Beste Docu tot nu toe!!!

wp-mobielIs straling ‘gefährlich’ of niet? Hieronder een documentaire van een Duits onafhankelijk tv station waarin alle feiten, zoals ze ook voor Nederland gelden, worden aangestipt.

Als je een woordje Duits kunt dan raad ik je deze van harte aan!!!

Klik op de afbeelding.

 

 

En wat doet Nederland?

header-straling-vervuilt-de-ether-07Inmiddels adviseert de Europese Raad het gebruik van Wi-Fi en gsm te verbieden op scholen om gezondheidsredenen. Verbiedt België gsm’s voor kinderen tot 7 jaar. Erkent het gerechtshof in Israël en Italië het causale verband tussen een (hersen-)tumor en straling van een mobiel. Wordt in de meeste landen aan voorlichting gedaan en gelden strenge regels omtrent de plaatsing van UMTS/GSM/LTE (niet in de buurt van woonwijken of scholen). Wordt in Nederland echter zonder enig overleg van betekenis momenteel gewerkt aan de uitrol van het 4G Netwerk. Het netwerk dat er in Brussel nu nog niet kan komen, omdat het daar alle gezondheidsnormen overschrijdt.

Nederland hanteert inmiddels de hoogste (lees; de onverschilligste) norm van heel Europa, dus hier kan “gewoon” alles. Dat er allang en ruimschoots kankerclusters ontstaan rondom deze masten doet niets af aan het omstreden (enkel sussende) advies van onze gezondheidsraad. Zij zegt dat… lees verder bij bron.

 

 

De Nationale Stralingsdag

 

Kom naar de Nationale Stralingsdag komende zaterdag (van 13.00 tot 17.00) 25 Mei in ‘s-Hertogenbosch

stralingsspectrumEen thema/ervaringsmiddag voor consumenten, bedrijfsleven en professionals rondom het complexe thema elektromagnetische (niet ioniserende) straling waar boeiende binnenlandse en mogelijk enige buitenlandse sprekers hun ervaringen met u willen delen. De locatie is de aansprekende VIBA Expositie in Den Bosch, waar u circa 1000 m2 permanente tentoonstelling kunt vinden over gezond bouwen, wonen en werken.

Wij verwachten op de zaterdagmiddag geinteresseerde bezoekers waarvan velen met eigen gezondheidservaringen i.r.t. elektromagnetische straling. Het voornaamste doel is het delen van ervaringen voor bewuste keuzes in gezonde woon, werk en leefomgevingen. Er wordt door de organisatie van De Nationale Stralingsdag 2013 niet gewerkt met stellingen, moties en/of
slotconclusies. Alle sprekers zal gevraagd worden om een korte samenvatting van de lezing te maken om na de ervaringsdagen op deze website te kunnen plaatsen.
Lees verder

Proefproces

Brenda vraagt aandacht voor hetzelfde thema via een andere (dappere) weg. Wij ondersteunen haar waar mogelijk graag in deze actie. Want het is natuurlijk in het belang van ons allemaal! Ook als je zelf (nog) geen klachten ondervindt van straling.

 

ele

 

Oproep: Medestanders gezocht voor proefproces tegen de Nederlandse staat

Lees verder