaal gaat proberen haar slaapkamer ook op dit vlak rust te geven. Draadtelefoon geplaatst. Twee dagen erna krijg ik bericht dat ze de afgelopen nacht goed geslapen heeft. Haar hoofd is rustiger. Nu twee weken later is haar slaapprobleem vrijwel geheel verdwenen. Ze heeft weer energie. We hebben de Shiatsu gestaakt.

straling kind
Vier weken geleden. Marokkaanse dame komt met haar zoontje van 8. Zij heeft veel stress, slaap/concentratieproblemen, oorsuizen en erg vastzittende spieren in de nek (longissimus, splenius capitis) en schouders. Lieve zoontje hyperactief / concentratieproblemen.

Na enkele shiatsu behandelingen waar ze telkens erg van opknapt vraagt ze zich af of haar woning eigenlijk wel zo goed is. Ze had al eens van straling gehoord en heeft gezien dat ik daar veel van weet en door m’n behandelingen vertrouwd ze mijn gevoeligheid/innerlijk weten en vraagt of ik bij haar in huis wil kijken hoe eigenlijk het hiermee zit. Dat kan.. We lopen in de avond haar huis door en schrikken vooral van een aantal mega sterke zenders die naast haar bank staan. De meter slaat op tilt. Ik heb haar verteld wat alternatieven zijn en na wederom een nacht slecht slapen besluit ze de beruchte stekkers eruit te halen. Dan maar geen draadloos internet, maar gewoon met een kabeltje aan de laptop. De digitale Tv router (Wow! Wat een geweld komt daaraf!) gaat enkel aan als ze daadwerkelijk tv kijken.

marok

Drie dagen later tref ik haar en haar zoontje weer…
Ze zijn beide energiek, blij en verrast… Het zoontje heeft de afgelopen drie avonden rustig met een boekje op de bank zitten lezen… Dat heeft hij de afgelopen 3 jaar nog nooit gedaan!!!??? Vanwege de continue onrust in zijn lijf (ADHD dachten ze). Hij voelt duidelijk verschil als de router aan of uit staat. Hij verteld me dat zijn hoofd opeens veel rustiger is. Tot een paar dagen terug had hij heel vaak dat hij naar de keuken liep en dan daar niet meer wist waarvoor… Dat had hij nu niet meer. Hij wilde nu graag met zijn moeder een afspraak maken dat de router (tv en wifi) alleen nog maar in de vakantie aanging. Ze zijn aan het kijken of ze terug kabels aan kunnen leggen. Na drie weken zijn ook haar oorsuizen geheel verdwenen.

—————————————

Ik begin er meestal niet over. Vaak brengt de shiatsu zelf al een bewustwording op gang dat lichaamssignalen onderdeel zijn van een veel grotere wijsheid. Dat deze signalen serieus mogen worden genomen, omdat zij de sleutel zijn voor een vitalere toekomst. Naast dat voelen cliënten dat ik meer zie dan ik kan weten en neemt het open staan voor andere oplossingen dan pillen met de dag toe. Eigenlijk is daardoor het reinigen en vrij maken van de ether waarin je woont dan een logische stap. Als er geen innerlijke rust kan zijn omdat het qua frequenties niet in orde is, dan vind je nergens rust en ben je enorm bevattelijk voor verslavingen, welke dan ook.
Het bovenstaande is zomaar een selectie van de vele verhalen welke hier in m’n praktijk plaatsvinden, maar als deze mensen bij mij komen… Hoeveel meer mensen komen er dan bij andere therapeuten met onnodig slapeloze nachten van Dect, gsm, en of Wifistraling? Een waas in het hoofd en ‘onrust’ in het lijf of een ADHD diagnose van een ziekmakende experia- of horizonbox. Doordat NIEMAND nog de overheid ze wijst op deze mogelijke oorzaak welke in bovengenoemende gevallen drie keer raak was.

 

Marloes* Zelf huistelefoon aan kabel, internet op laptopje aan kabel, geen wifi en geen smartphone, maar een oud mobieltje 🙂

Was getekend, Marloes van Mensvoort
                        

Nieuwetijdsdenker, Shiatsu Therapie Den Bosch,

Verminder Electrosmog.nl (teken en deel ook!)

Onomstotelijk bewezen

GSM Straling veroorzaakt Kanker

Baanbrekend onderzoek Amerikaanse overheid bevestigt kankerrisico door gsm

Een nieuwe studie van de Amerikaanse overheid zal een grote impact hebben op het reeds lang bestaande debat over de link tussen gsm-straling en kanker. De internationale pers berichtte hier reeds uitgebreid over.

lab-rat-straling

Op 26 mei 2016 werden de resultaten vrijgegeven van een grootschalige studie uitgevoerd binnen het ‘National Toxicology Program (NTP), een gerenommeerd onderzoeksinstituut verbonden aan het Amerikaanse ministerie van gezondheid. De studie is één van meest diepgaande die tot op heden plaatsvond.

2.500 ratten werden over een periode van 2 jaar al dan niet gedurende bepaalde periodes aan gsm-straling blootgesteld.

De ratten blootgesteld aan straling, bleken hogere ratio’s te hebben van twee specifieke types zeldzame kankers: glioma’s (tumoren van de gliacellen in de hersenen) en maligne schwannoma van het hart (tumoren van de Schwanncellen, die zich ook op de gehoorzenuw kunnen ontwikkelen).

Bij de niet-blootgestelde ratten kwamen deze tumoren geheel niet voor.

De onderzoekers zien hierin een grote reden tot bezorgdheid, omdat deze resultaten eerdere studies (op cellen, proefdieren en epidemiologische onderzoeken bij mensen) bevestigen die erop wijzen dat gsm-straling inderdaad deze specifieke types van tumoren lijkt te bevorderen.

Dat dit door toeval verklaard kan worden is zeer onwaarschijnlijk volgens Robert Melnick, één van de verantwoordelijken van de studie.

De studie vond ook dat hoe intensiever de straling was waaraan de ratten werden blootgesteld, hoe hoger de kans op tumoren.

De Amerikaanse overheidsagentschappen voor gezondheid (FDA) en telecommunicatie (FCC) bekijken momenteel hoe de bevolking zal worden ingelicht over de mogelijke risico’s door gsm-straling.
.
—————

Goed om weten:

• In 2011 classificeerde het International Agency for Research on Cancer (IARC), een onderdeel van de Wereldgezondheidsorganisatie, gsm-straling reeds officieel als ‘potentieel kankerverwekkend’ (categorie 2B). Deze nieuwe studie vormt nu echter een extra argument voor de wetenschappers die al enige tijd pleiten voor een classificatie in categorie 2A, ‘waarschijnlijk kankerverwekkend’.

• Een recente Australische studie die beweerde geen link tussen gsm en kanker te vinden over een periode van 30 jaar werd sterk bekritiseerd vanuit wetenschappelijke hoek, zie
http://www.beperkdestraling.org/1213-kritieken-op-de-austra…

• Smartphones zorgen in tegenstelling tot de vroegere modellen gsm’s voor een quasi continue blootstelling aan straling, met name door de mobiele internetverbindingen (mobiele data/internet en wifi) die bij veel mensen continu ingeschakeld staan en hebben dus een nog grotere potentiële impact op de volksgezondheid.

• Ook tablets zijn een bron van bezorgdheid, daar zij een stralingsblootstelling genereren die gelijkaardig is of zelfs hoger dan bij een gsm-gesprek en eveneens zeer dicht bij het lichaam worden gehouden, zie onder meer deze metingen: http://www.beperkdestraling.org/stralingsmeting-ipad.

Verslag van Tweede Zitting bij College van Beroep over misleidende reclame KPN

Zitting College van Beroep over KPN met Stefaan van Gool

Gisteren was de tweede zitting bij de Stichting Reclame Code

Verslag van Martine:

Gisteren zitting gehad over de klacht over de reclame van KPN. Een gewichtig comité van vijf leden en een secretaris. En uiteraard was de jurist van KPN aanwezig en de dame die de reclame gemaakt heeft.

“Ik ben van Gool enorm dankbaar voor zijn bijdrage. Hij maakte zich sterk voor de zaak en vond de reclame idioot”. Hij pleitte voor het toepassen van het voorzorgsbeginsel en vond dat de discussie rondom de schadelijkheid nu echt voorbij moest zijn. “Dat was niet meer van deze eeuw”. “En mobiele telefoons hoeven niet afgeschaft te worden maar er moet wel degelijk bewustzijn op komen en mensen moeten geïnformeerd worden over de evt. gevaren”. En gevaren zijn er zeker, categorie 2B wordt niet zomaar gegeven, alleen na uitgebreid onderzoek. Nu is het zo dat door de nood de normen maar opgekrikt worden. De normen gaan dus niet over gezondheid. “En in België zou deze reclame simpelweg verboden zijn!” Aldus van Gool.

De indruk die ik ven het College had. Het is nog een lastig onderwerp waar ze liever niet over na willen denken. ‘Het is zo normaal in deze maatschappij dat we toch niet zonder zouden kunnen’, zo zei de voorzitter. Maar het zou tochwel mooi zijn als er meer bewustzijn komt op dit onderwerp, zoals ook van Gool benadrukte, en het College met oplossingen komt die de consument zal informeren over de mogelijke risico’s en het feit dat het niet op het lichaam gedragen mag worden. Dat is nu niet bekend bij de consument.

Ik heb ze in ieder geval in mijn pleitnota expliciet gevraagd zich een oordeel te vormen over de 1,5 cm die niet wordt gehanteerd in de reclame. Zoals van Gool ook aangaf, de kinderen ‘kussen de telefoon’. “En dat – los van de andere argumenten – dat al een reden moet zijn de reclame niet toe te staan. Zeker als het om kinderen gaat”. De eerdere Reclame Code Commissie had vooralsnog nagelaten zich uit te spreken over de 1,5 cm.

Het enige dat KPN aanvoerde was dat ze zich aan de normen hielden. De voorzitter vond hun pleidooi wel bijzonder kort. Daar komen ze meestal mee weg natuurlijk. Hopelijk deze keer niet!

zitting

Dank Derck Mekkering voor je aanwezigheid en deze prachtige foto! En Carolien Schooneveld, Saskia Beugel, Alja Hoeksema en Eke Vriens dat jullie naar de zitting kwamen om de zaak te steunen.

 

Marloes van Mensvoort Verminder Electrosmog:
En natuurlijk héél hartelijk dank aan topper Martine voor de moeite namens stralingsbewust Nederland!!!